Byla 1-441-373/2019
Dėl poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimų veide, odos nubrozdinimų dešinėje rankoje, dešinės plaštakos I-o piršto proksimalinės falangos pamato avulsinio lūžio su nežymia dislokacija, nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorui Ramūnui Dubravai, kaltinamajam A. A., gynėjui advokatui K. R., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui G. V., nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo UAB "( - )" atstovei advokato padėjėjai D. U.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje A. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3A. A. 2018-11-03 apie 04.00 val. Utenoje, ( - ), pripuolęs prie G. V., sėdėjusio ant šaligatvio, tyčia jį pargriovė ant šaligatvio trinkelių, po to savo kūno svoriu prispaudė ir smūgiavo kumščiais ir keliais nukentėjusiajam į galvos sritį, kuriam ginantis nuo suduodamų smūgių dengiant rankomis galvos sritį, smogė kumščiais ir keliais ne mažiau kaip 10 smūgių į galvos sritį bei į galvą dengiančias rankas, pasekmėje dėl poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimų veide, odos nubrozdinimų dešinėje rankoje, dešinės plaštakos I-o piršto proksimalinės falangos pamato avulsinio lūžio su nežymia dislokacija, nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą.

4A. A. buvo kaltinamas tuo, kad 2018-11-03 apie 04.00 val. ( - ), prie pastato pažymėto Nr. 11 (pastatas priskiriamas Rinkos a.), paėmęs nuo grindinio iš G. V. rankų iškritusį mobiliojo ryšio telefoną "Iphone 7", priklausantį UAB "( - )", tyčia, siekdamas sugadinti telefoną "Iphone 7", metė jį ant asfalto dangos ir taip jį nepataisomai sugadino, tuo padarydamas UAB "( - )" 416,90 eurų turtinę žalą.

5Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo

6Kaltinamasis A. A. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2018-11-02 jo sutuoktinė J. A. išvyko į klubą švęsti gimtadienio. Jis apie 03.30 val. pamatęs, kad žmonos nėra, išėjo jos pasitikti. ( - )g. sankryžoje pastebėjo sėdinčius žmoną ir G. V., kuris buvo permetęs dešinę ranką jai per petį ir laikė, neleido atsistoti. Jam priartėjus ir pasakius „ach tu, benkarte, ką čia veiki“, G. V. paleido jo žmoną ir atsistojęs smogė jam dešine ranka, kurioje kažkas švietė, greičiausiai telefonas. Pirmasis smūgis kliuvo jam virš kairės ausies, antrą smūgį sudavė kaire ranka į smilkinį, nuo smūgio nukrito ir sulūžo jo akiniai. G. V. dešine ranka sudavė jam trečią smūgį, bet negali pasakyti ar kliuvo, nes tuo metu pradėjo dengtis rankomis. Paskui įsitvėrė rankomis vienas į kito drabužius ir vienas kitą vertė. Jiems besitampant, jam pavyko išsisukti ir išsivilkti iš džemperio. G. V. iš inercijos su jo džemperiu griuvo tarp asfalto dangos ir šaligatvio keturpėsčias ant bordiūro. Jis iš karto atsikėlė, numetė jo megztinį ir pabėgo. Jis nukentėjusiajam tyčia smūgių nesudavė, galėjo gindamasis suduoti rankomis į veidą, jo telefono ant žemės nemetė.

7Kaltinamojo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.

8Nukentėjęs G. V. parodė, kad jis buvo bare „( - )“, kur buvo ir J. A., kurią jis apie 3.50 val. draugiškai palydėjo namo. Jie eidami prisėdo ant šaligatvio ir jis rodė J. A. kažką telefone. Tuo momentu priėjo A. A. ir jį, nespėjusį atsistoti ant kojų, parvertė ant nugaros ant šaligatvio plytelių bei užlipęs ant jo ir keliais prispaudęs rankas mušė kumščiais į galvos sritį, keliais smūgiavo į šonus. Kaltinamasis kumščiais sudavė apie 10 kartų ir kelis smūgius keliais. Kaltinamajam smūgiuojant jam į galvą, jis dengėsi rankomis ir gavo smūgį į pirštą. Jam pavyko išsilaisvinti nuo kaltinamojo ir atsitraukti. Kai jį kaltinamasis vertė ant grindinio, iškrito telefonas. Kaltinamasis, jam išsilaisvinus, paėmęs ant grindinio gulėjusį telefoną metė link jo ant asfalto bei jį sudaužė.

9Nukentėjęs ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą teisme davė nuoseklius ir vienodus parodymus apie įvykio aplinkybes.

10Jis 2018-11-03, 04.48 val., t.y. iš karto po įvykio, kreipėsi į policiją ir pareiškime nurodė, kad A. A. jį pargriovė ant žemės, smogė rankomis ir kojomis ne mažiau 10 smūgių į galvos sritį bei paėmęs nuo bordiūro jo telefoną metė į žemę ir jį sudaužė (t.1, b.l. 18-20, t.2., b.l. 23-26).

11G. V. ikiteisminiame tyrime apklausų metu parodė, kad jam besėdint ir besišnekučiuojant su J. A., išgirdo ją sakant „o, ( - )“ ir tada A. A. staiga užgriuvo ant jo ir abiejų rankų kumščiais bei keliais sudavė eilę smūgių, taikydamas į galvos sritį. Mano, jog galėjo būti smogta ne mažiau kaip 10 smūgių. Smūgiai buvo labai intensyvūs. Nuo A. A. smūgių dengėsi rankomis. Tuo metu jautė, kad į rankas buvo suduoti smūgiai. Mano, kad tuo metu ir buvo sulaužytas pirštas. Gindamasis A. A. smūgių nesudavė, tik sugriebęs jam už drabužių tampė bandydamas jį nuo savęs nusimesti. Konflikto metu jam iš rankų iškrito UAB „( - )“ priklausantis mobilaus ryšio telefonas. A. A. pakėlė jo telefoną ir metė į žemę, nepataisomai jį sugadindamas (t. 1, b.l. 29-30, 34-38, 40-47).

12Nukentėjusiojo parodymai apie kaltinamojo jo atžvilgiu pavartotą smurtą sutampa su specialisto išvados duomenimis.

13Specialisto išvadoje konstatuoti nukentėjusiajam padaryti sužalojimai: poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai veide, odos nubrozdinimai dešinėje rankoje, dešinės plaštakos I-o piršto proksimalinės falangos pamato avulsinis lūžis su nežymia dislokacija. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais nemažiau kaip 3 (trimis) trauminiais poveikiais į veidą, kurie būdingi smūgių sudavimui, 2 trauminiais poveikiais į dešinę ranką, kurie galėjo būti padaryti jam nugriuvus ar griuvimo metu atsitrenkus į kietus bukus paviršius bei 1 atskiru trauminiu poveikiu, galimai grumtynių metu paveikus dešinės rankos pirmą pirštą, pavyzdžiui užlaužiant dešinės rankos pirmą pirštą. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku 2018-11-03 ir aplinkybėmis. Odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos vertinamos nežymiu sveikatos sutrikdymu. Dešinės rankos piršto proksimalinės falangos lūžis vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl šio lūžio sveikata sutriko ilgiau 10 dienų (t. 1, b.l. 113-114).

14Specialistas išvadą davė remdamasis medicinos dokumentais ir nukentėjusiojo apžiūra. Nukentėjęs iš karto po įvykio, t.y. 2018-11-03, 06.38 val. kreipėsi į medicinos įstaigą, kur nurodė tokias pačias įvykio aplinkybes ir jam buvo konstatuoti specialisto išvadoje nurodyti sužalojimai (t.1, b.l.113-114).

15Medicininiai dokumentai ir specialisto išvados duomenys patvirtina nukentėjusiojo parodymus, kad kaltinamasis daugiausia jį mušė kumščiais į galvos sritį, sudavė smūgius keliais į šonus bei kumščiais į rankas, kai jis dengė veidą nuo smūgių, nes kraujosruvos rastos jo kaktos kairėje pusėje, kairės akies vokuose, odos nubrozdinimai dešinėje rankoje, lūžęs dešinės plaštakos pirmas pirštas. Taip pat specialisto išvadoje konstatuota, kad sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais nemažiau kaip 3 (trimis) trauminiais poveikiais į veidą, kurie būdingi smūgių sudavimui, 2 trauminiais poveikiais į dešinę ranką, kurie galėjo būti padaryti jam nugriuvus ar griuvimo metu atsitrenkus į kietus bukus paviršius bei 1 atskiru trauminiu poveikiu, galimai grumtynių metu paveikus dešinės rankos pirmą pirštą, pavyzdžiui jį užlaužiant.

16Teismo posėdyje apklaustas specialisto išvadą davęs ekspertas J. P. paaiškino, kad nukentėjusiojo veido sužalojimai nebūdingi tiems, kurie atsiranda žmogui griūnant, nes tada kontaktuoja atsikišę veido paviršiai, plokštumos, pavyzdžiui skruostai. Be to, griūnant ant bordiūro ar asfalto jo veidas turėjo būti daugiau nubrozdintas, negu pas jį rasta. Nukentėjusiajam sužalojimai padaryti giliose veido daubose ir labiau būdingi smūgiams. Nukentėjusiajam konstatuotą siaurą nubrozdinimą po kaire akimi sunkiai įmanoma patirti nugriuvus, tai labiau tikėtinas sužalojimas nuo smūgio, nes tokiai kraujosruvai, nubrozdinimui padaryti reikia kieto, buko daikto. Nukentėjusiajam dešinės rankos pirmo piršto lūžimas galėjo būti padarytas jam dengiantis rankomis veidą nuo suduodamų smūgių ar grumtynių metu. Pirštas turėjo būti stipriai palenktas, galimai grumtynių metu užlaužiant. Taip pat pirštas galėjo lūžti staiga griūnant ir atsitrenkiant į kietą pagrindą. Jei nukentėjęs būtų sukęsis ir griuvęs, tai sužalojimai veide ir rankoje būtų toje pačioje pusėje, o jo veidas sužalotas kairėje, kūnas - dešinėje pusėje.

17Kaltinamojo prieš nukentėjusįjį pavartotą smurtą patvirtina ir byloje surinkti netiesioginiai įrodymai.

18Liudytojas R. R. parodė, kad jam policijos komisariate vykdant tarnybines pareigas, paryčiais atėjo nukentėjęs ir sakė, kad jį Utenoje, ( - ) sumušė pažįstamas ir sudaužė darbo telefoną.

19Liudytojas E. S. parodė, kad 2018-11-03 nukentėjęs jam atsiuntė savo nuotrauką. Jo veide buvo kraujosruva, veidas patinęs, ranka apvyniota bintu (t.1, b.l.92).

20Liudytoja D. V. parodė, kad jai 2018-11-03, 4.00 val. ryte paskambino A. A. ir pasakė sumušęs jos vyrą, sudaužęs jo telefoną. G. V. į namus grįžo 04.15 val. Jam kraujas bėgo iš akies, lūpos, nosies, sakė rankos nykštį skauda, džemperis buvo suplyšęs, kelnės purvinos.

21D. V. parodymus patvirtina mobiliojo ryšio išklotinių analizė, iš kurios matyti, jog 2018-11-03, 04:02:19 jai į abonentinį numerį 8 611 17941 skambino A. A., kurio abonentinis numeris 8 659 58496, pokalbio trukmė 198 sekundės (t. 1, b.l. 131-132).

22Aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis tyčiniais smurtiniais veiksmais sužalojo nukentėjusįjį ir paneigia kaltinamojo versiją, kad G. V. jį mušė, o jis tik gynėsi ir nebent gindamasis galėjo suduoti smūgius nukentėjusiajam.

23Kaltinamasis teisme labai detaliai papasakojo apie G. V. prieš jį vartotą smurtą, t.y., kad šis jam sudavė pirmą smūgį virš kairės ausies, antrą smūgį kaire ranka į smilkinį, tada nukrito ir sulūžo jo akiniai. G. V. dešine ranka sudavė jam trečią smūgį, bet negali pasakyti ar kliuvo, nes tuo metu pradėjo dengtis ir mosikuoti rankomis.

24Jokių kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų šią kaltinamojo versiją byloje nesurinkta. Liudytoja J. A., akistatos su nukentėjusiuoju metu parodė, kad po įvykio jokių sužalojimų pas A. A. nepastebėjo, jis jai nesiskundė (t.1, b.l.52-55).

25Liudytoja J. A. palaikė kaltinamojo versiją ir parodė, kad G. V. ją lydėjo iš klubo „( - )“ link namų. Netoli jos namų jie prisėdo ant šaligatvio, kad G. V. parodytų žinutes jo telefone. G. V. ją apkabino ranka ir tuo metu pradėjo skambėti jos telefonas, tačiau jis laikė ją ir nenorėjo, kad ji atsilieptų. Ji pamatė ateinantį A. A.. Ji ir G. V. atsistojo. A. A. pasakė „ar tu čia benkarte“. G. V. puolė A. A. ir dešine ranka bandė smūgiuoti jam į veido sritį. Jie buvo susikibę vienas su kitu. A. A. per dešinę ranką išsinėrė iš megztinio ir G. V. nugriuvo ant asfalto su jo megztiniu keturpėsčias, greitai atsistojo ir pasišalino.

26Liudytoja A. A. yra kaltinamojo sutuoktinė, todėl jos parodymai vertinami kritiškai, kaip bandymas padėti jam išvengti baudžiamosios atsakomybės, kadangi jie prieštarauja kitiems aptartiems įrodymams.

27Kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu 2018-11-08 pateikė savo megztinį ir sulaužytus akinius (t. 1, b.l. 104-110), tačiau šie daiktai nebuvo išimti iš karto po įvykio ir neaišku kada jie buvo sugadinti. Be to, akiniai ir megztinis galėjo būti sugadinti G. V. ne puolant kaltinamąjį, o nuo jo ginantis.

28Surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis A. A. tyčiniais smurtiniais veiksmais sužalojo nukentėjusįjį, kuriam dėl dešinės plaštakos pirmo piršto lūžio nesunkiai sutrikdė sveikatą. Tokie kaltinamojo veiksmai sudaro nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 1 dalyje sudėtį.

29Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl svetimo turto sugadinimo

30A. A. taip pat kaltinamas paėmęs nuo grindinio iš G. V. rankų iškritusį mobiliojo ryšio telefoną "Iphone 7", priklausantį UAB "( - )", bei tyčia jį metęs ant asfalto dangos ir taip nepataisomai sugadinęs, tuo padarydamas UAB "( - )" 416,90 eurų turtinę žalą.

31Iš šio mobiliojo telefono patikrinimo akto matyti, kad sudaužytas telefono korpusas, galinė kamera, ekranas bei lietimui jautrus paviršius, pagrindinė plokštė stipriai mechaniškai pažeista, sutaisyti nėra galimybės (t. 1, b.l. 102).

32UAB „( - )“ priklausančio mobiliojo ryšio telefono ,,iPhone 7" 32 GB 4G+Silver likutinė vertė 416,90 EUR (t. 1, b.l. 31-32, 180).

33Kaltinamasis neigia sudaužęs nukentėjusiojo telefoną.

34Nukentėjęs ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad konflikto metu jam iš rankų iškrito UAB „( - )“ priklausantis mobilaus ryšio telefonas. A. A. pakėlė jo telefoną ir metė į žemę, nepataisomai jį sugadindamas (t. 1, b.l. 29-30, 34-38, 40-47). Teisiamajame posėdyje nukentėjęs taip pat parodė, kad kai kaltinamasis jį puolė, jam iš rankų ant grindinio iškrito telefonas. Kaltinamasis paėmė telefoną ir metė į grindinį.

35Esant tokioms aplinkybėms, nėra galimybės nustatyti ar telefonas buvo nepataisomai sugadintas, kai iškrito nukentėjusiajam iš rankų, ar kai kaltinamasis galimai jį metė ant grindinio. Jei telefonas buvo sugadintas, kai kaltinamajam užpuolus nukentėjusįjį iškrito pastarajam iš rankų, tai tuo momentu kaltinamojo tyčia buvo nukreipta ne į nukentėjusiojo turto sugadinimą, o į jo sveikatos sutrikdymą. Todėl, jei tuo momentu iškrito ir sudužo nukentėjusiojo telefonas, tai tokius kaltinamojo veiksmus reikėtų vertinti kaip neatsargų svetimo turto sugadinimą. Nenustačius, kad būtent kaltinamasis tyčiniais veiksmais sugadino svetimą turtą, jo veika nesudaro nusikaltimo, numatyto BK 187 straipsnio 1 dalyje sudėties. Atsižvelgiant į telefono vertę - 416,90 EUR, kuri neviršija 250 MGL dydžio sumos, jo veiksmuose nėra ir turto sunaikinimo ar sugadinimo dėl neatsargumo, numatyto BK 188 straipsnio 1 dalyje, sudėties.

36Esant šioms aplinkybėms, kaltinamasis pagal BK 187 straipsnio 1 dalį išteisintinas, kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

37Bausmės skyrimo motyvai

38Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

39Jis nusikalto būdamas neteistas, baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nusikaltimo padarymo metu turėjo vieną galiojančią administracinę nuobaudą, pagal gyvenamąją vietą nusiskundimų dėl jo elgesio negauta, neįtrauktas į priklausomybių ir psichiatrinę įskaitas, dirba.

40Kaltinamasis padarė tyčinį baigtą nesunkų smurtinį nusikaltimą žmogaus sveikatai.

41Jam, kaip pirmą kartą teisiamam už nesunkų tyčinį nusikaltimą, skirtina su areštu arba terminuotu laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – laisvės apribojimas (BK 55 straipsnis), kurios dydis įvertinus teigiamus kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis skaičiuotinas nuo šios bausmės vidurkio iki minimumo (BK 61 straipsnis).

42Civiliniai ieškiniai

43Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl G. V. gydymo išlaidų – 108,52 EUR atlyginimo pagrįstas įrodymais (t.1, b.l.183-195) ir tenkinamas visiškai (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

44UAB „( - )“ civilinis ieškinys dėl 416,90 EUR turtinės žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (t.1, b.l. 173-180) paliktinas nenagrinėtas, kadangi kaltinamasis išteisinamas pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

45Nukentėjusiojo G. V. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l.1-10) tenkinamas iš dalies.

46Nukentėjęs prašo priteisti iš kaltinamojo 1800 EUR neturtinei žalai atlyginti.

47Nustatant nukentėjusiajam atlygintinos neturtinės žalos dydį atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis žalą padarė tyčiniais smurtiniais veiksmais, kėsinosi į brangiausią žmogaus turtą – sveikatą, nukentėjusiajam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jis kentė fizinį skausmą, patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, dėl sužalojimų veide buvo sumažėję jo bendravimo galimybės, buvo nedarbingas nuo 2018-11-03 iki 2018-12-31, dešinės rankos plaštakos pirmo piršto lūžis ir ilgalaikė imobilizacija sukėlė nepatogumus profesinėje veikloje ir buityje. Taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo turtinę padėtį – dirba, turi nekilnojamojo ir registruojamo turto, tačiau išlaiko tris nepilnamečius vaikus, į kurių interesus taip pat turi būti atsižvelgiama. Įvertinus pažeistų vertybių svarbą, kaltinamojo turtinę padėtį, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos dydį lemiančiais kriterijais, teismų praktika tos pačios kategorijos panašaus pobūdžio baudžiamosiose bylose (kasacinės nutartys Nr. 2K-105-222/2019, 2K-142-489/2018), nukentėjusiajam iš kaltinamojo priteistina 1300 eurų neturtinei žalai atlyginti.

48Dėl proceso išlaidų atlyginimo

49Nukentėjęs prašo priteisti iš kaltinamojo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 1500 EUR (t. 2, b.l. 143-154).

50BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismų praktikoje išaiškinta, kad nukentėjusiojo nurodomas patirtų atstovavimo išlaidų dydis neįpareigoja teismo priteisti nurodomos sumos, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama, nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas proceso dalyvio prašomą atstovavimo išlaidų sumą gali sumažinti, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (LAT nutartys Nr. 2K-374/2012, 2K-687/2012, 2K-102-222/2016, 2K-347-976/2018).

51Advokato padėjėja nukentėjusįjį atstovavo ikiteisminiame tyrime, t.y. dalyvavo jo akistatoje su kaltinamuoju, rengė prašymą atlikti nukentėjusiojo tyrimą poligrafu, parengė civilinį ieškinį, atliko kitus veiksmus (t.1, b.l. 64-68, 136, t.2, b.l.1-10, 21, 29, 36-53). Atstovavimo išlaidos už šias paslaugas sudaro 900,00 EUR. Advokatė parengė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, kuriame analizavo teismų praktiką šioje srityje bei pateikė papildomus įrodymus, todėl laikytina, kad 250,00 EUR teisinės pagalbos išlaidos už šį darbą atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, nėra per didelės ir atlygintinos nukentėjusiajam visa apimtimi. Tuo tarpu kitos atstovavimo ikiteisminiame tyrime išlaidos – 650,00 EUR laikytinos neproporcingomis atliktam darbui. Atstovė dalyvavo vienoje akistatoje, kuri truko vieną valandą ir 23 minutes, parašė kelis nesudėtingus prašymus bei pateikė kelis dokumentus, gautus iš nukentėjusiojo. Atsižvelgiant į teisinės pagalbos apimtį ikiteisminiame tyrime, priteistinos atstovavimo išlaidos mažintinos iki 300,00 EUR.

52Atstovavimo išlaidos teisme sudaro 600,00 EUR. Atstovė dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė keturios valandos 25 minutės (t.2, b.l.124-129, 165-168). Šios atstovavimo išlaidos laikytinos neproporcingomis atliktam darbui ir mažintinos iki 400,00 EUR.

53Viso nukentėjusiajam iš kaltinamojo priteistina 950,00 EUR atstovavimo išlaidų (BPK 106 straipsnio 2 dalis).

54Kardomoji priemonė

55Kaltinamajam A. A. iki bausmės vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 2, b.l. 72-73).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 302-305, 307 straipsniais,

Nutarė

57A. A. pripažinti kaltu pagal BK 138 str. 1 d. ir paskirti laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

58A. A. pagal BK 187 straipsnio 1 dalį išteisinti, remiantis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

59Priteisti iš A. A. 108,52 EUR gydymo išlaidų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas ( - ), buv. ( - ), sąskaitos Nr. ( - ).

60Priteisti iš A. A. 1300 EUR G. V. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti ir 950,00 EUR proceso išlaidų.

61UAB „( - )“ civilinį ieškinį dėl 416,90 EUR turtinės žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikti nenagrinėtą, remiantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu.

62Kaltinamajam A. A. iki bausmės vykdymo pradžios palikti kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

63Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. A. 2018-11-03 apie 04.00 val. Utenoje, ( - ), pripuolęs prie G. V.,... 4. A. A. buvo kaltinamas tuo, kad 2018-11-03 apie 04.00 val. ( - ), prie pastato... 5. Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 6. Kaltinamasis A. A. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2018-11-02 jo... 7. Kaltinamojo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.... 8. Nukentėjęs G. V. parodė, kad jis buvo bare „( - )“, kur buvo ir J. A.,... 9. Nukentėjęs ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą teisme davė... 10. Jis 2018-11-03, 04.48 val., t.y. iš karto po įvykio, kreipėsi į policiją... 11. G. V. ikiteisminiame tyrime apklausų metu parodė, kad jam besėdint ir... 12. Nukentėjusiojo parodymai apie kaltinamojo jo atžvilgiu pavartotą smurtą... 13. Specialisto išvadoje konstatuoti nukentėjusiajam padaryti sužalojimai:... 14. Specialistas išvadą davė remdamasis medicinos dokumentais ir nukentėjusiojo... 15. Medicininiai dokumentai ir specialisto išvados duomenys patvirtina... 16. Teismo posėdyje apklaustas specialisto išvadą davęs ekspertas J. P.... 17. Kaltinamojo prieš nukentėjusįjį pavartotą smurtą patvirtina ir byloje... 18. Liudytojas R. R. parodė, kad jam policijos komisariate vykdant tarnybines... 19. Liudytojas E. S. parodė, kad 2018-11-03 nukentėjęs jam atsiuntė savo... 20. Liudytoja D. V. parodė, kad jai 2018-11-03, 4.00 val. ryte paskambino A. A. ir... 21. D. V. parodymus patvirtina mobiliojo ryšio išklotinių analizė, iš kurios... 22. Aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis tyčiniais... 23. Kaltinamasis teisme labai detaliai papasakojo apie G. V. prieš jį vartotą... 24. Jokių kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų šią kaltinamojo... 25. Liudytoja J. A. palaikė kaltinamojo versiją ir parodė, kad G. V. ją lydėjo... 26. Liudytoja A. A. yra kaltinamojo sutuoktinė, todėl jos parodymai vertinami... 27. Kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu 2018-11-08 pateikė savo megztinį ir... 28. Surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis A. A.... 29. Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl svetimo turto sugadinimo... 30. A. A. taip pat kaltinamas paėmęs nuo grindinio iš G. V. rankų iškritusį... 31. Iš šio mobiliojo telefono patikrinimo akto matyti, kad sudaužytas telefono... 32. UAB „( - )“ priklausančio mobiliojo ryšio telefono ,,iPhone 7" 32 GB... 33. Kaltinamasis neigia sudaužęs nukentėjusiojo telefoną.... 34. Nukentėjęs ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad konflikto metu jam iš... 35. Esant tokioms aplinkybėms, nėra galimybės nustatyti ar telefonas buvo... 36. Esant šioms aplinkybėms, kaltinamasis pagal BK 187 straipsnio 1 dalį... 37. Bausmės skyrimo motyvai... 38. Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 39. Jis nusikalto būdamas neteistas, baustas administracine tvarka už Kelių... 40. Kaltinamasis padarė tyčinį baigtą nesunkų smurtinį nusikaltimą žmogaus... 41. Jam, kaip pirmą kartą teisiamam už nesunkų tyčinį nusikaltimą, skirtina... 42. Civiliniai ieškiniai... 43. Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl G. V. gydymo išlaidų... 44. UAB „( - )“ civilinis ieškinys dėl 416,90 EUR turtinės žalos, 5... 45. Nukentėjusiojo G. V. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo... 46. Nukentėjęs prašo priteisti iš kaltinamojo 1800 EUR neturtinei žalai... 47. Nustatant nukentėjusiajam atlygintinos neturtinės žalos dydį atsižvelgiama... 48. Dėl proceso išlaidų atlyginimo... 49. Nukentėjęs prašo priteisti iš kaltinamojo jo turėtas bylinėjimosi... 50. BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 51. Advokato padėjėja nukentėjusįjį atstovavo ikiteisminiame tyrime, t.y.... 52. Atstovavimo išlaidos teisme sudaro 600,00 EUR. Atstovė dalyvavo dviejuose... 53. Viso nukentėjusiajam iš kaltinamojo priteistina 950,00 EUR atstovavimo... 54. Kardomoji priemonė... 55. Kaltinamajam A. A. iki bausmės vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 57. A. A. pripažinti kaltu pagal BK 138 str. 1 d. ir paskirti laisvės apribojimą... 58. A. A. pagal BK 187 straipsnio 1 dalį išteisinti, remiantis BPK 303 straipsnio... 59. Priteisti iš A. A. 108,52 EUR gydymo išlaidų Valstybinei ligonių kasai prie... 60. Priteisti iš A. A. 1300 EUR G. V. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai... 61. UAB „( - )“ civilinį ieškinį dėl 416,90 EUR turtinės žalos, 5... 62. Kaltinamajam A. A. iki bausmės vykdymo pradžios palikti kardomąją priemonę... 63. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...