Byla 2-789/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „EPRS Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1305-273/2014, kuria atmestas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „EPRS Vilnius“ skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ atstovas advokatas A. G. 2013 m. gruodžio 13 d. pateikė Kauno apygardos teismui paaiškinimus, kuriuose kreditorius prašė pripažinti 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimus negaliojančiais, sumažinti N. U. kreditorinį reikalavimą iki 42 200 Lt (b. l. 28-29).

5Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi bylą, dalyje dėl kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiais išskyrė į atskirą bylą. Kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ teismui pateikus paaiškinimus byloje laikė skundu dėl 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimų pripažinimo negaliojančiais (b.l.30-31).

6Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi paliko nenagrinėtą kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ prašymą dėl kreditorės N. U. finansinio reikalavimo patikslinimo UAB „Petrovalinvest“ bankroto byloje.

7Pareiškėjas UAB „EPRS Vilnius” prašė pripažinti BUAB „Petrovalinvest“ 2013 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimų nutarimus negaliojančiais. Pareiškėjas nurodė, kad savo pareiškime dėl N. U. kreditorinio reikalavimo patikslinimo kreditorius buvo nurodęs, jog sprendimas skelbti varžytynes buvo priimtas administratoriui vykdant BUAB „Petrovalinvest“ 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie buvo priimti iš esmės tik N. U. balsais, sudarančiais net 65,49 proc. visų balsų. Dėl nurodytų priežasčių, tuo atveju, jeigu kreditoriaus prašymas būtų patenkintas ir N. U. kreditorinis reikalavimas būtų sumažintas, ženkliai sumažėtų N. U. turimi balsai BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkime. Dėl tos priežasties visi iki tol N. U. balsais priimti BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimai automatiškai taptų negaliojančiais. Kreditoriaus nuomone, egzistuoja pagrindas panaikinti BUAB „Petrovalinvest“ 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimus, kurie, buvo priimti iš esmės tik N. U. balsais.

8Atsiliepime į pareiškėjo UAB „EPRS Vilnius“ skundą BUAB „Petrovalinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašė pareiškėjo UAB „EPRS Vilnius“ skundą dėl 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimų pripažinimo negaliojančiais, atmesti. Bankroto administratorius nurodė, kad N. U. reikalavimas patvirtintas 2012 m. gruodžio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, kurią 2013 m. vasario 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą. N. U. laikytina bankrutavusios UAB „Petrovalinvest“ kreditore, įtraukta į BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių sąrašą teismo nutartimi. Kol nėra priimta ir įsiteisėjusi nutartis dėl patikslinto kreditorės N. U. reikalavimo patvirtinimo, galioja aukščiau minėtos nutartys, kuriomis N. U. pripažinta BUAB „Petrovalinvest“ kreditore, todėl nėra pagrindo laikyti, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra nepagrįsti. Bankroto administratorius nurodė, kad į teismą dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais pareiškėjas kreipėsi 2013 m. gruodžio 13 d., taigi praleidęs įstatymo numatytą terminą ginčyti 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimus, pareiškėjas neprašo atnaujinti termino, todėl skundas turėtų būti atmestas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi pareiškėjo UAB „EPRS Vilnius“ skundą dėl BUAB „Petrovalinvest“ 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, atmetė. Teismas nurodė, kad N. U. kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl kol nėra priimta įsiteisėjusi nutartis dėl patikslinto kreditorės N. U. reikalavimo patvirtinimo, galioja teismų nutartys, kuriomis N. U. pripažinta BUAB „Petrovalinvest“ kreditore.

11Teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad byloje procedūrinių pažeidimų nėra nustatyta. Nutarimai buvo priimti nepažeidžiant nustatytos tvarkos, pareiškėjas neįrodė, jog skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai neteisėti ar pažeidžia BUAB „Petrovalinvest“ ar jos kreditorių, įskaitant pareiškėją, teises bei interesus.

12Teismas atsižvelgdamas į administratoriaus atsiliepime nurodytą aplinkybę, kad į teismą dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais pareiškėjas kreipėsi 2013 m. gruodžio 13 d., t.y. praleidęs įstatymo numatytą terminą ginčyti 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimus, nutarė, kad skundas teismui pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė, jo atnaujinti neprašė, todėl tai yra papildomas pagrindas netenkinti pareiškėjo skundo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėjas UAB „EPRS Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį ir sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išspręstas UAB „EPRS Vilnius“ prašymas dėl N. U. finansinio reikalavimo BUAB „Petrovalinvest“ bankroto byloje patikslinimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nes nėra aiški kreditorės N. U. kreditorinio reikalavimo suma. Jei būtų patenkintas kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ prašymas ir N. U. kreditorinis reikalavimas būtų sumažintas nuo 615 000 Lt iki ne daugiau kaip 42 200 Lt, kreditorių susirinkimų nutarimai taptų nelegitimūs.

162. Teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimą, iki kol kitoje byloje bus patikslintas N. U. kreditorinis reikalavimas, nes tuo atveju, jei kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ prašymas būtų patenkintas ir N. U. kreditorinis reikalavimas būtų sumažintas, tai kreditorių susirinkimų nutarimai taptų negaliojantys.

173. Teismo išdėstyti teiginiai dėl praleisto kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo termino yra nepagrįsti, nes kreditorius pareikalavo panaikinti šiuos nutarimus iš karto po to, kai tik sužinojo apie naujai paaiškėjusias aplinkybes dėl kreditorės N. U. finansinio reikalavimo dydžio.

18BUAB „Petrovalinvest“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad kol nėra priimta ir įsiteisėjusi nutartis dėl patikslinto kreditorės N. U. reikalavimo patvirtinimo, N. U. laikytina bankrutavusios UAB „Petrovalinvest“ kreditore, turinti teisę naudotis visomis įmonių bankroto įstatymo nustatytomis kreditorių teisėmis, tame tarpe ir dalyvauti kreditorių susirinkimuose. Bankroto administratoriaus nuomone, civilinę bylą nagrinėjęs teismas pats turėjo galimybę nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus, todėl bylos nebuvo pagrindo stabdyti bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą. Teismas teisingai nustatė, kad kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ praleido Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties atsisakyti tenkinti pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „EPRS Vilnius“ skundą dėl BUAB „Petrovalinvest“ 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Petrovalinvest“ iškėlė bankroto bylą (b. l. 5-7), o 2012 m. rugsėjo 18 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b. l. 8-9). Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtino N. U. 615 000 Lt kreditorinį reikalavimą (b. l. 10-11). Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. paliko nepakeistą (b. l. 12-16).

23Byloje nustatyta, kad 2013 m. balandžio 3 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime nutarta:

241.1 Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo sekretoriumi išrinkti V. V..

251.2 Bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininku siūlė išrinkti VMI prie LR finansų ministerijos įgaliotą atstovą.

262. Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 15 d. iki 2013 m. balandžio 3 d. (t. y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki kreditorių susirinkimo dienos) pagal priedą Nr.2.

273. Patvirtinti faktines bendrovės administravimo išlaidas iki pirmojo kreditorių susirinkimo – 3 592,32 Lt; Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo 2012 m. kovo 15 d. iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagal pridedamą priedą Nr.3.

284. Suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi.

295. Patvirtinti pavedimo sutarties sąlygas pagal priedą Nr.4 prie protokolo.

306. Patvirtinti informacijos kreditoriams ir akcininkams teikimo tvarką pagal priedą Nr.5 prie protokolo.

317. Patvirtinti kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką pagal priedą Nr.6 prie protokolo.

328. Taikyti bankrutuojančiai UAB „Petrovalinvest“ likvidavimo procedūrą ir įpareigoti administratorių kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 17-20).

332013 m. liepos 26 d. vykusiame BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkime nutarta:

341.1. Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo sekretoriumi išrinkti V. V..

351.2. Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti VĮ Turto banko įgaliotą atstovą.

362. Patvirtinti bankrutavusios UAB „Petrovalinvest“ administratoriaus veiklos ataskaitą už praėjusį laikotarpį.

373.1. Įpareigoti administratorių atlikti nekilnojamojo turto vertintojų apklausą ir išrinkti geriausią pasiūlymą pateikusį nepriklausomą turto vertintoją bendrovės nekilnojamojo turto įvertinimui.

383.2. Nekilnojamąjį turtą parduoti varžytynių būdu vadovaujantis bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašu. Vykdyti dvejas varžytynes. Nustatyti 1 000 Lt dydžio kainos didinimo varžytynėse intervalą. Nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį.

393.3. Parduodant 39,80 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0575-1340), esantį Luknos k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., pirmose varžytynėse nustatyti pradinę turto pardavimo kainą – nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą. Nepardavus turto pirmose varžytynėse, skelbti antras varžytynes, sumažinant pradinę pardavimo kainą –10 proc.

403.4. Parduodant 1,42 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0575-1340), esantį Luknos k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., pirmose varžytynėse nustatyti pradinę turto pardavimo kainą - nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą. Nepardavus turto pirmose varžytynėse, skelbti antras varžytynes, sumažinant pradinę pardavimo kainą –10 proc. (b. l. 21-27).

41ĮBĮ 21straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančio įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

42Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nes nėra aiški kreditorės N. U. kreditorinio reikalavimo suma. Apelianto argumentai dėl minėtų kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais iš esmės yra grindžiami ne procedūriniais kreditorių susirinkimo pažeidimais, bet remiantis tuo, kad šie nutarimai buvo priimti iš esmės tik N. U. balsais, kurie sudaro 65,49 proc. visų balsų.

43Skundžiami kreditorių susirinkimų nutarimai buvo priimti teisėtai, laikantis įstatyme numatytos tvarkos (ĮBĮ 24 str.). Byloje nėra nustatyta, kad būtų pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, todėl pripažintina, kad priimti kreditorių susirinkimo nutarimai atspindėjo daugumos kreditorių valią.

44Kaip buvo minėta, kreditorės N. U. kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. vasario 25 d. nutartimi minėtą nutartį palikus nepakeista. Pažymėtina, kad kol nėra priimta ir įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorės N. U. kreditorinio reikalavimo patikslinimo, tol kreditorė N. U. laikoma pilnateise BUAB „Petrovalinvest“ kreditore ir turi teisę naudotis visomis jai ĮBĮ suteiktomis teisėmis, įskaitant ir teisę dalyvauti bei balsuoti kreditorių susirinkimuose. Vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti dalyvaujant ir balsuojant didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus, nesudaro pagrindo šiuos nutarimus pripažinti negaliojančiais.

45Apeliantas skunde nurodo, kad teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimą, iki kol kitoje byloje bus patikslintas N. U. kreditorinis reikalavimas.

46Civilinės bylos sustabdymo institutas skirtas pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas vienas privalomų bylos sustabdymo atvejų – teismas privalo sustabdyti bylą, kai negali jos nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas taikytinas tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. K. v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-424/2012; 2013 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. K. M., bylos Nr. 3K-3-65/2013); teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. R. N., bylos Nr. 3K-3-8/2010; kt.); kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vaivorykštė“ v. L. G., bylos Nr. 3K-3-238/2006; 2013 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. K. M., bylos Nr. 3K-3-65/2013; kt.). Kai teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2013). Taigi, teismas, siekdamas teisingai taikyti CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą, turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose; spręsdamas, ar yra tiesioginis teisinis dviejų nagrinėjamų bylų ryšys, turi išaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir kokie nustatinėjamoje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą.

47Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas pats turėjo galimybę nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus, todėl pagrįstai nesustabdė bylos CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu. Kita vertus, kaip matyti iš informacinės sistemos Liteko, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi, Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį, kuria buvo paliktas nenagrinėtas kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ prašymas dėl kreditorės N. U. finansinio reikalavimo patikslinimo UAB „Petrovalinvest“ bankroto byloje, paliko nepakeistą. Nurodytos aplinkybės tik dar kartą patvirtina kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ reikalavimo sustabdyti nagrinėjamą bylą nepagrįstumą.

48Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad administratorius atsiliepime nurodė, jog į teismą dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais pareiškėjas kreipėsi 2013 m. gruodžio 13 d., t.y. praleidęs įstatymo numatytą terminą ginčyti 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimų nutarimus, sprendė, jog skundas teismui pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą ir tai yra papildomas pagrindas netenkinti pareiškėjo skundo. Apeliantas nesutikdamas su šia teismo išvada skunde nurodė, kad kreditorius pareikalavo panaikinti šiuos nutarimus iš karto po to, kai tik sužinojo apie naujai paaiškėjusias aplinkybes dėl kreditorės N. U. finansinio reikalavimo dydžio.

49Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos taip pat ir ĮBĮ 24straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, kt.). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Pagal bendrą įrodinėjimo taisyklę priežasčių svarbumą turi įrodyti ieškinio senatį praleidęs asmuo (CPK 12 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis, 178 straipsnis). Taigi nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į aplinkybę, kad pareiškėjo atstovas pats dalyvavo 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. liepos 26 d. kreditorių susirinkimuose, todėl žinojo apie priimtus nutarimus. Pareiškėjui nenurodžius jokių svarbių termino praleidimo priežasčių ir neprašius jo atnaujinti, teismas pagrįstai sprendė, kad skundas teismui pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą.

50Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditoriaus UAB „EPRS Vilnius“ atstovas advokatas A. G. 2013 m. gruodžio... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi bylą, dalyje dėl... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi paliko nenagrinėtą... 7. Pareiškėjas UAB „EPRS Vilnius” prašė pripažinti BUAB... 8. Atsiliepime į pareiškėjo UAB „EPRS Vilnius“ skundą BUAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi pareiškėjo UAB „EPRS... 11. Teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad byloje... 12. Teismas atsižvelgdamas į administratoriaus atsiliepime nurodytą aplinkybę,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėjas UAB „EPRS Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 15. 1. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl kreditorių... 16. 2. Teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimą,... 17. 3. Teismo išdėstyti teiginiai dėl praleisto kreditorių susirinkimo... 18. BUAB „Petrovalinvest“ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties atsisakyti tenkinti pareiškėjo... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d.... 23. Byloje nustatyta, kad 2013 m. balandžio 3 d. vykusiame pirmajame kreditorių... 24. 1.1 Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo... 25. 1.2 Bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininku siūlė išrinkti VMI prie LR... 26. 2. Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m.... 27. 3. Patvirtinti faktines bendrovės administravimo išlaidas iki pirmojo... 28. 4. Suteikti įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti... 29. 5. Patvirtinti pavedimo sutarties sąlygas pagal priedą Nr.4 prie protokolo.... 30. 6. Patvirtinti informacijos kreditoriams ir akcininkams teikimo tvarką pagal... 31. 7. Patvirtinti kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką pagal priedą Nr.6 prie... 32. 8. Taikyti bankrutuojančiai UAB „Petrovalinvest“ likvidavimo procedūrą... 33. 2013 m. liepos 26 d. vykusiame BUAB „Petrovalinvest“ kreditorių... 34. 1.1. Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo... 35. 1.2. Bankrutuojančios UAB „Petrovalinvest“ kreditorių susirinkimo... 36. 2. Patvirtinti bankrutavusios UAB „Petrovalinvest“ administratoriaus... 37. 3.1. Įpareigoti administratorių atlikti nekilnojamojo turto vertintojų... 38. 3.2. Nekilnojamąjį turtą parduoti varžytynių būdu vadovaujantis... 39. 3.3. Parduodant 39,80 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr.... 40. 3.4. Parduodant 1,42 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr.... 41. ĮBĮ 21straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 42. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodė, kad... 43. Skundžiami kreditorių susirinkimų nutarimai buvo priimti teisėtai,... 44. Kaip buvo minėta, kreditorės N. U. kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas... 45. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamos... 46. Civilinės bylos sustabdymo institutas skirtas pašalinti tam tikras... 47. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas pats... 48. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad administratorius... 49. Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad bendrosios ieškinio senaties... 50. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutartyje išdėstytomis... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 52. Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą....