Byla 2-174/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-7544-590/2011 pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai ieškinį atsakovams valstybinei biudžetinei įstaigai Viešųjų pirkimų tarnybai, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešo konkurso teisinių santykių (tretieji asmenys: advokatų kontora Balčiūnas ir Grajauskas, advokatų kontora Eversheds Saladžius, advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENĖ, advokatų L. Jako ir R. Kurlavičienės profesinė bendrija „ADLEX“, ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontora, NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinė bendrija, Stašaitis & Partners advokatų kontora) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (viešo konkurso sustabdymo) taikymo tikslingumo ir šių laikinųjų apsaugos priemonių atitikimo proporcingumo principui, suderinamumo su siekiu užtikrinti viešąjį interesą.

5Kauno miesto savivaldybės administracija siekė supaprastinto atviro konkurso būdu įsigyti teisinių paslaugų teikimo paslaugą, t.y. pirkti aukštą kvalifikaciją turinčių advokatų teikiamas teisines paslaugas, reikalingas Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai atstovauti ypač reikšmingose Kauno miestui bylose, taip pat sprendžiant svarbius miestui klausimus, susijusius su specifiniu teisiniu reguliavimu. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsniu, viešąjį pirkimą nuspręsta vykdyti CVP IS priemonėmis. Skelbime dėl viešųjų teisinių paslaugų pirkimo ir pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, jog pasiūlymų pateikimo terminas yra 2011 m. rugsėjo 28 d. 14.00 val. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu, 14 val. 02 min. gautas advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai prašymas sustabdyti procedūras, kuriame nurodyta, kad dėl gedimų Centriniame viešųjų pirkimų portale tiekėjas negali laiku pateikti savo pasiūlymo. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pateikti 7 elektroniniai pasiūlymai, į tai, kad viešojo pirkimo procedūra sklandžiai pradėta ir vykdoma naudojantis tomis pačiomis CVP IS priemonėmis, į tai, kad apie gedimus CVP IS pranešimų nebuvo gauta bei į tai, kad nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei pirkimo dokumentuose nenumatyta galimybė tokiu pagrindu nukelti viešųjų pirkimų procedūras, nusprendė pradėtos vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros nenukelti.

6Ieškovas Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų tarnybą perduoti perkančiajai organizacijai Kauno miesto savivaldybės administracijai Viešųjų pirkimų tarnybos serveryje, kuriame kaupiami ir saugomi perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų patalpinti duomenys ir dokumentai, saugomą ieškovų 2011 m. rugsėjo 28 d. pateiktą pasiūlymą: dokumentus ir jų priedus, skirtą pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbtam viešajam teisinių paslaugų pirkimui Nr. 110842 (CPV IS Nr. 56474); įpareigoti perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją vertinti Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai pateiktą pasiūlymą dėl teisinių paslaugų pirkimo viešajame konkurse kartu su kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 110842 (CPV IS Nr. 56474) procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo priėmimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 110842 (CPV IS Nr. 56474) procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

10Teismas nurodė, kad ieškinio patenkinimo atveju perkančioji organizacija būtų įpareigota vertinti advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai pateiktą pasiūlymą dėl teisinių paslaugų pirkimo viešajame konkurse kartu su kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais. Tokį galimai ieškovui palankų teismo sprendimą būtų sunku įvykdyti, jei perkančioji organizacija sudarytų viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 144 str.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neadekvačios siekiamam tikslui, pažeidžia proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ir viešuosius interesus. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

14Kauno miesto savivaldybės administracija, priimdama sprendimą organizuoti teisinių paslaugų teikimo viešąjį pirkimą, siekė, kad per aukštą kvalifikaciją turinčius advokatus būtų tinkamai atstovaujami Kauno miesto savivaldybės interesai Kauno miestui reikšmingose bylose. Taigi, buvo siekiama užtikrinti ne tik Kauno miesto savivaldybės, bet ir miesto, jų gyventojų tinkamą teisinį atstovavimą bei kvalifikuotai ginti viešąjį interesą. Byloje neįrodyta, kad ieškovo privatus interesas būtų reikšmingesnis už viešąjį interesą ir kad žala, kurią jis galimai patirs bus adekvati žalai, kurią patirs viešojo administravimo subjektas įpareigojimo nesudaryti teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Teismas nesiaiškino, kokią realią žalą patirs ieškovas, jei nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės, be to, nutartyje nepateikė motyvų, kodėl, teismo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės neviršys jų teikiamos naudos.

152. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis nustato, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas būtų neproporcingas (neadekvatus) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau nei reikia tikslams pasiekti, būtų pažeista ginčo šalių interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, viešasis interesas.

163. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ūkio subjektų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Atsakovo ketinamų įsigyti paslaugų pobūdis tūri viešąjį interesą.

174. Byloje nėra duomenų, rodančių, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, pranešus atsakovui, būtų galėjęs sukelti grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

18Gauti trys atsiliepimai į atsakovo atskirąjį skundą.

19Ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nenukentės, nes atsakovo teisės skyriuje dirba 25 kvalifikuoti teisininkai, kurie galės atsakovui tinkamai atstovauti svarbiose bylose. Be to, atsakovas galės įsigyti papildomų paslaugų iš anksčiau paslaugas teikusios advokatų kontoros.

212. Atsakovas atskirajame skunde nepateikia svarių argumentų ar faktų, kokią žalą patirs, jeigu nebus panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

223. Iš turimų duomenu apie viešajame konkurse dalyvavusius tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas, ieškovo pasiūlymas buvo geriausias (kaina mažiausia), todėl ieškovas turi ypatingai didelį suinteresuotumą šia byla.

234. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, vėliau galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju teismo sprendimo vykdymas būtų sudėtingas arba neįmanomas ir ieškovui teliktų kelias kreiptis dėl patirtos žalos atlyginimo, tačiau tokioje situacijoje būtu visiškai neužtikrinamas racionalus savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas. Skelbto konkurso kaina laikytina didele (iš pateiktų pasiūlymų matyti, kad mažiausia kaina buvo 209 330 Lt).

245. Ieškovas neturi galimybių teismui pateikti savo pasiūlymo, kadangi elektroniniu parašu pasirašytas ir į CVP IS patalpintas pasiūlymas ieškovui nepasiekiamas. Teismas, norėdamas įsitikinti ieškovo argumentų pagrįstumu dėl pasiūlymo kainos, turėtų reikalauti Viešųjų pirkimų tarnybos, jog ji pateiktų ieškovų pasiūlymą saugomą CVP IS serveriuos.

25Tretysis asmuo ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontora prašo atsakovo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad sutinka su atsakovo pozicija, jog teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, turėjo atsižvelgti į viešą interesą, į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą. Teismas taip pat turėjo įvertinti, ar ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios siekiamam tikslui, ar jų taikymas nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų, įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių sukeliamas neigiamas teisines pasekmes. Atsižvelgiant į perkamų teisinių paslaugų svarbą, pirmos instancijos teismas turėjo daryti išvadą, kad rizika pažeisti ieškovo interesus nusveria rizika pažeisti Kauno miesto visuomenės interesus.

26Tretysis asmuo advokatas Žilvinas Stašaitis taip pat prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimta nesant pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. neįrodžius grėsmės, kad jų nepritaikius, ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Skundžiama nutartis yra tinkamai nemotyvuota bei nepagrįsta. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas nevertino, ar ja nebus pažeidžiamas viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje yra neproporcingas siekiamiems tikslams, iškreipia šalių interesų pusiausvyrą, suteikia nepagrįsta procesinį pranašumą ieškovui ir apsunkina atsakovo poziciją.

27Pažymėtina, kad šiuo metu atsakovui teisines paslaugas teikia tretysis asmuo advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & PARTNERS. Situacija, kai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir todėl atsakovas negali tikėtinai naudingesnėmis sąlygomis sudaryti teisinių paslaugų teikimo sutarties su kita advokatų kontora, naudinga šiam trečiajam asmeniui, kuris toliau gali teikti atsakovui teisines paslaugas, todėl jo atsiliepimas turėtų būti vertinamas kritiškai.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas tenkintinas.

30Byloje kilo ginčas dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, byloje, kurioje ginčijamas viešasis pirkimas.

31Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso, vadovautis ekonomiškumo, proporcingumo ir efektyvumo principais (CPK 145 str. 2 d., 4237 str. 1 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

32Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinio patenkinimo atveju, perkančioji organizacija būtų įpareigota vertinti advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai pateiktą pasiūlymą dėl teisinių paslaugų pirkimo viešajame konkurse kartu su kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais ir todėl galimai ieškovui palankų teismo sprendimą būtų sunku įvykdyti, jei perkančioji organizacija sudarytų viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė viešojo pirkimo procedūrų vykdymą ir įpareigojo perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

33Atsakovas teigia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, kadangi viešuoju pirkimu savivaldybė siekė įsigyti aukštos kvalifikacijos teisines paslaugas. Neabejotina, kad savivaldybės funkcijų tinkamas vykdymas turi viešąjį interesą. Tinkamas savivaldybės atstovavimas teismuose taip pat turi viešąjį interesą, kuris nukentėtų, jeigu savivaldybė, esant poreikiui, negalėtų naudotis kvalifikuotomis advokatų paslaugomis. Ieškovo argumentas, kad savivaldybėje dirba kvalifikuoti teisininkai, kurie iki bylos išnagrinėjimo galės tinkamai atstovauti savivaldybę, atmestinas. Byloje nesant duomenų apie savivaldybės teisininkų darbo krūvį ir vykdomas funkcijas bei užimtumą, vien todėl, kad dalis savivaldybės darbuotojų turi teisinį išsilavinimą ir teisę atstovauti savivaldybę teisme, dar negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad savivaldybei pakanka turimų žmogiškųjų išteklių resursų ir nereikalingos advokatų paslaugos, t.y. papildomos teisininkų paslaugos, kurias ir buvo siekiama įsigyti. Nesant papildomų teisinių paslaugų poreikio, savivaldybė nebūtų skelbusi konkurso advokatų paslaugoms įsigyti.

34Nors ieškovas pažymi, kad jo pasiūlymas buvo palankiausias kainos aspektu, pažymėtina ir tai, kad šio atskirojo skundo nagrinėjimo dieną pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta ir ieškinys 2011 m. gruodžio 14 d. buvo atmestas. Taigi pirmosios instancijos teismas, nors dar neįsiteisėjusiu sprendimu, tačiau jau pasisakė iš esmės dėl byloje kilusio ginčo ir priėmė ieškovui nepalankų teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens (advokatų profesinės bendrijos NORDIA BAUBLYS & PARTNERS), kuris iki šiol teikia atsakovui teisines paslaugas.

35Esant tokiai bylos aplinkybių visumai ir atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, o viešasis interesas šioje byloje reikalauja jau šiuo metu užtikrinti nepertraukiamą kvalifikuotų teisinių paslaugų teikimą Kauno miesto savivaldybei, šias paslaugas įsigyti už optimalią (konkurso būdu nustatytą) kainą, teisėjų kolegija sprendžia, kad proceso dalyvių interesų pusiausvyrą šioje konkrečioje byloje šioje jos nagrinėjimo stadijoje labiau atitiktų Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (viešo konkurso... 5. Kauno miesto savivaldybės administracija siekė supaprastinto atviro konkurso... 6. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai kreipėsi į... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi pritaikė... 10. Teismas nurodė, kad ieškinio patenkinimo atveju perkančioji organizacija... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 13. 1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neadekvačios siekiamam tikslui,... 14. Kauno miesto savivaldybės administracija, priimdama sprendimą organizuoti... 15. 2. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis nustato, kad teismas... 16. 3. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi būti užtikrinta... 17. 4. Byloje nėra duomenų, rodančių, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 18. Gauti trys atsiliepimai į atsakovo atskirąjį skundą.... 19. Ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos... 20. 1. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nenukentės,... 21. 2. Atsakovas atskirajame skunde nepateikia svarių argumentų ar faktų, kokią... 22. 3. Iš turimų duomenu apie viešajame konkurse dalyvavusius tiekėjus ir jų... 23. 4. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, vėliau galimai ieškovui... 24. 5. Ieškovas neturi galimybių teismui pateikti savo pasiūlymo, kadangi... 25. Tretysis asmuo ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontora... 26. Tretysis asmuo advokatas Žilvinas Stašaitis taip pat prašo atskirąjį... 27. Pažymėtina, kad šiuo metu atsakovui teisines paslaugas teikia tretysis asmuo... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas tenkintinas.... 30. Byloje kilo ginčas dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 31. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 32. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinio patenkinimo... 33. Atsakovas teigia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 34. Nors ieškovas pažymi, kad jo pasiūlymas buvo palankiausias kainos aspektu,... 35. Esant tokiai bylos aplinkybių visumai ir atsižvelgdama į tai, kad pirmosios... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 37. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti ir...