Byla 2-1075/2014
Dėl suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „SM Venture Partners“ ir uždarosios akcinės bendrovės „NOR trust“ finansinių reikalavimų patikslinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JRP Group“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-1005-460/2014)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto pareiškėjo prašymas dėl suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „SM Venture Partners“ ir uždarosios akcinės bendrovės „NOR trust“ finansinių reikalavimų patikslinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JRP Group“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-1005-460/2014),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB „JRP Group“ bankroto byla, atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „BANKROTO LYDERIAI“; 2013 m. rugpjūčio 7 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimai ir jų bendros 2 568 261,87 Lt vertės finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų – pareiškėjų BAB „Snoras“ 543 566,27 Lt dydžio finansinis reikalavimas, UAB ,,SM Venture Partners“ 650 000 Lt dydžio finansinis reikalavimas ir UAB ,,NOR trust“ 560 000 Lt dydžio finansinis reikalavimas; 2013 m. gruodžio 30 d. apygardos teismo nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu.

4Pareiškėjas BAB bankas „Snoras“ 2014 m. sausio 30 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo, prašydamas pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo atsakovo bankroto byloje ir pašalinti CK 1.125 straipsnio 5 dalies pagrindu kreditorių UAB „SM Venture Partners“ bei UAB „NOR trust“ finansinius reikalavimus, kurių bendra vertė yra 1 210 000 Lt, iš atsakovo kreditorių sąrašo, o nagrinėjimo metu paaiškėjus kitoms aplinkybėms, sumažinti minėtų kreditorių finansinius reikalavimus, vadovaujantis teismo diskrecijos teise ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (3–6 b. l.).

5Pareiškėjas nurodė, kad UAB „SM Venture Partners“ finansinis reikalavimas grindžiamas 2012 m. gegužės 3 d. Preliminariąja nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi, kurios 3.2 punkte numatyta 650 000 Lt dydžio bauda už šios sutarties nutraukimą, o UAB „NOR trust“ finansinis reikalavimas grindžiamas 2012 m. birželio 3 d. Preliminariąja nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi, kurios 3.2 punkte numatyta 560 000 Lt dydžio bauda už sutarties nevykdymą. Pareiškėjo nuomone, atsakovo bankroto administratorius, teikdamas teismui tvirtinti finansinius reikalavimus, nesilaikė pareigos mažinti neprotingai didelį netesybų dydį bei pateikė teismui patvirtinti UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansinius reikalavimus bendros 1 210 000 Lt vertės, kuri neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Pareiškėjo manymu, iš pateikiamų UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ pranešimų apie reikalaujamas sumokėti baudas, atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal Preliminariąsias sutartis (UAB „SM Venture Partners“ 2012 m. liepos 30 d. pranešimas, UAB „NOR trust“ 2012 m. rugsėjo 15 d. pranešimas) galima daryti išvadą, kad senaties terminai minėtoms baudoms (netesyboms) suėjo dar iki atsakovo bankroto bylos iškėlimo, todėl turėjo būti pritaikytas senaties terminas, įtvirtintas CK 1.125 straipsnio 5 dalyje, ir neteikiami teismui tvirtinti minėti reikalavimai, o teismas turėjo imtis priemonių, kad nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių reikalavimai. Pareiškėjas pažymėjo, kad suinteresuotų asmenų reikalavimams taikytinas CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatytas senaties terminas. būti aktyvus ir

6Apygardos teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarties dalį dėl UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansinių reikalavimų tvirtinimo, išskyrė į atskirą bylą UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt ir UAB „NOR trust“ 560 000 Lt finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimo nagrinėjimą, o civilinę bylą Nr. 2-1005-460/2014 dėl nurodytų asmenų finansinių reikalavimų patvirtinimo pridėjo prie atsakovo bankroto bylos Nr. B2-531-460/2014 (2 b. l.).

7Atsakovas BUAB „JRP Group“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti ir patvirtinti UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt ir UAB „NOR trust“ 560 000 Lt finansinius reikalavimus (30–35 b. l.). Nurodė, kad atsakovo bankroto administratorius atliko atsakovo sudarytų sandorių įvertinimą, nustatė, kad Preliminariosios sutartys, sudarytos su UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“, nutrauktos dėl atsakovo veiksmų, todėl UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ pagrįstai reikalavo sutartimis nustatyto dydžio sumų. Atsakovo nuomone, atsakovo ir suinteresuotų asmenų sudarytose sutartyse numatytos baudos traktuotinos kaip kreditorių patirti minimalūs nuostoliai dėl sandorių neįvykdymo, ir jiems netaikoma CK 1.125 straipsnio 5 dalis, be to, net ir tuo atveju, jei reikalavimui būtų taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas reikalavimo išieškojimui teismine tvarka, tačiau kreditoriui nepasinaudojus galimybe reikalauti skolos dengimo ginčo teisena ir skolininkui neginčijant įsiskolinimo buvimo fakto, laikytina, kad kreditorius nepraranda teisės reikalauti skolos dengimo, o skolininkui išlieka pareiga įvykdyti prievolę. Atsakovas pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnyje numatytos teisės kreditoriams skųsti teismo nutartis, kuriomis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, ĮBĮ nenumato kreditoriams kitų pagrindų reikalauti peržiūrėti teismo nutartimi patvirtintų kitų kreditorių finansinių reikalavimų, o pareiškėjas į teismą dėl UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansinių reikalavimų patikslinimo kreipėsi tik 2014 m. sausio 28 d. prašymu, t. y. praėjus daugiau nei 2 mėn. nuo tos dienos, kai gavo dokumentus dėl ginčijamų kreditorių reikalavimų.

8Suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti (55–61 b. l.). Nurodė, kad vienašališkai nutraukus sutartį su atsakovu, UAB „SM Venture Partners“ teko pakoreguoti įmonės verslo planus, negrįžtamai nutrūko kontaktai su kai kuriais svarbiais verslo partneriais, kurie laikytini itin dideliais, „iš dalies neatlygintinais nuostoliais įmonės veiklai“. Suinteresuoto asmens nuomone, jis ir atsakovas 2012 m. gegužės 3 d. Preliminariojoje sutartyje sulygo dėl atlygintinos žalos dydžio, kurį apibrėžė konkrečia pinigų suma, ir sutarė, jog ji bus mokama, vienašališkai nutraukus Preliminariąją sutartį ar vengiant/atsisakant sudaryti pagrindinę sutartį, todėl, atsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“ neturi pareigos įrodinėti sutartimi sulygtų minimalių nuostolių dydžio, kompensuojamų sutartimi nustatyta suma. Pažymėjo, kad jo pareikštas atsakovo bankroto byloje finansinis reikalavimas nėra netesybos, tačiau yra šalių sulygto dydžio kompensacija nuostoliams dėl sutarties nutraukimo atlyginti, todėl nagrinėjamu atveju netaikytinas ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl netesybų išieškojimo CK 1.125 straipsnio 5 dalies pagrindu.

9Suinteresuotas asmuo UAB „NOR trust“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti (63–65 b. l.). Nurodė, kad, atsakovui nesumokėjus 2012 m. birželio 3 d. Preliminarioje sutartyje nustatyto avanso, UAB „NOR trust“ negavo planuotų pajamų, todėl patyrė nuostolius pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, nes suinteresuotas asmuo, sudarydamas šią sutartį, tikėjosi realizuoti turtą, gauti pajamas, kuriomis ketino naudotis, vystydamas verslą, buvo suplanavęs lėšų naudojimą. Suinteresuoto asmens manymu, jo finansiniam reikalavimui netaikytina CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatyta ieškinio senatis, kadangi jo prašoma patvirtinti suma vertintina kaip nuostolis, negautos pajamos.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjo BAB bankas „Snoras“ prašymo dėl finansinių reikalavimų patikslinimo ir patvirtino atsakovo kreditoriaus UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą bei kreditoriaus UAB „NOR trust“ 560 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą (88–91 b. l.).

12Teismas nurodė, kad tarp UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „MŪPO“ (dabar UAB „JRP Group“) 2012-05-30 buvo sudaryta preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis Nr. MP2012/SM001, kuria UAB „SM Venture Partners“ ketino pirkti, o UAB „JRP Group“ parduoti nekilnojamąjį turtą adresu Panevėžys, J. J. g. 3, už 1 500 000 Lt (toliau – Sutartis Nr. 1); vienai iš sutarties šalių vienašališkai nutraukus sutartį ir / arba vengiant arba atsisakant sudaryti pagrindinę (notarinę) nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, ji kitai šaliai pareikalavus, privalo sumokėti vienkartinę 43 proc. nuo sutartyje numatytos turto kainos dydžio baudą – 650 000 Lt; UAB „JRP Group“ delsiant sudaryti pagrindinę sutartį, 2012-06-04 siųstas kreditoriaus UAB „SM Venture Partners“ raginimas dėl sutarties vykdymo, nurodant, jog įmonė kuo skubiau imtųsi sutarties sudarymui visų būtinų veiksmų, priešingu atveju bus reikalaujama sumokėti baudą, tačiau atsakovas pateikė atsakymą, jog sutarties neįvykdys, kad vienašališkai ją nutraukė, o 2012-07-30 kreditoriaus UAB „SM Venture Partners“ pranešimu pareikalauta sumokėti atsiradusią 650 000 Lt baudą, kuri nebuvo sumokėta.

13Teismas pažymėjo, kad 2012-06-03 tarp UAB „NOR trust” ir UAB „MŪPO” (šiuo metu – UAB „JRP Group“) buvo sudaryta preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis Nr. MP2012/NT002, kuria UAB „JRP Group“ įsipareigojo nupirkti už 1 400 000 Lt sutartyje nurodytą turtą, sudarant pagrindinę sutartį; pirkėjas (UAB „JRP Group“), sutikdamas su šia sutartimi, įsipareigojo per 30 dienų terminą sumokėti pardavėjui UAB „NOR trust” 400 000 Lt avansą (toliau – Sutartis Nr. 2, kurios 2.1 punkte numatyta pirkėjo pareiga iki 2012-07-05 sumokėti nurodytą avansą); avansas iki 2012-09-15 nebuvo sumokėtas, sutartis nebuvo įvykdyta; atsakovui UAB „JRP Group“ siųstas kreditoriaus UAB „NOR trust” raginimas vykdyti sutartį, tačiau 2012-08-10 UAB „NOR trust” atsakovo buvo informuotas, jog sutartis vienašališkai nutraukiama.

14Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Sutarties šalys susitarė, jog Sutartyje sulygta bauda sutarties pažeidimo atveju užtikrins nuostolių kompensaciją; Sutartyje nėra nustatyta išlygų, jog bauda galėtų būti mažintina, o Sutarties sudarymo etape UAB „MŪPO“ laisva valia sutiko dėl sutartos žalos dydžio, todėl manytina, kad ji suvokė, jog šalių nustatomas žalos dydis nėra neprotingai didelis ir mažintinas (CK 6.156 str. 1 d., 6.159 str.).

15Pasak teismo, Sutarties šalis UAB „MŪPO“ nebendradarbiavo su UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust”, neįspėjo apie numatomą sutarties nutraukimą, neteikė paaiškinimų, nesiekė kompromiso dėl Sutarties terminų pratęsimo ar kt.; sutiktina su kreditorių nuomone, jog, sudarydami minėtas sutartis, kreditoriai tikėjosi realizuoti turtą, gauti pajamas, kuriomis ketino naudotis vystant verslą, buvo suplanuotas lėšų panaudojimas, o šie praradimai laikytini itin dideliais, iš dalies neatlygintinais nuostoliais įmonės veiklai.

16Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Sutartyje šalys sulygo dėl atlygintinos žalos dydžio, kurį apibrėžė konkrečia pinigų suma, ir sutarė, kad ji bus mokama vienašališkai nutraukus Sutartį ar vengiant / atsisakant sudaryti pagrindinę sutartį, todėl UAB „MŪPO“ vienašališkai nutraukus sutartį, UAB „SM Venture UAB „NOR trust” neturi pareigos įrodinėti Sutartimi sulygtų minimalių nuostolių ,

17Teismo nuomone, BAB bankas SNORAS, prašyme dėl BUAB „JRP GROUP“ finansinių reikalavimų patikslinimo nurodydamas, jog kelių kreditorių bendra netesybų suma yra „nesuvokiamo dydžio“, neanalizuoja konkrečių ir individualių sutarties sudarymo ar pažeidimo aplinkybių, o akcentuoja nustatytą, jo asmeniniu požiūriu ir vertinimu, „nesuvokiamą“ baudos dydį, tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nėra nustatyta vieno konkretaus baudos dydžio, kuris, neatsižvelgiant į bylos aplinkybes, būtų vertinamas protingomis netesybomis visiems atvejams, ar kad šiuo atveju, nustatyta 43 proc. ar 40 proc. nuo sutartyje numatytos turto kainos dydžio bauda būtų neabejotinai ar, neįvertinus visų aplinkybių, laikytina neprotingai didele.

18Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus, būdamos verslo subjektais, turi patirties verslo ir derybų srityje, todėl gali numatyti įsipareigojimu neįvykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, o bylos duomenys patvirtina, kad UAB „MŪPO“, laisva valia sutartimi prisiimdamas ženklų įsipareigojimą dėl 1 500 000 Lt ir 1 400 000 Lt vertės turto, privalėjo įvertinti savo finansinę padėtį ar būtinumą parduoti turtą pagal sandorį, įvertindamas sandorio sudarymo svarbą abiem sandorio šalims. Pasak teismo, atsižvelgiant į išdėstytą, nagrinėjimu atveju sutartinių netesybų dydžio mažinti nėra teisinio pagrindo.

19Teismas nurodė, kad nesutinka su BAB banko SNORAS argumentais dėl senaties termino taikymo, nes šiuo atveju sutarties 3.2 punkte nustatyta bauda – 650 000 Lt ir 560 000 Lt, reiškia, kad šalys sulygo, jog vienai iš šalių nutrauktus ar atsisakius / vengiant sudaryti pagrindinę sutartį, ji tokiais veiksmais sukėlusi nuostolių kitai šaliai, privalėtų sumokėti sutarto dydžio baudą, kuri kompensuotų sukeltus nuostolius, ir šiuo atveju akivaizdu, jog netesybos, bet šalių sulygto dydžio kompensacija utarties nutraukimo atlyginti. Teismo nuomone, analogiškai pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013m. vasario 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-864/2013.

20Teismo teigimu, kadangi UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt UAB „NOR trust” 560 000 Lt finansinių reikalavimų suma nėra netesybos, BUAB „JRP Group“ neneigia sutarties pažeidimo fakto, nėra pagrindo pareikštam finansiniam reikalavimui taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, o, remiantis tuo kas išdėstyta, konstatuotina, jog UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust” finansiniai reikalavimai yra pagrįsti, todėl tvirtintini.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Pareiškėjas BAB „bankas Snoras“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį ir priimti naują nutartį, t. y. patenkinti jo prašymą dėl finansinių reikalavimų patikslinimo ir pašalinti iš atsakovo BUAB „JRP Group“ kreditorių sąrašo UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansinius reikalavimus bendros 1 210 000 Lt sumos CK 1.125 straipsnio 5 dalies pagrindu, o paaiškėjus kitoms aplinkybėms – sumažinti minėtų kreditorių finansinių reikalavimų dydžius, vadovaujantis teismo diskrecijos teise (100–102 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas netinkamai vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-864/2013 suformuota teisės aiškinimo ir taikymo taisykle, nes minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas, konstatuodamas, kad joje nurodyta suma yra kompensacija nuostoliams atlyginti, o ne netesybos, vadovavosi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (šalių susitarimu dėl sutarties nutraukimo ir 482 490 Lt kompensacijos) ir prieš tai buvusių teismų sprendimais ir nutartimis. Tačiau skundžiamoje nutartyje nėra papildomų aplinkybių, kurios leistų padaryti išvadą, jog numatytos baudos yra iš esmės kompensacija už suinteresuotų asmenų patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad šalių pasirašytose preliminariose nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartyse nėra numatyta, kad viena iš šalių gali reikalauti baudos tik esant nuostoliams, skirtingai nei nurodė apygardos teismas skundžiamoje nutartyje;
  2. Teismas tinkamai neįvertino atsakovo bankroto administratoriaus veiksmų, kuriais iš daugumos kreditorių buvo reikalaujama, reiškiant finansinius reikalavimus, delspinigius skaičiuoti, taikant 0,03 proc. delspinigių normą, tačiau šio reikalavimo mažinti netesybų dydį bankroto administratorius netaikė dėl kreditorių UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansinių reikalavimų, nors jie buvo pagrįsti baudomis, kurios siekia 43 procentus ir 40 procentų sandorių vertės, tokiu būdu pažeisdamas lygiateisiškumo ir sąžiningumo principus;
  3. Teismo patvirtinti kreditorių UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „NOR trust“ finansiniai reikalavimai yra nepagrįsti, pažeidžia CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus; be to, jų finansiniams reikalavimams taikytinas CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas, o paskirtas atsakovo bankroto administratorius atsakovo kreditoriams taikė dvejopus standartus, nesiėmė priemonių užtikrinti, jog teismui nebūtų teikiami tvirtinti nepagrįsti reikalavimai.

23Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „NOR Trust“ prašo jį atmesti (108–110 b. l.). Nurodo, kad jo ir atsakovo sudarytoje preliminarioje sutartyje nustatyta suma bei reikalaujamas finansinis reikalavimas – tai UAB „NOR Trust“ negautos pajamos, o apygardos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, įrodymus, pagrįstai nustatė, kad UAB „NOR Trust“ finansinis reikalavimas yra nuostolių atlyginimas, kuriam netaikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas.

24Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“ prašo jį atmesti (112–116 b. l.). Nurodo, kad apygardos teismas pagrįstai nustatė, jog sutartimi nustatyta suma yra minimalūs kitos šalies nuostoliai, kompensacija už sutarties nevykdymu sukeltą žalą, todėl priėmė teisingą nutartį patvirtinti UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Suinteresuoto asmens nuomone, šalys, numatydamos sutartyje, kad vienai iš jų nutraukus sutartį ar atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, kita privalo sumokėti sutartyje nustatyto dydžio sumą, aptarė neįrodinėjamų nuostolių dydį, civilinės atsakomybės ribas; jo pareikštas šioje byloje finansinis reikalavimas nėra netesybos, o yra šalių sulygto dydžio kompensacija nuostoliams dėl Sutarties nutraukimo atlyginti.

25Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovas BUAB „JRP Group“ prašo jį atmesti (118–122 b. l.). Nurodo, kad bankroto administratorius 2013 m. gegužės 29 d. kvietime pateikti finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje nurodė orientacinę rekomenduojamą delspinigių skaičiavimo normą, o bankroto administratorius, tikrindamas finansinius reikalavimus bei nustatęs pakankamus pagrindus, teikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tvirtinti finansinius reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio delspinigiai buvo priskaičiuoti. Pasak atsakovo, ginčijami buvo tik neprotingi ir nepagrįstai dideli delspinigiai, pagal bylos duomenis, apygardos teismas tinkamai taikė teisės normas bei teismų praktiką ir priėmė teisingą sprendimą.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2, 3 d., 338 str.).

29Apygardos teismas, skundžiama nutartimi patvirtindamas kreditorių finansinius reikalavimus atsakovo BUAB „JRP Group“ bankroto byloje, padarė neteisingas išvadas, tinkamai neištyręs įrodymų, kuriais grindžiami jų reikalavimai, bei pareiškėjo BAB „bankas Snoras“ prašymo dėl šių reikalavimų patikslinimo argumentų, ir, nenustatęs esminių faktinių aplinkybių, reikšmingų ieškinio senaties taikymui pareiškimams dėl nurodytų finansinių reikalavimų ir finansinių reikalavimo dydžiui, neatskleidė bylos esmės, pažeisdamas CPK taisykles (CPK 179 str., 185 str., 327 str. 2 d., 329 str. 1 d., 338 str.).

30CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

31ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

32Pagal CPK 179 straipsnio 1, 2 dalis, įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, o jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustatyti terminą jiems pateikti; teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat, kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. CPK 185 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylose yra viešojo intereso, kurio egzistavimą lemia tai, kad bankroto bylos iškėlimas skolininkui sukelia erga omnes padarinius; įmonės nemokumo faktas, nustatytas įsiteisėjusia teismo nutartimi vienoje civilinėje byloje, sukelia teisinius padarinius ir įgyja prejudicinę galią net ir asmenims, nedalyvavusiems nagrinėjant šią bylą (CPK 182 str. 2 p.); be to, bankroto bylos iškėlimas ir nagrinėjimas neišvengiamai turi įtakos visų įmonės kreditorių, taip pat visos visuomenės bei valstybės interesams; viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais būtų pripažinti teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys; visi kreditoriai turi teisinį suinteresuotumą išsakyti savo poziciją dėl kito kreditoriaus pareikšto reikalavimo, skųsti nutartį, kuria patvirtintas kito kreditoriaus reikalavimas, nes nuo to, ar šis reikalavimas bus (nebus) patvirtintas, priklauso kiekvieno kreditoriaus reikalavimų patenkinimo proporcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais; bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išsiaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų susidarymo kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011; 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011).

34CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal šios straipsnio 2 dalį, netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, nevykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo sumą.

35CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių), o pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalies nuostatą, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Pagal CK 1.130 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka, o pagal šio straipsnio 2 dalį, ieškinio senaties terminą taip pat nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę.

36Teismų praktikoje nurodoma, kad netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.); šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę; jeigu šalys sutartyje susitarė dėl netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą; tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.258 str. 3 d.; CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2013). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sutartyje numatytos netesybos minimaliais kreditoriaus nuostoliais paprastai laikomos tais atvejais, kai pagal bylos aplinkybes, kreditoriui neįrodinėjant nuostolių dydžio, paskaičiuotos netesybos apskritai yra protingos ir tokio dydžio minimalūs nuostoliai yra tikėtini kaip realūs; priešingu atveju, kreditoriui tenka pareiga, laikantis bendrųjų įrodinėjimo taisyklių, įrodyti savo nuostolių, patirtų dėl skolininko prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, dydį (CPK 178 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-761/2013).

37Bylos duomenimis, atsakovas BUAB „JRP Group“ (buvęs pavadinimas UAB „Mūpo“) pagal Preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo Sutartį Nr. 1 įsipareigojo parduoti suinteresuotam asmeniui UAB „SM Venture Partners“, laikantis šioje sutartyje nustatytų terminų ir tvarkos, pastatus ir patalpas už 1 500 000 Lt (13-14 b. l.), kurios 3.2 punkte šalys susitarė, kad šalis, vienašališkai nutraukusi šią sutartį, kitai šaliai pareikalavus, privalo sumokėti vienkartinę 43 procentų dydžio nuo sutarties numatytos turto kainos dydžio baudą – 650 000 Lt; pagal Preliminariąją Sutartį Nr. 2 atsakovas įsipareigojo nusipirkti iš suinteresuoto asmens UAB „NOR trust“ pastatus už 1 400 000 Lt (9-10 l.), kurios 3.2 punkte šalys susitarė, kad šalis, vienašališkai nutraukusi šią sutartį, kitai šaliai pareikalavus, privalo sumokėti vienkartinę 40 proc. nuo sutartyje numatytos nekilnojamojo turto kainos dydžio baudą – 560 000 Lt. 2012 m. birželio 30 d. pranešimu atsakovas pranešė suinteresuotam asmeniui UAB „SM Venture Partners“, kad negavo leidimo parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, todėl nuo 2012 m. liepos 1 d. nutraukia Sutartį Nr. 1 (38 b. l.), o 2012 m. rugpjūčio 10 d. pranešimu atsakovas pranešė suinteresuotam asmeniui UAB „NOR trust“, kad negalės įvykdyti Sutarties Nr. 2 dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, todėl vienašališkai nutraukia minėtą sutartį (45 b. l.).

38Nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“, gavęs atsakovo pranešimą dėl Sutarties Nr. 1 nutraukimo, 2012 m. liepos 30 d. pranešime atsakovui prašė kuo skubiau pervesti Sutartyje numatytą 650 000 Lt baudą į jo sąskaitą (16 b. l.), o suinteresuotas asmuo UAB „NOR trust“ 2012 m. rugsėjo 15 d. raginime atsakovui paragino šį sumokėti baudą, t. y. pervesti į jo sąskaitą Sutartyje numatytą 560 000 Lt dydžio baudą (12 b. l.), tačiau atsakovas nurodytų sumų nepervedė į suinteresuotų asmenų sąskaitas. Be to, Suinteresuotų asmenų pareiškimai dėl jų finansinių reikalavimų (UAB „SM Venture partners“ - dėl 650 000 Lt, o UAB „NOR trust“ - dėl 560 000 Lt) patvirtinimo buvo pateikti atsakovo bankroto administratoriui 2013 m. birželio mėnesį (11, 17 b. l.).

39Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, atmesdamas pareiškėjo BAB banko „Snoras“ prašymą dėl suinteresuotų asmenų finansinių reikalavimų patikslinimo bei patvirtindamas jų 650 000 Lt ir 560 000 Lt dydžio finansinius reikalavimus, padarė prieštaringą išvadą, kuri neatitinka faktinių aplinkybių, nes, skundžiamoje nutartyje pasisakydamas dėl reikalaujamų baudų, atsiradusių Sutarčių pagrindu, dydžio, jas iš esmės vertino kaip netesybas, remdamasis netesybų institutą reglamentuojančiomis teisės normomis bei teismų praktika, tačiau, teigdamas, kad reikalavimui dėl nurodytų baudų netaikytinas ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 straipsnio 5 dalyje, konstatavo, jog šios baudos nėra netesybos, o laikytinos atsakovo žalos atlyginimo suma - kompensacija nuostolių, atsiradusių vienašališkai nutraukus Sutartis, ir be pagrindo netyrė aplinkybių, susijusių su pareiškėjo prašymu taikyti ieškinio senatį nurodytų asmenų reikalavimams, o taip pat neištyrė įrodymų, reikšmingų pareiškėjo prašymo sumažinti suinteresuotų asmenų reikalavimų dydžius pareiškime nurodytais argumentais, pažeisdamas CPK reikalavimus (CPK 183 str., 185 str.; CK 1.5str., 1.125 str. 5 d., 126 str. 1 d., 6.71 str., 6.258 str. 3 d.).

40Teisėjų kolegijos nuomone, pagal bylos įrodymų duomenis, yra pagrindo teigti, kad atsakovas ir suinteresuotieji asmenys, Sutartyse Nr. 1 ir Nr. 2 numatydami 650 000 Lt ir 560 000 Lt dydžio „baudas“ dėl Sutarčių nutraukimo, išreikštas procentais (43 proc. ir 40 proc.) nuo užtikrinamųjų prievolių (1 500 000 Lt ir 1 400 000 Lt), susitarė dėl netesybų (baudos forma), o ne dėl žalos atlyginimo išmokėjimo (CPK 185 str., CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.). Apygardos teismas teisingai pažymėjo, kad numatytos Sutartyse baudos buvo nustatytos, siekiant kompensuoti suinteresuotų asmenų nuostolius dėl galimo sutarčių nevykdymo, kadangi viena iš netesybų funkcijų – kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo atsiradusius nuostolius (CK 6.73 str. 1 d.), tačiau nagrinėjamu atveju teismas neturėjo pagrindo teigti, jog Sutartyse nurodytos baudos nėra netesybos, jog tai kompensacija už suinteresuotų asmenų patirtą žalą dėl Sutarčių nevykdymo, kuriai netaikomos CK 1.125 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino taikymo, be pagrindo remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-864/2013, kurios faktinės aplinkybės (ratio decidenti) iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių; juolab kad, minėta, jog teismas, spręsdamas dėl nurodytų baudų dydžio, jas pripažino esant netesybomis (CPK 185 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

41Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui BAB bankui „Snoras“ (atsakovo kreditoriui) prašyme dėl suinteresuotų asmenų finansinių reikalavimų patikslinimo atsakovo bankroto byloje prašant taikyti ieškinio senatį suinteresuotų asmenų reikalavimams, byloje buvo pagrindo tirti faktines aplinkybes ir spręsti dėl CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto ieškinio senaties termino taikymo suinteresuotų asmenų reikalavimams. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas, ginčydamas kitų atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus, tuo pačiu gina ir bankrutuojančio atsakovo bei kitų jo kreditorių interesus (CK 1.126 str. 2 d.; ĮBĮ 26 str. 1, 6 d.).

42Taigi apygardos teismas, netirdamas paminėtų faktinių aplinkybių ir nespręsdamas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto ieškinio senaties termino taikymo suinteresuotų asmenų reikalavimams klausimo, pažeidė civilinio proceso taisykles ir netinkamai taikė materialinį įstatymą (CPK 183 str., 185 str.).

43Be to, turint omenyje, kad pareiškėjas prašė sumažinti Sutartyse nustatytas netesybas, nurodydamas argumentus, bei atsižvelgiant į tai, kad Sutartyse nustatytų baudų dydžiai (650 000 Lt, 560 000 Lt) buvo 40 ir 43 proc. jomis užtikrinamų prievolių sumų (1 500 000 Lt ir 1 400 000 Lt), byloje buvo pagrindo tirti aplinkybes, susijusias su šių baudų dydžių pagrįstumu ir protingumu; juolab kad nagrinėjamas ginčas yra kilęs bankroto byloje, ir apygardos teismas, turintis pareigą ginti viešąjį interesą tokio pobūdžio byloje, turėjo būti aktyvus, t. y. turėjo pareigą įvertinti ir nustatyti, ar Sutartyse numatytos netesybos nėra per didelės, o savo išvadą pagrįsti įrodymų duomenimis (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.; CPK 263 str. 2 d., 270 str. 4 d. 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, spręsdamas dėl finansinių reikalavimų dydžio, be pagrindo vadovavosi suinteresuotų asmenų teiginiais, kad sudarydami Sutartis, jie tikėjosi realizuoti turtą, gauti pajamas, kuriomis ketino naudotis, vystydami verslą, buvo suplanuotas lėšų panaudojimas, kad, nutraukus Sutartis, suinteresuoti asmenys patyrė dėl to nuostolių, kadangi byloje nėra pateikta įrodymų apie šias apygardos teismo ir suinteresuotų asmenų paminėtas aplinkybes, o teismas net nepareikalavo tokių įrodymų, pažeisdamas CPK reikalavimus, neatskleisdamas bylos esmės (CPK 179 str. 1 d., 185 str.).

44Dėl to, kas pasakyta, panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria patvirtinti suinteresuotų asmenų finansiniai reikalavimai, ir klausimas dėl UAB „SM Venture“ ir UAB „NOR trust“ finansinių reikalavimų patvirtinimo perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

45Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl suinteresuotų asmenų finansinių reikalavimų pagrįstumo, teismas, nepažeisdamas proceso taisyklių, užtikrindamas viešąjį interesą nagrinėjamoje byloje, turi imtis priemonių teisingai nustatyti faktines bylos aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai ištirdamas bei tinkamai įvertindamas visas aplinkybes ir įrodymus, reikšmingus teisingam nagrinėjamų finansinių reikalavimų išsprendimui, o esant pagrindui, pareikalauti pateikti naujus įrodymus (CPK 179 str., ĮBĮ 9 str. 2 d. 6 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

47Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį, kuria patvirtinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „SM Venture Partners“ 650 000 Lt dydžio ir uždarosios akcinės bendrovės „NOR trust“ 560 000 Lt dydžio finansiniai reikalavimai, ir perduoti klausimą dėl suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „SM Venture Partners“ bei uždarosios akcinės bendrovės „NOR trust“ finansinių reikalavimų patvirtinimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JRP Group“ bankroto byloje nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos... 4. Pareiškėjas BAB bankas „Snoras“ 2014 m. sausio 30 d. kreipėsi į... 5. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „SM Venture Partners“ finansinis... 6. Apygardos teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos... 7. Atsakovas BUAB „JRP Group“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“ atsiliepime į pareiškėjo... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „NOR trust“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi netenkino... 12. Teismas nurodė, kad tarp UAB „SM Venture Partners“ ir UAB „MŪPO“... 13. Teismas pažymėjo, kad 2012-06-03 tarp UAB „NOR trust” ir UAB „MŪPO”... 14. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Sutarties šalys susitarė, jog... 15. Pasak teismo, Sutarties šalis UAB „MŪPO“ nebendradarbiavo su UAB „SM... 16. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Sutartyje šalys sulygo dėl atlygintinos... 17. Teismo nuomone, BAB bankas SNORAS, prašyme dėl BUAB „JRP GROUP“... 18. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys yra privatūs... 19. Teismas nurodė, kad nesutinka su BAB banko SNORAS argumentais dėl senaties... 20. Teismo teigimu, kadangi UAB „SM Venture Partners“ 650 000 Lt UAB „NOR... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Pareiškėjas BAB „bankas Snoras“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 23. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „NOR... 24. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „SM... 25. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovas BUAB „JRP Group“... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Apygardos teismas, skundžiama nutartimi patvirtindamas kreditorių finansinius... 30. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 31. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių ir jų reikalavimų... 32. Pagal CPK 179 straipsnio 1, 2 dalis, įrodymus pateikia šalys ir kiti... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylose yra... 34. CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties... 35. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad sutrumpintas šešių... 36. Teismų praktikoje nurodoma, kad netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas,... 37. Bylos duomenimis, atsakovas BUAB „JRP Group“ (buvęs pavadinimas UAB... 38. Nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „SM Venture Partners“, gavęs... 39. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, atmesdamas pareiškėjo BAB banko... 40. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal bylos įrodymų duomenis, yra pagrindo... 41. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui BAB bankui „Snoras“ (atsakovo... 42. Taigi apygardos teismas, netirdamas paminėtų faktinių aplinkybių ir... 43. Be to, turint omenyje, kad pareiškėjas prašė sumažinti Sutartyse... 44. Dėl to, kas pasakyta, panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria... 45. Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl suinteresuotų... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 47. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį, kuria...