Byla 2A-1105-115/2012
Dėl rangos darbų trūkumų ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Godos Ambrasaitės - Balynienės, Rūtos Burdulienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. E. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. O. ieškinį atsakovui J. E. K. dėl rangos darbų trūkumų ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42008-01-24 ieškovas su atsakovu sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovas savo rizika ir priemonėmis įsipareigojo atlikti ieškovui nuosavybės teise priklausančio automobilio Alfa-Romeo Sprint 2600 restauravimo darbus. Sutartimi atsakovas įsipareigojo, atlikdamas rangos darbus, nenukrypti nuo užsakovo reikalavimų, prižiūrėti ir garantuoti, kad atliekami darbai griežtai atitiktų taisykles ir standartus, nustatytus teisės aktuose bei bendro pobūdžio reikalavimus, taikomus tokiems darbams. Rangovas įsipareigojo rangos sutartyje nurodytus darbus atlikti iki 2008-11-06, tačiau rangos darbų rezultatą ieškovui perdavė tik 2008-12-18. Priėmus automobilį buvo nustatyta, kad atsakovo atlikti rangos darbai turi trūkumų, atlikti nesilaikant ieškovo nustatytų ir įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

5Rangos darbų šalinimo kaštai sudaro 25347 Lt, todėl ieškovas prašė šią sumą priteisti iš atsakovo kaip nepagrįstai įgytą turtą, 10360 Lt žalos atlyginimą, kurį sudaro delspinigiai už pavėluotai perduotą darbą, bei išlaidos už automobilio restauravimo darbų kokybės specialisto išvadą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo 25 347,00 Lt trūkumų šalinimo išlaidas, 1 953,00 Lt delspinigius, procesines palūkanas ir 3494,99 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui; atsakovui iš ieškovo priteisė 1177 Lt bylinėjimosi išlaidų; valstybei iš atsakovo priteisė 1532,76 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo 471,89 Lt.

8Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2009-03-30 specialisto išvadoje Nr. s-1-09, ekspertizės akte, UAB „Ekvalis“ 2010-03-15 ataskaitoje, nurodyti iš esmės tie patys rangos darbų trūkumai, darė išvadą, jog vykdydamas rangos sutartį atsakovas darbus atliko su trūkumais, netinkamai atliko automobilio dalių korozijos panaikinimo, kėbulinius darbus, smėliavimą, kėbulo dažymo paruošiamuosius darbus, antikorozinius darbus, kėbulo dažymo darbus, įskaitant vidų ir ratus, variklio instaliaciją interjero sutvarkymo ir odinių paviršių restauracijos (išskyrus fotelius) darbus, naujos interjero grindų dangos pasiuvimo, kėbulo ir išorės apdailos surinkimo, darbus, dėl ko automobilis rūdija, matosi dažymo defektai, matosi kėbulo ir išorės surinkimo trūkumai, automobilis neužsiveda.

9Įvertinęs sutarties 2 dalies 4 punkto nuostatas, jog darbo trūkumas nustatomas 6 mėnesių garantinis terminas ir pretenzija yra pareikšta nepasibaigus šiam laikotarpiui, taip pat į tai, kad sutarties vykdymo metu šalių santykiai buvo gana įtempti bei komplikuoti, dėl to atsiimant automobilį jo perdavimo priėmimo akte nebuvo nurodyti automobilio darbų trūkumai, į tai, kad automobilis visa laiką po atsiėmimo nebuvo naudojamas ir laikomas patalpose, į tai, kad tai nėra kasdienis, o kolekcinis automobilis, kuriuo nevažinėjama žiemos metu, todėl defektai (rūdys), negalėjo atsirasti taip greitai, teismas darė išvadą, jog ieškovo pretenzija atsakovui dėl darbų kokybės yra pagrįsta. Automobilio trūkumų šalinimo išlaidas įrodo į bylą pateikta UAB „Ekvalis“ ginčo automobilio remonto darbų kalkuliacija.

10Atsižvelgdamas į šalių sutartinių santykių pobūdį, į prievolės vertę, teismas manė, kad sutartimi numatytas 0,5 proc. delspinigiai nuo sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną, yra neprotingai dideli, suteikiantys nepagrįstą pranašumą užsakovui ir yra neadekvatūs galimiems užsakovo nuostoliams dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Todėl teismas netesybas mažino iki 0,1 procentų dydžio delspinigių.

11III. Apeliacinio skundo argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas J. E. K. prašo panaikinti 2011-02-15 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Automobilio Alfa Romeo Sprint 2600 restauravimo (rangos) darbų trūkumai yra akivaizdūs ir galėjo būti nustatyti jo priėmimo – perdavimo metu. Tačiau ieškovas 2008-12-18 priėmė apelianto atliktus automobilio restauravimo darbus pagal tarp šalių sudarytą rangos sutartį be jokių išlygų ir pretenzijų darbų kokybei. Faktą, kad automobilio trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų (automobilio) atsiėmimo metu, patvirtino ieškovas, jo sūnus M. O., ekspertas R. K..

142. Teismas neteisingai aiškina ir taiko CK 6.662 str. bei tarp šalių sudarytos rangos sutarties nuostatas. Pagal rangos sutarties 2 d. 3 p. trūkumai pastebėti darbo perdavimo metu, pažymimi darbo priėmimo – perdavimo akte ir turi būti rangovo ištaisyti per 10 dienų, todėl negalima sutikti su teismo nuomone, kad šiuo atveju turi būti vadovaujamasi rangos sutarties 2 d. 4 p. nuostatomis, kuriose numatytas garantinis terminas. Rangos sutartį parengė ieškovo sūnus. Taigi ieškovui buvo žinomos akivaizdžių trūkumų nenurodymo automobilio perdavimo – priėmimo akte pasekmės. Todėl teismas turėjo taikyti CK 6.662 str. 3 d. ir netenkinti ieškinio.

153. Visiškai nepagrįsta teismo išvada, neva šalių santykiuose tvyranti įtampa ir komplikuotumas neleido ieškovui automobilio priėmimo – perdavimo akte nurodyti darbų trūkumų. Ieškovui pastoviai buvo siunčiamo atliekamų darbų nuotraukos ir derinami darbai bei jų metu naudojamos medžiagos, ieškovo sūnus ne kartą lankėsi apelianto dirbtuvėse. Tačiau nei viename iš elektroninių laiškų, skirtų apeliantui, ar kituose dokumentuose nėra pareikšta ar kitaip užfiksuota jokių ieškovo (užsakovo) pastabų dėl darbų trūkumų. Ginčas tarp šalių buvo kilęs tik dėl darbų kainos, bet ne dėl jų kokybės. Ieškovo sūnus patvirtino, kad automobilio atsiėmimas vyko dvi dienas, o antrąją dieną į apelianto dirbtuves jis atvyko su mechaniku, taigi ieškovui nebuvo jokių kliūčių trūkumus (jeigu tokių buvo) nurodyti automobilio priėmimo – perdavimo akte.

164. Rangos sutarties 2 d. 4 p. numatytas 6 mėn. garantinis terminas negali būti taikomas akivaizdiems rangos darbų trūkumams. Neprotinga būtų perkelti apeliantui atsakomybę už tokius trūkumus, kurių atsiradimą sąlygoja ieškovo ar trečiųjų asmenų veiksmai bei kurių apeliantas negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Ginčo automobilis yra senas, todėl neįmanoma garantuoti, kad jis po restauracijos nerūdys, tuo labiau, kad jis buvo transportuotas treileriu ir galėjo būti paveiktas drėgmės bei ant kelio barstoma druska.

175. Pagal Rangos sutarties 2 d. (b) p. apeliantas buvo įsipareigojęs atlikti variklio ir greičio dėžės nuėmimą bei instaliaciją, tačiau neįsipareigojo atlikti jokių variklio skyriaus tvarkymo, atnaujinimo ar kitų restauravimo darbų. Apeliantas taipogi nebuvo įsipareigojęs atnaujinti laikymosi rankenėlių stogo konstrukcijoje, pavarų perjungimo svirties apdailos, priekinės interjero panelės, chromavimo darbų. „Retromobile“ atliktoje ekspertizėje nurodyti nekokybiški darbai: po variklio dangčiu nėra tinkamo paruošimo dažymui, banguotumas; neišvalytas variklio skyrius techninės dulkės; siūlės; netvarkingai, nekokybiškai apdirbtos, kai kurios suvirinimo siūlės; laikytini automobilio elementais padarytais paties automobilio gamintojo.

186. UAB „Ekvalis“ sudarytoje sąmatoje nurodyti darbai yra pertekliniai, kainos gerokai išpūstos. Ji yra net 5347 Lt didesnė nei nurodyta „Retromobile“ išvadoje. UAB „Ekvalis“ sąmatoje automobilio išrinkimo ir surinkimo darbų kaina sudaro 8300 Lt, nors pagal rangos sutartį tokie darbai yra verti 5000 Lt. Be to, pagal rangos darbų sutartį dažai turėjo būti nuimti cheminiu būdu, o UAB „Ekvalis“ darbų kalkuliacijoje dažų nuėmimo kaina apima dažų nuėmimą rankiniu būdu, nors apelianto atliktų dažymo ir antikorozinių darbų trūkumai bei kosmetinės rūdys buvo nustatytos tik ant atskirų detalių, tačiau UAB „Ekvalis“ sąmatoje minėti darbai apima visą automobilį. Teismas neįvertino, kad UAB „Ekvalis“ sąmatoje automobilio išrinkimo/surinkimo darbai persidengia vieni su kitais, dalis trūkumų šalinimo metu naudojamų medžiagų yra tiksliai identifikuotos, o kitos ne.

197. Teismas, priteisdamas delspinigius už vėlavimą atlikti rangos darbus, neatsižvelgė į tai, kad darbų vykdymo terminas buvo nukeltas ir dėl ieškovo nenoro bendradarbiauti bei kooperuotis. Ieškovas pats nesidomėjo restauravimo procesu, neatsakinėjo į apelianto laiškus. Ieškovui neįvykdžius savo pareigos teikti reikalingą informaciją restauravimo proceso eigoje, apeliantas buvo priverstas stabdyti priverstus darbus iki bus gautas ieškovo atsakymas į pateiktus klausimus. Ieškovas pats netinkamai vykdė savo pareigas ir būtent dėl to apeliantas negalėjo laiku užbaigti automobilio restauravimo darbų.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

21Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinių skundų faktinio ir teisinio pagrindo įvertinimas bei patikrinimas ar nėra aplinkybių, sudarančių absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 320 str.). Apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo ieškininis reikalavimas, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

22Remiantis šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. ieškovas ir atsakovas žodžiu susitarė dėl restauravimo darbų atlikimo ieškovui priklausančiam automobiliui Alfa – Romeo Sprint 2006 (t. 3, b. l. 181-182). Automobilis atsakovui perduotas 2007 m. pabaigoje (t. 3, b. l. 188). Šalys 2008 m. spalio – lapkričio mėn. sudarė rangos sutartį, datuotą 2008 m. sausio 24 d. (t. 1, b. l. 9-11; t. 3, b. l. 191). Rangos sutartimi atsakovas įsipareigojo atlikti automobilio Alfa-Romeo Sprint 2600, 1965 m. gamybos, kėbulo numeris AR824402, restauravimo darbus savo rizika ir priemonėmis (sutarties 1 skirsnis). Restauravimo darbai apėmė: išorinės apdailos išardymą, interjero išardymą (išskyrus centrinę konsole), variklio ir greičių dėžės nuėmimą, automobilio išorinio dažų sluoksnio nuėmimą cheminiu būdu, kėbulo panelių ir durų nuėmimą ir išardymą, automobilio korozijos panaikinimą, kėbulinius darbus, smėliavimą, kėbulo dažymo paruošiamuosius darbus, antikorozinius darbus, kėbulo dažymo darbus, įskaitant vidų ir ratus, variklio ir greičio dėžės instaliaciją, interjero sutvarkymą, odinių paviršių restauraciją, naujos interjero grindų dangos pasiuvimą, kėbulo ir išorės apdailos surinkimą, interjero instaliaciją baigiamuosius darbus ir patikrinimą (2 skirsnio 1 punkto b papunktis). Ieškovas pagal rangos sutartį įsipareigojo perduoti atsakovui automobilį, priimti pagal sutarties sąlygas atliktą darbą, jei darbas atliktas kokybiškai (priešingu atveju ieškovui paliekama teisė atsisakyti priimti darbą) ir sumokėti atsakovui už atliktą darbą (2 skirsnio 2 punkto a, b, c papunkčiai). Taigi pirmosios instancijos teismas tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius tinkamai kvalifikavo kaip rangos (CK 6.193 str., 6.681 str.).

23Atsakovo restauruotas automobilis perduotas ieškovo sūnui M. O. 2008 m. gruodžio 17 d. (t. 3, b. l. 204), automobilio perdavimo – priėmimo aktas surašytas 2008 m. gruodžio 18 d. (t. 1, b. l. 14). Už darbus atsakovui sumokėta – 46500 Lt. Rangos darbus pagal rangos sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs atlikti iki 2008 m. lapkričio 6 d. Automobilio perdavimo –priėmimo akte rangos darbų trūkumai nurodyti nebuvo. 2009 m. vasario 17 d. pranešimas dėl atliktų rangos darbų trūkumų (t. 1, b. l. 15-16) atsakovui įteiktas 2009 m. vasario 21 d. (t. 1, b. l. 17). Ieškovas pareiškė ieškinį dėl rangos sutarties kainos sumažinimo ir žalos atlyginimo dėl pavėluotai atliktų darbų (t. 1, b. l. 3-7). Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteisė 25 347,00 Lt trūkumų šalinimo išlaidas, 1 953,00 Lt delspinigius. Atsakovas J. E. K. su tokiu teismo sprendimu nesutinka, mano, jog buvo netinkamai įvertinta aplinkybė dėl atliktų darbų trūkumų nenurodymo automobilio perdavimo – priėmimo akte, klaidingai nustatytos atsakovo įsipareigojimų atlikti konkrečius restauravimo darbus apimties, neatsižvelgta į aplinkybes, dėl kurių buvo pavėluota baigti rangos darbus.

24Dėl rangos darbų trūkumų ir darbų perdavimo – priėmimo akto surašymo santykio.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų priėmimo–perdavimo akte yra nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, taip pat atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau juo nekeičiamos sutarties sąlygos, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. Atliktų darbų priėmimas nesiejamas su atliktų darbų kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). Atsižvelgiant į tokią darbų priėmimo–perdavimo akto sampratą bei reikšmę, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo dokumentu šalys patvirtina realią faktinę situaciją – konkrečius rangovo atliktus ir užsakovui perduodamus darbus, jų apimtį, užsakovo pastabas dėl kokybės ir pan. Šio akto reikšmės ir turinio nekeičia tai, perduodami visi rangos sutartyje sulygti atlikti darbai (visas objektas) ar tam tikra jų dalis (darbų etapo rezultatas, tarpiniai darbai ar pan.), nes tokio dokumento paskirtis yra fiksuoti užsakovui perduodamą konkretų atliktų darbų rezultatą, kartu fiksuojant tiek perdavimo ir priėmimo faktus, tiek perduodamų darbų būklę, atitiktį kokybės reikalavimams ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2012).

26Pagal CK 6.662, 6.694 str. nustatytą reglamentavimą užsakovo pareiga yra apžiūrėti ir priimti atliktą darbą; atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus; užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas turi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau nei normali daikto apžiūra, tikrinti, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 str. 1 d.). Paprastai (jeigu ko kita nenustatyta (šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą ir jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbo rezultato trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2, 3 d.). Kartu pažymėtina, kad ši taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 str. 4 d. užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais. Teismo praktikoje dėl rangos darbų priėmimo–perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismas turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 str. 3 d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

27Remiantis teisiniu reguliavimu ir kasacinio teismo praktika aišku, jog rangos darbų užsakovui, perimant konkrečius atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytus darbus, ir turint galimybę akte pažymėti apie darbų trūkumus, tačiau to nepadarius, jis praranda galimybę remtis perimtų darbų trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), jeigu tie trūkumai nėra akivaizdūs (CK 6.662 str. 3 d.). Byloje remiantis liudytojo M. O. paaiškinimais nustatyta, kad atliktų restauravimo darbų trūkumai buvo pastebėti jau jų perėmimo metu (t. 3, b. l. 208), tačiau trūkumai darbų priėmimo – perdavimo akte nenurodyti dėl konfliktinių santykių tarp šalių, ketinimo kreiptis į teismą, pretenzijos buvo išsakytos žodžiu. Pretenzijos dėl darbų kokybės pareikštos 2009 m. vasario 21 d.

28Šalys 2008 m. sausio 24 d. rangos sutarties 2 skirsnio 4 punkte nustatė 6 mėnesių garantinį laikotarpį darbo trūkumams pašalinti. Darbų užsakovui pareiškus reikalavimą pašalinti rangos darbų trūkumus per garantinį laikotarpį, rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas. Jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 str. 4 d. ir yra griežta, t. y. be kaltės. Ji taikoma atsižvelgiant į CK 6.667 str. 3 d. nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Konkretūs rangos darbų trūkumai įvardinti 2009 m. kovo 30 d. specialisto išvadoje Nr. s-1-09 (t. 1, b. l. 18-23), teismo paskirtą restauravimo darbų ekspertizę atlikusios Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ ekspertizės akte (t. 3, b. l. 12-95), Vilniaus Gedimino technikos universiteto ataskaitoje (t. 3, b. l. 105-119). Minėtuose aktuose konstatuoti rangos darbų trūkumai iš esmės sutampa (CPK 185 str.), ir yra tiesiogiai bei betarpiškai susiję su atsakovo netinkamai įvykdytais įsipareigojimais pagal rangos sutartį, kadangi yra tapatūs ieškovo nurodytiems trūkumams 2009 m. vasario 19 d. pretenzijoje ir susiję su 2008 m. sausio 24 d. rangos sutarties 2 skirsnio 1 punkto b papunktyje nurodytais (CK 6.193 str.).

29Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas pagrindė faktą, jog dėl atsakovo netinkamai atliktų darbų galutinis rangos sutarties rezultatas yra eilė paliktų defektų, pretenzijas atsakovui pareiškė per protingą laikotarpį nuo automobilio perėmimo, yra labiau tikėtina nei netikėtina, kad dalis nustatytų rangos darbų trūkumų negalėjo būti pastebėti darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo metu, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas reikšdamas ieškinį pagrįstai remiasi darbų trūkumų faktu. Jokių konkrečių įrodymų (be išimtinai sau palankių hipotetinių pasvarstymų), jog ekspertizių metu nustatyti automobilio defektai nėra atsakovo atliktų rangos darbų pasekmė, atsakovas į bylą nepateikė (CPK 12, 178 str.).

30Taigi byloje pagrįstai pripažinta užsakovo teisė pareikšti rangovui reikalavimą per garantinį laikotarpį dėl darbų, atliktų pagal rangos sutartį, trūkumų ir nuostolių atlyginimo, tinkamai paskirstyta šalių įrodinėjimo prievolė, nustačius darbų pagal rangos sutartį trūkumus.

31Dėl rangos darbų trūkumų apimties.

32Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo esą apylinkės teismas neteisingai apskaičiavo rangos darbų trūkumų šalinimo kaštus, kadangi UAB „Ekvalis“ sudaryta sąmata (t. 1, b. l. 29) yra netiksli, joje nurodyti darbai persidengia vieni su kitais, dalies defektų šalinimas nesusijęs su atsakovo atliktais darbais, be to, skiriasi dažų nuėmimo būdai. Teisėjų kolegijos vertinimu ieškovo pateikta UAB „Ekvalis“ automobilio Alfa Romeo Sprint 2600, 1965 m. gamybos, kėbulo Nr. AR824402, remonto darbų kalkuliacija iš esmės atitinka šalių 2008 m. sausio 24 d. rangos sutartyje apibrėžtą rangos darbų apimtį, ir yra susijusi su rangos darbų trūkumų, nustatytų ekspertizių metu, pašalinimu (CPK 185 str.). Tai, kad galimai UAB „Ekvalis“ remonto darbų kalkuliacijoje dalies pateiktų darbų atlikimo būdai skiriasi nuo šalių sutartų rangos sutartimi, nepaneigia fakto, jog UAB „Ekvalis“ apskaičiuota remonto darbų kaina yra būtina atsakovo atliktų rangos darbų defektams pašalinti. Atsakovas, be savo asmeninių, nepateikė jokių konkrečių rangos darbų trūkumų šalinimo kainos paskaičiavimų. Civilinių bylų nagrinėjimas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Taigi ieškovui pateikus atsakovo atliktų rangos darbų trūkumų šalinimo kainos apskaičiavimą, būtent atsakovui buvo perkelta pareiga paneigti tokio apskaičiavimo teisingumą bei pateikti konkrečius įrodymus dėl darbų trūkumų šalinimo sąnaudų apimties. Nepateikus konkretaus rangos darbų trūkumų šalinimo kaštų paskaičiavimo, atsižvelgus į tai, jog atsakovo atliktų rangos darbų kaina buvo 46500 Lt, bei į nustatytų defektų kiekį, laikytina, kad apylinkės teismas pagrįstai vadovavosi UAB „Ekvalis“ sudaryta sąmata ir joje pateiktą remonto darbų kainą priteisė iš atsakovo.

33Dėl delspinigių priteisimo.

34Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010). 2008 m. sausio 24 d. rangos sutarties 1 straipsnio 1 punkto f papunkčiu atsakovas įsipareigojo restauravimo darbus atlikti iki 2008 m. lapkričio 6 d. ir informuoti ieškovą apie darbų baigimą bei sudaryti galimybę perimti darbus, likus nemažiau kaip 7 dienoms iki darbų užbaigimo. Sutarties 4 straipsnio 4 papunktyje nustatyta, kad darbo neužbaigus per sutartyje nustatytą laikotarpį arba delsiama perduoti darbų rezultatą ieškovui, atsakovas moka 0,5 proc. delspinigių nuo 46500 Lt už kiekvieną pradelstą dieną. Nustatyta, kad atlikti darbai ieškovui perduoti 2008 m. gruodžio 18 d. pasirašius automobilio perdavimo – priėmimo aktą. Pirmosios instancijos teismas sutartinį delspinigių dydį sumažino iki 0,1 proc., konstatavęs, jog 0,5 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, suteikiantys nepagrįstą pranašumą užsakovui ir yra neadekvatūs galimiems užsakovo nuostoliams dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bei iš atsakovo ieškovui priteisė 1953 Lt dydžio delspinigius už pavėluotai perduotus darbus. Atsakovas teigia, jog rangos darbus baigė pavėluotai dėl ieškovo nebendradarbiavimo.

35Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, šalims bendradarbiaujant ir kooperuojantis (CK 6.200 str.). Nustatyta, jog automobilis atsakovui buvo perduotas 2007 m. pab. – 2008 m. pradžioje. Darbų atlikimo pabaigos terminas bei kaina įsipareigojimų vykdymo eigoje keitėsi (t. 3, b. l. 182). 2008-07-10 atsakovo surašytas raštas liudija, kad automobilį buvo įsipareigota paruošti iki rugpjūčio vidurio, darbų kaina – 35000 Lt (t. 1, b. l. 109). Byloje pateiktas atsakovo 2008-10-02 el. laiško išrašas patvirtina, jog atsakovas nurodė ieškovo sūnui M. O., kad darbai bus baigti per 4 savaites nuo spalio 6 d. (t. 1, b. l. 107). 2008-11-11, 2008-11-14, 2008-11-18 atsakovo el. laiškai M. O. (t. 1, b. l. 68-69) patvirtina, jog darbai iki sutartyje nustatyto termino galimai nebuvo atlikti iš dalies ir dėl ieškovo ir jį atstovavusių asmenų veiksmų. Tačiau pavėluotame darbų perdavime esminę reikšmę turi būtent atsakovo veiksmai. Kadangi apylinkės teismas ieškovo prašytą priteisti delspinigių sumą sumažino 5 kartus, laikytina, kad tai yra protinga ir adekvati atsakovo prievolės atsakyti už pavėluotai atliktus darbus realizavimo forma.

36Išdėstytų argumentų bei nustatytų aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindai nesuponuoja išvados esą apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, ar padarė materialinės bei procesinės teisės normų taikymo pažeidimų. Dėl šios priežasties apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

38Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2008-01-24 ieškovas su atsakovu sudarė rangos sutartį, pagal kurią... 5. Rangos darbų šalinimo kaštai sudaro 25347 Lt, todėl ieškovas prašė šią... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2009-03-30 specialisto išvadoje Nr. s-1-09,... 9. Įvertinęs sutarties 2 dalies 4 punkto nuostatas, jog darbo trūkumas... 10. Atsižvelgdamas į šalių sutartinių santykių pobūdį, į prievolės... 11. III. Apeliacinio skundo argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas J. E. K. prašo panaikinti 2011-02-15 Vilniaus... 13. 1. Automobilio Alfa Romeo Sprint 2600 restauravimo (rangos) darbų trūkumai... 14. 2. Teismas neteisingai aiškina ir taiko CK 6.662 str. bei tarp šalių... 15. 3. Visiškai nepagrįsta teismo išvada, neva šalių santykiuose tvyranti... 16. 4. Rangos sutarties 2 d. 4 p. numatytas 6 mėn. garantinis terminas negali... 17. 5. Pagal Rangos sutarties 2 d. (b) p. apeliantas buvo įsipareigojęs atlikti... 18. 6. UAB „Ekvalis“ sudarytoje sąmatoje nurodyti darbai yra pertekliniai,... 19. 7. Teismas, priteisdamas delspinigius už vėlavimą atlikti rangos darbus,... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 21. Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinių skundų faktinio ir... 22. Remiantis šalių paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 23. Atsakovo restauruotas automobilis perduotas ieškovo sūnui M. O. 2008 m.... 24. Dėl rangos darbų trūkumų ir darbų perdavimo – priėmimo akto surašymo... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų priėmimo–perdavimo... 26. Pagal CK 6.662, 6.694 str. nustatytą reglamentavimą užsakovo pareiga yra... 27. Remiantis teisiniu reguliavimu ir kasacinio teismo praktika aišku, jog rangos... 28. Šalys 2008 m. sausio 24 d. rangos sutarties 2 skirsnio 4 punkte nustatė 6... 29. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas pagrindė faktą, jog dėl atsakovo... 30. Taigi byloje pagrįstai pripažinta užsakovo teisė pareikšti rangovui... 31. Dėl rangos darbų trūkumų apimties. ... 32. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo esą apylinkės teismas neteisingai... 33. Dėl delspinigių priteisimo. ... 34. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama... 35. Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, šalims... 36. Išdėstytų argumentų bei nustatytų aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 38. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimą palikti...