Byla 2-50/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Krovinių terminalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Krovinių terminalas“ atžvilgiu, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-298-431/2014 pagal ieškovo Bradley Enterprises Limited patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Krovinių terminalas“, uždarajai akcinei bendrovei „Metoil“, trečiajam asmeniui Spelden Management SA.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilęs ginčas dėl nuostolių atlyginimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

6Patikslintu ieškiniu ieškovas Bradley Enterprises Limited prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Metoil“ ir UAB „Krovinių terminalas“ 2 335 098,87 JAV dolerių, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad atsakovai bendrais veiksmais neteisėtai realizavo 2150,294 t ieškovui priklausiusio kuro.

7Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones -

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždėjo areštą atsakovams nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti atsakovų pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, mokėti darbo užmokestį ir privalomuosius mokėjimus į biudžetą. Teismas nurodė, jog bendra areštuoto turto vertės ir lėšų suma turi savo verte atitikti 2 335 098,87 JAV dolerių sumą.

10Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė įvertinęs, jog pareikšto ieškinio suma yra didelė, atsakovui UAB „Metoil“ yra iškelta restruktūrizavimo byla.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Krovinių terminalas“ prašo panaikinti 2013 m. spalio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Apelianto manymu, skundžiamos teismo nutarties motyvuojamoji dalis patvirtina, jog teismas ieškinio reikalavimų tikėtino pagrįstumo nenustatė (arba nenustatinėjo), todėl laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos. Ieškinio preliminarų nepagrįstumą patvirtina visetas aplinkybių. Pirma, ieškovės neįrodė savo nuosavybės teisių į kurą, kurį išvežus jis neva patyrė nuostolius. Antra, pagal tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių turinį civilinės atsakomybės klausimą apeliantui galėtų kelti nebent atsakovas UAB „Metoil“ (Operatoriaus sutarčių 1.3. ir 4.1. punktai). Trečia, bet kokios pretenzijos dėl neva prarasto kuro galėtų būti keliamos nebent atsakovui UAB „Metoil“ nurodymus davusiam trečiajam asmeniui, per kurį ginčo santykiuose veikė ieškovas. Ketvirta, ieškovas nekonkretizuoja, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atsakovai atliko ieškovo atžvilgiu, o ypač kuo pasireiškia apelianto solidari atsakomybė. Penkta, iš ieškinio nėra aišku, kaip ieškovas skaičiuoja žalos dydį, nes visa ieškinio suma remiasi išimtinai ieškovo nurodyta kuro verte ir nepateikta jokio jos pagrindimo.

142. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo reikalavimas atsakovams nėra didelis. Pagal 2013 m. I – ojo pusmečio apelianto balansą jo turimo ilgalaikio turto vertė – 79 702 385 Lt, trumpalaikio turto – 16 704 446 Lt. Taigi ieškovo reikalavimai sudaro vos 6 procentus apelianto turto (96 406 831 Lt / 5 836 813,14 Lt). Be to, apeliantas veikia pelningai ir jo pelnas I – ąjį 2013 m. pusmetį buvo 6 339 716 Lt. Jokių kitų turto areštų be taikytų šio byloje apelianto atžvilgiu nėra pritaikyta. Įrodymų, kad apeliantas siekdamas išvengti jam galimai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo bandytų perleisti turtą, jį slėptų, nepateikta.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Bradley Enterprises Limited prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Jis teigia, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ginčo krovinys nuosavybės teise priklausė jam ir krovinys buvo realizuotas bendrai atsakovų veiksmais. Žalos dydis buvo paskaičiuotas remiantis viešai skelbiama Europos informacinės sistemos European Marketscans Platts (www.platts.com), kuri atlieka metalų, benzino ir kitų naftos produktų vidutinių rinkos kainų monitoringą, informacija. Sunkią apelianto finansinę padėtį patvirtina atsakovo pelno 2012 metais sumažėjimas nuo 6 965 639 Lt iki 545 820 Lt nuostolio; veiklos sąnaudų 2012 metais lyginant su 2011 metais išaugimas tris kartus; viso nekilnojamojo turto įkeitimas; įsipareigojimų per 2013 m. I – ąjį pusmetį išaugimas 10 procentų, kurie dabar sudaro 73 procentus apelianto turimo turto. Faktas, kad apelianto finansiniuose dokumentuose nurodytos didelės operacijų sumos, neįrodo, kad apeliantas bus pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų sprendimą.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Spelden Management S. A. prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Jis teigia, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog nuosavybės teisės į kurą priklausė būtent ieškovui. Atsakovai yra solidariai atsakingi už ieškovo patirtą žalą, kadangi būtent jie pardavė/realizavo ieškovui priklausiusį kurą be jo ir/ar trečiojo asmens, ginčo teisiniuose santykiuose veikusio ieškovo naudai, žinios. Ieškovo reikalaujamus priteisti nuostolius sudaro ieškovo praradimai, patiriami negalint realizuoti kuro už rinkos kainą. Trečiasis asmuo pažymi, kad visas apeliantui priklausantis nekilnojamasis turtas – sudarant esminę dalį apelianto ilgalaikio turto, yra įkeistas, t. y. apeliantas turi hipoteka užtikrintą kreditorinį įsipareigojimą 59 649 375,30 Lt sumai. Tuo tarpu apelianto trumpalaikio turto vertę iš esmės sudaro jo reikalavimas atsakovui UAB „Metoil“ 16 301 871,37 Lt sumai, tačiau pastarajam yra siekiama iškelti restruktūrizavimo bylą. Apelianto nesąžiningumą bei tikimybę, jog jis gali imtis veiksmų, kad ieškovo galimai patenkintas reikalavimas nebūtų įvykdytas, patvirtina apelianto nesąžiningi veiksmai realizuojant ieškovui priklausantį kurą.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Metoil“ prašo skundą tenkinti. Jis teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos neįrodžius jų sąlygų. Apelianto finansinė padėtis vienareikšmiškai įrodo, kad jo turto ir pajamų užtenka ieškinio reikalavimui užtikrinti. Be to, teismas neįvertino, kad ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Šio apeliacinio proceso nagrinėjimo dalyką sudaro klausimai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškiniu reikalaujant iš atsakovų priteisti didelę sumą netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo, galimai palankaus ieškovui, įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas (CPK 320, 338 straipsniai).

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

21Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, o būtent – grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Turto valdymo projektai“ v. Fjordtrade AS, bylos Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Vėtrūna“ v. UAB „KG Constructions“ ir kt., bylos Nr. 2-2476/2013). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo vertinimas nenurodytas, tačiau toks motyvų neišsamumas ištaisytinas apeliacinėje instancijoje.

22Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2 335 098,87 JAV dolerių nuostolių, kuriuos jis galimai patyrė atsakovams neteisėtai pakrovus 2150,294 t kuro, priklausiusio ieškovui, į laivus „GOTLAND MARIEANN“ ir „HIGH TIDE“. Iš patikslinto ieškinio bei ieškovo atskirojo skundo motyvų aišku, kad atsakovų galimai neteisėtai perkrauto kuro vertė paskaičiuota remiantis vidutine kuro rinkos kaina, skelbiama Europos informacinės sistemos European Marketscans Platts. Pagrindo pripažinti ieškinio reikalavimą ar prašomą priteisti sumą akivaizdžiai nepagrįstai nėra. Priešingai, atlikus preliminarų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą daryti išvada, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimas yra tikėtinas. Prašomų priteisti nuostolių dydis nėra vienašališkai nustatytas ieškovo, tačiau pagrįstas vidutinės rinkos kainos kriterijumi, todėl sprendžiant apie grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, turi būti remiamasi visa prašoma priteisti ieškinio suma, kuri lygintina su apelianto turimo turto verte.

23Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Jeruzalės boulingo klubas“ v. N. G. ir kt., bylos Nr. 2-783/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. K. ir kt. v. E. O. ir kt., bylos Nr. 2-210/2013). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Santeka“ v. UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 2-447/2009). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ v. UAB „Ardera“ ir kt., bylos Nr. 2-1385/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ELGAMA – ELEKTRONIKA“ ir kt. v. UAB „INSTRA“, bylos Nr. 2-1535/2013).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovo išdėstytais argumentais dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pripažino, jog 2 335 098,87 JAV dolerių suma apeliantui yra didelė. Siekdamas paneigti šią išvadą apeliantas su atskiruoju skundu pateikė 2013 m. birželio 30 d. balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, Turto arešto aktų registro išrašo nuorašus. Iš šių dokumentų matyti, kad apelianto turto vertė yra 96 406 831 Lt, iš jo ilgalaikio turto – 79 702 385 Lt, trumpalaikio turto – 16 704 446 Lt, tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 70 603 053 Lt, iš kurių ilgalaikio pobūdžio – 60 332 575 Lt. Pagal apelianto pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis įmonė 2012 metais patyrė 545 820 Lt nuostolį, o iki 2013 m. birželio 30 d. buvo gavusi 6 339 716 Lt pelno. Nekilnojamojo turto registro ir Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis apeliantui priklausantis nekilnojamasis turtas suvaržytas hipoteka užtikrinant jo 17 280 059 EUR prievolės Nordea Bank Finland Plc. įvykdymą. Trečiasis asmuo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė atsakovo UAB „Metoil“ kreditorinių įsipareigojimų sąrašą, kuriame nurodyta, jog apelianto reikalavimas atsakovui sudaro 16 301 871,37 Lt. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui UAB „Metoil“ buvo nesėkmingai inicijuojama restruktūrizavimo byla – ją buvo atsisakyta iškelti atsakovui neįrodžius galint atkurti savo mokumą, o šiai dienai Kauno apygardos teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Metoil“ (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vadinasi apelianto perspektyvos išsiieškoti iš atsakovo esamą skolą yra ribotos. Išvardinti duomenys patvirtina, kad apelianto turimas ilgalaikis turtas yra įkeistas, o trumpalaikio turto vertė, nurodyta balanse, kelia abejonių dėl atsakovo UAB „Metoil“ riboto mokumo. Nors apeliantas 2013 metų pirmąjį pusmetį veikė pelningai, tačiau 2012 metais patyrė nuostolį. Tokie įmonės veiklos rodikliai – vertinant juos kartu su įmonės turimais įsipareigojimais, neleidžia teigti, kad šioje byloje pareikštu ieškiniu prašoma priteisti suma apeliantui nėra didelė, t.y. kad priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą apeliantas nesunkiai galėtų jį įvykdyti. Nepaneigus didelės ieškinio sumos prezumpcijos, pagrindo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra.

25Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė mažiausiai apelianto teises varžančias laikinąsias apsaugos priemones, nustatydamas, jog apelianto piniginių lėšų areštas taikytinas kaip subsidiari priemonė tuo atveju, jeigu nepakaktų užtikrinti ieškinio reikalavimams apelianto turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Taigi apelianto atžvilgiu parenkant taikytiną laikinąją apsaugos priemonę - turto areštą, laikytasi ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Įstatymas suteikia teisę apeliantui tuo atveju, jeigu taikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai varžo jo padėtį, trukdo įprastomis sąnaudomis vykdyti veiklą, reikalauti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146, 148 straipsniai). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šia galimybe apeliantas yra pasinaudojęs (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė taikyti apelianto atžvilgiu ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, tokiu būdu užtikrinant apelianto nuosavybės teise turimo turto masės stabilumą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilęs ginčas dėl nuostolių atlyginimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 6. Patikslintu ieškiniu ieškovas Bradley Enterprises Limited prašo priteisti... 7. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė įvertinęs, jog pareikšto... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Krovinių terminalas“ prašo panaikinti... 13. 1. Dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Apelianto manymu, skundžiamos... 14. 2. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo reikalavimas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Bradley Enterprises Limited prašo... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Spelden Management S. A.... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Metoil“ prašo skundą... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Šio apeliacinio proceso nagrinėjimo dalyką sudaro klausimai, ar pirmosios... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 21. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2 335... 23. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovo... 25. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė mažiausiai apelianto... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....