Byla e2A-604-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5356-590/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Karoliniškių poliklinikai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Limeta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. CVP IS pranešime Nr. 5457282 ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. A39-926/17(3.10.15-SR) nurodytus sprendimus pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą atitinkančiu Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą pasiūlymų eilėje pirmuoju ir pripažinti laimėjusiu; įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti dalyvio UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą, atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes ir jį atmesti; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau ir – Įgaliotoji organizacija), veikianti perkančiosios organizacijos VšĮ Karoliniškių poliklinikos vardu (toliau ir – Perkančioji organizacija), 2016 m. gruodžio 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė atvirą konkursą „Laboratorinių reagentų ir eksploatacinių medžiagų hematologiniams tyrimams pirkimas“ (toliau – Konkursas, Pirkimas).
 3. Ieškovė paaiškino, kad Įgaliotoji organizacija, įvertinusi Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių dalyvių pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą laimėtoju pripažinti ir sutartį sudaryti su dalyve UAB „Roche Lietuva“. Ieškovės manymu, Konkurso dalyvės UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl privalėjo būti atmestas, o ginčijami Perkančiosios organizacijos sprendimai turi būti panaikinti. Ieškovės įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų, nes Pirkimo objekte aiškiai buvo nurodyta, kad kartu su prekėmis turės būti pateikti du analizatoriai panaudai pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Visgi, trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, kad ketina pateikti analizatorių sistemą, susidedančią iš dviejų analizatorių, o ne du atskirus bei savarankiškai veikiančius analizatorius, todėl toks pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų ir turėjo būti atmestas. Be to, UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka ir Konkurso techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, pagal kuriuos automatinis hematologinis analizatorius turi automatiškai atlikti pakartotinę mėginio analizę, todėl negalėjo būti pripažintas laimėjusiu ir dėl šių reikalavimų neatitikties.
 4. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad po kelis mėnesius trukusio susirašinėjimo UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas buvo pripažintas lygiaverčiu ir atitinkančiu Konkurso sąlygas. UAB ,,Roche Lietuva“ paaiškino, kad ji pasiūlė du analizatorius XN-10, sujungtus į vieną komplektą, tačiau pagal tyrimų laboratorijos poreikius / pageidavimus, instaliavimo metu analizatoriai gali būti statomi atskirai, t. y. komplektuojami su atskirais padėklais arba sujungti į vieną kompleksą. Į analizatoriaus komplektaciją įeina 1 bendras padėklas, talpinantis 100 mėgintuvėlių ir atskirai dirbančio analizatoriaus XN-10 padėklas – 2 vnt., talpinantys po 50 mėgintuvėlių. Dirbant trečiojo asmens pasiūlytu analizatoriumi nėra apribojama galimybė vienu metu dviem skirtingais analizatoriais dirbti skirtingiems darbuotojams, t. y. galima vienu analizatoriumi vienam darbuotojui tirti mėginius, o kitam darbuotojui kitu analizatoriumi tirti skubius tyrimus. Du darbuotojai gali savo darbą dirbti netrukdydami vienas kito. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimo dėl automatinio tyrimo kartojimo, nes trečiojo asmens pasiūlytų analizatorių naudojimo instrukcijoje aiškiai nurodoma, kad yra galimybė nustatyti, jog prietaisas turi atlikti pakartotinį mėginio tęstą. Tai būtent ir reiškia, kad jeigu įrenginys bus užprogramuotas pagal atitinkamus kriterijus, jis atliks pakartotinę mėginio analizę. Naudotojo instrukcijoje yra nurodytos visos analizatoriaus funkcijos, taip pat ir galimybė užsakyti pakartotinę mėginio analizę tam tikrais atvejais. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas iš siūlomų analizatorių XN-10, tiek sujungtas kartu, tiek atskirai pilnai atitinka Konkurso sąlygų keliamus reikalavimus padėklo talpai. Be to, trečiojo asmens pasiūlytos analizatorius sistemos našumas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, o abu analizatoriai dirba nepriklausomai, todėl toks pasiūlymas neprieštarauja Konkurso sąlygoms ir turėtų būti laikomas lygiaverčiu.
 5. Atsakovė VšĮ Karoliniškių poliklinika su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad palaiko Vilniaus miesto savivaldybės poziciją ir prašo ja vadovautis. Atsakovės manymu, viešojo pirkimo procedūros buvo atliktos labai skrupulingai ir atsakingai, priimti teisingi ir teisėti sprendimai.
 6. Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
 7. Trečiasis asmuo UAB ,,Roche Lietuva“ nurodė, kad Pirkimo sąlygose įtvirtintą reikalavimą, kad tiekėjai siūlytų du analizatorius, ieškovė grindžia neva VšĮ Karoliniškių poliklinikos poreikiu, kad šie analizatoriai galėtų būti naudojami skirtingose patalpose ar kad su jais būtų galima atlikti tyrimus nuotoliniu būdu. Tačiau Konkurso sąlygose nebuvo įtvirtintas draudimas siūlyti tokią sistemą, į kurią būtų galima sujungti du analizatorius arba vieną analizatorių, kuris galėtų atlikti tyrimus tokiu būdu ir principais, kad vienu metu būtų visiškai nepriklausomai atliekami 200 tyrimų; nebuvo įtvirtintas reikalavimas ar pateikta informacija, kad abu analizatoriai bus naudojami atskirai, skirtingose patalpose ar nuotoliniu būdu; taip pat nebuvo aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta, kad siūlomi analizatoriai privalo būti fiziškai atskiri ir savarankiški. UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyta sistema atitinka Konkurso sąlygose nustatytus techninius parametrus ir juos netgi viršija.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškovės UAB ,,Limeta“ ieškinį tenkino – panaikino atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. CVP IS pranešimu Nr. 5457282 ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. A39-926/17(3.10.15-SR) įformintus sprendimus pripažinti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą atitinkančiu Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus, įrašyti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą pasiūlymų eilėje pirmuoju ir pripažinti laimėjusiu, priteisė iš atsakovių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Karoliniškių poliklinikos ieškovės UAB „Limeta“ naudai lygiomis dalimis po 1 875 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir po 1 500 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme.
 2. Teismas sprendė, kad UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų 5 punkto ir Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelės 11 punkto reikalavimų, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir Konkurso sąlygų 48.3 papunktį pasiūlymas turėjo būti atmestas. Ginčijami Įgaliotosios organizacijos sprendimai prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams, todėl naikintini.
 3. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 5 punkte aiškiai nurodyta, kad tiekėjai kartu su prekėmis turi pateikti du analizatorius, kuriuos Perkančioji organizacijas ketino įsigyti panaudos teise. Iš trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo matyti, kad tiekėjas pasiūlyme nurodė: „Mes siūlome prekes: Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos hematologiniams tyrimams su siūlomais automatiniais hematologiniais analizatoriais (2 vnt.) (sistema Sysmex XN-2000 susidedanti iš 2 analizatorių XN-10) panaudai.“
 4. Teismas nustatė, kad UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlyme nepagrįstai ir neteisingai nurodė, jog siūlo 2 vnt. analizatorių ir kad sistema Sysmex XN-2000 susideda iš 2 analizatorių XN-10, nes ES atitikties deklaracijoje XN-10 nurodomas, ne kaip atskiras analizatorius, bet kaip analizatoriaus modulis. Vadinasi, nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo Pirkime pasiūlė analizatorių sistemą XN-2000 su dviem moduliais XN-10, tačiau ne du analizatorius, kaip klaidingai nurodė savo pasiūlyme. Aplinkybę, kad XN serijos analizatorius sudaro vienas ar keli moduliai, o analizatorių XN-2000 sudaro du moduliai, patvirtina ir gamintojo SYSMEX CORPORATION internete skelbiama informacija.
 5. Teismas sprendė, kad UAB ,,Roche Lietuva” pasiūlymas pagal Konkurso sąlygas nėra lygiavertis. Tai, kad trečiasis asmuo vietoje pagal Konkurso sąlygas reikalaujamų dviejų prekių pasiūlė vieną prekę yra esminis Konkurso sąlygų neatitikimas. Pripažinus laimėtoju UAB „Roche Lietuva“ Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, buvo pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos principai, nes tiekėjas, siūlydamas vieną prekę vietoj reikalaujamų dviejų, įgyja neteisėtą pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu pasiūlyti mažesnę kainą, atsižvelgiant į objektyviai mažesnes vienos prekės pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, techninės būklės tikrinimo, remonto ir kitas į pasiūlymo kainą įeinančias išlaidas, numatytas Konkurso sąlygų 31 punkte.
 6. Teismas sprendė, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelės 11 punkto reikalavimo „Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją”, nes atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė tokį atitikimą patvirtinančių įrodymų, o naudotojo instrukcijos punktai nepatvirtina, kad analizatoriuje galima užprogramuoti atitinkamų patologijų kriterijus, pagal kuriuos suradus patologiją analizatorius iš karto atliktų automatinį mėginio kartojimą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB ,,Limeta“ ieškinį kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Teismas formaliai vertino Pirkimo aplinkybes, Pirkimo specifiką, todėl pažeidė turinio viršenybės prieš formą principą, taip pat neįsigilino į byloje pateiktus atsakovės ir trečiojo asmens paaiškinimus, neteisingai traktavo pateiktus įrodymus, neatsižvelgė į visus byloje pateiktus įrodymus, kurie patvirtinta atsakovės teiginius, iš esmės pažeidė lygiavertiškumo sampratą viešuosiuose pirkimuose ir nukrypo nuo šioje srityje teismų formuojamos praktikos. Šiuo atveju priimtas sprendimas ne tik yra neteisingas Perkančiosios organizacijos bei laimėtojo atžvilgiu, bet svarbiausia pažeidžia viešą interesą – už mažiausią kainą gauti geriausią įrangą kraujo tyrimams atlikti. Taigi, teismo sprendimu yra pažeidžiamas racionalaus lėšų naudojimo principas, stabdoma pažanga sveikatos priežiūros įstaigose.
  2. Priešingai nei sprendė teismas, UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, nes pasiūlyta analizatorių sistema iš tiesų laikytina dviem analizatoriais. Kartu su UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymu pateiktame XN Series Administracijos vadove yra aiškiai nurodyta, kad XN-2000 sistema: su 2 analizatoriais (XN-10/XN-20) ir mėginių įrenginiu (SA-20), kurių kiekvienas dirba nepriklausomai ir yra valdomi atskirai. Teismas SYSMEX CORPORATION internete skelbiamą informaciją vertina atsižvelgdamas tik į pažodinį teksto vertimą, bet ne į turinio prasmę. Atsakovės nuomone, XN-2000 yra analizatorių sistemos pavadinimas, o XN-10 yra pats analizatorius, kurių yra siūlomi du. Taip vadinamas modulis ir yra aparatas, kuris atlieka tyrimus. Iš internete skelbiamos informacijos matyti, kad XN-2000 sistemą sudaro du XN-10 analizatoriai.
  3. Teismas formaliai vertino Pirkimo sąlygas. Šiuo atveju reikia vertinti, ar UAB ,,Roche Lietuva“ siūlyta sistema užtikrina Perkančiosios organizacijos poreikį ir nustatytus techninius parametrus. Techninės specifikacijos 3 lentelės 6 punktu nurodyta, kad automatinis hematologinis analizatorius turi turėti padėklą automatiniam mėginių padavimui. Padėklo talpa – ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. Tai reiškia, kad Perkančiosios organizacijos bendras siekis yra toks, kad bendra mėgintuvėlių talpa per abu analizatorius būtų ne mažesnė kaip 100 vnt. Į UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyto analizatoriaus komplektaciją įeina 1 bendras padėklas, talpinantis 100 mėgintuvėlių ir atskirai dirbančio analizatoriaus XN-10 padėklas – 2 vnt., talpinantys po 50 mėgintuvėlių. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas iš siūlomų analizatorių XN-10, tiek sujungtas kartu, tiek atskirai pilnai atitinka Konkurso sąlygų keliamus reikalavimus padėklo talpai.
  4. Teismas vertino prekės tapatumą, o ne lygiavertiškumą. Visi įrangos techniniai parametrai įrodo, kad ji atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Nors Pirkimo sąlygose buvo įrašyta, kad siekiama įsigyti du atskirus analizatorius, tačiau tai, jog laimėtojas savo produktą pavadino analizatorių sistema, susidedančia iš dviejų analizatorių, visiškai nereiškia, kad jis pasiūlė nelygiavertį pasiūlymą. UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas yra absoliučiai lygiavertis ir atitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimus, o pirmosios instancijos teismas neįsigilino į trečiojo asmens pasiūlytos įrangos specifikacijas, o tik formaliai pasirėmė faktu, kad tai yra analizatorių sistema, susidedanti iš dviejų analizatorių, o ne du vienetai atskirų analizatorių. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kad tik vienu būdu komplektuojama įranga bus pripažįstama, atitinkančia Konkurso sąlygų reikalavimus, todėl nebuvo draudžiama siūlyti analizatorių sistemą.
  5. Teismas, neturėdamas įrodymų, nepagrįstai sprendė, kad UAB „Roche Lietuva“ įgijo neteisėtą pranašumą ir galėjo pasiūlyti mažesnę kainą ryšium su tuo, kad pasiūlė XN-2000 sistemą, nes nei teismas, nei atsakovė nežino, kokiomis kainomis dalyviai yra įsigiję įrangą, kokie yra galiojantys susitarimai su gamintojais ir pan. Pagal viešai prieinamus duomenis negalima daryti vienareikšmiškų išvadų apie trečiojo asmens finansinį pranašumą, nes pati įranga yra ženkliai brangesnė nei UAB „Limeta“ siūloma. Taip pat nepagrįsti teismo argumentai, kad vienos prekės pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, techninės būklės tikrinimo, remonto ir kitos į pasiūlymo kainą įeinančios išlaidos šiuo atveju yra mažesnės, nes UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytoje sistemoje yra du analizatoriai, o ne vienas. Jeigu vienas iš XN-2000 sistemos analizatorių yra sugedęs, jis yra remontuojamas, o kitas toliau veikia ir užtikrina dviejų analizatorių pajėgumus. Tai yra du analizatoriai ir jie bus remontuojami, tikrinami, instaliuojami atskirai. Vien tai, kad neva XN-2000 sistemą teismas laiko viena preke, o ne dviem, dar nėra pagrindas pripažinti, kad UAB „Roche Lietuva“ įgijo neteisėtą pranašumą ir buvo pažeistas lygiateisiškumo principas.
  6. Nesutiktina su teismo pozicija, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelės 11 punkto reikalavimo „Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją”. Teismas visiškai formaliai vertino trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį šiam reikalavimui, netinkamai vertino pateiktus įrodymus, neatsižvelgė į visų pateiktų dokumentų turinį, atsakovės ir trečiojo asmens pateiktus argumentus ir paaiškinimus, taip pat, nors pats sprendime rėmėsi viešai prieinama informacija, skelbiama gamintojo interneto puslapyje, tačiau visiškai neatsižvelgė, kad pats gamintojas deklaruoja, jog jo siūloma įranga automatiškai atlieka pakartotinius tyrimus esant patologijai. Tiekėjas tinkamai lentelę užpildė ir aiškiai pažymėjo, kad įranga atlieka automatinį pakartotinį tyrimą. Visų pirma, dalyvė UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo 3 lentelės 11 punkte patvirtino, kad siūloma analizatorių sistema „Automatiškai atlieka pakartotinę mėginio analizę“ bei pateikė nuorodas. Antra, gamintojo interneto puslapyje viešai pateikiama informacija, analizatoriuose yra integruotas refleksinis / pakartotinis testavimas, darbuotojams nereikia rankiniu būdu atskirai atrinkti mėginių su patologijomis ir iš naujo juos kelti tirti. Mėginių ėmiklis / padėklas automatiškai atskiria mėginius su patologijomis ir atlieka išplėstinį tyrimą. Jeigu nėra nenormalių mėginių, t. y. nereikia atlikti pakartotinio tyrimo, sistema automatiškai pagreitėja ir atlieka tik standartinę mėginių analizę.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Karoliniškių poliklinika prašo apeliacini skundą patenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB ,,Limeta” ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad palaiko atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poziciją dėl ginčo nagrinėjimo.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,Limeta“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, nes nustatė, kad UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 5 punkto reikalavimų, o atsakovė neįrodė savo atsikirtimų. Teismas atliko išsamų byloje surinktų įrodymų vertinimą, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bei teisingai nustatė bylos aplinkybes.
  2. Teismas pagrįstai nustatė, kad gamintojo SYSMEX CORPORATION dokumentacija patvirtina, jog dalyvio pasiūlytas analizatorius XN-2000 Sysmex susideda iš dviejų nesavarankiškų analizės modulių XN-10. Taigi UAB ,,Roche Lietuva“ pateikė Pirkimo dokumentuose neatitinkantį pasiūlymą, kadangi vietoj dviejų analizatorių pasiūlė vieną. Pažymėtina, kad Konkurso sąlygose nebuvo nuostatų, jog Perkančiosios organizacijos siekis yra tai, kad bendra mėgintuvėlių talpa per abu analizatorius būtų ne mažesnė kaip 100 vnt.
  3. Sutikdama su UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlytu Konkurso sąlygų interpretavimu, Perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, Konkurso sąlygų reikalavimus taikė nevienodai visiems dalyviams. Vertindamas kito dalyvio UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymą siaurino Konkurso sąlygų taikymą, t. y. trečiojo asmens pasiūlymo vertinimui netaikė tų Konkurso sąlygų reikalavimų, t. y. trečiojo asmens pasiūlymo vertinimui netaikė tų Konkurso sąlygų reikalavimų, kuriuos taikė UAB ,,Limeta“. UAB ,,Limeta“ pateikė įrodymus, kad kiekvienas siūlomas analizatorius turi atskirą padėklą mėginių padavimui, kurio kiekvieno talpa 100 mėgintuvėlių, o tai yra dvigubai daugiau nei pasiūlyta UAB ,,Roche Lietuva“.
  4. Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymo negalima laikyti lygiaverčiu, nes vietoje pagal Pirkimo sąlygas reikalaujamų dviejų automatinių hematologinių analizatorių pasiūlė vieną. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiksliai apibūdinus pirkimo objektą ir suteikus jam specifinę rezultato reikšmę platesnis pirkimo objekto funkcinių reikalavimų ir rezultato aiškinimas paneigtų pirkimo sąlygų nurodymus ir jie netektų prasmės. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. birželio 28 d. rašte Nr. A39/17(3.10.15-SR) išdėstydama poziciją dėl UAB ,,Roche Lietuva” pasiūlymo, jį laikė nelygiaverčiu, tačiau vėliau dėl neaiškių priežasčių padarė priešingą išvadą.
  5. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo lentelės Nr. 3 11 punkto reikalavimus. Pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas automatinis hematologinis analizatorius automatiškai atlieka pakartotinę mėginio analizę, tačiau tai neatitinka 11 punkto reikalavimo, jog automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją. UAB ,,Roche Lietuva“ siūlomas analizatorius neturi tokio funkcionalumo užprogramuoti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos analizatorius atliktų automatinį tyrimo kartojimą iš karto suradus patologiją. Teismas pagrįstai nustatė, kad naudotojo instrukcijos punktai nepatvirtina atitikties šiam reikalavimui.
  6. Teismas aiškiai pagrindė, kad UAB ,,Roche Lietuva“ įgyja neteisėtą pranašumą kitų teikėjų atžvilgiu siūlydamas ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus vieną analizatorių vietoj dviejų, atsižvelgiant į pasiūlymo kainą įeinančias objektyviai mažesnes vienos prekės pristatymo, montavimo, remonto ir kt. kainas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai apeliaciniame skunde įrodinėja pasiūlytų analizatorių kainų skirtumus, remdamasis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos ir nagrinėtos pirmosios instancijos teisme. Šios aplinkybės ir neturėjo būti nagrinėjamos, nes Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo nurodyti siūlomų analizatorių kainas ir tiekėjai jų nenurodė.
 4. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Roche Lietuva“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB ,,Limeta“ ieškinį kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Abejotina, ar pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių pateiktas priešingas pozicijas, suprato jų turinį. Vertinant priešingus šalių argumentus, buvo remiamasi išimtinai ieškovės UAB „Limeta“ prielaidomis paremtais argumentais, jų kritiškai nevertinant ir netikrinant, o ne Perkančiosios organizacijos bei UAB „Roche Lietuva“ – Konkurse siūlomos įrangos gamintojo atstovo, geriausiai išmanančio jo siūlomos įrangos veikimą ir komplektaciją – pozicija. Tokia teismo pozicija yra priešinga poreikiui priimti objektyvų, nešališką ir teisingą teismo sprendimą.
  2. UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas visapusiškai tenkina Konkurso sąlygas, todėl ieškovės UAB „Limeta“ motyvai dėl būtinumo pasiūlyti du fiziškai atskirus analizatorius ir kiti susiję motyvai, yra vienareikšmiškai nesusiję su nagrinėjama byla ir dėl to turėjo būti atmesti – pirmosios instancijos teismas, ne tik neatmetęs šių motyvų, tačiau netgi jais remdamasis skundžiamame sprendime, priėmė akivaizdžiai nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.
  3. Teismas, pasisakydamas dėl UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymo lygiavertiškumo, atliko formalų vertinimą. Priešingai nei nurodoma skundžiamame sprendime, būtent įrangos funkcionalumas turėtų lemti medicinos įrangos lygiavertiškumą, o ne tai į kelias fiziškai atskiras prekes yra sukomplektuota tokia įranga. Teismas nepateikė svarių argumentų, kodėl UAB ,,Roche Lietuva“ pasiūlymas laikytinas nelygiaverčiu. UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyta įranga (sistema) netgi yra pranašesnė už du fiziškai atskirus analizatorius, tačiau skundžiamame sprendime tai nebuvo vertinta.
  4. Priešingai nei sprendė teismas, UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelės 11 punkto reikalavimą „Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją“. Šio reikalavimo atitikimą akivaizdžiai pagrindžia UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytos sistemos naudojimo vadovo 162 psl., kuriame nurodyta, kad „Jeigu nustatyta, kad prietaisas turi atlikti pakartotinį mėginio testą, jis automatiškai keletą kartų atliks mėginio analizę“. Teismas daro priešingą išvadą vien dėl to, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytos sistemos naudotojo vadove nurodomas neidentiškas tekstas, nei Konkurso sąlygose.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Trečiasis asmuo UAB ,,Roche Lietuva“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad žodinio teismo posėdžio metu turėtų galimybę įrodyti ieškovės UAB ,,Limeta“ pozicijos klaidingumą, taip pat būtų užtikrinta galimybė ir kitoms bylos šalims pateikti jų pozicijas pagrindžiančius argumentus atsakant į teismo ir bylos šalių klausimus. Apeliantė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritarė trečiojo asmens UAB ,,Roche Lietuva“ prašymui dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Ieškovė UAB ,,Limeta“ šiam prašymui nepritarė, prašė jį atmesti.
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y., jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šiuo atveju trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 3. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiajam asmeniui nenurodžius jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, bei ginčo šalims apeliacinės instancijos teismui pateikus procesinius dokumentus, kuriuose detaliai yra išdėstyta jų pozicija nagrinėjamu klausimu, prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka netenkinamas ir byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

7Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Pirkimo dokumentams

 1. Ieškovė ieškiniu ginčija atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pateiktą pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus bei įtraukti jį į pasiūlymų eilę pirmuoju ir pripažinti Pirkimo laimėtoju.
 2. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta analizatorių sistema nėra laikytina dviem atskirais analizatoriais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą nei padarė pirmosios instancijos teismas. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus XN series (XN-2000) naudojimo instrukcijos 2 psl. aiškiai nurodoma, jog XN serijos gaminys yra automatinis hematologinis analizatorius, kuris gali būti sudaromas iš galimų komponentų ir sudedamųjų dalių, naudojant tinkamas kombinacijas. Viena iš šių kombinacijų yra XN serijos gaminys XN-2000, kuris yra sudarytas iš dviejų analizatorių, laikytinų šios sistemos moduliais (komponentais) (el. bylos priedo t. 1, b. l. 14-16; 28; 114-116). Be to, šios sistemos naudojimo instrukcijoje apibrėžiant jos apdorojimo galią nurodoma, jog ji yra lygi dviejų analizatorių galiai (el. bylos priedo t. 1, b. l. 119), t. y. pats gamintojas sistemą tik prilygina, tačiau jos nelaiko, dviem savarankiškai funkcionuojančiais analizatoriais. Vadinasi, tai, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė analizatorių sistemą, kuri susideda iš dviejų analizatorių, laikytinų šios sistemos moduliais (komponentais), nesudaro pagrindo išvadai, jog pagal Konkurso sąlygų reikalavimus tai laikytina dviem savarankiškais analizatoriais.
 3. Be to, apeliantės įsitikinimu, teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, jog UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyta sistema užtikrina Perkančiosios organizacijos poreikį ir nustatytus techninius parametrus, o būtent, kad, UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyto analizatoriaus komplektaciją sudaro 1 bendras padėklas, talpinantis 100 mėgintuvėlių ir atskirai dirbančio analizatoriaus XN-10 padėklas – 2 vnt., talpinantys po 50 mėgintuvėlių. Pažymėtina, kad pagal Techninės specifikacijos lentelės Nr. 3 6 punktą vienas iš hematologinio analizatoriaus reikalavimų yra turėti padėklą automatiniam mėginių padavimui, kurio talpa – ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva”, atsakydamas į Įgaliotosios organizacijos paklausimą buvo nurodęs, kad Pirkime pasiūlytos sistemos XN-2000 abu analizatoriai bus sujungti ir naudos vieną padėklą, talpinantį 100 mėgintuvėlių, o ne atskirus padėklus po 50 vnt. mėgintuvėlių (e. b. t. 1, b.l. 81). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė, remdamasi trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ teiktais paaiškinimais, nepagrįstai interpretuoja Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei teigia, kad dviejų analizatorių įsigijimas panaudos tikslais buvo susijęs su bendru siekiu turėti bendrą 100 mėgintuvėlių talpą. Konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad Perkančioji organizacija panaudos tikslais siekia gauti du analizatorius, todėl trečiojo asmens pasiūlymas taip pat neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, numatančių, kad kiekvienas analizatorius turi turėti atskirą padėklą, o kiekvienas iš jų – talpinti ne mažiau kaip 50 vnt. mėgintuvėlių. Šiuo atveju apeliantė ir trečiasis asmuo pabrėžia bendrą mėgintuvėlių skaičių (per abu ne mažiau 100 vnt.), neatsižvelgdami į reikalavimą dėl padėklų skaičiaus. Pažymėtina, kad apeliantės ir trečiojo asmens nurodytu būdu aiškinant šiuos Konkurso reikalavimus būtų pažeidžiamas tiekėjų lygiateisiškumo principas, nes kiti tiekėjai apie galimybę pateikti vieną analizatorių, kuris turėtų bendrą 100 mėgintuvėlių talpą nebuvo informuoti, o laikantis apeliantės ir trečiojo asmens pozicijos būtų pažeidžiamas VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas, nes vienas iš tiekėjų būtų vertinamas nepagrįstai ignoruojant pačios Perkančiosios organizacijos nustatytus ir išviešintus Konkurso sąlygų reikalavimus.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodyta praktika, susijusi su lygiaverčiu pasiūlymu, yra neaktuali nagrinėjamu atveju, nes skiriasi bylų ratio decidendi. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi VPĮ 25 straipsnio aiškinimo ir taikymo pozicijos, jog perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), tačiau dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-12/2014; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir kt.). Nagrinėjamu atveju aktualu ne vien tai, ar trečiojo asmens pasiūlyta sistema Sysmex XN-2000 atitinka techninius Perkančiosios organizacijos nustatytus parametrus, bet tai, jog trečiasis asmuo pasiūlyme pasiūlė nepakankamą analizatorių kiekį. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad sistema XN-2000 nėra du atskiri savarankiški analizatoriai. Bylos duomenys ir anksčiau nurodyti argumentai patvirtina, kad pagal VPĮ nuostatas trečiojo asmens pasiūlymas ir pasiūlyme nurodyta sistema su dviem analizatoriaus moduliais nėra lygiaverčiai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.
 5. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelės 11 punkto reikalavimą „Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją“. Nors UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytos sistemos naudojimo vadovo 162 psl. nurodyta, kad „Jeigu nustatyta, kad prietaisas turi atlikti pakartotinį mėginio testą, jis automatiškai keletą kartų atliks mėginio analizę“, tačiau tai nesudaro pagrindo išvadai, jog trečiojo asmens pateiktas prietaisas, nustatęs patologiją, atliks mėginio pakartotinę analizę, t. y. sistemos naudojimo vadove nenurodoma, kad pakartotinis mėginio testas bus atliekamas dėl nustatytų patologijų. Kadangi sistemos naudojimo vadovas atitikties šiems reikalavimams nepatvirtina, o kitų argumentų apeliantė nenurodė, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas taip pat neatitinka ir šio Konkurso sąlygų reikalavimo.
 6. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ir / ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kaip matyti iš bylos duomenų pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylai reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai kvalifikavo ginčo teisinius santykius bei priėmė pagrįstą teismo sprendimą, kuriuo konstatuota, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų.
 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
 8. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo gruodžio 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei nepriteistinas (CPK 93, 98 straipsniai).
 3. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 4. Ieškovė UAB „Limeta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš apeliantės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pateikė 1 210 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinančius dokumentus – 2018 m. vasario 9 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 482/2018 ir 2018 m. vasario 12 d. mokėjimo nurodymą Nr. 3662.
 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijos 8.11 papunktis) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš apeliantės ieškovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki galimo maksimalaus 1 106,04 Eur dydžio.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

10Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188710061), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“, (juridinio asmens kodas 221906050), 1 106,04 Eur (vieną tūkstantį šimtą šešis eurus ir 4 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai