Byla 2-1960-867/2014
Dėl įsipreigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR ( - ). 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finace“ ieškinį atsakovei A. V. dėl įsipreigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu iš atsakovo prašo priteisti 2123,79 Lt skolą, kurią sudaro 1000,00 Lt paskola ir 1023,79 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Iš byloje esančių pašto dokumentų nusttayta, kad atsakovė atsisakė priimti jai skirtus procesinius dokeumntus, o pagal LR CPK 124str. 2d. atsisakymas priimti procesinį dopkumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui.

4Kadangi atsakovė 2014-08-21 atsisakė priimti procesinius dokeuntus, laikytina, kad jai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai ir ji nepateikė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą.

5Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė (iki 2011-11-04 buvęs pavadinimas UAB „SMScredi.lt“) su atsakove 2011-09-22 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.893479004, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 1000,00 Lt kreditas 30 dienų terminui, tai yra iki 2011-10-22. Vartojimo kredito metinė palūkanų norma 219 procentų.

9Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, nes ieškovė suteikė atsakovei kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovei tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (LR CK 6.886str. 1d. 2p., 2d.). Ieškovė sutarties pagrindu atsiradusią prievolę atsakovei įvykdė tinkamai, tai yra suteikė vartojimo kreditą atsakovei, o atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų numatytais terminais ir tvarka nevykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.38str., 6.59str., 6.63str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo sutartines prievoles ieškovei vykdė tinkamai, be to atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolių neįvykdymą. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nevykdė savo prievolės, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, priteisiant 1000,00 Lt skolą (LR CK 6.38str. 1d., 6.63str. 1d. 2p., 6.886str. 1 d. 2p., 2d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str.).

10Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1023,79 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 219 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, už laikotarpį nuo 2011-11-21 iki 2012-06-15, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) vadovaujantis LR CK 6.256str. 2d., 6.249str. 1d. ir 6.261str. Prašymas dėl didesnių nei paskola palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

12LR CK 6.874str. 1d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos LR CK 6.73str. 2d. ir 6.258str. 3d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

13Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 219 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik 2014-08-14, o palūkanos skaičiuotyos už laikotarpį nuo 2011-10-22 iki 2012-06-15, tai yra už 207 dienas. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis LR CK 1.5str., 6.73str. 2d. ir 6.258str. 3d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas.

14Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11str. 8d. nustatytu dydžiu - 0,05 proc., taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prašomos priteisti 1023,79 Lt dydžio palūkanos turi būti mažinamos iki 103,50Lt (1000 Lt x 0,05 proc. x 207 d.). Tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju.

15Kadangi atsakovas pažeidė prievolę ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1103,50 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37str. 2d., 6.210str. 2d.).

16Iš atsakovės ieškovei priteistina 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (LR CPK 92 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

17Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (LR CPK 88str. 1d. 3p., 96 tr., 2011-11-07 LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. ir 286 str., teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės A. V., a.k( - ) gyv. ( - ) Klaipėdos r., 1000,00 Lt skolą ir 103,50 Lt palūkanų, viso 1103,50 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą tris litus ir 50 ct) (319,00EUR), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1103,50 Lt (319EUR) sumos, nuo 2014-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus)(15,00EUR) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,4finance“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovę negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB ,, 4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR... 2. ieškovė ieškiniu iš atsakovo prašo priteisti 2123,79 Lt skolą, kurią... 3. Iš byloje esančių pašto dokumentų nusttayta, kad atsakovė atsisakė... 4. Kadangi atsakovė 2014-08-21 atsisakė priimti procesinius dokeuntus,... 5. Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė (iki... 9. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad... 10. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1023,79 Lt palūkanų po kredito... 11. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. LR CK 6.874str. 1d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas... 13. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 14. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne... 15. Kadangi atsakovas pažeidė prievolę ieškovei iš atsakovo yra pagrindas... 16. Iš atsakovės ieškovei priteistina 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis... 17. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. ir 286 str., teismas... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės A. V., a.k( - ) gyv. ( - ) Klaipėdos r., 1000,00 Lt... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovę negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas UAB ,, 4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo...