Byla e2-214-569/2020
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei J. R. P., atsakovės atstovui advokatui E. O., trečiojo asmens atstovams A. K., D. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Plungės Jonis - S‘‘ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių plentas‘‘, trečiajam asmeniui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB ,,Plungės Jonis - S‘‘ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės RUAB ,,Šiaulių plentas‘‘ 143 091,27 Eur skolos, 8 943,20 Eur delspinigių, 6,00 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2.

4Ieškovės atstovė advokatė J. R. P. paaiškino, kad šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr. ( - ) , kuria ieškovė įsipareigojo atlikti darbus, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus apmokėti. Šalys pažymėjo, kad šia sutartimi ieškovės pajėgumai yra pasitelkiami bendradarbiauti nurodyta apimtimi vykdant perkančiosios organizacijos Plungės rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės 2016-12-13 sudarytą sutartį Nr. ( - ), sudarytą remiantis viešojo pirkimo rezultatais. 3.

5Taip pat, remiantis pirkimo rezultatais, šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti jai pavestus darbus, o atsakovė įsipareigojo už juos apmokėti. Šioje sutartyje nurodyta, kad atsakovė ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-12-22 pasirašė pirkimo sutartį Nr. ( - ), kurios įsipareigojimams vykdyti kaip subrangovas pasitelkta ieškovė. 4.

6Pagal abi sutartis buvo susitarta, kad iš viso ieškovė atliks darbus, kurių vertė 1 855 209,00 Eur be PVM arba 2 244 802,89 Eur su PVM. Atsakovė pagal sutartis nėra visiškai atsiskaičiusi ir nesumokėjo ieškovei 143 091,27 Eur. Šalys 2019-04-15 pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame pažymėjo, jog atsakovė skolinga ieškovei 143 091,27 Eur sumą. 5.

7Civilinio kodekso 6.644 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Sutarties Nr. ( - ) sąlygų 3.6 punkte susitarta, kad atsakovė už darbus atsiskaito per 5 darbo dienas nuo piniginių lėšų už atitinkamus darbus gavimo iš Plungės rajono savivaldybės administracijos, kuri yra statytoja. Sutarties Nr. ( - ) sąlygų 3.6 punkte ir jo papunkčiuose nurodoma tokia atsiskaitymo tvarka: 3.6.1 punkte numatyta, kad 90 procentų (devyniasdešimt procentų) kiekvienos tiekėjo patvirtintos sąskaitos-faktūros sumos sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo piniginių lėšų už atitinkamus darbus gavimo iš statytojo dienos; 3.6.2. punkte nustatyta - likę 10 % (dešimt procentų) kiekvienos tiekėjo patvirtintos sąskaitos-faktūros sumos sumokama per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po statybos užbaigimo akto išdavimo, tiekėjui patvirtinus galutinį atliktų darbų aktą. Subrangovui nesilaikant galutinio darbų perdavimo procedūrų sąlygų (sutarties 4.3 punktas), sulaikyti pinigai (10 proc.) lieka tiekėjui kaip bauda (šalių iš anksto aptarti minimalūs nuostoliai) už subrangovo sutartinių prievolių nevykdymą (netinkamą vykdymą). 6.

8Atsakovė, 2019-04-15 pasirašydama tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, patvirtino mokėtiną sumą ieškovei. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus atliko tinkamai, t. y. atliko visus darbus pagal abi subrangos sutartis, atsakovė pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų nepareiškė. Todėl ieškovė įgijo teisę į tinkamą apmokėjimą už atliktus darbus likusiai 143 091,27 Eur sumai. 7.

9Atsakovei pažeidus prievolę sumokėti ieškovui už atliktus darbus, ieškovė įgijo teisę į netesybas. Sutarties Nr. ( - ) sąlygų 7.11 punkte numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. tiekėjas, nesumokėjęs už atliktus darbus per sutartyje nurodytą terminą, subrangovui pareikalavus, moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 8.

10Lietuvos automobilių kelių direkcija ataskaitoje dėl įvykdytos sutarties nurodė, kad tarp jos ir atsakovės 2016-12-22 pasirašyta viešojo pirkimo sutartis Nr. ( - ) įvykdyta 2018-12-17. Ieškovė teisę į sulaikytą mokėtiną sumą įgijo ne vėliau kaip po 45 kalendorinių dienų po minėtos pirkimo sutarties įvykdymo, t.y. ne vėliau kaip 2019-02-01. Skaičiuojant delspinigius už laikotarpį nuo 2019-02-01 iki 2019-06-06 (t. y. iki ieškinio pateikimo), ieškovė turi teisę į delspinigius už 125 dienų laikotarpį. Skaičiuojant 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo 143 091,27 Eur sumos už 125 dienų laikotarpį (143 091,27 Eur x 0,05 proc. x 125 k. d. = 8 943,20 Eur), ieškovė turi teisę į 8 943,20 Eur delspinigius. 9.

11CK 6.256 str. 2 d. numatoma, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), todėl pagal sutarties Nr. ( - ) sąlygų 7.11 iš atsakovė ieškovei priteistini delspinigiai. 10.

12CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, CK 6.210 str. 2 d., numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovės turi būti priteistos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. 11.

13Atsakovės UAB ,,Šiaulių plentas‘‘ atstovas advokatas E. O. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovė pripažįsta, kad skolos likutis pagal 2017-01-24 rangos sutartį Nr. ( - ) sudaro 143 091,27 Eur. Tačiau atsakovė negali jos sumokėti ieškovei, nes nėra suėjęs šios skolos sumokėjimo terminas numatytas sutartyje. Šalys, pasirašydamos 2017-01-24 rangos sutartį Nr. ( - ), susitarė ( sutarties 3.6p.), kad atsakovė įsipareigoja priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti ieškovei sutartyje numatytą kainą sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka: pagal 3.6.1punktą - 90 proc. kiekvienos tiekėjo patvirtintos sąskaitos – faktūros sumos sumokama per 5 darbo dienas nuo piniginių lėšų už atitinkamus darbus gavimo iš Statytojo dienos; pagal 3.6.2. p. - likę 10 proc. kiekvienos tiekėjo patvirtintos PVM sąskaitos – faktūros sumos sumokama per 45 kalendorines dienas, po statybos užbaigimo akto išdavimo, tiekėjui patvirtinus galutinį aktą. Subrangovui nesilaikant galutinio darbų perdavimo procedūros sąlygų (sutarties 4.3 p.), sulaikyti pinigai ( 10 proc.) lieka tiekėjui kaip bauda ( šalių iš anksto aptarti minimalūs nuostoliai ) už subrangovo sutartinių prievolių nevykdymą ( netinkamą vykdymą). 12.

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 10 proc. sulaikytą pinigų sumą nuo kiekvienos patvirtintos PVM sąskaitos – faktūros, tačiau ji negali būti priteista, nes statytojas ( užsakovas) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos rekonstruoto valstybinės reikšmės kelio Nr. ( - ) ( - ) ruožo nuo 0,066 iki 3,10 km dar nėra pridavusi valstybinei komisijai ir gavusi statybos užbaigimo akto, nors atsakovė visus rangos darbus yra pridavusi dar 2018m. gruodžio mėn. Pridavimą valstybinei komisijai organizuoja ne atsakovė, bet užsakovas. 13.

15Ieškovė, pasirašydama rangos sutartį, buvo supažindinta, kad darbai šiame statybos objekte yra vykdomi pagal pirkimo – padavimo sutartį, sudarytą su Lietuvos automobilių kelių direkcija, ir joje numatytomis sąlygomis, kad atliktų darbų pridavimas valstybinei komisijai ir statybos užbaigimo akto gavimas bus susijęs su šios sutarties įvykdymu. Ieškovė pilnai suprato, kad kol užsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija nepriduos objekto valstybinei komisijai ir nebus gautas statybos užbaigimo aktas, subrangovas neturės teisės reikalauti išmokėti jam sulaikytų sumų pagal sutartį. 14.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011, išaiškino, kad šalių susitarimo dėl rangovui mokėtino atlyginimo „sulaikymo“ tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju. Toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Vykdydamas susitarimą dėl „sulaikymo“, užsakovas nesumoka rangovui dalies mokėtinos sumos, taip siekdamas apsaugoti savo interesus nuo galimų rangovo prievolių nevykdymo ateityje. 15.

17Ieškovė, surašydama atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir išrašydama PVM sąskaitas – faktūras, jose nurodydavo sulaikytas sumas ir mokėtinas sumas atsakovei. Atsakovė šiuo metu neturi pradelstų įsipareigojimų ieškovei. Ieškovė netinkamai aiškina sutarties 3.6 punktą ir jį sieja su statytojo ( užsakovo ) atsiskaitymu su atsakove, o ne su statybos užbaigimo aktu. 16.

18Statybos rangos sutartimi šalys sutaria dėl statinio pastatymo arba kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Pagal rangos sutarties nuostatas rangovas yra atsakingas prieš užsakovą ir turi pašalinti perduodant darbus nurodytus darbų trūkumus. Statybos subrangos sutarties, kaip statybos rangos sutarties porūšio, požymis yra tas, kad rangovas darbams atlikti pasitelkia kitus asmenis, kurie tampa subrangovais (CK 6.650 straipsnis) ir atsakomybę už atliktus darbus generalinis rangovas prieš užsakovą dalinasi kartu su subrangovais. Rangovas už visų darbų tinkamą atlikimą yra atsakingas prieš užsakovą, tačiau toje dalyje, kurioje darbus atliko pasitelktas subrangovas, rangovas (generalinis rangovas) turi teisę reikalauti tinkamo darbų įvykdymo iš subrangovo arba numatyti kitas priemones galimiems trūkumams pašalinti. 17.

19Subrangovas (ieškovė) sudarydama sutartį siekė, kad už atliktus darbus su juo būtų atsiskaityta, o generalinis rangovas (atsakovė) siekė, jog iki darbai galutinai bus perduoti užsakovui (tame tarpe ir subrangovo atlikti darbai), generalinis rangovas turėtų tam tikrą užtikrinimą, t. y. turėtų suformuotą rezervą, jeigu ieškovė trūkumų nešalintų ar šalintų netinkamai. Dėl šios priežasties šalys ir susitarė dėl dalies kainos (10 proc.) sulaikymo iki statybos užbaigimo akto išdavimo. Todėl atsakovė 10 proc. sumą privalės sumokėti ieškovei tik po statybos užbaigimo akto išdavimo, praėjus 45 kalendorinėms dienoms. 18.

20Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigius. Tačiau atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove nėra pažeidusi, nes likę 10 proc. kiekvienos tiekėjo patvirtintos PVM sąskaitos – faktūros sumos sumokama per 45 kalendorines dienas po statybos užbaigimo akto išdavimo, tiekėjui patvirtinus galutinį aktą. Kadangi statybos užbaigimo akto nėra, negalima laikyti, kad atsakovė yra praleidusi sutartyje numatytą atsiskaitymo terminą, už kurio praleidimą būtų galima reikalauti mokėti delspinigius. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2019-02-01 iki 2019-06-06, tačiau ieškinį dėl delspinigių priteisimo pateikė teismui tik 2019-11-27. LR CK 1.125 str. 5d. numato, kad ieškiniams dėl netesybų ( baudų, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių terminas. Ieškovė praleido 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, todėl atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. 19.

21Trečiojo asmens Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovai A. K., D. D. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju numatyto atsiskaitymo termino atsakovė nepradelsė, nes pareigą galutinai atsiskaityti su ieškove atsakovė turi tik pasirašius statybos objekto užbaigimo aktą. Trečiojo asmens nesieja jokie įsipareigojimai nei su ieškove, nei su atsakove, todėl trečiasis asmuo turi teisę priduoti statybos objektą, kad gautų statybos užbaigimo aktą, savo nuožiūra. Šiuo metu trečiasis asmuo yra atsiskaitęs pagal rangos sutartį su atsakove, pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. Statybos objektas nebuvo priduotas, kadangi triukšmo matavimai neatitiko nustatytų reikalavimų. Ieškinys tenkintinas iš dalies 20.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti darbus, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus apmokėti. Šalys pažymėjo, kad šia sutartimi ieškovės pajėgumai yra pasitelkiami bendradarbiauti nurodyta apimtimi vykdant perkančiosios organizacijos Plungės rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės 2016-12-13 sudarytą sutartį Nr. ( - ), remiantis viešojo pirkimo rezultatais. Taip pat, remiantis pirkimo rezultatais, šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti jai pavestus darbus, o atsakovė įsipareigojo už juos apmokėti. Šioje sutartyje nurodyta, kad atsakovė ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-12-22 pasirašė pirkimo sutartį Nr. ( - ), kurios įsipareigojimams vykdyti kaip subrangovas pasitelkta ieškovė. Pagal abi sutartis buvo susitarta, kad iš viso ieškovė atliks darbus, kurių vertė 1 855 209,00 Eur be PVM arba 2 244 802,89 Eur su PVM. 21.

23Atsakovė nurodė, kad yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal 2017-01-24 sudarytą sutartį Nr. SUT-( - ), bylos nagrinėjimo metu ieškovė šios aplinkybės neginčijo. Tarp šalių taip pat nėra ginčo, kad atsakovė yra skolinga ieškovei sulaikytą sumą - 143 091,27 Eur - pagal 2017-01-24 sudarytą sutartį Nr. ( - ), šią aplinkybę patvirtina ir šalių 2019-04-15 pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Atsakovė nesutinka sumokėti šios sutarties kainos ieškovei todėl, kad pagal sutartį šis įsipareigojimas nėra pradelstas. Dėl skolos priteisimo 22.

242017-01-24 sudarytos sutarties Nr. ( - ) 3.6 punkte ir jo papunkčiuose nurodoma tokia atsiskaitymo tvarka: 3.6.1 punkte numatyta, kad 90 procentų (devyniasdešimt procentų) kiekvienos tiekėjo patvirtintos sąskaitos-faktūros sumos sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo piniginių lėšų už atitinkamus darbus gavimo iš statytojo dienos; 3.6.2. punkte nustatyta - likę 10 procentų (dešimt procentų) kiekvienos tiekėjo patvirtintos sąskaitos-faktūros sumos sumokama per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po statybos užbaigimo akto išdavimo, tiekėjui patvirtinus galutinį atliktų darbų aktą. Subrangovui nesilaikant galutinio darbų perdavimo procedūrų sąlygų (sutarties 4.3 punktas), sulaikyti pinigai (10 proc.) lieka tiekėjui kaip bauda (šalių iš anksto aptarti minimalūs nuostoliai) už subrangovo sutartinių prievolių nevykdymą (netinkamą vykdymą). Pagal sutarties 3.7 punktą tiekėjas taip pat turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu: dėl subrangovo kaltės tiekėjui ir/ar statytojui padaryta žala (nuostoliai) – preliminarios žalos (nuostolių) dydžiui (3.7.1. p.); po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto ar objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti darbų perdavimo-priėmimo metu - preliminarių trūkumų (defektų) šalinimo kainos dydžiu (3.7.2 p.); subrangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal sutartį (3.7.3 p.). 23.

25Ieškovė prašo priteisti atsakovės sulaikytą sumą motyvuodama tuo, kad visus pagal sutartį sutartus darbus ji įvykdė, yra pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktai, pretenzijų atsakovė ieškovei neturi, užsakovas trečiasis asmuo yra pateikęs ataskaitą apie viešojo pirkimo sutarties įvykdymą Viešųjų pirkimų tarnybai. 24.

26Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pasisakyta, kad šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu, nustatančiu sutarties šalių teises ir pareigas. Valstybė įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis). Esant šalių sutartiniams santykiams turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos. 25.

27Nagrinėjamo atveju šalys sudarytoje statybos subrangos sutartyje susitarė dėl „sulaikymo“ sąlygos. Susitarimas dėl šios sąlygos – tai susitarimas, kuriuo statybos subrangos sutarties šalys 10 proc. užsakovo mokėtinos už atliktus darbus sumos sumokėjimą susieja su tam tikrų veiksmų atlikimu – baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymu. Toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011). Toks susitarimas neprieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, dėl jų buvo galima sutartyje susitarti, todėl sutarties šalims jis yra privalomas (CK 6.189 straipsnis 1 dalis). 26.

28Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad susitarimo dėl ,,sulaikymo‘‘ sąlygos negalima laikyti sąlyginiu sandoriu. Tokie užtikrinamojo pobūdžio susitarimai nuo sąlyginių sandorių skiriasi savo tikslais. Sąlyginių sandorių atveju aplinkybei neįvykus teisės ir pareigos šalims neatsiranda, kai sąlyga buvo atidedamoji (CK 1.66 straipsnio 2 dalis), arba jos pasibaigia, kai sąlyga buvo naikinamoji (CK 1.66 straipsnio 3 dalis). Šalims susitarus dėl sąlyginio sandorio (prievolės) ir sąlygai neatsiradus (neatlikus sutartyje numatytų veiksmų) mokėjimo prievolė apskritai neatsirado. Kai susitarimas yra užtikrinamojo pobūdžio ir numato prievolės „sulaikymą“ iki tam tikros sąlygos atsiradimo, prievolės vykdymo „sulaikymas“ yra laikino pobūdžio, o sąlygos neatsiradimas gali turėti skirtingų (šalių susitarimu ar kilus ginčui) teismo nustatytų padarinių, atsižvelgiant į tokio susitarimo tikslus bei kitas sutarties spragai užpildyti reikšmingas aplinkybes. 27.

29Užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą kyla iš statybos rangos sutarties (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Šalims susitarus dalį mokėtinos kainos „sulaikyti“ iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus. „Sulaikymo“ sutartinės sąlygos tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju. 28.

30Nagrinėjamoje atveju nustatyta, kad sutarties sąlyga, su kuria siejama atsakovės galutinio atsiskaitymo su ieškove pagal sutartį pareiga, neįvykdyta – nėra statybos užbaigimo akto ir galutinio atliktų darbų tarp rangovo (atsakovės) ir užsakovo (trečiojo asmens) akto. Pripažįstant galutinio atliktų darbų akto svarbą tinkamo rangos sutarties įvykdymo ir atitinkamai pareigos atsiskaityti už atliktus darbus atsiradimui konstatuoti, taip pat tarp ginčo šalių susiklosčiusią situaciją vertinant formaliuoju aspektu, tektų pripažinti, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės, o atsakovė neturi pareigos galutinai atsiskaityti už darbus, atliktus pagal jų sudarytą statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) . 29.

31Tačiau, kaip jau buvo minėta, šalių sutartyje numatyta ,,sulaikymo teisė‘‘ yra prievolių užtikrinimo būdas, o ne sąlyginis sandoris. Bet kuriuo būdu užtikrinant sutartines prievoles įvykdymą, jis (užtikrinimas) taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Šių prievoliniu santykiu specifika yra ta, kad jie priklausomi nuo pagrindines prievoles. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, išskyrus garantiją pagal pirmą pareikalavima, palyginti su pagrindine prievole, yra papildomos, šalutines (akcesorines) prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013). 30.

32Bylos nagrinėjimo metu šalys pripažino, kad tarp šalių sudaryta sutartis Nr. ( - ) yra įvykdyta, tarp šalių surašyti darbų perdavimo priėmimo aktai. Trečiasis asmuo Viešųjų pirkimų tarnybai yra pateikęs ataskaitą apie įvykdytą pirkimo sutartį. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovai nurodė, kad užsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pretenzijų rangovui (atsakovei) dėl atliktų darbų pagal sutartį Nr. ( - ) neturi, su atsakove už atliktus darbus pagal 2016 m. gruodžio 22d. viešojo pirkimo sutartį atsiskaitė visiškai. Trečiojo asmens atstovai nurodė, kad statybos baigiamasis aktas nebuvo surašytas todėl, kad statybos objekto pridavimo metu triukšmo matavimai neatitiko nustatytų parametrų. Dabar triukšmo matavimai yra atlikti pakartotinai, triukšmo lygis atitinka leistiną, todėl bus organizuojama komisija statybos objekto pridavimui. Statybos objektas yra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ( - ) ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius. Trečiojo asmens atstovai nurodė, kad kelias šiuo metu yra eksploatuojamas, o atsakovės atstovas patvirtino, kad triukšmo lygis šiame ruože buvo padidėjęs ryšium su eismo ribojimu dėl remonto darbų kituose keliuose Plungės mieste. 31.

33Teismas taip pat pažymi, kad statybos baigiamojo akto surašymas priklauso imtinai tik nuo trečiojo asmens valios. Kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė trečiojo asmens atstovai, trečiasis asmuo nėra įsipareigojęs nei prieš ieškovę, nei prieš atsakovę, todėl statybos objekto pridavimas ir statybos objekto baigiamojo akto surašymas priklauso tik nuo trečiojo asmens veiksmų. Todėl nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai ieškovė, įvykdžiusi pagrindinę prievolę, negali gauti apmokėjimo dėl trečiojo asmens neveikimo. Trečiasis asmuo 2019-12-13 teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį patvirtino, kad statybos užbaigimo akto gavimas priklauso nuo trečiojo asmens valios, todėl trečiasis asmuo su rangovu (atsakove) atsiskaitė pagal 2016 m. gruodžio 22 d. viešojo pirkimo sutartį visiškai, nors šioje sutartyje taip pat buvo susitarę dėl apmokėjimo sumų sulaikymo. Ši aplinkybė patvirtina, kad tiek atsakovė, tiek ieškovė savo prievoles atlikti statybos darbus yra įvykdžiusios. 32.

34Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką galimi atvejai, kai pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis rangos objektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-484/2007). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė įrodė, jog įvykdė savo prievolę – atliko statybos rangos darbus, todėl atsakovė privalo atsiskaityti su ieškove ir sumokėti sulaikytą sumą pagal rangos sutartį Nr. ( - ). Ieškovei įvykdžius savo pagrindinę prievolę, pasibaigė ir papildoma prievolė dėl atsiskaitymo sulaikymo, numatyta šalių sutartyje. 6.644 straipsnio 1 dalis numato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Todėl ieškovei iš atsakovės priteisina 143 091,27 Eur sulaikytos sutarties kainos suma už atliktus darbus pagal 2017-01-24 sudarytą sutartį Nr. ( - ). Dėl delspinigių priteisimo 33.

35Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigius, kuriuos skaičiuoja nuo atsakovės sulaikytos išmokėti sumos. Nurodė, kad 2016 m. gruodžio 22d. sutartis yra visiškai įvykdyta 2018-12-17, todėl ieškovė teisę į sulaikytą mokėtiną sumą įgijo ne vėliau kaip po 45 kalendorinių dienų po minėtos pirkimo sutarties įvykdymo, t.y. ne vėliau kaip 2019-02-01. Iš šalių 2017-01-24 sudarytos sutarties Nr. ( - ) 7.11 punkto matyti, kad atsakovė yra įsipareigojusi mokėti ieškovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kai nesumoka už atliktus darbus sutartyje numatytais terminais. 34.

36Delspinigiai – viena iš netesybų rūšių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK nenustatyta jokių šios taisyklės išimčių. Nors bylos nagrinėjimo metu ir nustatyta, kad ieškovė savo prievolę pagal rangos sutartį Nr. ( - ) yra įvykdžiusi ir turi teisę į sulaikytą apmokėjimo sumą, šios sutarties sąlygos dėl galutinio atsiskaitymo terminų, numatytų 3.6 punkte, nėra panaikintos, pakeistos ar pripažintos negaliojančiomis. Tokių ieškinio reikalavimų nereiškė ir pati ieškovė. Ieškovė reikalavimą priteisti netesybas sieja su viešojo pirkimo sutarties įvykdymo pabaiga, nors tokio susitarimo raštu su atsakove nėra sudariusi, šalys raštu susitarė dėl galutinio atsiskaitymo surašius statybos užbaigimo aktą ir galutinį darbų perdavimo priėmimo aktą. Todėl ieškovės reikalavimo priteisti delspinigius tenkinti nėra teisinio pagrindo. Kiti šalių argumentai dėl reikalavimo priteisti delspinigius neįtakoja teismo sprendimo šioje dalyje teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl palūkanų priteisimo 35.

37Ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 36.

38Teismas pažymi, kad procesinės palūkanos yra skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius kreditoriaus nuostolius, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Remiantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos - 2019-06-13 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

3937.

40CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

4138.

42Šioje byloje ieškovės ieškinys buvo patenkintas iš dalies – iš atsakovės ieškovei priteista 143 091,27 Eur skola, atmestas ieškinio reikalavimas dėl 8 943,20 Eur delspinigių priteisimo. Teismo sprendimu patenkinta 94,12 procentų ieškinio reikalavimų.

4339.

44Ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2686,20 Eur išlaidų už teisinę pagalbą, atsakovė – 3085,50 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, šalių advokatų darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Rekomendacijoje nustatytus dydžius, sprendžia, kad šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos yra ne per didelės. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu buvo patenkinta 94,12 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 2528,25 Eur išlaidų už advokato pagalbą (2686,20 Eur x 94,12 proc. : 100 proc.). Teismo sprendimu buvo atmesta 5,88 proc. ieškinio reikalavimų, todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 181,43 Eur išlaidų už advokato pagalbą (3085,50 Eur x 5,88 proc. : 100 proc.).

4540.

46Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės jos sumokėtą žyminį mokestį. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė sumokėjo 2325,00 Eur žyminio mokesčio: 2086,00 Eur, 38,00 Eur, 201,00 Eur. Teismas pažymi, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu įgijo restruktūrizuojamos įmonės statusą. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys - bankroto ar restruktūrizavimo bylose.

4741.

48Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog įstatymų leidėjas tokiu reguliavimu siekė, kad šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-200/2006; 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012). Turtinio reikalavimo nagrinėjimas bankroto byloje reiškia, kad bankrutuojanti įmonė ar jos kreditoriai, išnagrinėjus klausimą dėl reiškiamo turtinio reikalavimo, įgis teisių ar pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-546/2008).

4942.

50Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš restruktūrizuojamos įmonės skolą. Vien tai, kad ieškovės turtinis reikalavimas restruktūrizuojamai atsakovės įmonei yra sprendžiamas ne atsakovės įmonės restruktūrizavimo byloje, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė turi mokėti žyminį mokestį už tokio reikalavimo nagrinėjimą ir pagal įstatymą nėra atleista nuo šio mokesčio sumokėjimo. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio, jos sumokėtas žyminis mokestis - 2325,00 Eur - jai grąžintinas (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

5143.

52Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos 2020-02-17 dieną teismui pateiktu prašymu prašo ieškovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes ieškovė ją nepagrįstai įtraukė į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

5344.

54CPK 7 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta pareiga šalims procesinėmis teisėmis naudotis tinkamai, sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. CPK 95 straipsnyje yra įtvirtinti du savarankiški atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taikymo pagrindai: nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio ar kasacinio skundo, prašymo atnaujinti procesą, kito procesinio dokumento) pateikimas ir sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

5545.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015) Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013)

5746.

58CPK nuostatos numato šalies teisę ieškinyje nurodyti visus dalyvaujančius asmenis, tame tarpe ir trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų (CPK 111 straipsnio 1 dalis). Todėl nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė yra nesąžininga, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, minėtomis teisėmis akivaizdžiai naudojosi ne pagal jų paskirtį, todėl nėra pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes toks piktnaudžiavimas nagrinėjamu atveju nėra nustatytas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

59Ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Plungės Jonis - S‘‘ (juridinio asmens kodas 302457787) iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių plentas‘‘ (juridinio asmens kodas 244693070) 143 091,27 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt tris tūkstančius devyniasdešimt vieną eurą 27 ct) skolos, 6,00 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme - 2019-06-13 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2528,25 Eur (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

60Priteisti atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių plentas‘‘ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Plungės Jonis - S‘‘181,43 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 43 ct) bylinėjimosi išlaidų.

61Kitą ieškinio dalį atmesti.

62Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Plungės Jonis - S‘‘ 2325,00 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt penkis eurus) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 -06-05, 2019-07-24, 2019-11-26 mokėjimo nurodymais.

63Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB ,,Plungės Jonis - S‘‘ ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Ieškovės atstovė advokatė J. R. P. paaiškino, kad šalys 2017-01-24... 5. Taip pat, remiantis pirkimo rezultatais, šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr.... 6. Pagal abi sutartis buvo susitarta, kad iš viso ieškovė atliks darbus, kurių... 7. Civilinio kodekso 6.644 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad rangos sutartimi... 8. Atsakovė, 2019-04-15 pasirašydama tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą,... 9. Atsakovei pažeidus prievolę sumokėti ieškovui už atliktus darbus,... 10. Lietuvos automobilių kelių direkcija ataskaitoje dėl įvykdytos sutarties... 11. CK 6.256 str. 2 d. numatoma, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 12. CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 13. Atsakovės UAB ,,Šiaulių plentas‘‘ atstovas advokatas E. O. su ieškiniu... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 10 proc. sulaikytą pinigų sumą nuo... 15. Ieškovė, pasirašydama rangos sutartį, buvo supažindinta, kad darbai šiame... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 17. Ieškovė, surašydama atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir... 18. Statybos rangos sutartimi šalys sutaria dėl statinio pastatymo arba kitų... 19. Subrangovas (ieškovė) sudarydama sutartį siekė, kad už atliktus darbus su... 20. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigius. Tačiau atsakovė... 21. Trečiojo asmens Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2017-01-24 sudarė sutartį Nr. ( - ),... 23. Atsakovė nurodė, kad yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal... 24. 2017-01-24 sudarytos sutarties Nr. ( - ) 3.6 punkte ir jo papunkčiuose... 25. Ieškovė prašo priteisti atsakovės sulaikytą sumą motyvuodama tuo, kad... 26. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje pasisakyta, kad šalių pasiektas... 27. Nagrinėjamo atveju šalys sudarytoje statybos subrangos sutartyje susitarė... 28. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad susitarimo dėl ,,sulaikymo‘‘... 29. Užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą kyla iš... 30. Nagrinėjamoje atveju nustatyta, kad sutarties sąlyga, su kuria siejama... 31. Tačiau, kaip jau buvo minėta, šalių sutartyje numatyta ,,sulaikymo... 32. Bylos nagrinėjimo metu šalys pripažino, kad tarp šalių sudaryta sutartis... 33. Teismas taip pat pažymi, kad statybos baigiamojo akto surašymas priklauso... 34. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką galimi atvejai, kai pareiga... 35. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės delspinigius, kuriuos skaičiuoja nuo... 36. Delspinigiai – viena iš netesybų rūšių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o... 37. Ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos... 38. Teismas pažymi, kad procesinės palūkanos yra skirtos kompensuoti būsimus,... 39. 37.... 40. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 41. 38.... 42. Šioje byloje ieškovės ieškinys buvo patenkintas iš dalies – iš... 43. 39.... 44. Ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2686,20 Eur išlaidų už... 45. 40.... 46. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės jos sumokėtą žyminį... 47. 41.... 48. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog įstatymų leidėjas... 49. 42.... 50. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš... 51. 43.... 52. Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo... 53. 44.... 54. CPK 7 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta pareiga šalims procesinėmis... 55. 45.... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos... 57. 46.... 58. CPK nuostatos numato šalies teisę ieškinyje nurodyti visus dalyvaujančius... 59. Ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 60. Priteisti atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei... 61. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 62. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Plungės Jonis - S‘‘... 63. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...