Byla e2A-422-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6044-590/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvis“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Lietuvis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, prašydama panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. rugsėjo 3 d. rašte Nr. (4.84-2408)-6K-1506499 užfiksuotą sprendimą dėl UAB „Lietuvis“ pasiūlymo atmetimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvauja perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame viešajame pirkime „Renginių organizavimo paslaugos“ pirkimo Nr. 165327 (toliau – Pirkimas, Konkursas). Atsakovė apie viešąjį pirkimą paskelbė 2015 m. liepos 9 d. CVP IS priemonėmis. Atsakovė 2015 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. (4.84-2408)-6K-1506499 informavo ieškovę apie atmestą pastarosios pasiūlymą, kadangi ji nepateikė tiekėjo laisvos formos deklaracijos dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Ieškovė 2015 m. rugsėjo 11 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2015 m. rugsėjo 17 d. atmetė.

6Ieškovės teigimu, atsakovė nukrypo nuo Pirkimo esmės – formaliesiems pasiūlymo aspektams suteikė pirmenybę prieš pasiūlymo turinį, todėl priėmė iš esmės neteisingą sprendimą atmesti objektyviai tinkamą ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tiekėją.

7Ieškovė nurodė, jog Pirkime ginčas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kilo dėl to, ar tiekėjas tinkamai įvykdė Pirkimo sąlygų 8.1.7. punkto ir Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos V skyriaus reikalavimus. Renginių organizavimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Atitiktį nurodytiems reikalavimams įrodantys dokumentai, kuriuos paslaugų teikėjas turės pateikti kartu su pasiūlymu – tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8Ieškovė UAB „Lietuvis“ pažymėjo, jog šių reikalavimų įrodymui kartu su pasiūlymu Pirkimui pasiūlymo formoje aiškiai nurodė ir deklaravo, kad „Renginių organizavimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), 10 dalyje: 6.1. renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Sąrašo 1.1 dalis 1–2 kriterijai; Sąrašo 1.2 dalis 1–2 kriterijai; Sąrašo 1.3 dalis 1–2 kriterijai ir Sąrašo 2 dalis 1–3 kriterijai); 6.2. atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje; 6.3. dalomoji medžiaga turi būti atspausdinta ant abiejų lapo pusių“.

9Ieškovės teigimu, pastaroji savo pasiūlyme aiškiai sutiko ir nurodė, kad jos renginiuose naudojamas popierius ir raštinės prekės atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, o dalomoji medžiaga bus atspausdinta ant abiejų lapo pusių. Ieškovė laikė tai lygiaverčiu patvirtinimu ir įrodymu, nurodytu Pirkimo sąlygų 8.1.7. punkte.

10Ieškovė UAB „Lietuvis“ pažymėjo, jog minėtą faktą dar kartą patvirtino teikdama pretenziją bei pridėdama laisvos formos deklaraciją, kuri kaip atskiras dokumentas nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu vien dėl žmogiškos klaidos.

11Ieškovė manė, jog atsakovė jos pasiūlymą atmetė vien dėl dokumento formos. Atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai netiko tiekėjo pateikti lygiaverčiai įrodymai, nors Pirkimo sąlygose atsakovė nustatė, kad lygiaverčiai įrodymai yra priimtini.

12Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė ne tik nepriėmė lygiaverčių įrodymų, bet ir neleido pateiktos deklaracijos (turinio prasme) patikslinti formos prasme, t. y. perkančioji organizacija neleido tiekėjui pasiūlymo formoje išreikšto patvirtinimo papildomai įforminti atskiru dokumentu – atskira deklaracija.

13Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai teikė prioritetą formaliems pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams reikalavimams, nepagrįstai taikė griežčiausią sankciją – pasiūlymo atmetimą, ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 str. įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

14Ieškovės vertinimu, pateikusi pasiūlymą aiškiai įsipareigojo laikytis aplinkosaugos reikalavimų, o laisvos formos deklaracija ji nebūtų prisiėmusi ir neprisiėmė jokių papildomų pareigų.

15Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.

16Atsakovė pažymėjo, jog Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, jog renginių organizavimo paslaugoms yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai ir papildomai nustatyta, kad tiekėjai, siekdami įrodyti atitiktį šiems reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo laisvos formos deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

17Atsakovės nustačius, kad ieškovė UAB „Lietuvis“ nepateikė tiekėjo laisvos formos deklaracijos ar kitų lygiaverčių įrodymų dėl viešiesiems pirkimams taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, kaip nustatyta pirkimo dokumentuose, atsižvelgdama į tai, kad vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi ir 28 straipsnio 10 dalimi, negalima ieškovo prašyti pateikti deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus dėl viešiesiems pirkimams taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1 K-048, 48.4. papunkčiu ir Konkurso sąlygų 69.3. papunkčiu, nusprendė ieškovės pasiūlymą atmesti.

18Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija nurodė, jog ieškovė UAB „Lietuvis“ kartu su pasiūlymu tiekėjo laisvos formos deklaracijos ar kitų lygiaverčių įrodymų dėl viešiesiems pirkimams taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, kaip nustatyta Pirkimo dokumentuose, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikė, taip pat jokiu kitu įrašu pasiūlyme neišreiškė savo valios dėl viešiesiems pirkimams taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi, o tik laikėsi perkančiosios organizacijos nustatytos pasiūlymo rengimo formos.

19Atsakovė pažymėjo, jog ieškovė klaidingai nurodė, kad reikalavimas pateikti laisvos formos deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus buvo įtvirtintas tik Pirkimo sąlygų 8.1.7. papunktyje ir Techninės specifikacijos V skyriuje. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija nurodė, jog toks reikalavimas buvo įtvirtintas ir Pasiūlymo A dalyje, todėl ieškovės argumentą, jog ji pati Pasiūlymo A dalies 6. punkte suformulavo bei pateikė konkrečius duomenis ir įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos reikalavimų, laikė nepagrįstu.

20Atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vertinimu, kartu su pasiūlymu nepateikta tiekėjo laisvos formos deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai yra Pirkimo sąlygų 8.1.7. papunktyje, Techninės specifikacijos V skyriuje ir Pasiūlymo A dalies 6. punkte nustatytų reikalavimų nevykdymas.

21Atsakovė pažymėjo, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas dokumentų (tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas), kuriuos tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus netikslius, neišsamius ar jų nepateikus perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba pateikti. Dėl to sprendė, jog ji neturėjo pagrindo prašyti paaiškinti pateikto pasiūlymo, kadangi akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas jokiu būdu, po kurio jis taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

23Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

24Teismas nustatė, jog atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą dėl pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 8.1.7. punkte, Renginių organizavimo paslaugų techninėje specifikacijoje V dalyje numatytų reikalavimų (t.1, b. l. 120, 145). Šie reikalavimai taip pat buvo nurodyti Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 („Pasiūlymas dėl renginių organizavimo paslaugų. A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“) 6. punkte (t. 1, b. l. 147). Atsakovė nurodytuose punktuose renginių organizavimo paslaugoms nustatė minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pirkimo dokumentuose nustatė, kad atitiktį nurodytiems reikalavimams įrodantys dokumentai, kuriuos paslaugų teikėjas turės pateikti kartu su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė perkančiajai organizacijai deklaracijos ar lygiaverčio šiam dokumentui įrodymo.

25Teismas atmetė ieškovės UAB „Lietuvis“ argumentus, jog ieškovė, pateikdama pasiūlymą pagal Pirkimo sąlygų priedą Nr. 2 („Pasiūlymas dėl renginių organizavimo paslaugų. A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“), 6. punktu įsipareigojo paslaugas teikti pagal taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir tai laikytina lygiaverčiu įrodymu, atitikčiai nurodytiems reikalavimams pagrįsti.

26Teismas pažymėjo, jog minėtame 6. punkte tik perteikiama informacija, kad paslaugų teikimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kaip tai numatyta Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 10 dalyje. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog minėtame punkte nenurodoma, kad tiekėjas įsipareigoja šių reikalavimų laikytis, sprendė, jog perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos finansų ministerija pagrįstai iš tiekėjų reikalavo, jog pastarieji, siekdami įrodyti atitiktį šiems reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateiktų tiekėjo laisvos formos deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

27Teismas nustatė, jog Pirkimo sąlygų 8. punkte atsakovė nurodė, jog dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turėjo pareigą pateikti laisvos formos deklaraciją ar lygiaverčius įrodymus, nurodančius atitiktį Įsakymo 10 dalyje nustatytiems kriterijams (Pirkimo sąlygų 8.1.7. punktas). Ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė deklaracijos ar lygiaverčio jai dokumento. Reikalaujamą deklaraciją ieškovė pateikė su 2015 m. rugsėjo 11 d. pretenzija (bylos medžiaga, t. 1, b. l. 91). Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, jog atsakovė teisingai konstatavo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei pagrįstai ir teisėtai tokį pasiūlymą atmetė.

28Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovės argumentus, jog atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija turėjo prašyti patikslinti pasiūlymą. Teismas pažymėjo, jog tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas ir jų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams patikrinimas yra skirtingos viešojo pirkimo procedūros. Tiekėjo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir jo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra išskiriami kaip savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai.

29Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju, minėtos pasiūlymo tikslinimo nuostatos netaikytinos, kadangi tai, kad ieškovė nepateikė tiekėjo deklaracijos arba lygiaverčių įrodymų, tiesiog vertintinas kaip neatitikimas Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir todėl, remiantis VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., ieškovės UAB „Lietuvis“ pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo prašyti paaiškinti pateikto pasiūlymo, kadangi akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas.

30Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, sprendė, jog ieškovės UAB „Lietuvis“ reikalavimas panaikinti ginčijamus perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimus yra nepagrįstas, todėl ieškinys atmestinas.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

32Ieškovė UAB „Lietuvis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo tokius esminius argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog Pasiūlymo 6. punkte nurodyta informacija apie aplinkos apsaugos kriterijų taikymą nepatvirtina, kad tiekėjas įsipareigojo šių reikalavimų laikytis. Ieškovės teigimu, ieškovė pačiame pasiūlyme įsipareigojo užtikrinti, jog teikiamos renginių organizavimo paslaugos atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. ieškovė pačiame pasiūlyme aiškiai ir konkrečiai įsipareigojo laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, todėl tai turi būti laikoma lygiaverčiu įrodymu tiekėjo laisvos formos deklaracijai. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai nevertino tiekėjo pateikto pasiūlymo ir jame nurodytų duomenų kaip visumos, o akcentavo, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė atskiros nuo pasiūlymo deklaracijos;
  2. Apeliantės teigimu, tiekėjas turi teisę tikslinti ne tik VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nurodytus dokumentus, bet ir kitus dokumentus. Pažymėjo, jog pasiūlymo galiojimas buvo papildomai užtikrintas 15 000 Eur, tai patvirtina tiekėjo ketinimą vykdyti sutartį pasiūlyme nurodytomis sąlygomis ir tiekėjo pasiūlymo rimtumu;
  3. Perkančioji organizacija pasiūlymą vertino ne turinio prasme, bet formos principu, pasiūlymas buvo atmestas vien formaliais pagrindais.

33Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliantės apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodo, jog Pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kokius dokumentus tiekėjai turi pateikti, siekdami įrodyti atitiktį nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Apeliantas pats pripažino savo klaidą, nurodydamas, kad tiekėjo laisvos formos deklaracijos nepateikė dėl techninės klaidos. Be to, iki pasiūlymų termino pabaigos apeliantė jokia forma neišreiškė savo valios, kad Pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus ir jų laikysis, o tik pasirašė perkančiosios organizacijos nustatytą Pasiūlymo A dalies formą, kurioje išdėstyti ne apeliantės įsipareigojimai, o perkančiosios organizacijos nurodomi renginių organizavimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Pažymėjo, jog perkančiosios organizacijos nustatytos pasiūlymo formos laikymosi negalima vertinti kaip konkurso dalyvio valios išraiškos ir VPĮ 28 straipsnio 10 dalis nesuteikia teisės perkančiajai organizacijai prašyti pateikti ar tikslinti dokumentų įrodančių teikėjo atitiktį nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams.

34Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. vasario 1 d. gautas ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

39Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lietuvis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6044-590/2015, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

40Dėl faktinių bylos aplinkybių

41Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2015 m. liepos 8 d. CVP IS priemonėmis paskelbė skelbimą apie supaprastintu būdu organizuojamą atvirą konkursą „Renginių organizavimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 165327 (bylos medžiaga, t. 1, b. l. 12-17). Pasiūlymų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas buvo nustatytas iki 2015 m. liepos 22 d. (t. 1 b. l. 12, 16). Perkančioji organizacija 2015 m. liepos 13 d. per CVP IS paskelbė, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęstas iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. (t. 1, b. l. 18-19). Atsakovė 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu nusprendė ieškovės pasiūlymą atmesti (t. 1, b. l. 159-165). Ieškovė 2015 m. rugsėjo 14 d. atsakovei pateikė pretenziją (t. 1, b. l. 166-168), kurią atsakovė atmetė (t. 1, b. l. 170-182). Atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė dėl pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 8.1.7. punkte, Renginių organizavimo paslaugų techninėje specifikacijoje V dalyje numatytų reikalavimų (t.1, b. l. 120, 145), kurie taip pat nurodyti ir Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 („Pasiūlymas dėl renginių organizavimo paslaugų. A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“) 6. punkte (t. 1, b. l. 147).

42Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar tiekėjas tinkamai įvykdė Pirkimo sąlygų 8.1.7. punkto ir Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos V skyriaus reikalavimus.

43Dėl viešųjų pirkimų

44Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

45Dėl ieškovės atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams

46Teisėjų kolegija pažymi, jog VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Pirkimo objekto reikalavimus perkančiosios organizacijos turi suformuluoti taip, kad visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos (lygiateisiškumas) ir kad nebūtų ribojama konkurencija. Teismų praktikoje pažymima, kad techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, privalo būti pakankamai tikslios, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkančiosios organizacijos galėtų sudaryti sutartį leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, be to, turi būti aiškiai išdėstytos, kad dalyviai žinotų, ką apima perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai. Pirkimo objekto aiškumas yra svarbus sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo objektui. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek konkurso dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu - siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011). Tikslų pasiūlymų vertinimą užtikrina tik tokių dokumentų priėmimas ir vertinimas, kuriais objektyviai ir patikimai įrodoma pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms. Priešingu atveju kyla neteisėto, pernelyg laisvo pirkimo sąlygų interpretavimo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

47Nagrinėjamu atveju ginčo esmė yra tai, kad apeliantė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Konkurso pasiūlyme neišreiškė savo valios - nepateikė jokių įrodymų, t. y. nei laisvos formos teikėjo deklaracijos, nei kitų lygiaverčių įrodymų dėl Konkurse taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitikties, kaip nustatyta konkurso dokumentuose, o pasirašydama Konkurso pasiūlymo A dalį apeliantė tik laikėsi perkančiosios organizacijos nustatytos pasiūlymų pateikimo formos.

48Apeliantė laiko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepagrįstu, kadangi, apeliantės teigimu, ji pačiame pasiūlyme aiškiai ir konkrečiai įsipareigojo laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, todėl tai turi būti laikoma lygiaverčiu įrodymu tiekėjo laisvos formos deklaracijai. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus nepagrįstais dėl sekančių priežasčių.

49Bylos duomenys patvirtina, jog reikalavimas tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo laisvos formos deklaraciją dėl atitikties minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams arba kitus lygiaverčius įrodymus, buvo nustatytas trijose Konkurso dokumentų sąlygose (Konkurso sąlygų 8.1.7 papunktyje, Konkurso sąlygų 1 priedo „Renginių organizavimo paslaugų techninė specifikacija“ (toliau - Techninė specifikacija) V skyriuje „Aplinkos apsaugos reikalavimai paslaugoms“ bei Pasiūlymo A dalies 6. punkte). Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančioji organizacija aiškiai ir konkrečiai suformulavo reikalavimą tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo laisvos formos deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus, t. y. Konkurso dalyviai buvo tinkamai informuoti apie minėtą Konkurso sąlygą, todėl visi turėjo vienodai jos laikytis.

50Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantė, Konkurso pasiūlymo A dalies 6. punkte perkančiosios organizacijos suformuluotas reikalavimas Konkurso dalyviams kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo laisvos formos deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus nėra lygiavertis patvirtinimas ir įrodymas, kad apeliantė laikysis visų Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų dėl taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, nes Konkurso pasiūlymo pateikimas pagal perkančiosios organizacijos nustatytą formą nagrinėjamo ginčo kontekste per se negali būti vertinamas kaip apeliantės valios išraiška, o Konkurso Pasiūlymo A dalies formos 6. punkte nurodyti perkančiosios organizacijos reikalavimai dėl renginių organizavimo paslaugoms taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų negali būti vertinami kaip įrodymai, kad apeliantė šiuos kriterijus atitinka ir jų laikysis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 496/2014; 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2014).

51Teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad apeliantė atitiktų Konkurso dokumentų reikalavimus, pastaroji privalėjo aiškiai išreikšti valią dėl Konkurso sąlygų vykdymo, t. y. apeliantė privalėjo pateikti ar laisvos formos deklaraciją, ar kitą lygiavertį įrodymą, kuriame būtų aiškiai suformuluotas apeliantės įsipareigojimas, išreiškiantis jos valią, jog ji laikysis Konkurso sąlygose nurodytų aplinkosaugos reikalavimų. Tuo tarpu, apeliantės nurodomas Pasiūlymo A dalies 6. punkte perkančiosios organizacijos pateiktos formos perrašymas nėra laikytinas lygiaverčiu įrodymu ir tai nėra vertinama kaip aiški apeliantės valios išraiška, kadangi jis nepatvirtina apeliantės prisiimamų įsipareigojimų laikytis Konkurso sąlygose nurodytų aplinkosaugos reikalavimų.

52Teisėjų kolegija pažymi, jog kasacinės instancijos teismo praktikoje nurodyta, jog vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma - tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją. Trūkstamų dokumentų pateikimas perkančiajai organizacijai, pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, turėtų būti laikomas pasiūlymo esmės pakeitimu, kuris galėtų netinkamą pasiūlymą padaryti tinkamu. Toks papildomų duomenų priėmimas tik iš vieno tiekėjo, taip pagerinant jo padėtį, ir tokios tvarkos nenumačius iš anksto, pažeistų VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar pateikti pasiūlymai atitinka reikalavimus, turi patikrinti, ar yra pateikti visi perkančiosios organizacijos prašomi dokumentai. Tais atvejais, kai tiekėjas dokumentų nepateikė ar pateikė ne visus reikalingus dokumentus, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, tai toks tiekėjas neįgyja duomenų tikslinimo ar papildomų dokumentų, įeinančių į pasiūlymo dokumentų visumą, teikimo teisės, nes priešingu atveju jam būtų leista šią informaciją pateikti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, reikštų naujo termino dokumentams pateikti termino nustatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-126/2010).

53Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ir pati apeliantė pripažino savo klaidą, nurodydama, kad tiekėjo laisvos formos deklaracijos dėl renginių organizavimo paslaugoms taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nepateikė dėl techninės (žmogiškosios) klaidos, kad ši deklaracija buvo parengta ir pasirašyta dar rengiant pasiūlymą, tačiau dėl techninės klaidos kartu su pasiūlymu nebuvo įkelta į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Vadinasi, apeliantė buvo ją paruošusi ir ketino pateikti atsakovei, tačiau ją pateikė tik kartu su 2015 m. rugsėjo 14 d. pretenzija, t. y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui bei apeliantės pasiūlymui jau esant atmestam. Dėl to darytina išvada, jog apeliantė suprato Pirkimo sąlygas ir sutiko, jog jos pateiktame pasiūlyme turi būti išreikšta valia dėl aplinkosaugos reikalavimų laikymosi.

54Pažymėtina, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtame straipsnyje pateikiamas baigtinis sąrašas dokumentų (tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas), kuriuos tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikus netikslius, neišsamius ar jų nepateikus perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba pateikti. Todėl sutiktina su atsakove, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalis nesuteikia teisės perkančiajai organizacijai prašyti pateikti ar tikslinti dokumentų įrodančių teikėjo atitiktį nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas ir jų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams patikrinimas yra skirtingos viešojo pirkimo procedūros.

55Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad perkančioji organizacija pasiūlymą vertino ne turinio prasme, bet formos principu, pasiūlymas buvo atmestas vien formaliais pagrindais.

56Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog apeliantė, teikdama pasiūlymą, privalėjo aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšti savo valią, nurodydama, jog teikdama paslaugas laikysis aplinkosaugos reikalavimų, o apeliantės nurodomas Pasiūlymo A dalies 6 punkte perkančiosios organizacijos pateiktos formos perrašymas nelaikytinas lygiaverčiais įrodymais, kadangi tai vertintina kaip perkančiosios organizacijos nustatytos pasiūlymo formos laikymasis, o ne kaip apeliantės valios išreiškimas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog perkančioji organizacija neturėjo pagrindo prašyti paaiškinti pateikto pasiūlymo, kadangi akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas.

57Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

58Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

59Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir atsiliepimo į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

60Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

61Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės.

62Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

64Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

65Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „Lietuvis“ nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

66Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nepateikė.

67Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Lietuvis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 5. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvauja perkančiosios... 6. Ieškovės teigimu, atsakovė nukrypo nuo Pirkimo esmės – formaliesiems... 7. Ieškovė nurodė, jog Pirkime ginčas tarp tiekėjo ir perkančiosios... 8. Ieškovė UAB „Lietuvis“ pažymėjo, jog šių reikalavimų įrodymui kartu... 9. Ieškovės teigimu, pastaroji savo pasiūlyme aiškiai sutiko ir nurodė, kad... 10. Ieškovė UAB „Lietuvis“ pažymėjo, jog minėtą faktą dar kartą... 11. Ieškovė manė, jog atsakovė jos pasiūlymą atmetė vien dėl dokumento... 12. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė ne tik nepriėmė lygiaverčių įrodymų,... 13. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai teikė prioritetą formaliems... 14. Ieškovės vertinimu, pateikusi pasiūlymą aiškiai įsipareigojo laikytis... 15. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija procesiniuose dokumentuose... 16. Atsakovė pažymėjo, jog Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, jog renginių... 17. Atsakovės nustačius, kad ieškovė UAB „Lietuvis“ nepateikė tiekėjo... 18. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija nurodė, jog ieškovė UAB... 19. Atsakovė pažymėjo, jog ieškovė klaidingai nurodė, kad reikalavimas... 20. Atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vertinimu, kartu su... 21. Atsakovė pažymėjo, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje pateikiamas baigtinis... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimu nusprendė... 24. Teismas nustatė, jog atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą dėl pasiūlymo... 25. Teismas atmetė ieškovės UAB „Lietuvis“ argumentus, jog ieškovė,... 26. Teismas pažymėjo, jog minėtame 6. punkte tik perteikiama informacija, kad... 27. Teismas nustatė, jog Pirkimo sąlygų 8. punkte atsakovė nurodė, jog dalyvio... 28. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovės argumentus, jog atsakovė... 29. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju, minėtos pasiūlymo tikslinimo... 30. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, sprendė, jog ieškovės UAB... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. Ieškovė UAB „Lietuvis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 33. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į apeliacinį... 34. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. vasario 1 d. gautas ieškovės prašymas... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 39. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 40. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 41. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė Lietuvos Respublikos finansų... 42. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar tiekėjas tinkamai... 43. Dėl viešųjų pirkimų... 44. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 45. Dėl ieškovės atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams... 46. Teisėjų kolegija pažymi, jog VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, jog... 47. Nagrinėjamu atveju ginčo esmė yra tai, kad apeliantė iki pasiūlymų... 48. Apeliantė laiko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepagrįstu, kadangi,... 49. Bylos duomenys patvirtina, jog reikalavimas tiekėjams kartu su pasiūlymu... 50. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog priešingai nei teigia... 51. Teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad apeliantė atitiktų Konkurso... 52. Teisėjų kolegija pažymi, jog kasacinės instancijos teismo praktikoje... 53. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ir pati apeliantė... 54. Pažymėtina, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jeigu tiekėjas... 55. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija laiko nepagrįstais... 56. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog... 57. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 59. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 60. Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos... 61. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 62. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 64. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 65. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 66. Atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašymo dėl bylinėjimosi... 67. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 68. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti...