Byla e2A-672-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „HIDROSTATYBA“, AS „Latvijas tilti“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-819-730/2016 pagal ieškovės AS „BMGS“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „HIDROSTATYBA“, AS „Latvijas tilti“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė AS „BMGS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, prašydama panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 priimtą sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju buvo pripažintas AS „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti konkurse „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ perkamus darbus už neįprastai mažą kainą – 13267403,26 Eur (įskaitant PVM), AS „Latvijas tilti“ nepagrindus šios kainos konkurso sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka bei reikalavimais; grąžinti viešojo pirkimo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį bei įpareigoti atsakovę tęsti viešojo pirkimo procedūras: atmetus AS „Latvijas tilti“ pasiūlymą, nustatyti naują pasiūlymų eilę, o laimėjusia konkursą pripažinti AS „BMGS“, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, su konkursinio pasiūlymo kaina – 14951785,00 Eur (įskaitant PVM); pripažinti, kad atsakovės veiksmai, nepateikiant susipažinti su AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos kainos pagrindimo duomenimis, juos visus pripažįstant konfidencialia informacija, yra neteisėti, bei įpareigoti atsakovę pateikti teismui konkurso dokumentus, tiekėjų pasiūlymus bei AS „Latvijas tilti“ dokumentus, kuriais ši bendrovė grindė neįprastai mažos kainos pasiūlymą, ir atsakovės sudarytus dokumentus, kuriais ji reikalavo AS „Latvijas tilti“ pagrįsti bei paaiškinti neįprastai mažą kainą.

5Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija (atsakovė) 2015 m. liepos 16 d. paskelbė atvirąjį konkursą – „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ (toliau – Konkursas). Konkursas buvo vykdomas pagal 2015 m. liepos 9 d. atsakovės Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininko patvirtintas pirkimo sąlygas. Atsakovė 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 paskelbė Konkurso (Pirkimo Nr. 239215) rezultatus „Dėl pasiūlymų eilės laimėjusio pasiūlymo ir sutarties pasirašymo“, kur buvo nurodyta, jog Konkursą laimėjo trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ su 13 267 403,26 Eur įskaitant PVM pasiūlymu. Su nurodytu perkančiosios organizacijos sprendimu ieškovė nesutiko, todėl kreipėsi į atsakovę bei paprašė leisti susipažinti su Konkursą laimėjusios AS „Latvijas tilti“ konkursinio pasiūlymo dokumentais, nes, ieškovės įsitikinimu, AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kaina yra ne tik neįprastai maža, bet ir nereali tokiam objektui pastatyti. Ieškovė taip pat prašė leisti susipažinti su dokumentais, kuriais AS „Latvijas tilti“ grindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Atsakovė šį prašymą tenkino tik iš dalies bei 2015 m. lapkričio 3 d. ieškovei leido susipažinti su AS „Latvijas tilti“ Konkurso neįprastai mažos kainos 2015 m. rugsėjo 22 d. paaiškinimu, 2015 m. rugsėjo 29 d. Konkurso neįprastai mažos kainos pagrindimu, 2015 m. spalio 5 d. AS „Latvijas tilti“ dokumentų pateikimo apyrašu, motyvuodama, kad dėl konfidencialios informacijos detalesnio kainos pagrindimo duomenų nepateiks.

6Ieškovė pažymėjo, kad teismui pateikti dokumentai (pranešimas Nr. 3830168, 2015 m. lapkričio 6 d. Pretenzija, AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos kainos 2015 m. rugsėjo 22 d. Paaiškinimas bei 2015 m. rugsėjo 29 d. pagrindimas, 2015 m. spalio 5 d. informacija – dokumentų pateikimas (dokumentų apyrašas), 2015 m. lapkričio 10 d. atsakovės atsakymas į pretenziją, Konkurso sąlygos), kurie patvirtina, kad atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų bei Konkurso sąlygų reikalavimus ir nepagrįstai nepateikė ieškovei susipažinti atsakovės bei AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo dokumentų, kurie nebuvo pažymėti žyma „konfidencialu“, arba dokumentais, kurie atsakovės neturėjo būti pripažinti kaip konfidenciali informacija (pvz., AS „Latvijas tilti“ dokumentai, paaiškinant ir pagrindžiant neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kai dėl šios Konkurso esminės pozicijos vyksta ginčas, kiti ieškovės pretenzijoje nurodyti dokumentai, duomenys apie Lietuvoje gyvenančių ir AS „Latvijas tilti“ dirbančių Lietuvos piliečių, kurie atliks darbus objekte, darbo apmokėjimo dydžius, „Sodros“ atskaitymus nuo šių dydžių ir pan.).

7Ieškovės teigimu, atsakovė netikrino laimėtojo pateiktų dokumentų, nes kitaip jai nebūtų kliūčių pateikti ieškovei duomenis, jog laimėtojas pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, todėl nebūtų abejonių bei klausimų dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimo.

8Ieškovė nurodė, jog iš AS „Latvijas tilti“ pateikto paaiškinimo ir pagrindimo, dokumentų aprašo duomenų galima pagrįstai daryti išvadą, jog ši Konkurso laimėtoja nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos, nes jos nurodyti argumentai yra deklaratyvūs, abstraktūs, prieštaringi ir pagrįsti prielaidomis. Konkurso sąlygų 9.8 p. aiškiai suformuoti atsakovės veiksmai, kuriuos, vertinant neįprastai mažos kainos duomenis, ji privalėjo atlikti. Pagal šį punktą perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo duomenis dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, privalėjo gauti ne tik kainos dalių pagrindimą, argumentaciją, bet ir įvertinti riziką, ar šis tiekėjas už šią kainą sugebės įvykdyti pirkimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų iškraipomos konkurencinės sąlygos. Ieškovės teigimu, atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji, vertindama AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo neįprastai mažą kainą, elgėsi pagal nurodytas Konkurso ir VPĮ nustatytas sąlygas, todėl manė, kad atsakovė neatmetusi AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo, pažeidė ieškovės teises bei teisėtus interesus, iškraipė konkurencines sąlygas visiems tiekėjams vienodai tikėtis vertinimo objektyvumo, skaidrumo bei lygiateisiškumo.

9Ieškovė manė, kad atsakovė taip pat pažeidė Konkurso sąlygų 9.8 p. reikalavimus, kadangi šiuo atveju šios sąlygos nenumatė pakartotinių reikalavimų paaiškinti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kai tiekėjas atsakydamas į reikalavimą paaiškinti tokią kainą jos nepagrindė. Atsakovei buvo pakartotinai teiktas paaiškinimas 2015 m. rugsėjo 29 d., taip pat tokiu aiškinimu reikėtų laikyti ir 2015 m. spalio 5 d. AS „Latvijas tilti“ pateiktų dokumentų sąrašą, nes tokie dokumentai turėjo būti pateikti su pasiūlymo dokumentais ar pirminiu paaiškinimu 2015 m. rugsėjo 22 d. Dėl to ieškovė sprendė, jog AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža įvertinus pranešime apie pasiūlymų eilę nurodytas tiekėjų kainas. AS „Latvijas tilti“ pasiūlymas yra 24 proc. mažesnis už kitų neatmestų tiekėjų pasiūlymų aritmetinį vidurkį.

10Ieškovė pažymėjo, kad atsakovės išvada dėl šios kainos tariamo pagrindimo yra tinkamai nemotyvuota, subjektyvi ir neatitinka teisės normų reikalavimų. Atsakovė privalėjo įvertinti ne šio tiekėjo anksčiau pasiūlytų kainų dydį, o riziką, ar už tokią neįprastai mažą kainą šis tiekėjas sugebės tinkamai įvykdyti šią konkrečią užduotį, pasirašytą sutartį, taip pat užtikrinti, jog tokio laimėtojo pripažinimas ir šios kainos akceptavimas neiškraipys konkurencijos ir VPĮ principų (Konkurso sąlygų 9.8 p., VPĮ 40 straipsnis). Tiekėjui nepagrindus ir nepaaiškinus neįprastai mažos pasiūlymo kainos atsakovė privalėjo AB „Latvijos tilti“ pasiūlymą atmesti ir konkurso nugalėtoją nustatyti iš likusių vertintinų tiekėjų pasiūlymų, t.y. antroje vietoje mažiausia kaina buvo pasiūlyta ieškovės. Ieškovės teigimu, atsakovė nustatė, kad AS „Latvijas tilti“ kaina yra neįprastai maža, bet šios kainos pagrindimas buvo netinkamas, todėl atsakovės nemotyvuotas sprendimas dėl konkurso laimėtojo paskelbimo ir yra neteisėtas. Atsakovės nepagrįsti vertinimai bei išvados dėl AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoms taisyklėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 17 d. nutartis, priimta Nr. 3K-3-216/2010), nes atsakovė nesivadovavo rungtyniškumo principu.

11Ieškovė nurodė, jog atsakovė kelis kartus kreipėsi į tiekėją prašydama pagrįsti neįprastai mažą kainą, tačiau ši tik formaliai deklaravo tariamą pagrindimą, o ne pagrindė kainos realumą, lygindama rinkos ypatumus, darbų, medžiagų, paslaugų vertes. Atsakovės sprendimas dėl konkurso nugalėtojo naikintinas, pripažįstant, kad perkančioji organizacija pažeidė ir informacijos dėl konkurso eigos bei rezultatų pateikimo tvarką, o kartu pažeidė ir ieškovės teises, teisėtus interesus gauti duomenis (informaciją) apie laimėtojo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą bei sąžiningoje konkurencijoje tikėtis teisingo sprendimo dėl teisės laimėti konkursą.

12Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė taip pat pažeidė pretenzijų nagrinėjimo tvarką, nes sprendimas atmesti ieškovės reikalavimus priimtas šio sprendimo nepagrindžiant argumentais bei motyvais (VPĮ 94 straipsnio 3 dalis).

13Atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepime į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų (įrodymų) ar bent pagrįstų prielaidų, kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlyta kaina buvo ne tik neįprastai maža, bet ir nepagrįsta (nepakankama tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį), todėl iš esmės neturi galimybės atsikirsti į ieškinio reikalavimus dėl ginčo esmės.

14Atsakovė nurodė, kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei pateiktame rašte nurodytos aplinkybės: numatytas darbų vykdymas savo jėgomis, nuosava technika ir mechanizmais, nuosava gamybinė infrastruktūra, turimi susitarimai dėl medžiagų tiekimo ir pan., yra pakankamai svarbios, vertinant neįprastai mažos kainos pagrįstumą. Atsakovė 2015 m. rugsėjo 24 d. nusprendė paprašyti tiekėją pateikti jo teiginius patvirtinančius dokumentus ir atskirų darbų įkainių išskaidymą (kartu su darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo kainų pagrindimu). Atsakovė pažymėjo, kad tiekėjo buvo prašoma detalizuoti (išskaidyti) didžiąją pasiūlymo kainos dalį sudarančius ir daugiausiai materialinių resursų reikalaujančius statybos darbų įkainius. Atsakovės specialistai, įvertinę pateiktus duomenis, konstatavo, kad trečiojo asmens Konkursui pasiūlyta kaina yra pagrįsta faktiniais dokumentais. Vienu iš esminių argumentų pripažinti, kad trečiojo asmens pasiūlyta neįprastai maža kaina yra pagrįsta (pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti), buvo aplinkybė, kad trečiasis asmuo yra anksčiau vykdęs ir sėkmingai užbaigęs panašaus pobūdžio statybos darbų atlikimo sutartis.

15Atsakovė nesutiko su ieškovės teiginiais, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo 24 d. protokoliniu nutarimu paprašiusi trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ pateikti papildomus duomenis, pažeidė VPĮ reikalavimus, nes įstatyme ir Konkurso sąlygose nėra numatyta galimybė pakartotinai prašyti tiekėjo pateikti neįprastai mažą kainą pagrindžiančius duomenis. Atsakovė nurodė, kad nei VPĮ nuostatos, nei Konkurso sąlygos nedraudė perkančiajai organizacijai prašyti pateikti ir gauti papildomą informaciją, reikalingą teisingiems ir pagrįstiems sprendimams priimti.

16Atsakovė nurodė, jog atsisakė pateikti ieškovei susipažinti trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimo informaciją, kurią sudarė duomenys apie įmonės naudojamą kainodarą, apie medžiagų tiekėjų komercinius pasiūlymus, įmonės turimas pagrindines priemones darbams vykdyti ir pan. Atsakovė pažymėjo, kad vertindama tokios informacijos konfidencialumą, neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ši informacija yra viešai prieinama ar neturi potencialios (gamybinės) vertės, kuria, jei sužinotų, galėtų pasinaudoti įmonės konkurentai. Atsakovės teigimu, tokiu būdu perkančiosios organizacijos atsisakymas supažindinti ieškovę su kito tiekėjo konkursui pateikta ir konfidencialia įvardyta informacija negali būti laikomas neteisėtu ar pažeidžiančiu ieškovės teises.

17Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė piktnaudžiauja savo teise į gynybą, kadangi ieškovė pareiškė ieškinį ne tam, kad apgintų savo tariamai pažeistas teises ir interesus, bet vien tik tam, kad būtų užvilkintos pirkimo procedūros ir atsakovė patirtų spaudimą nesudaryti pirkimo sutarties su AS „Latvijas tilti“. Ieškovė savo ieškinį grindžia ne konkrečiais kainų skaičiavimais, kainų palyginimais, tyrimais, specialistų išvadomis ar kitais įrodymais, bet nuorodomis į teismų praktikos išaiškinimus ir tariamus VPĮ pažeidimus.

18Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ laikė, jog jo pasiūlymo kaina yra pagrįsta ir reali, o atsakovė tinkamai ir atsakingai įvertino kainos pagrįstumą remdamasi pateiktais įrodymais.

19Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ pažymėjo, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. ir 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė detalius, aiškius ir argumentuotus paaiškinimus, kokios aplinkybės leidžia pirkimo sutartį įvykdyti už pasiūlyme nurodytą kainą, ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, šių paaiškinimų ir įrodymų visiškai pakako atsakovei įsitikinti, kad AS „Latvijas tilti“ siūloma kaina yra pagrįsta ir reali, todėl atsakovės sprendimas pripažinti trečiojo asmens kainą pagrįsta yra pagrįstas ir teisėtas. AS„Latvijas tilti“ pasiūlyta kaina 12 proc. skiriasi nuo ieškovės pasiūlytos kainos, be to, priešingai, nei nurodo ieškovė, yra 19 proc., o ne 24 proc. žemesnė nei neatmestų tiekėjų pasiūlymų kainos vidurkis.

20Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nurodė, jog yra įvykdęs ne vieną Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros rangos darbų viešojo pirkimo sutartį, nors buvo pasiūlęs ir daug mažesnę kainą nei konkurentai. Visuose pirkimuose, kuriuos laimėjo AS „Latvijas tilti“, vienas iš dalyvaujančių tiekėjų buvo ieškovė ir (arba) jos konsorciumo partnerė UAB „HIDROSTATYBA“.

21Trečiojo asmens teigimu, ieškovė žino, kaip AS „Latvijas tilti“ šioje rinkoje veikia ir kad sugeba įvykdyti sutartis už konkurencingesnę kainą. Atsakovės sprendimai neribojo sąžiningos konkurencijos pirkime, kadangi AS „Latvijas tilti“ į pasiūlymo kainą įskaičiavo ir pelno maržą, nes AS „Latvijas tilti“ sugeba efektyviau nei kiti tiekėjai vykdyti uostų infrastruktūros atnaujinimo darbus, todėl tokia pasiūlymo kaina jau savaime negali būti laikoma nepagrįstai neįprastai maža ir kažkaip riboti sąžiningą konkurenciją pirkime.

22Trečiasis asmuo pažymėjo, jog ginčo dalykas nėra susijęs su atsakovės atsisakymu suteikti konfidencialią informaciją ieškovei, todėl teismas neturėtų nagrinėti ieškovės argumentų, susijusių su tariamu atsakovės nepagrįstu atsisakymu pateikti konfidencialią AS „Latvijas tilti“ informaciją. AS „Latvijas tilti“ kartu su kainos paaiškinimais pateikti dokumentai atitiko konfidencialios informacijos požymius pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį ir šią normą aiškinančią teismų praktiką, nes AS „Latvijas tilti“ atskleidė bendradarbiavimo sąlygas, kurios sudaro galimybę tiekėjams konkuruoti rinkoje, taip pat neviešą AB „Latvijas tilti“ informaciją, kurios nežino tretieji asmenys, nes ji turi komercinę vertę, ir trečiasis asmuo dėjo ir deda visas pastangas apsaugoti šios informacijos slaptumą.

23Trečiasis asmuo UAB „HIDROSTATYBA“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad sutinka su ieškovės ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais paaiškinimais.

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

25Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu nusprendė tenkinti ieškovės AS „BMGS“ ieškinį iš dalies, panaikinti atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju buvo pripažintas AB „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti konkurse „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ perkamus darbus už neįprastai mažą kainą – 13 267 403,26 Eur (įskaitant PVM), AS „Latvijas tilti“ nepagrindus šios kainos, kitą ieškovės AS „BMGS“ ieškinio dalį atmesti, priteisti iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškovei AS „BMGS“ 6 451,68 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ 5 700,96 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26Teismas nurodė, jog byloje ginčo dėl to, kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlyta kaina atsakovės buvo pripažinta kaip neįprastai maža, ir dėl to, kad trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ buvo sudaryta galimybė pagrįsti neįprastai mažą kainą, nėra. Teismas nustatė, kad ginčas byloje, taikant neįprastai mažos kainos institutą, kilo dėl to, ar perkančioji organizacija (atsakovė) pažeidė VPĮ 3 straipsnio, 40 straipsnio reikalavimus, perkančiosios organizacijos (atsakovės) Konkurso sąlygas, tirdama ir vertindama bei pripažindama, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą. Taip pat tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovės veiksmai, nepateikiant ieškovei susipažinti AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos kainos pagrindimo duomenų, juos visus pripažįstant konfidencialia informacija, yra neteisėti.

27Teismas nustatė, jog atsakovė 2015 m. liepos 16 d. paskelbė atvirąjį konkursą „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“, 2015 m. rugsėjo 10 d. įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra. Atsakovė, įvertinusi papildomus tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pateiktus duomenis, 2015 m. spalio 1 d. posėdyje nustatė, kad tiekėjos AS „Latvijas tilti“ Konkursui pasiūlyta kaina yra pagrįsta, ir paprašė tiekėją AB Latvijas tilti“ pateikti atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Atsakovė 2015 m. spalio 22 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje Nr. 23 pripažino, kad patikrinus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus, tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, nustatė Konkursui gautų pasiūlymų eilę ir laimėjusiu Konkursą pripažino AS „Latvijas tilti“ pasiūlymą, kurio kaina yra 13 267 403,26 Eur įskaitant PVM. Ieškovė 2015 m. lapkričio 6 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 23 d. sprendimo „Dėl pasiūlymų eilės laimėjusio pasiūlymo ir sutarties pasirašymo“, vykdant atvirąjį konkursą „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“, kurioje prašė panaikinti atsakovės 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 priimtą sprendimą, kuriuo Konkurso laimėtoju buvo pripažintas AS „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti darbus už neįprastai mažą kainą, nepagrindus šios kainos Konkurso sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais, nustatyti naują pasiūlymų eilę ir laimėtoju Konkursą pripažinti AS „BMGS“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, pasiūlymą su konkursinio pasiūlymo kaina – 14 951 785 Eur įskaitant PVM. Atsakovė 2015 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, kurioje nurodė, jog ieškovės pretenziją atmeta kaip nepagrįstą, atnaujina ir tęsia viešojo pirkimo procedūrą.

28Teismas pažymėjo, jog atsakovė trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. rugsėjo 24 d. siūlė pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą.

29Teismas nurodė, jog 2015 m. rugsėjo 17 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta pripažinti, kad pasiūlymus Konkursui pateikusių tiekėjų AS „Latvijas tilti“, AS „BMGS“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, Colcrete – von Essen GmbH& Co. KG pasiūlymai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, jog tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kaina atitiko neįprastai mažos kainos kriterijų, paprašė minėtos tiekėjos iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pateikti išsamų neįprastai mažos kainos pagrindimą. Atsakovė nurodė, jog neįprastai mažos kainos pagrindime gali būti: 1) ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas; 2) pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas; 3) išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymai; 4) siūlomų prekių, paslaugų ar darbo originalumo įrodymai; 5) įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ar darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje; 6) informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą; 7) darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; 8) subrangovų ar paslaugų subtiekėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; 9) naudojimosi technine įranga sąlygų aprašymas; 10) nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens atliekamoje dalyje; 11) kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas; 12) kitos sąlygos, galinčios turėti įtakos pasiūlymo kainai.

30Teismas nustatė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą. Jame nurodė, kad trečiasis asmuo visus darbus, numatytus Konkurse, išskyrus inžinerinių tinklų įrengimą ir geležinkelius, atlieka savo jėgomis, turi technikos, mechanizmų, įrangos ir instrumentų aptarnavimo skyrių, pagrindiniai mechanizmai yra Liepojoje, tai leido rengiant pasiūlymą minimalizuoti išlaidas. Nurodė, kad turi visus mechanizmus ir transporto priemones mobilizacijai, statybos aikštelės įrengimui ir priežiūrai, medžiagų ir gaminių tiekimui, tai leidžia minimalizuoti išlaidas statybos aikštelės įrengimui ir priežiūrai bei darbų vykdymui. Medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, bei subrangovų paslaugas perka konkurso būdu, be to, turi sutartis su stambiais medžiagų tiekėjais, tai leidžia tiksliau nustatyti tiesiogines išlaidas ir įsigyti medžiagas palankiomis kainomis. Papildomai nurodė, kad turi visiškai sukomplektuotą personalą, būtiną Konkurse numatytiems darbams atlikti. Tai mažina sąnaudas sertifikuotų specialistų pritraukimui ir kvalifikuotų subrangovų paieškai. Atsakovė, įvertinusi AS „Latvijas tilti“ pateiktus paaiškinimus, 2015 m. rugsėjo 24 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarė paprašyti tiekėją AS „Latvijas tilti“ iki 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikti: neįprastai mažos kainos pagrindime išdėstytus argumentus pagrindžiančius dokumentus, atskirų sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijų: 2.2.9, 2.2.10, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.23, 3.2.12, 3.2.19, 3.2.20 ir 3.2.26 išskaidymą, nurodant, kokią dalį sudaro medžiagos (pateikiant komercinius pasiūlymus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius medžiagų kainą) ir kokią dalį sudaro įrengimas. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 29 d.atsakovei pateikė ilgalaikio turto sąrašą (infrastruktūros, pastatų ir įrenginių), kuris yra AS „Latvijas tilti“ nuosavybė ir kuris bus naudojamas objekte statybos darbų atlikimui, komercinius pasiūlymus, patvirtinančius medžiagų kainas, sąnaudų žiniaraščio pozicijų išskaidymą (8 priedas), informaciją apie AS „Latvijas tilti“ darbuotojus. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ dokumentus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo trečią kartą 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė savo iniciatyva.

31Teismas pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta teismo statybos ir pasiūlymo vertės (skaičiuojamosios kainos) nustatymo ekspertizė, esant neįprastai mažos kainos pasiūlymui. Ekspertui A. S. pavesta atsakyti į klausimus: ar iš AS „Latvijos tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos, pateiktos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, grindžiant neįprastai mažą kainą, galima daryti pagrįstą išvadą, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais (duomenimis) ir įvykdė VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą?; ar pagal AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 13 0267 403, 26 Eur (įskaitant PVM), yra realu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti konkurso „Objekto ‚Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III etapai) statybos darbai“ statybos darbus, vertinant šią kainą pagal konkurso dokumentus, projektines užduotis, statybos objektui keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į visas AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainą nulėmusias aplinkybes pagal AS „Latvijas tilti“ pateiktus paaiškinimus ir dokumentus?

32Teismas nustatė, jog teismo ekspertizės išvadoje nurodyta, kad atsakovė iš trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos, pateiktos grindžiant neįprastai mažą kainą, negalėjo padaryti pagrįstos išvados, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais ir įvykdė atsakovės reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kadangi atsakovės Viešojo pirkimų komisija privalėjo patikrinti ne dalį tiekėjo pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių, o visumą. Atsakovės Viešojo pirkimų komisijai tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių išskleista forma, pateikta 2015 m. rugsėjo 29 d., papildomo paaiškinimo dėl neįprastai mažos kainos priede Nr. 8 detalumas buvo nepakankamas, siekiant tinkamai įvertinti, ar AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą. Vienareikšmiškai daryti išvadą, kad už AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 13 267403,26 Eur yra nerealu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai) statybos darbai“ statybos darbus, teismo ekspertizė negali. Ekspertas rekomendavo prieš priimant sprendimą dėl Konkurso laimėtojo atsakovę pakartotinai patikrinti tiekėjos AB „Latvijas tilti“ pasiūlytos kainos pagrįstumą, nes atliktų darbų kokybei ir tinkamumui neabejotinai įtakos turi ir statybos darbams atlikti numatomų naudoti statybinių medžiagų įsigijimo kaštai bei pasitelktos darbo jėgos tinkama kvalifikacija. Teismo ekspertizės metu atlikus tiekėjos AB „Latvijas tilti“ pasiūlymo žiniaraščių palyginimą su projektinėmis statybos skaičiuojamosiomis kainomis, nustatyta, kad dalis darbų pasiūlyta atlikti tik už 4 proc. iki 10 proc. statybos skaičiuojamosios kainos.

33Teismas pažymėjo, jog 2016 m. vasario 8 d. vykusio teismo posėdžio metu apklaustas teismo ekspertas A. S. paaiškino ekspertizės išvadą, atsakė į šalių klausimus. Teismo ekspertas patvirtino ekspertizės išvadas. Į ieškovės pateiktą klausimą, ar galima teigti, kad ekspertizės išvadų 2 punkte nurodytas teiginys „negalima daryti vienareikšmiškai išvadą<...>“ reiškia tai, jog teismas, įvertinęs įrodymų visumą byloje, gali konstatuoti, jog už trečiojo asmens pasiūlytą kainą nerealu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti Konkurso užduotyje nurodytus statybos darbus, teismo ekspertas negalėjo atsakyti dėl pateiktos ekspertui informacijos trūkumo, kadangi buvo reikalinga tirti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ veiklą, įsipareigojimus. Į klausimą, ar ekspertizės išvadų 2 punkte nurodytą teiginį „negalima daryti vienareikšmiškai išvadą<...>“ galima suprasti ir kaip teiginį, kuris reiškia atsakovės realią riziką, jog trečiasis asmuo negalės tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, ekspertas paaiškino, jog tokia rizika yra, kadangi mažos kainos pagrindimas nebuvo iki galo atliktas. Papildomai paaiškino, jog jei atsakovės Viešojo pirkimų komisija būtų išreikalavusi iš trečiojo asmens išplėstą 8 priedą, kuriame būtų nurodytas darbo užmokestis, mechanizmai, medžiagos atskiromis pozicijomis, galimai būtų pagrįsta neįprastai maža pasiūlymo kaina. Kadangi trečiasis asmuo pateikė informaciją apie darbo užmokestį, mechanizmus ir medžiagas vienoje vietoje, nurodė vieną bendrą kainos sumą, neįmanoma buvo nustatyti realių ir tikslių sąnaudų ir patikrinti kainos pagrįstumo. Papildomai paminėjo, kad nebuvo pateiktos konkrečių mechanizmų charakteristikos, laiko normos, kiek valandų konkrečiai bus dirbame tame objekte, šių duomenų nebuvimas turėjo įtakos, jog nebuvo galimybės nustatyti kainos pagrįstumo. Teismo ekspertas nurodė, jog nevertino su trečiojo asmens kainos pagrindimu pateikto mechanizmų sąrašo įtakos kainos pagrįstumui, kadangi nebuvo įmanoma įvertinti tokio dalyko dėl nepakankamos pateiktos informacijos. Nurodė, kad jei darbų žiniaraštis būtų pakankamai išplėstas ir pagrįstas, kainos pagrįstumui patikrinti perkančiajai organizacijai pakaktų darbų žiniaraščio. Teismo ekspertas nurodė, kad atlikdamas ekspertizę, nelygino trečiojo asmens pasiūlymo kainos su kitų ankstesnių trečiojo asmens įvykdytų viešojo pirkimo sutarčių įkainiais. Taip pat nelygino trečiojo asmens pasiūlymo įkainių su kitų tame pačiame Konkurse dalyvavusių tiekėjo pasiūlymų įkainiais, kadangi tokia užduotis nebuvo pateikta ekspertui. Teismo ekspertas, aiškindamas apie lokalines sąmatas, paminėjo, kad sąmatos yra suklastotos arba dėl neatidumo padarytos aritmetinės klaidos, kadangi dalis sumų yra neįtrauktos, kai kurios sumos dirbtinai sumažintos. Teismo ekspertas taip pat paaiškino, kad techninė priežiūra ir statybos ranga yra dvi visiškai priešingos. Techninę priežiūrą atliekanti įmonė yra kontroliuojantis organas, todėl ekspertas, atlikdamas ekspertizę, intereso neturėjo, taip pat patvirtino, kad ekspertizę atliko asmeniškai kaip teismo ekspertas. Pažymėjo, jog verslo patento neturi, todėl sąskaita faktūra buvo išrašyta UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, kadangi teismo ekspertas yra šios įmonės direktorius.

34Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, teismų praktiką bei byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, jog atsakovė nepakankamai tyrė ir vertino, ar AS „Latvijas tilti“ pagrindė neįprastą mažą savo pasiūlymo kainą, todėl nepagrįstai pripažino, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; Teisingumo Teismo 1989 m. birželio 22 d. Sprendimas FratelliCostanzo / Comune di Milano, 103/88, Rink. 1989, p. 1839).

35Teismas pažymėjo, jog spręsdamas, vadovavosi civilinio proceso įstatymu nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis. Vertindamas, atsižvelgė, kad kasacinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, jog perkančiajai organizacijai nėra suteikta neribotos diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo įrodymą ar neįrodymą, o tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tie, kurių turinys yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis; jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas patvirtina įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).

36Teismas nurodė, jog neturėjo pagrindo nevertinti byloje atlikto ekspertizės akto, kadangi jį atliekant nebuvo pritaikytos specialios žinios. Teismas, įvertinęs ekspertizės aktą, nurodė, jog ekspertizės išvados yra pagrįstos lyginant trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlyme įkainuotų kiekių žiniaraščius su projektine statybos skaičiuojamąja kaina, atliekant tam tikrus skaičiavimus. Tuo tarpu, neturint specialių žinių (pvz. kaip sudaroma skaičiuojamoji kaina, lokalinės sąmatos, sąnaudų žiniaraščiai) tokio palyginimo nėra galimybės atlikti. Teismas nesutiko, jog trečiojo asmens AS Latvijas tilti“ lokalinėse sąmatose pateikti skaičiavimai paneigė ekspertizės akte atliktų skaičiavimų teisingumą, kadangi nepateikti įrodymai, jog šiuos skaičiavimus atliko specialių žinių turintys asmenys. Teismas pažymėjo, jog teismo ekspertas, aiškindamas lokalines sąmatas, paaiškino, kad sąmatos yra suklastotos arba dėl neatidumo padarytos aritmetinės klaidos, kadangi dalis sumų yra neįtrauktos, kai kurios sumos dirbtinai sumažintos.

37Teismas nurodė, kad nesutinka su atsakovės ir trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ argumentais, jog byloje pateiktas teismo ekspertizės aktas negali būti laikomas teismo ekspertizės aktu, kadangi ekspertizę atliko ne teismo paskirtas ekspertas, jog yra pagrindas abejoti eksperto A. S. šališkumu. Teismas pažymėjo, jog ekspertizė buvo pavesta atlikti konkrečiam teismo ekspertui A. S. (CPK 212 straipsnis), kuris 2016 m. sausio 27 d. teismui pateiktame paaiškinime raštu, 2016 m. vasario 8 d. vykusiame teismo posėdyje paaiškino, kad ekspertizę atliko ir ekspertizės aktą pasirašė ekspertas A. S., įmonės antspaudas ant ekspertizės akto ir rekvizitai ant PVM sąskaitos faktūros skirti patvirtinti atliktą darbą ir ekspertizės apmokėjimui, Jurgita Stanienė tik surinko reikalingą ekspertizei atlikti norminę medžiagą, pateikė šios norminės medžiagos sąrašą. Teismas pažymėjo, jog nei civilinio proceso įstatymas, nei Teismo ekspertizės įstatymas nenustato, jog privatūs ekspertai negali būti skiriami atlikti ekspertizę, jei jie yra tam tikro juridinio asmens darbuotojai ar ekspertizę būtina pavesti atlikti tik juridiniam asmeniui kaip ekspertizės įstaigai. Ekspertas A. S. jokių sutarčių dėl darbų, susijusių su eksperto pareigomis, nei su vienu iš byloje dalyvaujančių asmenų nėra sudaręs. Teismas, vadovaudamasis viešai skelbiama informacija, nustatė, jog UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ veikla labai plati, ji vykdo statinio statybos priežiūrą, statinio statybos valdymą, pastatų ir energetikos objektų termovizinius tyrimus, energijos vartojimo auditą, elektros įrenginių termovizinius tyrimus, prognozuojamos priežiūros paslaugas, teikia kitas paslaugas. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, jog UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, vykdydama veiklą atliko tam tikrus darbus pas vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, todėl teismo ekspertas A. S. yra priklausomas nuo šio asmens ir yra pagrindas abejoti jo nešališkumu, prieštarautų teisingumo, protingumo principams.

38Teismas nurodė, jog perkančioji organizacija turi teisę pati nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti, ir pareikalauti pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių), ir toks perkančiosios organizacijos sprendimas įpareigoja tiekėją pateikti perkančiajai organizacijai visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus ir tiekėjui atsakyti perkančiajai organizacijai tiek, kiek perkančioji organizacija prašo. Perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina yra pagrįsta, gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau - Rekomendacijos), tačiau, kreipdamasi į tiekėją, esant nurodytai formuojamai teismų praktikai, ji turėtų atsirinkti, kurie iš šiose Rekomendacijose nurodytų pagrindimų konkrečiame pirkime gali būti tinkami įrodymai, pagrindžiantys pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą.

39Teismas nustatė, jog atsakovė tam tikra apimtimi įgyvendindama jai kaip perkančiajai organizacijai suteiktą teisę nuspręsti, kokie tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti, skelbiamo Konkurso sąlygų 9.8 punkte numatė sąlygą, kad kai pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Viešųjų pirkimų komisija privalo tiekėjo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti per Viešųjų pirkimų komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Teismo vertinimu, Konkurso sąlygų 9.8 punktu atsakovė pati nustatė taisyklę, kuri įpareigojo atsakovę visais atvejais, prašant tiekėją pagrįsti neįprastai mažą kainą, be kitų prašomų duomenų, paaiškinimų, privalomai prašyti tiekėjo ir gauti iš tiekėjo ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Teismas pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Viešųjų pirkimų komisijos prašymu nepateikė CVP IS priemonėmis kainos sudėtinių dalių pagrindimo (Konkurso sąlygų 9.10.9 p.).

40Teismas sprendė, jog atsakovė, prašydama trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ pagrįsti neįprastai mažą kainą, turėjo atsirinkti, kurie iš Rekomendacijose nurodytų pagrindimų šiame pirkime gali būti tinkami įrodymai, pagrindžiantys pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, todėl darė išvadą, jog atsakovė pateiktu nurodytu pranešimu Nr. 3757341 AS „Latvijas tilti“ prašė pateikti visus pranešime nurodytus duomenis, kurie, atsakovės nuomone, buvo reikalingi pagrindžiant pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Teismas pažymėjo, jog atsakovė pranešimu įvykdė ir skelbiamo Konkurso sąlygų 9.8 punktu savo nustatytą taisyklę privalomai paprašyti iš tiekėjo pateikti detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą (pranešimo 11 punktas). Teismo, atsižvelgdamas į teismų praktiką, darė išvadą, jog atsakovės sprendimas raštu įteiktas trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ įpareigojo trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ pateikti visus duomenis ir dokumentus, nurodytus atsakovės pranešime, taip pat ir kainos išskaidymą, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų sudėtinių dalių pagrindimas, kaip numato Konkurso sąlygų 9.8 punktas. Dėl to teismas laikė nepagrįstais atsakovės 2016 m. vasario 8 d. vykusio teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, jog atsakovės 2015 m. rugsėjo 18 d. pranešime Nr. 3757341 nurodyti trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ pateikti paaiškinimai, duomenys, įrodymai nebuvo trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ privalomi, o tik rekomendacinio pobūdžio ir trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ neprivalėjo atsakyti į visas pozicijas.

41Teismas įvertinęs trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 22 d. pateikto paaiškinimo į atsakovės pranešimą Nr. 3757341 turinį, sprendė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nepateikė visų atsakovės pranešime nurodytų paaiškinimų, duomenų, įrodymų (darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas, taikomų nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir kt.), nepateikė ir atsakovės prašomo kainos išskaidymo, iš kurio matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų sudėtinių dalių pagrindimas. Dėl to teismas sutiko su ieškovės argumentais, jog trečiasis asmuo AS ‚Latvijas tilti“ neįprastai mažą kainą grindė tik abstrakčiais, deklaratyviais ir optimistiškais paaiškinimais. Teismo vertinimu, trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ paaiškinimai apie gerą darbo organizavimą savo jėgomis ir gerą finansinę padėtį, tiekėjų nuolaidas, išskirtines sutartis su stambiais medžiagų tiekėjais, suteiktus kreditus, jų ypatingas mokėjimo sąlygas nebuvo grindžiami aiškiais, konkrečiais duomenimis. Teismas nurodė, jog trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ paaiškinime nurodytos aplinkybės, kurios turėtų pagrįsti ypatingai geras sąlygas siūlyti mažą kainą, nėra neįprastos ar ypatingos versle (darbų atlikimas ne tik Klaipėdos uoste, bet ir kituose objektuose, lėšų, nuosavos technikos, darbo jėgos, mechanizmų turėjimas ir naudojimas, efektyvus įmonės valdymas, tiekėjų teikiamos nuolaidos ir t.t.). Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nenurodė paaiškinime pateiktų bent preliminarių kainos sudėtinių dalių apskaičiavimų, kuriuos trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ privalėjo atlikti dar prieš teikiant pirkime pasiūlymą.

42Teismas pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų įstatymu nedraudžiama į tiekėją kreiptis kelis kartus, kad šis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą, tačiau atsakovė, galėdama pasinaudoti tokia teise, 2015 m. rugsėjo 24 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, priimdama sprendimą kreiptis į trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ su prašymu pateikti papildomus duomenis, toliau nesiėmė priemonių įgyvendinti skelbiamo Konkurso sąlygų 9.8 punkte ir savo pranešime Nr. 3757341 trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ nustatytų įpareigojimų, t. y. neprašė papildomai pateikti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ nepateiktų paaiškinimų ir duomenų, taip pat ir išskaidytų kainų sudėtinių dalių detalų pagrindimą.

43Teismas sprendė, jog tik tokius atsakovės veiksmus, kurie atitiko skelbiamo Konkurso 9.8 punkto nuostatas, būtų galima pripažinti kaip tinkamus, tikrinant trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumą.

44Teismo vertinimu, atsakovei pareikalavus detalaus sudėtinių dalių pagrindimo, būtų matyti, jog trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlyme įkainotų kiekių žiniaraščiuose ir darbų techniniame projekte nurodyti kiekiai skiriasi, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ į numatomus atlikti darbus įtraukė darbus, kurie techniniame projekte nebuvo numatyti (tai matyti iš teismo ekspertizės akto prieduose atliktų palyginimų, tai nurodant skiltyje „Pastabos“). Teismas manė, kad taip pat galėjo turėti įtakos, sprendžiant dėl neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir realumo. Teismas sprendė, jog atsakovės Viešųjų pirkimų komisija turėjo pareigą atmesti pasiūlymą, kadangi trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nepateikė siūlomos kainos išskaidytų sudėtinių dalių pagrindimo. Teismas pažymėjo, teismo ekspertizės išvados 1 dalies a punktas pagrindė, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija privalėjo patikrinti ne tik dalį pasiūlytos kainos dalių, bet jų visumą. Tačiau atsakovė 2015 m. rugsėjo 24 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarė paprašyti trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ iki 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikti: neįprastai mažos kainos pagrindime išdėstytus argumentus pagrindžiančius dokumentus, atskirų sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijų: 2.2.9, 2.2.10, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.23, 3.2.12, 3.2.19, 3.2.20 ir 3.2.26 išskaidymą, nurodant, kokią dalį sudaro medžiagos (pateikiant komercinius pasiūlymus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius medžiagų kainą) ir kokią dalį sudaro įrengimas. Vykdant šį Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ buvo išsiųstas pranešimas Nr. 3769538.

45Teismas pagal byloje pateiktus įrodymus nustatė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nepateikė visų atsakovės prašomų trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos kainos pagrindime išdėstytų argumentus pagrindžiančių dokumentų, nepateikti dokumentai, pagrindžiantys trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ paaiškinimus apie išskirtines sutartis su stambiais medžiagų tiekėjais, suteiktus kreditus, jų ypatingas mokėjimo sąlygas, darbų atlikimą ne tik Klaipėdos uoste, bet ir kituose uostuose.

46Teismas pažymėjo, jog atsakovė privalėjo paprašyti tiekėjo pateikti detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą (Konkurso sąlygų 9.8 p.). Trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 8 priede pateiktas atsakovės nurodytų kainų dalių pagrindimas nelaikytinas atitinkančiu skelbiamo Konkurso sąlygų 9.8 punkto nuostatas, kadangi trečiasis asmuo nepateikė detalaus atsakovės prašomų kainų sudėtinių dalių pagrindimo. Be to, trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nepagrindė, kokią dalį sudaro medžiagos ir kokią dalį sudaro įrengimas, kadangi pagal 8 priedą, trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ išskyrė tik numatomų naudoti pagrindinių medžiagų kainą, o ne visų numatomų naudoti medžiagų kainą.

47Teismas pagal bylos duomenis sprendė, jog atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog ji patikrino ir įsitikino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 8 priede pateiktu atsakovės nurodytų kainų dalių pagrindimo pagrįstumu ir realumu. Atsakovės atstovų paaiškinimus 2016 m. vasario 3 d., 2016 m. vasario 8 d. vykusių teismo posėdžių metu, jog atsakovės specialistai, tikrindami šių kainos sudėtinių dalių pagrindimą, atliko atitinkamus skaičiavimus, laikė nepakankamais, kadangi atsakovė yra suinteresuota bylos baigtimi. Tuo tarpu, teismas sprendė, jog teismo ekspertizės išvados 1 dalies b punktas, 2016 m. vasario 8 d. vykusio teismo posėdžio metu pateikti eksperto A. S. paaiškinimai patvirtina, jog pagal trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 8 priede pateiktą atsakovės nurodytų kainų dalių pagrindimą atsakovė neturėjo galimybės tinkamai įvertinti, ar AS „Latvijas tilti“ pagrindė šios kainos dalies pagrįstumą ir realumą, kadangi nebuvo nurodyti darbo sąnaudų, visų medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos poreikiai. Teismas sprendė, jog nesant tokių duomenų objektyviai nebuvo galimybės atlikti skaičiavimų, siekiant patikrinti nurodytų kainų dydžius. Be to, teismas nustatė, jog 8 priede nurodytų darbų kainos skyrėsi 81 1623,72 Eur, t. y. tokia suma didesnės.

48Teismas pažymėjo, jog trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 30 d. savo iniciatyva pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas (2015-09-02 UAB „Senukai“ komercinis pasiūlymas dėl cemento tiekimo), kuriuo patikslinta cemento kaina, neturėjo būti atsakovės priimtas ir priimtas ir vertintinas, kadangi buvo pateiktas pasibaigus atsakovės nustatytam terminui.

49Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė nesilaikė pačios nustatytų taisyklių, t. y. Konkurso sąlygų 9.8punkto nuostatų, trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ neįvykdė savo pareigos pateikti visus atsakovės kaip perkančiosios organizacijos prašomus duomenis ar dokumentus ir pareigos atsakyti tiek, kiek atsakovės kaip perkančiosios organizacijos buvo prašoma, atsakovė tokius trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ veiksmus toleravo, atsakovė netinkamai tyrė ir vertino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pateiktus paaiškinimus, siekdama įsitikinti AS „Latvijas tilti“ siūlomos neįprastai mažos kainos pagrįstumu, sprendė, jog nebuvo pagrindo atsakovei priimti sprendimo, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ pagrindė neįprastai mažą kainą, ir pripažinti trečiąjį asmenį AS „Latvijas tilti“ laimėtoju. Teismas konstatavo, jog atsakovė pažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatas bei vieną iš pagrindinių imperatyvių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo principą (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

50Teismas pažymėjo, jog teismo ekspertizės akte nustatytos aplinkybės, jog trečiojo asmens AS ‚Latvijas tilti“ pasiūlyme pateiktos kainos didžiąja dalimi yra daug mažesnės nei techniniame projekte nustatyta skaičiuojamoji kaina, kuri atitinka vidutines rinkos kainas (teismo ekspertizės akto 14 puslapis), o pagal tam tikras pozicijas sudaro tik 4–10 procentų skaičiuojamosios kainos (kainos žiniaraščių 3.2.8, 2.2.11, 2.2.2, 3.2.2, 3.2.13 punktai), po ardymo darbų grąžintinos medžiagos įkainotos tik apie 1 procentą nuo projektinės skaičiuojamosios kainos (2.4.12.1, 2.4.122 pozicijos), nesant objektyvių duomenų, pagrindžiančių tokią neįprastai mažą kainą, sudaro pagrindą pagrįstai abejoti, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ gali kokybiškai ir tinkamai atlikti darbus už jo pasiūlytą kainą. Teismas nurodė, jog teismo ekspertizės akto 2 dalyje padaryta išvada, jog tai, kad už AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 13 267 403,26 Eur (įskaitant PVM), yra nerealu tinkamai bei kokybiškai atlikti konkurso statybos darbus, teismo ekspertizė patvirtinti negali, nesudaro pagrindo išvadai padaryti, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ tai gali atlikti. Teismo ekspertas A. S. 2016 m. vasario 8 d. vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, jog tokia ekspertizės išvada pateikta, kadangi teismo ekspertas negalėjo atsakyti į šį klausimą dėl pateiktos ekspertui informacijos trūkumo, kadangi buvo reikalinga tirti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ veiklą, įsipareigojimus.

51Teismas sprendė, jog yra pagrindas panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo Konkurso laimėtoju buvo pripažintas AB „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti konkurse „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ perkamus darbus už neįprastai mažą kainą – 13267403,26 Eur (įskaitant PVM), AB „Latvijas tilti“ nepagrindus šios kainos.

52Teismas nurodė, jog ieškovė prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 priimtą sprendimą. Teismas pažymėjo, jog pranešimais, vykdant viešąjį pirkimą, sprendimai dėl laimėtojo negali būti priimami, todėl sprendė, jog panaikinimas atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo, kuriuo trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ pripažintas laimėtoju, nelaikytinas išėjimu už ieškinio reikalavimo ribų.

53Teismas pripažino nepagrįstu ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę toliau tęsti pirkimo procedūras: sudaryti naują pasiūlymų eilę, paskelbti laimėtoja ieškovę, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, su konkursinio pasiūlymo kaina – 14 951 785,00 Eur (įskaitant PVM). Teismas pažymėjo, jog panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą, perkančioji organizacija turi atnaujinti pirkimo procedūras nuo tos stadijos, kurioje buvo konstatuotas VPĮ imperatyvų pažeidimas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į šiame teismo sprendime nustatytas aplinkybes, turi iš naujo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus ir vykdyti atitinkamas procedūras, priimdama atitinkamus sprendimus dėl konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymo eilės ir Konkursą laimėjusio tiekėjo nustatymo. Teismas konstatavo, jog patenkinus minėtą ieškovės reikalavimą, būtų apribotos atsakovės galimybės tęsti pirkimo procedūras, vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

54Teismas dėl tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pasiūlyme ir papildomai pateiktuose dokumentuose esančios informacijos konfidencialumo nustatė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažą kainą grindė 2015 m. rugsėjo 22 d. paaiškinimu ir 2015 m. rugsėjo 29 d. duomenimis, pateikė šiuos duomenis pagrindžiančius dokumentus – 8 priedus 2015 m. rugsėjo 30 d. trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ savo iniciatyva pateiktu patikslintu 1 priedu. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog atsakovė ieškovei pateikė 2015 m. rugsėjo 22 d. paaiškinimą ir 2015 m. rugsėjo 29 d. duomenis, jų kopijas ieškovė pateikė teismui su ieškiniu. Atsakovė ieškovei nepateikė su 2015 m. rugsėjo 29 d. duomenimis pateiktų pagrindžiančių dokumentų – 8 priedo ir 2015 m. rugsėjo 30 d. trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ savo iniciatyva pateikto patikslinto 1 priedo. Šie trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ atsakovei pateikti priedai, juos pateikiant, buvo nurodyti kaip konfidencialūs.

55Teismas sprendė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nesutiko atskleisti konkuruojantiems ūkio subjektams pasiūlymo kainos formavimą pagrindžiančių duomenų (informacijos apie prekių ir paslaugų tiekėjus, turimas pagrindines priemones darbams vykdyti, vienos iš kainos sudėtinių dalių pagrindimą – 8 priedas), šią informaciją laikydamas komercine paslaptimi.

56Teismas, susipažinęs su nurodoma trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ konfidencialia informacija, darė išvadą, kad atsakovės atsisakymas leisti ieškovei susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymo kainos išskaidymu ir jos pagrindimu, nepažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi byloje trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama informacija ir gali suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą. Todėl ieškovės reikalavimą atsakovės veiksmus, nepateikiant ieškovei susipažinti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentų, juos visus pripažįstant konfidencialia informacija, pripažinti neteisėtais teismas laikė nepagrįstu ir atmestinu.

57Teismas nustatė, jog ieškovė prašė priteisti 5 250 Eur atstovavimo išlaidų bei 217 Eur žyminio mokesčio. Atsakovė patyrė ir prašė priteisti 1 355,20 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties. Trečiasis asmuo AB „Latvijas tilti“ prašė priteisti 30 133,81 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties.

58Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog patenkinta 33 procentai ieškovės reikalavimų, sprendė, jog proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina ieškovei iš atsakovės 1 056 Eur atstovavimo išlaidų ir 71,61 Eur žyminis mokestis.

59Teismas, atsižvelgdamas į atmestų ieškinio reikalavimų dalį, sprendė, jog iš ieškovės priteistina 894,43 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties.

60Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) bei proporcingai atmestų ieškovės reikalavimų dalį, sprendė, jog iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistina 5 679,96 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties.

61Teismas taip pat nustatė, jog ieškovė patyrė 18 150 Eur išlaidų už paskirtą teismo ekspertizę. Teismas sprendė, jog patenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, iš atsakovės priteistina ieškovei 5 989,50 Eur ekspertizės išlaidų.

62Teismas nurodė, jog 2016 m. vasario 8 d. vykusiame teismo posėdyje apklaustas teismo ekspertas A. S., kuris jo paslaugoms apmokėti pateikė sąskaitą faktūrą 499,65 Eur sumai. Ieškovė, užtikrindama eksperto atvykimą į 2016 m. vasario 8 d. teismo posėdį, į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą sumokėjo 500 Eur avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Teismas pažymėjo, jog ekspertas bylos nagrinėjimo metu kviestas paaiškinti ekspertizės išvadą ieškovės prašymu, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad klausimus ekspertui teikė abi šalys bei trečiasis asmuo AB „Latvijas tilti“, sprendė, jog eksperto dalyvavimo teismo posėdyje išlaidos dalintinos lygiomis dalimis tarp šalių. Kadangi ieškovė sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 500 Eur užstatą už eksperto atvykimą į teismo posėdį, sprendė, jog iš atsakovės ieškovei priteistina 250 Eur.

63Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, darė išvadą, jog iš atsakovės ieškovei priteistina iš viso 7 367,11 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei iš ieškovės priteistina 915,43 Eur bylinėjimosi išlaidos. Iš ieškovės trečiajam asmeniui AB „Latvijas tilti“ priteistina 5 700,96 Eur. Atlikus tarpusavio įskaitymą, iš atsakovės ieškovei priteistina 6 451,68 Eur bylinėjimosi išlaidų.

64III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

65Atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas ieškinio reikalavimas ir iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, prijungti prie bylos kartu su apeliaciniu skundu pateikiamus dokumentus ir jais vadovautis sprendžiant ginčą iš esmės, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo tokius esminius argumentus:

 1. Bylos nagrinėjimo metu buvo pažeistas rungtyniškumo principas, kadangi ieškovė turėjo nurodyti ir įrodyti konkrečius pažeidimus (aplinkybes), padarytus vertinant neįprastai mažos kainos pasiūlymą, o neapsiriboti abstrakčiu kaltinimu, kad atsakovės sprendimas pripažinti neįprastai mažą kainą pasiūliusį tiekėją AS „Latvijas tilti“ Konkurso laimėtoju yra neteisėtas;
 2. Pirmosios instancijos teismas savo procesiniais veiksmais iš esmės apsunkino atsakovės galimybes tinkamai ir laiku suformuoti konkrečiais ir aiškiais įrodymais pagrįstą poziciją. Nurodyti teismo veiksmai akivaizdžiai pažeidžia jau minėtą ginčo šalių rungtyniškumo ir lygiateisiškumo principą ir kelia pagrįstų abejonių dėl bylą nagrinėjusio teismo nešališkumo;
 3. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nesukurtų teisinių pasekmių tiesiogiai ieškovei, nes nepakeistų 2015 m. spalio 22 d. sprendimu nustatytos Konkurso pasiūlymų eilės. Ieškovė nei privaloma ikiteismine tvarka, nei teisme neginčijo perkančiosios organizacijos sprendimų, tiesiogiai susijusių su neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos pripažinimo pagrįsta, kiti ieškovės reikalavimai turi būt atmesti taip pat ir tuo pagrindu, kad nėra susiję su pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimu. Tuo tarpu, jei pirmosios instancijos teismo rezoliucinės dalies turinys būtų vertinamas kaip konstatavimas, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos, toks teismo sprendimas neapribotų perkančiosios organizacijos teisės pakartotinai vykdyti neįprastai mažos kainos pagrįstumo procedūras, remiantis įsiteisėjusio teismo sprendimo šioje byloje motyvais;
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išvadas grindė ydingomis ekspertizės akto išvadomis, kadangi specialistu šioje byloje buvo pasirinktas asmuo, turintis kompetenciją nustatyti normatyvinę Konkurso darbų skaičiuojamąją kainą, o ekspertinio tyrimo objektu pasirinktas trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainos palyginimas su šių darbų skaičiuojamąja kaina. Tuo tarpu, Konkurso darbų skaičiuojamoji kaina ginčijama nebuvo;
 5. Neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, o tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to ekspertinio tyrimo byloje dalyku turėjo būti ne vieno iš neįprastai mažos pasiūlymo kainos nustatymo kriterijaus (kuris net nebuvo kvestionuojamas) įvertinimas, o tokios kainos pagrįstumas ir tiekėjo pateikti duomenys, grindžiant kainą;
 6. Ieškovas pasiūlė ekspertu skirti asmenį, tiesiogiai susijusį su ginčijamų Konkurso darbų vykdymu, tai yra neatitinkantį eksperto nešališkumo ir nepriklausomumo reikalavimų. Siūlomo (o vėliau teismo paskirto) eksperto valdoma ir vadovaujama įmonė UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ yra sudariusi sutartį su atsakove dėl tų pačių Konkurse perkamų darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo, todėl teismo ekspertas arba faktiškai, arba potencialiai yra susijęs su visais šioje byloje dalyvaujančiais asmenimis, todėl ekspertizės išvados šioje byloje (ir atitinkamai bylos baigtis) turės tiesioginę įtaką ir eksperto A. S. teisėms ir pareigoms – techninės priežiūros vadovo funkcijų vykdymo sąlygoms – kasdieniam darbui su rangovu (kuriuo taptų ieškovė arba trečiasis asmuo) ir atsakove;
 7. Ekspertizės akto tiriamoji dalis neturi nieko bendro su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, joje nėra ištirtas ar įvertintas (pasitelkiant specialias mokslo ar technikos žinias) nei vienas byloje surinktas įrodymas ar dokumentas, espertizės pirmo klausimo tiriamojoje dalyje apsiribota teorinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo metodologijos pateikimu, o antro klausimo tiriamojoje dalyje – teoriniu skirtingų sutartinės kainodaros rūšių aprašymu. Tiek pirmas ekspertui užduotas klausimas, tiek ekspertizės akte pateiktas atsakymas į jį neturi nieko bendro su specialių mokslo ar technikos žinių taikymu ar ekspertinio tyrimo atlikimu. Tiek teismo užduotas klausimas apie įrodymų, kuriais buvo grindžiama neįprastai maža pasiūlymo kaina, leistinumą bei priimtinumą, tiek ekspertizės akto išvada apie negalėjimą padaryti pagrįstos išvados šių įrodymų klausimu, yra išimtinai teismo, kaip teisines žinias taikančio ir įrodymus vertinančio subjekto kompetencija;
 8. Pirmosios instancijos teismas Konkurso sąlygų 9.8 p. aiškino kaip būtinybę pareikalauti iš tiekėjo pagrįsti ir perkančiajai organizacijai įvertinti visas be išimties kainos sudėtines dalis. Minėta teismo išvada prieštarauja kasacinio teismo praktikai, kurioje numatyta, kad reikalingų pagrįsti kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų apimtys nustatomos perkančiosios organizacijos sprendimu pagal poreikį ir pirkimo objekto specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010);
 9. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog iš trečiojo asmens turėjo būti pareikalauta pateikti visų (net ir tų, kurias savo jėgomis buvo įvertinusi perkančioji organizacija) kainos sudėtinių dalių pagrindimo dokumentacija. Didelė dalis trečiojo asmens pasiūlymo kainos sudėtinių dalių buvo patikrinta ir įvertinta, palyginant jas su rinkoje esančiomis analogiškų darbų kainomis (to paties tiekėjo sėkmingai įvykdytos sutartys), taip pat su kitų tiekėjų (taip pat AS „BMGS“) pasiūlymo kainomis Konkursui. Atsakovė paprašė pateikti papildomą kainos pagrindimą tik dėl tų pasiūlymo kainos sudėtinių dalių, kurios nebuvo pagrįstos šiais kriterijais;
 10. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės 2015 m. rugsėjo 18 d. prašymas „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ buvo imperatyvus tiekėjui, ir pastarasis privalėjo pateikti visą be išimties 2015 m. rugsėjo 18 d. atsakovės rašte nurodytą informaciją. Informacijos sąrašas buvo parengtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymu Nr. 1S-96 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) pagrindu (visiškai jas atitinka), kurios 6 p., išvardijant informacijos sąrašą, naudojama formuluotė „tai gali būti“, kuri reiškia pavyzdinį, o ne imperatyvų ir visiems privalomą informacijos, kuria gali būti grindžiama neįprastai maža pasiūlymo kaina, sąrašą;
 11. Atsakovė kartu su apeliaciniu skundu pateikia atsakovės darbuotojų atliktų tyrimų ir skaičiavimų suvestinę (priedas Nr. 1), joje nurodytus duomenis pagrindžiančius įrodymus apie rinkoje vyraujančias perkamų darbų kainas (CPK 314 str.). Nurodo, jog atsakovės

66atlikto vertinimo metu buvo nustatytos pagrįstos ir realios skaičiuojamosios kainos mažinimo tendencijos, kurios pagrįstai pasitvirtino ir kitose pasiūlymo kainos sudėtinėse dalyse;

 1. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad trečiasis asmuo, vykdydamas perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 24 d. prašymą pateikė duomenis ne apie visų, o tik apie pagrindinių medžiagų įsigijo kainas, kad trečiasis asmuo nepagrindė įrengimo kainos. Tuo tarpu, trečiasis asmuo kartu su 2015 m. rugsėjo 29 d raštu pateikė detalų trečiojo asmens nuosavybės teise valdomos technikos ir mechanizmų, reikalingų darbams atlikti, sąrašą. Atsakovė iš šių duomenų turėjo galimybę įsitikinti, kad sutarties įvykdymui reikalingi mechanizmai yra prienami trečiajam asmeniui ir jis juos galės pagal poreikį pasitelkti;
 2. Pirmosios instancijos teismas iš esmės ydingai suprato neįprastai mažos kainos pagrindimo instituto esmę ir perkančiosios organizacijos atliekamų veiksmų neįprastai mažos kainos pagrindimo procese paskirtį.

  67

68Ieškovė AS „BMGS“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliantės apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas įvertinęs šalių, dalyvių pozicijas ir pateiktus argumentus, įvertinęs ekspertizės išvadas bei eksperto paaiškinimus, išanalizavęs bei įvertinęs ištirtus įrodymus, pagrįstai konstatavo atsakovės padarytus teisės pažeidimus. Apeliacinio skundo motyvus ir argumentus, vertina kaip subjektyvius, deklaratyvius ir nepagrįstus. Teismo sprendime, analizuojant ir vertinant pateiktus bei surinktus proceso metu įrodymus, duomenis dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimo, dėl neteisėto sprendimo AS „Latvijas tilti“ pripažinti laimėtoju, yra aiškiai, argumentuotai suformuluotos išvados, pagrįstos teises aktų nuostatomis, vadovaujantis teismų praktika.

69Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliantės apeliacinį skundą tenkinti, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, prijungti naujus papildomus įrodymus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

 1. Pirmosios instancijos teismo išvados nėra grindžiamos galiojančių teisės aktų nuostatomis. Ginčijamu sprendimu nustatomos naujos, teisės aktuose nenustatytos pareigos perkančiajai organizacijai ir tiekėjams: (i) kad perkančioji organizacija privalo patikrinti kiekvieną kainos sudedamosios dalies skirtumą nuo jos planuoto biudžeto eilutės, o taip pat (ii) kad perkančioji privalo nurodyti tiekėjui konkrečius įrodymus, kuriuos jis turi pateikti, įrodinėdamas savo pasiūlytos kainos pagrįstumą;
 2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja CPK 3 str. 1 d. įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams;
 3. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovė įsitikino trečiojo asmens kainos pagrįstumu ir pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą;
 4. Ieškovė neįrodė, kad trečiasis asmuo nesugebės atlikti darbų už pasiūlytą kainą;
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi tik ieškovės iniciatyva paskirtos nepagrįstos teismo ekspertizės išvadomis ir prieštaringais teismo eksperto paaiškinimais. Teismo ekspertizės išvados neturi jokios įrodomosios reikšmės, nes jose trečiojo asmens kaina yra sulyginta su statybos skaičiuojamosiomis kainomis. Be to, yra pateiktos nevertinant duomenų, kurie pagal teismų praktikos išaiškinimus yra reikšmingi vertinant neįprastai mažos kainos pagrįstumą. Teismo ekspertas teikdamas išvadas ir paaiškinimus akivaizdžiai viršijo savo kompetencijos ribas;
 6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino trečiojo asmens pateiktų lokalinių sąmatų, o radęs nereikšmingą ir ištaisomą klaidą, šios aplinkybės net netyręs bei neaiškinęs, padarė neteisingas išvadas;
 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš atsakovės reikšmingus bylai įrodymus;
 8. Viešųjų pirkimų bylose vertinant neįprastai mažos kainos pagrįstumo klausimus teismo ekspertizės paprastai nėra skiriamos. Be to, ekspertizei atlikti teismas skyrė interesų konflikto situacijoje veikusį ekspertą, kuris privalėjo būti nušalintas pagal CPK 67 str. 2 d.

70Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 21 d. gautas atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

71Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 25 d. gautas trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ rašytiniai paaiškinimai.

72Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 25 d. gautas trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

73IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

74Apeliacinis skundas tenkintinas, panaikintina Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalis, kuria ieškinys tenkintas iš dalies ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir priimtinas naujas sprendimas, kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

75Dėl bylos nagrinėjimo ribų

76Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

77Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-819-730/2016, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

78Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai taikė VPĮ 3, 40 straipsnius, perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygas tirdama, vertindama bei pripažindama, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ tinkamai pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą.

79Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

80Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

81Naujų įrodymų priėmimo į bylą klausimas išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi. Apeliacinis teismas priimtus į bylą įrodymus vertina kartu su kitais esančiais byloje įrodymais.

82Dėl faktinių bylos aplinkybių

83Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2015 m. liepos 16 d. paskelbė atvirąjį konkursą „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ (tekste – Konkursas, Pirkimas). 2015 m. rugsėjo 10 d. įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra.

84Atsakovė trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. rugsėjo 24 d. siūlė pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą.

852015 m. rugsėjo 17 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta pripažinti, kad pasiūlymus Konkursui pateikusių tiekėjų AS „Latvijas tilti“, AS „BMGS“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, Colcrete – von Essen GmbH& Co. KG pasiūlymai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, jog tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kaina atitiko neįprastai mažos kainos kriterijų, paprašė minėtos tiekėjos iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pateikti išsamų neįprastai mažos kainos pagrindimą. Atsakovė nurodė, jog neįprastai mažos kainos pagrindime gali būti: 1) ekonomiško gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo aprašymas; 2) pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas; 3) išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymai; 4) siūlomų prekių, paslaugų ar darbo originalumo įrodymai; 5) įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ar darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje; 6) informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą; 7) darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; 8) subrangovų ar paslaugų subtiekėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas; 9) naudojimosi technine įranga sąlygų aprašymas; 10) nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens atliekamoje dalyje; 11) kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas; 12) kitos sąlygos, galinčios turėti įtakos pasiūlymo kainai.

86Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą. Jame nurodė, kad trečiasis asmuo visus darbus, numatytus Konkurse, išskyrus inžinerinių tinklų įrengimą ir geležinkelius, atlieka savo jėgomis, turi technikos, mechanizmų, įrangos ir instrumentų aptarnavimo skyrių, pagrindiniai mechanizmai yra Liepojoje, tai leido rengiant pasiūlymą minimalizuoti išlaidas. Nurodė, kad turi visus mechanizmus ir transporto priemones mobilizacijai, statybos aikštelės įrengimui ir priežiūrai, medžiagų ir gaminių tiekimui, tai leidžia minimalizuoti išlaidas statybos aikštelės įrengimui ir priežiūrai bei darbų vykdymui. Medžiagas, reikalingas darbų atlikimui, bei subrangovų paslaugas perka konkurso būdu, be to, turi sutartis su stambiais medžiagų tiekėjais, tai leidžia tiksliau nustatyti tiesiogines išlaidas ir įsigyti medžiagas palankiomis kainomis. Papildomai nurodė, kad turi visiškai sukomplektuotą personalą, būtiną Konkurse numatytiems darbams atlikti. Tai mažina sąnaudas sertifikuotų specialistų pritraukimui ir kvalifikuotų subrangovų paieškai.

87Atsakovė 2015 m. rugsėjo 24 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarė paprašyti tiekėją AS „Latvijas tilti“ iki 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikti: neįprastai mažos kainos pagrindime išdėstytus argumentus pagrindžiančius dokumentus, atskirų sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijų: 2.2.9, 2.2.10, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.23, 3.2.12, 3.2.19, 3.2.20 ir 3.2.26 išskaidymą, nurodant, kokią dalį sudaro medžiagos (pateikiant komercinius pasiūlymus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius medžiagų kainą) ir kokią dalį sudaro įrengimas.

88Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 29 d. atsakovei pateikė ilgalaikio turto sąrašą (infrastruktūros, pastatų ir įrenginių), kuris yra AS „Latvijas tilti“ nuosavybė ir kuris bus naudojamas objekte statybos darbų atlikimui, komercinius pasiūlymus, patvirtinančius medžiagų kainas, sąnaudų žiniaraščio pozicijų išskaidymą (8 priedas), informaciją apie AS „Latvijas tilti“ darbuotojus.

89Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ dokumentus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo trečią kartą 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė savo iniciatyva.

90Atsakovė, įvertinusi papildomus tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pateiktus duomenis, 2015 m. spalio 1 d. posėdyje nustatė, kad tiekėjos AS „Latvijas tilti“ Konkursui pasiūlyta kaina yra pagrįsta, ir paprašė tiekėją AB Latvijas tilti“ pateikti atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

91Atsakovė 2015 m. spalio 22 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje Nr. 23 pripažino, kad patikrinus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus, tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatė Konkursui gautų pasiūlymų eilę ir laimėjusiu Konkursą pripažino AS „Latvijas tilti“ pasiūlymą, kurio kaina yra 13 267 403,26 Eur įskaitant PVM.

92Ieškovė 2015 m. lapkričio 6 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 23 d. sprendimo „Dėl pasiūlymų eilės laimėjusio pasiūlymo ir sutarties pasirašymo“, vykdant atvirąjį konkursą „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“, kurioje prašė panaikinti atsakovės 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 priimtą sprendimą, kuriuo Konkurso laimėtoju buvo pripažintas AS „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti darbus už neįprastai mažą kainą, nepagrindus šios kainos Konkurso sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais, nustatyti naują pasiūlymų eilę ir laimėtoju Konkursą pripažinti AS „BMGS“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „HIDROSTATYBA“, pasiūlymą su konkursinio pasiūlymo kaina – 14 951 785 Eur įskaitant PVM.

93Atsakovė 2015 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, kurioje nurodė, jog ieškovės pretenziją atmeta kaip nepagrįstą, atnaujina ir tęsia viešojo pirkimo procedūrą.

94Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta teismo statybos ir pasiūlymo vertės (skaičiuojamosios kainos) nustatymo ekspertizė, esant neįprastai mažos kainos pasiūlymui. Ekspertui A. S. pavesta atsakyti į klausimus: ar iš AS „Latvijos tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos, pateiktos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, grindžiant neįprastai mažą kainą, galima daryti pagrįstą išvadą, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais (duomenimis) ir įvykdė VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą? ar pagal AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 13 0267 403, 26 Eur (įskaitant PVM), yra realu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti konkurso „Objekto ‚Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III etapai) statybos darbai“ statybos darbus, vertinant šią kainą pagal Konkurso dokumentus, projektines užduotis, statybos objektui keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į visas AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainą nulėmusias aplinkybes pagal AS „Latvijas tilti“ pateiktus paaiškinimus ir dokumentus?

95Teismo ekspertizės išvadoje nurodyta, kad atsakovė iš trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos, pateiktos grindžiant neįprastai mažą kainą, negalėjo padaryti pagrįstos išvados, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais ir įvykdė atsakovės reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kadangi atsakovės Viešojo pirkimų komisija privalėjo patikrinti ne dalį tiekėjo pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių, o visumą. Atsakovės Viešojo pirkimų komisijai tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių išskleista forma, pateikta 2015 m. rugsėjo 29 d., papildomo paaiškinimo dėl neįprastai mažos kainos priede Nr. 8 detalumas buvo nepakankamas, siekiant tinkamai įvertinti, ar AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą. Vienareikšmiškai daryti išvadą, kad už AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 13 267403,26 Eur yra nerealu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai) statybos darbai“ statybos darbus, teismo ekspertizė negali. Ekspertas rekomendavo prieš priimant sprendimą dėl Konkurso laimėtojo atsakovę pakartotinai patikrinti tiekėjos AB „Latvijas tilti“ pasiūlytos kainos pagrįstumą, nes atliktų darbų kokybei ir tinkamumui neabejotinai įtakos turi ir statybos darbams atlikti numatomų naudoti statybinių medžiagų įsigijimo kaštai bei pasitelktos darbo jėgos tinkama kvalifikacija. Teismo ekspertizės metu atlikus tiekėjos AB „Latvijas tilti“ pasiūlymo žiniaraščių palyginimą su projektinėmis statybos skaičiuojamosiomis kainomis, nustatyta, kad dalis darbų pasiūlyta atlikti tik už 4 proc. iki 10 proc. statybos skaičiuojamosios kainos. Pirmosios instancijos teismo posėdžio, vykusio 2016 m. vasario 8 d., metu apklaustas teismo ekspertas A. S. paaiškino ekspertizės išvadą, atsakė į šalių klausimus. Į ieškovės pateiktą klausimą, ar galima teigti, kad ekspertizės išvadų 2 punkte nurodytas teiginys „negalima daryti vienareikšmiškai išvadą<...>“ reiškia tai, jog teismas, įvertinęs įrodymų visumą byloje, gali konstatuoti, jog už trečiojo asmens pasiūlytą kainą nerealu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti Konkurso užduotyje nurodytus statybos darbus, teismo ekspertas negalėjo atsakyti dėl pateiktos ekspertui informacijos trūkumo, kadangi buvo reikalinga tirti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ veiklą, įsipareigojimus. Į klausimą, ar ekspertizės išvadų 2 punkte nurodytą teiginį „negalima daryti vienareikšmiškai išvadą<...>“ galima suprasti ir kaip teiginį, kuris reiškia atsakovės realią riziką, jog trečiasis asmuo negalės tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, ekspertas paaiškino, jog tokia rizika yra, kadangi mažos kainos pagrindimas nebuvo iki galo atliktas. Ekspertas paaiškino, jog jei atsakovės Viešojo pirkimų komisija būtų išreikalavusi iš trečiojo asmens išplėstą 8 priedą, kuriame būtų nurodytas darbo užmokestis, mechanizmai, medžiagos atskiromis pozicijomis, galimai būtų pagrįsta neįprastai maža pasiūlymo kaina. Kadangi trečiasis asmuo pateikė informaciją apie darbo užmokestį, mechanizmus ir medžiagas vienoje vietoje, nurodė vieną bendrą kainos sumą, neįmanoma buvo nustatyti realių ir tikslių sąnaudų ir patikrinti kainos pagrįstumo. Ekspertas paaiškino, kad nebuvo pateiktos konkrečių mechanizmų charakteristikos, laiko normos, kiek valandų konkrečiai bus dirbame tame objekte, šių duomenų nebuvimas turėjo įtakos, jog nebuvo galimybės nustatyti kainos pagrįstumo. Teismo ekspertas nurodė, jog nevertino su trečiojo asmens kainos pagrindimu pateikto mechanizmų sąrašo įtakos kainos pagrįstumui, kadangi nebuvo įmanoma įvertinti tokio dalyko dėl nepakankamos pateiktos informacijos. Nurodė, kad jei darbų žiniaraštis būtų pakankamai išplėstas ir pagrįstas, kainos pagrįstumui patikrinti perkančiajai organizacijai pakaktų darbų žiniaraščio. Teismo ekspertas nurodė, kad atlikdamas ekspertizę, nelygino trečiojo asmens pasiūlymo kainos su kitų ankstesnių trečiojo asmens įvykdytų viešojo pirkimo sutarčių įkainiais. Taip pat nelygino trečiojo asmens pasiūlymo įkainių su kitų tame pačiame Konkurse dalyvavusių tiekėjo pasiūlymų įkainiais, kadangi tokia užduotis nebuvo pateikta ekspertui. Teismo ekspertas, aiškindamas apie lokalines sąmatas, paminėjo, kad sąmatos yra suklastotos arba dėl neatidumo padarytos aritmetinės klaidos, kadangi dalis sumų yra neįtrauktos, kai kurios sumos dirbtinai sumažintos. Teismo ekspertas taip pat paaiškino, kad techninė priežiūra ir statybos ranga yra dvi visiškai priešingos.

96Dėl viešųjų pirkimų

97Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

98Dėl ekspertizės

99Nagrinėjamu atveju apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi nepagrįstomis teismo ekspertizės išvadomis bei prieštaringais teismo eksperto paaiškinimais.

100Bylos duomenys patvirtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 8 d. nutartimi nutarė pavesti ekspertui A. S. atsakyti į klausimus: 1) Ar iš AS „Latvijos tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos pateiktos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, grindžiant neįprastai mažą kainą, galima daryti pagrįstą išvadą, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais (duomenimis) ir įvykdė VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą?; 2)

101Ar pagal AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 130267 403, 26 EUR (įskaitant PVM) yra realu tinkamai bei kokybiškai įvykdyti konkurso „Objekto Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III etapai) statybos darbai“, statybos darbus, vertinant šią kainą pagal Konkurso dokumentus, projektines užduotis, statybos objektui keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į visas AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainą nulėmusias aplinkybes pagal AS „Latvijas tilti“ pateiktus paaiškinimus ir dokumentus?

102Teismo ekspertizės išvadoje nurodyta: „1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos iš trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ viešos ir konfidencialios informacijos, pateiktos grindžiant neįprastai mažą kainą, negalėjo padaryti pagrįstos išvados, kad AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą leistinais bei priimtinais dokumentais ir įvykdė atsakovės reikalavimus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kadangi: a) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimų komisija privalėjo patikrinti ne dalį tiekėjo pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių, o visumą. Teismo ekspertizės metu atlikus tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pateikto pasiūlymo įkainotų žiniaraščių sulyginimą su projektiniais Statybos skaičiuojamosios kainos žiniaraščiais nustatyta, kad dalis darbų kiekių pasiūlyta atlikti tik 4-10 procentų skaičiuojamos kainos; b) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimų komisijai tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pateikto pasiūlymo įkainuotų žiniaraščių išskleista forma, pateikta 2015 m. rugsėjo 29 d., papildomo paaiškinimo dėl neįprastai mažos kainos priede Nr. 8 detalumas buvo nepakankamas, siekiant tinkamai įvertinti, ar AS „Latvijas tilti“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą“.

103Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog laikytini nepagrįstais apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo paskirto teismo eksperto šališkumo priimant išvadas nagrinėjamoje byloje. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog teisės aktai nedraudžia privatiems ekspertams atlikti ekspertizę, jei jie yra tam tikro juridinio asmens darbuotojai ar ekspertizę būtina pavesti atlikti tik juridiniam asmeniui kaip ekspertizės įstaigai. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad aplinkybė, jog UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, vykdydama veiklą atliko tam tikrus darbus pas vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų, todėl teismo ekspertas A. S. yra priklausomas nuo šio asmens ir yra pagrindas abejoti jo nešališkumu, prieštarautų teisingumo, protingumo principams.

104Teisėjų kolegijos nuomone, neįprastai mažos kainos pagrindimui, jo įvertinimui konkrečiame viešajame pirkime, atsižvelgiant į pirkimo specifiką, gali reikėti specialių žinių, tačiau kiekvienu atveju turi būti nurodyta, kokios konkrečios specialios žinios yra reikalingos. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas ekspertizę, nenurodė, kokios konkrečiai specialiosios žinios reikalingos. Ekspertas, atlikdamas ekspertizę, nenurodė, kokios specialiosios žinios buvo panaudotos ekspertizei atlikti.

105Teisėjų kolegijos vertinimu, ekspertas apsiribojo išimtinai trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pateiktų pasiūlymo žiniaraščiuose nurodytų kainų palyginimu su skaičiuojamąja kaina, kuri buvo nurodyta statinio techniniame projekte. Teisėjų kolegija pažymi, jog ekspertizės išvadoje konstatuoti faktai, dėl kurių ginčo tarp šalių nebuvo, t. y. kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ kaina skiriasi nuo projektinės skaičiuojamosios kainos. Be to, rangovų siūlomos statybų kainos gaunamos taikant ne vidutines skaičiuojamąsias kainas, o realias rangovų kainas (Ekspertizės akto 12 psl.). Visų Pirkime pasiūlymus pateikusių dalyvių kainos yra mažesnės nei projekte numatyta skaičiuojamoji kaina (Ekspertizės akto 15 ir 16 psl.).

106Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal kasacinę praktiką tiekėjo patikimumas – vienas iš galimų papildomų (paprastai perkančiosios organizacijos šios informacijos nereikalauja) tiekėjo teikiamų neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijų, kuris negali būti suabsoliutinamas ta prasme, kad vien šio galėtų pakakti pasiūlytai kainai, ypač kai ji nepelninga ar net nuostolinga, pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012). Bylos duomenys patvirtina, jog ekspertas visiškai nevertino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ kartu su atsiliepimu pateiktų įrodymų dėl sėkmingo sutarčių įvykdymo kituose panašiuose projektuose, geros trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ finansinės padėties ir aktyvios konkurencijos statybų rinkoje, dėl ko tiekėjas galėjo mažinti siūlomą kainą.

107Atlikdamas ekspertizę ekspertas taip pat nevertino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pateiktų komercinių pasiūlymų, turimų ir naudojamų mechanizmų, kurie jam buvo pateikti ir kuriais trečiasis asmuo grindė savo pasiūlymo kainą. Teismo ekspertas akcentavo ir pasirėmė aiškiai su klaida komerciniu pasiūlymu dėl cemento kainos, t. y. 108,22 Eur su PVM kaina 25 kg cemento pakuotei, nors visuotinai žinoma, kad tokia kaina yra mokama už cemento toną, Pirkimo metu trečiasis asmuo patikslino pagrindimą dėl cemento kainos ir nurodytą aplinkybę ekspertas turėjo išaiškinti, nustatyti ir įvertinti. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyta aplinkybė dėl aiškiai su klaida komercinio pasiūlymo (klaida buvo ištaisyta) nepatvirtina, kad trečiasis asmuo nepagrindė neįprastai mažos kainos.

108Teisėjų kolegija pažymi, jog teismo ekspertas nelygino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ įkainių su anksčiau pasiūlytais įkainiais panašiuose statybos objektuose, nelygino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ įkainių su kitų tiekėjų tame pačiame pirkime pasiūlytais įkainiais.

109Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo ekspertizės akto išvadose suformuluojami motyvuoti atsakymai į visus pateiktus klausimus. Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jeigu ekspertizei pateiktos medžiagos nepakanka išvadai pateikti ir nėra galimybės gauti papildomos medžiagos arba teismo ekspertui pateikti klausimai išeina už jo specialių žinių ribų, ekspertas surašo aktą, kuriame motyvuotai išdėsto atsisakymo pateikti išvadą priežastis.

110Atsakydamas į antrąjį klausimą, ekspertas patvirtino, kad ekspertizė negali atsakyti į klausimą, ar yra reali galimybė atlikti darbus už AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą.

111Teisėjų kolegijos nuomone, esminiai ekspertizės ir ekspertizės išvadų trūkumai yra tai, kad ekspertas apsiribojo išimtinai trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ pateiktų pasiūlymo žiniaraščiuose nurodytų kainų palyginimu su skaičiuojamąja kaina, kuri buvo nurodyta statinio techniniame projekte, ekspertizės išvadoje konstatuoti faktai, dėl kurių ginčo tarp šalių nebuvo, t. y. kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ kaina skiriasi nuo projektinės skaičiuojamosios kainos, rangovų siūlomos statybų kainos gaunamos taikant ne vidutines skaičiuojamąsias kainas, o realias rangovų kainas (Ekspertizės akto 12 psl.), ekspertas visiškai nevertino trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ kartu su atsiliepimu pateiktų įrodymų dėl sėkmingo sutarčių įvykdymo kituose panašiuose projektuose, geros trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ finansinės padėties ir aktyvios konkurencijos statybų rinkoje, dėl ko tiekėjas galėjo mažinti siūlomą kainą.

112Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, pagal bylos duomenis sprendžia, jog ekspertizės išvada turi aiškius trūkumus, nėra visapusiška ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai ja vadovavosi.

113Dėl įrodymų vertinimo

114CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

115Teisėjų kolegija pažymi, jog teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2012; 2015 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-690/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016).

116Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas rėmėsi vien tik ieškovės iniciatyva skirtos teismo ekspertizės akto išvadomis ir eksperto paaiškinimais. Pirmosios instancijos teismas nevertino trečiojo asmens kainos pagrįstumo, tačiau tik tikrino apeliantės vykdomas pareigas formaliąja prasme. Tuo tarpu, kasacinis teismas yra konstatavęs, jog tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

117Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantė 2016 m. sausio 8 d. pateikė papildomus paaiškinimus ir įrodymus dėl ekspertizės skyrimo. Minėtuose paaiškinimuose apeliantė palygino statinio skaičiuojamąją kainą su tiekėjų (įskaitant ir BMGS) pasiūlytomis kainomis kituose pirkimuose. nurodė, kad mažiausiai trijuose prieš tai vykusiuose pirkimuose dėl krantinės rekonstravimo darbų įsigijimo, pirkimus laimėję tiekėjai savo pasiūlymuose nurodydavo ženkliai mažesnes kainas nei statybos darbų skaičiuojamoji kaina. Pavyzdžiui, ieškovė viename iš krantinių rekonstrukcijos darbų pirkimų pasiūlė 45 proc. mažesnę kainą nei statybos darbų skaičiuojamoji kaina. Bet net ir nepaisant tokio skirtumo, apeliantės nurodytuose pirkimuose neįprastai mažos kainos buvo pagrįstos ir apeliantei nekilo sunkumų dėl šių pirkimo sutarčių vykdymo. Dėl to apeliantė laikė, jog teismo ekspertizė byloje nėra tikslinga, nes nėra prasmės lyginti statybos skaičiuojamąją kainą su trečiojo asmens pasiūlymo kaina, kadangi tai neparodys rinkos kainų ir trečiojo asmens pajėgumo įvykdyti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovės pateiktus papildomus paaiškinimus į bylą ir juos vertinti.

118Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog pirmosios instancijos teismas nevertino trečiojo asmens kartu su atsiliepimu pateiktų įrodymų dėl sėkmingo sutarčių įvykdymo kituose panašiuose projektuose, geros trečiojo asmens finansinės padėties ir aktyvios konkurencijos statybų rinkoje, nors šie duomenys patvirtina pasiūlytos mažesnės kainos pagrįstumą. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo pagrindė nepagrįstai mažą pasiūlymo kainą.

119Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, jog trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 30 d. savo iniciatyva pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas (2015 m. rugsėjo 2 d. UAB „Senukai“ komercinis pasiūlymas dėl cemento tiekimo), kuriuo patikslinta cemento kaina ir tokiu būdu pakeistas pasiūlymas, neturėjo būti atsakovės priimtas ir priimtas ir vertintinas, kadangi buvo pateiktas pasibaigus atsakovės nustatytam terminui, laikytina nepagrįsta. Teisėjų kolegija pažymi, jog dokumento, kuriuo yra grindžiama pasiūlymo kaina, pateikimas negali būti vertinamas kaip pasiūlymo keitimas. Tiek tiekėjui, tiek perkančiajai organizacijai tenka pareiga aktyviai bendradarbiauti sprendžiant dėl neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir tokia pareiga yra grindžiama rungtyniškumo principu. O tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rungtyniškas bendradarbiavimas reiškia ne tik formalų šalių susirašinėjimą (pirminį ar pakartotinį), bet ir tokio bendradarbiavimo tinkamumą, tiesiogiai nukreiptą į kainos realumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012).

120Dėl neįprastai mažos AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainos, jos pagrindimo ir perkančiosios organizacijos pareigos ją patikrinti ir įvertinti

121VPĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu šis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti teises tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė paaiškinti ir įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimu pagrįsti neįprastai mažą kainą yra įgyvendinamas rungtyniškumo principas viešuosiuose pirkimuose ir perkančioji organizacija ne tik įpareigojama raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo kriterijus, bet ir juos kruopščiai bei objektyviai įvertinti, o tiekėjas atitinkamai turi pateikti prašomus paaiškinimus ar dokumentus; per bendradarbiavimą yra išsiaiškinamas pasiūlymo kainos realumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

122Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, remdamasis Konkurso sąlygų 9.8 p., nepagrįstai reikalavo tiekėją pagrįsti ir perkančiąją organizaciją įvertinti visas kainos sudėtines dalis, t. y. teismas nepagrįstai sprendė, jog trečiasis asmuo privalėjo pateikti visą be išimties 2015 m. rugsėjo 18 d. atsakovės rašte nurodytą informaciją. Teisėjų kolegija laiko apeliantės argumentus pagrįstais dėl sekančių priežasčių.

123Bylos duomenys patvirtina, jog Konkurso sąlygų 9.8 punkte nustatyta, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Viešųjų pirkimų komisija privalo tiekėjo paprašyti CVP IS priemonėmis paprašyti per Viešųjų pirkimų komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodytą neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bet užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugu ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu.

124Teisėjų kolegija pažymi, jog viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai nustatyti konkretų sąrašą įrodymų, kuriais tiekėjas privalo grįsti savo neįprastai mažą kainą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog neįprastai mažos kainos identifikavimas (jos sampratos nustatymas ir taikymas) visiems tiekėjams turi būti vienodas, tačiau perkančiosios organizacijos sprendimas dėl tokios kainos pagrindimo vertinimo (atsižvelgiant į jo individualų pobūdį ir jo atlikimą skirtingu patikimumo lygiu) kelių tiekėjų atžvilgiu gali, o kartais ir privalo nesutapti (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

125Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog Konkurso sąlygų 9.8 p. įtvirtintos neįprastai mažos kainos tikrinimo ir vertinimo taisyklės tikslas yra ne formalus visų kainos sudėtinių dalių patikrinimas, bet įsitikinimas, jog tiekėjas yra iš tiesų pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Pagal Konkurso sąlygų 9.8 p. apeliantė privalėjo paprašyti tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, kuris laikytinas detaliu kainų pagrindimu. Detalus kainų pagrindimas kaip neįprastai mažos kainos vertinimo priemonė Konkurso sąlygų 9.8 p. buvo numatyta atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai kartu su pasiūlymais Pirkime turėjo pateikti užpildytus sąnaudų kiekių žiniaraščius, kuriuose ties kiekviena darbų pozicija turėjo būti nurodoma vieneto darbo kaina ir viso darbų kiekio kaina (Konkurso sąlygų 5.6 p.).

126Nepagrįstai mažos kainos vertinimą reglamentuoja VPĮ 40 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į: 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 2) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą; 4) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi; 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

127Teisėjų kolegija pažymi, jog tai pavyzdinis kriterijų sąrašas ir VPĮ 40 straipsnio 2 dalimi tiekėjai neribojami pateikti paaiškinimų, todėl jie gali pateikti kitokių, nei VPĮ įtvirtintų, paaiškinimų. Perkančioji organizacija privalo priimti ir išnagrinėti visus paaiškinimus. Priešingas tokių neįprastai mažos kainos tikrinimo procedūros aiškinimas ir taikymas prieštarautų tikslui skatinti tiekėjų konkurenciją (Teisingumo Teismo Sprendimas sujungtose bylose Impresa Lombardini ir Mantovani, C-285/99 ir 286/99). Be to, esminiu neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijumi laikytinas tiekėjų sugebėjimas įvykdyti pirkimo sutartį, o ne formalus dokumentų pateikimas dėl visų sudedamųjų kainos dalių. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė (perkančioji organizacija) nesiėmė priemonių įgyvendinti skelbiamo Konkurso sąlygų 9.8 punkte ir savo pranešime Nr. 3757341 trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ nustatytų įpareigojimų, t. y. neprašė papildomai pateikti trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ nepateiktų paaiškinimų ir duomenų, taip pat ir išskaidytų kainų sudėtinių dalių detalų pagrindimą.

128Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, tai patvirtina pateiktas kainos pagrindimas. Atsakovė tinkamai ir teisingai įvertino kainos pagrindimą. Svarbi ir reikšminga kainos pagrindimo aplinkybė yra tai, kad trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ yra įvykdęs perkamiems ginčo pirkimu analogiškus darbus. Nurodytą aplinkybę perkančioji organizacija tinkamai įvertino. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl nepakankamų duomenų neįprastai mažos kainos pagrindimo pateikimo yra nepagrįstos.

129Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai ir neteisingai aiškino neįprastai mažos kainos pagrindimo instituto esmę ir perkančiosios organizacijos atliekamų veiksmų neįprastai mažos kainos pagrindimo procese paskirtį, todėl netinkamai taikė VPĮ 40 straipsnio normas bei nukrypo nuo teismų praktikos.

130Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

131Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

132Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir atsiliepimų į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

133Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

134Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės AS „BMGS“ ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinis skundas tenkintinas, panaikintina Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalis, kuria ieškinys tenkintas iš dalies ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir priimtinas naujas sprendimas, kuria nurodyta ieškinio dalis atmestina, kita sprendimo dalis paliktina nepakeista (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

135Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

136Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

137Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į naikinamą ginčijamą sprendimą, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme ieškovei nepriteistinos.

138Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmosios instancijos teisme prašė priteisti 1355,20 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties. Byloje pateikti įrodymai patvirtina atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

139Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog trečiasis asmuo AB „Latvijas tilti“ prašė priteisti 30 133,81 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties pirmosios instancijos teisme.

140CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad šiuo atveju yra taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpradėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. trečią ketvirtį sudarė 804 Eur. Teisėjų kolegija sprendžia, jog trečiojo asmens prašomos priteisti 30 133,81 Eur atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme ženkliai viršija sumą, gaunamą pritaikius minėtą koeficientą, todėl, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus, mažintinos iki 5 306 Eur.

141Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

142Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

143Nagrinėjamu atveju atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai apeliacinės instancijos teisme prašė priteisti iš ieškovės 2117,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 217 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei pateikė įrodymus, patvirtinančius, patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai prašymas tenkintinas.

144Teisėjų kolegija nustatė, jog trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme prašė priteisti iš ieškovės 6862,88 Eur bylinėjimosi išlaidų bei pateikė įrodymus, patvirtinančius, patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog trečiojo asmens prašomos priteisti 30 133,81 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties pirmosios instancijos teisme ženkliai viršija sumą, gaunamą pritaikius minėtą koeficientą, todėl, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus, mažintinos iki 1 608 Eur.

145Ieškovė AS „BMGS“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepateikė.

146Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

147Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas iš dalies ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir priimti naują sprendimą.

148Ieškovės AS „BMGS“ ieškinio dalį, kuriuo prašoma panaikinti atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. spalio 23 d. pranešimu Nr. 3830168 priimtą sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju buvo pripažintas AS „Latvijas tilti“ konkursinis pasiūlymas atlikti konkurse „Objekto „Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas (II ir III statybos etapai)“ statybos darbai“ perkamus darbus už neįprastai mažą kainą – 13267403,26 Eur (įskaitant PVM), AS „Latvijas tilti“ nepagrindus šios kainos konkurso sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka bei reikalavimais; grąžinti viešojo pirkimo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, atmesti.

149Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 1 376,20 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir dvidešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

150Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ trečiajam asmeniui AB „Latvijas tilti“ 5 306 Eur (penkis tūkstančius tris šimtus šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

151Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

152Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai 2 117,50 Eur (du tūkstančius vieną šimtą septyniolika eurų ir penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

153Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ trečiajam asmeniui AB „Latvijas tilti“ 1 608 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė AS „BMGS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ... 5. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija (atsakovė) 2015 m. liepos 16... 6. Ieškovė pažymėjo, kad teismui pateikti dokumentai (pranešimas Nr. 3830168,... 7. Ieškovės teigimu, atsakovė netikrino laimėtojo pateiktų dokumentų, nes... 8. Ieškovė nurodė, jog iš AS „Latvijas tilti“ pateikto paaiškinimo ir... 9. Ieškovė manė, kad atsakovė taip pat pažeidė Konkurso sąlygų 9.8 p.... 10. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovės išvada dėl šios kainos tariamo... 11. Ieškovė nurodė, jog atsakovė kelis kartus kreipėsi į tiekėją prašydama... 12. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė taip pat pažeidė pretenzijų nagrinėjimo... 13. Atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepime į... 14. Atsakovė nurodė, kad trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m.... 15. Atsakovė nesutiko su ieškovės teiginiais, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo 24... 16. Atsakovė nurodė, jog atsisakė pateikti ieškovei susipažinti trečiojo... 17. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ prašė... 18. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ laikė, jog jo pasiūlymo kaina yra... 19. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ pažymėjo, kad 2015 m. rugsėjo 22 d.... 20. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nurodė, jog yra įvykdęs ne vieną... 21. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė žino, kaip AS „Latvijas tilti“ šioje... 22. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog ginčo dalykas nėra susijęs su atsakovės... 23. Trečiasis asmuo UAB „HIDROSTATYBA“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu nusprendė... 26. Teismas nurodė, jog byloje ginčo dėl to, kad trečiojo asmens AS „Latvijas... 27. Teismas nustatė, jog atsakovė 2015 m. liepos 16 d. paskelbė atvirąjį... 28. Teismas pažymėjo, jog atsakovė trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“... 29. Teismas nurodė, jog 2015 m. rugsėjo 17 d. Viešojo pirkimo komisijos... 30. Teismas nustatė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo... 31. Teismas pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta teismo statybos ir... 32. Teismas nustatė, jog teismo ekspertizės išvadoje nurodyta, kad atsakovė iš... 33. Teismas pažymėjo, jog 2016 m. vasario 8 d. vykusio teismo posėdžio metu... 34. Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, teismų praktiką bei... 35. Teismas pažymėjo, jog spręsdamas, vadovavosi civilinio proceso įstatymu... 36. Teismas nurodė, jog neturėjo pagrindo nevertinti byloje atlikto ekspertizės... 37. Teismas nurodė, kad nesutinka su atsakovės ir trečiojo asmens AS „Latvijas... 38. Teismas nurodė, jog perkančioji organizacija turi teisę pati nuspręsti,... 39. Teismas nustatė, jog atsakovė tam tikra apimtimi įgyvendindama jai kaip... 40. Teismas sprendė, jog atsakovė, prašydama trečiąjį asmenį AS „Latvijas... 41. Teismas įvertinęs trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo... 42. Teismas pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų įstatymu nedraudžiama į... 43. Teismas sprendė, jog tik tokius atsakovės veiksmus, kurie atitiko skelbiamo... 44. Teismo vertinimu, atsakovei pareikalavus detalaus sudėtinių dalių... 45. Teismas pagal byloje pateiktus įrodymus nustatė, jog trečiasis asmuo AS... 46. Teismas pažymėjo, jog atsakovė privalėjo paprašyti tiekėjo pateikti... 47. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, jog atsakovė nepateikė įrodymų,... 48. Teismas pažymėjo, jog trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“ 2015 m.... 49. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė nesilaikė pačios nustatytų... 50. Teismas pažymėjo, jog teismo ekspertizės akte nustatytos aplinkybės, jog... 51. Teismas sprendė, jog yra pagrindas panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo... 52. Teismas nurodė, jog ieškovė prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos... 53. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę... 54. Teismas dėl tiekėjo AS „Latvijas tilti“ pasiūlyme ir papildomai... 55. Teismas sprendė, jog trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ nesutiko... 56. Teismas, susipažinęs su nurodoma trečiojo asmens AS „Latvijas tilti“... 57. Teismas nustatė, jog ieškovė prašė priteisti 5 250 Eur atstovavimo... 58. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog patenkinta 33 procentai ieškovės... 59. Teismas, atsižvelgdamas į atmestų ieškinio reikalavimų dalį, sprendė,... 60. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino... 61. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovė patyrė 18 150 Eur išlaidų už... 62. Teismas nurodė, jog 2016 m. vasario 8 d. vykusiame teismo posėdyje apklaustas... 63. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, darė išvadą,... 64. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 65. Atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija apeliaciniu skundu... 66. atlikto vertinimo metu buvo nustatytos pagrįstos ir realios skaičiuojamosios... 67. ... 68. Ieškovė AS „BMGS“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliantės... 69. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 70. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 21 d. gautas atsakovės VĮ... 71. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 25 d. gautas trečiojo asmens... 72. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. balandžio 25 d. gautas trečiojo asmens... 73. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 74. Apeliacinis skundas tenkintinas, panaikintina Klaipėdos apygardos teismo 2016... 75. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 76. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 77. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 78. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl... 79. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 80. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės... 81. Naujų įrodymų priėmimo į bylą klausimas išspręstas Lietuvos apeliacinio... 82. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 83. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2015 m. liepos 16 d. paskelbė... 84. Atsakovė trečiajam asmeniui AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 18 d. ir... 85. 2015 m. rugsėjo 17 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta... 86. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei... 87. Atsakovė 2015 m. rugsėjo 24 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarė... 88. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ 2015 m. rugsėjo 29 d. atsakovei... 89. Trečiasis asmuo AS „Latvijas tilti“ dokumentus dėl neįprastai mažos... 90. Atsakovė, įvertinusi papildomus tiekėjos AS „Latvijas tilti“ pateiktus... 91. Atsakovė 2015 m. spalio 22 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje Nr. 23... 92. Ieškovė 2015 m. lapkričio 6 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl VĮ... 93. Atsakovė 2015 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakymą į ieškovės... 94. Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta teismo statybos ir pasiūlymo vertės... 95. Teismo ekspertizės išvadoje nurodyta, kad atsakovė iš trečiojo asmens AS... 96. Dėl viešųjų pirkimų... 97. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 98. Dėl ekspertizės ... 99. Nagrinėjamu atveju apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios... 100. Bylos duomenys patvirtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 8 d.... 101. Ar pagal AS „Latvijas tilti“ pasiūlytą kainą – 130267 403, 26 EUR... 102. Teismo ekspertizės išvadoje nurodyta: „1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų... 103. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog laikytini nepagrįstais... 104. Teisėjų kolegijos nuomone, neįprastai mažos kainos pagrindimui, jo... 105. Teisėjų kolegijos vertinimu, ekspertas apsiribojo išimtinai trečiojo asmens... 106. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal kasacinę praktiką tiekėjo patikimumas... 107. Atlikdamas ekspertizę ekspertas taip pat nevertino trečiojo asmens AS... 108. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismo ekspertas nelygino trečiojo asmens AS... 109. Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo... 110. Atsakydamas į antrąjį klausimą, ekspertas patvirtino, kad ekspertizė... 111. Teisėjų kolegijos nuomone, esminiai ekspertizės ir ekspertizės išvadų... 112. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, pagal bylos... 113. Dėl įrodymų vertinimo... 114. CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 115. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismai, vertindami įrodymus, remiasi... 116. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog nagrinėjamu atveju... 117. Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantė 2016 m. sausio 8 d. pateikė... 118. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog pirmosios... 119. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 120. Dėl neįprastai mažos AS „Latvijas tilti“ pasiūlymo kainos, jos... 121. VPĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 122. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, remdamasis Konkurso... 123. Bylos duomenys patvirtina, jog Konkurso sąlygų 9.8 punkte nustatyta, kai... 124. Teisėjų kolegija pažymi, jog viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės... 125. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog Konkurso sąlygų 9.8... 126. Nepagrįstai mažos kainos vertinimą reglamentuoja VPĮ 40 straipsnio 2 dalis,... 127. Teisėjų kolegija pažymi, jog tai pavyzdinis kriterijų sąrašas ir VPĮ 40... 128. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiasis asmuo AS... 129. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog... 130. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 131. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 132. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 133. Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos... 134. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 135. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ... 136. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 137. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į naikinamą ginčijamą sprendimą,... 138. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog... 139. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog... 140. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 141. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 142. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 143. Nagrinėjamu atveju atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 144. Teisėjų kolegija nustatė, jog trečiasis asmuo apeliacinės instancijos... 145. Ieškovė AS „BMGS“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 146. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 147. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį,... 148. Ieškovės AS „BMGS“ ieškinio dalį, kuriuo prašoma panaikinti atsakovės... 149. Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio... 150. Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ trečiajam asmeniui AB „Latvijas... 151. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo dalį palikti... 152. Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio... 153. Priteisti iš ieškovės AS „BMGS“ trečiajam asmeniui AB „Latvijas...