Byla e2-1186-781/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“, akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“, akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, uždaroji akcinė bendrovė „Eneksta“, uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Skominta“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus inžinerija“, uždaroji akcinė bendrovė „Dujostata“, uždaroji akcinė bendrovė „Alduva“, uždaroji akcinė bendrovė „Mėlynoji liepsna“, uždaroji akcinė bendrovė „Asirinta“, uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo, įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę ir atsakymo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Dujus“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą dėl vykdyto supaprastinto skelbiamų derybų pirkimo „(2020-ESO-152) Dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstrukcijos Kauno reg., Kauno r. sav. (Zapyškio sen. Ežerėlio sen. Kačerginės sen. Ringaudų sen. Akadem. sen. Alšėnų sen. Garliavos sen. Garl. apyl., Nr. 15, darbai“, pirkimo numeris Nr. 472329 (toliau – pirkimas), metu priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo, įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ atsakymo pripažinimo neteisėtu.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir sutarties sudarymą su trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) „Labas GAS“. Prašymas iš esmės motyvuojamas teismui pateikto ieškinio tikėtinu pagrįstumu, ir tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytu neįmanomu. Ieškovės manymu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių (laikinai nesustabdžius pirkimo procedūros ir neįpareigojus atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) laikinai nesudaryti pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu), atsakovė ESO turės galimybę tęsti ir užbaigti, ieškovės teigimu, neteisėtai atliktą pirkimo procedūrą, sudarydamas sutartį su šiuo metu neteisėtai išrinktu pirkimo laimėtoju – trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“ . Tokiu atveju potencialiai ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas (naujos galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimas ir kt.) pasidarytų nebeįmanomas, nes atsakovei ESO sudarius su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“ sutartį, atsakovės ESO neteisėtų sprendimų panaikinimas būtų tik formalus, nes nebeužtikrintų veiksmingos ieškovės teisių gynybos (atimtų galimybę dalyvauti ir laimėti pirkime), ir užprogramuotų naujus teisminius ginčus dėl jau sudarytos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, iš to kylančių pasekmių taikymo, nuostolių išieškojimo ir kt. Pirkimo sutarties sudarymas, atliktas nepaisant ieškinyje nurodytų imperatyvių pirkimo principų, sąžiningos konkurencijos ir įstatymo pažeidimų, vienareikšmiškai pažeistų viešąjį interesą.

93.

10Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ignitis grupės paslaugų centras“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepime nurodyta, kad nagrinėjama situacija neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – ieškinyje nurodyti argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo teismui spręsti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Priešingai nei nurodė ieškovė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešųjų pirkimų bei bendruosius teisės principus. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovės ESO ir pagal įgaliojimą veikiančios atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomo pirkimo „(2020-ESO-152) Dujotiek. projektav. pasl. ir statyb., rekonstr. Kauno reg, Kauno r.sav. (Zapyškio sen. Ežerėlio sen. Kačerginės sen. Ringaudų sen. Akadem. sen. Alšėnų sen. Garliavos sen. Garl. apyl., Nr15, darbai“), pirkimo Nr.472329, procedūras bei uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Labas GAS“.

155.

16Teismas, įvertinęs ieškinį ir jo priedus, nustatė, kad atsakovės ESO ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ siekia įsigyti dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstrukcijos darbus. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į pirkimo objektą, pripažino, kad pirkimas yra susijęs su viešojo intereso įgyvendinimu. Tačiau ši aplinkybė pati savaime nereiškia, kad su ginčo objektu susijęs viešasis interesas turėtų būti įgyvendintas nedelsiant dėl susiklosčiusių išskirtinių aplinkybių, o duomenų, jog sustabdžius pirkimą būtų neužtikrintas dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstrukcijos darbų tęstinumas, nėra. Pažymėjo, kad remiantis atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nurodytais argumentais nėra pagrindo spręsti, jog viešojo intereso, susijusio su pirkimo objektu, patenkinimas reikalautų ypatingos skubos ir sąlygotų poreikį vykdyti pirkimo procedūras neatsižvelgiant į nagrinėjamos bylos baigtį. Teismas konstatavo, kad byloje nenustačius neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atsakovės ESO ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – atsakovės) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Ieškinio reikalavimai nesudarė pagrindo pirmosios instancijos teismui susidaryti preliminarią nuomonę dėl ieškovei palankaus sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje nepateikė preliminaraus ieškinio pagrįstumo įvertinimo, o tik išdėstė ieškinyje nurodytus argumentus ir reikalavimus. Todėl nebuvo nustatytas objektyvus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikis, ieškinio reikalavimų pagrįstumas buvo vertintas formaliai. Bylos duomenys patvirtina, kad neegzistuoja pirmoji būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. ieškovė neįrodė, jog jos reikalavimai yra pagrįsti.

236.2.

24Taikant laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiami viešųjų pirkimų efektyvumo bei ekonomiškumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, šalių interesų pusiausvyra bei visuomenės viešasis interesas.

256.3.

26Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus sutrikdyta atsakovės ESO veikla, nes pirkimo objektą sudarančių darbų teikimas šiuo metu užtikrinamas sutartimi, kurios galiojimas baigiasi ir gali susidaryti situacija, kad atsakovė ESO iš viso neturės sutarties su rangovu darbų atlikimui ir negalės užtikrinti savo, kaip dujų skirstymo sistemos operatoriaus įsipareigojimų vykdymo.

276.4.

28Net tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tai pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ per bylos nagrinėjimo laikotarpį nebūtų įvykdęs visos sutarties. Palankaus ieškovei sprendimo atveju galėtų būti išpirkta tik nedidelė dalis darbų, kas reiškia, jog pirkimo objektas neišnyktų šalis grąžinus į prieš ginčą buvusią stadiją, o teismo sprendimo įgyvendinimas nepasidarytų neįmanomas arba labai apsunkintas. Darbai perkami pakankamai ilgam laikui (3 metai) ir apima platų spektrą darbų (paslaugų), kurie būtų teikiami pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu pagal faktą.

296.5.

30Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovė ESO patirtų žalą ir finansinius nuostolius, nes laiku nesudarius pirkimo sutarties, atsakovė ESO privalėtų pirkimo objekto darbus (Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos darbus (Užsakovo skirstymo sistemoje)) įsigyti pagal šiuo metu turimos, tačiau kurios galiojimas baigsis artimiausiomis dienomis, nes yra baigiama išnaudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas, sutarties darbų įkainius, kurie yra net apie 50 procentų didesni, nei įvertinus pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkis. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki tol, kol byla bus išspręsta iš esmės, gali susidaryti situacija, kad atsakovė ESO iš viso neturės sutarties su rangovu aukščiau minėtų darbų atlikimui ir negalės užtikrinti savo, kaip dujų skirstymo sistemos operatoriaus įsipareigojimų vykdymo.

316.6.

32Ieškovė nepateikė pagrįstų argumentų, įrodančių jai galimai kilsiančius nuostolius nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

337.

34Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad atsakovė ESO 2018 m. sudarė sutartis visam Kauno regionui (5 sutartys) trims metams, šios sutartys yra galiojančios. Atsakovės atskirajame skunde tik deklaruoja, jog jos baigiasi, tačiau įrodymų, patvirtinančių šį teiginį, nepateikia. Iš viešai prieinamų CVP IS (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos) duomenų matyti, kad dabar galiojančios Kauno regiono sutartys yra pratęstos ir galios iki 2021 metų gegužės – liepos mėn.

35Teismas

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

388.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl naujų įrodymų priėmimo

409.

41CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

4210.

43Atsakovės atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutarties nurodė, kad prie skundo prideda įkainių palyginimo lentelę ir sutarties informacinę kortelę. Ieškovė prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pridėjo atsakovės ESO 2018 m. sudarytų penkių sutarčių dėl dujotiekio projektavimo ir statybos/rekonstravimo Kauno regione kopijas, besidubliuojančios vykdomo ir 2018 m. atlikto pirkimo teritorijos žemėlapį, VĮ Registrų centro išrašo kopiją. Nei ieškovė, nei atsakovės nėra suformulavusios prašymo priimti į bylą pateiktus dokumentus, tačiau jais grindžia argumentus, išdėstytus teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad su ieškovės pateiktomis 2018 m. atsakovės ESO sudarytomis sutartimis, VĮ Registrų centro duomenimis teismas, esant poreikiui, gali susipažinti pasinaudojęs valstybės institucijų (įstaigų) informacinėmis sistemomis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl poreikio spręsti šių dokumentų prijungimo prie bylos klausimą nėra. Dėl likusių Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktų atsakovių ir ieškovės rašytinių dokumentų pasisakytina, kad jie yra susiję su nagrinėjamu klausimu, todėl siekiant objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia esant pagrindui juos priimti. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

4411.

45Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytos viešojo pirkimo procedūros iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

4612.

47CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4813.

49Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovių manymu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nėra detaliai aptaręs ieškinio preliminaraus pagrįstumo, o tik deklaratyviai nurodė, kad ieškovės pateikti įrodymai pagrindžia ieškinyje suformuluotus reikalavimus, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Atsakovės atskirajame skunde pateikia daugybę argumentų, kurie, jų vertinimu, paneigia pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą – ieškinio preliminarų pagrįstumą.

5014.

51Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013).

5215.

53Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymo atitikimas bendrųjų pirkimo sąlygų ir pasiūlymo, pirkimo sąlygų įvertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, o sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas turi pareigą tik patikrinti, ar ieškinio reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti, o būtent, ar ieškovė pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą ir ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimus, kurie pagrįsti ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

5416.

55Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą atmesti jos galutinį pasiūlymą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pateiktą pasiūlymą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“, priimtus pirkime „(2020-ESO-152) Dujotiek. projektav. pasl. ir statyb., rekonstr. Kauno reg, Kauno r.sav. (Zapyškio sen. Ežerėlio sen. Kačerginės sen. Ringaudų sen. Akadem. sen. Alšėnų sen. Garliavos sen. Garl. apyl., Nr15, darbai“ (pirkimo Nr.472329), ir reikalauja įpareigoti atsakovę ESO ir jos vardu pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ iš naujo sudaryti ir patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę, pripažinti neteisėtu atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2020 m. vasario 27 d. tiekėjams išplatintą atsakymą: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“). Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovės pasiūlymas atitinka bendrąsias pirkimo sąlygas, o perkančioji organizacija neteisėtai atmetė ieškovės galutinį pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovė pasirinko teisėtą ir pagrįstą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Atsakovių atskirojo skundo argumentai, kuriais pateikiamas kitoks atsakovių veiksmų bei priimtų ginčo sprendimų vertinimas, nepaneigia anksčiau nurodytos išvados, kadangi, kaip minėta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (netaikymo) pagrįstumo klausimą, šalių pateiktų pozicijų ir jas pagrindžiančių įrodymų iš esmės nenagrinėja.

5617.

57Tačiau vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

5818.

59Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

6019.

61Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 1) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; 2) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); 3) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją.

6220.

63Atsakovių teigimu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, neproporcingai varžo atsakovių, vartotojų teises. Atsakovės pažymėjo, kad atsakovė ESO yra dujų skirstymo sistemos operatoriaus įmonė, valstybės įpareigota ir atsakinga už ilgalaikį sistemos pajėgumą vykdyti pagrįstus gamtinių dujų skirstymo poreikius, ekonomiškai eksploatuojant, prižiūrint ir plėtojant saugią, patikimą ir veiksmingą sistemą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus ir privalanti užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką dujų tiekimą vartotojams, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laiku neįvykdžius viešųjų pirkimų, kyla rizika, kad nebus galimybės užtikrinti šių valstybės įpareigojimų, kas tiesiogiai ir neabejotinai pažeistų viešąjį interesą. Be to, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė ESO patirtų žalą ir finansinius nuostolius, nes atsakovei ESO laiku nesudarius pirkimo sutarties, ji privalėtų pirkimo objekto darbus įsigyti pagal šiuo metu turimos, tačiau kurios galiojimas baigsis artimiausiomis dienomis, nes yra baigiama išnaudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas, sutarties darbų įkainius, kurie yra net apie 50 procentų didesni, nei įvertinus pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkis.

6421.

65Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės (visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas skaidriomis ir teisėtomis pirkimo procedūromis), pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų, būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

6622.

67Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo motyvais dėl būtinumo kuo skubiau įgyti pirkimo objektą, tokio poreikio nagrinėjamu atveju nenustatė. Bylos medžiaga patvirtina, kad iki 2021 m. gegužės 22 d. galioja atsakovės ESO 2018 m. sudarytos sutartys dėl dujotiekio projektavimo ir statybos/rekonstravimo Kauno regione su kita rangove. Atsakovės, siekdamos pagrįsti teiginį apie šių sutarčių galiojimo pabaigą, apeliacinės instancijos teismui pateikė sutarties informacinę kortelę, kuri, jų manymu, turi įrodyti sutarties vykdymui skirtų lėšų panaudojimą. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis atsakovių pateiktas dokumentas nėra pakankamai informatyvus išvadai dėl lėšų, skirtų 2018 m. sutarčiai vykdyti, likučio, kadangi iš jame nurodytų duomenų negalima nustatyti vidutinį lėšų panaudojimo dažnumą, jų apimties, nėra aišku, kokiam laikotarpiui pakaktų turimų lėšų. Vadinasi, atsakovės nepagrindė, kad egzistuoja skuba įsigyti pirkimo objektą, kadangi jos negali užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų. Pirkimas nereikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją.

6823.

69Nagrinėjamu atveju pastebėtina ir tai, kad iš pirkimo sąlygų matyti, jog pirkimo sutarties terminas yra 3 metai. Pačios atsakovės atskirajame skunde nurodo, kad perkami darbai ir paslaugos yra ilgalaikio ir tęstinio pobūdžio. Vadinasi, bet kuriuo atveju pirkimo sutartis bus vykdoma ir užbaigta tik po 3 metų, todėl visuomenės interesas pirkimo objektu nebus patenkintas nedelsiant. Tai taip pat paneigia atsakovių argumentus, kad pirkimą būtina vykdyti skubiai, nelaukiant ginčo baigties.

7024.

71Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas nustatytų aplinkybių pagrindu sprendžia, jog atsakovės šiuo atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nestabdant pirkimo procedūrų ir sudarius pirkimo sutartį, pradėjus ją vykdyti, teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų ar taptų neįmanomas dėl įvykusio pirkimo pasekmių.

7225.

73Įvertinus tai, kad atsakovės neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, darytina išvada, jog pirkimo stabdymas neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu žala ir būtų padaryta, tai ji nebūtų didesnė už žalą, kuri kiltų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju.

7426.

75Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra svarbiau užtikrinti visuomenės poreikį racionaliai ir skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus. Dėl bylos procesinės baigties

7627.

77Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai ir teisingai įvertino ginčo situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o atsakovių atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

79Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Dujus“ (toliau – ieškovė)... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ignitis grupės... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi tenkino ieškovės... 15. 5.... 16. Teismas, įvertinęs ieškinį ir jo priedus, nustatė, kad atsakovės ESO ir... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovės ESO ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau –... 21. 6.1.... 22. Ieškinio reikalavimai nesudarė pagrindo pirmosios instancijos teismui... 23. 6.2.... 24. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiami viešųjų pirkimų... 25. 6.3.... 26. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus sutrikdyta atsakovės ESO... 27. 6.4.... 28. Net tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tai... 29. 6.5.... 30. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovė ESO patirtų žalą... 31. 6.6.... 32. Ieškovė nepateikė pagrįstų argumentų, įrodančių jai galimai... 33. 7.... 34. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir skundžiamą... 35. Teismas... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 8.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 9.... 41. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 42. 10.... 43. Atsakovės atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio... 44. 11.... 45. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas... 46. 12.... 47. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 48. 13.... 49. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 50. 14.... 51. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 15.... 53. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymo atitikimas... 54. 16.... 55. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios... 56. 17.... 57. Tačiau vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas,... 58. 18.... 59. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 60. 19.... 61. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 62. 20.... 63. Atsakovių teigimu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 64. 21.... 65. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 66. 22.... 67. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo motyvais... 68. 23.... 69. Nagrinėjamu atveju pastebėtina ir tai, kad iš pirkimo sąlygų matyti, jog... 70. 24.... 71. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas nustatytų... 72. 25.... 73. Įvertinus tai, kad atsakovės neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių... 74. 26.... 75. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra svarbiau... 76. 27.... 77. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 79. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....