Byla 2-948/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3663-567/2012 dėl grąžintinų lėšų ir netesybų priteisimo pagal ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti jam iš solidarių atsakovų UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 1 542 980,77 Lt ir procesines 5 proc. dydžio palūkanas. Nurodė, kad atsakovai, veikdami pagal 2009-09-03 jungtinės veiklos sutartį, buvo pripažinti laimėtoju ieškovo organizuoto supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių m. bei Cirkliškio k Švenčionių r.“ (pirkimo Nr. 77805). Su atsakovais 2010-04-02 sudaryta rangos sutartis (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią atsakovais už 4 672 370,38 Lt (be PVM) įsipareigojo iki 2011-05-05 atlikti darbus. Ieškovas pagal Rangos sutartį pervedė UAB „Kašgarija“ 1 697 355,53 Lt, tačiau faktiškai darbų buvo atlikti už 584 833,72 Lt. Dėl to solidarūs atsakovai 1 112 521,81 Lt turi grąžinti kaip be pagrindo įgytas lėšas bei sumokėti 429 858,96 Lt sutartinę kompensaciją, t. y. po 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už 184 dienas (Rangos sutarties 2 c p.)

6Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 1 542 980,77 Lt vertės solidariems atsakovams priklausantį turtą, įskaitant pinigines lėšas. Teigė, kad ieškinyje nurodė tikslias ir aiškias faktines aplinkybes, dėl kurių iš solidarių atsakovų priteistinos lėšos, ir pateikė jas pagrindžiančius įrodymus. Be to, ieškinio suma itin didelė, o darbų pagal Rangos sutartį nutraukimas, atsakovų nesugebėjimas pateikti pagal Rangos sutartį privalomų darbų atlikimo ir gauto avanso užtikrinimo garantijų, įrodyti savo mokumą ir atitikimą kitoms Rangos sutarties e) papunktyje numatytoms sąlygoms, atsisakymas UAB „Kašgarija“ iškelti restruktūrizavimo bylą, leidžia daryti išvadą apie atsakovų prastą finansinę padėtį. Dėl to, anot ieškovo, netaikius prašomų priemonių, atsakovas gali paslėpti ar perleisti turtą tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali nepagrįstai pasunkėti arba pasidaryti visiškai neįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. areštavo kiekvienam iš atsakovų UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ priklausantį 1 542 380,77 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudė jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leido atsakovams atlikti mokėjimus darbo užmokesčiui, mokėti privalomus mokesčius valstybės biudžetui, Sodrai, atsiskaityti su ieškovu; pavedė nutarties vykdymą – nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, priklausančio ir esančio pas atsakovus ar trečiuosius asmenis bendrai 1 542 380,77 Lt sumai – ieškovo pasirinktam antstoliui. Teismas nustatė, jog yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, atsakovų turtinė padėtis nežinoma, todėl padarė išvadą, kad nesiėmus ieškovo prašomų priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įvertinęs šalių interesų pusiausvyrą, vadovaudamasis ekonomiškumo, proporcingumo principais, teismas nurodė visų pirma areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai pritaikė apsaugos priemones, esant atsakovų daugetui – areštavo 1 542 380,77 Lt vertės ir jam, ir kitam solidariam atsakovui UAB „Kašgarija“ priklausantį turtą, t. y. pritaikė apsaugos priemones 3 084 761,54 Lt vertės solidarių atsakovų turtui, kai ieškinio suma yra 1 542 380,77 Lt .

122. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, taikydamas apsaugos priemones, turi įvertinti, ar ieškinio suma didelė konkrečiam atsakovui, o šiuo atveju – ar ji yra didelė solidariems skolininkams bendrai. Tuo tarpu jam ieškinio suma nėra didelė, nes jis yra pelningai veikianti ir sėkmingą ūkinę veiklą vykdanti įmonė, įregistruota 1995-08-03, kurioje dirba apie 83 darbuotojus, jiems neturi įsiskolinimų, netgi sunkmečio laikotarpiu bendrovė įsigyja įvairią darbo įrangą, atnaujina orgtechniką ir kt., dalyvauja didelės vertės viešuosiuose pirkimuose. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 026 676 Lt, nuosavybės teise turi 1 505 807 Lt vertės 7 nekilnojamuosius objektus, kurių tik nedidelė dalis įkeista bankui už kredito liniją, kuria garantuotas ieškovo darbų atlikimas.

133. Teismas pažeidė ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, nes turto areštas, kuriuo uždrausta įkeisti turtą, juo garantuoti, laiduoti, apribos jo galimybes vykdyti rangos darbus pagal sutartis (su UAB „Danvita“, su Ignalinos rajono savivaldybės administracija, įvykdyti viešojo pirkimo sutartį „Ignalinos AE administracinio pastato Nr. 185 fasado dalinio remonto, lauko (tambūro) durų keitimo, stogo lokalinio remonto ir prieangių įrengimo darbai“) ir sukels didžiulius nuostolius. Jo žiniomis, ieškovas nesumokėjo UAB „Kašgarija“ pagal Rangos sutartį ir yra skolingas apie 80 000 Lt pagal kitą sutartį.

144. Pats ieškovas nevykdo bendradarbiavimo pareigos ir vilkina darbų pagal Rangos sutartį atlikimą, iškeldamas naujus reikalavimus. Tai yra ieškovas davė rangovams sutikimą pakeisti 2009-09-03 jungtinės veiklos sutarties 4 punktą ir vadovaujančio partnerio pareigas iš UAB „Kašgarija“ perimti jam, ieškovo reikalavimu jis pateikė Ūkio banko 2011-11-30 patvirtinimą dėl kreditinės linijos suteikimo, tačiau tuomet ieškovas pareikalavo, kad UAB „Kašgarija“ pateiktų sumokėto avanso grąžinimo garantiją. Be to, ieškovas savo laiku nepasinaudojo UAB „Kašgarija“ pateikta garantija, galiojusia nuo 2010-04-08 iki 2011-04-07, o pratęsti ją pareikalavo tik po to, kai ji pasibaigė. Jis turėjo atlikti 50 proc. rangos sutartyje numatytų darbų po UAB „Kašgarija“ nurodymo, tačiau nei tokio nurodymo, nei avanso negavo. Be to, ieškovas klaidingai nurodo, kad Rangos sutartis yra nutraukta, nes su ieškovu pasirašytas darbų grafikas, pagal kurį darbai turėtų būti baigti 2012 m. lapkričio mėn. Dėl to nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti kompensaciją už darbų vilkinimą.

15Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai taikė prašomas priemones solidariems atsakovams, nes ieškinio suma yra didelė, o apelianto pateikti dokumentai neįrodo priešingai. Be to, Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos kitam atsakovui UAB „Kašgarija“ iškėlimo, kas patvirtina, jog bus komplikuotas skolos išieškojimas iš šio solidaraus skolininko (civilinė byla Nr. B2-580-124/2012). Nors apeliantas teigia, kad dėl pritaikytų apsaugos priemonių jis patirs nuostolių, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų jis nepateikė, nesikreipė į teismą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teigia, kad apelianto argumentai dėl ginčo dalyko nenagrinėtini, o dėl proporcingumo ir ekonomiškumo principų pažeidimų yra formalūs. Nurodo, kad su skundu nepateikti jį pasirašiusio asmens ir priedus prie jo patvirtinusios inžinierės I. Sachovskajos įgaliojimai.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės administracijos pareikšto ieškinio suma yra 1 542 380,77 Lt, o šias lėšas prašoma priteisti iš solidarių atsakovų UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Teismas skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo kiekvienam iš atsakovų UAB „Kašgarija“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ priklausantį 1 542 380,77 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įskaitant lėšas, iš kurių leido mokėti darbo užmokestį, privalomus mokesčius valstybės biudžetui, Sodrai ar atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirajame skunde nurodo dvi argumentų grupes: pirma, teismas netinkamai taikė apsaugos priemones, esant skolininkų daugetui; antra, teismas neįvertino apelianto geros turtinės padėties. Dėl to teisėjų kolegija pasisako.

18Pagal susiformavusią teismų praktiką, esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Dėl to, priešingai nei teigia apeliantas, ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu (CPK 13 str.), turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas yra saistomas šio prašymo. Kita vertus, kaip teisingai nurodo apeliantas, apsaugos priemonės taikomos neviršijant bendros ieškinio sumos apskritai, o ne kiekvieno iš solidariųjų prievolės skolininkų (atsakovų) atžvilgiu (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1157/2009; 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2012; kt.). Dėl to teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai apsaugos priemones ieškinio sumai pritaikė kiekvieno iš solidarių atsakovų atžvilgiu, o tai sudaro pagrindą pakeisti šią nutartį, nurodant, jog tokios priemonės taikytinos abiejų solidarių atsakovų atžvilgiu, tačiau bendras atsakovų turto arešto mastas turi neviršyti ieškinio sumos (CPK 145 str. 2 d., 329 str.1 d.).

19Antra, apeliantas tvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės iš viso neturi būti taikytos, nes jo ūkinė komercinė veikla yra stabili ir pelninga, nuolat įsigyja turto, dalyvauja didelės vertės viešuosiuose pirkimuose, turi 83 darbuotojus, kuriems bendrovė neturi įsiskolinimų ir kt., todėl jis bus pajėgus įvykdyti galimą ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.). Kaip nustatyta aukščiau, teismas rėmėsi tuo, kad ieškinio suma yra didelė. Tuo tarpu apeliantas teisingai nurodo, didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, nes kiekvienu atveju būtina vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, t. y. ar jam (šiuo atveju – solidariems atsakovams) ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto, turimų įsipareigojimų verte, iš tiesų yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1087/2011; 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-28/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008 ir kt.).

20Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju ieškinio sumos dydis vertintinas tik pagal apelianto UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, tai yra vieno iš solidarių atsakovų, pateiktus įrodymus apie jo finansinę padėtį. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo kitam solidariam atsakovui – UAB „Kašgarija“, pagal ieškovų UAB „Reikalavimas LT“, M. P. individualios įmonės, UAB „Monrema“, V. I. įmonės, UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Inkaso Lietuva“, UAB „Skauduva“, UAB „Noble Group“ ir S. D. pareiškimus (byla Nr. B2-580-124/2012, Nr. B2-755-124/2012). Nors šis klausimas dar nėra baigtas nagrinėti, tačiau kartu nepaneigtos abejonės dėl šio solidaraus atsakovo mokumo (CPK 185 str.).

21Apeliantas su skundu pateikė didelį kiekį įvairių dokumentų (patalpų nuomos, panaudos sutartis, VĮ Registrų centro, Sodros pažymas, nekilnojamojo turto sąrašą, naujai gauto ilgalaikio turto 2010-01-01–2010-12-31 ir 2011-01-01–2011-12-31 žiniaraščių, 2010 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto, draudimo liudijimų kopijas ir kt.), kurie iš tiesų patvirtina apelianto argumentus apie jo vykdomą ūkinę komercinę veiklą, įsigyjamą turtą, mokamus mokesčius ir kt. Tačiau, kaip jau minėta, turi būti pagrįsta ne tai, kad bendrovė yra veikiantis juridinis asmuo, bet tai, jog ieškinio suma šiam asmeniui nėra didelė, taigi yra aktuali informacija apie turimo turto vertę, gaunamas pajamas, įsipareigojimus, nes tik balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia spręsti apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvųjį finansinį pajėgumą). Tuo tarpu iš apelianto AB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateiktų 2010 m. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog jis turi 2 429 905 Lt vertės ilgalaikio turto, kurio didžiąją dalį sudaro mašinos ir įrengimai (1 586 818 Lt), transporto priemonės (538 283 Lt), pastatai ir statiniai (253 082 Lt) bei 3 045 714 Lt vertės trumpalaikio turto, kurio didžiąją dalį sudaro terminuoti indėliai (1 075 980 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (927 793 Lt) ir kt. Ieškovo pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2010 m. ieškovas dirbo pelningai – turėjo 7 680 Lt pelno, o pagal pinigų srautų ataskaitą – įplaukų (su PVM) turėjo 10 579 205 Lt, o išmokos (su PVM) sudarė 11 052 556 Lt. Be to, lyginant atsakovo finansinę padėtį, buvusią 2010 m. ir 2009 m., matyti, jog bendrovės finansiniai rodikliai pakito neigiamai, t. y. pelnas sumažėjo nuo 39 054 Lt iki 7 680 Lt. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šiam atsakovui yra pareikštas UAB „Akordas 1“ ieškinys dėl 322 047,17 Lt skolos priteisimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-43-450/2012). Visi šie faktiniai duomenys vertintini atsižvelgiant taip pat ir į tai, kad klausimas apeliacinėje, tai yra fakto instancijoje, nagrinėjamas 2012 m. rugpjūčio mėnesį, tuo tarpu byloje nėra pateikta duomenų apie atsakovo finansinę padėtį 2011 m., todėl nėra galimybės spręsti, kokia yra įmonės finansinė padėtis būtent šiuo momentu. Taigi teisėjų kolegija neturi objektyvios galimybės daryti vienareikšmės išvados, kad apelianto turtinė padėtis yra tokia, kuri užtikrins teismo sprendimo įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog atsakovas nepaneigė taikytų priemonių būtinybės (CPK 185 str.).

22Teisėjų kolegija taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo, teisingumo ir protingumo principus, suteikė perdėtą pranašumą ieškovui. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas laikėsi šalių teisėtų interesų pusiausvyros principo, nes pirmiausia nurodė areštuoti atsakovams priklausantį turtą, o ne pinigines lėšas, leido iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Be to, atsakovui neužkirstas kelias pasinaudoti CPK 148 straipsnyje įtvirtintomis procesine teisėmis ir prašyti pakeisti apsaugos priemones, areštuoti konkretų turtą, įkeisti turimą turtą, įmokėti reikalaujama suma į teismo specialiąją sąskaitą arba pateikti laidavimą.

23Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimų pagrįstumu, nes šis klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, t.y. įvertinus visus abiejų ginčo šalių argumentus bei įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus.

24Kartu teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ieškovo atsiliepimo į skundą argumentą, jog atskirasis skundas pasirašytas netinkamo asmens, nes, kaip matyti iš byloje esančios VĮ Registrų centro pažymos, skundas yra pasirašytas atsakovo direktoriaus V. A. (A.) (101 b. l.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį pakeisti.

27Panaikinti nutarties dalį, kuria kiekvieno atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“ (juridinio asmens kodas 155599486, J. Basanavičiaus g. 127, Šiauliai) ir uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ (juridinio asmens kodas 155449725, Parko g. 14, Visaginas) turtui taikytas areštas 1 542 380,77 Lt sumai ir areštuoti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ turtą bendrai 1 542 380,77 Lt sumai.

28Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

29Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija kreipėsi į... 6. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi iš dalies tenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Teismas netinkamai pritaikė apsaugos priemones, esant atsakovų daugetui... 12. 2. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, taikydamas apsaugos priemones,... 13. 3. Teismas pažeidė ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo... 14. 4. Pats ieškovas nevykdo bendradarbiavimo pareigos ir vilkina darbų pagal... 15. Ieškovas Švenčionių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovo Švenčionių miesto savivaldybės... 18. Pagal susiformavusią teismų praktiką, esant solidariai skolininkų pareigai,... 19. Antra, apeliantas tvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės iš viso neturi... 20. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju ieškinio sumos dydis vertintinas... 21. Apeliantas su skundu pateikė didelį kiekį įvairių dokumentų (patalpų... 22. Teisėjų kolegija taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad... 23. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų,... 24. Kartu teisėjų kolegija laiko nepagrįstu ieškovo atsiliepimo į skundą... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį pakeisti.... 27. Panaikinti nutarties dalį, kuria kiekvieno atsakovo uždarosios akcinės... 28. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 29. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto...