Byla 2-1087/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto gamybinės-mokslinės akcinės bendrovės „PRECIZIKA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Indeco: Investment and Development“ ieškinį atsakovui mokslinei-gamybinei akcinei bendrovei „PRECIZIKA“ dėl žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ginčas kilo dėl žalos atlyginimo. Ieškovas UAB „Indeco: Investment and Development“ prašo priteisti iš atsakovo AB „PRECIZIKA“ 4 450 000 Lt žalai atlyginti. Ieškinyje nurodyta, kad žalą sukėlė atsakovo veikla įrengus saulės elementų gamyklą ir automobilių serviso dirbtuves, kas sumažino ieškovo nuomojamo žemės sklypo vertę ir tuo pačiu sumažino ieškovui priklausančių akcijų rinkos vertę.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 4 450 000 Lt sumai areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovės nekilnojamojo, kilnojamojo turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas, turtines teises, neviršijant 4 450 000Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas AB „PRECIZIKA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo, kad nėra pagrindo areštuoti atsakovo turtą. Teismo argumentas dėl didelės ieškinio sumos nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovui priklauso didelės vertės turtas – virš 17 mln. litų, todėl nėra grėsmės, kad patenkinus ieškinį jis bus neįvykdytas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėtas nepranešus atsakovui ir tuo pažiestos jo teisės. Ieškovas piktnaudžiauja teise.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Panaikinti arba pakeisti skundžiamą nutartį, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

15CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada būna nukreiptas į ateitį, užtenka nustatyti, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, o ne kad sprendimo vykdymas neabejotinai pasunkės ar taps neįmanomas. Teismui sprendžiant, ar būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirminėje civilinio proceso stadijoje (vos iškėlus bylą) ir iš šiandieninių pozicijų žvelgiant į ateitį, išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo gali būti faktinė (pvz., skolininkas sudarė preliminarią sutartį, įdėjo skelbimą dėl turto perleidimo) ar hipotetinė (teoriškai įmanoma) (pvz., skolininko nuosavybės teise valdomas turtas lygus ar nežymiai viršija skolas tretiesiems asmenims). Taigi juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro konkretūs faktiniai duomenys arba aplinkybės (modeliuojama situacija), leidžiantys pagrįstai manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos neigiamos pasekmės. Konkretūs faktiniai duomenys nustatomi atsižvelgiant į prievolės dydį, rūšį (sutartinė/deliktinė, solidari/subsidiari/dalinė, pirminė/regresinė, (ne)tiesioginė, pagrindinė/papildoma civilinė atsakomybė); į atsakovo statusą (fizinis/juridinis asmuo), jo turtinę padėtį, ūkinę-komercinę veiklą ir pan. Aplinkybės (modeliuojama situacija) siejamos su atsakovo elgesiu, kuris tiesiogiai gali ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, bet ieškovui gali būti nenaudingas. Pavyzdžiui, atsakovas prisiima papildomų prievolių ir turimu turtu (lėšomis) užtikrina savo arba trečiųjų asmenų prievolių tinkamą įvykdymą. Tad jeigu kyla realus pavojus, kad ieškovo teisės, priverstinai vykdant sprendimą, gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti atsakovo turtinę padėtį status quo. Tai leistų tikėtis ieškovui, jog jeigu ieškinys bus patenkintas, priimtas teismo sprendimas bus iš tikrųjų įvykdytas.

16Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina materialinio reikalavimo pagrįstumo, tik atsižvelgia, ar ieškinio dalykas yra susijęs su prašoma taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšimi. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.) pripažįstama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tada, kai vyksta turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio suma objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

17Kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų teismo išvadas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

18Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad vien tik didelė ieškinio suma negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Areštavus atsakovo turtą jo vertė nepadidėja, turto areštas nėra kliūtis kitiems kreditoriams nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą ar kelti bankroto bylą esant nemokumui. Tačiau pažymėtina, kad ieškinio suma nors yra ne vienintelis ir ne pagrindinis, bet vienas iš kriterijų, kuris gali būti svarbus sprendžiant, jog teismo sprendimas, jeigu jis bus palankus ieškovui, gali likti neįvykdytas arba jo vykdymas gali pasunkėti.

19Iš pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso matyti, kad atsakovas dirba nuostolingai (balanso duomenimis finansiniais metais turėjo 2 210 480 Lt nuostolių), jo pajamos mažėja, turi prisiėmęs didelius finansinius įsipareigojimus. Finansiniai įsipareigojimai ypač padidėjo paskutiniaisiais metais (nuo 647 450 Lt 2009 m. gruodžio 31 d. iki 5 700 733 Lt 2010 m. gruodžio 31 s.). Jeigu išliktų žymiai didėjančių finansinių įsipareigojimų augimas, kaip kad buvo 2010 m., tai, patenkinus ieškinį, tai gali kelti grėsmę sprendimo įvykdymui. Šią aplinkybę kolegija pripažįsta esmine, pagrindžiančia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nagrinėjamoje byloje.

20Apelianto nuomone, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proceso ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Kaip minėta, prašoma priteisti didelė suma, teismas, areštuodamas turtą nustatė, kad taikant areštą turi būti pirmiausiai turi būti areštuotas atsakovo turtas ir tik jo nesant – piniginės lėšos ir turtinės teisės. Jeigu būtų areštuotos lėšos, iš jų leista išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu. Todėl teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į turto pobūdį ir pirmiausiai areštavo tą turtą, kurio areštas padarytų mažiausius nuostolius ir ūkinės veiklos nepatogumus atsakovui. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones apeliantui buvo pažeistas ekonomiškumo ir proporcingumo principas.

21Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Tokia nuostata yra teisės būti išklausytam principo tam tikra išimtis. Kartais būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos operatyviai, netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, t. y. kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju apskritai buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, vien tik nepranešimas jam apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

22Kolegija atkreipia dėmesį, kad sutinkamai su CPK 146 straipsnio 2 dalimi teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Taip pat atsakovas gali įkeisti turimą turtą. Todėl atsakovas gali pasinaudoti šiomis teisėmis. Esant CPK 146 straipsnyje numatytiems pagrindams, atsakovas gali prašyti pakeisti paskirtąsias laikinosios apsaugos priemones kitomis.

23Kartu kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovo prašymu. Įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.). Todėl ieškovas taip pat gali inicijuoti laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą arba pakeitimą, kadangi atmetus ieškinį jam kiltų pareiga atlyginti nuostolius.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Ginčas kilo dėl žalos atlyginimo. Ieškovas UAB „Indeco: Investment and... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas AB „PRECIZIKA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 17. Kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nepateikė... 18. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad vien tik... 19. Iš pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso matyti, kad atsakovas... 20. Apelianto nuomone, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 21. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui... 22. Kolegija atkreipia dėmesį, kad sutinkamai su CPK 146 straipsnio 2 dalimi... 23. Kartu kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje laikinosios... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....