Byla 2-1961/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžys“ 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-310-278/2014 pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžys“ 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios bendrovės kreditorių susirinkime priimtų nutarimų.

4AB „Panevėžio statybos trestas“ - trečiasis asmuo (kreditorius) (toliau – ir pareiškėjas) BUAB „Panevėžys“ bankroto byloje skundu prašė panaikinti 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dienotvarkės Nr. 3 bei Nr. 7 klausimais ir įpareigoti administratorių pateikti kreditorių susirinkimui klausimus svarstyti iš naujo. Nurodė, jog dienotvarkės trečiuoju klausimu kreditorių susirinkimas nepritarė nutarimui sudaryti kreditorių komitetą. Ginčijamas nutarimas priimtas išimtinai vieno didžiausių kreditorių UAB „Stenrosus“ iniciatyva, nors kiti kreditoriai balsavo „už“ tokį pasiūlymą. Nurodė, jog visų svarstomų klausimų priėmimą lems dviejų bendrovės kreditorių - UAB „Stenrosus“ ir UAB „Pokštas“ balsavimas, kurie veikdami kartu turi balsų daugumą, todėl išrinkus kreditorių komitetą ir nariams suteikus po vieną balsą, būtų užtikrinama kreditorių interesų pusiausvyra ir lygiateisiškumas. Ginčijamo nutarimo priėmimas buvo sąlygotas išimtinai veiklos nevykdančių ir turinčių suinteresuotumą bankroto byla kreditorių iniciatyva. Priimtas nutarimas įtakojo ir nutarimų dienotvarkės Nr. 4, 5, 6 klausimų sprendimą, kurie tenkinant skundą taip pat naikintini. Dienotvarkės septintuoju klausimu buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita, kurioje nenurodoma ataskaitos surašymo data, nepateikta informacija apie debitorinius įsiskolinimus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai, sandoriai, sudaryti per paskutinius 36 mėnesius, ūkinės komercinės veiklos pajamos ir išlaidos, juos pagrindžiantys įrodymai. Administratoriaus ataskaita taip pat patvirtinta UAB „Stenrosus“ ir UAB „Pokštas“ balsais. Teigia, jog priimtu nutarimu buvo pažeisti visų kitų kreditorių, balsavusių „prieš“ ataskaitos tvirtinimą teisės ir teisėti interesai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundą atmetė ir priteisė iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų 2 117,50 Lt BUAB „Panevėžys“ ir 605 Lt UAB „Pokštas“ naudai. Teismas nustatė, kad ginčijami 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimai darbotvarkės klausimais Nr. 3 ir Nr. 7 buvo priimti nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nustatė, kad kreditorių komiteto sudarymui nebuvo pritarta - „už“ balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 40,24 proc., o „prieš“ – 59,67 proc. Pažymėjo, kad atsisakymas rinkti kreditorių komitetą negali pažeisti nei kreditorių, įmonės, viešo intereso ar prieštarauti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, nes kreditorių susirinkimas yra aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma. Kreditorių komitetą gali rinkti ne tik pirmasis, bet ir kiti kreditorių susirinkimai, todėl šiuo klausimu kreditoriai gali balsuoti ir kituose kreditorių susirinkimuose (ĮBĮ 23 str. 2 p., 25 str. 1 d.). Be to, minėto susirinkimo metu yra sudaroma galimybė dalyvauti, išsakyti savo poziciją ir balsuoti visiems įmonės kreditoriams. Nurodė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog UAB „Stenrosus“, UAB „Pokštas“ nevykdo ūkinės veiklos, jokiais įrodymais nepagrįsti, be to, nenurodoma, kokią įtaką bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūroms turi ši aplinkybė. Pažymėjo, kad teismas neturi teisės įpareigoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorius rinkti kreditorių komitetą, o pareiškėjas, ginčydamas kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą vien tuo pagrindu, jog jis buvo priimtas didžiausių kreditorių balsų dauguma, nepateikė įrodymų, jog ginčijamas nutarimas priimtas neteisėtai, pažeidžiant imperatyvius įstatymų reikalavimus.

7Nesant pastabų dėl protokolo, teismas konstatavo, jog kreditorių susirinkimo eiga, pasisakymai ir klausimų sprendimai užfiksuoti teisingai. Nustatė, jog 2014 m. gegužės 5 d., t.y. iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankrutuojančios UAB „Panevėžys“ kreditoriams susipažinimui buvo pateikta administratoriaus ataskaita. Pastabas dėl pateiktos ataskaitos buvo pareiškusi VMI prie Finansų ministerijos, prašydama pateikti debitorių sąrašą, tačiau raštu administratoriaus veiklos ataskaitai kreditorius pritarė. Kreditorių susirinkimo metu svarstomu septintuoju klausimu pasisakė tik UAB „Gustonių žemės ūkio technika“ atstovas. Pareiškėjas pastabų dėl administratoriaus teiktos veiklos ataskaitos kreditorių susirinkime nereiškė, todėl teismas sprendė, jog ataskaitoje pateikti duomenys buvo aiškūs ir dėl administratoriaus atliktų darbų klausimų kreditoriui nekilo. Teismas nenustatė, jog šio susirinkimo protokole nepilnai užfiksuoti dalyvavusių susirinkime kreditorių pasisakymai. Protokolas pasirašytas kreditorių susirinkimui pirmininkavusio pareiškėjo atstovo, kuris privalėjo atsisakyti pasirašyti protokolą, jeigu jame neteisingai užfiksuoti kreditorių pasisakymai. Teismas pripažino, jog ataskaita kreditoriams galėjo būti pateikta išsamesnė, tačiau nepaneigus, jog ji buvo pildoma kreditorių susirinkimo metu, sprendė, kad pripažinti neteisėtu 2014 m. gegužės 15 d. priimtą nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu nėra pagrindo. Konstatavo, jog administratoriaus UAB „Valeksa“ ataskaitoje bei jos prieduose kreditoriams buvo pateikta informacija apie bankrutuojančios bendrovės finansinę būklę, vykdomą ūkinę veiklą bei debitorinius įsiskolinimus, ji iš esmės atitinka ataskaitai ĮBĮ nuostatų keliamus reikalavimus. Sprendė, jog BUAB „Panevėžys“ bankroto administratoriaus pateikta ataskaita pirmajam kreditorių susirinkimui buvo pakankamai informatyvi. Nustatė, kad ataskaitoje pateikta informacija apie įmonę, jos buvusią veiklą, akcininkus, dirbusius ir atleistus darbuotojus. Nors ataskaitoje atskirai nenurodoma išvardinto įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė, tačiau turto sąraše detaliai nurodomas turimas bendrovės turtas, jo kiekiai. Be to, iš 2014 m. sausio 1 d.- 2014 m. vasario 10 d. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti detali ilgalaikio turto vertė. Tai, jog kreditoriams susirinkime buvo teikta informacija apie bendrovės turto nuomą, patvirtino susirinkimo dienotvarkės klausimas dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos tęstinumo (10 dienotvarkės klausimas). Iš 2014 m. vasario 10 d. balanso matyti, kad debitoriniai įsiskolinimai bendrovei sudaro 28 455 Lt, o 2014 m. sausio 1 d.- 2014 m. vasario 10 d. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte nurodomas įmonės debitorių sąrašas, konkretūs jų įsiskolinimo dydžiai UAB „Panevėžys“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų ir jį argumentai

9Pareiškėjas AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjo skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas nevertino ginčijamo nutarimo Nr. 3 prieštaravimo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams. Apelianto manymu, ginčijamas nutarimas Nr. 3 prieštarauja minėtoje normoje įtvirtintiems protingumo ir sąžiningumo principams, pažeidžia ĮBĮ įtvirtintą kreditorių lygiateisiškumo principą, nes kreditorių susirinkimų nutarimus visais atvejais lemtų dviejų kreditorių - UAB „Stenrosus“ (49,18 % visų balsų) ir UAB „Pokštas“ (10,28 % visų balsų) balsavimas.

112. Skundžiama nutartimi teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas- ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktą, kartu pažeidė CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nustatyti imperatyvūs reikalavimai pirmajam kreditorių susirinkimui teikiamai administratoriaus veiklos ataskaitai. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nurodęs, kad skundžiamoje nutartyje nebuvo nurodyta atskirai kiekvieno nekilnojamojo turto vertė, nuomos mokesčio dydis, nepateikta informacija apie debitorių sąrašą, nėra aišku, ar kreditoriams buvo pateiktas sandorių, sudarytų per 36 mėnesių laikotarpį sąrašas, tokią administratoriaus pateiktą veiklos ataskaitą patvirtino pažeisdamas minėtą įstatymo nuostatą.

123. Teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Skundžiamoje nutartyje neteisingai nurodoma, kad prieš ginčijamo nutarimo Nr. 7 priėmimą balsavo 0,02 proc. teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, nes tai tik balsavimo raštu rezultatas. Aplinkybę, jog apeliantas reiškė atitinkamas pastabas dėl administratoriaus veiklos ydingumo tiek susirinkimo metu žodžiu, tiek po kreditorių susirinkimo raštu atsakovui, patvirtina susirašinėjimas elektroniniu paštu. Pastabos dėl kreditorių susirinkimo protokolo taip pat buvo pateiktos. Tai patvirtina 2014 m. gegužės 21 pranešimas Nr. 2014-05-21/1 ir 2014 gegužės 21 d. pastaba Nr. 2014-05-21/2.

134. BUAB „Panevėžys“ kreditoriai balsų dauguma jau yra nustatę išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėjimo tvarką pagal faktiškai gaunamas sąskaitas. Dėl to bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš apelianto BUAB „Panevėžys“ naudai yra perteklinis, neatitinkantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

14Atsiliepimu atsakovas BUAB „Panevėžys“ prašo apelianto skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos atsikirtimus:

151. Teismas išsamiai įvertino tiek tai, jog priimant skundžiamą nutarimą nebuvo padaryta jokių procedūrinių pažeidimų, tiek tai, jog nėra pagrindo konstatuoti, jog nutarimas neatitinka bendrųjų teisės principų ar pažeidžia kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Visų esminių kreditorių kompetencijai priskirtų bankroto procedūrų svarstymas ir nutarimų priėmimas kreditorių susirinkime labiau užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą nei kreditorių komitete, kadangi tokiu būdu priimant nutarimus bankroto procese sudaroma galimybė visiems kreditoriams (o ne tik kreditorių komiteto nariams) balsuoti ir išreikšti savo nuomonę visais bankroto byloje svarstomais klausimais.

162. Vieno ar kelių kreditorių balsų dauguma priimti nutarimai jokiu būdu automatiškai negali būti laikomi nepagrįstais ir neteisėtais. Tai patvirtina ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis ir teismų praktika -Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-2065/2011, 2-789/2014. Apelianto teiginiai, kad du didžiausi kreditoriai priiminės nepagrįstus ir tik šių kreditorių interesus atitinkančius nutarimus, yra subjektyvūs apelianto samprotavimai.

173. Teismas, tvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitą, tinkamai taikė tiek ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 26 punktą, tiek atsižvelgė į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo papildoma kreditorių susirinkimo metu. Formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras.

184. Apelianto nurodomas BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, įskaitant teisines išlaidas, nustatymo neturi jokios įtakos BUAB „Panevėžys“ teisei gauti bylinėjimosi išlaidų kompensaciją iš nepagrįstą skundą šioje byloje pareiškusio apelianto.

19Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba sutiko su pareiškėjo atskiruoju skundu bei jame išdėstytais motyvais, prašė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties tenkinti.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

22Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto prašymas panaikinti 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 3 „Kreditorių komiteto išrinkimas“ ir Nr. 7 „Administratoriaus veiklos ataskaita“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d.nutartis Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūrinių pažeidimų, galėjusių nulemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Apeliantas šių teismo nustatytų aplinkybių neginčija, tačiau nesutinka su teismo išvada, jog ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai nepažeidžia ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto (nuo 2014 m. liepos 1 d. - 26 punkto) bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Apeliantas skunde nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kurie pirmosios instancijos teismo jau buvo įvertinti. Jo manymu, ginčijamas nutarimas darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Kreditorių komiteto išrinkimas“ prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, pažeidžia kreditorių lygiateisiškumą, nes neišrinkus kreditorių komiteto, kreditorių susirinkimo nutarimus visais atvejais lems dviejų kreditorių - UAB „Stenrosus“ (49,18 % visų balsų) ir UAB „Pokštas“ (10,28 % visų balsų)- balsavimas. Tuo tarpu ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas darbotvarkės klausimu Nr. 7 „Administratoriaus veiklos ataskaita“ pažeidžia ne tik minėtus principus, tačiau ir imperatyvius reikalavimus pirmajam kreditorių susirinkimui teikiamai administratoriaus veiklos ataskaitai.

26Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Kreditorių komiteto išrinkimas“

27Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Įstatyme atskirai neaptariama situacija, kai daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas arba keli kreditorius, kurio balsais ir priimamas nutarimas. Vien ta aplinkybė, kad toks dominuojantis vienas arba keli kreditoriai nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, savaime nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą. Toks aiškinimas atitinka ne tik ĮBĮ įtvirtintą kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką, tačiau ir vyraujančią teisminę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

28Kreditorių komiteto, jo sudėties formavimas ir jo teisių nustatymas priklauso išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 25 str. 1 ir 3 d.). Taigi, kreditorių komiteto išrinkimas, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, yra kreditorių susirinkimo teisė, o ne pareiga. Be to, kreditorių komitetas nepakeičia kreditorių susirinkimo visiškai, o tik kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų (ĮBĮ 25 str. 2 d.). Būtent kreditorių susirinkimas sprendžia, kiek ir kokių teisių perduoti kreditorių komitetui. Dėl to, kad apelianto, kaip mažesnio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pozicija dėl kreditorių komiteto išrinkimo nesutampa su didžiųjų kreditorių apsisprendimu šiuo klausimu, a priori negali būti vertinama kaip apelianto deklaruojamų bendrųjų teisės principų pažeidimas, nes tai savaime nerodo nei už nutarimo nepriėmimą balsavusių kreditorių nesąžiningumo, nei suponuoja prielaidas galimam kreditorių lygiateisiškumo pažeidimui. Juolab, kad byloje nėra jokių duomenų apie apelianto deklaruojamus didžiųjų kreditorių piktnaudžiavimus jiems tenkančia balsų dauguma priimant neteisėtus įmonių bankroto tikslams prieštaraujančius ir kitų kreditorių teises pažeidžiančius nutarimus. Pažymėtina, kad priimant visus su bankrutuojančia įmone susijusius sprendimus kreditorių susirinkimo metu - skirtingai nuo kreditorių komiteto - gali dalyvauti visi kreditoriai, išsakyti savo poziciją, o manantys, kad kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja teisės normoms tokius sprendimus turi galimybę skųsti teismui ir taip teisminės priežiūros tvarka patikrinti priimtų nutarimų teisėtumą neleidžiant dominuojantiems kreditoriams piktnaudžiauti savo statusu. Dėl to aplinkybė, kad pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu nepritarta kreditorių komiteto išrinkimui, negali būti vertinama nei kaip imperatyvių teisės normų, kreditorių lygiateisiškumo pažeidimas, nei kaip CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų principų pažeidimas. Šiame kontekste pastebėtina, kad bet kuriuo atveju kreditorių komitetą gali rinkti ne tik pirmasis, tačiau ir kiti vyksiantys kreditorių susirinkimai (ĮBĮ 25 str. 1 d.), todėl apeliantas turi teisę šį klausimą kelti ir vėlesniuose kreditorių susirinkimuose.

29Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 7 „Administratoriaus veiklos ataskaita“

30Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Šiuo metu ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. liepos 1 d.) tiesiogiai numato administratoriaus atstatydinimo galimybę kreditorių susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos. Taigi, nors ataskaitos nepatvirtinimas nelemia teisinių padarinių tiesiogiai, tačiau vis tik gali turėti labai rimtas pasekmes tolesnei sklandžiai bankroto procedūrų eigai – gali sąlygoti netgi administratoriaus atstatydinimo klausimo inicijavimą, o akivaizdu, kad administratoriaus atstatydinimo atveju bankroto procedūros neabejotinai užtrunka jau vien dėl dokumentacijos, turto perdavimo, būtinybės papildomo laiko naujai paskirtam administratoriui įsigilinti į esamą situaciją ir pan. Todėl ataskaita negali būti netvirtinama, jei tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasakyta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

31ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas (šiuo metu galiojančioje redakcijoje – 26 punktas) atskleidžia ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi, iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Kita vertus, jos pagrindu kreditoriai tuo pačiu gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan.

32Nagrinėjamu atveju apeliantas kvestionuoja administratoriaus veiklos ataskaitą dėl jos nepakankamo turinio, tvirtindamas, jog joje pateikti ne visi ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte (šiuo metu galiojančioje redakcijoje – 26 punkte) nurodyti duomenys, t.y. iš esmės kvestionuoja jos nepakankamai išsamų turinį, o ne tiesiogiai netinkamą administratoriaus (ne)veikimą administruojant įmonę arba veikimą prieš kreditorių interesus. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kurias patvirtina bylos duomenys, bankroto administratoriaus veiklos ataskaita kreditoriams buvo pateikta susipažinimui jiems dar iki kreditorių susirinkimo. Be to, ji buvo pildoma kreditorių susirinkimo metu. Apeliantas, pirmininkaudamas pirmajam BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimui, jokių pastabų dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos nei iki kreditorių susirinkimo, nei jo metu nepareiškė, nenurodė jokių administratoriaus neatliktų ar netinkamai atliktų veiksmų, pirmojo kreditorių susirinkimo protokolą pasirašė. Pastebėtina, kad bet kuriuo atveju kreditoriai gali iš esmės bet kada įpareigoti administratorių ne tik pateikti papildomus duomenis, tačiau ir atlikti atitinkamus konkrečius veiksmus, susijusius su bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijų vykdymu bei pareikalauti pateikti kitą ataskaitą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.). Kaip matyti iš apelianto akcentuojamo susirašinėjimo po pirmojo kreditorių susirinkimo, apeliantas šia teise pasinaudojo (t. 3, b. l. 52-56) ir jam buvo pateikta informacija apie bankrutavusios įmonės pajamas ir išlaidas iki bankroto (t. 3, b. l. 56), bankrutavusios įmonės kreditoriai apie įmonės turto nuomą buvo supažindinti kreditorių susirinkimo metu (duomenys bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje), tuo tarpu pati sutartis pateikta BUAB „Panevėžys“ kartu su atsiliepimu (t. 3, b. l. 157-163). Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apelianto skundo teiginiais, kad administratorius, siekdamas patvirtinti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo kreditoriams pateikti ir ataskaitą pagrindžiančius dokumentus, tačiau, kita vertus, tai savaime nereiškia, kad kartu su ataskaita turi būti pateikiami absoliučiai visi įmonėje turimi dokumentai net ir tais atvejais, kai kreditoriams yra pateikta ataskaita (informacija) ir jiems nekyla abejonių dėl joje teikiamų duomenų teisingumo, papildomos informacijos jie neprašo. Pažymėtina, kad ne absoliučiai visos ĮBĮ numatytos bankroto administratoriui priskirtinos funkcijos privalo būti atliktos jau iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius iki pirmojo kreditorių susirinkimo atlieka pirmines bankroto procedūras, t.y. perima įmonės turtą, organizuoja įmonės dokumentų ir turto apsaugą, įvairioms institucijoms, kreditoriams praneša apie bankroto bylos iškėlimą, įspėja darbuotojus apie darbo sutarties nutraukimą, tikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pan. Daugelis bankroto administratoriaus pradėtų darbų yra vykdomi ir po pirmojo kreditorių susirinkimo ir paprastai trunka iki bankroto proceso pabaigos, t.y. įmonės turto apsaugos organizavimas, skolų išieškojimas iš skolininkų, apskaitos organizavimas, finansinės atskaitomybės rengimas, sandorių, sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo, tikrinimas (nepaisant to, kad pirminėje stadijoje jų ydingumą konstatuoti dar nebuvo pakankamai duomenų – ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.), patikslintų kreditorinių reikalavimų tvirtinimas (tikslinimas), jų ginčijimas, ieškinių rengimas ginčijant sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams, informacijos apie bankroto proceso eigą teikimas ir pan. Be to, administratoriaus darbas nesibaigia vien šios ataskaitos patvirtinimu, nes kreditoriai bet kada gali pareikalauti iš administratoriaus atitinkamos informacijos arba ataskaitos, taip pat įpareigoti bankroto administratorių imtis konkrečių veiksmų bankroto proceso metu (pvz., įvertinti valdymo organų veiksmus ar neveikimą, kurie galėtų sąlygoti įmonės nemokumą bei tyčinio bankroto galimybę).

33Šiuo atveju iš bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo matyti, kad administratorius apie bankroto bylos iškėlimą informavo UAB „Panevėžys“ įmonės darbuotojus, VSDFV, Valstybinę mokesčių inspekciją ir kitus įmonės kreditorius, pateikė dokumentus ir duomenis apie bankrutuojančią įmonę juridinių asmenų registrui, įregistravo bankrutuojančios įmonės teisinį statusą; perėmė įmonės turtą ir buhalterinės apskaitos dokumentus, informavo kreditorius apie nuomojamą įmonės turtą, nutraukė darbo sutartis su įmonės darbuotojais; pranešė bankrutuojančios įmonės kreditoriams apie bankroto bylos iškėlimą ir teismo nustatytą terminą pareikšti finansinius reikalavimus; sudarė visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikė jį teismui tvirtinti (t. 3, b. l. 43-49). Kreditorių susirinkimo metu bankroto administratoriaus veiklos ataskaita kreditorių prašymu patikslinta, kreditorių susirinkimui buvo teikiamas 2014 m. vasario 10 d. balansas, kuriame nurodoma ilgalaikio ir trumpalaikio bankrutuojančios įmonės turto vertė, debitorinių įsiskolinimų dydis, šio balanso aiškinamajame rašte nurodomas debitorių sąrašas, o administratoriaus veiklos ataskaitoje pažymima, jog nesiūlo kreditorių susirinkimui nustatyti įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos, kadangi tai bus tikslinga atlikti tik, kai bus žinoma turto rinkos vertė (t. 3, b. l. 47). Šie duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius atliko pirminius bankroto administravimo veiksmus, kurie bankroto procese bus tęsiami inter alia nustatant ir apelianto reikalaujamą konkretaus turto vertę. Išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo išvadai, kad administratoriaus veiksmai ataskaitiniu laikotarpiu neatitiko ĮBĮ jam deleguotų pirminių bankroto administravimo funkcijų, todėl pagrindo spręsti, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė savo pareigas ginčo laikotarpiu, nėra. Šiuo atveju apelianto nurodomi administratoriaus veiklos ataskaitos turinio trūkumai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, negali būti pakankamas pagrindas netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos, juo labiau, nepateikus įrodymų, jog administratorius turėjo realią galimybę atlikti kokius nors veiksmus, tačiau dėl kokių nors priežasčių sąmoningai to nedarė, nuslėpė informaciją, teikė ją neteisingą, yra kiti aiškūs aplaidumo požymiai ir pan., liudijantys apie netinkamą pareigų atlikimą. Dėl išdėstyto sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nes formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Apeliantas nepagrįstai mano, kad pirmosios instancijos teismo priteistos iš apelianto BUAB „Panevėžys“ bylinėjimosi išlaidos yra perteklinės dėl to, kad kreditoriai balsų dauguma jau yra nustatę išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėjimo tvarką pagal faktiškai gaunamas sąskaitas.

36BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimo metu patvirtinta bankrutavusios įmonės patirtų išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėjimo tvarka pagal faktiškai gaunamas sąskaitas neturi įtakos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimui civilinio proceso teisme metu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas, kurio esmė „pralaimėjęs moka“. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.). Dėl to pirmosios instancijos teismas, netenkinęs apelianto reikalavimų, teisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, priteisdamas BUAB „Panevėžys“ šias patirtas išlaidas iš apelianto kaip bylą pralaimėjusios šalies. Šiuo atveju BUAB „Panevėžys“ turi teisę CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka atgauti turėtas išlaidas, susijusias su bylinėjimosi teisme, todėl būtų neteisinga šių išlaidų atlyginimo naštą perkelti visiems BUAB „Panevėžys“ kreditoriams. Juolab, kad kreditorių susirinkimo nutarimai netenkino ir buvo ginčijami teisme tik vieno iš bankrutavusios įmonės kreditorių, t.y. apelianto.

37Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad teisinio pagrindo panaikinti BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimo 2014 m. gegužės 15 d. nutarimus Nr. 3 „Kreditorių komiteto išrinkimas“ ir Nr. 7 „Administratoriaus veiklos ataskaita“ nėra. Skundžiami kreditorių nutarimai, įvertinus juos byloje nustatytų aplinkybių visumoje, yra teisėti ir pagrįsti, neprieštarauja imperatyviosios ĮBĮ, teismų praktikos nuostatoms, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, taip pat proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus.

38Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

39Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, BUAB „Panevėžys“ atlygintinos patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme (t. 4, b. l. 52-53), ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose 2004 m. balandžio 2 d. rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.15 ir 10 punktuose, t.y. 500 Lt (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

41Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš apelianto akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ bankrutavusios uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžys“ 500 litų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios bendrovės kreditorių... 4. AB „Panevėžio statybos trestas“ - trečiasis asmuo (kreditorius) (toliau... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi skundą... 7. Nesant pastabų dėl protokolo, teismas konstatavo, jog kreditorių susirinkimo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų ir jį argumentai... 9. Pareiškėjas AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – apeliantas)... 10. 1. Teismas nevertino ginčijamo nutarimo Nr. 3 prieštaravimo CK 1.5... 11. 2. Skundžiama nutartimi teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės... 12. 3. Teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai vertino... 13. 4. BUAB „Panevėžys“ kreditoriai balsų dauguma jau yra nustatę išlaidų... 14. Atsiliepimu atsakovas BUAB „Panevėžys“ prašo apelianto skundą atmesti,... 15. 1. Teismas išsamiai įvertino tiek tai, jog priimant skundžiamą nutarimą... 16. 2. Vieno ar kelių kreditorių balsų dauguma priimti nutarimai jokiu būdu... 17. 3. Teismas, tvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitą, tinkamai taikė... 18. 4. Apelianto nurodomas BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimo nutarimas... 19. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčijamų... 26. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 3... 27. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 28. Kreditorių komiteto, jo sudėties formavimas ir jo teisių nustatymas... 29. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 7... 30. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su... 31. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas (šiuo metu galiojančioje redakcijoje... 32. Nagrinėjamu atveju apeliantas kvestionuoja administratoriaus veiklos... 33. Šiuo atveju iš bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos už... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Apeliantas nepagrįstai mano, kad pirmosios instancijos teismo priteistos iš... 36. BUAB „Panevėžys“ kreditorių susirinkimo metu patvirtinta bankrutavusios... 37. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus,... 38. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos... 39. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, BUAB „Panevėžys“... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 41. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti... 42. Priteisti iš apelianto akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“...