Byla e2-190-514/2016
Dėl sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovams J. D., V. Š. dėl žalos atlyginimo

1Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Vilmai Grosienei,

3dalyvaujant ieškovei A. K.,

4atsakovui J. D., jo atstovei adv. Jovytai Piekienei,

5atsakovui V. Š., jo atstovui adv. Algiui Staškūnui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. D. pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovams J. D., V. Š. dėl žalos atlyginimo.

7Teismas

Nustatė

8ieškovė prašė priteisti iš atsakovo J. D. 2783,87 Eur žalos atlyginimui ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė yra buto, esančio ( - ), Plungėje, savininkė. 2015-07-24 virš ieškovės buto esančiame bute (duomenys neskelbtini, Plungėje), įvykus vandentiekio sistemų gedimui buvo užlietas ieškovės butas. Nutekėjęs vanduo prasisunkė į ieškovės butą ir sugadino gyvenamąsias, vonios - tualeto patalpas, patalpų sienų apmušalus, dažais dengtus paviršius, lubas, sugadinta dalis buto elektros instaliacijos. Ieškovė su ieškiniu pateikė fotonuotraukas ir remonto darbų sąmatą, pagal kurią padarytos žalos dydis 2783,87 Eur.

92015 m. rugsėjo 21 d. Plungės r. apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo J. D. 2783,87 Eur žalos atlyginimo ir 331 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei A. K..

10Atsakovas J. D. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo. Nurodė, kad butas, kuriame gyveno žalos atsiradimo metu, jau buvo parduotas iš varžytinių, todėl nesutiko atlyginti žalą ieškovei.

11Atsiliepimuose dėl prieštaravimų ieškovė su atsakovo J. D. prieštaravimais nesutiko. Išaiškėjus, jog butas, es. duomenys neskelbtini, Plungės m., 2015-07-20 turto pardavimo iš varžytinių aktu parduotas atsakovui V. Š., pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė padarytą žalą priteisti solidariai iš atsakovų J. D. ir V. Š.. Ieškovės buto užliejimas įvyko dėl santechnikos įrenginio atsakovui V. Š. nuosavybės teise priklausančiame bute, ieškovės nuomone tiek atsakovas V. Š., tiek atsakovas J. D., gyvenęs atsakovo V. Š. bute avarijos metu, yra atsakingi dėl padarytos žalos. Kadangi nustatyta, kad užpylimas įvyko dėl gedimo atsakovo V. Š. bute, avarijos priežasties ieškovė neprivalo įrodinėti. Atsakovas V. Š. kaip buto savininkas privalo atlyginti žalą, nes kaip buto savininkas nesugebėjo naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovas J. D., įvykio metu gyvenęs, bute, iš kurio buvo užpiltas ieškovės butas, neužtikrinęs tinkamo ir saugaus bute esančios santechnikos įrangos naudojimo, yra atsakingas dėl padarytos žalos bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais, t.y. pažeidęs bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, nedaryti žalos kitiems asmenims.

12Atsakovai J. D. ir V. Š. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

13Teismo posėdyje atsakovas J. D. ir jo atstovė palaikė prieštaravimuose išdėstytą poziciją. Nurodė, jog teismui pripažinus, kad yra atsakingas už žalą, galėtų sumokėti ne daugiau kaip 500 Eur, mokėjimą išdėstant dalimis po 50 Eur. Mano, kad ieškovės nurodyta 2783,87 Eur žala nebuvo padaryta, kadangi lankėsi ieškovės bute po užpylimo ir matė dėl užliejimo padarytus nuostolius. Nesutinka, jog reikia keisti kambario lubas, tapetus. Nei lubos, nei tapetai nebuvo sugadinti, todėl ieškovės paskaičiavimai dėl padarytų nuostolių yra neteisingi.

14Atsakovas V. Š. ir jo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, pateikė sąmatą, pagal kurią ieškovės buto remonto kaina ne didesnė nei 2016,73 Eur. Atsakovas V. Š. paaiškino, kad butą, es. duomenys neskelbtini, Plungės m., įsigijo iš varžytinių 2015-07-20, tačiau realiai juo naudotis ir disponuoti negalėjo, kadangi jame gyveno atsakovas J. D.. Be to, tik 2015-07-29 buvo išregistruota hipoteka nupirktajam butui. Nustatant žalos, padarytos ieškovei, dydį, reikėtų vadovautis atsakovo V. Š. pateikta sąmata, kurioje detaliai išvardinti darbai ir medžiagos, būtini remontui atlikti. Be to, ieškovė galėtų remontą atlikti pigiau, samdydama ne įmonę, bet analogiškus darbus atliekančius fizinius asmenis, tokiu būdu, sutaupydama lėšų (išvengdama PVM mokesčio mokėjimo ir kt. pridėtinių išlaidų). Kadangi ieškovė remonto neatliko, realios žalos nepatyrė, todėl negalėtų reikšti ir ieškinio.

15Teismo posėdyje ieškovė palaikė patikslintą ieškinį, preliminarų sprendimą prašė pakeisti, nustatant, jog abu atsakovai yra atsakingi dėl padarytos žalos. Nustatant žalos dydį, siūlė vadovautis jos pateiktu paskaičiavimu dėl išlaidų buto remontui. Paaiškino, jog šiuo metu mokosi, neturi lėšų, todėl buto neremontavo.

16Dėl atsakovų civilinės atsakomybės

17Bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-07-24 buvo užpiltas ieškovės butas, esantis duomenys neskelbtini, Plungėje. Užpylimo priežastis netvarkingas santechnikos įrenginys bute (duomenys neskelbtini, Plungėje), esančiame virš ieškovės buto. Pagal VĮ Registrų centro duomenų banko išrašą butas, esantis duomenys neskelbtini, Plungėje, nuosavybės teise nuo 2015-07-22 iki 2015-09-14 priklausė atsakovui V. Š., butą įsigijusiam 2015-07-20 turto pardavimo iš varžytinių aktu.

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės sąlygų, žalos, padarytos buto užpylimo metu, atlyginimo.

19Atsakovo V. Š. nuomone jam negali būti taikoma civilinė atsakomybė, nes realiai nusipirktu butu naudotis negalėjo, kadangi varžytinių metu įsigytas butas nebuvo perduotas, įvykusios varžytinės galėjo būti apskųstos, butui buvo įregistruota hipoteka, be to, bute gyveno atsakovas J. D..

20Byloje įrodyta, kad 2015-07-20 antstolio V. Drungilo Turto pardavimo iš varžytinių aktu vykdomojoje byloje Nr. 0047/11/00777/1-107721-BP-942 atsakovui V. Š. buvo parduotas atsakovui J. D. priklausęs butas, es. duomenys neskelbtini, Plungė. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis atsakovui V. Š. nuo 2015-07-22 Turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu, įregistruota nuosavybės teisė į šį butą. Tuo pagrindu atsakovas V. Š. yra buto, es. duomenys neskelbtini, Plungė, t.y. buto, iš kurio buvo užpiltas ieškovės butas, savininkas. CPK 715 straipsnyje nustatyta, kad nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo momento konstatuojama, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą pirkėjui ir jam pereina nuosavybės teisė į iš varžytinių parduotą turtą, todėl nepagrįstas atsakovo V. Š. argumentas, kad varžytinių metu įgytas turtas jam nebuvo perduotas, kadangi turto pardavimo iš varžytinių akto pasirašymas prilyginamas tinkamam turto perdavimui. Teismas atmeta ir kitą atsakovo V. Š. argumentą, susijusį su hipotekos įregistravimu, iš varžytinių įsigytam butui. Hipoteka atsakovo V. Š. prašymu 2015-07-29 išregistruota, dėl hipotekos įregistravimo atsakovo V. Š. teisės disponuoti nusipirktu iš varžytinių butu buvo suvaržytos, tačiau tai realiai netrukdė atsakovui V. Š. realizuoti kitų kaip buto savininko teisių, t.y. realiai butu naudotis ir valdyti.

21Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, jog buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, t. y. nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007).

22Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėta teisės norma turi būti taikoma ir tais atvejais, kai pastate žemiau esančioms patalpoms padaroma žala vandens užliejimu iš aukščiau esančių asmeninės nuosavybės teise valdomų patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad patalpos užpilamos vandeniu iš viršuje esančių patalpų) atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių; dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti; jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

23Nagrinėjamu atveju ginčo, kad ieškovei priklausantis butas, es. duomenys neskelbtini, Plungėje, buvo užpiltas iš atsakovui V. Š. priklausančio buto, es. duomenys neskelbtini, Plungėje, nėra. Atsakovo J. D. paaiškinimais nustatyta, kad ieškovės butas buvo užlietas, trūkus vandens paėmimo žarnelei atsakovo V. Š. buto sanitarinėse patalpose. Vandeniui pradėjus tekėti ant žemės, vanduo prasiskverbė į žemiau esantį ieškovės butą, suliedamas vonios ir tualeto patalpas, kambarį, koridorių ir virtuvę. Taigi žalos atsiradimą ieškovei lėmė tai, kad atsakovas V. Š. nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą ir saugų buto Nr. 39 eksploatavimą, kad nekiltų žalą galintis sukelti įvykis.

24Atsakovo V. Š. nuomone jis kaip buto savininkas neprivalėtų atlyginti nuostolių ieškovei, nes bute įvykio metu gyveno atsakovas J. D. Atsakovas V. Š., būdamas buto Nr. ( - ) savininku, kaip rūpestingas ir protingas šeimininkas, įsigijęs butą, privalėjo pasidomėti, kokia yra jo iš varžytinių įsigyto buto būklė, butą apžiūrėti ir įsitikinti, ar jame gyvenantis atsakovas J. D. tinkamai naudojasi ir butą prižiūri, t.y. rūpintis tinkama buto priežiūra, užtikrinti turto saugumą (CK 6.246 str. 1 d.). Todėl to nepadaręs, atsako už jam priklausančiu turtu tretiesiems asmenims (ieškovei) padarytą žalą. Atsakovo V. Š. atsakomybė kyla iš pareigos rūpintis ir prižiūrėti jam priklausančią nuosavybę nevykdymo, kurią numato CK 4.37 str. 1 d., todėl faktas, kad bute įvykio metu gyveno ir butu naudojosi atsakovas J. D. nešalina atsakovo V. Š. atsakomybės CK 6.246 str. pagrindu.

25Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismai, nagrinėdami reikalavimą atlyginti žalą, privalo nustatyti visus asmenis, sudariusius sąlygas žalai kilti ar prisidėjusius prie žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, veiksmus.

26Kaip nustatyta šalių paaiškinimais, bute Nr. 39, iš kurio užlietas ieškovės butas, avarijos metu gyveno atsakovas J. D., kuris buvo faktinis buto naudotojas ir valdytojas. Atsakovui J. D. kaip buto valdytojui tinkamai nevykdžius pareigos užtikrinti reikiamą ir saugų bute Nr. 39 esančios santechnikos įrangos naudojimą (nesiėmė pakankamų veiksmų nustatyti vandens pratekėjimo priežastis ir jas pašalinti), taip užkertant galimybei žalai atsirasti, taikytina civilinė atsakomybė, esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms taikymo sąlygas: kaltei, kuri pasireiškia neatsargumu (CK 6.248 str.), žalos bei priežastinio ryšio tarp atsakovo J. D. buto priežiūros pareigos nevykdymo ir ieškovei žalos atsiradimo (CK 6.247 str., 6.249 str.).

27Žala ieškovei kilo dėl to, jog atsakovas V. Š. kaip buto savininkas, o atsakovas J. D. kaip buto valdytojas tinkamai nevykdė pareigos užtikrinti reikiamą buto Nr. ( - ) santechnikos įrangos naudojimą, todėl jie abu solidariai atsako už ieškovei padarytą žalą (CK 6.5, 6.6 str.), kaip ir prašo ieškovė.

28Dėl žalos dydžio

29Ieškovė, įrodinėdama padarytą žalą, pateikė lokalinę sąmatą, kurioje įvardinti darbai ir medžiagos, reikalingi buto remontui, bei nuotraukas.

30Ieškovės pateiktose nuotraukose užfiksuoti sulieti tapetai kambaryje, sulietos lubos kambaryje, virtuvėje, koridoriuje, matosi, jog vanduo pateko ant grindų kambaryje. Kad buvo užpiltos vandeniu grindys, sugadinti tapetai, lubos ir sienos kambaryje, sienos koridoriuje, vonioje, sienos ir lubos virtuvėje, elektros instaliacija, patvirtino liudytoja B. K..

31Atsakovo V. Š. ir jo atstovo nuomone ieškovė, neatlikusi remonto, negali reikšti ieškinio dėl žalos atlyginimo. Šis argumentas atmestinas. Ta aplinkybė, kad ieškovė buto remonto išlaidų nepatyrė, savaime nepaneigia paties žalos fakto. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nukentėjusio asmens patirtų turtinių netekimų dydis gali būti nustatytas nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę. Atkuriamosios vertės (kaštų) nustatymas – vienas iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme numatytų turto vertinimo metodų, jo pagrindą sudaro skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos (sunaikinimo metu) fizinės būklės ir esamų (sunaikinimo metu) eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Tais atvejais, kai turtas neatkurtas po sugadinimo ir nukentėjęs asmuo neturėjo realių išlaidų, žalos dydis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu; svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai, pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).

32Ieškovė, įrodinėdama padarytos žalos dydį, pateikė patikslintą sąmatą, pagal kurią išlaidos, reikalingos buto, esančio ( - ), Plungėje, vonios ir tualeto patalpos, kambario, koridoriaus ir virtuvės apdailai ir apšvietimo instaliacijai sudaro 2783,87 Eur (įskaitant medžiagas ir darbus).

33Atsakovas V. Š., ginčydamas padarytos žalos dydį, pateikė savo paskaičiavimus, pagal kuriuos ieškovės buto remontui pakaktų 2010,79 Eur.

34Tiek ieškovės, tiek atsakovo pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai atitinka ieškovės nurodytų butui užpylimu padarytų nuostolių atstatymą į pradinę padėtį, tai yra vonios, koridoriaus, kambario lubų ir sienų tvarkymo, grindų keitimo darbai, elektros instaliacijos ir kt. Iš ieškovės pateiktų fotonuotraukų matyti, kad ieškovei priklausančios patalpos (lubos, sienos, grindys) dėl užpylimo vandeniu apgadintos. Iš esmės ginčo dėl to, kad buvo sugadintas ieškovės turtas ir dėl užpylimo padaryta žala, nėra.

35Ieškovės pateiktoje sąmatoje išvardinti numatyti atlikti remonto darbai, kurių reikalingumą teismas pripažįsta, atsižvelgdamas į byloje užfiksuotus duomenis apie ieškovės buto būklę po užpylimo (ieškovės ir atsakovo J. D. paaiškinimai, liudyt. B. K. parodymai, fotonuotraukos). Nors atsakovai ginčija elektros darbų būtinumą, tačiau įvertinus šalių paaiškinimus apie užpylimo aplinkybes (vanduo tekėjo per vamzdynus, lubas, sienas), tikėtina, kad dėl drėgmės galėjo būti sugadinti ir apšvietimo tinklai, todėl pripažįsta būtinas išlaidas, susijusias su apšvietimo tinklų tvarkymu.

36Ieškovė išlaidų, reikalingų buto remontui, dydį prilygina padarytos žalos dydžiui. Tačiau ieškovės pateiktoje sąmatoje dėl būsimų remonto išlaidų nėra detalizuotos medžiagos, jų poreikis ir kainos, dėl ko nėra galimybės nustatyti, ar šiuo remontu bus naudojamos analogiškos medžiagos ir atstatoma buto būklė buvusi iki remonto.

37Atsakovo V. Š. pateiktoje sąmatoje detalizuoti darbai, medžiagos. Įvertinus kažikurių medžiagų, naudotinų remontui, kainas, matyti, kad išlaidos apskaičiuotos pagal vidutinę rinkoje esančių medžiagų kainas (pav. laminuotų grindlenčių, tapetų). Lokalinėje sąmatoje numatytas remonto darbų mastas atitinka ieškovės buto sugadinimus, teismo vertinimu šia sąmata paskaičiuotos išlaidos labiau atitinka ieškovei padarytą žalą, nei ieškovės pateikti paskaičiavimai. Pagal ieškovės pateiktą sąmatą buto remontui reikalinga 2783,87 Eur. Tačiau ši suma, atsižvelgiant į ieškovės buto vidutinę rinkos vertę (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis 4850 Eur), laikytina per didele.

38Nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę, kaštai turi būti suskaičiuoti iki ribos, kuri atitinka esamą sugadinimo metu objekto fizinę būklę. Atkūrimo kaštai šiuo atveju turi rodyti išlaidas, kurios reikalingos atitinkamo nusidėvėjimo daiktui atkurti, todėl nustatant žalos dydį, būtina atsižvelgti ir į buto būklę (nusidėvėjimą) iki įvykio (ieškovės fizinis buto nusidėvėjimas pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą siekia 11 procentų).

39Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

40Tiek ieškovės, tiek atsakovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytos ieškovės buto remonto išlaidos, neatsižvelgiant į buvusią buto būklę. Pagal pačios ieškovės paaiškinimus įsigijusi butą (butas įgytas 2004-04-08) kapitalinio remonto bute neatliko (nuomininkai tapetais klijavo sienas, pakeitė langus ir kambario grindis). Pagal pateiktus tiek ieškovės, tiek atsakovo paskaičiavimus, atlikus remonto darbus, ieškovės bute būtų ne tik likviduoti avarijos padariniai, bet butas būtų ir atnaujintas, todėl pateiktos išlaidos lokalinėse sąmatose neatitiktų realių atkūrimo kaštų. Dėl šių priežasčių priteistinos žalos dydis mažintinas, nustatant žalos dydį pagal atsakovo pateiktą lokalinę sąmatą, įvertinus tik darbų ir medžiagų vertę (atmetus pridėtines išlaidas). Tokiu būdu nustatytinas žalos dydis, atitinkantis išlaidas, būtinas darbui ir medžiagoms (įvertinus buto nusidėvėjimą), sudaro 1228,25 Eur (831,10+397,15 (446,24-446,24x11%).

41Esant nustatytoms aplinkybėms, priimtas teismo preliminarus sprendimas keistinas, sumažinant priteistos sumos dydį iki 1228,25 Eur ir nustatant, jog žalą turi atlyginti abu atsakovai solidariai.

42Ieškinį tenkinus iš dalies, keistinas preliminarus teismo sprendimas ir dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

43Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintiems reikalavimams, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK str. 93 str. 2 d., 98 str.).

44Ieškovė pateikė įrodymus, jog sumokėjo 500 Eur advokato pagalbai apmokėti. Ieškovės reikalavimai tenkinami iš dalies, t.y. 44%, atitinkamai ieškovei turėtų būti kompensuojama 220 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat 28 Eur žyminio mokesčio. Šios išlaidos išieškotinos lygiomis dalimis iš atsakovų.

45Atsakovas V. Š. už teisines paslaugas sumokėjo 250 Eur bei 15 Eur už sąmatos parengimą, viso 265 Eur. Įvertinus tenkintų reikalavimų dydį, ieškovė atsakovui V. Š. turėtų sumokėti 155 Eur. Įskaičius mokėtinas sumas, iš ieškovės išieškotina 31 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. Š.

46Atsakovui J. D. buvo teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurios išlaidos turėtų būti atlyginamos CPK 99 nustatyta tvarka. Ieškinį patenkinus iš dalies, ši suma turėtų būti išieškota ir ieškovės A. K., tačiau ieškovė nedirba, mokosi, jokių pajamų neturi, atitinka sąlygas valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti, todėl šios išlaidos neišieškotinos.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalimi, 260 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

482015-09-21 Plungės raj. apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo priteista iš J. D. 2783,87 Eur žalos atlyginimo ir 300 Eur (tris šimtai Eur) bylinėjimosi išlaidų A. K. pakeisti, ieškinį tekinti iš dalies.

49Priteisti solidariai iš J. D. ir V. Š. 1228,25 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt aštuonis Eur 25 ct) žalos atlyginimo A. K..

50Priteisti iš J. D. 124 Eur bylinėjimosi išlaidų A. K..

51Priteisti iš A. K. 31 Eur bylinėjimosi išlaidų V. Š.

52Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

53Likusią preliminaraus sprendimo dalį (dėl žyminio mokesčio grąžinimo) palikti nepakeistą.

54Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės raj. apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Plungės raj. apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Grosienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. K.,... 4. atsakovui J. D., jo atstovei adv. Jovytai Piekienei,... 5. atsakovui V. Š., jo atstovui adv. Algiui Staškūnui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. D.... 7. Teismas... 8. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo J. D. 2783,87 Eur žalos atlyginimui... 9. 2015 m. rugsėjo 21 d. Plungės r. apylinkės teismas preliminariu sprendimu... 10. Atsakovas J. D. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo.... 11. Atsiliepimuose dėl prieštaravimų ieškovė su atsakovo J. D.... 12. Atsakovai J. D. ir V. Š. atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.... 13. Teismo posėdyje atsakovas J. D. ir jo atstovė palaikė prieštaravimuose... 14. Atsakovas V. Š. ir jo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 15. Teismo posėdyje ieškovė palaikė patikslintą ieškinį, preliminarų... 16. Dėl atsakovų civilinės atsakomybės ... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-07-24 buvo užpiltas ieškovės butas,... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės sąlygų,... 19. Atsakovo V. Š. nuomone jam negali būti taikoma civilinė atsakomybė, nes... 20. Byloje įrodyta, kad 2015-07-20 antstolio V. Drungilo Turto pardavimo iš... 21. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 22. Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėta teisės norma turi būti taikoma... 23. Nagrinėjamu atveju ginčo, kad ieškovei priklausantis butas, es. duomenys... 24. Atsakovo V. Š. nuomone jis kaip buto savininkas neprivalėtų atlyginti... 25. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismai, nagrinėdami reikalavimą... 26. Kaip nustatyta šalių paaiškinimais, bute Nr. 39, iš kurio užlietas... 27. Žala ieškovei kilo dėl to, jog atsakovas V. Š. kaip buto savininkas, o... 28. Dėl žalos dydžio... 29. Ieškovė, įrodinėdama padarytą žalą, pateikė lokalinę sąmatą, kurioje... 30. Ieškovės pateiktose nuotraukose užfiksuoti sulieti tapetai kambaryje,... 31. Atsakovo V. Š. ir jo atstovo nuomone ieškovė, neatlikusi remonto, negali... 32. Ieškovė, įrodinėdama padarytos žalos dydį, pateikė patikslintą... 33. Atsakovas V. Š., ginčydamas padarytos žalos dydį, pateikė savo... 34. Tiek ieškovės, tiek atsakovo pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai... 35. Ieškovės pateiktoje sąmatoje išvardinti numatyti atlikti remonto darbai,... 36. Ieškovė išlaidų, reikalingų buto remontui, dydį prilygina padarytos... 37. Atsakovo V. Š. pateiktoje sąmatoje detalizuoti darbai, medžiagos. Įvertinus... 38. Nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę, kaštai... 39. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali... 40. Tiek ieškovės, tiek atsakovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytos... 41. Esant nustatytoms aplinkybėms, priimtas teismo preliminarus sprendimas... 42. Ieškinį tenkinus iš dalies, keistinas preliminarus teismo sprendimas ir... 43. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintiems reikalavimams,... 44. Ieškovė pateikė įrodymus, jog sumokėjo 500 Eur advokato pagalbai... 45. Atsakovas V. Š. už teisines paslaugas sumokėjo 250 Eur bei 15 Eur už... 46. Atsakovui J. D. buvo teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurios... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6... 48. 2015-09-21 Plungės raj. apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo... 49. Priteisti solidariai iš J. D. ir V. Š. 1228,25 Eur (vieną tūkstantį du... 50. Priteisti iš J. D. 124 Eur bylinėjimosi išlaidų A. K..... 51. Priteisti iš A. K. 31 Eur bylinėjimosi išlaidų V. Š.... 52. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 53. Likusią preliminaraus sprendimo dalį (dėl žyminio mokesčio grąžinimo)... 54. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...