Byla 2-800-538/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TAURUS-EKSPRES“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS įgaliotam asmeniui Indrei Frederikai Kvaukaitei, atsakovo K. N. atstovui advokato padėjėjui Viliui Karoliui, atsakovės Lietuvos ir Vokietijos uždarosios akcinės bendrovės „TRANSDELTA“ atstovei Agnei Margevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TAURUS-EKSPRES“ ieškinį atsakovams K. N. ir Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „TRANSDELTA“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų 227 601,50 Lt ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009 metų rugpjūčio 24 dieną UAB „TAURUS-EKSPRES" (toliau - Nuomininkas) sudarė su Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA" (toliau -Nuomotojas) Patalpų ir aikštelės nuomos sutartį dėl patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 375,29 kv. m ir aikštelės, kurios plotas 18 538 kv. m, esančių ( - ), nuomos. Sutarties 1.2 p. įtvirtinta, kad Nuomininkas savo lėšomis ir rizika pabaigia Nuomotojui nuosavybės teise priklausančių patalpų ( - ) rekonstrukciją į administracines patalpas ir automobilių aikštelės įrengimą, pagal savo poreikius pagal suderintą Patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo darbų sąmatą. Remiantis nuomos sutarties priedu Nr. 1, bendra patalpų ir aikštelės įrengimo darbų suma sudarė 839 000 Lt. Aikštelės įrengimo ir patalpų rekonstrukcijos darbai buvo atliekami pasitelkus trečiuosius asmenis: UAB „Pramoninis montažas", UAB „Perdanga", UAB „Vilniaus betono demontavimo technika" ir UAB „Egesta". UAB „TAURUS-EKSPRES", vykdydama 2009-08-24 Patalpų ir aikštelės nuomos sutarties 1.2 p., 2009-09-10 sudarė su UAB „Egesta" statybos rangos sutartį dėl Lietuvos ir Vokietijos UAB „Transdelta" (Nuomotojui) priklausančių buitinių patalpų rekonstrukcijos. 2009-10-06 PVM sąskaita faktūra (serija SMN Nr. 05266) patvirtina, kad dėl rekonstrukcijos darbų UAB „TAURUS-EKSPRES" patyrė 32.670,10 Lt išlaidų. Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas patvirtina, kad aikštelės įrengimo darbai baigti 2010 metų rugsėjo pradžioje. Šią aplinkybę patvirtina ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika" 2010 metų rugsėjo 7 dieną išrašyta PVM sąskaita faktūra (serija BDT 010215). UAB „TAURUS-EKSPRES" patirtos išlaidos dėl aikštelės įrengimo darbų sudaro 194.931,40 Lt. Priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, kad tik 2010 metų birželio 01 dieną Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA" perdavė UAB „TAURUS-EKSPRES" valdyti aikštelę. Šalių susitarimu nustatyta nuomos trukmė sudarė 10 metų nuo 2010-06-01 dienos (sutarties 3.2 p.). Tačiau, kadangi 2010 metų rugsėjo mėn. UAB „TAURUS-EKSPRES" vadovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „TAURUS-EKSPRES" iškėlimo, 2009 metų rugpjūčio 24 dienos patalpų ir aikštelės nuomos sutartis nutraukta 2010 metų gruodžio 10 dieną dėl UAB „TAURUS-EKSPRES" nemokumo. Ieškovė pažymi, jog 2009 metų rugpjūčio 24 dienos sandoris prieštarauja ne tik įmonės kreditorių interesams, bet ir įmonės siekiamam tikslui. Remiantis UAB „TAURUS-EKSPRES" įstatų 2.1 p. bendrovės veiklos tikslas – vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę veiklą siekiant gauti pelno. Tuo tarpu 2009 metų rugpjūčio 24 dienos sutartis bei jos vykdymą liudijantys įrodymai tik patvirtina, kad įmonė dėl sudaryto sandorio patyrė nuostolių, o ne gavo pelno. Akivaizdu, kad dėl UAB „TAURUS-EKSPRES" patirtų nuostolių yra atsakingi buvęs įmonės vadovas bei Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA". Nurodo, jog 2009 metų rugpjūčio 24 dienos Patalpų ir aikštelės nuomos sutartis pažeidžia ieškovo kreditorių teises, kadangi dėl atliktų aikštelės įrengimo ir patalpų rekonstrukcijos darbų UAB „TAURUS-EKSPRES" patyrė 227 601,50 Lt išlaidų. Ieškovė 2009 metų rugpjūčio 24 d. sandorio sudarymo metu buvo nemoki. Šias aplinkybes patvirtina ieškovės finansinės atskaitomybės duomenys 2009 metų gruodžio 31 dienai. UAB „TAURUS-EKSPRES" vadovas juridinio asmens atžvilgiu veikė nesąžiningai, kadangi sudarant 2009 metų rugpjūčio 24 dieną patalpų ir aikštelės nuomos sutartį, atsakovui K. N. buvo žinoma tiek vienos tiek kitos įmonės finansinė situacija, kadangi atsakovas ėjo tiek Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA", tiek UAB „TAURUS-EKSPRES" vadovo pareigas. Tai patvirtina VĮ Registrų centras išrašas. Taip pat pažymėjo, kad K. N. nuo 2008 metų gruodžio 31 dienos iki 2011 metų kovo 8 d. buvo ir šios įmonės akcininkas. Pažymėjo, kad atsakovas yra ir UAB „TAURUS-EKSPRES" akcininkas. Atsižvelgė į paminėtas aplinkybes, nurodė, jog už UAB „TAURUS-EKSPRES" patirtus nuostolius taip pat yra atsakinga ir Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA", kadangi atsakovė pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „TRANSEDLTA" buvo žinoma UAB „TAURUS-EKSPRES" prasta finansinė situacija, todėl toks veikimas, kai sudaromas 2009 metų rugpjūčio 24 d. sandoris dėl patalpų ir aikštelės nuomos sutarties traktuojamas kaip sudarytas pažeidžiantis pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

3Atsakovas K. N. su ieškiniu nesutinka. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog iš esmės neteisėtą atsakovo veiką ieškovė grindžia trijų elgesio taisyklių/principų pažeidimu. Protingumo principo pažeidimo fakto ar aplinkybių pagrindžiančių tokio reikalavimo pažeidimą ieškinyje nenurodoma. Yra pateikti svarstymai, kaip reikia elgtis, kad atsakovo veika būtų pripažįstama protinga, tačiau konkrečių aplinkybių dėl to, kad atsakovas, būdamas įmonės direktorius elgtųsi neprotingai nėra pateikta. Nenurodant tokių aplinkybių, teiginiai, kad elgesys buvo neprotingas šie negali būti laikomi įrodytais. Nesąžiningumą ieškovė įrodinėja aplinkybe, kad atsakovas vienu metu ėjo UAB „TAURUS-EKSPRES" bei Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA vadovo pareigas. Akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) nedraudžia vienu metu užimti kelių bendrovių vadovų pareigų. Tarp susijusių bendrovių sudarinėti teisines pasekmes sukeliančių sandorių taip pat joks teisės aktas neuždraudžia. Tai, kad atsakovas vienu metu buvo šių bendrovių dalyvis, taip pat nesąžiningumo fakto nerodo. Remiantis CPK, pareigos elgtis sąžiningai pažeidimus privalo įrodyti ieškovė, todėl šiuo atveju, vien paminėtų aplinkybių neužtenka pagrįsti atsakovo nesąžiningumo. Pažymėjo, kad ieškovė nurodo, kad yra pažeistas lojalumo įmonei reikalavimas, tačiau aplinkybių patvirtinančių šiuos savo teiginius ieškinyje nenurodo. Todėl mano, kad nesant neteisėtos veikos net požymių, ieškinys dėl žalos atlyginimo yra reiškiamas nepagrįstai. Ieškovės įvardyti nuostoliai yra neteisingai suprantami kaip žala. Įmonė UAB „TAURUS-EKSPRES" nuo pat savo įsteigimo patalpas savo veiklai vykdyti ir gauti pelną nuomojosi iš trečiųjų asmenų. Logistikos, sandėliavimo, ekspedicijos veiklai vykdyti yra reikalingos labai didelės patalpos ir statiniai. Duomenų kokio dydžio nuomos mokestis buvo mokamas prieš tai nėra pateikta. Patalpų ir aikštelės nuomos sutartyje minimu darbų atlikimo laikotarpiu ieškovė nemokėjo nuomos sutartyje nustatyto mokesčio, kuris turėjo siekti apie 16 000 Lt per mėnesį. Nuo 2009-08-24 iki 2010-06-01 buvo vykdomi įrengimo darbai ir todėl nuomos mokestis nebuvo mokamas. Ieškinyje nėra duomenų, kad po to laikotarpio nuoma buvo mokama ar koks buvo mokamos nuomos dydis.

4Atsakovė Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ su ieškiniu nesutinka. Prašo netenkinti ieškovės reikalavimo dėl 227 601,50 Lt nuostolių priteisimo iš atsakovės UAB „TRANSDELTA"; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovė klaidingai suvokia Sutarties dalyką, bei jo kainą, kadangi pagrįsdama ieškovės ir jos kreditorių galimai pažeistus interesus dėl Sutarties tarp ieškovės ir atsakovės UAB „TRANSDELTA" pasirašymo, sutarties dalyką nurodo nuomojamų patalpų ir aikštelės įrengimą (kas atitinka rangos darbų sampratą), o sutarties kainą – šių rangos darbų kainą, kas atsakovės UAB „TRANSDELTA" manymu, yra visiškai neteisinga. Absoliučiai visos ieškovės ieškinyje minimos išlaidos, kurias ieškovė įvardija kaip patirtus nuostolius, yra susijusios ne su Sutarties dalyku ir jo kaina, o su darbais, kuriuos ieškovė prisiėmė atlikti savo rizika, pagal savo poreikius (Sutarties 1.2 punktas). Atkreipė dėmesį, jog Sutarties dalykas yra patalpų ir aikštelės nuoma, o Sutarties kaina yra ta kaina, kuri yra taikoma objekto, t. y. patalpų ir aikštelės nuomai, kuri yra šalių, t. y, ieškovės ir atsakovės UAB „TRANSDELTA" aptarta ir užfiksuota Sutartyje. Pagal Sutarties 4.1 punkte nustatytas sąlygas atsakovė UAB „TRANSDELTA" išnuomojo ieškovei UAB „TAURUS-EKPRES" 375,29 kv. m ploto administracines patalpas už 5 000 Lt per mėnesį, o 18 538 kv. m aikštelę už 11 000 Lt per mėnesį (Sutarties 4.1 punktas). Tai reiškia, kad už vieną nuomojamų patalpų kvadratinį metrą ieškovė per mėnesį mokėjo 13,32 Lt.; už vieną nuomojamos aikštelės metrą ieškovė per mėnesį mokėjo 0,59 Lt. Per Sutarties galiojimo laikotarpį ieškovė už patalpų nuomą iš viso sumokėjo tokia tvarka: 2010-06-18 – 350 Lt; 2010-07-13 – 1 000 Lt; 2010-08-17 – 350 Lt; 2010-08-18 – 100 Lt;

52010-09-10 – 13 200 Lt, iš viso per Sutarties galiojimo laikotarpį ieškovė sumokėjo atsakovei UAB „TRANSDELTA" 15 000 Lt, tačiau šios sumos nėra jokiu būdu neteisėtos ar pažeidžiančios teisėtus ieškovės ar jos kreditorių interesus, kadangi, kaip ir nurodyta Sutartyje atsakovė UAB „TRANSDELTA" perdavė ieškovei naudotis aikštelę nuo 2010 m. birželio 1 d. (Sutarties 3.1 punktas), todėl šie atsiskaitymai yra laikomi teisėtais atsiskaitymais pagal nuomos paslaugų Sutartį. Jokių kitų mokėjimų ieškovė atsakovei UAB „TRANSDELTA" neatliko, todėl pastarasis ieškovės ar jos kreditorių interesų nepažeidė. Ieškovė klaidingai teigia, jog jos patirtos išlaidos pagerinant patalpų būklę idant ši atitiktų jos poreikius, yra ieškovės patirti nuostoliai, dėl ko yra galimai pažeisti jos ar jos kreditorių interesai. Su šiuo pareiškimu atsakovė UAB „TRANSDELTA" irgi nesutinka. Pabrėžia, jog UAB "TRANSDELTA" yra pelno siekiantis juridinis asmuo, suinteresuotas tolesniu šios bendrovės vystymu ir pajamų gavimu.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, jog 2009-08-24 UAB „TAURUS-EKSPRES" (toliau – Nuomininkas) sudarė su Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ (toliau – Nuomotojas) Patalpų ir aikštelės nuomos sutartį dėl patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 375,29 kv. m ir aikštelės, kurios plotas 18 538 kv. m, esančių ( - ) (t. 1. b. l. 10–11). Sutarties 1.2 punkte įtvirtinta, kad Nuomininkas savo lėšomis ir rizika pabaigia Nuomotojui nuosavybės teise priklausančių buitinių patalpų ( - ), rekonstrukciją į administracines patalpas ir automobilių aikštelės įrengimą, tinkamą eksploatacijai pagal savo poreikius pagal suderintą Patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo darbų sąmatą, pateikta priede Nr. 1. Remiantis nuomos sutarties priedu Nr. 1 (t. 1, b. l. 12), bendra patalpų ir aikštelės įrengimo darbų suma sudarė 839 000 Lt. Byloje pateikta aikštelės esminio pagerinimo sąmata (t. 1, b. l. 13) bei 2009-09-10 statybos rangos sutartis, sudaryta tarp UAB „TAURUS-EKSPRES" ir UAB „Egesta“ (t. 1, b. l. 29–30), iš jų matyti, kad aikštelės įrengimo ir patalpų rekonstrukcijos darbai buvo atliekami pasitelkus trečiuosius asmenis: UAB „Pramoninis montažas", UAB „Perdanga", UAB „Vilniaus betono demontavimo technika" ir UAB „Egesta“. Byloje pateikta 2009-10-06 PVM sąskaita faktūra (serija SMN Nr. 05266), joje matyti, kad už administracinių patalpų rekonstrukcijos darbus įmonei UAB „TAURUS-EKSPRES“ yra išrašyta 32 670,10 Lt suma (t. 1, b. l. 31–32). UAB „Vilniaus betono demontavimo technika" 2010-09-07 išrašė PVM sąskaitą faktūrą, ši – 194 931,40 Lt suma atsakovei UAB „TAURUS-EKSPRES" pateikta už aikštelės rekonstrukcijos darbus bei esminį pagerinimą (t. 1, b. l. 16). Aikštelės priėmimo–perdavimo aktas patvirtina, kad 2010-06-01 Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA" perdavė UAB „TAURUS-EKSPRES" valdyti aikštelę (t. 1, b. l. 14). Šalių susitarimu nustatyta nuomos trukmė sudarė 10 metų nuo 2010-06-01 dienos (sutarties 3.2 p.). Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-10 nutartimi įmonei UAB „TAURUS-EKSPRES" iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 7–8). 2009-08-24 patalpų ir aikštelės nuomos sutartis nutraukta 2010-12-10 dėl UAB „TAURUS-EKSPRES" bankroto (t. 1, b. l. 15).

8Dėl atsakovės Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ atsakomybės

9Ieškovė nurodo, jog už UAB „TAURUS-EKSPRES“ patirtus nuostolius yra atsakinga ir Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“, kadangi atsakovė pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „TRANSEDLTA“ buvo žinoma UAB „TAURUS-EKSPRES“ prasta finansinė situacija, mano, kad 2009-08-24 sandoris dėl patalpų ir aikštelės nuomos sutarties turi būti traktuojamas kaip sudarytas pažeidžiantis pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Su šiuo teiginiu teismas nesutinka.

10Teismas pažymi, jog sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

11Byloje nėra jokių duomenų, jog sutartis, kuri 2009-08-24 buvo pasirašyta tarp UAB „TAURUS-EKSPRES“ ir atsakovės UAB „TRANSDELTA“ neatitiko tuo metu galiojusių ekonomiškumo, verslumo, rinkos kriterijų, t. y. tai, kad sutarties kaina buvo dirbtiniai išpūsta, priešingai, ji atitiko įmonės UAB „TRANSDELTA“ lūkesčius, nes buvo priimtina, sutartis turėjo atsakovei atnešti stabilias mėnesines ilgalaikes įplaukas. Todėl teigti, kad atsakovė elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, yra nepagrįsta.

12Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog sutarties laisvės principas apima ir sutarties šalių teisę bet kada nutraukti sutartį jų bendru sutarimu. Tam, kad būtų nustatyta, ar buvo pagrindas nutraukti sutartį, būtina išsiaiškinti sutarties sąlygas. Joms nustatyti taikytinos CK 6.193 straipsnyje reglamentuotos sutarčių aiškinimo taisyklės (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A.D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Creditusm Vilnius“ v. AB ,,Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.). Nagrinėjamu atveju 2009-08-24 tarp UAB „TAURUS-EKSPRES“ ir Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ sudarytoje Patalpų ir aikštelės nuomos sutarties 10.1 ir 10.1.3 punktuose yra nustatyta, jog Nuomotojas nuomos sutartį prieš terminą gali nutraukti, jei Nuomininkas daugiau nei už tris mėnesius nesumokėjo nuomos ir kitų mokesčių, tapo nemokus ar bankrutavo. Minėtos sutarties 10.7 punkte nustatyta: „nutraukus sutartį prieš terminą dėl Nuomininko kaltės, Nuomininko bankroto ar likvidavimo, Nuomotojas neprisiima atsakomybės už Nuomininko patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo išlaidas bei kitas investicijas, kurios buvo atliktos Nuomininko iniciatyva“ (t. 1, b. l. 11). Pažymėtina, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos visos sutarties kontekste, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Taigi vadovaujantis sutarties sisteminiu aiškinimo principu – šiuo atveju vertinant sutarties prieš terminą nutraukimą bei sutarties nutraukimo pasekmes darytina išvada, kad iškėlus įmonei UAB „TAURUS-EKSPRES“ bankroto bylą, šalys prieš terminą ją nutraukė sutartyje įtvirtintu pagrindu, be to, nutraukus tarp šalių minėtą sutartį, atsakovei Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ atsakomybė už patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo išlaidas bei kitas investicijas, kurios buvo atliktos Nuomininko – UAB „TAURUS-EKSPRES“ iniciatyva, neatsirado. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostata, jog niekinio sandorio negaliojimo teisinius padarinius teismas taiko savo iniciatyva (ex officio), reiškia, kad teismas, nustatęs, jog sandoris, kuriuo remiasi viena šalių arba abi šalys, yra niekinis, privalo pripažinti jį negaliojančiu, nors tokio reikalavimo ir nepareikšta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. A. B. ir kt., Nr. 3K-3-1333/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje 305-oji DNSB „Bokštas“ v. Vilniaus miesto valdybą, Nr. 3K-3-512/200; 2005 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ramunė“ v. UAB „Vengrobalt–K“, bylos Nr. 3K-3-122/2005; 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. S. T., B. K., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-181/2005; 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje T. N. S. v. J. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-328/2006 ir kt.). Nagrinėjamu atveju sistemiškai išnagrinėjus ir įvertinus sutarties sąlygas nėra jokio pagrindo ginčo sutartį pripažinti niekine (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad šioje byloje šalys sutarties sąlygų neginčija, pripažinti sutartį negaliojančia, neprašo.

13Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamos bylos šalys, nustačiusios sutartyje pagrindus, kuriais tiek Nuomotojas, tiek Nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį (inter alia Nuomotojo teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jei Nuomininkui iškeliama bankroto byla), pagal CK 6.497 straipsnio 5 dalies 5 dalį įgijo teisę šiais pagrindais sutartį nutraukti, t. y. nesikreipdamos į teismą; be to, po sutarties nutraukimo atsakovei Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ nekilo atsakomybė už Nuomininko patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo išlaidas bei kitas investicijas, kurios buvo atliktos Nuomininko iniciatyva, be to ieškovė nepateikė nenuginčijamų argumentų, kad atsakovė elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, todėl ieškinys atsakovei Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „TRANSDELTA“ dėl 227 601,50 Lt priteisimo atmestinas.

14Dėl atsakovo K. N. atsakomybės

15Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). CPK 178 straipsnyje įtvirtinta šalių procesinė pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

16Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką CPK 178 straipsnio norma reiškia, kad joje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga, kuri nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S. ir G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. S. v. P. N. , bylos Nr. 3K-3-440/2008; 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. UAB ,,GeoTec-Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009; 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. M. v. R. J. ,bylos Nr. 3K-3-546/2011). Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad dėl UAB „TAURUS-EKSPRES" patirtų nuostolių yra atsakingas ir buvęs įmonės vadovas – atsakovas K. N.. Mano, kad buvusio UAB „TAURUS-EKSPRES“ vadovo K. N. veika neteisėta, kadangi atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas specialiąsias pareigas juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, lojalumo įmonei reikalavimą.

17Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

18Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

19Vadovaujantis UAB „TAURUS-EKSPRES“ įstatų (t. 1, b. l. 46–50) 2.1 punktu, bendrovės veiklos tikslas - vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę veiklą siekiant gauti pelno. Nagrinėjamu atveju byloje pateikti duomenys (t. 1, b. l. 35–37), iš kurių matyti, kad 2009 metų gruodžio 31 dienai sudarytu UAB „TAURUS-EKSPRES“ balansu, 2009 metų gruodžio 31 dienai UAB „TAURUS-EKSPRES“ valdomas turtas sudarė 12 052 917 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 11 556 471 Lt. Be to, 2010 metų gruodžio 31 dienai sudarytas UAB „TAURUS-EKSPRES“ balansas patvirtina, kad 2010 metai įmonei buvo nuostolingi. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 304 238 Lt, iš kurių 4 093 776 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir 1 210 492 Lt po vienerių metų mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai; įmonės turimo ir į balansą įrašyto turto vertė 2010 metų gruodžio 31 dienai sudarė 4 004 583 Lt (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis). Be to, kaip matyti iš byloje pateiktos nutarties, kuria UAB „TAURUS-EKSPRES“ iškelta bankroto byla, nustatyta, jog UAB „TAURUS-EKSPRES“ veikla nuostolinga, ji negali atsiskaityti su kreditoriais; iš teismui pateikto 2010-06-30 įmonės balanso teismas nustatė, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 10 881 988 Lt, įmonės turimo turto likutinė suma yra 10 157 697 Lt, taigi įsipareigojimai (skolos) kreditoriams viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės; nuostoliai 2010-06-30 buvo 1 220 737 Lt; įmonės skolos tiekėjams sudarė 9 236 175,01 Lt; 2010-10-07 įmonėje dirbo 38 darbuotojai, kiti įmonės darbuotojai buvo atleisti. Įmonės vadovas ir akcininkas, šioje byloje atsakovas K. N. nurodė, kad atsakovė turi skolų, kurių sumokėti negali (t. 1, b. l. 7–8). Iš į bylą pateiktų UAB „TAURUS-EKSPRES“ balansų už 2007 ir 2008 metus (t. 1, b. l. 41–43) negalima nepastebėti ir to, kad įmonės paskutinieji metai, kada įmonės veikla buvo pelninga, buvo 2007 metai (t. 1, b. l. 43), kada įmonės pelnas siekė 704 395 Lt. Pastebėtina tai, kad jau 2008 metais UAB „TAURUS-EKSPRES“ patyrė 1 444 109 Lt nuostolių, mokėtinos sumos 2008 metais, lyginant su 2007 metais, nuo 12 949 799 Lt išaugo iki 14 813 718 Lt (t. 1, b. l. 42, 43). Pažymėtina ir tai, kad įmonės finansiniai dokumentai pasirašyti atsakovo ir buvusio įmonės vadovo K. N..

20Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas mano, kad atsakovas ir UAB „TAURUS-EKSPRES“ buvęs vadovas žinojo apie nepelningą įmonės veiklą, atsiradusius finansinius sunkumus, kurių našta tik didėjo, tačiau nepaisant to, 2009-08-24 UAB „TAURUS-EKSPRES" sudarė su Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ Patalpų ir aikštelės nuomos sutartį, kurios 1.2 punkte buvo įtvirtinta, kad UAB „TAURUS-EKSPRES" savo lėšomis ir rizika pabaigia Nuomotojui nuosavybės teise priklausančių buitinių patalpų rekonstrukciją į administracines patalpas ir automobilių aikštelės įrengimą, tinkamą eksploatacijai pagal savo poreikius pagal suderintą Patalpų rekonstrukcijos ir aikštelės įrengimo darbų sąmatą, pateikta priede Nr. 1; jame bendra patalpų ir aikštelės įrengimo darbų suma sudarė 839 000 Lt. Taigi įmonės vadovas, kurio vadovaujamos įmonės veikla jau turėjo bankrutuojančios įmonės požymių – faktiškai būdama nemoki, prisiėmė įsipareigojimą atlikti Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „TRANSDELTA“ priklausančių patalpų rekonstrukciją ir aikštelės įrengimą, juo tik dar labiau pablogino savo finansinę situaciją. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas mano, kad atsakovas K. N., vadovaudamas įmonei UAB „TAURUS-EKSPRES" sudarant 2009-08-24 ginčo sutartį, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė jau tada iškilusios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus (CK 6.246 straipsnis). Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad už administracinių patalpų ir aikštelės rekonstrukcijos darbus bei esminį pagerinimą patyrė 227 601,50 Lt išlaidų. Ši suma laikytina atsakovo K. N. padarytos žalos dydžiu (CK 6.249 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad yra atsakovo K. N. veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos įmonei bei jos kreditoriams atsiradimo.

21Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė, kad atsakovas K. N. – buvęs UAB „TAURUS-EKSPRES" įmonės administracijos vadovas nevykdė arba netinkamai vykdė CK 2.87 straipsnyje ir steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, todėl jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis); iš atsakovo K. N. priteistina ieškovei bankrutavusiai UAB „TAURUS-EKSPRES“ 227 601,50 Lt.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškovė teismui pateikė prašymą iš atsakovės Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA” priteisti patirtas 261 Lt bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 180). Atsižvelgiant į tai, kad teismas ieškinį šios atsakovės atžvilgiu atmeta, pateiktos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

24Ieškovė teismui pateikė prašymą iš atsakovo K. N. priteisti 521 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 1, b. l. 84–87, 136–139). Kadangi teismas minėto atsakovo ieškinį tenkina, minėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „TAURUS-EKSPRES“, įmonės kodas 233298990, buveinės adresas Tilžės g. 60, Klaipėda, 227 601,50 Lt iš atsakovo K. N., asmens kodas ( - ) adresas ( - ).

28Kitą ieškinio dalį atmesti.

29Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „TAURUS-EKSPRES“ Iš atsakovo K. N. 521 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-30 nutartimi atsakovui K. N., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

31Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-30 bei 2012-02-24 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „TRANSDELTA“, įmonės kodas 110667527, adresas ( - ) palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų 227 601,50 Lt ir... 3. Atsakovas K. N. su ieškiniu nesutinka. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 4. Atsakovė Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ su ieškiniu nesutinka.... 5. 2010-09-10 – 13 200 Lt, iš viso per Sutarties galiojimo laikotarpį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, jog 2009-08-24 UAB „TAURUS-EKSPRES" (toliau –... 8. Dėl atsakovės Lietuvos ir Vokietijos UAB „TRANSDELTA“ atsakomybės... 9. Ieškovė nurodo, jog už UAB „TAURUS-EKSPRES“ patirtus nuostolius yra... 10. Teismas pažymi, jog sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali... 11. Byloje nėra jokių duomenų, jog sutartis, kuri 2009-08-24 buvo pasirašyta... 12. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog sutarties laisvės principas apima ir... 13. Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad... 14. Dėl atsakovo K. N. atsakomybės... 15. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 16. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką 17. Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens... 18. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 19. Vadovaujantis UAB „TAURUS-EKSPRES“ įstatų (t. 1, b. l. 46–50) 2.1... 20. Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas mano, kad atsakovas ir... 21. Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas konstatuoja, kad ieškovė... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškovė teismui pateikė prašymą iš atsakovės Lietuvos ir Vokietijos UAB... 24. Ieškovė teismui pateikė prašymą iš atsakovo K. N. priteisti 521 Lt... 25. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 28. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 29. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-30 nutartimi atsakovui K. N., asmens kodas... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-30 bei 2012-02-24 nutartimis taikytas... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...