Byla A2-14998-775/2014
Dėl paskolos grąžinimo, tretieji asmenys – UAB „Kuvyta“, D. S

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokatei D. M., nedalyvaujant ieškovui, tretiesiems asmenims, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Beta plius“ ieškinį atsakovui K. S. dėl paskolos grąžinimo, tretieji asmenys – UAB „Kuvyta“, D. S., ir

Nustatė

2ieškovas 2010-07-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti 95 000 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 42-43).

3Ieškinyje nurodė, jog 2009-04-10 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino iš trečiojo asmens UAB „Kuvyta“ 420 000 Lt sumą. Dalį paskolos – 105 000 Lt – atsakovas grąžino, liko skolingas 315 000 Lt. UAB „Kuvyta“ 2009-12-28 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) perleido reikalavimo teisę dėl 315 000 Lt skolos išieškojimo ieškovui UAB „Beta plius“. Ieškinio padavimo metu atsakovui buvo suėjęs terminas grąžinti 95 000 Lt sumą. Atsakovas šios sumos ieškovui negrąžino, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą ieškovas informuotas tinkamai (t. 2, b. l. 75), neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovas K. S. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 67-68), nurodė, atsakovo atstovė posėdžio metu paaiškino, jog su ieškiniu nesutinka, paskolos sutartis, kuria trečiasis asmuo UAB „Kuvyta“ paskolino atsakovui 420 000 Lt sumą, teismo sprendimu pripažinta nesudaryta, taip pat negaliojančia nuo sudarymo momento pripažinta ir reikalavimo perleidimo sutartis, kuria ieškovas įgijo teisę reikalauti 315 000 Lt sumos iš atsakovo, todėl ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimą ir prašyti skolos išieškojimo. Atsakovas taip pat prašo, panaikinus 2011-01-19 sprendimą, atgręžti sprendimo įvykdymą – atsakovui ir trečiajam asmeniui D. S. grąžinti išieškotas sumas.

6Trečiasis asmuo D. S. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuota tinkamai (t. 2, b. l. 76), neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui D. S. nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo UAB „Kuvyta“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (t. 2, b. l. 74), neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina trečiojo asmens UAB „Kuvyta“ atstovui nedalyvaujant.

82011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas panaikintinas, priimtinas naujas sprendimas - ieškinys atmestinas.

9Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog 2009-04-10 UAB „Kuvyta“ ir K. S. pasirašė paskolos sutartį dėl 420 000 Lt paskolos suteikimo atsakovui (t. 1, b. l. 15). Pinigų išmokėjimo faktą patvirtina 2009-04-10 kasos išlaidų orderis Nr. 209 420 000 Lt sumai (t. 1, b. l. 92). 2009-07-03, 2009-09-17 ir 2009-12-15 kasos pajamų orderiais atsakovas trečiajam asmeniui grąžino 90 000 Lt sumą (t. 1, b. l. 16, 17, 18). 2009-12-09 UAB „Kyvyta“ ir UAB „Beta plius“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį (t. 1, b. l. 9-12), kuria ieškovui buvo perleista UAB „Kuvyta“ reikalavimo teisė atsakovo K. S. atžvilgiu. 2010-05-12 UAB „Beta plius“ pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimo sutartį bei suėjusį terminą 95 000 Lt sumos grąžinimui (t. 1, b. l. 19-20). Į byla ieškovas pateikė duomenis apie atsakovo turtą (t. 1, b. l. 23-30). Trečiajam asmeniui UAB „Kuvyta“ 2010-03-29 Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 52-53). Kauno apygardos teismas 2012-12-03 išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. S. ieškinį atsakovams UAB „Kuvyta“ bei UAB „Beta plius“, šiuo sprendimu paskolos sutartis, pasirašyta 2009-04-10 tarp UAB „Kuvyta“ ir K. S., pripažinta nesudaryta, 2009-12-28 reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), kuria UAB „Kuvyta“ perleido reikalavimo teisę UAB „Beta plius“ iš K. S. išsiieškoti 315 000 Lt skolą pagal 2009-04-10 paskolos sutartį, pripažinta negaliojančia (niekine) nuo jos sudarymo momento (t. 2, b. l. 15-18). Lietuvos apeliacinis teismas 2014-04-17 nutartimi minėtą Kauno apygardos teismo 2012-12-03 sprendimą paliko nepakeistą (t. 2, b. l. 19-23). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis sprendimas įsiteisėjo 2014-04-17.

10LR CK 6.870 str. 1 d. nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kito. CK 6.875 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų negavo, šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas.

11Pagal CPK 18 str. įsiteisėję teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai reiškia, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma. Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai) (CPK 182 str. 2 p.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. D. S., bylos Nr. 3K-3-282/2012; 2014 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. G. v. UAB „Reikalavimas.lt“ ir J. M., bylos Nr. 3K-3-419/2014; kt.).

12Įrodinėjimo dalyką bylose dėl paskolos grąžinimo sudaro paskolos sudarymo aplinkybės, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus – konstatavimas. Paskolos sutartis yra realinė – ji laikoma sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str.). Prejudicinis faktas šioje byloje yra Kauno apygardos teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo nustatyta aplinkybė, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta, o reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti, todėl akivaizdu, jog pinigų atsakovas negavo, todėl jam neatsiranda prievolė reikalaujamą sumą grąžinti. Teismas sprendžia, jog atsakovas K. S. šioje byloje įrodė, jog pinigų negavo (CK 6.875 str.).

13Vadovaujantis įstatymo nuostatomis bei prejudiciniais faktais, įvertinus teismui pateiktus įrodymus, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

14Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo

15Atsakovas taip pat prašo atgręžti sprendimo įvykdymą. LR CPK 760 str. nustatyti pagrindai atgręžti sprendimo įvykdymą. Galima atgręžti teismo sprendimo įvykdymą ir tais atvejais, kai sprendimas panaikinamas atnaujinus procesą byloje. Sprendimo įvykdymo atgręžimo paskirtis – užtikrinti, kad, panaikinus neteisėtą ir įvykdytą teismo sprendimą, išieškotojas bei skolininkas būtų grąžinti į iki teismo sprendimo vykdymo buvusią padėtį, t. y. atvejai, kai skolininkui grąžinama viskas, kas buvo išreikalauta vykdant panaikintą teismo sprendimą. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, kuriam, panaikinus teismo sprendimą, byla perduodama nagrinėti iš naujo, kurio nauju sprendimu ieškinys nebuvo patenkintas. Šis teismas privalo savo iniciatyva atgręžti sprendimo įvykdymą, nurodydamas tai naujame sprendime, ir taip užbaigti bylą (CPK 761 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Aliuminio konstrukcijos“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-222/2014).

16Kauno miesto apylinkės teismas 2011-01-19 sprendimu ieškinį šioje byloje tenkino, iš atsakovo K. S. ieškovui UAB „Beta plius“ priteista 95 000 Lt skola, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 850 Lt žyminis mokestis bei 1 040 Lt atstovavimo išlaidos. Valstybei iš atsakovo K. S. priteistos 27,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (t. 1, b. l. 113-115). Kauno apygardos teismas 2011-09-06 nutartimi 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą, priteisė iš atsakovo K. S. ir trečiojo asmens D. S. ieškovui UAB „Beta plius“ po 700 Lt turėtų atstovavimo išlaidų, valstybei iš šių asmenų priteista po 4,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 1, b. l. 178-182). Iš rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovui UAB „Beta plius“ 2011-09-14 išduotas vykdomasis raštas dėl apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš trečiojo asmens D. S., išieškota 700 Lt skola, 39,33 Lt būtinosios išlaidos ir 491,07 Lt vykdymo išlaidų (t. 2, b. l. 49), tą patvirtina ir antstolio Raimundo Stanislausko pateikta 2014-10-23 pažyma (t. 2, b. l. 87). Iš rašytinių įrodymų matyti, kad vykdant Kauno apylinkės teismo 2011-01-19 sprendimą bei Kauno apygardos teismo 2011-09-06 nutartį atsakovas K. S. patyrė 193,58 Lt sprendimo vykdymo išlaidų, nes ši suma yra sulaikyta antstolio depozitinėje sąskaitoje iš atsakovo darbo užmokesčio (t. 2, b. l. 86).

17Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atsakovo atstovės prašymas tenkintinas ir 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje 2-677-249/2011, bei 2011-09-06 Kauno apygardos teismo nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1496-273/2011, vykdymas atgręžtinas, priteisiant iš ieškovo UAB „Beta plius“ trečiajam asmeniui D. S. 1 230,40 Lt sprendimo vykdymo išlaidų, antstolis Raimundas Stanislauskas įpareigotinas grąžinti atsakovui K. S. į jo sąskaitą 193,58 Lt sumą, sulaikytą antstolio depozitinėje sąskaitoje.

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

19Kauno miesto apylinkės teismas 2010-06-21 nutartimi šioje byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo K. S. 95 713 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo užtikrintas ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdymas. Kadangi ieškovo reikalavimas atmestas, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2010-06-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-16513-249/2010, įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikintinos (CPK 149 str. 2 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

21Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos 3 050 Lt atstovavimo išlaidos (b.l. 80, 2t.), 200 Lt žyminio mokesčio dalis už prašymą atnaujinti procesą (b.l. 28, 2t.), valstybei iš ieškovo priteistina 2 650 Lt žyminio mokesčio už prašymą atnaujinti procesą dalis, nuo kurios mokėjimo atsakovas 2014-06-16 Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo atleistas (30-31, 2t.), bei 46,44 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d., 98 str.).

22Atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui K. S. taip pat priteistina 300 Lt žyminio mokesčio dalis, sumokėta 2011-02-14 mokėjimo nurodymu Nr. 436061 (t. 1, b. l. 116) paduodant apeliacinį skundą dėl 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, valstybei iš ieškovo priteistina 700 Lt žyminio mokesčio dalis už apeliacinį skundą dėl 2011-01-19 sprendimo, kurios mokėjimas 2011-02-19 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovui buvo atidėtas iki apeliacinio proceso pabaigos ir kuri nepriteista Kauno apygardos teismui priimant 2011-09-06 nutartį, valstybei iš ieškovo taip pat priteistina 1 850 Lt žyminio mokesčio dalis, nuo kurios mokėjimo atsakovas K. S. paduodamas apeliacinį skundą 2011-02-19 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atleistas (b. l. 125, 1t., CPK 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 - 267 str., 270 str., 761 str., teismas

Nutarė

24panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-677-249/2011 (teisminio proceso Nr. 2-05-3-11011-2010-13) pagal ieškovo UAB „Beta plius“ ieškinį atsakovui K. S. dėl paskolos grąžinimo, tretieji asmenys UAB „Kuvyta“, D. S..

25Priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

26Prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo tenkinti.

27Atgręžus 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-677-249/2011, bei 2011-09-06 Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1496-237/2011, vykdymą, įpareigoti antstolį Raimundą Stanislauską, kontoros adresas – Kęstučio g. 67-2, Kaunas, grąžinti jo depozitinėje sąskaitoje sulaikytą 193,58 Lt (vieno šimto devyniasdešimt trijų litų 58 ct) (56,06 EUR) sumą atsakovui K. S., a. k. ( - ), gyv. ( - ).

28Atgręžus 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-677-249/2011, bei 2011-09-06 Kauno apygardos teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1496-237/2011, vykdymą, priteisti iš ieškovo UAB „Beta plius“, į. k. 302435246, registruota buveinė Palemono g, 1A, Kaunas, trečiajam asmeniui D. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1 230,40 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt litų 40 ct) (356,35 EUR) sprendimo vykdymo išlaidų.

29Priteisti atsakovui K. S., a. k. ( - ) iš ieškovo UAB „Beta plius“, į. k. 302435246, buveinė - Palemono g, 1A, Kaunas, 3 050 Lt (trijų tūkstančių penkiasdešimties litų) atstovavimo išlaidų ir 500 Lt (penkis šimtus litų) žyminio mokesčio.

30Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Beta plius“, į. k. 302435246, buveinė - Palemono g, 1A, Kaunas, 5 200 Lt (penkis tūkstančius du šimtus litų) žyminio mokesčio bei 46,44 Lt (keturiasdešimt šešių litų 44 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

31Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2010-06-21 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-16513-249/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą 95 713 Lt sumai atsakovo K. S., a. k. ( - ), gyv. ( - ), kilnojamajam ar nekilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui, uždraudžiant areštuotu turtu, piniginėms lėšoms ir turtinėmis teisėmis disponuoti.

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. ieškovas 2010-07-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 3. Ieškinyje nurodė, jog 2009-04-10 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino iš... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Atsakovas K. S. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.... 6. Trečiasis asmuo D. S. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Kuvyta“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 8. 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas panaikintinas, priimtinas... 9. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog 2009-04-10 UAB „Kuvyta“ ir... 10. LR CK 6.870 str. 1 d. nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis perduoda... 11. Pagal CPK 18 str. įsiteisėję teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar... 12. Įrodinėjimo dalyką bylose dėl paskolos grąžinimo sudaro paskolos sudarymo... 13. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis bei prejudiciniais faktais, įvertinus... 14. Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo... 15. Atsakovas taip pat prašo atgręžti sprendimo įvykdymą. LR CPK 760 str.... 16. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-01-19 sprendimu ieškinį šioje byloje... 17. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atsakovo atstovės prašymas... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-06-21 nutartimi šioje byloje taikė... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 21. Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos 3 050 Lt atstovavimo... 22. Atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui K. S. taip pat priteistina 300 Lt... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 -... 24. panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimą,... 25. Priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.... 26. Prašymą dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo tenkinti.... 27. Atgręžus 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto... 28. Atgręžus 2011-01-19 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, priimto... 29. Priteisti atsakovui K. S., a. k. ( - ) iš ieškovo UAB „Beta plius“, į.... 30. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Beta plius“, į. k. 302435246,... 31. Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2010-06-21 Kauno miesto apylinkės... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...