Byla 2-2007/2013
Dėl piniginių lėšų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lex System GmbH atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4599-656/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Studio moderna“ ieškinį atsakovui Lex System GmbH dėl piniginių lėšų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Studio moderna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo Lex System GmbH priteisti 778 427,59 Lt, 88 700 Lt baudą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždrausti šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu. Ieškovo nuomone, ieškinio suma atsakovui yra didelė, nes atsakovo įstatinis kapitalas yra tik 25 000 Lt, dėl to egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Be kita ko, teigė, kad nors atsakovas yra tarptautinė bendrovė, tačiau jos buveinė Lietuvoje ir ji čia vykdo veiklą, jai vadovauja ir vieninteliu akcininku yra Lietuvos Respublikos pilietis. Atsakovas, siekdamas išvengti prievolių įvykdymo, gali bandyti perleisti turtą tretiesiems asmenims.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013-06-12 nutartimi minėtą ieškovo prašymą patenkino ir jo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ne didesnei kaip 867 127,59 Lt sumai, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovo darbuotojais bei ieškovu.

7Teismas, nustatęs, kad ieškinys pareikštas dėl 778 427,59 sumos, o pagal teismų praktiką, tokia suma laikytina didele, sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra tikimybė, jog atsakovas gali imtis veiksmų savo turtui apsunkinti ar jį realizuoti. Teismo nutarties priėmimo dieną nežinant, kiek ir kokio turto turi atsakovas, surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismas pavedė antstoliui (CPK 147 str. 6 d.), o siekdamas nutarties operatyvumo ir efektyvumo, taip pat nepakenkti ieškovo interesams, sprendė, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimtina nepranešant atsakovui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas, nesutikdamas su minėta nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir ieškovo prašymą atmesti. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai taikė CPK normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir neįvertino ieškinio prima facie.
  2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo blogą turtinę padėtį.

10Ieškovas su paduotu atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta laikantis Lietuvos teismų praktikoje suformuotų nuostatų, nepažeidžiant CPK normų.
  2. Teismas tinkamai įvertino pareikštus ieškinio reikalavimus. Atsakovui ginčo suma yra didelė. Antstoliui atliekant procesinius veiksmus, nustatyta, kad atsakovo turtinė padėtis bloga – areštuotose banko sąskaitose likutis neviršija 3 500 Lt, registruoto nekilnojamojo turto neturi, o kilnojamasis turtas yra tik transporto priemonės, kurių vertė nenustatyta.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo turto atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

14Kaip žinia, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi įvertinti tiek ieškinio prima facie pagrįstumą, tiek įsitikinti egzistuojant grėsmę, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Nuoseklioje teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008-04-12 nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Kita vertus, kaip teisingai nurodo apeliantas, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Ieškinio didelė suma per se nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Konstitucijos 109 str.). Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma yra didelė.

15Minėta, ieškovas į teismą kreipėsi su 867 127,59 Lt dydžio ieškiniu, kuriame, be kita ko, prašė taikyti ir laikinąsias apsaugos priemones. Pagrįsdamas minėtą prašymas, nurodė, kad ši suma atsakovui yra didelė, nes jo įstatinis kapitalas yra tik 25 000 Lt, jis gali bandyti perleisti turtą tretiesiems asmenims, todėl egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, tačiau duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nepateikė. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad neturi duomenų apie atsakovui priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto vertę bei turimas lėšas ar turtines teises, sprendė, jog ši suma atsakovui yra didelė ir taikė turto areštą atsakovo kilnojamajam ir nekilnojamam turtui bei turtinėms teisėms ir piniginėms lėšoms 867 127,59 Lt sumai. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo blogą turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Kaip minėta, didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui. Ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovo gerą turtinę padėtį, t. y. kad konkrečiam atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Atsakovui įrodžius, kad pinigų suma jam nėra didelė ir grėsmė, jog gali būti neįvykdytas ieškovui galimai palankus sprendimas, neegzistuoja, teismas neturėtų taikyti atsakovo turto arešto. Tačiau atsakovas apeliacinės instancijos teismui rašytinių įrodymų, apibūdinančių jo gerą turtinę padėtį nepateikė (178 str., 314 str.), todėl spręstina, jog apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados dėl grėsmės tokio sprendimo įvykdymui egzistavimo (CPK 144 str.). Be kita ko, apeliacinio teismo įsitikinimu, šios teismo išvados pagrįstumą įrodo ir ieškovo prie atsiliepimo pridėti dokumentai, iš kurių matyti, jog areštuotose atsakovui priklausančiose banko sąskaitose likutis yra apie 3 500 Lt, registruoto nekilnojamojo turto neturi, o kilnojamasis turtas yra tik transporto priemonės, kurių vertė nenustatyta. Taigi paminėti duomenys tik patvirtina, kad 867 127,59 Lt atsakovui yra didelė suma (CPK 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtus duomenis antstoliui pateikė pats atsakovas, vykdydamas jo patvarkymą, kai jis kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo atsakovui už antstolio reikalavimų nevykdymą nagrinėjamoje byloje (Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-30604-155/2013; CPK 179 str. 3 d.).

16Tuo pačiu kaip nepagrįstus apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ieškinio prima facie ir tuo pažeidė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Kaip žinoma, taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, kad jo reikalavimas galėtų būti tenkinamas, ir, kaip konstatuota anksčiau, atsižvelgiant į ieškinio sumą, egzistuoja galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, aktualias nagrinėjamam klausimui (CPK 144 str., 145 str.). Kartu pažymėtina, kad procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad jos visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, jų taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo, tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo ir šios neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2). Taigi atsakovui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta galimybės jam, pateikus finansinę įmonės padėtį apibūdinančius duomenis, teismui reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 149 str. 1 d.).

17Esant tokioms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.), apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmetamas. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamos bylos kontekste, todėl nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma.

18Kaip minėta, atsakovas prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau šioje proceso stadijoje šis klausimas nesprendžiamas, jis bus išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 93 str. 1 d.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai