Byla 2-1497-241/2018
Dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, A. I. individualios įmonės bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-48-273/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios A. I. individualios įmonės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto departamentas LT“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 13 d. nutarties, priimtos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Swedbank“ skundą dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, A. I. individualios įmonės bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-48-273/2018).

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Swedbank“ (toliau – ir bankas) pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu bankrutavusios A. I. individualios įmonės (toliau – IĮ) kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimą antru darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir įpareigoti bankroto administratorę pervesti įkaito turėtojai AB „Swedbank“ likusią 15 847,71 Eur pinigų sumą, gautą pardavus A. I. nuosavybės teise priklausiusį ir bankui įkeistą turtą.

72.

8Nurodė, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 ir 36 straipsniams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir pažeidžia tiek pareiškėjos, tiek kitų bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių interesus.

93.

10Pažymėjo, kad bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bankroto departamentas LT“ neatsižvelgė į teismų priimtus procesinius sprendimus ir trečią kartą kreditorių susirinkimui pateikė tvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą, kuri yra per didelė ir neatitinka administratorės atliktų darbų apimties, todėl piktnaudžiauja padėtimi ir siekia neteisėtai gauti papildomai pajamų bei sąmoningai vilkina bankroto procesą, neteisėtai nepaskirsto piniginių lėšų, gautų pardavus bankui įkeistą turtą, ir neskelbia įmonės pabaigos. Ši aplinkybė patvirtinta Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-486-442/2018, kurioje teismas iš esmės pritarė tiek Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos išvadai, tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimui administracinėje byloje Nr. 1-6584-426/2016.

114.

12Pareiškėjos teigimu bankrutavusios A. I. IĮ administravimas buvo itin nesudėtingas, nes įmonė veiklos nevykdė, turto neturėjo, todėl išlaidos negalėjo viršyti ankstesniu kreditorių susirinkimu nustatytų ir patvirtintų administravimo išlaidų. Be to, administratorė nepateikė jokių naujų (ankstesnių teismų netirtų) įrodymų, jog ginčo kreditorių susirinkime nustatyta administravimo išlaidų sąmata ir administratoriaus atlyginimo dydis yra protingas ir pagrįstas, atsižvelgiant į jau atliktus administravimo darbus. Bankui įkeistas nekilnojamasis turtas buvo parduotas 2017 m. lapkričio 14 d. už 70 500 Eur, tačiau bankui buvo pervesta tik dalis priklausančių lėšų, t. y. 45 606,31 Eur, o likusią dalį administratorė yra neteisėtai sulaikiusi.

135.

14Bankrutavusios A. I. IĮ bankroto administratorė UAB „Bankroto departamentas LT“ nesutiko su skundu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. pagrindžiantys dokumentai ir jų įrodomoji galia nebuvo ištirti ir įvertinti pareiškėjos nurodytose kaip prejudicinę reikšmę turinčiose teismų nutartyse. Pažymėjo, kad 2 365,54 Eur dydžio teisinių paslaugų išlaidos buvo patirtos po bankrutavusios A. I. IĮ 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo. Pareiškėjos argumentai, jog patvirtintas administravimo išlaidų dydis yra nepagrįstas, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėja nenurodė siūlomo administravimo išlaidų dydžio, nepateikė jį pagrindžiančių skaičiavimų, įrodymų.

156.

16Bankroto administratorė taip pat nurodė, kad bankrutavusios A. I. IĮ bankroto procedūros užsitęsė dėl teisminių ginčų ir dėl to, kad nuo 2014 m. nepavyko parduoti įmonės savininkui priklausančio ir pareiškėjai įkeisto nekilnojamojo turto. Pareiškėjos veiksmai neleidžia bankroto administratorei užbaigti bankroto procedūras. Patvirtintas papildomas 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) patvirtintą vidutinės įmonės bankroto administravimo išlaidų rekomendacinį dydį, todėl nepažeidžia imperatyvių įstatymo normų, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, užtikrina tiek administratorės, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą tenkino iš dalies - panaikino bankrutavusios A. I. IĮ 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antru darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos, ir klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo išsprendė iš esmės – netenkino UAB „Bankroto departamentas LT“ prašymo patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą A. I. IĮ bankroto byloje ir įpareigojo administratorę paskirstyti pinigines lėšas, gautas pardavus pareiškėjai AB „Swedbank“ įkeistą turtą, ĮBĮ nustatyta tvarka, bei vykdyti kreditorių susirinkimo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą, priimtą trečiu darbotvarkės klausimu, ir kreiptis į teismą dėl A. I. IĮ veiklos pabaigos.

208.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi A. I. IĮ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto departamentas LT“ (t. 1, b. l. 121-122).

229.

23Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo 2013 m. sausio 9 d. nutarimu nustatyta bendra 10 000 Lt (2 896,20 Eur) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) administravimo išlaidų sąmata, kuri paskirstyta - 7 000 Lt (2 027,34 Eur) be PVM skiriant administratoriaus atlyginimui ir 3 000 Lt (868,86 Eur) be PVM administravimo išlaidoms nuo nutarties iškelti bankroto bylą A. I. IĮ įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (t. 1, b. l. 148-153). Kreditorių susirinkimo 2013 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 2 administravimo išlaidų sąmata buvo pakeista, patvirtinant 3 000 Lt (868,86 Eur) su PVM per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kreditorių susirinkimas 2015 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 3 nutarė administravimo išlaidoms skirti iki 5 792,40 Eur (20 000 Lt) be PVM, iš kurių 1 448,10 Eur (5 000 Lt) administravimo išlaidoms, o 4 344,30 Eur (15 000 Lt) atlyginimą administratoriui, laikotarpiu nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų (t. 2, b. l. 165-171). Kreditorių susirinkimo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 2 didžiausią reikalavimą turinčios kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Indra 10“ (90,712 %) balsais nutarta patvirtinti papildomą 17 760 Eur su PVM sąmatą, 7 760 Eur skiriant administravimo išlaidoms ir 10 000 Eur administratoriaus atlyginimui, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms sumokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

2410.

25Teismas taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartimi pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą tenkino ir panaikino bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 2 bei klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo grąžino iš naujo spręsti kreditorių susirinkimui (t. 4, b. l. 123-127). Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi bankroto administratorės atskirąjį skundą atmetė ir Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartį paliko nepakeistą (t. 4, b. l. 141-147).

2611.

27Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas 2018 m. birželio 8 d. nutarimu, priimtu antru darbotvarkės klausimu, didžiausią reikalavimą turinčios kreditorės UAB „Indra 10“ (90,712 %) balsais nutarė patvirtinti papildomą 15 107,60 Eur sąmatą su mokesčiais, 6 223,25 Eur skiriant administravimo išlaidoms ir 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimui, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms sumokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (t 4, b. l. 153-156). Teismas nurodė, kad papildoma 15 107,60 Eur sąmata yra grindžiama administratorės patirtomis administravimo išlaidomis laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. (t. 4, b. l. 163-167). Pareiškėja, 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkime prieštaraudama ir nesutikdama su svarstomu nutarimu antru darbotvarkės klausimu, nurodė, kad nuo 2015 m. balandžio 1 d. patirtos išlaidos negali būti vertinamos ir pripažįstamos, nes įmonės savininko turtas galėjo būti parduotas iki 2015 m. liepos mėn., o tai nebuvo įgyvendinta dėl to, kad administratorė nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2016 m. vasario 18 d. nevykdė teisėto kreditorių susirinkimo nutarimo ir už šį laikotarpį skaičiuoja patirtas papildomas išlaidas. Kreditorė valstybės įmonė ,,Turto bankas”, kuri taip pat balsavo prieš minėtą nutarimą, nurodė, kad 2015 m. kovo 31 d. susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka administratorės atliktų darbų vertę ir sąnaudas.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog bankrutavusios A. I. IĮ likvidavimo procedūra yra faktiškai baigta, liko tik paskirstyti pinigines lėšas, gautas pardavus pareiškėjai įkeistą įmonės savininkui A. I. priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Teismas, įvertinęs tai, jog pardavus įkeistą turtą gauta suma yra mažesnė už pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dydis, ir vadovaudamasis ĮBĮ 34 ir 36 straipsnių nuostatomis, sprendė dėl likusios piniginių lėšų sumos paskirstymo tarp bankroto administratorės ir pareiškėjos.

3013.

31Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje situacijoje trečios eilės kreditorės UAB „Indra 10“, balsavusios už skundžiamą nutarimą, interesams administravimo išlaidų sąmatos padidinimas jokios įtakos neturi. Įmonės bankroto proceso metu jokių kitų lėšų nebuvo gauta, todėl administravimo išlaidos mokamos tik iš lėšų, gautų pardavus pareiškėjai įkeistą turtą.

3214.

33Procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčijamo kreditoriaus susirinkimo nutarimo priėmimu, teismas nenustatė.

3415.

35Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimu patvirtinta 6 223,25 Eur administravimo išlaidų suma yra grindžiama patirtų administravimo išlaidų apskaičiavimo lentele (toliau – Lentelė) (t. 4, b. l. 163-164), o 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimas skaičiuojamas, remiantis Taisyklėmis.

3616.

37Teismas nustatė, kad Lentelėje 6 223,25 Eur administravimo išlaidų suma apskaičiuota bendrą administratoriaus patirtų išlaidų sumą, laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d., dalijant iš tuo laikotarpiu bankroto administratorės vidutiniškai administruotų įmonių (12) skaičiaus. Teismo vertinimu toks administravimo išlaidų skaičiavimas yra ydingas dėl to, kad teismas neturi galimybių patikrinti, kokia bendra administratorės išlaidų suma buvo patirta nurodytu laikotarpiu, nes kiekvienos administruojamos įmonės administravimo išlaidos gali ženkliai skirtis, atsižvelgiant į įmonės turimą turtą, kreditorių skaičių, įmonės bankroto procedūros stadiją ir panašiai. Teismas kritiškai vertintino Lentelėje nurodytas 2 365,54 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti sumą. Iš administratorės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų (t. 4, b. l. 168-175) teismas padarė išvadą, kad dalis nurodytų sumų advokato pagalbai apmokėti (advokatės J. Spaičienės kontorai) buvo sumokėtos administratorės ginčuose su pareiškėja dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Teismas nurodė, kad šiuose ginčuose administratorė iš esmės gynė ne visų įmonės kreditorių, o išimtinai savo interesus, todėl šių išlaidų kompensavimas iš įmonės turto prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis). Teismas taipogi sprendė, kad pagal pridėtas sąskaitas faktūras advokatams Daliui Boreikai (210,26 Eur) ir Andželai Mirošnikovai (210,28 Eur) administratorės sumokėtos teisinės pagalbos išlaidos nėra didelės ir joms kompensuoti visiškai pakanka 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų 1 448, 10 Eur (5 000 Lt) administravimo išlaidų.

3817.

39Teismas sprendė, kad administratorės nurodomas administravimo išlaidų skaičiavimo būdas bei pridėti dokumentai neįrodė, jog Lentelės atskirose eilutėse nurodytos išlaidos buvo būtinos tinkamam bankrutavusios A. I. IĮ administravimui užtikrinti, o nurodyta bendra papildoma suma (6 223,25 Eur) buvo išleista šiai įmonei administruoti. Teismo vertinimu papildoma 15 107,60 Eur administravimo išlaidų sąmata neatitiko ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtintiems specialiesiems kriterijams bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

4018.

41Teismas atkreipė dėmesį, kad administratorės prašoma patvirtinti 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimo suma tik iš esmės nežymiai skyrėsi nuo 10 000 Eur administratoriaus atlyginimo sumos, patvirtintos teismo panaikintu 2017 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, o ginčijamos papildomos 15 107,60 Eur administravimo išlaidų sąmatos suma 2,5 karto viršija patvirtintą administravimo išlaidų sąmatos sumą. Teismas nurodė, kad kartu su papildoma išlaidų suma, įmonės bendra administravimo išlaidų sąmata sudarytų 20 900 Eur (5 792,40+15 107,60), o tai beveik atitiktų 30 procentų įmonės bankroto proceso metu gautų lėšų (20900/70500).

4219.

43Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad bankroto administratorė neįrodė, kad pareiškėjos ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta papildoma administravimo išlaidų sąmata ir administratoriaus atlyginimo dydis yra protingas ir pagrįstas, atsižvelgiant į atliktus administravimo darbus. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta papildoma administravimo išlaidų sąmata yra per didelė, neproporcinga administratorės atliktų veiksmų apimčiai, neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų (CK 1.5 str.) bei pažeidžia pareiškėjos teisėtus interesus.

44III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4520.

46Bankrutavusios A. I. IĮ administratorė UAB ,,Bankroto departamentas LT“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą dėl bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimo antru darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu atmesti ir priteisti iš pareiškėjos bankrutavusiai A. I. IĮ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4720.1.Teismas padarė netinkamą išvadą, kad administratorės ginčuose su pareiškėja dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, bankroto administratorės apmokėtos advokato pagalbos išlaidos (advokatės J. Spaičienės kontorai) negali būti kompensuotos. Bankroto administratorė turėjo teisę pasitelkti advokatų pagalbą atstovauti bankrutavusiai A. I. IĮ aptariamose bylose ir protingos išlaidos, išleistos advokatų paslaugai apmokėti, turi būti tvirtinamos.

4820.2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes nevertino 2017 m. rugpjūčio 23 d. sąskaitos Nr. 4/2017, kuria buvo sumokėti 500 Eur už teisines paslaugas, parengiant bankrutavusios A. I. IĮ atsiliepimus į AB „Swedbank“ skundus, susijusius su 2017 m. birželio 20 d. ir 2017 m. liepos 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimais dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų patvirtinimo, kurie Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-91-273/2017 buvo atmesti kaip nepagrįsti.

4920.3. Išvados, kad administratorės sumokėtos sumos advokatams Daliui Boreikai (210,26 Eur) ir Andželai Mirošnikovai (210,28 Eur) nėra didelės ir joms padengti visiškai pakanka 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos 1 448,10 Eur (5 000 Lt) administravimo išlaidų sumos, teismas nepagrindė jokiais byloje pateiktais ir (ar) savo iniciatyva surinktais įrodymais bei argumentais. Be to, 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimui pateiktos 2 365,54 Eur dydžio teisinių paslaugų išlaidas pagrindžiančios sąskaitos patvirtina, kad šios išlaidos, tame tarpe sumokėtos advokatams Daliui Boreikai ir Andželai Mirošnikovai, buvo patirtos po bankrutavusios A. I. IĮ 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo.

5020.4. Teismas klaidingai ir nepagrįstai konstatavo, kad visa 6 223,25 Eur išlaidų suma buvo apskaičiuota bendrą administratorės patirtų išlaidų sumą dalijant iš tuo laikotarpiu jos administruotų įmonių (12) skaičiaus, neįvertinant, kad bankrutavusi A. I. IĮ patyrė tiesiogines išlaidas už VĮ Registrų centro paslaugas paskelbiant elektronines varžytynes (111,08 Eur), notarės paslaugas už hipotekos išregistravimą (27,21 Eur), dokumentų sutvarkymo perduodant juos į archyvą paslaugas (300 Eur), teisines paslaugas (2 365,54 Eur), kurios iš bendro administruotų įmonių skaičiaus nėra dalinamos.

5120.5. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina bendrą ataskaitiniu laikotarpiu patirtų nuomos, draudimo, buhalterinių išlaidų sumą, todėl visiškai nepagrįstai konstatavo, kad teismas neturi galimybių patikrinti, kokia bendra administratorės išlaidų suma buvo patirta nurodytu laikotarpiu. Kita vertus, teismas nesiėmė jokių aktyvių veiksmų pareikalauti įrodymų, jeigu jam kilo abejonių ir pateiktų įrodymų nepakako reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti.

5220.6. Teismas, konstatuodamas, kad nėra pagrindo patvirtinti administratorės faktiškai patirtų išlaidų už VĮ Registrų centro paslaugas paskelbiant elektronines varžytynes, notarės paslaugas už hipotekos išregistravimą, dokumentų sutvarkymo perduodant juos į archyvą paslaugas, buhalterines paslaugas, nuomos išlaidas, nepasisakė dėl nurodytų į bylą pateiktų šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų įrodomosios reikšmės, nepateikė argumentų, kodėl jais nesirėmė ir kokie įrodymai patvirtina teismo išvados pagrįstumą.

5320.7. Administratorė, po 2015 m. kovo 31 d. sąmatos patvirtinimo, kreditorių susirinkimo 2017 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 2 pratęsus bankroto procedūros likvidavimo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d., daugiau nei trejus metus turėjo dirbti nemokamai bei nepatirti jokių pašto, kanceliarinių, kuro, patalpų eksploatacijos, ryšių bei kitų išlaidų. Toks vertinimas nepagrįstai iškreipia kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyrą, pažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus.

5420.8. Tuo tarpu teismas, deklaratyviai nurodydamas, kad administratorė neįrodė, jog Lentelėje nurodytos išlaidos buvo išleistos atsakovo įmonei administruoti, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepasisakydamas ir nevertindamas į bylą pateiktų šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl nepagrįstai panaikino teisėtai priimtą bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 2.

5520.9. Teismas skundžiamoje nutartyje deklaratyviai nurodė, kad Taisyklėse patvirtintos bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai bei atlyginimo administratoriui nustatymo taisyklės nagrinėjamu atveju netaikytinos. Tačiau svarbu akcentuoti, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nors nustatant administratoriaus atlyginimą Taisyklės nėra taikytinos, tačiau, siekiant įvertinti kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administratoriaus atlyginimą protingumo, sąžiningumo bei teisingumo aspektu, į šiose Taisyklėse nustatytus administratoriaus atlyginimo dydžius gali būti atsižvelgiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616-823/2016, 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-285-798/2017).

5620.10. Teismas, vertindamas bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimą protingumo, sąžiningumo bei teisingumo aspektu, privalėjo vertinti įmonės bankroto proceso trukmę, vykusių teisinių ginčų kiekį ir mastą, bankroto proceso metu gautų įplaukų dydį. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad atsakovės bankroto procesas, pradėtas dar 2012 m. rugpjūčio 30 d., užsitęsė dėl kilusių teisinių ginčų.

5720.11. Vadovaujantis Taisyklėmis, rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis pagal administratoriaus pateiktus duomenis bei skaičiavimą turėtų būti 23 552,46 Eur (6 460 Eur (Amin) + 5Eur (Pį) + 11 122,65 Eur (Pb ) = 23 552,46 Eur). Tuo tarpu bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimuose 2015 m. kovo 31 d. ir 2018 m. birželio 8 d. patvirtina bendra 13 228,65 Eur (4 344,30 Eur + 8 884,35 Eur) atlyginimo administratoriui suma yra beveik dvigubai mažesnė, nei Vyriausybės nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimo rekomendacinis dydis.

5821. Kreditorė AB ,,Swedbank” prašo atmesti bankrutavusios A. I. IĮ bankroto administratorės UAB ,,Bankroto departamentas LT“ atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 13 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5921.1. Administratorės siūlymas skirti papildomą sumą teisinėms paslaugoms buvo svarstytas 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkime, kuriam kreditoriai nepritarė. Šį nutarimą administratorė skundė, tačiau Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-1854-273/2015 skundą atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1631-302/2017 paliko Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį nepakeistą.

6021.2. Klausimas dėl administratorės prašomų papildomų administravimo išlaidų sąmatos taip pat buvo sprendžiamas Kauno apygardos teisme 2018 m. vasario 2 d. civilinėje byloje Nr.B2-48-273/2018. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-768-823/2018 paliko Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas galioti Kauno apygardos teismo nutartį, pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bendruosius ir specialiuosius kriterijus, pagal kuriuos turi būti sprendžiama dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio.

6121.3. Administratorė, nepaisydama aptartų teismų sprendimų (dėl papildomų administravimo išlaidų), 2018 m. birželio 8 d., t. y. trečią kartą, remdamasi analogiškais teismų jau nagrinėtais ir atmestais motyvais, pateikė kreditorių susirinkimui prašymą dėl papildomų administravimo išlaidų.

6221.4. Kreditorių 2014 m. sausio 28 d. susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl AB „Swedbank” įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainų. Bankroto administratorė ilgą laiką neskelbė turto pardavimo varžytynių, todėl bankas dar 2015 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą (toliau – tarnyba) su skundu dėl bankroto administratorės neveiklumo. Tarnyba 2016 m. vasario 18 d. skyrė administratorei nuobaudą – įspėjimą, pripažindama, kad administratorė pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą bei Bankroto administratorių etikos kodekso 11.2, 11.4 punktuose nurodytus profesionalumo bei efektyvumo principus, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimas ir turto pardavimas buvo nevykdomas itin ilgą laiką ir varžytynės atšaukiamos, nesant tokiems veiksmams pagrįstų jokių objektyvių aplinkybių, todėl bankroto procesas buvo užvilkintas daugiau nei 2 metus dėl administratorės neveiklumo. Ši aplinkybė patvirtinta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-486-442/2018, kuria iš esmės pritarta tiek tarnybos, tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimui administracinėje byloje Nr. 1-6584-426/2016.

6321.5. Klausimas dėl administratorės papildomų administravimo išlaidų sąmatos buvo sprendžiamas eilę kartų, t. y., nuo 2015 m. birželio 15 d. Kauno apygardos teismo (civilinėje byloje Nr.B2-1854-273/2015), o paskutinė teismo nutartis šiuo klausimu buvo priimta 2018 m. balandžio 26 d. Lietuvos apeliacinio teismo (civilinėje byloje Nr. 2-768-823/2018). Teismai visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo klausimą dėl administratorės prašomų papildomų administravimo išlaidų ir visiškai pagrįstai nusprendė, kad administratorės reikalavimas padidinti administravimo išlaidas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

6421.6. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo, Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr.B2-48-273/2018) pažymėjo, kad Taisyklės nagrinėjamu atveju netaikytinos, kadangi bankrutavusios A. I. IĮ administravimo išlaidų tvirtinimo procedūra buvo pradėta iki atitinkamų ĮBĮ 36 straipsnio pakeitimų įsigaliojimo. Tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritarė ir administratorės skundą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-768-823/2018.

6521.7. Pagal tarnybos duomenis, atsakovės bankroto administratorės buveinės adresu ( - ) veikia keli administravimo paslaugas teikiantys subjektai, t. y. UAB „Bankoto departamentas LT“, UAB ,,Forsina“ ir bankroto administratorė Inara Klimaitienė (buvusi pavardė – R.). UAB „Bankoto departamentas LT“ ir UAB ,,Forsina“ direktorė (galimai ir steigėja) ir pagrindinis administravimo paslaugas teikiantis asmuo yra Inara Klimaitienė. Pagal tarnybos duomenis, bankroto administratorė Inara Klimaitienė, UAB „Bankoto departamentas LT“ ir UAB ,,Forsina“ (UAB „Bankoto departamentas LT“ išlaidų detalizuojamu laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.) bendrai administravo kelis šimtus bankrutuojančių įmonių ir bankrutuojančių fizinių asmenų. Taigi, visi bankroto administravimo paslaugas teikiantys subjektai reziduoja vienu adresu ir iš esmės visų trijų subjektų veiklą vykdo vienas asmuo – Inara Klimaitienė, akivaizdu, kad ir visos administravimui reikalingos priemonės (biuro nuoma, org. technika, kompiuteriai, transporto priemonės, telefonai jų remontas ir priežiūra, seminarai ir kvalifikacijos kėlimai) buvo naudojamos visoms bankrutuojančioms įmonėms ir bankrutuojantiems fiziniams asmenims administruoti. Todėl atsakovei bankrutavusiai A. I. IĮ tenkančios visos administravimo priemonės sudarė tik nežymią dalį. O atsižvelgiant į tai, kad atsakovės bankroto administravimas buvo itin nesudėtingas (įmonė veiklos nevykdė, turto neturėjo), darytina išvada, kad ir išlaidos negalėjo viršyti ankstesniu kreditorių susirinkimu nustatytų ir patvirtintų administravimo išlaidų.

6621.8. Administratorės siūlymas dėl papildomų administravimo išlaidų buvo patvirtintas vieno kreditoriaus – UAB „Indra 10“, kurios kreditorinis reikalavimas buvo patvirtinti tik 2017 m. gegužės 23 d., balsais. Tokiu būdu susidarė nesąžininga situacija, kad bankroto proceso pabaigoje atsiradęs kreditorius, kuriam neturi įtakos bankroto administravimo išlaidų padidėjimas, balsuoja už tai, kad įkaito turėtoja gautų mažiau piniginių lėšų, nes papildomos administravimo išlaidos būtų apmokamos iš jai įkeisto jau parduoto nekilnojamojo turto gautų lėšų.

6721.9 Bankroto administratorė nepateikė jokių naujų (ankstesnių teismų netirtų) įrodymų, kad ginčo kreditorių susirinkime nustatyta administravimo išlaidų sąmata ir administratoriaus atlyginimo dydis yra protingas ir pagrįstas, atsižvelgiant į jau atliktus administravimo darbus.

68Teismas

konstatuoja:

69IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7022.

71Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

7223.

73Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas panaikino bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo išsprendė iš esmės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

74Dėl nagrinėjamam klausimui svarbių faktinių aplinkybių

7524.

76Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi A. I. IĮ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto departamentas LT“. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartimi A. I. IĮ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kreditorių susirinkimas 2013 m. sausio 9 d. patvirtino bendrą 10 000 Lt (2 896,20 Eur) be PVM administravimo išlaidų sąmatą, kuri paskirstyta taip: 7 000 Lt (2 027,34 Eur) be PVM skiriami administratoriaus atlyginimui ir 3 000 Lt (868,86 Eur) be PVM administravimo išlaidoms nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 2013 m. balandžio 10 d. nutarimu kreditoriai pakeitė ankstesniu nutarimu patvirtintus 7 000 Lt, skirtus administravimo išlaidoms, ir patvirtino 3 000 Lt (868,86 Eur) su PVM per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 2015 m. kovo 31 d. susirinkime kreditoriai nutarė administravimo išlaidoms skirti iki 5 792,40 Eur (20 000 Lt) be PVM, iš kurių 1 448,10 Eur (5 000 Lt) skirti administravimo išlaidoms, o 4 344,30 Eur (15 000 Lt) – administratoriaus atlyginimui laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų. Kreditorių susirinkimas 2017 m. lapkričio 22 d. didžiausią reikalavimą turinčios kreditorės UAB „Indra 10“ (90,712 %) balsais nutarė patvirtinti papildomą 17 760 Eur su PVM sąmatą, 7 760 Eur skiriant administravimo išlaidoms ir 10 000 Eur administratoriaus atlyginimui, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms sumokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartimi patenkino pareiškėjos AB „Swedbank“ skundą ir panaikino 2017 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą bei klausimą dėl papildomo administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo grąžino iš naujo spręsti kreditorių susirinkimui. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi bankroto administratorės atskirąjį skundą atmetė ir Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartį paliko nepakeistą.

7725.

78Pareiškėjos AB „Swedbank“ skundžiamu kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimu, už kurį balsavo didžiausią reikalavimą turinti kreditorė UAB „Indra 10“ (90,712 %), patvirtinta papildoma 15 107,60 Eur su PVM sąmata, 6 233,25 Eur skiriant administravimo išlaidoms ir 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimui, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms sumokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Apeliantės skundžiama 2018 m. liepos 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – panaikino 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antru darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos, ir klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo išsprendė iš esmės – netenkino bankroto administratorės UAB „Bankroto departamentas LT“ prašymo patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą ir įpareigojo administratorę paskirstyti pinigines lėšas, gautas pardavus pareiškėjai AB „Swedbank“ įkeistą turtą, ĮBĮ nustatyta tvarka, bei vykdyti 2017 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiu darbotvarkės klausimu, ir kreiptis į teismą dėl A. I. IĮ veiklos pabaigos.

79Dėl administravimo išlaidų pagrįstumo ir pareigos įrodyti jų teisėtumą

8026.

81ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla. Taigi administravimo išlaidos yra dvejopo pobūdžio, t. y. susideda iš atlyginimo administratoriui ir kitų su bankroto procesu susijusių išlaidų.

8227.

83Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1322-330/2016).

8428.

85Atsakovės kreditorių 2015 m. kovo 31 d. susirinkime buvo nutarta administravimo išlaidoms skirti iki 5 792,40 Eur (20 000 Lt) be PVM, kurias administratorė grindė 2015 m. kovo 31 d. administravimo išlaidų bei lėšų panaudojimo ataskaita. Ginčijamu 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta papildoma 15 107,60 Eur sąmata, kurios 6 223,25 Eur administravimo išlaidų suma yra grindžiama patirtų administravimo išlaidų paskaičiavimo lentele (toliau – Lentelė), o 8 884,35 Eur administratoriaus atlyginimas skaičiuojamas, remiantis Taisyklėmis. Administratorė akcentuoja, kad šias papildomas atsakovės bankroto administravimo išlaidas patyrė laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

8629.

87Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 6 223,25 Eur administravimo išlaidų suma paskaičiuota bendrą patirtų išlaidų sumą, laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d., dalijant iš tuo laikotarpiu bankroto administratorės vidutiniškai administruotų įmonių (12) skaičiaus, todėl nurodė, kad toks skaičiavimas yra ydingas, nes teismas neturi galimybių patikrinti, kokia bendra išlaidų suma buvo patirta nurodytu laikotarpiu, nes kiekvienos administruojamos įmonės administravimo išlaidos gali ženkliai skirtis, atsižvelgiant į įmonės turimą turtą, kreditorių skaičių, įmonės bankroto procedūros stadiją ir panašiai. Su tokia teismo išvada nesutikti nėra pagrindo, jos nepaneigia ir apeliantės nurodytų sutarčių (patalpų nuomos, draudimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kt.) analizė.

8830.

89Apeliantė teisi, kad Lentelėje nurodytos patirtos tiesioginės išlaidos už VĮ Registrų centro paslaugas paskelbiant elektronines varžytynes (111,08 Eur), notarės paslaugas už hipotekos išregistravimą (27,21 Eur), dokumentų sutvarkymo perduodant juos į archyvą paslaugas (300 Eur), teisines paslaugas (2 365,54 Eur), iš bendro administruotų įmonių skaičiaus nebuvo dalinamos. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal bylos duomenis, šios paslaugos (Registrų centro, notarės ir archyvavimo paslaugos) buvo numatytos 2015 m. kovo 31 d. administravimo išlaidų bei lėšų ataskaitoje, tačiau byloje nėra duomenų, kad šios išlaidos buvo patirtos iki 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos tvirtinimo. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad patirtos tiesioginės išlaidos už VĮ Registrų centro paslaugas paskelbiant elektronines varžytynes (111,08 Eur), notarės paslaugas už hipotekos išregistravimą (27,21 Eur), dokumentų sutvarkymo perduodant juos į archyvą paslaugas (300 Eur) patenka į kreditorių susirinkimo 2015 m. kovo 31 d. protokolu patvirtintas administravimo išlaidas.

9031.

91Apeliantė nurodo, kad 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimui pateiktos 2 365,54 Eur dydžio teisinių paslaugų išlaidas pagrindžiančios sąskaitos patvirtina, kad šios išlaidos, tame tarpe sumokėtos advokatams Daliui Boreikai ir Andželai Mirošnikovai, buvo patirtos po bankrutavusios A. I. IĮ 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. kovo 31 d. ataskaitoje yra numatytos išlaidos teisininkų paslaugoms, tačiau vertinant aplinkybę, jog bylos duomenimis nėra galimybės nustatyti, kad šios išlaidos negali būti sumokėtos iš 2015 m. kovo 31 d. patvirtintos sąmatos, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šių išlaidų administratorė nepagrindė pridedamais dokumentais. Atsižvelgiant į tai, kad A. I. IĮ bankroto procedūros iš esmės yra baigtos ir remiantis aptartu reglamentavimu, apibrėžiančiu, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad esant nustatytoms aplinkybėms administratorius neįrodė papildomų 15 107,60 Eur administravimo išlaidų teisėtumo ir pagrįstumo.

92Dėl administratoriaus atlyginimo

9332.

94Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tiek tais atvejais, kai bankroto administratorius yra fizinis asmuo, tiek tais atvejais, kai juo paskiriamas juridinis asmuo, tarp administratoriaus ir administruojamos įmonės susiklosto pavedimo teisiniai santykiai. Administratorius, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. Dėl to atlyginimo administratoriui mokėjimas yra civilinių teisinių santykių pagrindu mokamas atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo, todėl jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

9533.

96Nagrinėjamu atveju bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių 2015 m. kovo 31 d. susirinkimas patvirtino 4 344,30 Eur be PVM atlyginimą administratoriui laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, esant įmonėje lėšų.

9734.

98Paminėtina, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 2016 m. vasario 18 d. administratoriui skyrė nuobaudą – įspėjimą, pripažindama, kad bankroto administratorė pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą bei Bankroto administratorių etikos kodekso 11.2, 11.4 punktuose nurodytus profesionalumo bei efektyvumo principus, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimas ir turto pardavimas buvo nevykdomas itin ilgą laiką ir varžytynės atšaukiamos, nesant tokiems veiksmams pagrįstų jokių objektyvių aplinkybių, todėl bankroto procesas buvo užvilkintas daugiau kaip 2 metus dėl administratorės neveiklumo. Šią faktinę aplinkybę patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-486-442/2018, kuria iš esmės pritarė tiek Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos išvadai, tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. 1-6584-426/2016 priimtam 2016 m. spalio 5 d. sprendimui. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo išvada dėl papildomo 8 884,35 Eur atlyginimo administratorei nustatymo nepagrįstumo, yra teisinga.

9935.

100Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintas Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės A. I. IĮ bankroto byloje netaikytinos. Tai konstatavo Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-768-823/2016, kurioje buvo sprendžiamas šios įmonės kreditorių susirinkimo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Tokiu atveju apeliantės atskirojo skundo argumentai, susiję su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl minėtų teisės aktų (ne)taikymo, plačiau neanalizuotini ir nevertintini.

101Dėl bylos procesinės baigties

10236.

103Atsižvelgdamas į išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10437.

105Apeliantės atskirąjį skundą atmetus, jos apeliacinės instancijos teisme patirtos teisinės pagalbos išlaidos neatlygintinos (CPK 98 straipsnis).

106Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

107Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Swedbank“ (toliau – ir... 7. 2.... 8. Nurodė, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja... 9. 3.... 10. Pažymėjo, kad bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau... 11. 4.... 12. Pareiškėjos teigimu bankrutavusios A. I. IĮ administravimas buvo itin... 13. 5.... 14. Bankrutavusios A. I. IĮ bankroto administratorė UAB „Bankroto departamentas... 15. 6.... 16. Bankroto administratorė taip pat nurodė, kad bankrutavusios A. I. IĮ... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjos AB... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2012 m.... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo 2013 m. sausio 9 d. nutarimu... 24. 10.... 25. Teismas taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d.... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas 2018 m. birželio 8 d.... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog bankrutavusios A. I. IĮ... 30. 13.... 31. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje situacijoje trečios eilės kreditorės... 32. 14.... 33. Procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčijamo kreditoriaus susirinkimo... 34. 15.... 35. Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo 2018 m. birželio 8 d. nutarimu... 36. 16.... 37. Teismas nustatė, kad Lentelėje 6 223,25 Eur administravimo išlaidų suma... 38. 17.... 39. Teismas sprendė, kad administratorės nurodomas administravimo išlaidų... 40. 18.... 41. Teismas atkreipė dėmesį, kad administratorės prašoma patvirtinti 8 884,35... 42. 19.... 43. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad bankroto... 44. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 45. 20.... 46. Bankrutavusios A. I. IĮ administratorė UAB ,,Bankroto departamentas LT“... 47. 20.1.Teismas padarė netinkamą išvadą, kad administratorės ginčuose su... 48. 20.2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles,... 49. 20.3. Išvados, kad administratorės sumokėtos sumos advokatams Daliui... 50. 20.4. Teismas klaidingai ir nepagrįstai konstatavo, kad visa 6 223,25 Eur... 51. 20.5. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad į bylą pateikti... 52. 20.6. Teismas, konstatuodamas, kad nėra pagrindo patvirtinti administratorės... 53. 20.7. Administratorė, po 2015 m. kovo 31 d. sąmatos patvirtinimo, kreditorių... 54. 20.8. Tuo tarpu teismas, deklaratyviai nurodydamas, kad administratorė... 55. 20.9. Teismas skundžiamoje nutartyje deklaratyviai nurodė, kad Taisyklėse... 56. 20.10. Teismas, vertindamas bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkimo... 57. 20.11. Vadovaujantis Taisyklėmis, rekomendacinis administratoriaus atlyginimo... 58. 21. Kreditorė AB ,,Swedbank” prašo atmesti bankrutavusios A. I. IĮ... 59. 21.1. Administratorės siūlymas skirti papildomą sumą teisinėms paslaugoms... 60. 21.2. Klausimas dėl administratorės prašomų papildomų administravimo... 61. 21.3. Administratorė, nepaisydama aptartų teismų sprendimų (dėl papildomų... 62. 21.4. Kreditorių 2014 m. sausio 28 d. susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl... 63. 21.5. Klausimas dėl administratorės papildomų administravimo išlaidų... 64. 21.6. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų... 65. 21.7. Pagal tarnybos duomenis, atsakovės bankroto administratorės buveinės... 66. 21.8. Administratorės siūlymas dėl papildomų administravimo išlaidų buvo... 67. 21.9 Bankroto administratorė nepateikė jokių naujų (ankstesnių teismų... 68. Teismas... 69. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 70. 22.... 71. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 72. 23.... 73. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 74. Dėl nagrinėjamam klausimui svarbių faktinių aplinkybių... 75. 24.... 76. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30... 77. 25.... 78. Pareiškėjos AB „Swedbank“ skundžiamu kreditorių susirinkimo 2018 m.... 79. Dėl administravimo išlaidų pagrįstumo ir pareigos įrodyti jų teisėtumą... 80. 26.... 81. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 82. 27.... 83. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 84. 28.... 85. Atsakovės kreditorių 2015 m. kovo 31 d. susirinkime buvo nutarta... 86. 29.... 87. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 6 223,25 Eur administravimo... 88. 30.... 89. Apeliantė teisi, kad Lentelėje nurodytos patirtos tiesioginės išlaidos už... 90. 31.... 91. Apeliantė nurodo, kad 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimui... 92. Dėl administratoriaus atlyginimo ... 93. 32.... 94. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tiek... 95. 33.... 96. Nagrinėjamu atveju bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių 2015 m. kovo 31 d.... 97. 34.... 98. Paminėtina, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba... 99. 35.... 100. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 101. Dėl bylos procesinės baigties... 102. 36.... 103. Atsižvelgdamas į išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus apeliacinės... 104. 37.... 105. Apeliantės atskirąjį skundą atmetus, jos apeliacinės instancijos teisme... 106. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 107. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą....