Byla 2A-1093-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Švedienės ir Andžej Maciejevski, Sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei dalyvaujant ieškovui J. K. ieškovo atstovui advokatui V.Martyšiui atsakovo atstovei G. V.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovui UAB „Namų priežiūros centras“ dėl 300 Lt turtinės žalos ir palūkanų priteisimo. Tretieji asmenys – UADB „Seesam Lietuva“, 569-oji gyvenamojo namo statybos bendrija.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas J. K. 2009-04-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB „Namų priežiūros centras“ priteisti 300 Lt žalos ir 5 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2009-01-21 apie 9 val. prie namo ( - ), pastatė savo automobilį Mazda 626, v/n ( - ) Po kurio laiko ieškovas buvo informuotas, kad nuo minėto namo stogo nuslinkus sniegui buvo suskaldytas jo automobilio priekinis stiklas, sulankstytas variklio dangtis. Automobilis buvo draustas „Kasko“ draudimu UADB „Seesam Lietuva“. Įforminus įvykį automobilis buvo suremontuotas autoservise „Autorigeka“. Draudimo bendrovė apmokėjo ne visas remonto išlaidas, ieškovui pagal draudimo sutartį teko 300 Lt sumokėti pačiam. Kadangi atsakovas vykdo namo ( - ) administravimą ir būtent atsakovas atsakingas už namo pagrindinių konstrukcijų priežiūrą, o namo stogas, nuo kurio nuslinko ieškovo automobilį apgadinęs sniegas, pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą priskiriamas pagrindinėms konstrukcijoms, ieškovas 2009-03-25 raštu kreipėsi į atsakovą dėl 300 Lt žalos atlyginimo. Atsakovas žalą atlyginti atsisakė.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo į valstybės biudžetą 41,72 Lt pašto išlaidų.

7Teismas konstatavo, kadangi ieškovo turtas nukentėjo dėl nuo pastato stogo nučiuožusio sniego, ginčui taikytina lex specialis , tai yra CK 6.266 str. 1 d., nustatanti, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jei neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. CK 6.266 str. 2 d. preziumuoja, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, kuris viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Pagal bylos duomenis teismas sprendė, kad atsakovas ginčo įvykio pastato administravimo paslaugas teikia remiantis 569 GNSB ir atsakovo 2001-12-03 administravimo paslaugų sutartimi Nr. A-01/20. Šia sutartimi pastato valdymo, juo labiau nuosavybės teisė CK 6.266 str. prasme atsakovui neatsirado. 2009-10-21 nutartimi teismas į bylos nagrinėjimą įtraukė 569 GNSB. 2009-11-24 teismo posėdyje ieškovui buvo pasiūlyta spręsti dėl atsakovo tinkamumo, tačiau ieškovas nurodė, jog jo nuomone ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui.

8Taigi teismas padarė išvadą, kad atsakovas nėra pastato savininkas ar valdytojas, todėl nelaikytinas tinkamu šio ginčo subjektu. Ieškovas pakeisti atsakovo nesutiko. Taigi teismo teigimu, ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui ir negali būti tenkinamas.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškinyje nurodoma, jog atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas administruodamas ginčo įvykio pastatą ir yra kaltas dėl kilusios žalos, tačiau atsakovo kaltės klausimas šioje byloje nesvarstomas, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

10Apeliaciniu skundu ieškovas J. K. prašo: arba 1) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, arba 2) pakeisti netinkamą atsakovą UAB „Namų priežiūros centras“ tinkamu 569-ojo gyvenamojo namo statybos bendrija ir priteisti iš atsakovo ieškovui 300 Lt turtinę žalą ir 5 procentus palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, arba 3) panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) atsakovas ginčo įvykio pastato administravimo paslaugas teikia remiantis 569 GNSB ir atsakovo 2001-12-03 administravimo paslaugų sutartimi. Atsakovas ir 2008-04-16 raštu ir 2009-06-29 atsiliepime į ieškinį patvirtino, kad nurodytos sutarties pagrindu teikė namo ( - ), administravimo paslaugas. Šios sutarties 2.1.2.5 punktu atsakovas įsipareigojo prižiūrėti namo pagrindines konstrukcijas, inžinerinę įrangą, bendrojo naudojimo patalpas ir teritoriją, tačiau atsakovo pareiga valyti sniegą nuo namo stogo šia sutartimi nėra numatyta. Apeliantas pastebi, jog atsakovo atstovė patvirtino, kad namo stogas yra namo pagrindinės konstrukcijos sudėtinė dalis. Tą nustato ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų pakeitimo įstatymo 2 str. 5 d., todėl darytina išvada, kad pagal sutarties 2.1.2.5 p. atsakovė saugaus namo eksploatavimui privalėjo nuvalyti ir sniegą nuo namo stogo. Be to, apelianto nuomone, atsakovui taikytina ir jo pareiga valyti sniegą nuo namo stogo kildintina ir iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-09 Įsakymu patvirtintų Nuostatų 7.1, 7.2 p., kur administratorius privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą – namo būklės nuolatinį stebėjimą įskaitant ir namo stogą bei jo saugaus naudojimo užtikrinimą. Taigi atsakovo civilinė atsakomybė atsirado neįvykdžius sutartyje nustatytos pareigos nuvalyti ir sniegą nuo namo stogo, o nuslinkęs sniegas bei apgadinęs ieškovo automobilį padarė apeliantui turtinę žalą. Apelianto nuomone, šios atsakovo pareigos neįvykdymas yra tiesioginiame ryšyje su jam padaryta turtine žala, kuri privalo būti atlyginta;

132) teigia, kad teismo posėdžio metu prieštaravimo ar nesutikimo dėl atsakovo pakeitimo ieškovas neišreiškė, o tik išsakė savo nuomonę, jog ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui. Tačiau jeigu teismas nuspręstų kitaip, tai apeliantui nėra jokio skirtumo, kas jam atlygins patirtą žalą. Taigi teigti, kad ieškovas nesutiko pakeisti atsakovo, nėra jokio pagrindo, atvirkščiai, apeliantas sutinka, kad žalos atlyginimas gali būti priteistas ir iš pastato savininko. Tai reiškia, jog pirmosios instancijos neteisingai aiškino ir netinkamai taikė CPK 45 str. nuostatas. Apeliantas taip pat nurodo, jog šiuo skundu jis išreiškia savo sutikimą, jog atsakovas gali būti pakeistas apeliacinės instancijos teismo, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Namų priežiūros centras“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Teigia, kad 2001-12-03 Administravimo paslaugų sutartyje nėra numatyta atsakovo pareiga valyti sniegą nuo namo stogo. Nurodo, jog pagal sutarties 2.1.2.5 p., atsakovas įsipareigoja teikti priežiūros paslaugas, kas neapima sniego valymo nuo stogo darbų.

16Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad sutartis nenumato daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų. Tai patvirtina ir 2008-01-02 papildomas susitarimas prie Administravimo paslaugų sutarties, kuriame aiškiai yra detalizuotos visos atsakovo teikiamos namo paslaugos. Be to, sutarties 2.2.20 p. yra aiškiai numatyta, jog valymo paslaugos teikiamos namui priskirtos teritorijos bei bendrojo naudojimo patalpų. Pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 5 str. 2 d. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos.

17Atsakovas pažymi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-09 įsakymu patvirtintų nuostatų 2 punkte numatyta šių nuostatų taikymo tritis, t.y. jie taikomi butų ir kitų patalpų savininkų bendrąjai dalinei nuosavybei administruoti, kai šią funkciją atlieka pagal CK 4.84 str. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas administratorius. Akivaizdu, jog šie Nuostatai nėra taikomi atsakovui, nes namą, esantį ( - )administruoja sutarties, o ne įsakymo pagrindu.

18Be to, atsakovas pabrėžia, jog iš 2010-02-22 Nekilnojamojo turto registro centro duomenų bazės išrašo matyti, kas pastatas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso 569-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pagal Administravimo paslaugų sutartį atsakovui pastato valdymo ir nuosavybės teisė CK 6.266 str. prasme neatsirado.

19Teigia, kad apeliantas išsakė savo nuomonę, jog ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui. Tokie apelianto žodžiai atsakovo nuomone, turėtų būti laikytini kaip nesutikimas. Apeliantas motyvuoto prašymo pakeisti pradinį atsakovą teismui taip pat nepateikė, todėl jo teiginiai, kad jis sutiko pakeisti atsakovą laikytini kaip tikrovės neatitinkantys.

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

23Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja pateikto apeliacinio skundo ribose, atsižvelgdama į skundo teisinį bei faktinį pagrindus.

24Dėl apeliacinio skundo dalyko formulavimo.

25Paduodamas apeliacinį skundą, dalyvaujantis byloje asmuo privalo nurodyti skundo dalyką (Civilinio proceso kodekso 306 str. 1 d. 4 p.). Tinkamas skundo dalyko suformulavimas yra svarbus ne tik tuo aspektu, jog jis apibrėžia bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (Civilinio proceso kodekso 320 str.), bet ir tuo aspektu, kad kita ginčo šalis, siekdama gintis nuo jai pareikštų materialaus pobūdžio reikalavimų, turi aiškiai žinoti, kokie reikalavimai jai reiškiami, koks šių reikalavimų pagrindas. Nagrinėjamoje byloje apeliacinio skundo dalykas suformuluotas ydingai: skundo dalykas suformuluotas kaip trys savarankiški apeliacijos dalykai, t.y. panaikinus skundžiamą teismo sprendimą prašoma priimti naują sprendimą (patenkinti ieškinį, pareikštą atsakovui) arba ieškinį patenkinti trečiojo asmens atžvilgiu, prieš tai pakeitus jį atsakovu, arba bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

26Ydingas apeliacinio skundo dalyko formulavimas susijęs su Civilinio proceso kodekso 13 str. įtvirtinto dispozityvumo principo įgyvendinimu: šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Tai reiškia, jog pačios ginčo šalys turi pasirinkti savo procesinių teisių įgyvendinimo būdą ir teismas neturi teisės už jas spręsti, kokia forma, kokia apimtimi atitinkamos teisės turi būti įgyvendinamos.

27Vienas iš apelianto prašymų- pakeisti atsakovą ir priteisti žalos atlyginimą iš bendrijos apeliacinėje instancijoje iš principo negali būti tenkinamas: ieškinys, t.y. materialus pobūdžio reikalavimas konkrečiam asmeniui gali būti pareiškimas tik pirmosios instancijos teisme (Civilinio proceso kodekso 111 str. 2 d. 2 ir 3 p., 135 str. 1 d. 4 p.). Pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą taip pat leidžiama tik pirmosios instancijos teisme ir tik iki tam tikros proceso stadijos (Civilinio kodekso 141 str. 1 d.). Reikalavimo pareiškimas kitam asmeniui yra ieškinio dalyko keitimas, kas apeliacinėje instancijoje nėra galima. Tai reiškia, jog Civilinio proceso kodekso 45 str. nuostatos dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama gali būti įgyvendinamos tik nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir negali būti realizuojamos nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2006, kurioje, apelianto nuomone, yra išaiškinta, kad apeliacinėje instancijoje netinkamo atsakovo pakeitimas tinkamu yra galimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių išaiškinimų nurodomoje nutartyje nėra: joje tėra kalbama apie tai, kad teismas negali daryti išvados dėl dalyvaujančio trečiuoju asmeniu byloje asmens būtinumo įtraukti bendraatsakiu be ieškovo sutikimo, tuo remiantis, apeliacinės instancijos teismo nutartis, kurioje nurodyta apie tokį būtinumą, buvo panaikinta ir byla perduoti nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka pagal byloje pareikštus reikalavimus, tuo būtent akcentuojant, kad tik ieškovas gali pasirinkti subjektą, kuriam turi būti pareikšti reikalavimai. Tačiau nutartyje nieko nėra nurodyta dėl galimybės bendraatsakiu traukti apeliacinėje instancijoje ir, juo labiau, apie galimybę šioje instancijoje pakeisti esamą atsakovą kitu, kuriam reikalavimų ieškovas nebuvo pareiškęs nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

28Aptariama apelianto pozicija, kai jis palieka teismui už save nuspręsti, kas turėtų atsakyti pagal jo ieškinį (byloje esantis atsakovu asmuo ar teismo iniciatyva įtrauktas trečiuoju asmeniu asmuo), prieštarauja taip pat ir Civilinio proceso kodekso 12 str. įtvirtintam rungimosi principui: asmuo, kuriam reikalavimai nebuvo pareikšti, dėl savo procesinio statuso galėjo atsikirsti tik į kitam asmeniui, bet ne jam, pareikštus reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartyse, kuriose aiškinamos procesinės teisės normos, reglamentuojančios dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, yra išaiškinta, kad tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas gali priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes. Kol asmuo nėra atsakovas, o tik trečiasis asmuo, dėl tokio asmens teismas negali priimti jo teises ir pareigas nustatančio sprendimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007, 2008 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2008).

29Tai reiškia, kad apeliaciniame skunde išdėstytas prašymas pakeisti atsakovą apeliacinėje instancijoje ir žalą priteisti iš 569-osios GNSB, negali būti tenkinamas.

30Dėl Civilinio proceso kodekso 45 str. normų įgyvendinimo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

31

32CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Šioje normoje įtvirtinta galimybė netinkamą šalį pakeisti tinkama šalimi. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama šalimi taip pat reiškia, kad teismas ieškovo prašymu gali pakeisti toje byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį. Pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį tuo atveju, jeigu ieškovas nesutinka atsakovą pakeisti kitu asmeniu, o pagal pirmiau nurodytą šių normų aiškinimą ir pakeisti toje byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį, teismas nagrinėja bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje pareikštų reikalavimų pobūdį, dar ieškinio priėmimo stadijoje nurodė, kad dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu turėtų būti traukiama 569-oji GNSB (b.l. 11). 2009-10-21 nutartimi (b.l. 59) teismas šią bendriją įtraukė dalyvauti byloje savo iniciatyva (Civilinio proceso kodekso 37 str.). Nagrinėjant bylą iš esmės, teismas kėlė atsakovo tinkamumo klausimą (2009-11-24 teismo posėdžio protokolas- b.l. 89), ieškovas į atitinkamą teismo klausimą atsakė, kad atsakovas yra tinkamas ir tai motyvavo. Sprendžiant klausimą, ar toks Civilinio proceso kodekso 45 str. nuostatų dėl atsakovo pakeitimo įgyvendinimas buvo tinkamas ir pakankamas, pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju iš ieškovo pateikto ir posėdžio protokole užfiksuoto atsakymo į teismo klausimą galima spręsti, jog teismas pakankamai aiškiai buvo suformulavęs klausimą dėl atsakovo tinkamumo bei poreikio jį keisti kitu atsakovu, o iš ieškovo atsakymo į teismo klausimą yra aišku, jog jis nepageidavo, kad atsakovas būtų pakeistas. Teismas, netgi įgyvendindamas Civilinio proceso kodekso 45 str. numatytą pareigą, turi išlikti objektyvus ir nešališkas abiejų ginčo šalių atžvilgiu (Civilinio proceso kodekso 17, 21 str.), todėl teismas neprivalo primygtinai siūlyti tokį pakeitimą, reikšti savo išankstinę poziciją dėl atsakovo tinkamumo ar netinkamumo. Įvertinant tai, kad ieškovą byloje atstovavo advokatas, be to, ir pats ieškovas yra profesionalus teisininkas (advokatas) (duomenys iš Lietuvos Respublikos advokatūros internetinio tinklapio www.advoco.lt), teismo iškeltas klausimas dėl atsakovo tinkamumo vertintinas kaip pakankamas bei tinkamas Civilinio proceso kodekso 45 str. 1 d. normos įgyvendinimas ir ieškovas turėjo galimybę išreikšti savo poziciją dėl atsakovo pakeitimo kitu atsakovu, ir ją išreiškė aiškiai, pasiakydamas, jog toks pakeitimas nėra reikalingas, nes ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, ieškovas ir šiuo metu nėra aiškiai apsisprendęs dėl tinkamo atsakovo byloje, nurodydamas, kad jam nėra svarbu, iš ko jam bus priteistas žalos atlyginimas, nors, minėta, kad būtent ieškovas, o ne teismas, turi nuspręsti, kam konkrečiai yra reiškiami reikalavimai. Tuo tarpu teismas pagal konkrečiam atsakovui pareikštus reikalavimus, priimdamas sprendimą, pasisako, ar reikalavimai šiam konkrečiam asmeniui pareikšti pagrįstai.

33Dėl UAB ,,Namų priežiūros centras“ atsakomybės pagal pareikštą ieškinį.

34

35Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, jog nagrinėjamu atveju atsakomybės klausimas turi būti sprendžiamas remiantis CK 6.266 str. 1 d. nuostatomis, pagal kurias žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jei neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. CK 6.266 str. 2 d. preziumuoja, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, kuris viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Atsakovas nėra pastato ( - ) savininkas ar valdytojas. Tarp UAB ,,Namų priežiūros centras“ ir 569-osios GNSB yra sudaryta 2001-12-03 administravimo paslaugų sutartis Nr. A-01/20. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad šia sutartimi nei pastato valdymo, nei nuosavybės teisė CK 6.266 str. prasme atsakovui nebuvo perduota, t.y. jis nėra atsakingas prieš ieškovą Civilinio kodekso 6.266 str. 1 d. pagrindu. Tai reiškia, jog atsakomybė konkrečiai šiam atsakovui- UAB ,,Namų priežiūros centras“ gali kilti tik tokia apimtimi, kokia užsakovas (569-oji GNSB) pavedė jam vykdyti namo administravimo bei priežiūros funkcijas sutarties pagrindu, t.y. jo atsakomybė gali kilti tik iš sutarties pažeidimo, o tuo atveju, jeigu sutarties pažeidimu žala padaroma tretiesiems asmenims- šių asmenų atžvilgiu kyla administratoriaus deliktinė atsakomybė, tačiau vėlgi, tik sutartyje numatytos pareigos nevykdymas gali būti pripažįstamas neteisėtu neveikimu Civilinio kodekso 6.246 str. 1 d. prasme.

36Todėl pažymėtina, jog nuoroda apeliaciniame skunde į administracinius aktus, nustatančius administravimo paslaugų apimtis, yra nepagrįsta, kadangi nagrinėjamu atveju administravimas buvo vykdomas sutarties, o ne administracinio akto pagrindu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-09 įsakymu patvirtintų administravimo nuostatų 2 punkte numatyta, jog jie taikomi butų ir kitų patalpų savininkų bendrajai dalinei nuosavybei administruoti, kai šią funkciją atlieka pagal CK 4.84 str. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas administratorius. Kai administravimas vykdomas sutarties, o ne įsakymo pagrindu, šie Nuostatai nėra taikomi, todėl jie netaikytini ir atsakovui, kuris namą ( - ) administruoja sutarties, o ne įsakymo pagrindu.

372001-12-03 Administravimo paslaugų sutarties 2.1.2.5 p., atsakovas įsipareigojo prižiūrėti namą: jo pagrindines konstrukcijas, inžinerinę įrangą, bendro naudojimo patalpas ir teritoriją. Vertinant, ar šiame sutarties punkte numatyta namo pagrindinių konstrukcijų priežiūra apima ir sniego valymą nuo stogo (kuris neabejotinai yra viena iš namo konstrukcijų), turi būti vadovaujamasi įvykio, dėl kurio reikalaujama žalos atlyginimo, metu galiojusiais susitarimais. Būtent, 2008-01-02 papildomu susitarimu prie Administravimo paslaugų sutarties Nr.A-01/20 šalys- užsakovas 569-oji GNSB ir administratorius UAB ,,Namų priežiūros centras“ konkrečiai įvardijo administravimo, elektros ūkio priežiūros, teritorijos priežiūros ir laiptinių priežiūros paslaugų apimtis bei nustatė šių paslaugų kainas (b.l. 34). Šiame susitarime numatytas sniego rankinis valymas namui priskirtoje teritorijoje. Stogas, minėta, yra viena iš namo pagrindinių konstrukcijų, tačiau negali būti įvardijamas kaip teritorija. Pažymėtina, jog ir pačios sutarties 2.2.20 p. yra numatyta, jog valymo paslaugos teikiamos namui priskirtos teritorijos bei bendrojo naudojimo patalpų. Pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 5 str. 2 d. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos. Šių bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugų apimtys numatytos papildomo susitarimo punkte ,,laiptinių valymas“, kur taip pat nėra numatytas stogo valymas. Taigi, darytina išvada, jog administravimo sutartimi visa apimtimi (tiek pagrindine, tiek papildomu susitarimu Nr. 1) nėra susitarta dėl tokios paslaugos kaip sniego valymas nuo namo stogo, teikimo, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas nevykdė kokios nors iš sutarties kylančios pareigos, dėl kurios ieškovui buvo padaryta žala. Nesant pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, argumentai dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų teisiškai nėra reikšmingi, todėl detaliau neanalizuojami bei nevertinami.

38Remdamasis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.). Todėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-22 sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.), o ieškovo skundas atmetamas.

39Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.), kurios pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą sudarė 12,75 Lt.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

43Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš apelianto J. K. į valstybės biudžetą 12,75 Lt (dvylika litų ir 75 centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas J. K. 2009-04-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš... 5. Nurodė, kad 2009-01-21 apie 9 val. prie namo ( - ), pastatė savo automobilį... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 22 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas konstatavo, kadangi ieškovo turtas nukentėjo dėl nuo pastato stogo... 8. Taigi teismas padarė išvadą, kad atsakovas nėra pastato savininkas ar... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškinyje nurodoma, jog atsakovas netinkamai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas J. K. prašo: arba 1) Vilniaus miesto 1 apylinkės... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1) atsakovas ginčo įvykio pastato administravimo paslaugas teikia remiantis... 13. 2) teigia, kad teismo posėdžio metu prieštaravimo ar nesutikimo dėl... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Namų priežiūros... 15. Teigia, kad 2001-12-03 Administravimo paslaugų sutartyje nėra numatyta... 16. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad sutartis nenumato... 17. Atsakovas pažymi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 18. Be to, atsakovas pabrėžia, jog iš 2010-02-22 Nekilnojamojo turto registro... 19. Teigia, kad apeliantas išsakė savo nuomonę, jog ieškinys pareikštas... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 24. Dėl apeliacinio skundo dalyko formulavimo.... 25. Paduodamas apeliacinį skundą, dalyvaujantis byloje asmuo privalo nurodyti... 26. Ydingas apeliacinio skundo dalyko formulavimas susijęs su Civilinio proceso... 27. Vienas iš apelianto prašymų- pakeisti atsakovą ir priteisti žalos... 28. Aptariama apelianto pozicija, kai jis palieka teismui už save nuspręsti, kas... 29. Tai reiškia, kad apeliaciniame skunde išdėstytas prašymas pakeisti... 30. Dėl Civilinio proceso kodekso 45 str. normų įgyvendinimo nagrinėjant... 31. ... 32. CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu... 33. Dėl UAB ,,Namų priežiūros centras“ atsakomybės pagal pareikštą... 34. ... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, jog... 36. Todėl pažymėtina, jog nuoroda apeliaciniame skunde į administracinius... 37. 2001-12-03 Administravimo paslaugų sutarties 2.1.2.5 p., atsakovas... 38. Remdamasis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 39. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo į valstybės biudžetą... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 43. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti iš apelianto J. K. į valstybės biudžetą 12,75 Lt (dvylika litų...