Byla 2-867-368/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Dairūna“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ skundą atsakovei BUAB „Dairūna“, suinteresuotam asmeniui (BUAB „Dairūna“ kreditoriui) bankrutavusiai akcinei bendrovei (toliau BAB) bankas „Snoras“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Dairūna“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ prašo panaikinti 2013-04-30 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1.1, kuriuo buvo nutarta netvirtinti laikotarpio nuo 2009-09-22 iki 2012-12-01 bankroto administratoriaus ataskaitos ir panaikinti nutarimą Nr. 2.1, kuriuo nutarta patikslinant ir papildant 2009-09-22 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos nustatyti, kad pardavus ar perdavus įkeistą turtą bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 20 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės. Nurodo, kad minėti kreditorių susirinkimo nutarimai yra nepagrįsti ir neteisėti, prieštarauja imperatyvioms LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) normoms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teigia, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-10-22 patvirtino administratoriaus laikotarpio nuo 2009-09-22 iki 2012-10-17 ataskaitą, todėl pakartotinai šis klausimas neturėjo būti svarstomas kreditorių susirinkime. Tvirtina, kad kreditorių susirinkimas negalėjo retrospektyviai keisti administravimo išlaidų sąmatos, nes tai prieštarauja teismų formuojamai praktikai.

3Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ prašo skundą atmesti ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymi, kad administratorius neįvykdė įsiteisėjusios Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties ir pažeidė ĮBĮ nuostatas. Atkreipia dėmesį į tai, kad administratorius nesąžiningai siekia pagrįsti išlaidas, kurių nepatyrė administruodamas BUAB „Dairūna“.

4Skundas tenkintinas.

5Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

6Teismas, sprendžia, kad būtina įvertinti suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.

7Visų pirma, CPK nėra nuostatų dėl teismo posėdžių formos (rašytinės ar žodinės), kuria turėtų būti nagrinėjami konkretūs klausimai, kylantys iš bankroto teisinių santykių, todėl šiuo atveju aktuali CPK 1 straipsnio išimtis. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja ĮBĮ, ir jame nėra imperatyvios nuostatos, kad ginčai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų turi būti nagrinėjami žodinio proceso tvarka.

8Antra, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką ginčų dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepažeidžia nei CPK, nei ĮBĮ nuostatų ir yra laikomas pagrįsta ir tinkama teismo posėdžio forma (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo mėn. 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-235/2012, 2012 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-576/2012 ir kt.).

9Trečia, suinteresuoto asmens BAB bankas „Snoras“ prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo yra nemotyvuotas.

10Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, suinteresuotas asmuo turėjo galimybę išdėstyti savo atsiliepime į skundą.

11Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

12Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, teisėtumo klausimas.

13Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartimi UAB „Dairūna“ iškelta bankroto byla, o 2009 m. spalio 8 d. nutartimi UAB „Dairūna“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-36-368/2013).

152009 m. rugsėjo 22 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti AB bankas „Snoras“ atstovo pateiktą BUAB „Dairūna“ administravimo išlaidų sąmatos projektą, galiosiantį nuo pirmojo BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimo dienos iki atskiro kreditorių susirinkimo sprendimo: 1) Administratoriaus atlyginimas – laikotarpiu nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki 2009 m. rugsėjo 22 d. administratoriaus atlyginimui skirti vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartimi 8 000,00 Lt ir PVM. Laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo sprendimo – administratoriaus atlyginimui skirti 2 500,00 Lt įskaitant PVM kas mėnesį; 2) kitos administravimo išlaidos – 2 000,00 Lt per mėn. įskaitant PVM; 3) nekilnojamojo turto draudimas – geriausias sąlygas pateikęs draudėjas (2 tomas, 22 b. l.).

16Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Dairūna“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ 2012-09-19 ataskaitą „Likvidavimo ataskaita“ (civilinė byla Nr. B2-36-368/2013).

172012-12-18 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė patikslinti ir papildyti BUAB „Dairūna“ 2009-09-22 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Nustatyti, kad BAB bankui „Snoras“ įkeisto turto administravimo išlaidų sąmata – 20000,00 Lt, įskaitant PVM. Nustatyti, kad bankroto proceso metu realizavus BAB bankui „Snoras“ įkeistą turtą, iš šio turto administravimo išlaidų sąmatos bankroto administratoriaus atlyginimui apmokėti skiriama 15 000,00 Lt, įskaitant PVM, o dėl kitų administravimo išlaidų apmokėjimo įkeistam turtui išlaikyti ir prižiūrėti klausimo svarstymą atidėti kitam kreditorių susirinkimui (nutarimas Nr. 2.1) (civilinė byla Nr. 2-563-368/2013).

18BUAB „Dairūna“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ apskundė prieš tai minėtą nutarimą Nr. 2.1, ir Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies, panaikino 2012-09-18 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2.1, kuriuo buvo nutarta patikslinti ir papildyti BUAB „Dairūna“ 2009-09-22 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, ir perdavė šiuos klausimus iš naujo svarstyti BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimui. Įpareigojo bankroto administratorių UAB „Tytus“ pateikti BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimui visus administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

192013-04-30 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė netvirtinti laikotarpio nuo 2009-09-22 iki 2012-12-01 bankroto administratoriaus ataskaitos (nutarimas Nr. 1.1) ir patikslinant ir papildant 2009-09-22 kreditorių susirinkime nustatytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą nustatyti, kad pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo sąmata negali viršyti 20 procentų gautos lėšų sumos, gautos už parduotą ar perduotą įkeistą turtą (2 tomas, 266–268 b. l.).

20Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

21LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus teisės aktas – ĮBĮ. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir kt.).

22Iš BUAB „Dairūna“ 2013-04-30 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai sudarė 81,34 proc. visų kreditorinių reikalavimų (2 tomas, 266 b. l.). Priimant ginčo nutarimus Nr. 1.1 ir Nr. 2.1 už juos balsavo 75,81 proc. kreditorių.

23Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog skundžiamo kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo.

24Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo

25Minėta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB „Dairūna“ bankroto administratoriaus 2012-09-19 ataskaitą „Likvidavimo ataskaita“. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Teismas nutartyje pažymėjo, kad atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu.

26Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-563-368/2013 įpareigojo bankroto administratorių UAB „Tytus“ pateikti BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimui visus administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

27Administratorius, vykdydamas prieš tai minėtą nutartį, pateikė BAB bankui „Snoras“ paaiškinimą dėl bankroto administravimo sąmatos panaudojimo ir tai pagrindžiančius dokumentus (1 tomas, 11–13 b. l.). Tai patvirtino ir bankas, nurodydamas, kad raštu gavo iš administratoriaus administravimo išlaidas pagrindžiančių buhalterinių dokumentų kopijas (2 tomas, 6 b. l.).

28Teismas, įvertindamas tai, kad po teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties priėmimo administratorius iš esmės nevykdė jokių įmonės administravimo procedūrų, kadangi įmonė jokio turto neturi ir įmonės administravimo procedūros iš esmės yra baigtos, atsižvelgdamas į įsiteisėjusios teismo nutarties privalomumo principą (CPK 18 str.), ir įvertindamas tai, jog administratorius įvykdė teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties įpareigojimus, t. y. pateikė kreditorių susirinkimui administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, sprendžia, jog kreditorių susirinkimas neturėjo pagrindo iš naujo spręsti įsiteisėjusia teismo nutartimi išspręstus klausimus (kvestionuoti įsiteisėjusios teismo nutarties), todėl naikina kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1.1, kuriuo buvo nutarta netvirtinti laikotarpio nuo 2009-09-22 iki 2012-12-01 bankroto administratoriaus ataskaitos.

29Dėl administravimo išlaidų

30ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

31Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad keičiant administratoriaus atlyginimo dydį, jį mažinti galima tik perspektyviai, t. y. į ateitį. Keičiant administratoriaus atlyginimą atgaline data, susidarytų teisinio neapibrėžtumo ir netikrumo situacija, būtų pažeidžiamas teisėtų lūkesčių principas, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai (CK 1.5. str.) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-618/2012).

32Pažymėtina, kad administravimo lėšų panaudojimas ir pagrindimas yra fakto klausimas.

33Minėta, kad 2009 m. rugsėjo 22 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti AB bankas „Snoras“ atstovo pateiktą BUAB „Dairūna“ administravimo išlaidų sąmatos projektą, galiosiantį nuo pirmojo BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimo dienos iki atskiro kreditorių susirinkimo sprendimo: 1) Administratoriaus atlyginimas – laikotarpiu nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki 2009 m. rugsėjo 22 d. administratoriaus atlyginimui skirti vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartimi 8 000,00 Lt ir PVM. Laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. iki atskiro kreditorių susirinkimo sprendimo – administratoriaus atlyginimui skirti 2 500,00 Lt įskaitant PVM kas mėnesį; 2) kitos administravimo išlaidos – 2 000,00 Lt per mėn. įskaitant PVM (2 tomas, 22 b. l.).

34Administratorius detalizavo administravimo išlaidas (1 tomas, 11–13 b. l.), nurodydamas, kad:

351) buhalterinės apskaitos paslaugas per mėnesį siekė 300 Lt (be mokesčių) (1 tomas, 14–15 b. l.) ir per visą bankroto procesą sudarė 14100 Lt (be mokesčių), o garantinio fondo paraiškos parengimas kainavo 6640 Lt (be mokesčių). Už atliktus darbus įmonė įsipareigojo sumokėti 20740 Lt (be mokesčių), pateikta 15920 Lt sąskaita, dėl lėšų trūkumų likutis neapmokėtas;

362) patalpų nuoma – 200 Lt per mėnesį (be mokesčių), visam bankroto procesui – 9400 Lt (be mokesčių). Administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad įmonės lėšų neužteko patalpų nuomai apmokėti, nepateikė sąskaitos faktūros.

373) transporto paslaugos (aprūpinimas automobiliu) – 500 Lt per mėnesį (be mokesčių), iš viso 23 500 Lt. Neužtekus lėšų, paslaugos neapmokėtos, sąskaita faktūra nepateikta;

384) kanceliarinės priemonės, kopijavimas, skanavimas, aprūpinimas kompiuterinę įranga (1 tomas, 16–18 b. l.) – neužtekus lėšų, paslaugos neapmokėtos, sąskaita faktūra nepateikta;

395) transportavimo ir turto priežiūros paslaugos – kurui sunaudota 13 643,69 Lt;

406) archyvo tvarkymo išlaidos – neužtekus lėšų, sąskaita faktūra nepateikta, darbas apmokėtas administratoriaus lėšomis;

417) biuro išlaidos (dokumentų kopijavimas ir siuntimas, fiksuotas, mobilus ir interneto ryšiai ir kt.) – 6458,18 Lt;

428) skelbimų dėl turto pardavimo išlaidos – 1180,96 Lt;

43Administratorius pažymėjo, kad neužtekus lėšoms, nėra atsiskaityta su VST (508,89 Lt), UAB „BFMG“ (42683,80 Lt), UAB „Tytus“ (71214,97 Lt).

44Minėta, kad 2013-04-30 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė patikslinant ir papildant 2009-09-22 kreditorių susirinkime nustatytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą nustatyti, kad pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo sąmata negali viršyti 20 procentų gautos lėšų sumos, gautos už parduotą ar perduotą įkeistą turtą (2 tomas, 266–268 b. l.).

45Teismų praktikoje pasisakyta, jog administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas Įmonių bankroto įstatymu priskirtas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-440/2004), tačiau pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, net jei paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-112/2012). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010).

46Pažymėtina, kad tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų nustatytas fiksuota per visą įmonės bankroto administravimo procesą mokėtina pinigų suma, esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui šiuo klausimu, administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus tuos atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu. Tie patys reikalavimai taikytini ir kitoms administravimo išlaidoms, kurių maksimalaus leistino dydžio nustatymui kompetencija suteikta kreditorių susirinkimui. Šioms išlaidoms nors ir keliamas būtinumo ir pagrįstumo reikalavimas, tačiau jų atžvilgiu taikytina taisyklė, jog administratorius negali viršyti maksimalaus kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų kitų administravimo išlaidų dydžio, suponuoja, jog šio dydžio pakeitimą nustatantys kreditorių susirinkimo nutarimai taip pat galioja tik ateityje patirtinoms kitoms administravimo išlaidoms (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012).

47Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorių susirinkimas nevertino administratoriaus pateiktų administravimo pagrindžiančių dokumentų, t. y. kiek realiai siekė administravimo išlaidos, o retrospektyviai nustatė konkrečią ribą, kurios negalėjo viršyti administravimo sąmata – 20 procentų gautų lėšų už įmonės turtą, nors iki šio nutarimo priėmimo galiojo 2009 m. rugsėjo 22 d. kreditorių priimti nutarimai dėl administratoriaus atlyginimo ir kasmėnesinių administravimo išlaidų dydžių, ir administratorius nedavė sutikimo dėl jo atlyginimo dydžio sumažinimo, sprendžia, jog šis kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidė administratoriaus teisėtų lūkesčių principą, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, todėl šis nutarimas naikintinas.

48Tačiau teismas, įvertindamas tai, kad ginčai tarp BUAB „Dairūna“ kreditorių daugumos ir administratoriaus dėl administravimo sąmatos užsitęsė, ir atsižvelgdamas į bankroto įstatymo tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, sprendžia, kad būtina įvertinti administratoriaus patirtas administravimo išlaidas.

49Minėta, kad 2013-04-09 pranešime administratorius detalizavo patirtas administravimo išlaidas (1 tomas, 11–13 b. l.).

50Šiaulių apygardos teismui 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi įpareigojus administratorių pateikti teismui PVM sąskaitų faktūrų kopijas, patvirtinančias turėtas administravimo išlaidas ir duomenis apie atliktus mokėjimus pagal minėtas sąskaitas faktūras (1 tomas, 42 b. l.), administratorius pateikė teismui prašytus duomenis (1 tomas, 45–139 b. l.).

51BAB bankas „Snoras“ (BUAB „Dairūna“ kreditorius, turintis balsų daugumą) kelia registruotų laiškų siuntimo, dokumentų kopijavimo, telefono, fakso, interneto paslaugų, skelbimų, reklamos, kuro ir kt. išlaidų pagrįstumo klausimą.

52Teismas, įvertindamas tai, kad administravimo išlaidos buvo administratoriaus pagrįstos buhalteriniais duomenimis ir kitais dokumentais, jos neviršijo 2009 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime nustatytų dydžių, taip pat, atsižvelgdamas į nurodytų išlaidų prigimtį, sprendžia, jog administravimo išlaidų dydžiai, įvertinant jų pobūdį ir BUAB „Dairūna“ administravimo trukmę, atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus ir buvo būtinos, siekiant tinkamai atlikti bankroto procedūras.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu, 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

54Pareiškėjo BUAB „Dairūna“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ skundą tenkinti.

55Panaikinti BUAB „Dairūna“ 2013-04-30 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1.1, kuriuo nutarta netvirtinti laikotarpio nuo 2009-09-22 iki 2012-12-01 bankroto administratoriaus ataskaitos ir nutarimą Nr. 2.1, kuriuo nutarta patikslinant ir papildant 2009-09-22 kreditorių susirinkime nustatytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą nustatyti, kad pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo sąmata negali viršyti 20 procentų gautos lėšų sumos, gautos už parduotą ar perduotą įkeistą turtą.

56Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Pareiškėjas BUAB „Dairūna“ bankroto administratorius UAB „Tytus“... 3. Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ prašo skundą atmesti ir bylą... 4. Skundas tenkintinas.... 5. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 6. Teismas, sprendžia, kad būtina įvertinti suinteresuoto asmens BAB banko... 7. Visų pirma, CPK nėra nuostatų dėl teismo posėdžių formos (rašytinės ar... 8. Antra, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką ginčų dėl... 9. Trečia, suinteresuoto asmens BAB bankas „Snoras“ prašymas dėl žodinio... 10. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog žodinis... 11. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 12. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamas bankrutavusios įmonės... 13. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 14. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos... 15. 2009 m. rugsėjo 22 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas nutarė... 16. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB... 17. 2012-12-18 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė patikslinti ir... 18. BUAB „Dairūna“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ apskundė prieš... 19. 2013-04-30 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė netvirtinti... 20. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 21. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 22. Iš BUAB „Dairūna“ 2013-04-30 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19... 23. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog skundžiamo kreditorių... 24. Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo... 25. Minėta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi... 26. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi... 27. Administratorius, vykdydamas prieš tai minėtą nutartį, pateikė BAB bankui... 28. Teismas, įvertindamas tai, kad po teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties... 29. Dėl administravimo išlaidų ... 30. ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 31. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad keičiant administratoriaus... 32. Pažymėtina, kad administravimo lėšų panaudojimas ir pagrindimas yra fakto... 33. Minėta, kad 2009 m. rugsėjo 22 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas... 34. Administratorius detalizavo administravimo išlaidas (1 tomas, 11–13 b. l.),... 35. 1) buhalterinės apskaitos paslaugas per mėnesį siekė 300 Lt (be mokesčių)... 36. 2) patalpų nuoma – 200 Lt per mėnesį (be mokesčių), visam bankroto... 37. 3) transporto paslaugos (aprūpinimas automobiliu) – 500 Lt per mėnesį (be... 38. 4) kanceliarinės priemonės, kopijavimas, skanavimas, aprūpinimas... 39. 5) transportavimo ir turto priežiūros paslaugos – kurui sunaudota 13 643,69... 40. 6) archyvo tvarkymo išlaidos – neužtekus lėšų, sąskaita faktūra... 41. 7) biuro išlaidos (dokumentų kopijavimas ir siuntimas, fiksuotas, mobilus ir... 42. 8) skelbimų dėl turto pardavimo išlaidos – 1180,96 Lt;... 43. Administratorius pažymėjo, kad neužtekus lėšoms, nėra atsiskaityta su VST... 44. Minėta, kad 2013-04-30 BUAB „Dairūna“ kreditorių susirinkimas nutarė... 45. Teismų praktikoje pasisakyta, jog administravimo išlaidų sąmatos... 46. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų... 47. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorių susirinkimas nevertino... 48. Tačiau teismas, įvertindamas tai, kad ginčai tarp BUAB „Dairūna“... 49. Minėta, kad 2013-04-09 pranešime administratorius detalizavo patirtas... 50. Šiaulių apygardos teismui 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi įpareigojus... 51. BAB bankas „Snoras“ (BUAB „Dairūna“ kreditorius, turintis balsų... 52. Teismas, įvertindamas tai, kad administravimo išlaidos buvo administratoriaus... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23... 54. Pareiškėjo BUAB „Dairūna“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“... 55. Panaikinti BUAB „Dairūna“ 2013-04-30 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr.... 56. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...