Byla 2SA-72-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanai Žukauskienei ir Henrichui Jaglinskiui, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio Dainiaus Šidlausko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-10255-845/2009 pagal pareiškėjo Strūnos pensionato skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmenuo antstolis Dainius Šidlauskas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Strūnos pensionatas 2009-09-23 pateikė skundą, prašydamas antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais, priimant 2009-08-12 patvarkymą areštuoti lėšas ir siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Nurodė, kad V. P. nuo 2003 metų buvo gydomas Rokiškio VŠĮ sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Nuo 2004-08-03 iki 2008-01-04 buvo gydomas stacionariai bendro stebėjimo sąlygomis. Per visą šį laikotarpį finansinių pajamų neturėjo. 2008-01-14 V. P. atvyko į Strūnos pensionatą, Strūnos k., Švenčionių raj. (Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007-12-13 nukreipimas Nr. 143) priverstiniam ambulatoriniam stebėjimui ir gydymui. Šiuo metu V. P. yra pilnai išlaikomas valstybės ir gauna 50 Lt socialinę pašalpą, kitų pajamų jis neturi. Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas V. P. asmeniškai gavo 2009-08-17 ir, kol atostogavo jo socialinis darbuotojas, iki 2009-09-16 niekam nepranešė.

4Antstolis D. Šidlauskas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad antstolis nuo 2002-09-13 vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutarimą Nr.A-2-962-18/02 dėl 150 Lt administracinės baudos išieškojimo iš V. P. valstybės naudai. Skolininkas iki šiol baudos nėra sumokėjęs, o viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko lėšų, kuri įgyvendinama CPK numatyta tvarka. Pareiškėjas skunde nenurodė, dėl kokių priežasčių patvarkymas turėtų būti pripažintas neteisėtu. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas atitinka CPK reikalavimus, tačiau nėra aišku, kokiu pagrindu pareiškėjas atstovauja skolininką (CPK 611 str., 624 str., 689 str.).

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-11-09 nutartimi pareiškėjo Strūnos pensionato skundą dėl antstolio veiksmų tenkino iš dalies. Teismas Nutarė

61) panaikinti antstolio D. Šidlausko 2009-08-12 patvarkymą dalyje dėl 261,95 Lt vykdymo išlaidų arešto ir įpareigojimo jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o 2009-08-12 patvarkymą dalyje dėl 150 Lt arešto palikti galioti.

72) įpareigoti antstolį D. Šidlauską neteisėtai išieškotas 261,95 Lt vykdymo išlaidas grąžinti į skolininko V. P., a. k. ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Hansabankas“. Teismas, įvertinęs vykdomosios bylos Nr. 0178/07/00342 medžiagą, nustatė, kad 2002-09-13 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutarimu V. P. pripažintas kaltu, įvykdęs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 503 str., ir jam paskirta 150 Lt bauda. 2002-10-28 antstolio raginime dėl 2002-09-13 nutarimo įvykdymo nurodyta, kad iki 2002-11-08 būtų sumokėta skola geruoju. Teismas nustatė, jog raginimas skolininkui buvo išsiųstas registruotu laišku, tačiau įteiktas nebuvo, nes pastarasis kalėjo kalėjime. 2004-02-18 antstolis su patvarkymu kreipėsi į skolininką dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą, tačiau patvarkymas pastarajam įteiktas nebuvo. 2004-02-18 antstolis kreipėsi į Gyventojų registro tarnybą dėl duomenų apie V. P. pateikimo. Teismas nustatė, kad skolininkas gyvenamosios vietos deklaravęs nebuvo, tik nuo 2008-01-17 jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Strūnos k.. Teismas konstatavo, jog 2003-01-28 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartimi baudžiamojoje byloje V. P., padariusiam BK 278 str. 2 d. numatytą veiką nepakaltinamumo būsenoje, pritaikyta priverčiamoji medicininė priemonė – stacionarinis stebėjimas sustiprinto stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri 2004-02-13 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi buvo pakeista į bendrojo stebėjimo sąlygas, o 2008-01-04 nutartimi – pakeista į ambulatorinį stebėjimą ir gydymas pratęstas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007-12-13 nukreipimu Nr. 143 V. P. buvo nukreiptas į Strūnos pensionatą, apgyvendintas jame nuo 2008-01-14. Sodros duomenimis, V. P. niekur nedirbo. Teismas nustatė, jog 2009-08-12 antstolis kreipėsi į skolininką su siūlymu sumokėti vykdymo išlaidas, kuriame nurodė, kad per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos nesumokėjus 261,95 Lt dydžio vykdymo išlaidų, vykdymo išlaidos bus išieškotos priverstinai CPK nustatyta tvarka, priteisiant nurodytą sumą teisme. Antstolis, vykdydamas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002-09-13 nutarimą dėl 150 Lt išieškojimo iš skolininko išieškotojui valstybei, 2009-08-12 patvarkymu areštavo 411,95 Lt sumą (tame tarpe 261,95 Lt vykdymo išlaidų), esančias skolininko sąskaitoje Nr. ( - ).

8Teismas padarė išvadą, jog antstolis turėjo teisinį pagrindą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl administracinės nuobaudos išieškojimo iš skolininko. Teismas pažymėjo, jog iš darbo užmokesčio išieškota nebuvo, nes tuo metu skolininkas nedirbo. Antstolis pradėjo vykdyti vykdomąjį dokumentą priverstinai, nukreipdamas išieškojimą į skolininko lėšas. 2009-08-12 patvarkymu buvo areštuota išieškotina suma, t.y. 150 Lt skola ir 261,95 Lt vykdymo išlaidos, iš viso 411,95 Lt. Teismas pažymėjo, jog pagal CPK antstoliui nesuteikta teisė tuo pačiu metu išieškoti priteistas sumas bei vykdymo išlaidas, nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais.

9Antstolis 2009-08-12 patvarkymu areštavo skolininko sąskaitoje Nr. ( - ) buvusias lėšas išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms padengti bei nurodė pervesti šias lėšas nedelsiant į antstolio sąskaitą. Teismas nustatė, jog tą pačią dieną, t.y. 2009-08-12 antstolis kreipėsi į skolininką su siūlymu sumokėti vykdymo išlaidas, kuriame nurodė, kad per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos nesumokėjus 261,95 Lt dydžio vykdymo išlaidų, vykdymo išlaidos bus išieškotos priverstinai CPK nustatyta tvarka, t.y. priteisiant nurodytą sumą teisme. Teismas konstatavo, jog šie veiksmai liudija, jog antstolis tuo pačiu metu išieškojo iš skolininko ir teismo nutarimu priteistą sumą, ir vykdymo išlaidas. Teismas konstatavo, jog šiais veiksmais antstolis pažeidė CPK nustatytą tvarką informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį ir suteikti jam terminą šioms išlaidoms apmokėti arba jų dydžiui ginčyti. Teismas atkreipė dėmesį, jog byloje duomenų apie tai, kad antstolis būtų kreipęsis dėl vykdymo išlaidų priteisimo į teismą, nėra. Teismas konstatavo, jog antstolis vykdymo išlaidas iš skolininko išieškojo be teismo sprendimo jas priteisti, t. y. neteisėtai.

10Teismas padarė išvadą, kad antstolis išieškojo vykdymo išlaidas, pažeisdamas CPK reikalavimus, todėl išieškotos iš skolininko lėšos vykdymo išlaidoms padengti turi būti grąžintos skolininkui. Šios lėšos išieškotos neteisėtai, nesilaikius privalomos procedūros. Todėl antstolio 2009-08-12 patvarkymas dalyje dėl vykdymo išlaidų arešto ir įpareigojimo jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, yra neteisėtas ir yra naikintinas. Teismas pažymėjo, jog patvarkymas dalyje dėl skolos, t.y. 150 Lt arešto yra teisėtas ir paliekamas galioti (CPK 7 str. 1 d., 18 str., 610 str., 611 str., 643 str.).

11Antstolis D. Šidlauskas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-11-09 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. palikti antstolio D. Šidlausko 2009-08-12 patvarkymą galioti visa apimtimi. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias priverstinių poveikio priemonių taikymo skolininkui taisykles. Atskirojo skundo argumentai:

121) 2002-10-28 raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui buvo išsiųstas. Skolininkui skolos nesumokėjus, buvo taikomos CPK 624 str. numatytos priverstinio poveikio priemonės. Pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito įstaigoje tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, kas ir buvo padaryta antstolio patvarkymu. Neaiškus teismo argumentas, jog tokie antstolio veiksmai reiškia CPK reglamentuojamos tvarkos pažeidimą.

132) Teismas, nustatęs, jog vykdomojoje byloje areštavus skolininko sąskaitą banke, pagal CPK 611 str. tvarką siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas skolininkui buvo išsiųstas, nepagrįstai konstatavo, jog tokiais veiksmais antstolis pažeidė CPK 611 str. nustatytą tvarką informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį.

143) Areštavus skolininko sąskaitą banke, lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą iš viso nebuvo nurašyta, todėl nesuprantamas teismo įpareigojimas grąžinti neteisėtai išieškotas 261,95 Lt vykdymo išlaidas. Antstolio nuomone, šis teismo įpareigojimas yra neteisėtas, nes antstolis tokių lėšų neišieškojo. Šioje vykdomojoje byloje antstolis nesikreipė į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nes skolininkas nepareiškė prieštaravimo dėl vykdymo išlaidų dydžio ir antstolis neišieškojo nei skolos, nei vykdymo išlaidų, todėl nesuprantamas teismo argumentas, jog antstolis vykdymo išlaidas išieškojo be teismo sprendimo jas priteisti.

15Pareiškėjas Strūnos pensionatas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog V. P., susipažinęs su Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-11-09 nutartimi, 2009-11-25 pervedė 150 Lt į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ( - ).

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo nutartis keistina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (CPK 513 str. 1 d., 689 str.). Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali pakeisti skundžiamą nutartį, nurodant, kad panaikinamas antstolio D. Šidlausko 2009-08-12 patvarkymas dalyje dėl įpareigojimo 261,95 Lt vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o likusioje dalyje skundas atmetamas.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai panaikino antstolio D. Šidlausko 2009-08-12 patvarkymą dalyje dėl įpareigojimo 261,95 Lt vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 689 str. antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bei reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Išieškojęs skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą antstolis turi išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007; 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007; 2007-09-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-36/2008).

18Nagrinėjamu atveju skolininkui V. P. geruoju nesumokėjus 150 Lt baudos valstybės naudai, antstolis D. Šidlauskas pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą ir tai sukūrė teisines pasekmes ir teisėtą pagrindą pagal CPK 624 str. taikyti numatytas priverstinio poveikio priemones - areštuoti išieškomą 150 Lt skolą ir vykdymo išlaidoms padengti reikalingą 261,95 Lt sumą. Tai reiškia, kad į antstolio depozitinę sąskaitą gali būti pervesta areštuota 150 Lt skola, o vykdymo išlaidoms padengti reikalinga areštuota 261,95 Lt suma paliekama skolininko sąskaitoje banke, nes nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas priteisti iš skolininko šias vykdymo išlaidas.

19Byloje nėra duomenų, kad vykdymo išlaidoms reikalinga areštuota 261,95 Lt suma iš skolininko sąskaitos banke buvo pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti antstolį 261,95 Lt vykdymo išlaidų grąžinti į skolininko V. P. sąskaitą banke.

20Nagrinėjamu atveju antstolis nusiuntė skolininkui 2009-08-12 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas 261,95 Lt sumai. Pateiktu skundu yra ginčijama siūloma geruoju sumokėti 261,95 Lt vykdymo išlaidų suma, motyvuojant tuo, kad skolininkas gauna tik 50 Lt socialinės globos skyriaus pašalpą. Tai, kad skolininkas neišreiškė sutikimo dėl vykdymo išlaidų dydžio, suteikia teisę CPK 611 str. nustatyta tvarka antstoliui kreiptis dėl vykdymo išlaidų priteisimo teismine tvarka, tuo suteikiant galimybę skolininkui ginčyti vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė teisinio pagrindo antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais, priimant 2009-08-12 siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Pažymėtina, kad 2009-11-25 skolininkas V. P. pats pervedė 150 Lt skolą į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 34).

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, todėl kolegija jų nevertina. Tai, kad apeliantui nepatinka skundžiamos nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir dėl to nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo civilinę bylą.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje iš esmės tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės ir įrodymai. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, kuri iš esmės yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos, panaikinant patvarkymą dalyje dėl įpareigojimo 261,95 Lt vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, pritaikytos tinkamai (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 18 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 314 str. 320 str., 328 str., 510 str., 512 str., 513 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 4 p., kolegija

Nutarė

24Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

25„Skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti antstolio Dainiaus Šidlausko 2009 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymą dalyje dėl įpareigojimo 261,95 Lt vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o likusioje dalyje skundą atmesti“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas Strūnos pensionatas 2009-09-23 pateikė skundą, prašydamas... 4. Antstolis D. Šidlauskas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė,... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-11-09 nutartimi pareiškėjo Strūnos... 6. 1) panaikinti antstolio D. Šidlausko 2009-08-12 patvarkymą dalyje dėl 261,95... 7. 2) įpareigoti antstolį D. Šidlauską neteisėtai išieškotas 261,95 Lt... 8. Teismas padarė išvadą, jog antstolis turėjo teisinį pagrindą priimti... 9. Antstolis 2009-08-12 patvarkymu areštavo skolininko sąskaitoje Nr. ( - )... 10. Teismas padarė išvadą, kad antstolis išieškojo vykdymo išlaidas,... 11. Antstolis D. Šidlauskas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 12. 1) 2002-10-28 raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui buvo išsiųstas.... 13. 2) Teismas, nustatęs, jog vykdomojoje byloje areštavus skolininko sąskaitą... 14. 3) Areštavus skolininko sąskaitą banke, lėšų į antstolio depozitinę... 15. Pareiškėjas Strūnos pensionatas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė,... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 18. Nagrinėjamu atveju skolininkui V. P. geruoju nesumokėjus 150 Lt baudos... 19. Byloje nėra duomenų, kad vykdymo išlaidoms reikalinga areštuota 261,95 Lt... 20. Nagrinėjamu atveju antstolis nusiuntė skolininkui 2009-08-12 siūlymą... 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kiti atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 4 p., kolegija... 24. Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį... 25. „Skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti antstolio Dainiaus Šidlausko 2009...