Byla II-79-729/2020
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3408-2019, 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3409-2019 ir 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3410-2019 panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. P.,

4jos atstovui advokatui Dainiui Žiedui,

5rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. P. skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3408-2019, 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3409-2019 ir 2020-01-08 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3410-2019 panaikinimo.

6Teismas

Nustatė

72020-02-07 Klaipėdos apylinkės teisme gautas J. P. skundas, kuriuo ji prašo panaikinti tris jos atžvilgiu 2020-01-08 priimtus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato nutarimus administracinio nusižengimo bylose Nr. 31-ANR_P-3408-2019, 31-ANR_P-3409-2019 ir 31-ANR_P-3410-2019 ir nutraukti administracinio nusižengimo teiseną jos atžvilgiu.

8Skunde išdėstyta, kad visais šiais nutarimais pareiškėjai buvo paskirtos baudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ( toliau – ANK) 518 straipsnį už tai, kad ji 2019-11-12, 10.30 val., 2019-11-14, 12.05 val. ir 2019-11-16, 11.30 val. neįleido į butą ( - ), kuriame nuolat gyvena, savo buvusio sutuoktinio A. A. sesers N. S., turinčios A. A. suteiktą teisę naudotis jam priklausančia ½ šio buto dalimi. Pareiškėja nerodė, kad išties neįleido į butą N. S., pakeitusi prieš tai greičiausiai jos ir pareiškėjos buvusio sutuoktinio sugadintą spyną, tačiau tokiu būdu ne padarė administracinius nusižengimus, o gynė savo sveikatą, gyvybę ir turtą nuo konfliktiškos moters, niekada tame bute negyvenusios, turinčios kur gyventi ir besiveržiančios į jos butą tik tam, kad ją muštų, erzintų, užgauliotų, gadintų jos turtą. Dėl to pareiškėja nurodė jau ne kartą kreipusis į policiją, jos buvusiam sutuoktiniui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jos sumušimo, o dėl neteisėtų N. S. veiksmų pagal J. P. kreipimusis nei ikiteisminiai tyrimai, nei administracinių nusižengimų teisenos nebuvo pradėtos, todėl pareiškėja pati jaučiasi esanti neapsaugota ir ginasi, kaip gali – neįleisdama buvusio sutuoktinio ir jo sesers į butą. Šis butas teismo sprendimu buvo padalintas jai ir A. A. per pusę, tačiau jo naudojimosi dalys nenustatytos, šiuo metu ji yra pareiškusi dėl to civilinį ieškinį ir laukia teismo sprendimo. Galiausiai pareiškėja nurodė esanti tos nuomonės, kad ji neįleidžia šių asmenų į savo namus nuo 2019-11-12, kada pakeitė prieš tai greičiausiai jų sugadintą laukujų durų spyną, todėl daugiausiai gali būti laikoma padariusi vieną tęstinį administracinį nusižengimą, o ne tris atskirus. Dėl šių priežasčių ji mano, kad buvo nubausta nepagrįstai ir neteisėtai ir prašo nutraukti šias administracinių nusižengimų teisenas.

9Skundžiamą nutarimą priėmusios institucijos atsiliepime į skundą prašoma jo netenkinti ir palikti galioti teisėtus ir pagrįstus nutarimus, priimtus atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes. Pažymėjo, kad nusižengimai kvalifikuoti tinkamai, paskirtos nuobaudos savo rūšim ir dydžiu nėra per griežtos, todėl naikinti nutarimų skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Butas ( - ) unikalus Nr. ( - ), priklauso J. P. ir A. A. lygiomis dalimis, A. A. 2019-10-11 panaudos sutartimi yra įgaliojęs N. S. valdyti ir tvarkyti visą jam priklausančią šio buto dalį, todėl tiek jis pats, tiek N. S. turi teisę į jį patekti ir naudotis. Šie asmenys ir kreipėsi į policiją, kai 2019-11-12 negalėjo patekti į šį butą, o nuvažiavus į jį policijos pareigūnams, nebuvo įleisti ir jie, nes J. P., būdama bute, užsirakino iš vidaus jo duris ir paliko raktą spynoje, į prašymus įsileisti nereagavo. Dėl šio pažeidimo jai buvo duotas administracinis nurodymas sumokėti 8 Eur baudą, o kadangi ji jo neįvykdė, nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3408-2019 jai paskirta 16 Eur bauda. Antras pranešimas apie tai, kad turintys teisę pateikti į butą asmenys yra neįleidžiami, buvo gautas 2019-11-14, patikrinus šios aplinkybės pasitvirtino, todėl J. P. vėl buvo duotas administracinis nurodymas, kurio neįvykdžius nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr.31-ANR_P-3409-2019 jai buvo paskirta taip pat 16 Eur bauda. Trečias toks pranešimas buvo gautas dėl 2019-11-16 neįleidimo į butą ir į jį sureaguota analogiškai. J. P. savo veiksmus motyvavo būtinybe apsaugoti savo gyvybę, sveikatą ir turtą, iš jos pačios policijai rašytų pareiškimų matyti, kad 2019-11-11 grįžusi iš darbo rado bute išardytą virtuvinį kampą, vadinasi, gynė ne savo asmenį, o turtą, todėl negali remtis ANK 16 str. numatyta teise į būtinąjį reikalingumą, juolab kad savo neteisėtus veiksmus ( spynos atrakinimo užblokavimą raktu ir spynos pakeitimą) ji padarė ne dėl neatsargumo, kaip reikalauja ANK 16 straipsnio nuostatos, o tyčia. Ji padarė tris administracinius nusižengimus, nes tris atskirus kartus – 2019-11-12, 2019-11-14 ir 2019-11-16 neįleido bendrasavininkio ir/ar jo įgalioto asmens į bendra nuosavybės teise priklausantį butą, todėl jai pagrįstai buvo paskirtos trys administracinės nuobaudos, o ne viena.

10Į teismo posėdį nutarimą priėmusios institucijos atstovas neatvyko, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

11Pareiškėja ir jos atstovas posėdžio metu prašė tenkinti J. P. skundą jame išdėstytais pagrindais ir motyvais. J. P. papildomai akcentavo, kad butas ( - ) buvo ir po jos skyrybų su A. A. liko jos nuolatinė gyvenamoji vieta, tačiau ji ilgą laiką nesijautė jame saugi dėl buvusio sutuoktinio ir jo sesers puldinėjimų. Šie asmenys, nors turi kitą gyvenamąją vietą, be jokio reikalo lankydavosi šiame bute, keldavo jame konfliktus, vieno jų metu A. A. ją sumušė ir dėl to byla jau yra perduota į teismą; po to jis pasirašė šio buto dalies panaudos sutartį su savo seserimi, kuri veržiasi šio buto dalyje, priklausančioje A. A., gyventi, tačiau elgiasi visiškai nesugyvenamai – stumdo, laužo ir gadina baldus, bandydama įgyvendinti fizinį buto atidalijimą perpus, sugrūdo visus J. P. daiktus virtuvėje į vieną kampą, apgadino baldus, apibraižė pačią J. P. dėl to kilusio konflikto metu, dėl to ji pati 2019-11-11 kvietėsi policiją, tačiau nei A. A., nei N. S. pagal jos pareiškimus liko nenubausti. 2019-11-12 ji buvo namuose ir tvarkėsi, negirdėjo, kad kas būtų beldęsis, todėl mano, kad neįrodyta jos tyčia neįsileisti šių asmenų į butą. 2019-11-14 ji visą parą buvo darbe, pateikė tai patvirtinantį dokumentą iš darbovietės, todėl antrasis nutarimas priimtas be pagrindo. Pripažįsta pakeitusi buto spyną po to, kai ji buvo sugadinta, ir neduodanti raktų A. A. ir N. S., kadangi tokiu būdu bando apsaugoti savo gyvybę, sveikatą ir turtą. Visais šiais pagrindais J. P. ir jos atstovas prašo visas šias administracines teisenas nutraukti arba bent perduoti policijai, kad jos būtų sujungtos į vieną, atitinkamai skiriant vieną nuobaudą.

12Liudytojas (nukentėjusysis) A. A. teismo posėdžio metu parodė, kad jis su J. P. yra išsituokę, teismo sprendimas priimtas 2019-01-24. Tuo pačiu sprendimu jiems lygiomis dalimis buvo padalintas santuokoje įgytas turtas – butas ( - ), unikalus Nr. ( - ), tačiau jo naudojimosi dalys liko nenustatytos. Jis kito gyvenamojo ploto neturi, visad gyveno šiame bute, kol žmona jį išvarė; tada jis apsigyveno pas savo seserį N. S., o į šį butą ateidavo pasiimti savo daiktų. Susitikus bute su J. P., ji visada sukeldavo konfliktą, todėl jis, būdamas neįgalus ir nenorėdamas problemų, 2019-10-11 įgaliojo savo seserį N. S. už jį valdyti ir tvarkyti jam priklausančią šio buto dalį. Pastebėjus, kad J. P. baigia užvaldyti visą bute buvusį kilnojamąjį turtą ir net asmeninius A. A. daiktus, jie su seseria priėmė sprendimą, kad sesuo apsigyvens jam priklausančioje šio buto dalyje. Pabandžius tai padaryti, J. P. nenorėjo atlaisvinti nei vieno iš dviejų kambarių, išsinešti į kitą kambarį asmeninių daiktų; N. S. savo jėgomis bandė įgyvendinti jo teisę realiai naudotis puse buto, dėl to ir virtuvėje visą J. P. turtą sukrovė į vieną šios patalpos pusę, o konfliktai tarp moterų buvo abipusiai, sąlygoti būtent J. P. nenoro dalintis butu, kuris jai vienai nepriklauso. Galiausiai 2019-11-12 nei jis, nei N. S. nebegalėjo patekti į šį butą, nes J. P., būdama jo viduje, užsirakino iš vidaus ir nesudarė galimybės raktu atsirakinti duris kitiems asmenims; dėl to N. S. parašė policijai pareiškimą ir šias aplinkybes užfiksavo atvykę policijos pareigūnai, kurie vėliau paskyrė jai už tai baudą. Nereaguodama į tai, J. P. išvis pakeitė durų spyną ir 2019-11-14 jis nebegalėjo patekti į šį butą, nes neturėjo naujosios spynos rakto; prašoma jį duoti J. P. atsisakė, todėl jis parašė pareiškimą policijai, kuri užfiksavo šias aplinkybes, surašė J. P. protokolą, tačiau jam patekti į savo nuosavybę nepadėjo. Dėl tos pačios priežasties nebuvo įmanoma patekti į šį butą ir 2019-11-16, todėl buvo surašytas dar vienas pareiškimas policijai; jo tyrimas buvo analogiškas, tačiau ir po to nei J. P. jam raktų nuo naujos spynos davė, nei policija padėjo savo pažeistas teises apginti. Po to jiedu sus seseria yra parašę dar ne vieną pareiškimą, jų baigties nežino, raktų nėra gavę, todėl mano, kad J. P. buvo nubausta pagrįstai.

13Panašiai parodė ir liudytoja (nukentėjusioji) N. S.. Ji paaiškino, kad 2019 m. lapkričio mėn. įsikėlė gyventi į broliui priklausančią buto dalį ir liepė J. P. pasirinkti vieną kambarį bei susinešti į jį savo daiktus bei bandė atsidalinti baldus ir erdves, nes moka už tą butą ir turi teisę juo naudotis, o kai paprašė sutvarkyti balkoną ir pasakė, kad bute bus daromas remontas, J. P., su kuria santykiai ir iki tol buvo problematiški, pakeitė durų spyną ir atsisako įsileisti ją į butą. J. P. asmeninės nuosavybės teise turi kitą butą, jei nenori gyventi bendros nuosavybės bute, gali ten išsikraustyti.

142019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3409-2019 J. P. surašytas ir nutarimas 2020-01-08 administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_N-49-2020 priimtas už tai, kad ji 2019-11-12, 10.30 val. bute adresu( - ), kuris lygiomis dalimis priklauso jai ir A. A., o N. S. yra įgaliota valdyti jam priklausančią buto dalį ir turi teisę naudotis ja pagal panaudos sutartį, P. P., būdama viduje, užsirakino buto laukines duris ir paliko spynoje raktą, kad N. S. negalėtų patekti į šį butą. Tokiu būdu J. P. pažeidė Lietuvos Respublikos CK 1.137 str. 3 d. nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti savo teise, t.y., įgyvendinti savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be pagrindo pažeistų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims, ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 518 straipsnyje.

15Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: iš 2019-11-12 N. S. pareiškimo policijai matyti, kad ji kreipėsi dėl nuosavybės teisių pažeidimo – jos ir jos brolio A. A. neįleidimo į butą ( - ). N. S. nurodė 2019-11-12 atėjusi į šį namą, tačiau negalėjusi patekti į butą, nes jo laukujos durys buvo užrakintos iš vidaus, į beldimą, skambinimą telefonu ir telefoninių žinučių siuntimą J. P. nereagavo, todėl teko kviesti policiją. Telefoninis pranešimas policijai užfiksuotas 2019-11-12, 11.43 val., papildomoje informacijoje ir tarnybiniame pranešime apie įvykį nurodyta, kad durų buto gyventoja neatidarė ir atvykusiems policijos pareigūnams, viršutinėje laukujų durų spynoje buvo iš vidaus įstatytas raktas, o pro tuščią kitos spynos angą matėsi bute vaikščiojanti šviesiaplaukė moteris. 2019-10-11 įgaliojimu A. A. yra įgaliojęs N. S. valdyti ir tvarkyti jam priklausančią buto ( - ) dalį ir kt. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad šis butas nuosavybės teisėmis po ½ priklauso A. A. ir J. A. 2019-01-24 Klaipėdos apylinkės teismo sprendimo pagrindu. 2019-10-02 A. A. ir N. S. yra sudarę šio buto panaudos sutartį. J. P. telefoniniu pranešimu policijai 2019-11-11, 09.22 val. pranešė, kad į jos butą buvo įsilaužta, išmėtyti daiktai, įtaria pažįstamą moterį, pridėtos virtuvės baldų ir daiktų sugrūdimą į vieną kampą, baldų iškraustymą iš jų buvusių vietų, su tuo susijusią betvarkę liudijančios nuotraukos.

162019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3408-2019 J. P. surašytas ir nutarimas 2020-01-08 administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_N-51-2020 priimtas už tai, kad ji 2019-11-14, apie 12.05 val. bute adresu ( - ), kuris lygiomis dalimis priklauso jai ir A. A., pakeitė laukinių durų spyną ir neįsileidžia A. A. bei neduoda raktų nuo buto. Tokiu būdu J. P. pažeidė Lietuvos Respublikos CK 1.137 str. 3 d. nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti savo teise, t.y., įgyvendinti savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be pagrindo pažeistų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims, ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 518 straipsnyje.

17Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: 2019-11-14 A. A. pareiškimas policijai, kad 2019-11-14 atėjęs į butą ( - ), nustatė, kad buvo pakeista šio buto durų spyna ir todėl jis negali patekti į jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, kuriame gyvena jo buvusi žmona J. A., ir jau ne pirmą keičia buto durų spyną, kad jis ir jo sesuo negalėtų patekti į vidų. Kiti pridėti dokumentai analogiški aptartiesiems anksčiau.

182019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3410-2019 J. P. surašytas ir nutarimas 2020-01-08 administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_N-52-2020 priimtas už tai, kad ji 2019-11-16, apie 11.30 val. bute adresu ( - ), kuris lygiomis dalimis priklauso jai ir A. A., pakeitė laukinių durų spyną ir neįsileidžia A. A. bei neduoda raktų nuo buto. Tokiu būdu J. P. pažeidė Lietuvos Respublikos CK 1.137 str. 3 d. nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti savo teise, t.y., įgyvendinti savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be pagrindo pažeistų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims, ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 518 straipsnyje.

19Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: 2019-11-16 A. A. pareiškimas policijai, kad 2019-11-16 11.30 val. atėjęs į butą ( - ), nustatė, kad buvo pakeista šio buto durų spyna ir todėl jis negali patekti į jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, kuriame gyvena jo buvusi žmona J. A. (P.), ir jau ne pirmą keičia buto durų spyną, kad jis ir jo sesuo negalėtų patekti į vidų. Kiti pridėti dokumentai analogiški aptartiesiems anksčiau.

20Administracinio nusižengimo tyrimo medžiagoje pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kad J. P. 2019-11-11 kreipėsi į Klaipėdos AVPK dėl nežymaus sužalojimo ar fizinio skausmo sukėlimo (4-6 b.l.), buvo apžiūrėti jos sulaužyti akiniai (7 b.l.); 2019-12-12 surašytu ieškiniu ji kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės kompensacijų būdu ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti A. A. ir/ar jo įgaliotiniams patekti į butą ( - ) (9-17 b.l.); 2019-10-20 nutartimi šis jos prašymas buvo atmestas, be kita ko, nurodant, kad J. P. asmeninės nuosavybės teise turi butą Laukininkų g. 2-29, Klaipėdoje, kur gali gyventi ir tokiu būdu išvengti jos nurodomo psichologinio smurto ir grasinimų (18-19 b.l.); dėl tyčinio turto sugadinimo/sunaikinimo pagal jos pareiškimą buvo pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena, ji pripažinta nukentėjusiąja, o 2019-12-04 priimtas nutarimas nutraukti šią teiseną, kadangi tarp šalių yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, neapibrėžta nei kiekvienai jų priklausanti buto dalis, nei kilnojamasis turtas, todėl nėra pagrindo bausti N. S. už buto durų spynų sugadinimą, daiktų išmėtymą ar baldų pertvarkymą bute (20- 28 b.l.). Iš UAB saugos tarnybos „Argus“ 2019 m. lapkričio mėn. darbo grafiko nustatyta, kad J. A. dirbo nuo lapkričio 14 d. 8 val. iki lapkričio 15 d. 8 val., t.y., 24 val. (38 b.l.). Iš J. P. pateiktų fotografijų matyti netvarkingai sustumti į vieną virtuvės kampą baldai ir kiti daiktai ( 38-39 b.l.).

21Skundas tenkinamas iš dalies.

22Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Respublikos ANK 641 str.). Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimą įstatymas sieja su administracine atsakomybe. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta pagal įstatymus, tai padarė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos bylos nagrinėjimo tvarkos. Pažymėtina, kad pagal ANK 569 straipsnio 4 dalį teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Priimant sprendimą administracinio nusižengimo byloje privaloma nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala ir ar galima administracinio nusižengimo byloje nustatyti jos dydį, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti (ANK 567 straipsnio 2 dalis).

23Šiuo atveju visi trys nutarimai priimti įgaliotos tam institucijos pareigūno, atlikusio pareiškimuose nurodytų aplinkybių tyrimą, laikantis nustatytos tvarkos; paskirtos baudos atitinka sankcijos ribas; nutarimai surašyti aiškiai ir suprantamai, oficialia forma, detaliai išaiškinant jo apskundimo tvarką, taigi procedūrinių pažeidimų nėra padaryta, J. P. veiksmai tinkamai kvalifikuoti būtent pagal ANK 518 straipsnį, jos kaltė įrodyta bylose surinktais dokumentais. Vienintelis aspektas, dėl kurio šie trys nutarimai naikinami, priimant naują sprendimą, yra J. P. veiksmų tęstinumo neįvertinimas , sąlygojęs ne vienos, o trijų nuobaudų jai paskyrimą.

24Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji nesutinka su administracines nuobaudas jai paskyrusios institucijos išvadomis, padarytomis išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylas, ir teigia, kad įvykio aplinkybės buvo netinkamai įvertintos. J. P. pozicija nebuvo visiškai nuosekli – tai ji apibendrintai teigė savo teisę neįleisti buvusio sutuoktinio ir jo sesers į butą ( - ), kuriame ji gyvena, ir pripažino po 2019-11-11 jų padaryto spynos sugadinimo pakeitusi šio buto spyną ir neduodanti bei neduosianti jiems nuo jos rakto, tai ji nurodo, kad 2019-11-12 jų nurodytu neįleidimo metu arba nebuvo namuose, arba buvo, bet jokio beldimo negirdėjo, t.y., jai inkriminuoto pažeidimo net nepadarė. Dėl 2019-11-14 pareiškimo J. P. pateikė darbo grafiką, juo įrodinėdama, kad tą dieną nebuvo namuose ir negalėjo padaryti pažeidimo – neįleisti pareiškėjų. Tačiau teismas, patikrinęs skundžiamų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą, nesutinka su apeliantės skundo argumentais ir konstatuoja, kad jos kaltė dėl savavaldžiavimo visais trim atvejais yra įrodyta byloje surinktais ir tinkamai ištirtais įrodymais – A. A. ir N. S. telefoniniais ir rašytiniais pareiškimais policijai bei parodymais teismo posėdžio metu, policijos pareigūnų vietoje užfiksuotais duomenimis, kad į butą išties neįmanoma patekti bei rašytine bylos medžiaga, įrodančia, kad butas ( - ) yra bendra J. P. ir A. A. nuosavybė, o N. S. turi teisę jame lankytis ir juo naudotis pagal A. A. įgaliojimą ir tarp jų sudarytą panaudos sutartį.

25J. P. iš esmės pripažino, kad nuo 2019-11-11, nebenorėdama konfliktų su buvusiu sutuoktiniu ir jo seserimi, ji nebeįleidžia jų į šį butą ir tai daro iki šiol, tokiu būdu saugodama savo gyvybę, sveikatą bei turtą. Tai, ar ji 2019-11-12, būdama namuose, girdėjo beldimą, telefono skambučius, matė telefonines žinutes ar pan., ar ne – neturi didesnės reikšmės, nes faktas, kad ji buvo ne jai vienai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute užsirakinusi iš vidaus, raktą palikusi spynoje ir taip nesudarė galimybių kitam buto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui patekti į butą, yra įrodyta pareiškėjų rašytiniu pareiškimu, žodiniais parodymais teisme ir į įvykio vietą atvykusio policijos pareigūno liudijimu. Taip pat, jai pripažinus, kad tomis dienomis ji pakeitė buto spyną ir nedavė raktų nuo jos A. A. ar N. S., nebėra svarbu, kad konkrečiai 2019-11-14 dieną ji nuo 8 val. buvo darbe ir nebuvo namie, kai apie 12 valandą atėjęs A. A. negalėjo patekti vidun. Savo tyčiniais veiksmais – vienašališku bendro buto spynos pakeitimu ir raktų nuo jos nedavimu bendrasavininkiui ar jo įgaliotam asmeniui – J. P. realizavo ANK 518 straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo sudėtį (savavališkas tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams), todėl yra patraukta administracinėn atsakomybėn kiekvienu atveju, kai A. A. ar N. S. pateikė dėl to pareiškimą policijai.

26J. P. prašė pripažinti šiuos jos veiksmus padarytus esant būtinojo reikalingumo sąlygoms ir yra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad tarp jos ir į butą atėjusių A. A. ar N. S. yra kilę konfliktų, dėl A. A. veiksmų jos atžvilgiu nagrinėjama ir baudžiamoji byla, o N. S. aktyviai veda savo tvarką bute, siekdama fiziškai atidalinti jo erdves ir daiktus, suversdama, išmėtydama ir net apgadindama baldus bei kitus daiktus, ir taip pat yra padariusi J. P. nežymių sužalojimų, dėl kurių ši prašė policijos pradėti tyrimą. Vis dėl to visa ši informacija nesuteikia pagrindo vertinti J. P. veiksmus užkertant kelią A. A. ar N. S. patekti į šį butą kaip būtinojo reikalingumo. Duomenų, kad dėl jų veiksmų būtų grėsęs pavojus J. P. gyvybei, byloje nėra, fizinio skausmo sukėlimas ir nežymūs kūno sužalojimai bute kilusių konfliktų metu greičiausiai būdingi abiems pusėms ir nėra didelio pavojingumo, be to, yra sąlygoti iš dalies ir pačios J. P. veiksmų, veliantis į tokius konfliktus. Jos tikslas apsaugoti savo turtą taip pat nesudaro pagrindo elgtis taip, kaip ji elgėsi, nes tai nėra jos vienos turtas, jis bendrosios nuosavybės teise priklauso tiek jai, tiek A. A., kuris savo ruožtu turėjo teisę įgalioti naudoti ir tvarkyti šį turtą savo seserį N. S.. Visos šios aplinkybės yra aiškiai ir suprantamai išdėstytos 2019-12-04 Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK nutarime nutraukti administracinio nusižengimo teiseną pagal J. P. pareiškimą, kuri ji nėra net apskundusi, vadinasi, suvokia ir priima jį kaip teisėtą ir pagrįstą. Tais pačiais argumentais buvo motyvuota ir Klaipėdos apylinkės teismo 2019-10-20 nutartis, kuria atsisakyta taikyti J. P. prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti A. A. ar jo įgaliotam asmeniui lankytis šiame bute. Beje, ši nutartis priimta dar prieš aptariamų pažeidimų padarymą, todėl šie argumentai turėjo ir galėjo būti žinomi J. P. jau iki tol, tačiau toks teisinis jos situacijos įvertinimas nesulaikė jos nuo savavališko savo teisių įgyvendinimo, todėl ir atsakomybėn būtent už tai ji buvo patraukta visiškai pagrįstai. Teismas supranta, kad J. P. gyvenimiška situacija yra nemaloni ir gan sudėtinga, kai po skyrybų tenka fiziškai dalintis nedidelį, dviejų kambarių butą su bendro naudojimo patalpomis su nemėgstamais asmenimis, tačiau tai nesuteikia teisės nei jai, nei šiems teisėtiems buto naudotojams pažeidinėti vieniems kitų teisių. Dėl kiekvieno realaus jos teisių pažeidimo J. P. galėjo ir gali kreiptis teisinės gynybos per policiją ir yra tai dariusi, o jeigu jai išties nepakeliama gyventi šiame bute, kur buvęs sutuoktinis ar jo sesuo taip pat nori lankytis ir fiziškai atriboti savo dalį erdvės ir daiktų atžvilgiu, ji, kaip nurodyta ir minėtoje 2019-10-20 teismo nutartyje, turėdama asmeninės nuosavybės teise kitą butą Klaipėdos mieste, gali pati persikelti ten gyventi ir sulaukti, kol civilizuotu civilinio proceso keliu bus išspręstas jos ieškinys dėl atidalijimo iš bendrosios nuosavybės.

27Teismui laikantis nuomonės, kad J. P. neteisėtai neįleido A. A. ir N. S. į šį butą, skunde prašoma vertinti šią jos veiką kaip tęstinę ir sudarančią vieno, o ne trijų administracinių nusižengimų sudėtį.

28Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą Nustatant bendrą tyčią, be kita ko, išsiaiškinama, kaip kaltininkas suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama; subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014). Šie kasacinio teismo išaiškinimai mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikytini ir administracinių nusižengimų bylose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-689/2019).

29Nagrinėjant šį skundą buvo nustatyta, jog J. P. išties nuo pat 2019-11-12 turėjo vieningą tyčią neįleisti šių asmenų į šį butą ir atitinkamai elgėsi - pirmą kartą paliko raktą spynoje iš vidaus, o kitą dieną pakeitė šio buto durų spyną ir nuo tada iki bent jau šios skundo nagrinėjimo dienos nedavė nuo jos raktų A. A. ir N. S., taip neleisdama jiems patekti į šį butą. Taigi jos padarytas administracinis nusižengimas susidėjo iš trijų tapačių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties ANK straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas visas jungė bendra kaltė. Vadinasi, J. P. padarė ne tris, o vieną – tęstinę – veiką.

30Nors kiekvieną kartą, kai pareiškėjai dėl to kreipdavosi į policijos pareigūnus, pateikdami pareiškimą, buvo atliekama atskira administracinio nusižengimo teisena, įvertinant nedidelį šių įvykių nutolimą vienas nuo kito ( kas antrą dieną), tai, kad visi trys protokolai J. P. surašyti vieną dieną ( 2019-11-27) ir bylos nagrinėjimas, užsibaigiantis nutarimo surašymu, jose taip pat įvyko vieną dieną ( 2019-01-08), visus šiuos veiksmus reikėtų vertinti kaip vieną tęstinę veiką ir skirti už juos vieną administracinę nuobaudą. Nors J. P. ir jos atstovas prašė dėl to panaikinus skundžiamus nutarimus grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalinti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, teismas neturi pagrindo to daryti, nes šis sprendimas, numatytas ANK 642 straipsnio 1 dalies 4 punkte, priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą, o šiuo atveju tokio tyrimo nereikia. Todėl, vadovaujantis ANK 642 straipsnio 1 dalies 3 punktu, panaikinami Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto PK priimti nutarimai Nr. 31-ANR_P-3408-2019, 31-ANR_P-3409-2019 ir 31-ANR_P-3410-2019 ir J. P. skiriama viena administracinė nuobauda už tęstinio nusižengimo, numatyto ANK 518 straipsnyje, padarymą.

31Skiriant nuobaudą J. P. už šio vieno tęstinio pažeidimo padarymą, teismas atsižvelgia į tai, kad jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra nustatyta, o ją lengvina dvi aplinkybės – J. P. amžius ( didesnis nei 65 metai, ANK 35 straipsnio 1 dalies 9 punktas) ir tai, kad jis padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas (ANK 35 straipsnio 1 dalies 5 punktas), tačiau išties dėl susidariusios nepavydėtinos padėties asmens artimiausioje aplinkoje. J. P. administracine tvarka baudžiama pirmą kartą, todėl jai skiriama minimali ANK 518 straipsnio sankcijoje numatyta nuobauda – 16 eurų bauda, įspėjant, kad tęsiant analogiškus savavališkus veiksmus ir po šio nutarimo priėmimo, tai jau bus vertinama kaip pakartotinumas, paskirtos sankcijos tikslo nepasiekimas ir nuobauda bus griežtinama.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

33Skundą patenkinti iš dalies.

34Panaikinti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-01-08 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3408-2019, 2020-01-08 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3409-2019 ir 2020-01-08 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 31-ANR_P-3410-2019.

35Pripažinti J. P. laikotarpiu nuo 2019-11-12 iki 2019-11-16 padarius vieną tęstinį administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos ANK 518 straipsnyje, paliekant jam pirmojo nusižengimo ROIK numerį 19108152083, ir skirti jai nuobaudą – 16 Eur baudą.

36Likusioje dalyje skundą atmesti.

37Išaiškinti J. P., kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jai dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis). Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19108152083 ir įmokos kodą - 1001.

38Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. P.,... 4. jos atstovui advokatui Dainiui Žiedui,... 5. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. P. skundą dėl Klaipėdos... 6. Teismas... 7. 2020-02-07 Klaipėdos apylinkės teisme gautas J. P. skundas, kuriuo ji prašo... 8. Skunde išdėstyta, kad visais šiais nutarimais pareiškėjai buvo paskirtos... 9. Skundžiamą nutarimą priėmusios institucijos atsiliepime į skundą prašoma... 10. Į teismo posėdį nutarimą priėmusios institucijos atstovas neatvyko, todėl... 11. Pareiškėja ir jos atstovas posėdžio metu prašė tenkinti J. P. skundą... 12. Liudytojas (nukentėjusysis) A. A. teismo posėdžio metu parodė, kad jis su... 13. Panašiai parodė ir liudytoja (nukentėjusioji) N. S.. Ji paaiškino, kad 2019... 14. 2019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3409-2019 J. P.... 15. Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: iš 2019-11-12... 16. 2019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3408-2019 J. P.... 17. Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: 2019-11-14 A. A.... 18. 2019-11-27 administracinio nusižengimo protokolas Nr. 31-ANR_P-3410-2019 J. P.... 19. Šio administracinio nusižengimo tyrimo rašytinė medžiaga: 2019-11-16 A. A.... 20. Administracinio nusižengimo tyrimo medžiagoje pateikti rašytiniai įrodymai,... 21. Skundas tenkinamas iš dalies.... 22. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 23. Šiuo atveju visi trys nutarimai priimti įgaliotos tam institucijos... 24. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo, ji nesutinka su administracines nuobaudas... 25. J. P. iš esmės pripažino, kad nuo 2019-11-11, nebenorėdama konfliktų su... 26. J. P. prašė pripažinti šiuos jos veiksmus padarytus esant būtinojo... 27. Teismui laikantis nuomonės, kad J. P. neteisėtai neįleido A. A. ir N. S. į... 28. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine... 29. Nagrinėjant šį skundą buvo nustatyta, jog J. P. išties nuo pat 2019-11-12... 30. Nors kiekvieną kartą, kai pareiškėjai dėl to kreipdavosi į policijos... 31. Skiriant nuobaudą J. P. už šio vieno tęstinio pažeidimo padarymą, teismas... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 33. Skundą patenkinti iš dalies.... 34. Panaikinti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos... 35. Pripažinti J. P. laikotarpiu nuo 2019-11-12 iki 2019-11-16 padarius vieną... 36. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 37. Išaiškinti J. P., kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 38. Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...