Byla 2-273-755/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant ieškovės UAB “Bikuvos” prekyba atstovui advokatui Gintarui Tamošiūnui, atsakovams ,trečiajam asmeniui nedalyvaujant, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bikuvos“ prekyba ieškinį atsakovams J. J., K. S., M. G., trečiajam asmeniui UAB „Jono statyba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ieškiniu prašė solidariai priteisti iš atsakovų J. J., K. S. ir M. G. 196.341,52 Eur skolą už prekes, 12.099,99 palūkanų ( viso 208440,61 Eur), 5 proc .dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Jono statyba“ 2015-06-15 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PO 1278 (toliau - „Sutartis“,“Pagrindinė sutartis“) pagal kurią trečiasis asmuo pirko iš ieškovės įvairių prekių. Sutartimi UAB „Bikuvos“ prekyba įsipareigojo perduoti pirkėjui UAB „Jono statyba“ prekes, o pirkėjas įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 1 p.). Už prekes pirkėjas įsipareigojo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 15 p., 2016-01-26 papildomo susitarimo dėl prekių pirkimo - pardavimo sutarties Nr. PO1278 pakeitimo redakcija). Pirkėjui laiku neapmokėjus įsigytų prekių, pirkėjas įsipareigojo sumokėti 0,05 procento palūkanas nuo laiku nesumokėtos mokėtinos sumos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną (Sutarties 19 p.). Trečiasis asmuo UAB „Jono statyba“ už pirktas prekes yra neapmokėjęs sutartu terminu 196.341,52 Eur pagal ieškinyje nurodytas PVM sąskaitas faktūras.

3Ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. sudarė laidavimo sutartis: 2015-06-15 laidavimo sutartis su K. S., 2015-08-25 laidavimo sutartis su J. J., 2016-05-10 laidavimo sutartis su M. G. ( toliau tekste‘- „Laidavimo sutartys“). Jomis atsakovai laidavo už trečiąjį asmenį UAB „Jono statyba“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovei UAB „Bikuvos“ prekyba visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal Sutartį (Laidavimo sutarčių 1.1, 1.2, 2.1 p.). Laidavimo sutartyse nustatyta, kad atsakovai, kaip laiduotojai, atsako ieškovei, kaip kreditoriui, ta pačia apimtimi, kaip skolininkas (Laidavimo sutarčių 3.2 p.), nustatyta, jog skolininkui tinkamai nevykdant visų ar dalies prievolių, laiduotojai privalo nedelsiant įvykdyti visas skolininko prievoles pagal Sutartį pirmumo tvarka (Laidavimo sutarčių 4.1, 4.2 p.). Ieškovė informavo atsakovus apie neapmokėtą trečiojo asmens 208.440,61 Eur skolą, kurią sudaro 196.341,52 Eur skola už prekes ir 12.099,09 Eur palūkanos pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ir pareikalavo sumokėti ieškovei 208.440,61 Eur skolą. Atsakovai skolos ir palūkanų nesumokėjo.

4Atsakovų atsakomybė pagal Laidavimo sutartis yra solidari (Laidavimo sutarčių 3.1 p.), atsakovai įsipareigojo atsakyti už UAB „Jono statyba“ prievoles prieš ieškovę ta pačia apimtimi, kaip ir UAB „Jono statyba“, konkrečiai imant piniginių prievolių įvykdymą, už palūkanų bei netesybų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą bei kitų numatytų mokėjimų sumokėjimą ieškovei (Laidavimo sutarčių 3.2 p.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.81 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, o CK 6.6 straipsnio 4 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis ieškovė reikalauja dėl trečiojo asmens UAB „Jono statyba“ neapmokėtos 196.341,52 Eur skolos už prekes ir 12.099,09 Eur palūkanų, priteisimo solidariai iš laiduotojų J. J., K. S. ir M. G.. Trečiojo asmens skolos ieškovei dydį patvirtina ir šių šalių atstovų pasirašytas 2017-09-07 aktas dėl skolų suderinimo 2017-08-31 dienai .

5Atsakovų ir trečiojo asmens atstovas kaip ir patys dalyvaujantys byloje asmenys į teismo posėdį nagrinėjant bylą iš esmės neatvyko. Kadangi apie teismo posėdį jie buvo informuoti tinkamai, pasirengimas bylos nagrinėjimui vyko parengiamųjų dokumentų , kurie buvo teismui pateikti, būdu, prašymuose atidėti bylos nagrinėjime atstovai nurodė, jog neturi pateikti papildomų įrodymų, su ieškiniu iš dalies sutinka, nenurodė kokios priežastys trukdė atvykti į teismo posėdį posėdį, atstovo prašymu, atsižvelgiant į atstovo užimtumą, bylos nagrinėjimas iš gruodžio 15 d. jau buvo atidėtas į gruodžio 22 d., teismas nusprendė bylą iš esmės išnagrinėti atsakovams, trečiajam asmeniui, jų atstovams nedalyvaujant.

6Atsakovai ir tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė ,jog sutinka, jog Trečiasis asmuo yra skolingas Ieškovei, tačiau iš dalies nesutinka su nurodytomis neva Ieškovei nesumokėtomis sumomis. Pagal ieškovę Trečiasis asmuo, pagal sąskaitas yra neva skolingas Ieškovei 196.341,52 EUR už pagal Sutartį pirktas prekes bei 0,05 % palūkanas nuo laiku nesumokėtos mokėtinos sumos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną, kas pasak Ieškovės sudaro 12.099,09 EUR (už 2017 m. gegužės 1 d. - 2017 m. rugpjūčio 31 d.). Iš viso 208.440,61 U. N. su tokiu skaičiavimu. Nepaisant to fakto, kad Trečiasis asmuo priėmė dalį prekių, už kurias išrašytos PVM sąskaitos faktūros, nurodytos ieškinyje, jis nėra perėmęs 2016 m. birželio 17 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BIK0847920 ir 2016 m. liepos 1 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BIK0833678 nurodytų prekių, kurių bendra vertė siekia 71.377,77 EUR ( ieškinio priedo Nr. 6 54 ir 87 psl.).

7Pagal Sutarties 1 punktą šalys susitarė, kad „Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Pirkėjui prekes, pasiliekant nuosavybės teisę iki jų apmokėjimo". Vadinasi tol, kol už prekes nėra sumokėta, tol prekės nuosavybės teise priklauso Pardavėjui (CK 4.37 straipsnis). Sutarties 8 punkte yra įtvirtinta, jog „Pirkėjas privalo atsiimti specialiu užsakymu užsakyta prekių partiją iš pardavėjo sandėlio per 7 kalendorines dienas nuo pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo įvykdymo gavimo dienos. Jeigu pirkėjas savalaikiai prekių neatsiima iš pardavėjo, tai pardavėjas turi teisę jas parduoti kitiems asmenims, o pirkėjo sumokėtas avansas jam negrąžinamas ir laikomas bauda už netinkamą prievolių vykdymą, kaip minimalių pardavėjo nuostolių kompensacija". Pažymėjo, kad Trečiojo asmens užsakytos ir neatsiimtos fibrocementinės plokštės nebuvo gaminamos pagal konkrečius Trečiojo asmens nurodytus išmatavimus, nėra individualiais požymiais apibūdinamas daiktas,todėl Trečiajam asmeniui jų neatsiėmus per Sutartyje nustatytą 7 dienų terminą, jos galėjo ir gali būti parduotos kitiems subjektams. Dėl šios priežasties nei Trečiajam asmeniui, nei už jį laidavusiems Atsakovams neatsiranda pareiga mokėti sumas bei nuo jų skaičiuojamas palūkanas už Trečiojo asmens užsakytas, tačiau faktiškai neperimtas fibrocementines plokštes. Yra abejonių, ar prekės iš viso buvo užsakytos ir kad Trečiajam asmeniui atsirado pagrindas mokėti už šias prekes.

8Atsakovai ir Trečiasis asmuo nurodė, kad Sutarties 8 punkte įtvirtinta, kad Trečiajam asmeniui neatsiėmus prekių, jo sumokėtas avansas yra laikomas bauda už netinkamą prievolių įvykdymą. Pažymi, kad Trečiasis asmuo už minėtas prekes nėra sumokėjęs ir avanso, kas įrodo, jog Trečiasis asmuo neatliko net pirminio veiksmo, rodančio intenciją realiai įsigyti minėtas prekes. Priimtos sąskaitos faktūros nereiškia ketinimo įsigyti prekių. Sąskaitų faktūrų buvo pateikta daug, todėl yra visiškai tikėtina, kad sąskaitos faktūros už plokštes buvo priimtos per klaidą.

9Atsakovai ir Trečiasis asmuo akcentavo, kad atitinkamai mažinant Ieškovės reikalavimą, turėtų būti perskaičiuojamos už Sutarties netinkamą vykdymą priskaičiuojamos palūkanos. Siekiant įvertinti realią skolos sumą nustatyti už kokią sumą prekių yra įsigyta, už kokią sumą prekių pardavė Tretysis asmuo Ieškovei ir kiek buvo sumokėta. Atsižvelgiant į tai, kad fibrocementinės plokštės nebuvo įgytos, reali įsigytų medžiagų suma sudaro 575.743,22 EUR (647.120,99 EUR - 71.377,77 EUR). Be to, Tretysis asmuo Ieškovei yra pardavęs prekių už 1.554,36 EUR ir atlikęs mokėjimų už 462.503,82 U. A. į tai, galutinė mokėtina suma yra 111.685,04 U. D. laiko stokos ir dokumentų apimties, Tretysis asmuo teismui mokėjimą patvirtinančius rašytinius įrodymus pateiks vėliau. Įvertinus šias aplinkybes dėl skolos sumos, atitinkamai, turėtų būti perskaičiuojamos ir palūkanos, kurios paskaičiavus nuo neapmokėtos sumos sudaro 17.182,06 EUR (minusavus palūkanų sumos dalį paskaičiuotą nuo už plokštes mokėtinos sumos). Apibendrinus išdėstytą, reikalavimas, nukreiptas į Atsakovus ir Trečiąjį asmenį už nesumokėtas prekes ir susidariusias palūkanas turi siekti iš viso 128.867,10 EUR, kurį Atsakovai ir Trečiasis asmuo pripažįsta bei sutinka apmokėti šalių sutartomis sąlygomis.

10Triplike atsakovai ir tretysis asmuo pakartojo ar papildomai nurodė, jog tretysis asmuo nėra perėmęs 2016 m. birželio 17 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BIK0847920 ir 2016 m. liepos 1 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BIK0833678 nurodytų prekių, kurių bendra vertė 71.377,77 EUR Tretysis asmuo nėra atsiėmęs prekių ir jos yra pas Ieškovę. Ieškovė sutinka, kad faktiškai prekės nebuvo perduotos Trečiajam asmeniui. Tikėtina, kad Atsakovo atstovai pasirašė PVM sąskaitas faktūras Nr. BIK0847920 ir Nr. BIK0833678 per klaidą ir taip patvirtino gavę prekes, kurių faktiškai neperėmė. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 1 dalimi, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu aiškinimu ,todėl vien tik sąskaitų pasirašymas be faktinio daiktų perdavimo - priėmimo, nereiškia, kad Trečiasis asmuo gavo prekes. Daro išvadą, kad nepaisant to, jog Trečiasis asmuo yra pasirašęs PVM sąskaitas faktūras, tačiau faktinis prekių perdavimas nėra įvykęs, Trečiajam asmeniui

11neįgijus nuosavybės teisės, Ieškovė gali laisvai disponuoti Trečiojo asmens neatsiimtomis fibrocementinėmis plokštėmis. Kitaip tariant, Ieškovė reiškia reikalavimą dėl prekės, kuri nuosavybės teise iki šiol jai priklauso.

12Tretysis asmuo yra pirkėjas - silpnesnioji sandorio šalis, todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalimi („Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai"), turi būti aiškinama Trečiojo asmens naudai.

13Sutarties 8 punkte yra įtvirtinta, jog „Pirkėjas privalo atsiimti specialiu užsakymu užsakyta prekių partiją iš pardavėjo sandėlio per 7 kalendorines dienas nuo pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo įvykdymo gavimo dienos. Jeigu pirkėjas savalaikiai prekių neatsiima iš pardavėjo, tai pardavėjas turi teisę jas parduoti kitiems asmenims, o pirkėjo sumokėtas avansas jam negrąžinamas ir laikomas bauda už netinkamą prievolių vykdymą, kaip minimalių pardavėjo nuostolių kompensacija". Akcentavo, kad minėto punkto formuluotė užtikrina užsakovui (šiuo atveju Trečiajam asmeniui), kad jo užsakytos prekės nebus perleistos kitiems asmenims 7 kalendorines dienas nuo pardavėjo užsakymo patvirtinimo dienos, o per šį laiką užsakovui neatsiėmus prekių, pardavėjui, kuriam nuosavybės teise priklauso minėtos prekės, suteikiama teisė disponuoti prekėmis savo nuožiūra, t.y. Trečiajam asmeniui per nurodytą laiką neatsiėmus prekių, Ieškovė nebėra įpareigojamas jų sandėliuoti ar kitaip saugoti Trečiajam asmeniui. Sutarties 1 punkte šalys susitarė, kad: „Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Pirkėjui prekes, pasiliekant nuosavybės teisę iki jų apmokėjimo, tad Trečiajam asmeniui nesumokėjus už fibrocementines plokštes, prekių nuosavybės teisė jam neperėjo, ji ir toliau priklauso Ieškovei, t.y. jis gali faktiškai turėti daiktą turėdamas tikslą jį valdyti kaip savo, naudoti daikto naudingąsias savybes savo reikmėms bei gauti iš daikto ekonominės naudos..Dėl šios priežasties nei Trečiajam asmeniui, nei už jį laidavusiems Atsakovams neatsiranda pareiga mokėti nesumokėtas sumas bei nuo jų skaičiuojamas palūkanas už Trečiojo asmens užsakytas, tačiau faktiškai neperimtas plokštes.

14Sutarties 5 punkte įtvirtinta, kad specialus užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus avansą (30 procentų užsakomų prekių vertės).Minėta Sutarties formuluotė skirta užtikrinti ir įsitikinti, kad užsakymas yra reikalingas užsakovui ir apdrausti pardavėją tuo atveju, jei užsakovas nebenorės baigti įsipareigojimo, įskaitant avansą kaip baudą (Sutarties 8 punktas). Jei pardavėjas (Ieškovė) pradėjo vykdyti užsakymą negavęs avanso, kaip buvo įtvirtinta Sutartyje, veikė savo rizika ir Trečiasis asmuo neturi atsakyti už nuostolius, kilusius dėl pačioss Ieškovės veiksmų ar nepasinaudojimo turima teise.Avanso sudarytų apie 20.000 EUR. Ši suma yra ženkli, o jos sumokėjimas būtų akivaizdus įrodymas, kad tretysis asmuo siekė įgyti prekes. Nagrinėjamu atveju avansas nebuvo sumokėtas, kas leidžia teigti, jog Ieškovė neturėjo pagrindo manyti, kad Tretysis asmuo šias prekes įsigys.Ieškovės pateikta 2016 m. gegužės 16 d. savaitės paraiška - grafikas medžiagoms ir paslaugoms pirkti nebuvo Ieškovės tinkamai priimta ir patvirtinta - dokumente trūksta Ieškovės atstovo parašo. Tai reiškia, kad pats Ieškovė neturėjo intencijos pradėti vykdyti užsakymą.

15Atsakovai J. J. ir K. S. nėra įpareigoti atsakyti kaip laiduotojai, nes jų laidavimo sutartys yra pasibaigusios.

162015 m. birželio 15 d. sudarytos Sutarties įvykdymas buvo užtikrintas sudarius 2015 m. birželio 15 d., 2015 m. rugpjūčio 25 d. ir 2016 m. gegužės 10 d. laidavimo sutartis su Atsakovais, kuriose nebuvo nustatytas konkretus laidavimo terminas, t. y. buvo sudarytos neterminuotos laidavimo sutartys. CK 6.89 straipsnio 1 dalis reglamentuojama, kad kai buvo laiduota nenustatytam laikui, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad esant neterminuotam laidavimui ir nepareiškus reikalavimo, nukreipto į laiduotoją per 2 metus nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, laidavimas pasibaigia (žr. pvz.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2012). Dvi iš trijų laidavimo sutarčių buvo sudarytos daugiau nei prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. (ieškinio dėl skolos ir palūkanų priteisimo pateikimo dienos). Vadinasi, minėtos laidavimo sutartys yra pasibaigusios.

17Ieškinys tenkinamas visiškai.

18Bylos dokumentais, šalių paaiškinimais dokumentuose, ieškovės atstovo ir teismo posėdyje , daliniu ieškinio pripažinimu nustatyta , jog ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Jono statyba“ 2015-06-15 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PO 1278 su pakeitimais pagal kurią trečiasis asmuo pirko iš ieškovės prekių( t.I,b.l.10-14). Sutartimi UAB „Bikuvos“ prekyba įsipareigojo perduoti pirkėjui UAB „Jono statyba“ prekes, o pirkėjas įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 1 p.). Už prekes pirkėjas įsipareigojo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 15 p., 2016-01-26 papildomo susitarimo dėl prekių pirkimo - pardavimo sutarties Nr. PO1278 pakeitimo redakcija). Pirkėjui laiku neapmokėjus įsigytų prekių, pirkėjas įsipareigojo mokėti 0,05 procento palūkanas nuo laiku nesumokėtos mokėtinos sumos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną (Sutarties 19 p.).Pardavėjas laikotarpiu nuo 2016-05-16 iki 2016-07-16 pardavė trečiajam asmeniui prekių ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitų faktūrų už 196341,52 Eur ( t.I,b.l.15-114), kurios neapmokėtos . Ieškovė informavo tretyjį asmenį apie skolos dydį, priskaičiuotas pagal sutartį palūkanas, joms apmokėti išrašė sąskaitas-faktūras( T.I, b.l.119-133). 2017-05-31 ir 2017-08-03 patvirtinimais dėl skolos grąžinimo tretysis asmuo pripažino skolos ieškovei pagal išrašytas sąskaitas faktūras, tarp jų ir apskaičiuotas palūkanas , dydį ir faktą, , įsipareigojo iki 2017-12-31 skolas sugrąžinti( t.I, b.l.136-137). 2017-09-07 raštu Dėl skolų suderinimo ieškovės ir trečiojo asmens finansininkai patvirtino,jog 2017-08-31 datai UAB“Jono statyba“ skolinga ieškovei 208440,61 Eur, t.y. ieškiniu prašomą priteisti sumą ( t.I, b.l.141).

19Ieškovė ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. sudarė laidavimo sutartis: 2015-06-15 su K. S., 2015-08-25 su J. J., 2016-05-10 su M. G.. Atsakovai laidavo už trečiąjį asmenį ir įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal Sutartį (Laidavimo sutarčių 1.1, 1.2, 2.1 p.). Laidavimo sutartyse nustatyta, kad laiduotojai atsako ieškovei, kaip kreditoriui, ta pačia apimtimi, kaip skolininkas (Laidavimo sutarčių 3.2 p.), nustatyta, jog skolininkui tinkamai nevykdant visų ar dalies prievolių, laiduotojai privalo nedelsiant įvykdyti visas skolininko prievoles pagal Sutartį pirmumo tvarka (Laidavimo sutarčių 4.1, 4.2 p.). Ieškovė informavo atsakovus apie neapmokėtą 208.440,61 Eur skolą, kurią sudaro 196.341,52 Eur skola už prekes ir 12.099,09 Eur neapmokėtos palūkanos pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ir pareikalavo nedelsiant sumokėti ieškovei UAB „Bikuvos“ prekyba 208.440,61 Eur skolą. Atsakovai kaip ir tretysis asmuo skolos ir palūkanų nesumokėjo.

20Dėl pripažįstamos skolos ir palūkanų

21Kadangi atsakovai ir tretysis asmuo dalinai pripažįsta ieškinį skolą ir palūkanas bendrai 128867,10 Eur sumai ( atsiliepimas į ieškinį, t.II, b.l.2), todėl dėl šios sumos detaliai nepasisakoma

22( CPK 268 straipsnio 4 dalis). Tretysis asmuo gavo prekes , už jas neapmokėjo, atsakovai įsipareigojo – laidavo trečiajam asmeniui, kad tokiu atveju jie sumokės skolą, palūkanas ir bus solidariai atsakingi su trečiuoju asmeniu, todėl iš jų solidariai priteisiama pripažįstama skola ir palūkanos.

23Dėl nepripažįstamos skolos

24Atsakovai ir tretysis asmuo neigia turį teisinę( sutartinę) pareigą apmokėti už prekes-fibrocementines plokštes pagal 2016-09-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIK0847920 ir 2016-07-01 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIK0833678 , vertė 71.377,77 EUR ( t.I, b.l.68,101), nes šių prekių negavo.

25Teismas sprendžia,jog byloje pakanka įrodymų,jog tretysis asmuo gavo ( priėmė ) prekes pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras, todėl turi pareigą už jas sumokėti. Atsakovų, trečiojo asmens teiginiai apie šių prekių neužsakymą ir nepriėmimą atmetami kaip nepagrįsti.

26Minėta, iki teisminio proceso pradžios tretysis asmuo neginčijo to, jog nupirko fibrocementines plokštes ir turi pareigą kaip pirkėjas už jas apmokėti, o vėluojant tą padaryti- sumokėti palūkanas. Tai sprendžiama iš to, jog jis gavo sąskaitas faktūras, jas pasirašė, nurodant ,kad prekes gavo trečiojo asmens darbuotojai – statybos vadovas K. S.( jis yra vienu iš atsakovų) ir atsakovas D. G. ( pareigos nežinomos). Šios PVM sąskaitos faktūros iki teisminio proceso pradžios nebuvo ginčijamos, pripažįstamos, įsipareigota pagal jas atsiskaityti( aukščiau minėti įsipareigojimai dėl skolų sumokėjimo, tarpusavio skolų suderinimo aktai).

27Priešingai atsakovų ir trečiojo asmens aiškinimui, pateiktas teismui susirašinėjimas su pastaruoju rodo, jog užsakymą „visai fibrocementinei pl. Saulėtekio korpusams “ el. paštu 2016-05-16 pateikė trečiojo asmens statybos darbų vadovas M. A. ( t.II,b.l.14-15). Šio įrodymo atsakovai ir tretysis asmuo niekaip nekomentavo, kodėl M. A. negalėjo pateikti užsakymo ar K. S., D. G. patvirtinti priėmę prekes, atsakovai ar tretieji asmenys konkrečiai nesuformulavo. Tai,jog teismui pateiktoje užsakymo kopijoje nėra pardavėjo atstovo parašo neturi reikšmės, ne tolersni ieškovės veiksmai rodo,jog ši užsakymą priėmė, užsakė plokščių pagaminimą ir jas pateikė trečiajam asmeniui. Negyvenišku ir naiviu vertinamas atsikirtimų teiginys, jog dokumentai dėl gana didelės vertės prekių buvo priimti ir pasirašyti „dėl klaidos„. Pagal sutarties 2,9 p., Pirkėjo ( pirkėjo atstovo) pasirašymas PVM sąskaitoje faktūroje patvirtina, jog Pirkėjas gavo prekes, pretenzijų dėl jo kokybės ir kompleksiškumo jis neturi.

28Tai, jog šiuo atveju tretysis asmuo nesumokėjo avanso ( Sutarties 5 p.) teisinės reikšmės sutarties vykdymui-apmokėjimui neturi. Teismas vertina, jog ši sutarties sąlyga skirta saugoti pardavėjo interesams, sutartyje nenumatyta, jog jos nesilaikymas paneigtų patį pirkimo-pardavimo sandorį ar darytų jį niekiniu ar nuginčijamu. Nesilaikant šios sutarties sąlygos, ieškovė tik prisiėmė riziką dėl galimo neatsiskaitymo dydžio, bet ne dėl paties pirkimo-pardavimo atlikimo . Pastebima, jog net ir negaliojant šiai sutarties sąlygai, nebūtų priežasčių spręsti, jog negalioja pati fibrocementinių plokščių pirkimo-pardavimo sutartis ( CK 1.96 straipsnis).

29Pagal CK 6.305 straipsnį pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą( prekę) kitai šaliai

30( pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą(prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą(kainą), todėl pirkimo-pardavimo sutarties dalies fibrocementinių plokščių pirkimo vykdymui ( pirkėjo pareigos sumokėti sutartą kainą vykdymui – CK 6.344 straipsnis) neturi teisinės reikšmės , kad nuosavybės teisė pardavėjui lieka iki prekių apmokėjimo( Sutarties 1 p.). Tretysis asmuo prekes priėmė pasirašydamas sąskaitas faktūras, nėra ginčo dėl prekių kokybės, todėl neturi teisinės reikšmės tai, jog fiziškai jos tebėra ieškovės žinioje. Ieškovė nurodė, jog nebuvo fizinių kliūčių prekes išsivežti, o jos iki atsiėmimo buvo( yra) saugomos ieškovės paties trečiojo asmens prašymu. Teismas šį paaiškinimą vertina kaip logišką ir labai tikėtiną, nes ieškovė užsiima statybinių medžiagų prekyba, plokštės buvo pagamintos gavus trečiojo asmens užsakymą ir atgabentos į ieškovės turimą sandėliavimo vietą. Tretysis asmuo atliko darbus statybos vietoje, todėl pagrįsta, jog nebuvo suinteresuotas laikyti prekes statybos vietoje, užtikrinti jų saugumą ir pan. iki jų naudojimo pradžios.

31Pagal CK 6.314 straipsnio 5 dalį kai pirkėjas laiku nesumoka už perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą ir įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas. Šiuo atveju tretysis asmuo įsigijo prekes už 71377,77 Eur, pagal minėtas sąskaitas už jas nesumokėjo, todėl turi sumokėti ir už prekes, ir palūkanas už pavėluotą mokėjimą ieškovės apskaičiuotas iki 2017-09-21( ieškinio parengimo).

32Nors atsakovai ginčija tik šias dvi sąskaitas 71377,77 Eur sumai, bet atsiliepime nurodė, kad jų mokėtina ieškovei suma yra 111685,04 Eur( be palūkanų). Skirtumas sudaro 84656,48 Eur

33( 196341,52 Eur – 111685,04 Eur). Kas sudaro 13278,71 Eur(skirtumą tarp 84656,04 Eur sumos ir atsakovų ginčijamos 71377,77 Eur sumos) atsakovė nenurodo. Atsiliepime į ieškinį nurodoma, jog mokėjimą patvirtinančius dokumentus dėl laiko stokos ir dokumentų apimties pateiks vėliau, bet jie nebuvo pateikti nei su tripliku, nei atskirai, o prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodžius,jog papildomi įrodymai nebus teikiami, teismas sprendžia ,jog tokių įrodymų tretysis asmuo , atsakovai neturi, o atsiliepimo teiginys apie mažesnę skolą dėl neįvardytų mokėjimų ar paslaugų yra deklaratyvus.

34Dėl palūkanų

35Ieškovė prašo 12099,09 Eur palūkanų apskaičiuotų iki 2017-09-21( t.I,.b.l.115-117). Toks reikalavimas pagrįstas, nes jis kildinamas iš sutarties (19 p.). Atsakovai atsiliepime į ieškinį neginčija paties skaičiavimo pagrindo, taikytos metodikos, palūkanų dydžio ir termino, nenurodė,jog ieškovė būtų padariusi skaičiavimo ar panašių klaidų, Nors jie nesutinka dėl fibrocementinių plokščių 71377,77 Eur sumai įgijimo, kas leistų manyti, jog ir reikalaujamų palūkanų dydis turėtų būti mažesnis nei 12099,09 Eur, bet sykiu nurodo, jog sutinka su 17182,06 Eur palūkanų priskaičiavimu, t.y. maždaug 6000 Eur daugiau nei prašo ieškovė. Tokią trečiojo asmens ir atsakovų poziciją teismas vertina kaip prieštaringą ir sprendžia, jog šie dalyvaujantys byloje asmenys ,skaičiuodami palūkanas, padarė skaičiavimo klaidų, faktiškai jie ginčija palūkanas , apskaičiuotas už, kaip nurodė, nenupirktas fibrocementines plokštes.

36Teismui nusprendus, jog tretysis asmuo įgijo fibrocementines plokštes už 71377,77 Eur, bet per sutartimi nustatytus terminus šios sumos nesumokėjo, turi mokamos sutartinės palūkanos. Minėta, paties paskaičiavimo pagrindo, būdo, metodikos, dydžio , kurie buvo taikyti ir apskaičiuojant palūkanas už fibrocementines plokštes atsakovai, tretysis asmuo neginčija, šios palūkanos, esančios sudėtine bendrai prašomų priteisti palūkanų dalimi, priteisiamos.

37Tretysis asmuo triplike, be to,pažymi, jog yra pirkėjas –silpnoji sutarties šalis, tad sutartis turi būti aiškinama jos naudai. Abi Pagrindinės sutarties šalys yra juridiniai, siekiantys pelno, privatūs asmenys. Įstatyme nenumatyta , kad toks pirkėjas vien dėl šios statuso turėtų būti laikomas silpnąja sutarties šalimi. Kas sutartyje ir kodėl turėtų būti aiškinama tokio pirkėjo naudai konkrečiai nenurodoma, todėl šis teiginys vertinamas kaip teisiškai netikslus ir bereikšmis.

38Dėl laiduotojų atsakomybės

39Pagal CK 6.76 straipsnį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. CK 6.81 straipsnis numato, jog kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Analogiškos įstatymui taisyklės nustatytos ir Laidavimo sutartyse ( 2,3,5 punktai).

40Atsakovai neginčija laidavimo sutarčių pagrindu jų turimos solidarios pareigos už tretyjį asmenį atsiskaityti su ieškove kaip pardavėju, bet teigia, jog J. J. ir K. S. laidavimo sutartys yra pasibaigusios, nes nuo jų sudarymo iki ieškinio pateikimo suėję daugiau nei 2 metai, todėl teismas pasisako dėl šio teiginio.

41CK 6.89 straipsnio 1 dalis, nustato,jog kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui.

42Šiuo atveju sutartis, kurios vykdymo galiojimas laiduojamas, yra neterminuota ( 20 punktas), nėra duomenų, jog ji būtų nutraukta.

43Kasacinio teismo sprendžiant dėl laidavimo pabaigos yra pasisakyta, jog bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2dalis, 6.87 straipsnio 1dalis). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK 6.88 straipsnio 1dalyje nustatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Kasacinis teismas išplėtotoje praktikoje yra išaiškinęs, kad CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principus, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad šalių susitarimas, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009; teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2012 , Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-436-611/2015 bei 3K-7-467/2015).

44Nors nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas ne iš paskolos, o pirkimo-pardavimo sandorio teisinių santykių, dėl ko faktinės bylų aplinkybės iš dalies nesutampa, tačiau prievolių, už kurias buvo laiduota, esmė analogiška–vykdyti sutartinius mokėjimus. Laidavimo sutartyse nustatyta, jog jos galioja iki visiško prievolių kreditoriui pagal Pagrindę sutartį įvykdymo ( 9. 1 punktas), todėl aplinkybė, jog esant neterminuotai Pagrindinei sutarčiai du iš jos tinkamą vykdymą užtikrinančių laidavimų sudaryti daugiau nei prieš 2 metus, nenutraukia šių laidavimų įsipareigojimų veikimo ir nepašalina laiduotojų atsakomybės pagal šias sutartis.

45Nuoroda į kasacinio teismo praktiką kaip reikšmingą nagrinėjamų klausimu(Civilinės bylos Nr. 3K-3-538-219/2015,Nr. 3K-3-190/2012) netinkama.

46Kasacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą; reikia remtis tik tokiomis teisės aiškinimo taisyklėmis, kurios išdėstytos ankstesniuose teismų sprendimuose, priimtuose analogiškose bylose, t. y. jų faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos aplinkybes, abiejose bylose turi būti taikoma ta pati teisė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013; kt.).

47Nurodomų bylų faktinės aplinkybės esmingai skirtingos nuo nagrinėjamos bylos. Pirmojoje kasacinėje byloje laidavimo terminas niekaip nebuvo nustatytas ( apibrėžtas) , priešingai nei nagrinėjamoje, kur nustatyta, jog jie galioja iki visiško prievolių Kreditoriui pagal Pagrindę sutartį įvykdymo ( 9. 1 p.). Antrojoje kasacinėje byloje spręsta dėl laidavimo sutarties, kurios pabaiga apibrėžta konkrečiu terminiu.

48Dėl procesinių palūkanų

49Ieškovė prašo priteisti šias 5 proc.dydžio nuo teismo priteistos sumos palūkanas nuo ieškinio pateikimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.Prašymas tenkinamas, nes atsakovų prievolė piniginė, palūkanų dydis – 5 proc. , skaičiavimo terminas nustatyti įstatymu ( CK 6.37, 6.210 straipsniai).

50Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

51Ieškinį patenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis ( CPK 93,98 straipsniai).

52Tiekiant ieškinį ieškovė sumokėjo 3384 Eur žyminio mokesčio, 50 Eur to paties mokesčio prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 900 Eur už atstovo teisinę pagalbą

53( t.I,b.l.149-150,T.II, b.l.170), 300 Eur išlaidų patirta apmokant antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, t. II,b.l.16).Viso 4634 Eur.

54Visos šios išlaidos realiai patirtos, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ir įvykdytos( CPK 79,88 straipsniai), išlaidos atstovo pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Jos priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis po 1544, 66 Eur.

55Valstybė patyrė 21,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Jos lygiomis dalimis priteisiamos iš atsakovų ( CPK 96 straipsnis).

56Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

57ieškinį tenkinti visiškai.

58Priteisti UAB“Bikuvos“ prekyba( kodas 284088150) naudai solidariai iš K. S., a.k( - ) J. J., a.k( - ) ir M. G., a.k( - ) 208440,61 Eur( du šimtus aštuonis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt Eur 61 ct) skolą ir palūkanas, 5 proc. dydžio palūkanas skaičiuojamas nuo teismo priteistos 208440,61 Eur sumos nuo ieškinio priėmimo dienos ( 2017-10-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

59Priteisti UAB “Bikuvos“ prekyba ( kodas 284088150) naudai iš K. S.,a.k( - ) J. J., a.k( - ) ir M. G., a.k( - ) po 1544,66 Eur( tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt keturis Eur 66 ct.) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

60Priteisti valstybei iš K. S.,a.k( - ) J. J., a.k( - ) ir M. G., a.k( - ) po 7,02 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų

61Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas teismo 2017-10-02 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

62Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui pateikiant skundą apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ieškiniu prašė solidariai priteisti iš... 3. Ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. sudarė... 4. Atsakovų atsakomybė pagal Laidavimo sutartis yra solidari (Laidavimo... 5. Atsakovų ir trečiojo asmens atstovas kaip ir patys dalyvaujantys byloje... 6. Atsakovai ir tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė ,jog sutinka, jog... 7. Pagal Sutarties 1 punktą šalys susitarė, kad „Pardavėjas įsipareigoja... 8. Atsakovai ir Trečiasis asmuo nurodė, kad Sutarties 8 punkte įtvirtinta, kad... 9. Atsakovai ir Trečiasis asmuo akcentavo, kad atitinkamai mažinant Ieškovės... 10. Triplike atsakovai ir tretysis asmuo pakartojo ar papildomai nurodė, jog... 11. neįgijus nuosavybės teisės, Ieškovė gali laisvai disponuoti Trečiojo... 12. Tretysis asmuo yra pirkėjas - silpnesnioji sandorio šalis, todėl,... 13. Sutarties 8 punkte yra įtvirtinta, jog „Pirkėjas privalo atsiimti specialiu... 14. Sutarties 5 punkte įtvirtinta, kad specialus užsakymas pradedamas vykdyti tik... 15. Atsakovai J. J. ir K. S. nėra įpareigoti atsakyti kaip laiduotojai, nes jų... 16. 2015 m. birželio 15 d. sudarytos Sutarties įvykdymas buvo užtikrintas... 17. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 18. Bylos dokumentais, šalių paaiškinimais dokumentuose, ieškovės atstovo ir... 19. Ieškovė ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. sudarė laidavimo sutartis:... 20. Dėl pripažįstamos skolos ir palūkanų ... 21. Kadangi atsakovai ir tretysis asmuo dalinai pripažįsta ieškinį skolą ir... 22. ( CPK 268 straipsnio 4 dalis). Tretysis asmuo gavo prekes , už jas... 23. Dėl nepripažįstamos skolos ... 24. Atsakovai ir tretysis asmuo neigia turį teisinę( sutartinę) pareigą... 25. Teismas sprendžia,jog byloje pakanka įrodymų,jog tretysis asmuo gavo (... 26. Minėta, iki teisminio proceso pradžios tretysis asmuo neginčijo to, jog... 27. Priešingai atsakovų ir trečiojo asmens aiškinimui, pateiktas teismui... 28. Tai, jog šiuo atveju tretysis asmuo nesumokėjo avanso ( Sutarties 5 p.)... 29. Pagal CK 6.305 straipsnį pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą( prekę)... 30. ( pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja... 31. Pagal CK 6.314 straipsnio 5 dalį kai pirkėjas laiku nesumoka už perduotus... 32. Nors atsakovai ginčija tik šias dvi sąskaitas 71377,77 Eur sumai, bet... 33. ( 196341,52 Eur – 111685,04 Eur). Kas sudaro 13278,71 Eur(skirtumą tarp... 34. Dėl palūkanų ... 35. Ieškovė prašo 12099,09 Eur palūkanų apskaičiuotų iki 2017-09-21(... 36. Teismui nusprendus, jog tretysis asmuo įgijo fibrocementines plokštes už... 37. Tretysis asmuo triplike, be to,pažymi, jog yra pirkėjas –silpnoji sutarties... 38. Dėl laiduotojų atsakomybės ... 39. Pagal CK 6.76 straipsnį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar... 40. Atsakovai neginčija laidavimo sutarčių pagrindu jų turimos solidarios... 41. CK 6.89 straipsnio 1 dalis, nustato,jog kai buvo laiduota nenustatytam laikui,... 42. Šiuo atveju sutartis, kurios vykdymo galiojimas laiduojamas, yra neterminuota... 43. Kasacinio teismo sprendžiant dėl laidavimo pabaigos yra pasisakyta, jog... 44. Nors nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas ne iš paskolos, o pirkimo-pardavimo... 45. Nuoroda į kasacinio teismo praktiką kaip reikšmingą nagrinėjamų... 46. Kasacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad vadovautis teismų praktika teismai... 47. Nurodomų bylų faktinės aplinkybės esmingai skirtingos nuo nagrinėjamos... 48. Dėl procesinių palūkanų ... 49. Ieškovė prašo priteisti šias 5 proc.dydžio nuo teismo priteistos sumos... 50. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 51. Ieškinį patenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 52. Tiekiant ieškinį ieškovė sumokėjo 3384 Eur žyminio mokesčio, 50 Eur to... 53. ( t.I,b.l.149-150,T.II, b.l.170), 300 Eur išlaidų patirta apmokant antstoliui... 54. Visos šios išlaidos realiai patirtos, laikinosios apsaugos priemonės... 55. Valstybė patyrė 21,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Jos... 56. Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas... 57. ieškinį tenkinti visiškai.... 58. Priteisti UAB“Bikuvos“ prekyba( kodas 284088150) naudai solidariai iš K.... 59. Priteisti UAB “Bikuvos“ prekyba ( kodas 284088150) naudai iš K. S.,a.k( -... 60. Priteisti valstybei iš K. S.,a.k( - ) J. J., a.k( - ) ir M. G., a.k( - ) po... 61. Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas teismo 2017-10-02 nutartimi,... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...