Byla 2-337/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo ALSTOM Power Sweden AB atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-7276-178/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškinį atsakovui ALSTOM Power Sweden AB dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti jam iš atsakovo ALSTOM Power Sweden AB 11 098 088,54 Lt skolą, 3 285 034,213 Lt palūkanų ir procesines 8,49 proc. dydžio metines palūkanas.

6Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovui ALSTOM Power Sweden AB priklausančius 14 383 122,75 Lt vertės neįkeistus ir kitaip neapsunkintus nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

7Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė atsakovui ir šiuos argumentus grindė 2009-03-31-2010-03-31 finansiniais duomenimis, iš kurių matyti, kad atsakovo įstatinio kapitalo dydis yra apie 49 000 000 Lt, ilgalaikio turto turi už 17 000 000 Lt, o per pastaruosius metus jis patyrė apie 378 000 000 Lt nuostolių. Teigė, jog atsakovas turi įsipareigojimų kreditoriams už 633 000 000 Lt, jo mokumui įtakos turės du arbitražiniai procesai, taip pat ir teismo procesai, todėl yra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl apsaugos priemonių taikymo, t. y. areštavo atsakovui ALSTOM Power Sweden AB priklausantį 14 383 122,75 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti kilnojamąjį turtą, turtines teises, nepakakus ir šio turto, nurodė areštuoti pinigines lėšas, tačiau leido iš jų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlikti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui, atsiskaityti su ieškovu.

10Teismas, įvertinęs atsakovo balanso duomenis už 2009-04-01-2010-03-31 fiskalinius metus, nusprendė, kad ieškiniu reikalaujama pinigų suma atsakovui pagal jo esamą turtinę padėtį yra didelė, todėl padarė išvadą, jog nesiėmus ieškovo prašomų priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, teismas įvertino ir tą aplinkybę, kad atsakovas yra užsienio juridinis asmuo, todėl ieškovui būtų sudėtinga patikrinti, kokius veiksmus atsakovas atliko su turimu turtu, jei atsakovas jį perleistų.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas ALSTOM Power Sweden AB atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas neteisingai nusprendė, kad 14 383 122,75 Lt yra didelė suma atsakovui. Teismas, vertindamas jo turtinę padėtį, rėmėsi balansu, sudarytu už fiskalinius metus, pasibaigusius prieš 1,5 metų bei padarė išvadą, kad ji yra sudėtinga. Šią išvadą paneigia atsakovo 2010/2011 metų finansinių dokumentų duomenys, iš kurių matyti, kad per metus atsakovo nuosavas kapitalas išaugo iki 593 000 000 Lt, uždirbo apie 42 500 000 Lt grynojo pelno, sumažino trumpalaikius įsipareigojimus apie 105 000 000 Lt, o turtas sumažėjo tik apie 82 000 000 Lt. Tai reiškia, jog atsakovas net finansinio sunkmečio sąlygomis veikia pelningai, mažina įsiskolinimus kreditoriams, o jo uždirbtas pelnas 3 kartus viršijo ieškovo reikalavimus.

142. Atsakovo veiklos specifika lemia tai, jog visas turimas turtas yra trumpalaikis, todėl akivaizdu, kad lėšų, atsargų ar įrenginių areštas turės neigiamos įtakos ūkinei komercinei veiklai. Tuo tarpu ieškovas, kaip bankrutuojanti įmonė, negalės atlyginti jo patirtų nuostolių dėl apsaugos priemonių taikymo.

153. Teismo išvada, kad jis gali mėginti vengti vykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą ir paslėpti ar perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims, yra nepagrįsta. Teismas neįvertino, kad atsakovas veikia jau beveik 100 metų ir per šį laikotarpį yra įvykdęs visus nepalankius teismų sprendimus. Be to, atsakovas yra Nyderlandų bendrovės Alstom N. V dukterinė įmonė, o ši bendrovė priklauso Prancūzijoje registruotai Alstom S. A., kurios akcijos listinguojamos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje. Alstom grupės įmonės veikia apie 100 valstybių, jose dirba daugiau kaip 92 700 darbuotojų, o koncerno įmonių 2010-2011 finansinių metų apyvarta sudarė 20,9 milijardo eurų. „Alstom“ yra pasaulinis lyderis hidroenergetikoje, atominėje energetikoje, greitųjų traukinių, tramvajų ir metro traukinių gamyboje.

16Ieškovas BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad:

171. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė tik dalį 2011-03-31 finansinės atskaitomybės dokumentų, t. y. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, tačiau nepateikė pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitų bei aiškinamojo rašto, kurie yra svarbūs vertinant atsakovo finansinę padėtį. Taip pat nepateikti įrodymai apie iš atsakovo vykdomus išieškojimus, turto areštus, vykstančius teismo ar arbitražo procesus ir kitus jo turtinius įsipareigojimus.

182. Vertinant apelianto pelną, būtina atsižvelgti jo veiklos pajamas, iš kurių atėmus veiklos išlaidos, gaunamas šis rodiklis. Tuo tarpu nesant pateiktos pinigų srautų ataskaitos nėra galimybės nustatyti, ar atsakovo uždirbtos pajamos buvo gautos jam vykdant įprastinę veiklą, ar iš sandorių su asocijuotomis įmonėmis. Tikėtina, kad atsakovo uždirbtos pajamos buvo ne iš įprastos ūkinės komercinės veiklos, bet iš vidutinių sandorių tarp atsakovo grupės įmonių, nes atsakovas trumpalaikėms investicijoms skyrė apie 518 000 000 Lt. Tuo tarpu atsakovo trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas nelaikytinas jo gerą turtinę padėtį įrodančia aplinkybe, nes tokia pat apimtimi sumažėjo ir jo turtas. Be to, atsakovo ilgalaikis turtas sudaro tik 14 500 000 Lt, jis nepateikė įrodymų, kad skolininkai sugebės įvykdyti savo 114 000 000 Lt prievoles atsakovui, ir kt.

193. Apeliantas neįrodė, kad dėl teismo pritaikytų apsaugos priemonių jis patirs neproporcingus suvaržymus ir nuostolius. Be to, ta aplinkybė, kad 14 000 000 Lt turto areštas atsakovo teigimu, sutrikdys jo ūkinę komercinę veiklą tik patvirtina, jog ši pinigų suma jam yra didelė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Teisėjų kolegija nagrinėja, ar pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškinį dėl 14 383 122,75 Lt skolos priteisimo iš atsakovo ALSTOM Power Sweden AB, turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Spręsdama šį klausimą teisėjų kolegija vertina atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro jo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į jį argumentus, bylos medžiagą, apelianto papildomai apeliacinės instancijos pateiktus ir priimtus įrodymus (CPK 314, 320 str.). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį kelia bylos teismingumo klausimą, tvirtindamas, jog šalių ginčas turi būti sprendžiamas arbitraže Švedijos sostinėje Stokholme, tačiau teisėjų kolegija dėl to nepasisako, nes iš esmės analogiškas klausimas šiuo metu yra sprendžiamas kitoje Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-477-881/2012 ir dėl to pasisakys kasacinis teismas (civilinė byla Nr. 3K-3-199/2012).

22Kaip žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas ir ieškovas tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus (CPK 144 str. 1 d.). Šių priemonių taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį teismas patenkins ir, antra, nesiėmus jų, gali iškilti grėsmė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal proceso teisės normas būtent teismui suteikta teisė preliminariai įvertinti, ar reikia imtis tokių priemonių ir tą teismas turi padaryti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo nuo ieškinio priėmimo dienos (CPK 147 str. 1 d.). Atsižvelgdama į minėto proceso instituto tikslus ir paskirtį, teisėjų kolegija tikrina, ar teismas turėjo pagrindą manyti, jog egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

23Iš tiesų, kaip nurodė teismas, pagal formuojamą teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti tokias priemones, nes ši aplinkybė gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, vien tai savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, nes kiekvienu atveju būtina vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto, turimų įsipareigojimų verte, vykdomo verslo sėkme ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1087/2011; 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-28/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; kt.).

24Kaip nustatyta aukščiau, teismas taikė ginčijamas priemones remdamasis tuo, kad dėl susidariusios sudėtingos atsakovo finansinės situacijos per fiskalinius 2009-03-31-2010-03-31 metus 14 383 122,75 Lt ieškinio suma atsakovui ALSTOM Power Sweden AB yra objektyviai didelė. Apeliantas neneigia teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad minėtu laikotarpiu atsakovas patyrė 1014 mln. SEK nuostolių (2010-03-31 oficialiu kursu apie 359 mln. Lt), kad iš viso turėjo turto už 2 179 mln. SEK (apie 772 mln. Lt), kad trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1408 mln. SEK (apie 499 mln. Lt). Tačiau tvirtina, jog bendrovės finansiniai duomenys už 2010-04-01-2011-03-31 paneigia teismo taikytą didelę ieškinio sumos prezumpciją. Iš tiesų, apelianto pateikti įrodymai patvirtina jo argumentus, kad per 2010-04-01-2011-03-31 jo nuosavas kapitalas išaugo iki 593 mln. Lt, kad jis uždirbo apie 42,5 mln. Lt grynojo pelno, sumažino trumpalaikius įsipareigojimus apie 105 mln. Lt, o turtas sumažėjo apie 82 mln. Lt. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės bei kiti skundo argumentai, pagrindžiantys atsakovo turtinės padėties pokyčių perspektyvą, neeliminuoja teismo išreikštų abejonių dėl būtinybės užtikrinti atsakovo esamos turtinės padėties status quo, tuo labiau, kad pats apeliantas neneigia, jog dėl vykdomos veiklos specifikos iš esmės visą jo turtą sudaro trumpalaikis turtas (lėšos, atsargos, įrenginiai). Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas, užtikrinantis atsakovo finansinės padėties stabilumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-437/2008). Dėl to teisėjų kolegijos vertinimu, teismas turėjo pagrindą spręsti, jog egzistuoja grėsmė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui bei taikyti ieškinio sumą atitinkančias apsaugos priemones (CPK 185 str.).

25Apeliantas taip pat nurodo, kad jis veikia jau beveik 100 metų, jo pasaulinė reputacija yra gera, jis yra įvykdęs visus nepalankius teismų sprendimus, kad jokie arbitražiniai procesai šiuo metu nevyksta, o teisme yra nagrinėjamas tik vienas jam pareikštas ieškinys dėl 882 022 Lt skolos ir 216 698 Lt palūkanų priteisimo. Teisėjų kolegijos nuomone, šios aplinkybės yra svarbios, tačiau jos vertintinos aukščiau paminėtos atsakovo finansinės padėties kontekste ir pačios savaime taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Be to, apeliacinės instancijos teismui nepateikti duomenys, patvirtinantys, jos atsakovas yra tinkamai įvykdęs galiojantį Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimą, kuriuo iš jo BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ buvo priteista 1 110 069,04 Lt skolos, 8 360,96 Lt palūkanų, bei procesinės 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos (civilinė byla Nr. 2-4104-520/2011). Kartu pažymėtina, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apelianto minėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-477-881/2012 teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi atsakovui ALSTOM Power Sweden AB taip pat buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės tuo pagrindu, kad ieškinio suma – 882 022 Lt – yra didelė, tačiau ši nutartis nebuvo skundžiama.

26Kita vertus, teisėjų kolegija pažymi, jog minėta atsakovo finansinės padėties kaita, suteikia jam galimybę viso proceso metu pasinaudoti kitomis proceso įstatymo nuostatomis dėl pritaikytų apsaugos priemonių pakeitimo, pvz., prašyti taikyti kitas apsaugos priemones, sumažinti jų mastą (CPK 148 str.). Pažymėtina, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas (CPK 148 str. 2 d.).

27Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

28Taigi esant aukščiau paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 329 str.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pareiškė... 6. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y.... 7. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė atsakovui ir šiuos argumentus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi tenkino ieškovo... 10. Teismas, įvertinęs atsakovo balanso duomenis už 2009-04-01-2010-03-31... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas ALSTOM Power Sweden AB atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 13. 1. Teismas neteisingai nusprendė, kad 14 383 122,75 Lt yra didelė suma... 14. 2. Atsakovo veiklos specifika lemia tai, jog visas turimas turtas yra... 15. 3. Teismo išvada, kad jis gali mėginti vengti vykdyti ieškovui palankų... 16. Ieškovas BUAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“... 17. 1. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė tik dalį 2011-03-31 finansinės... 18. 2. Vertinant apelianto pelną, būtina atsižvelgti jo veiklos pajamas, iš... 19. 3. Apeliantas neįrodė, kad dėl teismo pritaikytų apsaugos priemonių jis... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Teisėjų kolegija nagrinėja, ar pirmosios instancijos teismas, priėmęs... 22. Kaip žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų... 23. Iš tiesų, kaip nurodė teismas, pagal formuojamą teismų praktiką didelė... 24. Kaip nustatyta aukščiau, teismas taikė ginčijamas priemones remdamasis tuo,... 25. Apeliantas taip pat nurodo, kad jis veikia jau beveik 100 metų, jo pasaulinė... 26. Kita vertus, teisėjų kolegija pažymi, jog minėta atsakovo finansinės... 27. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai neturi... 28. Taigi esant aukščiau paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....