Byla 2S-308-232/2016
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Baltas alksnis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškovo UAB „Adelonas“ ieškinį atsakovui UAB „Baltas alksnis“ dėl avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo UAB „Baltas alksnis“ ieškovo UAB „Adelonas“ naudai 1 735,44 Eur negrąžintą avansą, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 735,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 427,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ pateikė apeliacinį skundą, taip pat prašė atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba sumažinti arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Nurodė, kad bendrovės turtas, kasa (grynieji pinigai) ir lėšos, esančios banko sąskaitoje, yra areštuotos. Dėl turto arešto bendrovės veikla sutrikdyta. Esant tokiai situacijai bendrovei užkertamas kelias pasinaudoti teise į teisminę gynybą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti. Teismas sprendė, kad apelianto motyvai atleisti ir atidėti apeliacinio skundo žyminį mokestį yra nepagrįsti. Nurodė, jog šalys privalo nepiktnaudžiauti procesu ir rūpintis greitesniu bylos išnagrinėjimu. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 52,06 Eur žyminį mokestį. Tai nėra didelis žyminis mokestis, siekiant apginti savo teises apeliacinės instancijos teisme. Todėl teismas prašymo dėl žyminio mokesčio netenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-09 nutartį ir klausimą iš spręsti iš esmės – atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Nurodė, jog 2015-09-09 nutartis yra nemotyvuota. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad prašymas ir jame išdėstyti motyvai dėl žyminio mokesčio yra nepagrįsti, tačiau konkrečiai nenurodė, kokių duomenų nepakanka bendrovės finansinei padėčiai nustatyti. Pažymėjo, jog areštavus bendrovės sąskaitas, bendrovė nebegali vykdyti jokių apmokėjimo operacijų. Kasa taip pat yra areštuota, todėl įnešus grynųjų pinigų į kasą, iš esmės tais pinigais disponuoti bendrovė taip pat neturi teisės. Taigi bendrovė neturi galimybių sumokėti žyminį mokestį. Be to šiuo metu bendrovė nepajėgi sumokėti žyminį mokestį dėl buvusių bendrovės akcininkų ir vadovų neteisėtų veiksmų. Teismas netenkindamas bendrovės prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio, bendrovei užkerta kelią į sąžiningą ir teisingą teismą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė trūkumų šalinimo institutą, paskirdamas apeliantui terminą sumokėti 52,06 Eur žyminį mokestį už paduodamą apeliacinį skundą.

12Galimybė pateikti apeliaciją yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nuo kurių priklauso asmens subjektyvus ginčo sprendimo procedūrų teisingumo vertinimas, o kartu ir pasitikėjimas teisingumo vykdymo kokybe. Tačiau ši teisė nėra absoliuti ir turi būti įgyvendinama laikantis visiems privalomos įstatymais nustatytos tvarkos. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies žyminio mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

13Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir tenkinti apelianto prašymą dėl žyminio mokesčio atleidimo arba atidėjimo. Byloje keliamas tiek CPK 83 str. 3 dalies, tiek ir CPK 84 straipsnio taikymo klausimas.

14Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą (CPK 178 str.). Įstatymo leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias turėtų būti atsižvelgiama vertinant asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas sprendžia, ar pateikti argumentai ir įrodymai yra pakankami jį atleisti nuo didesnės/mažesnės dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Pagrindinė įstatyme įtvirtinta asmens atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo taikymo sąlyga – asmens, turinčio prievolę sumokėti žyminį mokestį, sunki turtinė padėtis, kuri turi būti nuolatinio pobūdžio ir neapima tų atvejų, kai dėl laikinai susidariusių kliūčių asmuo kartu su paduodamu savo procesiniu dokumentu negali sumokėti žyminio mokesčio. Galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra siejama ne su jo turimomis lėšomis, o su realia turtine padėtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-361-196/2015). Vadovaujantis CPK 84 straipsniu, esant suinteresuoto asmens motyvuotam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismų praktikoje vadovaujamasi pozicija, kad sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumo, reikia įrodyti dvi aplinkybes. Pirma, kad prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį. Antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2012-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2012, 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t.y. nagrinėjamu atveju reikalingumą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, jog atidėti žyminio mokesčio mokėjimą yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam.

15Išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio atidėjimo reglamentuojančias teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai apelianto prašymą atmetė. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą dėl žyminio mokesčio iš esmės grindžia aplinkybe, jog jo visas turtas yra areštuotas kitose civilinėse ir vykdomosiose bylose. Tačiau vien minėta aplinkybė, pati savaime nesuponuoja atsakovo sunkios finansinės padėties. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, teismas turi įvertinti įrodymų, atspindinčių šalies turtinę padėtį visumą, t.y. prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan. bei kitas bylos aplinkybes, ir tik tuomet sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Apeliantas nepateikė duomenų apie turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose, skolinius įsipareigojimus, turto balansą, gaunamą pelną/nuostolius (pelno-nuostolių ataskaitas) ir pan., iš kurių būtų galima spręsti apie sunkią atsakovo finansinę padėtį. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad įstatymo leidėjas neįpareigoja teismo, sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar žyminio mokesčio atidėjimo, reikalauti iš prašančiojo papildomų įrodymų ir šiuo tikslu skirti terminą prašymo trūkumams šalinti. Ieškovas nagrinėjamu atveju nei su prašymu dėl žyminio mokesčio atidėjimo, nei su atskiruoju skundu nepateikė pakankamų bei objektyvių įrodymų, kurie leistų visapusiškai įvertinti apelianto tikrąją turtinę padėtį ir nustatyti, kad, veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, mokėtina žyminio mokesčio suma, sudaranti 52,06 Eur, būtų nepakeliama finansinė našta, todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai apelianto prašymą dėl žyminio mokesčio atmetė.

16Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Kadangi atskirojo skundo nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismo 2015-09-09 nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams ištaisyti yra pasibaigęs, todėl nustatytinas naujas terminas šiems trūkumams pašalinti (CPK 7 str., 115 str. 2 d., 316 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nustatyti apeliantui (atsakovui) UAB „Baltas alksnis“ terminą iki 2016 m. vasario 9 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I.Ginčo esmė... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškovo... 4. Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ pateikė apeliacinį skundą, taip pat... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nustatė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos... 12. Galimybė pateikti apeliaciją yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nuo... 13. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 14. Pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į jo... 15. Išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 17. Kadangi atskirojo skundo nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismo... 18. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 19. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti... 20. Nustatyti apeliantui (atsakovui) UAB „Baltas alksnis“ terminą iki 2016 m....