Byla 2-860-618/2018
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Siltrans OU, K. B

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Agnei Jakulytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grand Service“ atstovui advokatui Olegui Urbonui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea Express“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, K. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grand Service“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Sea Express“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Siltrans OU, K. B..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės 2017-05-08 tarpusavio piniginių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu, priteisti iš atsakovės 657,00 Eur skolą, 557,00 Eur baudą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 55-57, t. 1). Nurodė, kad 2017-02-15 ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą 2 150,00 Eur sumai. Atsakovė minėtos sąskaitos – faktūros neginčijo, pretenzijų dėl jos ieškovei nereiškė. 2017-03-17 tarp šalių sudaryta transporto paslaugų sutartis Nr. BSE/EK-17/078, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pateikti krovinį gabenimui iš Italijos Respubliką į Rusijos Federaciją, o ieškovė įsipareigojo pateikti krovinio gabenimui reikalingas transporto priemones ir nugabenti krovinį iš jo pakrovimo vietos gavėjui. Krovinio gabenimą įsipareigojo atlikti Siltrans OU pagal sutartį sudarytą su ieškove. Nors sutarta krovinio pakrovimo data buvo numatyta 2017-03-20, tačiau šalių derybų metu ji buvo nukelta į 2017-03-22. Minėtą dieną ieškovė pateikė transporto priemonę krovinio pakrovimui, tačiau krovinys pateiktas nebuvo. 207-03-22 atsakovės darbuotoja – trečiasis asmuo K. B. – pateikė ieškovei pretenziją, nurodydama, kad ieškovė nepateikė transporto priemonių kroviniui pakrauti. 2017-05-08 atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą 667,00 Eur sumai už netesybas, t.y. 100,00 Eur už vėlavimą pateikti transporto priemonę ir 557,00 Eur (10 proc. nuo sutartinės pervežimo kainos) už transporto priemonių nepateikimą. Atlikusi ieškovės 2 150,00 Eur reikalavimo pagal 2017-02-15 PVM sąskaitą – faktūrą įskaitymą atsakovė sumokėjo iškovei likusią 1 493,00 Eur sumą. Toks atsakovės atliktas tarpusavio reikalavimų įskaitymas yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu, kadangi būtent atsakovė nepateikė krovinio vežėjui. Esant šioms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 657,00 Eur skola ir 557,00 Eur bauda už krovinio nepateikimą. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad šalys iš pradžių buvo sutarusios, kad krovinys ieškovei bus pateiktas 2017-03-21. Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo matyti, jog ieškovė pranešė atsakovei, kad transporto priemonė į pakrovimo vietą atvyks 2017-03-22, atsakovė tam neprieštaravo ir sutiko pakrovimo datą perkelti į 2017-03-22. 2017-03-22 ieškovė pateikė atsakovei transporto priemonę kroviniui pakrauti, tačiau atsakovė nepateikė krovinio, todėl laikytina, kad būtent atsakovė pažeidė sutartį. Esant šioms aplinkybėms, laikytina, kad atsakovė nepagrįstai taikė ieškovei baudą. Be to, atsakovė taikė ieškovei baudą tiek už vėlavimą pateikti transporto priemonę, tiek už transporto priemonės nepateikimą, tačiau ieškovei pažeidus sutartį, jai galėtų būti taikoma tik viena iš šių baudų.

5Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 136-137, t. 1). Pažymėjo, kad ieškovės nurodytos aplinkybės yra neteisingos. Nurodė, kad atsakovė pateikė ieškovei pretenziją darbo metu iki buvo gautas ieškovės pranešimas apie tai, kad transporto priemonė atvyko į pakrovimo vietą. Tačiau atsakovei telefonu susisiekus su Italijos gamyklos atstovais, pastarieji nurodė, jog transporto priemonė į gamyklą atvykusi nebuvo. Dėl tokių ieškovė veiksmų atsakovės klientas atšaukė užsakymą. Atsakovės atstovas į 2018-08-27 teismo posėdį neatvyko.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-06-13 parengiamojo teismo posėdžio metu, teismas pradėjo bylos nagrinėjimą iš esmės ir teismo posėdį skyrė 2018-08-27. 2018-06-13 parengiamajame teismo posėdyje dalyvavo ir atsakovės atstovas advokatas Artūras Jaskelevičius. Teismas pažymi, jog nors 2018-08-21 teisme gautas advokato Artūro Jaskelevičiaus pranešimas apie atstovavimo sutarties nutraukimą, tačiau atsakovės atstovas pateikė duomenis, patvirtinančius, jog informavo atsakovę apie 2018-08-27 teismo posėdį. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog apie teismo posėdį atsakovei pranešta tinkamai. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Atsakovo ar jo atstovo prašymu bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, atsakovo ir jo atstovo ankstesnį procesinį elgesį ir kitas svarbias aplinkybes. Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. (CPK 246 straipsnio 2 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai, iki paskirto teismo posėdžio pradžios ji nepranešė teismui apie aplinkybes, dėl kurių negali atvykti į teismo posėdį, bei nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, K. B. atsiliepimo į patikslintą ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad ji dirbo atsakovės UAB „Baltic Sea Express“ vadybininke, rūpinosi pervežimais, t.y. transporto priemonės paieška pagal kliento užsakymą ir prižiūrėjo pervežimą.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Siltrans OU atsiliepimo į patikslintą ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui įteikti tinkamai (b. l . 164-166, 191-192, t. 1).

9Teismas

konstatuoja:

10Patikslintas ieškinys tenkintinas

11Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei 2017-02-15 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GS-1374 2 150,00 Eur sumai (b. l. 37, t. 1). 2017-03-17 tarp šalių sudaryta transporto paslaugų sutartis Nr. BSE/EK-17/078, pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis nugabenti atsakovės pateiktą krovinį į paskirties punktą ir perduoti tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti krovinį (b. l. 28-30, t. 1). Atsakovė pateikė ieškovei 2017-03-22 pretenziją, kurioje nurodė, kad ieškovės transporto priemonė nei 2017-03-20, nei 2017-03-22 neatvyko į pakrovimo vietą (b. l. 35, t. 1). Atsakovė pateikė ieškovei 2017-04-18 pretenziją, kurioje nurodė, kad ieškovės transporto priemonė 2017-03-21 neatvyko į pakrovimo vietą, o 2017-03-22 transporto priemonė atvyko atsakovei jau atšaukus pakrovą (b. l. 36, t. 2). Atsakovė pateikė ieškovei 2017-05-08 PVM sąskaitą – faktūrą Serija BSE Nr. 17-015 657,00 Eur sumai už transporto vėlavimą ir nepateikimą pagal 2017-03-22 pretenziją Nr. 17/078 (b. l. 38, t. 1)

12Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4, 6.808 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1, 2 dalys). Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo, kad atsakovė pažeidė sutartį, kadangi šalių sutartu laiku, t.y. 2017-03-22, nepateikė krovinio pervežimui. Atsakovė su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis nesutinka ir nurodo, kad ieškovė sutartu laiku nepateikė transporto priemonės krovinio pervežimui.

13Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka.

14CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

15Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002). Pabrėžtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialiuosius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (CPK 197 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2005).

16Taigi, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą reikalauja, kad prieštaravimai, tiriant bei vertinant byloje surinktus įrodymus ir jų pagrindu nustatant faktines bylos aplinkybes, būtų pašalinti, prieinant teismo vidiniu įsitikinimu pagrįstą išvadą dėl vienų ar kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių, kuriomis grindžiamas priimamas galutinis teismo sprendimas. Tačiau pabrėžtina, kad vien tik ta aplinkybė, kad šalies nurodytos aplinkybės, argumentai nepripažįstami įrodytais, nesudaro pagrindo išvadai, jog bylos nagrinėjimo metu teisme buvo padaryta CPK 176, 185 straipsnių pažeidimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-03-17 tarp šalių sudaryta transporto paslaugų sutartis Nr. BSE/EK-17/078, pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis nugabenti atsakovės pateiktą krovinį į paskirties punktą ir perduoti tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti krovinį (b. l. 28-30, t. 1). Sutarties 1.1 punkte numatyta, kad sutarties pakrovimo data 2017-03-20. Pakrovimo vieta – ( - ) (Sutarties 1.3. punktas). Iš byloje pateikto ieškovės vadybininko ir trečio asmens K. B., kuri dirbo atsakovės vadybininke, 2017-03-17 susirašinėjimo matyti, jog sudarydamos Sutartį šalys tarėsi, kad pakrovimas turi vykti 2017-03-20 – 2017-03-21. 2017-03-20 susirašinėjimo metu ieškovės vadybininkas nurodė, kad ieškovė krovinio pakrauti 2017-03-20 negalės ir kad pakrovimas įvyks 2017-03-21 (b. l. 60). Pažymėtina, kad atsakovė pretenzijų dėl pakrovimo datos perkėlimo į 2017-03-21 nereiškė, iš pateikto susirašinėjimo matyti, kad šalys 2017-03-21 toliau derino klausimus, susijusius su krovinio paėmimu, todėl darytina išvada, kad šalys abipusiu susitarimu sutarė perkelti Sutartyje numatytą pakrovimo datą į 2017-03-21. Šią aplinkybę taip pat patvirtina atsakovės 2017-04-18 pretenzija, kurioje atsakovė nurodo, kad 2017-03-20 galutinai patvirtinta apie transporto priemonės atvykimą į pakrovimą 2017-03-21 (b. l. 36, t. 1). Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo K. B. taip pat paaiškino, jog šalys susitarė Sutartyje numatytą pakrovimo datą perkelti iš 2017-03-20 į 2017-03-21.

18Ieškovė nurodo, kad 2017-03-21 jos vairuotojas į Sutartyje numatytą pakrovimo vietą atvykti negalėjo, todėl šalys susitarė pakrovimo datą perkelti į 2017-03-22. Iš byloje pateikto šalių darbuotojų susirašinėjimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei, jog 2017-03-21 jos vairuotojas į pakrovimo vietą atvykti negalės (b. l. 72-74, t. 1). Po to, kai atsakovei tapo žinoma, jog ieškovė krovinį galės paimti tik 2017-03-22, šalys ir toliau tęsė susirašinėjimą, derino krovinio paėmimą. Pažymėtina, kad šalių susirašinėjimas vyko ir 2017-03-22, t.y. krovinio paėmimo dieną. Sutarties 2.3. punkte numatyta, kad krovinį vėluojant pakrauti daugiau nei 12 valandų atsakovė turi teisę vienašališkai atsisakyti ieškovės paslaugų, atšaukiant paraišką be jokios kompensacijos mokėjimo. Taigi, ieškovei 2017-03-21 pranešus, jog ji į pakrovimo vietą atvyks tik 2017-03-22, atsakovė Sutarties nenutraukė. Priešingai, šalys ir toliau derino klausimus, susijusius su krovinio paėmimu. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad šalys susitarė dėl pakrovimo dienos perkėlimo į 2017-03-22.

19Sutarties 4.3. punkte numatyta, kad ieškovė užtikrina transporto priemonės atvykimą į pakrovimo ar iškrovimo ir muitinės įforminimo vietą ne vėliau nei 9.00 val. ryte vietiniu laiku, o atsakovė užtikrina laiku vykdomą krovinio pakrovimą ar iškrovimą, būtinų dokumentų įforminimą, siekiant išvengti atvykusios transporto pramonės prastovos. Taigi, šalims susitarus Sutartyje numatytą pakrovimo dieną perkelti į 2017-03-22, ieškovės transporto priemonė pakrovimo vietoje – ( - ) – turėjo būti 2017-03-22 9.00 val. Ieškovė nurodo, kad jos vairuotojas vėlavo atvykti į pakrovimo vietą ir joje buvo 2017-03-22 14.28 val. Italijos laiku. Atsakovė su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis nesutinka ir nurodo, kad ieškovės vairuotojas į pakrovimo vietą neatvyko.

20Vertindamas šalių nurodytas aplinkybes, teismas pažymi, jog CPK 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymas. Jame įtvirtinta bendroji taisyklė, kad įrodinėja tas, kas tvirtina. Jeigu asmuo nurodo tam tikrą aplinkybę, jis privalo ją patvirtinti faktiniais duomenimis. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė duomenis, patvirtinančius, jog 2017-03-22 jos transporto priemonė, valst. Nr. ( - ), vyko į Lugo, Italija: judėjimo pradžia 6.58 val. Italijos laiku (7.58 val. Estijos laiku), judėjimo pabaiga 14.28 val. Italijos laiku (15.28 val. Estijos laiku); nuvyko 289 km; važiuota 4.06 val., tuščia eiga 1 val. (b. l. 75-92, 130, t. 1). Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog jai telefonu susisiekus su Italijos gamyklos atstovais, pastarieji paaiškino, kad transporto priemonė į gamyklą atvykusi nebuvo, tačiau nepateikia šias aplinkybes patvirtinančių duomenų. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog labiau tikėtina, kad ieškovė 2017-03-22 atvyko į Sutartyje numatytą pakrovimo vietą.

21Taigi, ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, šalių sutartą dieną atvyko į Sutartyje numatytą pakrovimo vietą, tačiau atsakovė nepateikė ieškovei krovinio. Sutarties 3.1. punkte numatyta, kad atsakovei po užsakymo pateikimo atsisakius ieškovės paslaugų likus mažiau nei 2 dienoms iki nurodytos pakrovimo datos, ji turi sumokėti 10 proc. nuo frachto sumos dydžio baudą. Nagrinėjamu atveju atsakovė šalių sutartą dieną nepateikė ieškovei krovinio, todėl laikytina, kad atsakovė atsisakė ieškovės paslaugų. Atsižvelgus į tai, kad atsakovė ieškovei apie paslaugų atsisakymą iki pakrovimo dienos nepranešė, darytina išvada, jog atsakovė turi sumokėti ieškovei 557,00 Eur baudą (5 570,00 Eur x 10 proc.). Esant išdėstytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovės priteistina 557,00 Eur bauda.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pateikė ieškovei 2017-05-08 PVM sąskaitą – faktūrą Serija BSE Nr. 17-015 657,00 Eur sumai už transporto vėlavimą ir nepateikimą pagal 2017-03-22 pretenziją Nr. 17/078, t.y. 100,00 Eur baudą už vėlavimą pateikti transporto priemonę ir 557,00 Eur (10 proc. nuo sutartinės pervežimo kainos) už transporto priemonės nepateikimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, šalių sutartą dieną atvyko į Sutartyje numatytą pakrovimo vietą, todėl darytina išvada, kad atsakovė 557,00 Eur baudą už transporto priemonės nepateikimą ieškovei skyrė nepagrįstai.

23Sutarties 2.6. punkte numatyta, kad ieškovė už ne laiku įvykdytą krovinio pakrovimą ar iškrovimą moka 100,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną prasidėjusią vėlavimo dieną. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju ieškovė pripažįsta, kad ji į pakrovimo vietą atvyko ne 9.00 val., kaip tai numatyta Sutarties 4.3. punkte, tačiau 14.28 val. Vis dėlto bauda, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, gali būti skiriama už vėlavimo dieną. Atsižvelgus į tai, kad ieškovė į pakrovimą vėlavo atvykti tik 5.28 val., t.y. ne visą dieną, darytina išvada, jog atsakovė 100,00 Eur baudą už vėlavimą pateikti transporto priemonę ieškovei skyrė nepagrįstai.

24Ieškovė nurodo, kad atsakovė jai turėjo sumokėti 2 150,00 Eur sumą už 2017-02-15 PVM sąskaitą – faktūrą. Atsakovė 2017-05-08 atliko tarpusavio piniginių reikalavimų įskaitymą, kuriuo įskaitė 657,00 Eur baudą pagal 2017-05-08 PVM sąskaitą – faktūrą Serija BSE Nr. 17-015, ir sumokėjo ieškovei likusią po įskaitymo 1 493,00 Eur sumą. Kadangi 2017-05-08 įskaitymas buvo atliktas nepagrįstai, jis pripažintinas negaliojančiu, atsakovei iš ieškovės priteistina likusi 657,00 Eur skola. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

25Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pateikė ieškovei 2017-03-22 pretenziją, kurioje nurodė, kad ieškovės transporto priemonė nei 2017-03-20, nei 2017-03-22 neatvyko į pakrovimo vietą. Minėtoje pretenzijoje atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovei skirtina iš viso 757,00 Eur bauda, kuri bus išskaičiuota sąskaitų sudengimo būdu (b. l. 35, t. 1). Atsakovė pateikė ieškovei 2017-05-08 PVM sąskaitą – faktūrą Serija BSE Nr. 17-015 657,00 Eur sumai už transporto vėlavimą ir nepateikimą. Teismas pažymi, jog nors nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė kitų duomenų, patvirtinančių, kad po 2017-05-08 PVM sąskaitos – faktūros išrašymo atsakovė atliko tarpusavio reikalavimų įskaitymą ir apie jį pranešė ieškovei, tačiau atsakovė ieškovės nurodytų aplinkybių neginčijo, todėl laikytina, kad atsakovė 2017-05-08 atliko tarpusavio piniginių reikalavimų įskaitymą, kuriuo įskaitė 657,00 Eur baudą pagal 2017-05-08 PVM sąskaitą – faktūrą.

26Atsižvelgus į tai, kad atsakovė nepagrįstai skyrė ieškovei 657,00 Eur baudą už netinkamą 2017-03-17 transporto paslaugų sutarties Nr. BSE/EK-17/078 vykdymą, darytina išvada, jog tarpusavio reikalavimo įskaitymo metu atsakovė neturėjo kreditorinio reikalavimo ieškovės atžvilgiu. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovės 2017-05-08 įskaitymas pripažintinas negaliojančiu.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei 2017-02-15 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GS-1374 2 150,00 Eur sumai (b. l. 37, t. 1). Atsakovė pateiktos PVM sąskaitos – faktūros neginčijo, sumokėjo ieškovei 1 493,00 Eur. Taigi, likusi neapmokėta suma pagal 2017-02-15 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GS-1374 yra 657,00 Eur. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 657,00 Eur skola.

28Ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė 1 301,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 36,00 Eur žyminio mokesčio, 800,00 Eur atstovavimo išlaidų, 160,00 Eur atstovo kelionių į teismo posėdžius išlaidų, 305,65 Eur už vertimo paslaugas. Patikslintą ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistina 1 301,65 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 82 straipsnis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

30Pagal 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Nustatyta, kad byloje patirta 21,11 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patikslintą ieškinį patenkinus, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 21,11 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

32patikslintą ieškinį tenkinti.

33Pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea Express“ 2017 m. gegužės 8 d. tarpusavio piniginių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu.

34Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea Express“ 657,00 Eur skolą, 557,00 Eur baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 214,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. spalio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 301,65 Eur Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Grand Service“.

35Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea Express“ į valstybės biudžetą 21,11 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

37Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti... 5. Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-06-13 parengiamojo teismo posėdžio metu,... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, K. B.... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Siltrans OU... 9. Teismas... 10. Patikslintas ieškinys tenkintinas... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei 2017-02-15 PVM... 12. Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių... 13. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 14. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris... 15. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių... 16. Taigi, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-03-17 tarp šalių sudaryta transporto... 18. Ieškovė nurodo, kad 2017-03-21 jos vairuotojas į Sutartyje numatytą... 19. Sutarties 4.3. punkte numatyta, kad ieškovė užtikrina transporto priemonės... 20. Vertindamas šalių nurodytas aplinkybes, teismas pažymi, jog CPK 178... 21. Taigi, ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, šalių sutartą... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pateikė ieškovei 2017-05-08 PVM... 23. Sutarties 2.6. punkte numatyta, kad ieškovė už ne laiku įvykdytą krovinio... 24. Ieškovė nurodo, kad atsakovė jai turėjo sumokėti 2 150,00 Eur sumą už... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pateikė ieškovei 2017-03-22... 26. Atsižvelgus į tai, kad atsakovė nepagrįstai skyrė ieškovei 657,00 Eur... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei 2017-02-15 PVM... 28. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Pagal 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 32. patikslintą ieškinį tenkinti.... 33. Pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea Express“... 34. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea... 35. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sea... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 37. Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perduoti Klaipėdos...