Byla 2-637-516/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1880-467/2015 pagal ieškovo akcinės bendrovės „FL Technics“ ieškinį atsakovui J. B. dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 551 640,54 Lt nuostolių. Nurodė, kad 2009 m. sausio 14 d. ieškovas ir atsakovas sudarė darbo sutartį, kuria 2009 m. rugpjūčio 10 d., atsakovą perkėlus į generalinio direktoriaus pareigas, papildė konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimais ieškovui. 2009 m. rugpjūčio 10 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas Konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimas, pagal kurį ieškovas atsakovui mokėjo Nekonkuravimo susitarime nurodytą atlyginimą už jame numatytų įsipareigojimų vykdymą. Kadangi atsakovas pažeidė Nekonkuravimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, tai jam kyla atsakomybė ieškovui atlyginti patirtus nuostolius, kuriuos sudaro išlaidos, susijusios su atlyginimo už nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi mokėjimu.

5Ieškovas pareikštų reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą šioje byloje pareikštų reikalavimų sumai. Nurodė, kad yra visos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui: 1) ieškinys yra prima facie pagrįstas ir galimai tenkintinas; 2) teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, kadangi atsakovui (fiziniam asmeniui) pareikšta didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką; 3) laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu nagrinėjamu atveju atitiktų ir ekonomiškumo bei proporcingumo principus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Konstatavo, kad yra tikslinga iki teisme bus išnagrinėtas ginčas ir įsiteisės galutinis sprendimas, atsakovo atžvilgiu taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes nesiėmus tokių laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turi galimybę turimą turtą perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Pažymėjo, kad pareikšto ieškinio suma atsakovui, kuris yra fizinis asmuo, yra didelė. Tuo tarpu nėra akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

8Atsakovas J. B. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turtui taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

91. Nėra jokios grėsmės, kad ieškovui galimai palankus teismo sprendimas liks neįvykdytas, nes atsakovo finansinė padėtis yra itin gera ir ieškinio suma lyginant su atsakovo finansine padėtimi nelaikytina didele. Atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio vertė yra penkis kartus didesnė nei ieškovo pareikštas reikalavimas. Be to, jis gauna dideles mėnesines pajamas (27 259,20 Lt).

102. Nėra duomenų, kad atsakovas siektų turimą turtą paslėpti, perleisti ar kitaip išvengti galimo išieškojimo, o prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra naudojamos kaip spaudimo priemonė atsakovui. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sutrikdyti atsakovo mažamečių vaikų gerovę ir kasdieninių poreikių tenkinimą.

11Ieškovas AB „FL Technics“ atsiliepime prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutarties. Nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus:

121. Įvertinus atsakovo įsipareigojimus kreditoriams bei kitas aplinkybes, dėl kurių turto vertė gali svyruoti, ieškinio suma jam yra didelė. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovui priklauso 6 nekilnojamojo turto objektai, kurių vidutinė rinkos vertė 1 218 163 Lt. Didžioji dalis šio turto yra įkeista bankui už 1 573 111,21 Lt dydžio prievolę pagal kredito sutartį, neįkeisto turto vertė yra tik apie 334 609 Lt. Be to, atsakovo nurodomas turtas yra jo ir sutuoktinės bendra jungtinė nuosavybė, jiems abiems kitoje byloje yra pareikšti didelės vertės reikalavimai (dėl 1 515 946,38 Lt nuostolių). Apelianto pateikti įrodymai nepaneigia ieškovo pateiktų oficialių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro duomenų apie Turto vertę ir teisinį statusą.

132. Skundžiama nutartis atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principus, nes užtikrina ir padidina galimai teigiamo ieškovui būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybes ir tuo pačiu neženkliai apriboja atsakovo teises ir interesus. Kelių nekilnojamojo turto objektų areštas nepaveiks mažamečių vaikų interesų.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė priklauso nuo to, ar yra objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota pozicija, pagal kurią tokia grėsmė preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2013 ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansines galimybes, t. y. ar jai ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė, ar ne. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo principą, šaliai pateikus įrodymus, kurie suponuoja nurodytos prezumpcijos taikymo pagrindą, būtent kitai šaliai atsiranda pareiga įrodyti, kad pareikštas turtinis reikalavimas jai nėra didelis, t. y. ji turi paneigti didelės ieškinio (priešieškinio) sumos prezumpciją (CPK 12, 178 straipsniai).

18Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi ieškovo pareikštam 551 640,54 Lt dydžio reikalavimui užtikrinti taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo, kuris yra fizinis asmuo, turto areštas, motyvuojant tuo, kad didelė reikalavimo suma objektyviai padidina teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką.

19Apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos nutartį tokią grėsmę neigia, tvirtindamas, kad jo finansinė padėtis yra itin gera, nes ieškinio suma lyginant su jo finansine padėtimi nelaikytina didele, be to, nėra duomenų, kad jis siektų turimą turtą paslėpti, perleisti ar kitaip išvengti galimo išieškojimo. Siekdamas įrodyti, kad pareikšto ieškinio reikalavimas lyginant su jam priklausančiu turtu nėra didelis ir kad jis turi galimybes užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą, kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui duomenis apie gaunamas mėnesines pajamas bei nekilnojamojo turto registro išrašus apie jam priklausantį nekilnojamąjį turtą. Šio turto vertė grindžiama žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi ir viešai prieinamomis nekilnojamojo turto prekybos tinklapiuose skelbiamomis pardavimo kainomis.

20Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas ieškovo pozicijai, pažymi, kad vertinant atsakovo turtinę padėtį turi būti atsižvelgiama ne tik į faktiškai valdomo turto vertę, bet ir į atsakovo įsipareigojimus kreditoriams bei kitas aplinkybes, dėl kurių turto vertė gali svyruoti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovui priklauso šeši nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra vertė, remiantis į bylą pateiktais Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra apie 1 236 553 Lt. Atlikus šių objektų vidutinės rinkos vertės paiešką 2015 m. sausio 1 d. viešai prieinamoje internetinėje svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_obj.jsp, nustatyta, kad jų vertė nedaug skiriasi nuo byloje esančiose pažymose nurodomos jų vidutinės rinkos vertės, t. .y. beveik sutampa. Šie į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 straipsnis). Dėl to apelianto pateikta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis ir viešai prieinamos nekilnojamojo turto tinklapiuose skelbiamos pardavimo kainos nepaneigia minėtame viešame registre nurodyto turto vertės. Šiame kontekste reikšminga aplinkybė, kad atsakovo nurodomas turtas jam priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis kartu su sutuoktine, dėl ko, remiantis CK 3.117 straipsnio 1 dalies prezumpcija, apeliantui faktiškai priklausančio turto vertė yra per pusę mažesnė (šiuo atveju t. y. apie 618 276,5 Lt). Be to, iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro išrašuose esančių įrašų matyti, kad didžioji dalis minėto turto yra įkeistas kreditoriams prievolių įvykdymui užtikrinti. Savo ruožtu atsakovo pateikti duomenys apie jo gaunamas mėnesines pajamas savaime nepaneigia teismo išvadų, kad jam, kaip fiziniam asmeniui, pareikštas pakankamai didelis reikalavimas. Juolab, kad iš minėtų įrašų apie nekilnojamojo turto įkeitimą galima spręsti, kad atsakovas turi įsipareigojimų kreditoriams, kurie tikėtinai yra vykdomi iš jo paties gaunamų mėnesinių pajamų, iš kurių taipogi tenkinami ne tik jo, bet ir jo šeimos kasdieniniai poreikiai. Be to, nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, o atsakovo pajamos gali kisti dėl įvairių objektyvių priežasčių (pvz. pasikeis darbo santykiai, iš kurių atsakovas gauna didžiausiais pajamas). Taigi apelianto nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai apie nekilnojamojo turto vertę ir teisinį statusą, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl objektyvios grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui.

21Apelianto nurodoma aplinkybė, kad kitoje atsakovui ir jo sutuoktinei inicijuotoje civilinėje byloje buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neturi jokios prejudicinės galios nagrinėjamo klausimo sprendimui šioje byloje. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

22Iš skundžiamos Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutarties matyti, jog, laikantis joje nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo, atsakovui priklausančios piniginės lėšos areštuotinos tik nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ieškiniu pareikštų reikalavimų, kurių suma sudaro 551 640,54 Lt, įvykdymo užtikrinimui. Turto arešto aktų registro duomenis atsakovui taikytas tik nekilnojamojo turto (žemės sklypų) areštas. Taigi ieškiniui užtikrinti pakako atsakovo turimo nekilnojamojo turto. Kaip matyti iš apelianto pateiktų duomenų, jo mėnesinės pajamos yra pakankamai didelės, sąskaitose esančių lėšų areštas šiuo atveju netaikytas. Be to, teismas taikė areštą tik uždrausdamas apeliantui disponuoti areštuotu turtu, t. y. areštuotą turtą parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, tačiau neapribojo kitų atsakovo nuosavybės teisės sudėtinių dalių - valdymo ir naudojimo, todėl apeliantas ir jo šeima ir toliau turi teisę laisvai valdyti ir naudotis savo turtu. Tokiu atveju pripažintina, jog pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga ir kiek galima mažiau pažeidžianti apelianto interesus, o atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sutrikdyti atsakovo mažamečių vaikų gerovę ir kasdieninių poreikių tenkinimą, pripažintini faktiškai nepagrįstais.

23Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina proceso šalių interesų pusiausvyrą ir nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržo vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina. Dėl to konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės atsakovo turto atžvilgiu, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

24Tuo pačiu pažymėtina, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 148 straipsnio 2 ir 3 dalys).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti... 5. Ieškovas pareikštų reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo... 8. Atsakovas J. B. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos... 9. 1. Nėra jokios grėsmės, kad ieškovui galimai palankus teismo sprendimas... 10. 2. Nėra duomenų, kad atsakovas siektų turimą turtą paslėpti, perleisti ar... 11. Ieškovas AB „FL Technics“ atsiliepime prašo atmesti atsakovo atskirąjį... 12. 1. Įvertinus atsakovo įsipareigojimus kreditoriams bei kitas aplinkybes, dėl... 13. 2. Skundžiama nutartis atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principus, nes... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi ieškovo pareikštam 551 640,54 Lt... 19. Apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos nutartį tokią grėsmę... 20. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas ieškovo pozicijai, pažymi, kad... 21. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad kitoje atsakovui ir jo sutuoktinei... 22. Iš skundžiamos Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutarties... 23. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 24. Tuo pačiu pažymėtina, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti...