Byla 2-235/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Stogava“ ir Ko bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų kreditorių BUAB „Stogava“ ir Ko darbuotojų atstovo A. B. , J. K. ir Ž. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3151-254/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Stogava“ ir Ko bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Stogava“ ir Ko iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2011 m. vasario 4 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Stogava“ ir Ko administratorius ir kreditorius AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su skundais ir prašė pripažinti negaliojančiais 2011 m. liepos 8 d.kreditorių komiteto posėdžio nutarimus, o BUAB „Stogava“ ir Ko prašė pripažinti negaliojančiais ir 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimus.

62011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimai ginčijami tuo pagrindu, kad pažeista šio posėdžio sušaukimo tvarka, t.y. ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatos, nes posėdį sušaukė ne komiteto pirmininkas, kuriuo 2011 m. sausio 12 d. kreditorių visuotiniame susirinkime buvo išrinktas kreditorius AB „Swedbank“, o asmuo, neturintis tam įgaliojimų – kreditorius A. B. ; pažeistas darbotvarkės pateikimo komiteto nariams 7 dienų terminas, nes įmonės bankroto administratorius apie tai informuotas ne prieš 7 dienas iki posėdžio, o likus keturioms dienoms iki posėdžio, tuo pažeidžiant Kreditorių komiteto darbo reglamento 8,9, 12,13 punktų nuostatas. Teigiama, kad šie pažeidimai yra esminiai dėl kurių yra pagrindas pripažinti ginčo posėdžio nutarimus negaliojančiais. Be to, pareiškėjų nuomone, yra ir kiti pagrindai, dėl kurių ginčijami 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimai turi būti panaikinti: į darbotvarkę buvo įtraukti keturi papildomi klausimai, o tai galima dalyvaujat visiems komiteto nariams, tačiau prie protokolo kopijos nėra pridėtas dalyvių registracijos sąrašas, todėl nėra galimybės nuspręsti dėl kvorumo ir posėdžio eigos; kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 3 kopija pasirašyta tik A. B. bei K. S. , kuri nėra kreditorių komiteto narė. Tuo buvo pažeistos minėto Reglamento nuostatas bei kreditorių teisės.

7Kreditorius AB „Swedbank“ skunde dėl 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto nutarimų taip pat nurodė, kad apie juos (nutarimus) sužinojo 2011 m. rugpjūčio 4 d., gavęs bankroto administratoriaus elektroninį laišką, nes kreditorių komiteto nariams apie posėdį nebuvo tinkamai pranešta, nebuvo pateikta posėdžio medžiaga, nutarimai priimti dėl neįtrauktų į darbotvarkę klausimų. Pareiškėjas nesutinka su nutarimu, priimtu pirmu kreditorių komiteto darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Stogava ir Ko“ kreditorių reikalavimo perimti turtą, kuris neparduotas pirmose varžytynėse”, nutarus perduoti kreditorių prašomą visą ilgalaikį bankrutavusios įmonės turtą, neparduotą pirmose varžytinėse, atsisakius pretenzijų į jį hipotekos įkaito turėtojui AB “Swedbank” už 605 610,00 Lt, įpareigojant administratorių perduoti jį kreditoriams iki 2011 m. liepos 13 d., nes toks nutarimas prieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 5 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu patvirtintos Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos 32-34 punktams, nes toks nutarimas gali būti priimtas tik po antrų įkeisto turto varžytinių. Pareiškajas AB ,,Swedbank” taip pat nesutinka ir su ginčo posėdžio nutarimu trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl antrųjų varžytynių stabdymo”, kuriuio įpareigotas bankroto administratorius sustabdyti antrąsias varžytynes per įmanomai trumpiausią laiką.

8Parieškajas AB ,,Swedbank” taip pat ginčija nutarimą, priitmą šeštu darbotvarkės klausimu ,,Dėl 2011 m. kovo 25 d. pirmojo kreidotirių komiteto posėdžio protokolo klaidų ištaisymo”. Šiuo nutarimu pripažinta, kad pirmajame BUAB „Stogava ir Ko“ kreditorių komiteto posėdyje kreditorių komitetas vienbalsiai išrinko BUAB „Stogava ir Ko“ kreditorių komiteto pirmininką – A. B. , o ne AB ,,Swedbank” atstovą, ir A. B. nuo jo išrinkimo dienos faktiškai eina komiteto opirmininko pareigas.

9Ginčydamas 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimus, įmonės bankroto administratorius nurodė, kad 2011 m. liepos 22 d. neįvykus kreditorių komiteto posėdžiui, pakartotiniskreidotirių komiteto susirinkimas buvo sušauktas 2011 rugpjūčio 25 d., kuris galėjo priimti nutarimus tik ankstesnės darbotvarkės klausimais. Pareiškėjo nuomone, buvo pažeistos ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalies nuostatos, nes į skundžiamo kreditorių komiteto posėdžio dienotvarkę nepagrįstai įtraukti du nauji darbotvarkės klausimai, t.y., dėl 2011 kovo 25 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio protokole padarytos klaidos ištaisymo ir A. B. pripažinimo kreditorių komiteto pirmininku bei dėl 2011m. liepos 08 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų vykdymo. Tai jau buvo svarstyta 2011 m. liepos 08 d. kreditorių komiteto posėdyje, kuriame priimti nutarimai ginčijami.

10Kreditorių komiteto nariai A. B. , J. K. ir Ž. V. atsiliepimas į skundus prašė pripažinti, kad skundai pateikti praleidus 14 dienų terminą be svarbių priežasčių ir juos atmesti kaip nepagrįstus bei įpareigoti administratorių vykdyti kreditorių komiteto posėdžiuose priimtus nutarimus, perduoti UAB ,,Stogavos langai” administracijai visą bankrutavusios įmonės turtą. Nurodė, kad visi kreditorių komiteto nariai gavo informaciją apie 2011 m. liepos 8 d. šaukiamą kreditorių komiteto posėdį. Iš 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad šio komiteto posėdžio nutarimais pakartotinai patvirtinti 2011 m. liepos 8 d. priimti nutarimai. Teismas, patenkinęs skundų reikalavimus, jokių teisinių pasekmių nesukurs. Pareiškėjai nurodė, kad apie skundžiamą kreditorių komiteto protokolą sužinojo tik 2011 m. rugpjūčio 4 d. Tai rodo, kad jie, žinodami apie posėdį, aplaidžiai naudojosi savo pareigomis ir teisėmis, dėl to praleido 14 dienų terminą skundams paduoti.

11Atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą dėl 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimų, kreditorių komiteto nariai A. B. , J. K. ir Ž. V. prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą bei išaiškinti administratoriaus įgaliotam asmeniui, kad BUAB „Stogava” ir Ko 2011 m. liepos 8 d. ir 2011m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimais UAB „Stogava” ir Ko kreditorių komiteto susirinkimo pirmininku ir kreditorių komiteto pirmininku išrinktas A. B. . Kreditorių komiteto posėdžių nutarimai yra administratoriui privalomi ir vykdytini.

12Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimuose į skundus sutiko su pareiškėjų pozicija.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi atsakovo BUAB „Stogava“ ir Ko ir kreditoriaus AB „Swedbank“ skundus patenkino ir pripažino BUAB „Stogava“ ir Ko 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto nutarimus bei 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimus dėl ketvirto darbotvarkės klausimo (Dėl 2011-03-25 įvykusio kreditorių komiteto posėdžio protokole padarytos klaidos ištaisymo ir A. B. pripažinimo kreditorių komiteto pirmininku“) ir penkto darbotvarkės klausimo (Dėl 2011-07-08 kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų vykdymo) negaliojančiais.

15Teismp motytvai: 2011 m. sausio 12 d. pirmajame kreditorių susirinkime pirmininku buvo išrinktas AB „Swedbank“ atstovas, taip pat buvo išrinktas kreditorių komitetas iš šešių nariųm komitetui suteikiant visoso IBĮ nustatytos kreditorių komiteto teisės. 2011 m. kovo 25 d. pirmajame kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtintas Kreditorių komiteto darbo reglamentas, priimti nutarimai kitais klausimais. Teismo nuomone, posėdyje nedalayvaujant kreditoriaus AB „Swedbank“ atstovui, kreditorių komiteto posėdžio pirmininku, o ne kreditorių komiteto pirmininku, buvo išrinktas darbuotojų atstovas A. B. . Tai atitinka ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 14 punkto nuostatas. Teismas padarėį išvadą, kad po 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto posėdžio kreditorių komiteto pirmininku liko kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas AB „Swedbank“ atstovas (ĮBĮ 25 str. 1 d.).

16Spręsdamas dėl 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto nutarimų, teismas nurodė, kad pagal Reglamento 8 punktą, kreditorių komiteto posėdžius šaukia teismas, administratorius arba kreditorių komiteto pirmininkas. Atsakovo BUAB „Stogava” ir Ko ir kreditoriaus AB „Swedbank“ skundų argumentai bei 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas įrodo, kad buvo pažeistos Reglamento 8 punkto nuostatos, nes šį kreditorių komiteto posėdį sušaukė darbuotojų atstovas A. B. , kuris nebuvo kreditorių komiteto pirmininkas. Be to, teismas nurodė, kad Reglamento 9 punktas reikalauja, kad susirinkimo darbotvarkė būtų pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos, o kreditorių komiteto posėdžio medžiaga pateikiama ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Teismas sprendė, kad posėdį sušaukęs kreditorių komiteto narys A. B. pranešimus išsiuntė 2011 m. liepos 4 d., kai iki šaukiamo posėdžio liko trys dienos, todėl buvo pažeista posėdžio sušaukimo tvarka. Be to, AB „Swedbank“ nurodė, kad nebuvo pateikta su susirinkimu susijusi medžiaga, balsavimo raštu biuleteniai. Šių dokumentų išsiuntimas kreditoriams kartu su kreditorių susirinkimo darbotvarke atitinka teismų formuojamą praktiką šiais klausimais.

17Teismas pripažino pagrįstais skundo argumentus, kad į darbotvarkę be dviejų numatytų klausimų buvo papildomai įtraukti dar keturi klausimai ir balsų dauguma priimti nutarimai, nors posėdyje nedalyvavo visi komiteto nariai, kaip to reikalauja Reglamento 12 punkto nuostatos. Posėdžio darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas, bet ne vėliau kaip prieš tris dienas iki komiteto posėdžio dienos pagal Reglamento 13 punktą. Teismas pažymėjo, kad remiantis teismine praktika kreditorių susirinkime negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami. Teismas taip pat nurodė, kad remiantis Reglamento 16 punktu kreditorių komiteto nariai registruojami dalyvių sąraše, tačiau tokio sąrašo teismui nėra pateikta, todėl spręsti tik pagal posėdžio protokolą apie jo kvorumą nėra pagrindo, juolab, kad bankroto administratorius pateikė teismui tik neoriginalaus 2011 m. liepos 8 d. posėdžio protokolo patvirtintą kopiją. Posėdį sušaukęs asmuo, teismui jį pateikė elektroniniu paštu su nuoroda, kad jis taip pat bus siunčiamas per kurjerį, tačiau teismui tokiu būdu jis nebuvo pateiktas, todėl teismas sprendė, kad galima sutikti su atsakovu, kad susirinkimas galėjo ir neįvykti.

18Teismas sprendė, kad dėl nustatyti kreditorių komiteto posėdžio pažeidimai (kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo tvarkos pažeidimo, ne laiku pranešus kreditoriams apie posėdžio laiką, posėdžio medžiagos nepateikimo, ne laiku papildytos darbotvarkės bei nutarimu šiais klausimais priėmimo, posėdžio dalyvių sąrašo nebuvimo) yra esminiai pažeidimai ir todėl jau savaime sudaro pagrindą pripažinti kreditorių komiteto nutarimus negaliojančiais.

19Teismas sutiko su kreditoriaus AB „Swedbank“ teiginiais dėl nutarimų priimtų turto perdavimo ir varžytinių sustabdymo klausimais, nes tai prieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 5 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu patvirtintos „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos“ 32-34 punktams, kuriuose nustatyta, kad kreditorių susirinkimas sprendimą dėl neparduoto įkeisto turto perdavimo kreditoriams gali priimti tik po antrųjų, o ne pirmųjų įkeisto turto varžytynių. Tuo pačiu pagrindu neteisėtas nutarimas trečiu darbotvarkės klausimu – sustabdyti antrąsias varžytines. Teismas nurodė, kad kiti nutarimai (šeštu klausimu) pripažintini neteisėtais dėl jau paminėtų pažeidimų, susijusių su 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir jo vedimo tvarkos pažeidimais.

20Spręsdamas dėl 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo teismas nurodė, kad šiam kreditorių komiteto posėdžiui sušaukti turėjo būti taikoma pakartotino kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo tvarka, kadangi neįvykus 2011 m. liepos 22 d. posėdžiui nesant kvorumo, taikytinas Reglamento 18 punktas, numatantis, kad kitame posėdyje galioja pirmesnio posėdžio darbotvarkė. Nustatyta, kad darbotvarkė buvo papildyta, nors posėdyje nedalyvavo kreditorius UAB REHAU, o kreditorius AB „Swedbank“ balsavo raštu. Teismas nurodė, kad vien procedūriniai pažeidimai nelemia nutarimų turinio. Posėdyje taip pat buvo priimtas nutarimas ketvirtu darbotvarkės klausimu – ištaisyta 2011 m. kovo 25 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio protokole padaryta klaida, pripažįstant A. B. einančiu kreditorių komiteto pirmininko pareigas nuo 2011 m. kovo 25 d. Kadangi teismas nustatė, kad šis kreditorių atstovas buvo išrinktas tik pirmininkauti 2011 kovo 25 d. posėdžiui, todėl nebuvo jokio pagrindo nei konstatuoti klaidą, nei priimti nutarimą ją ištaisyti. Nutarimą penktu darbotvarkės klausimu (Dėl 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų vykdymo) teismas pripažino neteisėtu todėl, kad, panaikinus minėtus nutarimus nustatytų ir nutartyje aptartų įstatymų reikalavimų pažeidimų, nutarimas dėl jų vykdymo yra neteisėtas, nes iš neteisėtų pirmųjų nutarimų negali atsirasti teisėti padariniai.

21III. Atskirojo skundo argumentai

22Atskiruoju skundu kreditoriai BUAB „Stogava“ ir Ko darbuotojų atstovas A. B. , J. K. ir Ž. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas skundžiamoje nutartyje nenagrinėjo ir neišsprendė apeliantų atsiliepime nurodytų reikalavimų: prašymo pripažinti, kad pareiškėjų skundai pateikti praleidus 14 dienų terminą skundams paduoti ir pareiškėjai jo (termino) atnaujinti neprašė; įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį vykdyti kreditorių komiteto posėdžiuose priimtus nutarimus ir perduoti UAB „Stogavos langai“ administracijai visą bankrutavusios UAB „Stogava“ ir Ko turtą; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir iškviesti nurodytus liudytojus.
  2. Teismo nutartis nepagrįsta, nes pareiškėjai 2011 m. kovo 25 d. ir 2011 m. gegužės 18 d. kreditorių komiteto posėdžiuose pripažino kreditorių komiteto pirmininką A. B. .
  3. Kreditorių susirinkimas 2011 m. sausio 12 d. nutarė išrinkti kreditorių komitetą ir suteikti jam visas kreditorių susirinkimo teises, kas buvo nurodyta ir kreditorių komiteto darbo reglamente. Teismui buvo pateiktas visiškai kitas kreditorių komiteto darbo reglamentas, kurio turinys neatitinka svarstyto 2011 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkime.
  4. Teismas netinkamai nurodė, kad 2011 m. kovo 25 d. įvyko pirmasis kreditorių komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas, nes minėtas reglamentas buvo patvirtintas pirmajame kreditorių susirinkime 2011 m. sausio 12 d. Taip pat teismas neteisingai nurodė, kad 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto posėdyje, nedalyvaujant AB „Swedbank“ atstovui, A. B. išrinko pirmininkauti kreditorių komiteto posėdžiui, o ne kreditorių komiteto pirmininku, nes 2011 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimo pirmininku naujai buvo išrinktas A. B. , kuris tame pačiame komiteto posėdyje išrinktas ir kreditorių komiteto pirmininku.
  5. Teismas neteisingai nurodė, kad byloje nėra 2011 m. liepos 8 d. komiteto narių registracijos lapo, nes jo kopija teismui buvo pateikta su atsiliepimu į pareiškėjų skundus. Taip pat teismas neteisingai aiškino ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalį, nes pagal šią normą teismui turi būti pateikiama kreditorių komiteto posėdžio protokolo kopija, o ne originalas.
  6. Teismas netinkamai taikė 1997 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo Nr. 5 nuostatas „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarkos taikymo teismų praktikoje“ ir dėl to pažeidė teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą.
    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkinamas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

25Dėl termino apskųsti kreditorių komiteto nutarimus Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis (įstatymo redakcija, galiojusi ginčijamų nutarimų priėmimo metu) nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti skundžiamas teismui, o pagal ĮBĮ 25 straipsnio prasmę teismui gali būti skundžiamas ir kreditorių komiteto nutarimas, nes komitetas veikia kreditorių susirinkimo pavedimu ir pagal jo nustatytą kompetenciją. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas (sistemiškai aiškinant teisės normas tas pats terminas taikytinas ir kreditorių komiteto nutarimų apskundimui) gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Apeliantai atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjai skundus dėl kreditorių komiteto priimtų nutarimu pirmosios instancijos teismui pateikė praleidę tokiems skundams paduoti nustatytą terminą. Toks teiginys nepagrįstas byloje esančiais duomenims. ĮBĮ 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta komiteto pareiga informuoti apie priimtus nutarimus visus kreditorius kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų sprendžiama, kad apie 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus nutarimus BUAB „Stogava“ ir Ko administratorius sužinojo 2011 m. rugpjūčio 4 d., gavęs protokolą el. paštu, o į teismą su skundu kreipėsi 2011 m. rugpjūčio 11 d., t.y. per 7 dienas nuo sužinojimo apie ginčo dokumento turinį dienos. Pareiškėjas AB „Swedbank“ minėtą ginčo dokumentą (posėdžio protokolą) gavo iš įmonės bankroto administratoriaus taip pat 2011 m. rugpjūčio 8 d., t.y. tą dieną sužinojo apie ginčo nutarimų turinį, o į teismą su skundu kreipėsi 2011 m. rugpjūčio 18 d. Teisėjų kolegija sprendžia, kad abu pareiškėjai nepažeidė įstatymo nustatyto 14 dienų termino (skaičiuojamo nuo sužinojimo apie skundžiamą aktą ir jo turinį dienos) kreiptis į teismą su skundais. Ta pati situacija nustatyta ir dėl BUAB „Stogava“ ir Ko administratorius skundžiamų kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio nutarimų. Iš rašytinio įrodymo (b. l. 41) akivaizdu, kad bankroto administratorius 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolą gavo ir apie jo turinį sužinojo 2011 m. rugsėjo 2 d., o į teismą su skundu dėl šio posėdžio nutarimų panaikinimo kreipėsi 2011 m. rugsėjo 6 d., t.y. pakankamai operatyviai, nepraleidęs 14 dienų termino. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas BUAB „Stogava“ ir Ko administratoriaus ir kreditoriaus AB „Swedbank“ skundus rezoliucijomis (1 t., b. l. 7, 20, 54 b. l.), tokiu veiksmu pripažino, kad minėti skundai pateikti nepraleidus įstatyme nustatyto termino ir gali būti nagrinėjami iš esmės. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad posėdžio protokolus su juose esančiais ginčo nutarimais pareiškėjams išsiuntė ankščiau nei nurodė pareiškėjai, todėl atskirojo skundo argumentas dėl praleisto termino skundams dėl ginčo nutarimų paduoti – nepagrįstas.

26Dėl bylos nagrinėjimo formos

27CPK 1 straipsnis nustato, kad „<...> bankroto <...> bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai“. Nors CPK 153 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendro pobūdžio taisyklė, kad teismo posėdžiai vyksta žodinio proceso tvarka, tačiau šio straipsnio 2 dalis nustato ir kitą galimą teismo posėdžio formą – rašytinį teismo posėdžio procesą CPK numatytais atvejais. Šiame Kodekse nėra nuostatų dėl teismo posėdžių formos (rašytinės ar žodinės), kuria turėtų būti nagrinėjami konkretūs klausimai, kylantys iš bankroto teisinių santykių, todėl šiuo atveju aktuali CPK 1 straipsnio išimtis. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas, kurio tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei, likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo, ir toks tikslas įgyvendinamas nagrinėjant bankroto bylą kuo operatyviau ir efektyviau, taikant įstatymuose nustatytus procesinius ypatumus. Priešingu atveju toks procesas būtų neracionalus, neatitiktų bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo principų. Nors ĮBĮ nėra tiesiogiai nurodyta, kokia procesine forma teisme (rašytine, žodine) nagrinėjami ginčiai dėl kreditorių susirinkimų (komiteto) nutarimų, tačiau jame (Įstatyme) nėra nuostatos, kad tokie nutarimai turi būti nagrinėjami žodinio proceso tvarka. Atkreipiamas dėmesys, kad tokie reikšmingi materialiniai teisiniai klausimai, kaip bankroto bylos iškėlimas, kreditoriaus finansinių reikalavimų tvirtinimas, sprendžiami rašytinio proceso tvarka. Įstatymas numato galimybę nagrinėti kreditorių reikalavimo tvirtinimo klausimą žodinio proceso tvarka, jei yra suinteresuotų asmenų prašymas, tačiau teismui tai nėra privaloma. Tik administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas sprendžiamas teismo posėdyje (teisėjų kolegija sprendžia, kad Įstatymų leidėjas čia turi omeny žodinį teismo procesą), pranešus administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 9-10, 26 str. 4 d.). Nagrinėjamoje byloje ginčijami kreditorių komiteto nutarimai savo turiniu nėra tokie aktai, kurie turėtų būti privalomai nagrinėjami žodinio teismo proceso forma. Pirmosios instancijos teismas dėl teismo proceso formos priėmė motyvuotą nutartį. Apeliantai nepateikė svarių įrodymų, kurie pagrįstų žodinio teismo proceso būtinybę. Apeliacinės instancijos teisme šalims buvo sudarytos sąlygos pateikti papildomus įrodymus, raštu pateikti paaiškinimus – buvo sudarytos visos sąlygos aktyviai dalyvauti teismo procese. Kadangi apeliantai nepagrindė žodinio teismo proceso pirmosios instancijos teisme būtinybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo procesas pirmosios instancijos teisme vyko tinkama procesine forma ir apeliantų procesinių teisių nepažeidė.

28Dėl 2011 m. liepos 8 d .ir 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimų

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir įvertinusi byloje esančius ir papildomai pareikalautus įrodymus, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes, tinkamai taikė ĮBĮ nuostatas ir padarė pagrįstą išvadą dėl ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumo (ĮBĮ 22 str., 23 str. 1 d. 14 p., 25 str. 1 d., Reglamento 8, 12, 13, 16 p., 18p, ĮBĮ 33 str. 5 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo „Dėl Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos patvirtinimo“ 32-34 p.). Teismas, įvertinęs kreditorių komiteto posėdžių organizavimo tvarką, nustatęs sistemą esminių ĮBĮ ir Reglamento nuostatų pažeidimų (2011 m. liepos 8 d. komiteto posėdį sušaukė neįgaliotas asmuo, esminiai pažeistas kreditorių komiteto narių informavimo apie posėdį terminas, neišsiųsta posėdžio medžiaga, balsavimo raštu biuletenis, nutarimų projektai; posėdžio metu papildomai įtraukti keturi nauji darbotvarkės klausimai, tarp kurių – reikšmingas kreditoriams ir įmonei turtinio pobūdžio klausimas dėl antrųjų įkeisto kreditoriui AB „Swedbank“ įmonės turto varžytinių sustabdymo ir turto perdavimo kitiems įmonės kreditoriams, nedalyvauja visiems kreditorių komiteto nariams) turėjo pagrindą išvadai, kad 2011 m. liepos 8 d. ginčo kreditorių komiteto posėdis buvo neteisėtas. Dėl šios priežasties jame priimti pareiškėjų ginčijami, turintys reikšmės kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisėms ir jas pažeidžiantys, nutarimai negali būti pripažinti teisėtais. Teismas pažymėjo, kad pagal teisminę praktiką kreditorių susirinkime negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami. Situacija, kai dalis kreditorių neinformuojami apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo jiems, nepateisinama. Teisėjų kolegija tokius teismo argumentus pripažįsta pagrįstais.

30Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto posėdyje apeliantas A. B. buvo išrinktas komiteto pirmininku. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino posėdžio protokolo turinį, darbotvarkės ir nutarimo formuluotes ir padarė pagrįstą išvadą, kad šiame posėdyje, nedalyvaujant kreditorių komiteto pirmininkui (ĮBĮ 25 str. 1 d. nustato, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas, o susirinkimo pirmininku 2011 m. sausio 12 d. buvo išrinktas kreditorius AB ,,Swedbank“, ĮBĮ 23 str. 1 d.). Protokole (2 t., 52 b. l.) nurodyta, kad administratoriaus įgaliotas asmuo, nedalyvaujat AB „Swedbank“ atstovui, siūlo išrinkti ne komiteto pirmininką, o kreditorių komiteto posėdžio pirmininką (ĮBĮ 23 str. 14 p.). Protokole yra tekstas, kad susirinkę komiteto nariai vienbalsiai pasiūlo įtraukti papildomą darbotvarkės klausimą – kreditorių komiteto pirmininko rinkimą, siūlydami juo A. B. . Tokio sprendimo motyvacijos, komiteto narių pasisakymų nėra. Protokole esantis prierašas, kad raštu balsavęs kreditorius VSDFV Kauno skyriaus atstovas dėl šio pasiūlymo savo nuomonės nepareiškė, prieštarauja faktinėms aplinkybėms, nes, posėdžio metu įtraukus į darbotvarkę papildomą klausimą – komiteto pirmininko rinkimą, minėtas kreditorius apie tokį darbotvarkės klausimą negalėjo žinoti ir dėl jo pasiakyti. Duomenų apie kreditoriaus AB „Swedbank“ pozicija nėra. Nežiūrint šių prieštaravimų, kreditorių komiteto posėdžio nutarime aiškiai nurodyta, kad A. B. išrinktas tik kreditorių susirinkimo pirmininku. Dėl to, kad jis toliau pavadinamas kreditorių komiteto pirmininku, nesudaro pagrindo jį tokiu ir pripažinti, nes nutarimas dėl tokio jo statuso nebuvo priimtas. Apeliantai, neigdami pirmosios instancijos teismo išvadą, šią išvadą paneigiančių patikimų įrodymų nepateikė. Tai, kad vėlesniuose komiteto posėdžiuose buvo siekiama taisyti minėto komiteto posėdžio pasirikimus ( taip įvardyta protokoluose), situacijos nekeičia, nes klaidos (apsirikimo) faktas nepagrįstas, grindžiamas vien prielaidomis (CPK 78 str.), todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą panaikinti 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimą dėl 4 darbotvarkės punkto – 2011 m. kovo 25 d. protokolo klaidos ištaisymo. Pagrįstai panaikino ir šio posėdžio nutarimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu, įpareigojančiu administratorių vykdyti 2011 m. liepos 8 d. komiteto posėdžio nutarimus, nustačius nutarimų neteisėtumą ir juos panaikinus.

31Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi pareiškėjų pateiktu, jų (apeliantų) nuomone, suklastotu Kreditorių komiteto darbo reglamentu, nes tikrasis (apeliantų nuomone) Reglamentas buvo patvirtintas pirmajame kreditorių susirinkime 2011 m. sausio 12 d, o ne 2011 m. kovo 25 d. Toks teiginys nepagrįstas. Iš byloje esančių ir apeliacinės instancijos teismo papildomai išreikalautų rašytinių įrodymų matyti, kad Reglamentas patvirtintas 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto posėdyje, protokolu Nr. 1 (1 t., 64 b. l.). 2011 m. sausio 12 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkėje (2 t., 32 b. l.) nebuvo įrašytas Kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimo klausimas ir toks klausimas šiame susirinkime nesvarstytas. Kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimas (pirmas darbotvarkės klausimas) įrašytas 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkėje (2 t., 52 b. l.). Reglamentas buvo patvirtintas šiame posėdyje nutarimu, balsavus už jį penkiems nariams. Apeliantai šiame posėdyje dalyvavo, todėl turėjo žinoti posėdžio darbotvarkę ir priimtus nutarimus. Tuo labiau, kad, kaip teigia apeliantai, šiame posėdyje jie komiteto pirmininku išrinko A. B. . Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija 2012 m. vasario 6 d. nutartimi apeliantams pasiūlė pateikti tikrą (jų teigimu) Reglamentą, tačiau toks dokumentas teismui nebuvo pateiktas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad į bylą pateikto reglamento tikrumas nepaneigtas.

32Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimus dėl viso ilgalaikio BUAB „Stogava“ ir Ko pirmose varžytynėse neparduotą turto perdavimo įmonės kreditoriui ir antrųjų varžytynių sustabdymo, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir tinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 83 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 32-34 punktų nuostatas ir padarė pagrįstą išvadą, kad kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) sprendimą dėl neparduoto įkeisto turto perdavimo kreditoriams gali priimti tik po antrųjų, o ne pirmųjų įkeisto turto varžytynių. Iš byloje esančio AB „Swedbank“ 2011 m. birželio 14 d. rašto matyti, kad bankas, nepardavus turto pirmųjų varžytynių metu, nurodė toliau vykdyti minėto turto priverstinį pardavimą (1 t., b. l. 98). Apeliantai dėl šių pirmosios instancijos teismo išvadų konkrečių argumentų nepateikė.

33Į visus esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti dėl atskirojo skundo argumentų nėra pagrindo.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Stogava“ ir... 5. BUAB „Stogava“ ir Ko administratorius ir kreditorius AB „Swedbank“... 6. 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimai ginčijami tuo... 7. Kreditorius AB „Swedbank“ skunde dėl 2011 m. liepos 8 d. kreditorių... 8. Parieškajas AB ,,Swedbank” taip pat ginčija nutarimą, priitmą šeštu... 9. Ginčydamas 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimus, įmonės... 10. Kreditorių komiteto nariai A. B. , J. K. ir Ž. V. atsiliepimas į skundus... 11. Atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą dėl 2011 m. rugpjūčio 25... 12. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimuose į skundus sutiko su... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi atsakovo BUAB... 15. Teismp motytvai: 2011 m. sausio 12 d. pirmajame kreditorių susirinkime... 16. Spręsdamas dėl 2011 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto nutarimų, teismas... 17. Teismas pripažino pagrįstais skundo argumentus, kad į darbotvarkę be... 18. Teismas sprendė, kad dėl nustatyti kreditorių komiteto posėdžio... 19. Teismas sutiko su kreditoriaus AB „Swedbank“ teiginiais dėl nutarimų... 20. Spręsdamas dėl 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto nutarimų... 21. III. Atskirojo skundo argumentai... 22. Atskiruoju skundu kreditoriai BUAB „Stogava“ ir Ko darbuotojų atstovas A.... 23. Atskirasis skundas netenkinamas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Dėl termino apskųsti kreditorių komiteto nutarimus Bankroto bylų... 26. Dėl bylos nagrinėjimo formos... 27. CPK 1 straipsnis nustato, kad „<...> bankroto <...> bylos... 28. Dėl 2011 m. liepos 8 d .ir 2011 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir įvertinusi byloje esančius ir... 30. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad 2011 m. kovo 25 d. kreditorių komiteto... 31. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi... 32. Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas 2011 m. liepos 8 d. kreditorių... 33. Į visus esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Teismo nutartis... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....