Byla 2-1242-1012/2017
Dėl neteisėtai paskirstytų lėšų grąžinimo vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,

2sekretoriaujant Romai Railianienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams advokato padėjėjui Andriui Kšanauskui ir R. V.,

4atsakovui antstoliui Dariui Bliznikui,

5atsakovo R. V. atstovei advokatei Eglei Matuizaitei,

6trečiojo asmens atstovui A. B.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Yglė“ ieškinį atsakovams antstoliui Dariui Bliznikui ir R. V. dėl neteisėtai paskirstytų lėšų grąžinimo vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje.

8Teismas

Nustatė

9ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš antstolio Dariaus Blizniko ieškovo BUAB „Yglė“ naudai neteisėtai gautą 462, 43 Eur sumą, taip pat priteisti solidariai iš atsakovų antstolio Dariaus Blizniko ir R. V. ieškovo BUAB „Yglė“ naudai neteisėtai gautą 3706, 22 Eur sumą bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014 m. balandžio 29 d. Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas kreditoriaus UAB „Jaukurai“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Yglė“, o 2014 m. rugsėjo 30 d. UAB „Yglė“ buvo iškelta bankroto byla. Pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Ieškovas paaiškina, kad 2014 m. balandžio 23 d. antstolis Darius Bliznikas vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, vykdytoje pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2014 m. kovo 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. DGKS-1243 dėl 12521,43 Lt (3626,46 Eur) išieškojimo iš skolininko UAB „Yglė“ antros eilės išieškotojui R. V., priėmė patvarkymą dėl lėšų arešto ieškovo atsiskaitomosiose sąskaitose, esančiose AB DNB banke, AB SEB banke, banke „Swedbank“, AB ir AB Šiaulių banke, nurodydamas, kad areštuoja 12521, 43 Lt (3626,46 Eur) skolą ir 1872,00 Lt (542,17 Eur) vykdymo išlaidas, bendra išieškoma suma 4168,63 Eur. Nurodo, kad antstolis Darius Bliznikas laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 28 d. iki 2014 m. birželio 5 d. iš BUAB „Yglė“ priklausančių atsiskaitomųjų sąskaitų, esančių AB SEB banke, nurašė iš viso 43378, 54 Lt (12563,29 Eur). 2014 m. balandžio 28 d. antstolis Darius Bliznikas priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, kuriuo išieškota suma paskirstyta skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, o po paskirstymo likusi 9660,36 Lt (2797, 83Eur) suma grąžinta skolininkui. Nurodo, kad laikotarpiu juo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2014 m. birželio 9 d. antstolis Darius Bliznikas BUAB „Yglė“ grąžino 8394,64 Eur sumą. Ieškovas teigia, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 14 d. iki 2014 m. birželio 9 d. antstolis išmokėjo išieškotojui R. V. 12798,83 Lt (3706, 22 Eur), taip pat antstolio kontorai 1596,60 Lt (462,41 Eur) vykdomųjų išlaidų.

10Ieškovas pažymi, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 29 d. priėmė kreditoriaus UAB „Jaukurai“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, antstolis Darius Bliznikas neturėjo teisės iki atitinkamos teismo nutarties po minėtos datos skirstyti areštuotų lėšų, o neteisėtai paskirsčius areštuotas lėšas BUAB „Yglė“ patyrė 4168,63 Eur žalą. Ieškovo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos antstolio civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, t. y. neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat kaltė. Pažymėjo, kad nors patvarkymai dėl lėšų paskirstymo buvo priimti 2014 m. balandžio 28 d., faktinis lėšų paskirstymas (pavedimas) buvo atliktas 2014 m. balandžio 30 d., todėl antstolis ginčijamus vykdymo veiksmus atliko jau po to, kai buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovo įmonei UAB „Yglė“ iškėlimo, todėl vykdymo veiksmai pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą draudimą ir teismo nutartį dėl arešto įmonės turtui taikymo, todėl objektyviąja prasme jie atitinka neteisėto veikimo požymius. Taip pat pabrėžė, kad antstolis neteisėtai paskirstė gautas lėšas nelaukdamas teisės aktais nustatyto 20 dienų termino nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo išsiuntimo skolininkui dienos. Ieškovo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp antstolio Dariaus Blizniko neteisėtų veiksmų - nesilaikymo teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdant išieškojimą bei paskirstant iš trečiųjų asmenų gautą skolininko turtą teisme gavus pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo bei skolininko neinformavimas apie atliekamus veiksmus vykdomosiose bylose ir atsiradusios 4168,65 Eur dydžio žalos ieškovui BUAB „Yglė“ .

11Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnyje yra numatyta pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą. Pažymi, kadangi atliekant vykdymo veiksmus ir paskirstant išieškotas lėšas išmokėti išieškotojui buvo pažeistos minėtos imperatyviosios ĮBĮ 9 straipsnio nuostatos, neteisėtais veiksmais įgytos lėšos reikalautinos priteisti iš jas įgijusio asmens, kaip be teisėto pagrindo įgytas finansinis turtas, t. y. atsakovas R. V. atsako solidariai su antstoliu.

12Antstolis Darius Bliznikas pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad nurašytos piniginės lėšos buvo paskirstytos 2014 m. balandžio 28 d., tačiau per klaidą 12521, 43 Lt buvo pervesti ne į išieškotojo R. V. banko sąskaitą, o į banko sąskaitą, kuri priklauso skolininkui UAB „Yglė“, todėl siekiant atstatyti įvykusią klaidą antstolio Dariaus Blizniko kontoroje 2014 m. gegužės 5 d. ir 2014 m. gegužės 8 d. priimti patvarkymai areštuoti lėšas Nr. 0035/14/00375 ir išsiųsti vykdyti AB Šiaulių bankui, AB SEB bankui, bankui „Swedbank“, AB, ir AB DNB bankui, o atstačius įvykusią klaidą išieškotos piniginės lėšos iš UAB „Yglė“ pervestos išieškotojui. Pažymi, kad lėšos, t. y. 2426,67 Eur, nurašytos iš UAB „Yglė“ sąskaitos pagal antstolio 2014 m. gegužės mėnesio patvarkymus, buvo pervestos (grąžintos) išieškotojui R. V., taip atstatant įvykusią techninę buhalterinę klaidą. Antstolio Dariaus Blizniko teigimu, išieškojęs lėšas iš UAB „Yglė ir jas per klaidą grąžinęs skolininkui, o vėliau atstatęs klaidą ir lėšas pervedęs išieškotojui, žalos niekam nepadarė, todėl nėra jokio teisinio pagrindo iš antstolio Dariaus Blizniko priteisti 4168,65 Eur ieškinio ir 125 Eur žyminio mokesčio sumą. Antstolio Dariaus Blizniko vertinimu, ieškovas neteisingai nurodo antstolį Darių Blizniką kaip atsakovą, kadangi lėšos buvo išieškotos iš UAB „Yglė“ ir pervestos išieškotojui R. V., minėtų lėšų antstolis Darius Bliznikas savo žinioje neturi, todėl negali būti traukiamas kaip atsakovas.

13Atsakovas R. V. pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį jo atžvilgiu atmesti, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad piniginės lėšos iš UAB „Yglė“ buvo išieškotos ir paskirstytos 2014 m. balandžio 28 d., t. y. iki UAB „Jaukurai“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo Vilniaus apygardos teisme 2014 m. balandžio 29 d., tačiau dėl antstolio klaidos šios piniginės lėšos buvo pervestos ne į išieškotojo R. V. sąskaitą, o ištaisius klaidą išieškotojui buvo pervestos vėliau, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad piniginės lėšos buvo pervestos pažeidžiant ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalį ir reikalauti iš išieškotojo šių sumų grąžinimo. Atsakovas pažymi, kad ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis nenumato pareigos stabdyti išieškotų sumų paskirstymą, todėl netgi teigiant, jog antstolio klaidos pasėkoje piniginės lėšos buvo paskirstytos po to, kai Vilniaus apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis nėra pažeista, o lėšų pervedimas išieškotojui negali būti laikomas neteisėtu. Kadangi antstolio patvarkymas, kuriuo 2014 m. balandžio 28 d. buvo paskirstytos piniginės lėšos, yra teisėtas, o atsakovas R. V. yra sąžiningas šių piniginių lėšų įgijėjas, nėra pagrindo vadovautis CK 6.145 straipsnio 1 dalimi ir taikyti restituciją. Atsakovo R. V. vertinimu, nagrinėjamu atveju, už kilusias pasekmes yra atsakingas ne jis, o antstolis Darius Bliznikas, todėl tik antstolio atžvilgiu galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė, jei būtų nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos.

14Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiojo asmens nuomone, antstolis Darius Bliznikas išieškojęs lėšas iš UAB „Yglė“ ir jas per klaidą grąžinęs skolininkui, o vėliau ištaisęs klaidą ir lėšas pervedęs išieškotojui, žalos niekam nepadarė. Trečiasis asmuo palaikė atsakovo R. V. poziciją, kad ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis nenumato pareigos stabdyti išieškotų sumų paskirstymą, todėl net jeigu dėl antstolio klaidos piniginės lėšos buvo paskirstytos po to, kai Vilniaus apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovui UAB „Yglė“ iškėlimo, ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis nėra pažeista, o lėšų pervedimas išieškotojui negali būti laikomas neteisėtu. Pažymėjo, jeigu asmuo, kuriam pervestos lėšos, žinojo ar galėjo žinoti apie vykdymo sustabdymą dėl pareiškimo padavimo iškelti bankroto bylą, tai jis vertinamas kaip nesąžiningas lėšų įgijėjas ir gautos lėšos turėtų būti išieškotos iš jo, tačiau šioje byloje tokių duomenų nėra. Trečiojo asmens vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovams antstoliui Dariui Bliznikui ir R. V. civilinė atsakomybė nekyla, nes nėra visų būtinų sąlygų jai kilti. Paaiškino, kad tik kylant antstolio civilinei atsakomybei yra galima jo draudiko solidari civilinė atsakomybė, išskyrus bylinėjimosi išlaidas, nes tai atskira draudimo rūšis, kuria antstolis Dariu Bliznikas nėra draustas.

15Ieškovas BUAB „Yglė“ pateikė dubliką, kuriame palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją. Pažymėjo, kad akivaizdu, jog šioje byloje yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp antstolio Dariaus Blizniko neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos, t. y. antstolio nesilaikymas teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdant išieškojimą bei paskirstant iš trečiųjų asmenų gautą skolininko turtą, teisme gavus pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, bei skolininko neinformavimas apie atliekamus veiksmus vykdomosiose bylose, tiesiogiai įtakojo 4168,65 Eur dydžio žalos ieškovui BUAB „Yglė“ padarymą.

16Atsakovas antstolis Darius Bliznikas pateikė tripliką, kuriuo palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, nurodė, kad su ieškovo pateiktu dubliku nesutinka.

17Atsakovas R. V. pateikė tripliką, kuriuo palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, taip pat sutiko su atsakovo antstolio Dariaus Blizniko ir trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje atsiliepimuose į ieškinį išdėstytomis aplinkybėmis dėl ieškinio nepagrįstumo.

18Bylos nagrinėjimo metu ginčo šalys palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2014 m. balandžio 23 d. antstolis Darius Bliznikas vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, vykdytoje pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2014 m. kovo 4 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. DGKS-1243 (b. l. 158-159) dėl 12521,43 Lt (3626,46 Eur) išieškojimo iš skolininko UAB „Yglė“ antros eilės išieškotojui R. V., priėmė patvarkymus dėl lėšų arešto ieškovo atsiskaitomosiose sąskaitose, esančiose AB DNB banke, AB SEB banke, banke „Swedbank“, AB ir AB Šiaulių banke, nurodydamas, kad areštuoja 12521, 43 Lt (3626,46 Eur) skolą ir 1872,00 Lt (542,17 Eur) vykdymo išlaidas, bendra išieškoma suma 4168,63 Eur (b. l. 18-21).

21Antstolis Darius Bliznikas 2014 m. balandžio 28 d. iš BUAB „Yglė“ priklausančių atsiskaitomųjų sąskaitų, esančių AB SEB banke, nurašė iš viso 24053,79 Lt (6966,46 Eur) (b. l. 137, 142-143).

222014 m. balandžio 28 d. antstolis Darius Bliznikas priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, kuriuo išieškota suma paskirstyta skolai padengti, t. y. 12521,43 Lt (3626,46 Eur) atsakovui R. V. pagal vykdomąjį dokumentą Nr. DGKS-1243 ir 275,40 Lt (79,76 Eur) vykdymo išlaidoms, vykdymo išlaidoms antstoliui 1596,60 Lt (462,41 Eur), o po paskirstymo likusi 9660,36 Lt (2797, 83Eur) suma grąžinta skolininkui (b. l. 22).

23Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 29 d. priėmė kreditoriaus UAB „Jaukurai“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui UAB „Yglė“ (civilinė byla Nr. B2-357-881/2017, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00951-2014-7). Bankroto byla UAB „Yglė“ iškelta 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 15 d.

24Bylos nagrinėjimo metu atsakovas antstolis Darius Bliznikas nurodė, kad 2014 m. balandžio 28 d. per klaidą 12521, 43 Lt (3626,46 Eur) buvo pervesti ne į išieškotojo R. V. banko sąskaitą, o į banko sąskaitą, kuri priklauso skolininkui (ieškovui) UAB Yglė“ (b. l. 121; 137-146). Siekdamas ištaisyti įvykusią klaidą antstolis Darius Bliznikas 2014 m. gegužės 5 d. ir 2014 m. gegužės 8 d. priėmė patvarkymus areštuoti lėšas Nr. 0035/14/00375 (v. b. l. 55-58; 48). 2014 m. gegužės 14 d. – 2014 m. birželio 5 d. iš ieškovo sąskaitos pagal šiuos patvarkymus buvo pakartotinai nurašytos lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 137-146) ir 2014 m. gegužės 5 d. – birželio 5 d. atsakovui R. V. buvo faktiškai išmokėta išieškoma suma (b. l. 28-29). 2014 m. rugpjūčio 27 d. patvarkymu vykdomoji byla Nr. 0035/14/00375 užbaigta ir vykdomasis dokumentas Nr. DGKS-1243 grąžintas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijai (v. b. l. 79).

25Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad nors patvarkymas dėl lėšų paskirstymo buvo priimtas 2014 m. balandžio 28 d. (b. l. 22), tačiau faktinis lėšų paskirstymas (pavedimas) buvo atliktas 2014 m. balandžio 30 d., todėl antstolis ginčijamus vykdymo veiksmus atliko jau po to, kai buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovo įmonei UAB „Yglė“ iškėlimo, todėl vykdymo veiksmai pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą draudimą ir teismo nutartį dėl arešto įmonės turtui taikymo. Ieškovo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos antstolio civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, paskirsčius areštuotas lėšas BUAB „Yglė“ patyrė 4168,63 Eur žalą. Ieškovo teigimu, atsakovas R. V. atsako solidariai su antstoliu, nes jis be teisėto pagrindo įgijo lėšas.

26Dėl antstolio civilinės atsakomybės

27Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolio funkcijas apibrėžia Antstolių įstatymo 21 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka (Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalis).

28Aiškindamas šį teisinį reglamentavimą, kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, o antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas inter alia suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

29Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad, sprendžiant ginčus dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo, taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę, kartu atsižvelgiant į antstolio profesinės veiklos teisinio reglamentavimo nulemtą civilinės atsakomybės taikymo specifiką (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2013; 2016 m. spalio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-706/2016). Dėl to nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos, bei įvertinti tai, kad profesine veikla užsiimančiam asmeniui nustatyti griežtesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai negu paprastai. Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, skolininko veiksmų bei žalos priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės) (CK 6.246–6.249 straipsniai).

30Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas, be kita ko, būtina vadovautis CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagal kurias antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1dalimi, kurioje nustatyta, jog, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Sprendžiant dėl profesines funkcijas vykdančio antstolio kaltės, turi būti įvertinta, ar antstolis ėmėsi visų jam prieinamų teisėtų priemonių savo veiksmų teisėtumui užtikrinti; antstolio kaltės ribas nustato bendrasis teisės principas, kad iš nieko negali būti reikalaujama to, kas yra neįmanoma (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012; 2016 m. spalio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-706/2016).

31Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovo antstolio Dariaus Blizniko vykdymo veiksmai pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą draudimą ir teismo nutartį dėl arešto įmonės turtui taikymo, nes nors patvarkymas dėl lėšų paskirstymo buvo priimtas 2014 m. balandžio 28 d. (b. l. 22), tačiau faktinis lėšų paskirstymas (pavedimas) buvo atliktas 2014 m. balandžio 30 d., todėl antstolis ginčijamus vykdymo veiksmus atliko jau po to, kai buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovo įmonei UAB „Yglė“ iškėlimo.

32Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies nuostatas (redakcija galiojusi ginčo patvarkymų priėmimo metu - TAR, 2014, Nr. 2014-04326 ) teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai CPK nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Informaciją apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teisėjo rezoliucijos priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat po teismo nutarties dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Ši informacija skelbiama viešai specialioje interneto svetainėje. Kasacinio teismo praktikoje ši speciali ĮBĮ nuostata kvalifikuojama kaip dar vienas, CPK 626 straipsnyje neįvardytas, privalomasis vykdomosios bylos sustabdymo atvejis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010).

33Nagrinėjamu atveju pranešimas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui priėmimą teisme buvo paskelbtas specialiame tinklalapyje 2014 m. balandžio 29 d. Antstolis, vykdydamas išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, nurašė pinigines lėšas iš ieškovo sąskaitų 2014 m. balandžio 28 d., bei 2014 m. balandžio 28 d. priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Tarp ginčo šalių nėra ginčo dėl to, kad šie vykdymo veiksmai antstolio Dariaus Blizniko buvo atlikti teisėtai, nes pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui buvo priimtas sekančią dieną, t. y. 2014 m. balandžio 29 d. Tačiau ginčo šalys skirtingai vertina tolesnius antstolio Dariaus Blizniko veiksmus: antstolis faktiškai išieškotų lėšų paskirstymą (pervedimą išieškotojui) siekė atlikti 2014 m. balandžio 30 d., tačiau per klaidą šias lėšas grąžino skolininkui (ieškovui) (b. l. 121). Siekdamas ištaisyti įvykusią klaidą antstolis Darius Bliznikas 2014 m. gegužės 5 d. ir 2014 m. gegužės 8 d. priėmė patvarkymus areštuoti lėšas Nr. 0035/14/00375 (v. b. l. 55-58; 48). 2014 m. gegužės 14 d. – 2014 m. birželio 5 d. iš ieškovo sąskaitos pagal šiuos patvarkymus buvo pakartotinai nurašytos lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 137-146) ir 2014 m. gegužės 5 d. – birželio 5 d. atsakovui R. V. buvo faktiškai išmokėta išieškoma suma (b. l. 28-29).

34Lietuvos Aukščiausias teismas, aiškindamas vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, nuosekliai laikosi pozicijos, kad lėšų išieškojimas iš skolininko ir jų buvimas antstolio depozitinėje sąskaitoje nereiškia visiško vykdomojo dokumento įvykdymo ir vykdymo procedūrų pabaigos bei vykdomosios bylos užbaigimo. Išieškotų sumų paskirstymas yra vieningo vykdymo proceso baigiamoji stadija. Pakankamo kiekio lėšų atsiskaityti su išieškotoju patekimas į antstolio depozitinę sąskaitą reiškia tik vykdymo proceso dalies – išieškojimo stadijos – pabaigą. Tol, kol išieškotojo reikalavimai nepatenkinti, t. y. jam dar nepervestos atitinkamos lėšos, vykdymo procesas nėra baigtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2010; 2009 m. spalio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010). ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytas privalomas išieškojimo sustabdymas reiškia išieškotų bei antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių skolininko – įmonės, dėl kurios yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo – lėšų išmokėjimo išieškotojams sustabdymo privalomumą. Priešingas aptariamų teisės normų aiškinimas reikštų tiek ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies, tiek apskritai Įmonių bankroto įstatymo vieno iš tikslų – sustabdyti disponavimą galimai bankrutuosiančio skolininko turtu ir pinigais, taip apsaugant kreditorių teises, – paneigimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010; 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2013).

35Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju atsakovo antstolio Dariaus Blizniko atlikti vykdymo veiksmai po pareiškimo dėl bankroto bylos ieškovui UAB „Yglė“ priėmimo teisme (2014 m. balandžio 29 d.) kvalifikuotini kaip neteisėti, nes pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą imperatyvą privalomai sustabdyti išieškojimą. Minėta, kad pranešimas apie pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimą buvo paskelbtas specialiame tinklalapyje 2014 m. balandžio 29 d. Taigi antstolis galėjo (turėjo) sužinoti šią informaciją ir atitinkamai prieš toliau vykdydamas išieškotų lėšų paskirstymą ir pervedimą pasidomėti Vilniaus apygardos teisme, ar nėra priimto pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Yglė“ iškėlimo (Antstolių įstatymo 22 straipsnis). Nagrinėjamu atveju antstolis Darius Bliznikas, nesustabdęs išieškojimo veiksmų esant priimtam pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo, atliko neteisėtus veiksmus. Antstolio kaltė pasireiškė tuo, kad jis, turėdamas visas galimybes gauti duomenis apie visus priimtus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo bei turėdamas pareigą aktyviai domėtis, ar nėra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovo atžvilgiu, nevykdė šių pareigų dėl savo kaltės. Atsižvelgiant į tai, ieškovo ieškinio reikalavimai atsakovo antstolio Dariaus Blizniko atžvilgiu yra pagrįsti, todėl ieškovo reikalaujamos 462,43 Eur bei 3706,22 Eur sumos priteistinos iš antstolio kaip žalos atlyginimas.

36Dėl atsakovo R. V. kaip išieškotojo atsakomybės

37Ieškovo teigimu, atsakovas R. V. atsako solidariai su antstoliu, nes jis be teisėto pagrindo įgijo lėšas. Atsakovas R. V. su ieškiniu jo atžvilgiu nesutinka ir nurodo, kad piniginės lėšos iš UAB „Yglė“ buvo išieškotos ir paskirstytos 2014 m. balandžio 28 d., t. y. iki UAB „Jaukurai“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo Vilniaus apygardos teisme 2014 m. balandžio 29 d., tačiau dėl antstolio klaidos šios piniginės lėšos buvo pervestos ne į išieškotojo R. V. sąskaitą, o ištaisius klaidą išieškotojui buvo pervestos vėliau.

38Antstolio atliekami vykdymo veiksmai gali būti teisinio ir faktinio pobūdžio. Jo depozito sąskaitoje esančių lėšų paskirstymas, t. y. ir patvarkymas dėl jų išmokėjimo, ir faktinis jų perdavimas, pervedimas, išsiuntimas ar išmokėjimas, išieškotojui yra suprantami kaip vykdymo veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2009). Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad lėšų pervedimo atsakovui R. V. metu vykdomoji byla nebuvo užbaigta, o pagal ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalį išieškojimas ir realizavimas nuo 2014 m. balandžio 29 d. turėjo būti sustabdyti. Šioje byloje teisiškai nėra svarbu, ar antstolio 2014 m. balandžio 28 d. patvarkymas yra teisėtas, nes šio patvarkymo vykdymas taip pat neturi pažeisti ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo, kuriam pervestos lėšos, žinojo ar galėjo žinoti apie vykdymo sustabdymą dėl pareiškimo padavimo iškelti bankroto bylą, tai jis vertinamas kaip nesąžiningas lėšų įgijėjas ir iš jo gautos lėšos gali būti išieškomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2009; 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-220/2010; kt.). Dėl to nagrinėjamu atveju, sprendžiant, ar atsakovas R. V. atsako kartu su antstoliu už tai, kad teisme priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, antstolis nesustabdė vykdymo veiksmų ir toliau tęsė išieškojimą atsakovo R. V. naudai, yra teisiškai reikšminga nustatyti, ar atsakovas R. V. žinojo (galėjo ir turėjo žinoti) apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui priėmimą teisme.

40Iš į nagrinėjamą bylą pateikto Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2014-03-04 sprendimo Nr. DGKS-1243 darbo byloje Nr. APS-36-2910, kurio pagrindu buvo atliekami vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375 (b. l. 158-159), matyti, kad atsakovas R. V. buvo ieškovo BUAB „Yglė“ darbuotojas, su kuriuo darbo santykiai nutrūko ( - ). Atsakovui R. V. šio sprendimo pagrindu buvo priteistas neišmokėtas darbo užmokestis, kompensacija už nepanaudotas atostogas, kompensacija už automobilio nuomą. Vykdomosios bylos Nr. 0035/14/00375 duomenys patvirtina, kad atsakovas R. V. į antstolį Darių Blizniką su prašymu dėl vykdomojo dokumento pateikimo kreipėsi 2014 m. balandžio 4 d. (v. b. l. 1). Ieškovas UAB „Yglė“ vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375 2014 m. balandžio 28 d. datuotu skundu, kuris antstolio kontoroje gautas 2014 m. gegužės 6 d., pasirašytu UAB „Yglė“ vadovo, skundė antstolio 2014-04-23 patvarkymus dėl lėšų arešto, tačiau skunde nėra nurodyta ar užsiminta, kad UAB „Yglė“ turi finansinių sunkumų, sudarančių pagrindą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo (v. b. l. 51-54). Vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375 informacija apie ieškovui iškeltą bankroto bylą yra pateikta 2015 m. kovo 13 d. bankroto administratoriaus pranešimu „Dėl lėšų grąžinimo“ (v. b. l. 80-81). Iš byloje esančios Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarties dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo (b. l. 7-10) matyti, kad bylą dėl bankroto bylos iškėlimo inicijavo ne UAB „Yglė“ darbuotojai, bet ieškovo kontrahentai (sutartiniai kreditoriai).

41Šios faktinės aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovas R. V., kaip buvęs ieškovo BUAB „Yglė“ darbuotojas, kurio ginčas su buvusiu darbdaviu dėl atsiskaitymo buvo išspręstas ir atiduotas priverstiniam vykdymui iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo dienos, neturėjo galimybių sužinoti (o be to, neturėjo teisinės pareigos aktyviai domėtis), kad jo buvusiam darbdaviui ieškovui UAB „Yglė“ yra inicijuojama bankroto byla. Vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00375, kur atsakovas R. V. buvo proceso dalyvis, informacija apie ieškovui iškeltą bankroto bylą pateikta 2015 m. kovo 13 d. (v. b. l. 80-81). Atsižvelgiant į tai, teismas šiuo atveju konstatuoja, kad atsakovas R. V., kuriam buvo pervestos lėšos iš antstolio depozitinės sąskaitos vykdant vykdomąjį dokumentą Nr. DGKS-1243, nežinojo ir negalėjo žinoti apie antstolio pareigą sustabdyti vykdymą dėl pareiškimo padavimo iškelti bankroto bylą, todėl jis vertinamas kaip sąžiningas lėšų įgijėjas ir iš jo gautos lėšos negali būti išieškomos. Dėl to ieškovo ieškinys atsakovo R. V. atžvilgiu yra atmestinas kaip nepagrįstas.

42Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl atsakovo R. V. kreditorinio reikalavimo BUAB „Yglė“ bankroto byloje pagrįstumo ir/ar bet kokių mokėjimų, atliktų atsakovui R. V. iš garantinio fondo (ne)pagrįstumo. Ieškovo BUAB „Yglė“ bankroto administratorius savo iniciatyva įtraukė atsakovą R. V. į kreditorių sąrašą, todėl atitinkamai turi pareigą imtis atitinkamų teisinių veiksmų galimai pašalinant ar sumažinant atsakovo R. V. kreditorinį reikalavimą atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos baigtį.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų.

44CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Ieškovas ir atsakovas R. V. procesiniuose dokumentuose buvo pareiškę prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos įrodymų, patvirtinančių išlaidų dydį, nepateikė, todėl šie prašymai netenkintini.

45Byloje iš viso patirta 12,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo antstolio Dariaus Blizniko valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

46CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė, kuriai iškelta bankroto byla. CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Išdėstytų aplinkybių pagrindu iš atsakovo antstolio Dariaus Blizniko į valstybės biudžetą priteistina 125,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 96 str.).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

48Ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį tenkinti iš dalies.

49Priteisti ieškovui BUAB „Yglė“, j. a. k. 123444143, iš atsakovo antstolio Dariaus Blizniko, a. k. ( - ), 4168,65 Eur (keturis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus ir 65 ct) žalos atlyginimo.

50Ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį atsakovo R. V., a. k. ( - ), atžvilgiu atmesti.

51Priteisti iš atsakovo antstolio Dariaus Blizniko, a. k. ( - ), į valstybės biudžetą 137,10 Eur (vieną šimtą trisdešimt septynis eurus ir 10 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, ir žyminio mokesčio. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą, tai patvirtinantys įrodymai pateikti pirmosios instancijos teismui.

52Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. sekretoriaujant Romai Railianienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams advokato padėjėjui Andriui Kšanauskui ir R.... 4. atsakovui antstoliui Dariui Bliznikui,... 5. atsakovo R. V. atstovei advokatei Eglei Matuizaitei,... 6. trečiojo asmens atstovui A. B.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš antstolio Dariaus Blizniko ieškovo... 10. Ieškovas pažymi, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 29 d.... 11. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 12. Antstolis Darius Bliznikas pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį atmesti... 13. Atsakovas R. V. pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį jo atžvilgiu... 14. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 15. Ieškovas BUAB „Yglė“ pateikė dubliką, kuriame palaikė ieškinyje... 16. Atsakovas antstolis Darius Bliznikas pateikė tripliką, kuriuo palaikė... 17. Atsakovas R. V. pateikė tripliką, kuriuo palaikė atsiliepime į ieškinį... 18. Bylos nagrinėjimo metu ginčo šalys palaikė savo procesiniuose dokumentuose... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2014 m. balandžio 23... 21. Antstolis Darius Bliznikas 2014 m. balandžio 28 d. iš BUAB „Yglė“... 22. 2014 m. balandžio 28 d. antstolis Darius Bliznikas priėmė patvarkymą dėl... 23. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3... 24. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas antstolis Darius Bliznikas nurodė, kad 2014... 25. Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad nors patvarkymas dėl lėšų... 26. Dėl antstolio civilinės atsakomybės... 27. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia... 28. Aiškindamas šį teisinį reglamentavimą, kasacinis teismas laikosi... 29. Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad, sprendžiant ginčus dėl... 30. Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas... 31. Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovo antstolio Dariaus Blizniko... 32. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies nuostatas (redakcija galiojusi ginčo... 33. Nagrinėjamu atveju pranešimas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo... 34. Lietuvos Aukščiausias teismas, aiškindamas vykdymo procesą... 35. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju atsakovo antstolio Dariaus Blizniko atlikti... 36. Dėl atsakovo R. V. kaip išieškotojo atsakomybės... 37. Ieškovo teigimu, atsakovas R. V. atsako solidariai su antstoliu, nes jis be... 38. Antstolio atliekami vykdymo veiksmai gali būti teisinio ir faktinio... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo, kuriam pervestos lėšos,... 40. Iš į nagrinėjamą bylą pateikto Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 41. Šios faktinės aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovas R.... 42. Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 44. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 45. Byloje iš viso patirta 12,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 46. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad bylose, kurias nagrinėja... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 48. Ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 49. Priteisti ieškovui BUAB „Yglė“, j. a. k. 123444143, iš atsakovo... 50. Ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį atsakovo R. V., a. k. ( - ), atžvilgiu... 51. Priteisti iš atsakovo antstolio Dariaus Blizniko, a. k. ( - ), į valstybės... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...