Byla 2S-2377-803/2018
Dėl antstolės B. Č. procesinių veiksmų, suinteresuotieji asmenys – išieškotojas Luminor Bank AB, antstolė B. Č

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės B. Č. procesinių veiksmų, suinteresuotieji asmenys – išieškotojas Luminor Bank AB, antstolė B. Č..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas A. B. pateikė skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų, prašydamas panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios pareiškėjo turto – lėktuvų aptarnavimo angaro, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), varžytynės Nr. 152612; priimti patvarkymą, kuriuo antrosios pareiškėjo turto - lėktuvų aptarnavimo angaro, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), varžytynės Nr. 152612 būtų atšauktos/paskelbtos neįvykusiomis; paskirti pakartotinę pareiškėjo turto - lėktuvų aptarnavimo angaro, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.
 1. Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolė B. Č. vykdomosiose bylose Nr. 0129/14/00684 ir Nr. 0129/14/00685 vykdo priverstinį skolų išieškojimą iš skolininko A. B. išieškotojo Luminor Bank AB naudai. Išieškojimas yra nukreiptas į pareiškėjui priklausantį turtą – lėktuvų aptarnavimo angarą, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ). Antstolė nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. vykdė antrąsias turto varžytynes Nr. 152612, kuriose turtas pardavinėjamas už 289 200,00 Eur pradinę pardavimo kainą. Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad turto vertės nustatymo procedūra antstolės B. Č. vykdomosiose bylose buvo atlikta netinkamai, turto vertintojui neatitinkant eksperto reikalavimų, turtą pardavinėjant 2018 metų gegužės mėnesį, kai vertė nustatyta vertintojo dar 2017 metų gegužės/birželio mėnesį, dėl ko atitinkamai turto pardavimas iš varžytynių yra pripažintinas neteisėtu.
 1. Pareiškėjas pažymėjo, kad turto vertinimas buvo atliktas 2017 metais gegužės/birželio mėnesį vertintojo uždarosios akcinės bendrovės „Super Status“. Vadovaujantis minėto turto vertintojo atliktu vertinimu, antstolės vykdomosiose bylose buvo nustatyta pareiškėjo turto vertė ir turtas šiai dienai pardavinėjamas iš varžytynių. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolės paskirtas turto vertintojas neturėjo teisės atlikti pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizės, kadangi jis nėra ir nebuvo įtrauktas į teismo ekspertų sąrašą. Be to, turto vertinimas buvo atliktas 2017 metais gegužės/birželio mėnesį, o turtas pardavinėjamas 2018 metais gegužės mėnesį, kas nėra sąžininga. Tikėtina, jog turto vertė per 1 (vienerius) metus galėjo itin pasikeisti dėl nekilnojamojo turto rinkoje įvykusių pokyčių. Antstolė turtą pardavinėja 2018 metais vadovaujantis 2017 metų nustatyta turto verte, kurią nustatė turto vertintojas, bet ne ekspertas.
 1. Taip pat pareiškėjas nurodo, kad antstolė B. Č., spręsdama kam pavesti atlikti pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizę, privalėjo pasirinkti turto vertintoją, kuris yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą. Šiuo atveju pareiškėjo turto vertinimą atlikusi įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Super Status“ nėra ir nebuvo įrašyta į teismo ekspertų sąrašą, o tai reiškia, kad ji neturėjo teisės atlikti pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizės. Pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizė yra atlikta netinkamo turto vertintojo, turtas pardavinėjamas vadovaujantis nebeaktualiu 1 (vienerių) metų senumo vertinimu, atitinkamai – turto vertės nustatymo procesas antstolės vykdomosiose bylose yra atliktas netinkamai.
 1. A. B. Č. 2018 m. gegužės 16 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civlinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad įkainojant pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą bei pastatą – lėktuvų aptarnavimo angarą, esančius ( - ), kilo abejonių dėl turto rinkos vertės. 2017 m. gegužės 30 d. buvo priimtas patvarkymas dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo. Ekspertizę atliko uždaroji akcinė bendrovė „Super Status“. 2017 m. birželio 30 d. pateikta išvada, turto vertinimo ataskaita Nr. 2017-06-22/1TM, kad turto rinkos vertė yra 482 000,00 Eur. 2017 m. liepos 5 d. priimtas patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių skelbimo. Turto vertė nustatyta vadovaujantis uždarosios akcinės bendrovės „Super Status“ 2017 m. birželio 30 d. pateikta išvada, turto vertinimo ataskaita Nr. 2017-06-22/1TM. 2017 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtos pirmosios turto varžytynės. Varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. 2017 m. spalio 31 d. gautas išieškotojo Luminor Bank AB prašymas iki atskiro pranešimo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0129/14/00685 dėl skolos išieškojimo iš įkeisto A. B. nuosavybės teise priklausančio turto – žemės sklypo bei pastato – lėktuvų aptarnavimo angaro, esančių ( - ). 2018 m. balandžio 5 d. gautas išieškotojo Luminor Bank AB prašymas atnaujinti vykdymo veiksmus, todėl 2018 m. balandžio 10 d. paskelbtos antrosios turto varžytynės. 2018 m. gegužės 10 d. varžytynės baigėsi, paskelbtas laimėtojas, maksimali pasiūlyta kaina - 457 000 00 Eur. 2018 m. gegužės 10 d. gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.
 1. Antstolė pažymėjo, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą nėra, kadangi nėra pagrindo abejoti dėl uždarosios akcinės bendrovės „Super status“ atliktos turto vertinimo ataskaitos ir nurodytos turto vertės. Turto vertinimą atliko T. M., kuris yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą. Turto vertinimo ataskaita nėra nuginčyta ar pripažinta negaliojančia. Turto vertinimas buvo atliktas individualiai apžiūrėjus turtą. Turto vertinimo ataskaitos data yra 2017 m. birželio 29 d., antrosios varžytynės paskelbtos 2018 m. balandžio 10 d., t. y., nepraėjus nei 10 mėnesių nuo turto vertės nustatymo. Per tokį trumpą laiką turto vertė negalėjo itin pasikeisti. Taip pat pažymėtina, kad antrosiose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina buvo 289 200,00 Eur, o turtas parduotas už žymiai didesnę kainą, t. y. už 457 000,00 Eur.
 1. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš pareiškėjo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pareiškėjas kvestionuodamas antstolės 2017 m. liepos 5 d. patvarkymą praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje numatytą naikinamąjį terminą skundui paduoti, todėl civilinė byla turi būti nutraukta. Taip pat pareiškėjas nenurodė nei vieno Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 717 ir 703 straipsniuose nurodyto pagrindo, kuriuo remiantis antstolis varžytynes turėtų paskelbti neįvykusiomis arba jas atšaukti. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo argumentai dėl netinkamai nustatytos turto kainos taip pat yra nepagrįsti. Pažymi, kad antstolė nepadarė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, o tuo tarpu skunde tik formaliai pasisakoma, jog turto kaina yra neteisinga, nepateikta kitokios turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų. Nekilnojamo turto vertinimą atliko nepriklausoma turto vertintoja – uždaroji akcinė bendrovė „Super status“, pagrindo abejoti atlikta ekspertize nėra, ji atlikta laikantis teisės aktų, nenuginčyta teisme. Pažymi, kad įstatymas nenumato, jog areštuoto turto vertei nustatyti ekspertu antstolis turėtų pareigą kviesti ekspertą, įrašytą į teismo ekspertų sąrašą. Apie pasirinkta ekspertinę įstaigą pareiškėjui buvo žinoma nuo 2017 m. gegužės 30 d. patvarkymo priėmimo, todėl, manydamas, kad antstolė vertinimą atlikti pavedė netinkamam ekspertui, pareiškėjas galėjo pasinaudoti nušalinimo teise.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 14 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė.
 1. Teismas vertino, kad iš esmės pareiškėjas nesutinka su antstolės 2017 m gegužės 30 d. patvarkymu turto vertinimo ekspertizę pavesti atlikti ekspertizės įstaigai uždarajai akcinei bendrovei „Super Status“ ir su antstolės 2017 m. liepos 5 d. patvarkymu dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių skelbimu nustatytai turto vertei (482 000 Eur ) pagal uždarosios akcinės bendrovės „Super Status“ pateiktą išvadą bei skelbti pirmąsias turto varžytynes. Pažymėjo, kad skunde ginčija antstolės pasirinktą ekspertinės įstaigos uždarosios akcinės bendrovės „Super Status“ kandidatūrą ir UAB „Super Status“ nustatytą turto vertę kaip neatitinkančią įvykusių varžytynių metu egzistuojančių nekilnojamojo turto rinkos kainų.
 1. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra suėjęs 90 (devyniasdešimties) dienų naikinamasis terminas nurodytiems antstolės veiksmams apskųsti ir šis terminas negali būti atnaujintas, todėl bylą nutraukė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnis), neanalizavęs ir nevertinęs pareiškėjo skundo ir antstolės patvarkymo, kuriuo buvo paskelbtos antrosios varžytinės, pagrįstumo, taip pat pareiškėjo prašymo priimti patvarkymą, kuriuo antrosios varžytynės būtų atšauktos/paskelbtos neįvykusiomis ir paskirti pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:
  1. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti. Termino praleidimo faktą nustato antstolis, o antstolė B. Č. nekonstatavo fakto, kad pareiškėjas praleido terminą skundui pateikti ir jį priėmė, išnagrinėjo ir netenkinusi perdavo teismui. Termino skundui pateikti praleidimo klausimas nebuvo keliamas antstolės patvarkyme, todėl teismas neturėjo teisės konstatuoti termino praleidimą. Skundžiama nutartis negali būti laikoma priimta teisėtai, nes Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniuose nėra numatyta teisė teismui spręsti dėl skundo padavimo termino praleidimo;
  1. pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti procesiniuose dokumentuose ir skunde nurodytas visas aplinkybes. Skundžiamoje nutartyje teismas nenagrinėjo skundo argumentų, o tik nepagrįstai padarė išvadą, kad pareiškėjas praleido terminą skundui pateikti.
 1. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo tokius esminius argumentus:
  1. pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas yra antstolės veiksmų teisėtumas priėmus 2017 m. gegužės 30 d. patvarkymą dėl pavedimo atlikti ekspertizę uždarajai akcinei bendrovei „Super Status“ bei 2017 m. liepos 5 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo. Pareiškėjas šios teismo išvados neginčija. Pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo kvestionuoja antstolės 2017 m. gegužės 30 d. patvarkymą dėl pavedimo atlikti ekspertizę uždarajai akcinei bendrovei „Super Status“ bei 2017 m. liepos 5 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo. Akivaizdu, kad skundžiami antstolės veiksmai atlikti daugiau nei prieš 90 (devyniasdešimt) dienų;
  1. pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas yra praleidęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatytus naikinamuosius terminus. Skundas, paduotas teismui praleidus naikinamąjį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktas);
  1. pareiškėjo argumentai, kad antstolė nagrinėjo jo skundą savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog jo pareikštas skundas yra nagrinėtinas teisme. Aplinkybė, jog antstolė išnagrinėjo skundą, nepaisant to, kad yra praleisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatyti terminai, nedraudžia pirmosios instancijos teismui civilinę bylą nutraukti šiuo pagrindu ir nesudaro pagrindo konstatuoti skundžiamos nutarties neteisėtumo.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliantas ginčija antstolio veiksmų pagrįstumą, nustatant parduodamo iš varžytynių nekilnojamojo turto vertę, įrodinėdamas, jog antstolis, netinkamai įvertino įkeistą turtą.
 1. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0129/14/00684 ir Nr. 0129/14/00685 ir civilinės bylos medžiagos nustatyta, jog antstolė B. Č. vykdo Vilniaus miesto 31 notarų biuro 2014 m. balandžio 25 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 2246 ir Nr. 2247 dėl 907 588,11 Eur skolos bei 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. B. Luminor Bank AB naudai (v. b. l. 1-7, Nr. 0129/14/00684 ir v. b. l. 1-7, Nr. 0129/14/00685).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad įkainojant pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bei pastatą – lėktuvų aptarnavimo angarą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kilo abejonių dėl turto rinkos vertės. 2017 m. gegužės 30 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, kuriuo skyrė ekspertizę pareiškėjui priklausančio turto rinkos vertei nustatyti, o ekspertizę buvo pavesta atlikti ekspertizės įstaigai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Super Status“ (v. b. l. 139, Nr. 0129/14/00685). 2017 m. birželio 30 d. buvo atlikta turto rinkos vertės ekspertizė ir antstolei pateikta turto vertinimo ataskaita Nr. 2017-06-22/1TM, kuria nustatyta turto rinkos vertė yra 482 000,00 Eur. 2017 m. liepos 5 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių skelbimo, kuriuo antstolė nustatė, jog pareiškėjui priklausančio turto vertė yra 482 000,00 Eur ir informavo skolininką, kad pirmąsias varžytines antstolė skelbs ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimo išsiuntimo skolininkui dienos (v. b. l. 148, Nr. 0129/14/00685). Minėtas antstolės patvarkymas išsiųstas pareiškėjui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) ir 2017 m. liepos 12 d. įteiktas J. B. (v. b. l. 149, Nr. 0129/14/00685). 2017 m. rugpjūčio 29 d. antstolė patvarkymu dėl informacijos pateikimo informavo, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d. vyks pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto pirmosios varžytinės, pradinė turto pardavimo kaina – 385 600,00 Eur (varžytinių Nr. 143052) (v. b. l. 152, Nr. 0129/14/00685). Minėtas antstolės patvarkymas išsiųstas pareiškėjui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. įteiktas J. B. (v. b. l. 153, Nr. 0129/14/00685). 2017 m. spalio 2 d. antstolės patvarkymu varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nei vienas varžytinių dalyvis (v. b. l. 158, Nr. 0129/14/00685). 2017 m. lapkričio 2 d. antstolės patvarkymu sustabdyti vykdomąją bylą, vykdomoji byla Nr. 0129/14/00685 buvo sustabdyta iki atskiro išieškotojo pranešimo (v. b. l. 168, Nr. 0129/14/00685). 2018 m. balandžio 10 d. antstolė patvarkymu atnaujino vykdomąsias bylas Nr. 0129/14/00684 ir Nr. 0129/14/00685 dėl skolos išieškojimo iš įkeisto pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto (v. b. l. 178, Nr. 0129/14/00685). 2018 m. balandžio 10 d. antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą dėl pareiškėjui priklausančio turto antrųjų varžytinių paskelbimo nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. gegužės 10 d., turto pardavimo kaina – 289 200,00 Eur (varžytinių Nr. 152612) (v. b. l. 179, Nr. 0129/14/00685).
 3. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas formaliai išnagrinėjo apelianto skundą dėl antstolio veiksmų, netyrė apelianto skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su turto įkainojimą atlikusio turto vertintojo teise atlikti antstolio paskirtą ekspertizę bei nustatyta turto rinkos verte, ir nepagrįstai nustatinėjo, ar pareiškėjas praleido 90 (devyniasdešimties) dienų naikinamąjį terminą skundui dėl antstolio veiksmų pateikti.
 4. Iš vykdomosios bylos Nr. 0129/14/00685 medžiagos nustatyta, kad antstolė B. Č. priėmė 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo ir nurodė, kad nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. vykusiose antrosiose varžytinėse buvo parduotas pareiškėjui priklausantis turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) ir pastatas (lėktuvų aptarnavimo angaras), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Turto pardavimo kaina yra 289 200 Eur (v.b.l. 194). Pažymėtina, kad byloje nėra pateiktas nurodyto turto įsigijimo iš varžytinių aktas.
 5. Remiantis nurodytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė įrodymų, nevertino aplinkybės, ar sudarytas sandoris dėl turto pardavimo iš varžytinių, o tik formaliu pagrindu dėl termino pateikti skundą praleidimo nutraukė bylą (CPK 183, 185 straipsniai).
 6. Pažymėtina, kad CPK 715 straipsnyje nustatyta, kad nuo turto pardavimo iš varžytinių akto pasirašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą ir perleidžiama nuosavybės teisė, todėl nuo šio momento vykdymo procesas dėl turto pardavimo varžytynėse yra baigtas. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatinėjo aplinkybės, ar nuosavybės teisė jau yra perleista, tačiau paaiškėjus, kad vykdymo procesas yra baigtas, skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimas taptų negalimas, o teismas, gavęs skundą, turėtų spręsti trūkumų šalinimo klausimą, o jų nepašalinus – procesinį dokumentą palikti nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Bet kuriuo atveju, vykdymo procesui pasibaigus, antstolio veiksmų apskundimas CPK 510 straipsnio tvarka negalimas ir asmuo turėtų pareikšti ieškinį ginčo teisenos tvarka.
 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2008 išaiškino, jog esant sudarytam varžytynių aktui ir jo pagrindu sukurtoms nuosavybės teisėms, jos negali būti paneigtos CPK XXXI skyriaus tvarka, turi būti nuginčytas nuosavybės teises sukūręs aktas – turto pardavimo iš varžytynių aktas, o šio akto teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimo procese galės būti nustatinėjamas galimų antstolio ar teismo klaidų vykdymo procese faktas. Tokiu atveju pareiškėjas savo teises gali ginti pareikšdamas ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. Tokia teismų praktika formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija, šių nuostatų laikomasi nepriklausomai nuo vykdymo procese dalyvaujančių suinteresuotų asmenų procesinio statuso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2006; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2006). Nors šiuo metu teisinis reguliavimas dėl varžytynių aktas patvirtinimo yra pasikeitęs, tačiau ši aiškinimo taisyklė išlieka aktuali sprendžiant turto perleidimo teisėtumo klausimą.
 8. Taigi, pardavus turtą, ginčai dėl turto kainos nebesprendžiami CPK XXXI skyriaus tvarka. Taip pat kasacinės instancijos teismas išaiškino, jog CPK 602 straipsnyje yra nurodyti atvejai, kada turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, nekilnojamojo turto pardavimo be varžytynių aktas pripažintinas negaliojančiu ir vienas iš tokių pagrindų – jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Jei reikalavimai antstoliui pateikti esant užbaigtai vykdomajai bylai ir jais neginčijamas bylos užbaigimas, reiškia tai, jog pateikti reikalavimai ne visiškai atitinka CPK 510 straipsnį, nes prašoma tik konstatuoti antstolio veiksmų neatitiktį įstatymo reikalavimams.
 9. Civilinio proceso įstatymo tikslas – asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2006; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).
 10. Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos, todėl asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo procesinės situacijos, turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta. Priešingu atveju, teismui priėmus ir išnagrinėjus tokį reikalavimą, asmens teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013).
 11. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, vertintina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė civilinę bylą pagal CPK 512 straipsnį, netinkamai taikė procesines teisės normas ir neištyrė visų įrodymų, todėl yra pagrindas tenkinti atskirąjį skundą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13 Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB prašo priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl suteiktos teisinės pagalbos. Nustatyta, jog suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė prašymą su mokėjimo pavedimo Nr. APM4074429 kopija už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, kuriame nurodyta 242 Eur suma.
 1. Bylą grąžinant nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas, jis, kartu su grąžinamu nagrinėti iš naujo skundu dėl antstolio veiksmu, perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui.

14Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

15tenkinti pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą.

16Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai