Byla 2-163-343/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovei G.J., atsakovės AB „Alytaus tekstilė“ atstovams administratoriaus įgaliotam asmeniui R.Jacevičiui, adv. Linui Jakui, trečiųjų asmenų AB „Turto bankas“ atstovui D.Vinciūnui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės AB “Rytų skirstomieji tinklai” ieškinį atsakovėms AB “Alytaus tekstilė”, UAB “Marijampolės gelžbetonis”, tretiesiems asmenims AB “Turto bankas”, AB SEB Vilniaus bankas, AB bankas “Snoras”, UAB “Litesko” filialas “Alytaus energija”, UAB “Dzūkijos vandenys” dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana),

Nustatė

2į teismo posėdį neatvyko atsakovės UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atstovas. Į bylą yra pateiktas UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atstovo advokato Reno Bradūno prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi jis su įmone susitarimą dėl jos atstovavimo sudaręs 2009 01 21, o posėdis paskirtas 2009 01 22, todėl jis neturėjęs laiko susipažinti su bylos medžiaga. Teismas sprendė, kad prašymas netenkintinas, nes atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ tokiu būdu vilkina bylos išnagrinėjimą, o tai daryti jai padeda advokatas. Teismas pažymi, kad atsakovės UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atstovas adv. Novikovas 2007 12 17 pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes jis užimtas kitose bylose (t.2, b.l. 106), prašymas buvo patenkintas (t.2,b.l. 113-115); 2008 01 24 UAB „Marijampolės gelžbetonis“ sudarė susitarimą su adv. padėjėja G.Ringiene (t.2, b.l. 118). 2008 12 11 atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl to, kad advokatas S.Novikovas negali dalyvauti teismo posėdyje (t.2, b.l. 164-166). 2008 12 16 prašymas buvo patenkintas (t.3, b.l. 20-21). 2009 01 20 atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ pateikė teismui pranešimą apie tai, kad su advokatu S.Novikovu nuo 2009 01 05 nutraukė susitarimą (t.3, b.l. 23). Tai įvertinęs teismas sprendžia, kad buvo pakankamai laiko nuo 2009 01 05 iki 2009 01 21 sudaryti susitarimą su advokatu ir pasiruošti bylos, kuri tęsiasi nuo 2007 07 13, nagrinėjimui. Pažymėtina ta aplinkybė, kad pati įmonė netgi neprašė atidėti bylos nagrinėjimą. Todėl teismas, įvertinęs aukščiau nurodytą, daro išvadą, kad atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ tokiu būdu piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl bylą išnagrinėjo atsakovės UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atstovui nedalyvaujant.

3Ieškovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašo pripažinti negaliojančia 2007 m. birželio 26 d. Elektros energijos tiekimo įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 01-10-16, sudarytą tarp UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir AB „Alytaus tekstilė“ negaliojančia, taikyti restituciją CK 6.66, 6.67, 6.145str., str. pagrindu. Ieškinio pareiškime nurodoma, kad šalys sudarė ginčo sutartį, kuri pažeidžia AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių interesus. Ieškovė yra AB „Alytaus tekstilė“ kreditorė, kurios finansinis reikalavimas tyra 7 306 667,18Lt. . Pirma, AB „Alytaus tekstilė“ ginčijamo sandorio sudaryti neprivalėjo, nes privalėjimas sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokia būtinybė gali būti numatyta įstatymu, arba atsirasti iš kitų susitarimų. Ginčijama sutartis buvo sudaryta neesant ekonominiam – ūkiniam pagrindimui. Po ginčijamos sutarties sudarymo AB „Alytaus tekstilė“ elektros energijos kaina gali žymiai padidėti. Papildomos išlaidos gali siekti apie 1 000 000 Lt. per metus, todėl sutartis yra ekonomiškai nepagrįsta ir todėl įmonė šio sandorio sudaryti neprivalėjo. Antra, ginčijamu sandoriu atsakovė AB „Alytaus tekstilė“ pažeidė kreditorės ieškovės teises, nes sumažino savo turtą ir pablogino turtinę padėtį. Ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovė buvo nemoki. Įmonės akcininkai ir vadovas, žinodami, kad įmonė yra nemoki, neiniciavo bankroto bylos iškėlimo, o pardavė nemokios ir neveikiančios įmonės turtą, gautais pinigais atsiskaitinėjo su kreditoriais, suteikdama vieniems kreditoriams pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius. Tai pažeidė ieškovės interesus, nes tokius atsiskaitymus reglamentuoja ĮBĮ 35str. . Trečia, AB „Alytaus tekstilė“ 2005 12 13 siūlė ieškovei pirkti tokio tipo įrenginius, bet buvo nurodžiusi žymiai didesnę jų vertę, negu ginčijama sutartimi perleido UAB „Marijampolės gelžbetonis“. Įrenginių kaina buvo nurodyta 312 000Lt. . Todėl akivaizdu, kad įrenginiai buvo parduoti už nepagrįstai žemą, neatitinkančią rinkos kainą. Atsakovei AB „Alytaus tekstilė“ priklausančių administracinių ir ūkinės paskirties pastatų bei statinių vertė be inžinerinių įrenginių yra ženkliai mažesnė, nes šių pastatų aprūpinimas elektros energija tampa priklausomu nuo trečiojo asmens, t.y. UAB „Marijampolės gelžbetonis“, kuris, įgijęs nuosavybės teisę į elektros įrenginius, gali neleisti savo tinklais persiųsti elektros energijos. Be elektros energijos įmonės veikla taptų neįmanoma, o naujų įrenginių įrengimas kainuotų keletą milijonų. Ketvirta, sandorio šalys buvo nesąžiningos, nes žinojo apie AB „Alytaus tekstilė“ blogą finansinę padėtį. Atsakovų savininkai yra tie patys asmenys, dėl ko galima teigti, kad ginčijamą sandorį sudarė susiję asmenys. AB „Alytaus tekstilė“ valdybos narys R.Ž. yra UAB „Marijampolės gelžbetonis“ vadovas. 2007 m. birželį UAB „Marijampolės gelžbetonis“ įsigijo AB „Alytaus tekstilė“ akcijų paketą.

4Teismo posėdžio metu atstovė nurodė iš esmės tuos pačius motyvus ir įrodymus. Jos nuomone ginčijamas sandoris yra ekonomiškai nepagrįstas, turtas parduotas už mažesnę negu rinkos kaina, sandorį sudarė susiję asmenys, įmonę parduodant, jos kaina būtų didesnė. Ekspertizės akte nurodyta, jog ginčo turto rinkos vertė sandorio sudarymo metu buvo 1 106 750 Lt, o turtas parduotas buvo už 147 500 Lt. Sandorio sudarymo metu įmonė buvo nemoki. UAB „Marijampolės gelžbetonis“ žinojo, kad AB „Alytaus tekstilė“ yra nemoki, tai ji pripažino atsiliepime į ieškinį.

5Atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ginčijama sutartis buvo sudaryta vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šalių laisvės principu, taip pat teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais. Sutartis yra atlygintinė. Pirkėjas įvykdė visus savo įsipareigojimus: sumokėjo kainą. Sutartis buvo sudaryta tikslu aprūpinti įmonę elektros energija, nes ieškovė grasino jos tiekimą nutraukti, kadangi buvo didelis įsiskolinimas. Ieškovei 2007 metų birželio mėn. buvo siūloma pirkti minėtus įrengimus už vieno lito kainą, bet tai padaryti ji atsisakė. Todėl buvo priimtas verslo sprendimas – pirkti įrenginius už rinkos kainą ir tokiu būdu pagerinti bendrovės finansinę situaciją ir užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą įmonei. Tuo metu gamybinė veikla buvo nutraukta, darbuotojai buvo išleisti į prastovą, atlyginimai nebuvo mokami nuo 2007 metų balandžio mėn., bendrovė praktiškai buvo bankroto būsenoje, todėl joks papildomų sąnaudų skaičiavimas ir jų vertinimas ateityje yra neleistinas. Mano, kad ieškovas turėtų įvertinti realius turimus netekimus dėl to, kad nutraukė elektros energijos tiekimą. Buvo pažeistas viešas interesas. UAB „Marijampolės gelžbetonis“, sudarydama sandorį, buvo sąžininga, nes žinojo, kad sutartis nepažeidžia ieškovės, kaip AB „Alytaus tekstilė“ kreditorės teisių, nes sutartis buvo sudaryta įvertinus sunkią AB „Alytaus tekstilė“ finansinę padėtį. Ieškovė nesąžiningumą turi įrodyti, nes jis šiuo atveju pagal CK 6.67str. nėra preziumuojamas. UAB „Marijampolės gelžbetonis“ sandoriu siekė papildyti AB „Alytaus tekstilė“ apyvartines lėšas, užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą. Šie tikslai buvo prioritetiniai, todėl įgijėjas laikytinas sąžiningu. Po sandorio sudarymo AB „Alytaus tekstilė“ netapo nemoki.

6Atsakovė AB „Alytaus tekstilė“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Ji nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes pirma, įmonė buvo priversta sudaryti ginčijamą sandorį. Įmonės finansinė padėtis buvo itin sunki. Įmonė nuo 2007 metų kovo mėn. praktiškai veiklos nevykdo. Negalėdama atsiskaityti su kreditoriais, įmonė buvo priversta ieškoti papildomų apyvartinių lėšų. 2007 07 23 ieškovė nutraukė elektros energijos tiekimą, t.y. panaudojo jos visišką priklausomybę nuo ieškovės, kuo dar labiau pablogino AB „Alytaus tekstilė“ padėtį. Tai sukėlė dideles ekonomines ir socialines pasekmes AB „Alytaus tekstilė“, nes ir administracijos veikla buvo paraližuota. Mano, kad vienas kreditorius negali ginti savo teisių pažeisdamas kitų kreditorių teises (konkrečiai buvo pažeistos darbuotojų teisės). Sudarydama ginčijamą sutartį įmonė siekė užsitikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą administraciniam pastatui. Tokie lūkesčiai buvo pagrįsti, kadangi UAB „Marijampolės gelžbetonis“ yra UAB „Alytaus tekstilė“ akcininkas ir todėl yra tiesiogiai suinteresuotas, kad įmonė bent minimaliai vykdytų veiklą, o administracija atliktų savo pareigas. Todėl įmonė buvo priversta sudaryti ginčijamą sandorį, siekdama gauti papildomų apyvartinių lėšų, išmokėti bent dalį darbo užmokesčio, taip pat užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą. Antra, ginčijamas sandoris nesukūrė, nesustiprino įmonės nemokumo. Įrenginiai parduoti nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, atlikus jų vertinimą: įrenginių balansinė vertė – 62 252,11Lt., įvertinti turto vertintojų ir rinkos vertė nustatyta – 147 300Lt., parduota už 147 500Lt. . Sandorio šalys sutartį įvykdė – pardavėjas įrenginius perdavė, o pirkėjas sumokėjo sutartą kainą. Ieškovė turi galimybę patenkinti reikalavimą nukreipdama išieškojimą į kitą turtą.

7Teismo posėdžio metu AB „Alytaus tekstilė“ atstovai nurodė, kad su ieškiniu sutinka, ginčijamą sandorį prašė patenkinti, taikyti restituciją. Atstovas nurodė, kad šioje byloje reikia nustatyti penkias sąlygas: ar kreditorius turi reikalavimo teisę, kad skolininkas sandorio sudaryti neprivalėjo, sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises, skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad pažeidžia skolininko ir kreditoriaus interesus, trečiasis asmuo buvo nesąžiningas. Pirma, ieškovė įrodė, jog buvo kreditorė, nes pateikė sutartį dėl elektros energijos tiekimo, bei įrodė įsiskolinimą. Antra, AB „Alytaus tekstilė“ sudaryti ginčo sandorį neprivalėjo, nes nėra imperatyvo. Be to, turtas buvo perleistas už 8 kartus mažesnę kainą ir tai patvirtina, jog nebuvo būtinybės sudaryti ginčijamą sandorį. Po sandorio sudarymo AB „Alytaus tekstilė“ tapo tiesiogiai priklausoma nuo UAB „Marijampolės gelžbetonis“, nes elektros energiją galėjo gauti tik per jai parduotus įrenginius. Turto likvidumas ženkliai sumažėjo. Pabrango elektros energija, nes reikia nuomotis įrenginius, per kuriuos ji tiekiama. O tai reiškia, kad išaugs sąnaudos. Pajamos buvo žymiai mažesnės už nuostolius. Trečia, sudarius sandorį, buvo pažeistos kreditorės teisės, nes sumažėjo bendrovės turto vertė. Sudarant sandorį įmonė buvo nemoki. Buvo parduota infrastruktūros vienetas, kuris buvo reikalingas įmonę eksploatuoti. Nors ekspertas nurodo, kad ginčo turto pardavimas įmonės vertei reikšmės neturi, tačiau ekspertizės akto pradžioje nurodo, kad to nustatyti negali, bet jis vadovaujasi pamąstymais. Todėl eksperto pamąstymus prašo vertinti kritiškai. Sandoriu pažeisti ir kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu, interesai. Ketvirta, ginčo turtą įmonės direktorė pardavė be įkaito turėtojo sutikimo. Penkta, trečiasis asmuo buvo nesąžiningas. Atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ 2007 metų birželio mėn. įsigijo AB „Alytaus tekstilė“ akcijų paketą – penktadalį akcijų. Todėl ji turėjo pasitikrinti kokį turtą valdo perkamų akcijų įmonė. Įmonės yra susiję, nes UAB „Marijampolės gelžbetonis“ direktorius Žemaitis buvo ir AB „Alytaus tekstilė“ valdybos narys. Be to, masinės informavimo priemonės teigė, kad AB „Alytaus tekstilė“ finansinė padėtis yra bloga, žmonės skelbė streikus. Įmonės turtas buvo įkeistas, o tai turėjo sukelti abejones. Ginčo sandoris prieštaravo įmonės tikslams, nes įmonė turi siekti pelno. Reikia ginti ir viešą interesą. UAB „Marijampolės gelžbetonis“ sandoris buvo itin naudingas, nes AB „Alytaus tekstilė“ moka po 10 000 Lt už naudojimąsi įrenginiais ir todėl investicija atsiperka per 14 mėnesių.

8Tretysis asmuo UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutinka, nurodo, kad jis patenkintinas, kadangi pardavimas yra neteisėtas ir pažeidžia AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių interesus. Pirma, ieškovas yra atsakovės AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius. Antra, sudaryti sandorį nebuvo skolininko pareiga. Įmonės situacija – skolos viršija 40 000 000Lt., todėl skolininkas, atsižvelgdamas į ekonominį pagrindą, privalėjo infrastruktūrą išsaugoti ar ją parduoti už tokią kainą, kuri ateityje garantuotų nepertraukiamą elektros energijos tiekimą. Ginčijamas sandoris tokios galimybės nenumato. Kyla abejonės ar UAB „Marijampolės gelžbetonis“, įmonė siekianti pelno, tieks elektros energiją AB „Alytaus tekstilė“ iš anksto žinodama, kad pastaroji už paslaugą neatsiskaitys. Todėl įmonė sandorio sudaryti neprivalėjo. Trečia, ginčijamas sandoris pažeidė kreditoriaus interesus ir teises. Įmonė, būdama nemoki pardavė tinklus ir tuo sumažino savo turto vertę. Tai įrodo balansas, bei tai, kad netrukus po sandorio sudarymo buvo priimtas sprendimas nebeatnaujinti įmonės veiklos bei akcininkų sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Iškėlus bankroto bylą, AB „Alytaus tekstilė“ pastatų vertė be infrastruktūros tampa daug mažesnė. Turto sumažėjimui įtakos turės ir tai, kad UAB „Marijampolės gelžbetonis“ pagal savo vykdomą tiesioginę veiklą neprivalo sudaryti elektros energijos tiekimo sutarčių su visais į ją besikreipiančiais. Ketvirta, ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos, nes abi žinojo apie blogą AB „Alytaus tekstilė“ ekonominę situaciją ir privalėjo suprasti, kad pardavus elektros tinklus, sumažės jai nuosavybės teise priklausančio kito turto vertė ir tuo sustiprės nemokumas. Įmonės yra tarpusavyje susiję, todėl darytina išvada, kad sudarydamos ginčijamą sandorį, buvo sąlygojamos interesų konflikto ir elgėsi nesąžiningai.

9Tretysis asmuo AB SEB Vilniaus bankas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka dėl sekančių motyvų: pirma, bankas yra hipotetinis AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius, kuriam yra įkeistas bendrovės nekilnojamasis turtas, įrengimai, prekių atsargos, piniginės lėšos. Kadangi bankui yra įkeista eilė gamybinės ir specialios paskirties pastatų, akivaizdu, kad elektros energijos tiekimo įranga yra būtina šiems statiniams naudoti pagal paskirtį. Be to, įrangos perleidimas mažina viso įmonės turto vertę ir patrauklumą, kas gali neigiamai įtakoti kreditorinių reikalavimų tenkinimą prasidėjusiame bankroto procese. Antra, Įmonė nesikreipė į banką dėl galimumo sudaryti ginčijamą sandorį, nors 2000 05 23 paskolos sutarties 9.7.1 punkte buvo įsipareigojusi neparduoti jokio ilgalaikio materialaus turto be išankstinio rašytinio banko sutikimo. Trečia, sandoris sudarytas tarp susijusių asmenų, todėl jiems turėjo būti žinoma, kad sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Ketvirta, įmonė nesiekė nustatyti tikrosios rinkos kainos, nes įrengimai buvo parduoti skubotai, apie pardavimą viešai neskelbiant, paslapčia nuo savo kreditorių.

10Parengiamojo teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes, išdėstytas atsiliepime. Nurodė, kad turtas galėjo būti parduotas tik turint banko raštišką sutikimą, parduoti įrenginiai buvo skirti aptarnauti įkeistą turtą.

11Tretysis asmuo AB „Turto bankas“ atsiliepimu prašo ieškinį patenkinti, nurodo, kad yra AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius, kurio reikalavimas yra užtikrintas priverstine hipoteka ir įkeitimu. AB „Alytaus tekstilė“ ginčijamo sandorio sudaryti neprivalėjo. Įmonė turtą perleido už mažesnę, negu nepriklausomų turto vertintojų nurodytą šio turto vertę. Šis sandoris įmonei yra nenaudingas, nes, pasikeitus elektros įrenginių savininkui ir dėl to taikant įmonei didesnius elektros tarifus, AB „Alytaus tekstilė“, jei toliau bus tęsiama įmonės veikla, ar kiti ūkio subjektai ( bankroto proceso metu įgiję nekilnojamąjį turtą) patirs papildomas išlaidas, o naujų tinklų tiesimas kainuotų milijonus. Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių interesus, kadangi tam, kad organizuoti buvusias elektros tiekimo sąlygas, būtinos papildomos investicijos, nes priešingu atveju tai yra susiję su padidėsiančiomis išlaidomis už elektros energijos tiekimą. Kadangi sandorio šalių savininkai yra tie patys, tai yra pagrindas taikyti nesąžiningumo prezumpciją (CK 6.66str.). Sumažėjus įkeisto turto vertei, pažeistas viešas interesas, nes yra sumažintos valstybės galimybės išieškoti į valstybės biudžetą mokestinę nepriemoką.

12Teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes, išdėstytas atsiliepime. Nurodė, kad neaišku kodėl įmonė privalėjo tokį sandorį sudaryti. Jo nuomone, tokios būtinybės nebuvo. Ginčo turtas yra svarbus infrastruktūrinis objektas, nes parduotas turtas yra svarbus kitam turtui naudoti ir eksploatuoti. Pirkėjas, įsigydamas tinklus, žinojo, kad pažeidžia kitų interesus. Nesąžiningumas yra preziumuojamas, nes juridiniai asmenys yra susiję per valdymo organus. Prašė ieškinį patenkinti.

13Ieškinys patenkintinas.

142007 m. birželio 26 d. AB “Alytaus tekstilė” su UAB “Marijampolės gelžbetonis” sudarė elektros energijos tiekimo įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB “Marijampolės gelžbetonis” nupirko iš B AB „Alytaus tekstilė" elektros energijos tiekimo įrenginius (t.1, b.l. 13-17), 2007 m. liepos 2 d. buvo pakeistos sutarties sąlygos bei priedas prie sutarties (t.2, b.l. 131-133). Ieškovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašo pripažinti negaliojančiu šį sandorį, taikyti restituciją CK 6.66, 6.67, 6.145str., str. pagrindu. 9. LR CK 6.66 str. 1 d. suteikia teisę kreditoriui ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti.

15Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis yra apsaugoti kreditorių ne tik nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas, bet ir nuo kitokių veiksmų, kuriais pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje G. D. ir kt. v. L. T. ir kt., byla Nr. 3K-3-619/2006). Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas.

16Pirma, būtina nustatyti, kad ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ yra AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius, kuris turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Šių aplinkybių neginčijo nei viena iš atsakovių. Tarp ieškovės ir atsakovės AB „Alytaus tekstilė“ 20075 12 30 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis (t.1, b.l. 5-7). 2007 06 05 tarpusavio skolų suderinimo aktas patvirtina, jog atsakovė AB „Alytaus tekstilė“ pripažino 7 485 587, 52 Lt skolą (t.1, b.l. 8).

17Antra, ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Sandoris laikomas pažeidžiančiu kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2000-04-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-425/2002 yra įtvirtinęs nuostatą, jog teismai gali tenkinti ieškinį, jeigu bus įrodyta, kad ginčijamas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, t.y. esant neįvykdytai ar tinkamai neįvykdytai prievolei, skolininkas sudarė sandorį, kuris neleidžia kreditoriui gauti reikalavimo patenkinimo iš skolininko turto. B AB „Alytaus tekstilė", sudarydama ginčijamą sandorį, pažeidė kreditorių teises ir interesus, nes sumažino savo turtą ir pablogino turtinę padėtį taip sumažindama galimybę atsiskaityti su įmonės kreditoriais, be to sandoris prieštaravo įmonės veiklos tikslams. Sudarydama sandorį AB „Alytaus tekstilė" buvo nemoki. Tai pripažįsta abi atsakovės. Netrukus po ginčijamo sandorio sudarymo, 2007 07 31 balanso duomenimis įmonė yra pripažinta nemokia ir tai nustatė Kauno apygardos teismas 2007 08 23 nutartimi iškeldamas įmonei bankroto bylą (t.2, b.l. 90-92).

18AB „Alytaus tekstilė“ pardavusi savo turtą, pablogino turtinę padėtį. Todėl ginčijamas sandoris pažeidžia ne tik ieškovės, bet ir kitų AB „Alytaus tekstilė“ kreditorių teises. Yra parduotas infrastruktūros vienetas, kuris buvo skirtas įmonei eksploatuoti. Iš į bylą pateikto AB „Alytaus tekstilė“ Genplano matyti, jog ginčo turtas randasi patalpose, kurios priklauso atsakovei AB „Alytaus tekstilė“ ir kaip pripažino atstovas į jas patekti be AB „Alytaus tekstilė“ leidimo negalima (t.1, b.l. 100). Taip pat atstovas nurodė, kad yra susitarta, jog AB „Alytaus tekstilė“ moka atsakovei AB „Marijampolės gelžbetonis“ po 10 000 Lt kas mėnuo, kadangi ši leidžia naudotis parduotu turtu, kuris būtinas elektros energijai tiekti. Teismas, skirdamas ekspertizę, ekspertui uždavė klausimą – kokią įtaką ginčo turto pardavimas padarė B AB „Alytaus tekstilė“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertei? Ekspertas atsakė, jog, atsižvelgiant į 2007 metais įmonės sunaudotos elektros energijos apimtis ginčo energijos tiekimo įrenginių pardavimas B AB „Alytaus tekstilė“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertei įtakos neturėjo. Teismas šia eksperto išvada nesivadovauja ir ją vertina kritiškai dėl sekančių argumentų: pirma, teismo pateiktame klausime nebuvo formuluotės, kad prašoma nustatyti vertę atsižvelgiant į sunaudotos elektros energijos apimtis. Antra, ekspertas ekspertizės akto aprašomojoje dalyje (ekspertizės akto psl.10) pats ekspertas nurodo, kad tik pabandė atsakyti į paminėtą klausimą, kad iš jo tolimesnių pamąstymų matyti, jog negali būti vienareikšmiško atsakymo.

19Įmonė, pardavusi turtą, atsiskaitinėjo su dalimi kreditorių, tokiu būdu suteikdama vieniems kreditoriams pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius. AB „Alytaus tekstilė" nebandė už parduodamus daiktus gauti rinkos kainos, t.y. nebuvo apie pardavimą skelbiama viešai, parduodami įrenginiai nebuvo pasiūlyti įsigyti plačiam pirkėjų ratui siekiant už juos gauti kaip įmanomai didesnę kainą, o buvo parduoti bendrovės akcininkui (susijusiam asmeniui). Elektros įrenginių pardavimas įvykdytas skubotai, net nesiaiškinant šio turto tikrosios rinkos vertės, o pagal Preliminarų rinkos vertės nustatymą, atliktą UAB „Ober-Haus nekilnojamasis turtas". Pažymėtina, jog sąvokos „Preliminarus rinkos vertės vertinimas" nėra LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme", t.y. neaišku kokiais turto vertės nustatymo metodais buvo vadovautasi bei ką jis apima, kokia šio preliminaraus vertinimo galima paklaida. Tai, jog sutartis buvo sudaryta net nesiaiškinant parduodamų elektros įrenginių vertės patvirtina ir tai, jog įrenginių pirkimo - pardavimo sutartis 2007 07 02 buvo pakeista - sumažinant parduodamų objektų kiekį, tačiau kaina išliko ta pati, t.y. parduodamas elektros įrenginių sąrašas buvo „pritrauktas" prie atlikto preliminaraus rinkos vertės nustatymo. Tai akivaizdžiai liudija, jog elektros įrenginiai parduoti už nepagrįstai žemą kainą. Iš išdėstyto, konstatuotina, jog AB „Alytaus tekstilė" pardavė įrenginius už nepagrįstai žemą kainą, elektros įrenginių (infrastruktūros) perleidimas ženkliai sumažino B AB „Alytaus tekstilė“ nekilnojamojo turto kainą, to pasėkoje buvo sumažinta BAB „Alytaus tekstilė" turto vertė bei galimybė atsiskaityti su BAB „Alytaus tekstilė" kreditoriais ir taip pažeistos BAB „Alytaus tekstilė" kreditorių teisės bei interesai. Taip pat konstatuotina, jog sandoris prieštarauja įmonės veiklos tikslams.

20Trečia, ieškinys pareikštas nustatytais terminais, t.y. sandoris sudarytas 2007 06 26, ieškinys pareikštas 2007 07 27 (t.1, b.l. 38-41). Nustatytas vienerių metų tokio ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį (CK 6.66str. 3d.).

21Ketvirta, skolininkas, t.y. AB „Alytaus tekstilė‘ ginčijamo sandorio sudaryti neprivalėjo. Privalėjimas sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokia būtinybė sudaryti sandorį gali būti numatyta įstatymu arba atsirasti iš kitų susitarimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3-425/2002 V. B. v. G. B. E. B.). Aplinkybę, kad sandorio sudaryti neprivalėjo patvirtina ir ekspertizės išvados, kad turtas buvo parduotas už 7,5 kartus mažesnę kainą, nei jo rinkos vertė. Ginčo turtas buvo parduotas už 147 500 Lt, o jo rinkos vertė pagal ekspertizės išvadas – 1 106 750 Lt (ekspertizės akto 12 psl.). Ginčijama pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta nesant ekonominiam ūkiniam pagrindimui. Po ginčo sandorio sudarymo ženkliai sumažėjo AB “Alytaus tekstilė” likvidumas, nes akivaizdu, kad įsigyti objektą ir būti tiesiogiai priklausomam nuo trečiojo asmens, t.y. UAB “Marijampolės gelžbetonis”, norinčių mažėja. Elektros energija AB „Alytaus tekstilė" buvo tiekiama iš vidutinės įtampos tinklų, todėl už suvartotą elektros energiją AB „Alytaus tekstilė" mokėjo taikant vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemesnės kaip 110 kV, bet ne žemesnės kaip 6kV elektros tinklų tarifus. AB „Alytaus tekstilė" perleidus vidaus tinklus ir įrenginius UAB „Marijampolės" gelžbetonis" ir perkant elektros energiją iš šio naujo elektros įrenginių savininko, elektros energiją AB „Alytaus tekstilė" gaus iš žemos įtampos elektros tinklų, todėl atsiskaitant už ją taikomi vartotojų, gaunančių elektros energiją iš 0,4 kV įtampos elektros tinklų tarifai, kurie žymiai didesni nei vidutinės įtampos tarifai (beveik trečdaliu) - RST Atmintinės mokantiems už elektrą (t.2, b.l. 92, 119). Kadangi pabrangsta elektros energija, tai reiškia, kad pabrangs sąnaudos. Iš išdėstyto konstatuotina, jog pajamos buvo ženkliai mažesnės už nuostolius, AB „Alytaus tekstilė" ginčijamo sandorio sudaryti neprivalėjo. Pažymėtina ta svarbi aplinkybė, kad AB „Alytaus tekstilė" valdymo organai, žinodami, jog bendrovė yra nemoki, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, o pardavė nemokios ir nevykdančios gamybos įmonės turtą, o gautais pinigais atsiskaitinėjo su pasirinktais kreditoriais ir tuo šiems kreditoriams suteikė pirmenybę prieš kitus kreditorius.

22Penkta, skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. CK 6.66str. 1d. nustato, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditorius teisės. Iš karto po ginčo sandorio sudarymo AB „Alytaus tekstilė“ buvo iškelta bankroto byla. Atsiliepime ieškinį UAB „Marijampolės gelžbetonis“ pripažino, jog tuo metu – sandorio sudarymo metu, gamybinė veikla buvo nutraukta, darbuotojai buvo išleisti į prastovą, atlyginimai nebuvo mokami nuo 2007 metų balandžio mėn., bendrovė praktiškai buvo bankroto būsenoje. Akivaizdu, kad ginčo sandoriu sumažinus įmonės turtą, tuo buvo padidintas įmonės nemokumas. Be to, AB „Alytaus tekstilė“, parduodama ginčo elektros įrenginius turėjo gauti AB SEB Vilniaus bankas sutikimą, nes 2000 05 23 paskolos sutarties 9.7.1 punkte buvo įsipareigojusi neparduoti jokio ilgalaikio materialaus turto be išankstinio rašytinio banko sutikimo (t.2,b.l. 30-36).

23Šešta, trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo nesąžiningas. Sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga. Minėta, kad atsakovas yra verslininkas, todėl šią pareigą jis privalėjo vykdyti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje. Nr. 3-17/2006 VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium", UAB „Ortofina" ir R. G. K.). Pažymėtina, jog vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą nėra reikalaujama, kad jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečias asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą. Be to, nustatant trečiojo asmens nesąžiningumą, užtenka, kad ginčijamo sandorio šalių kaltė reikštųsi neatsargia kaltės forma, kai skolininkas ar turto įgijėjas žino ar turi žinoti, kad toks sudaromas sandoris gali sukelti ar sustiprinti skolininko nemokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje. Nr. 3-17/2006 VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium", UAB „Ortofina" ir R. G. K.). Ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos - tiek AB „Alytaus tekstilė", tiek UAB „Marijampolės gelžbetonis" žinojo apie AB „Alytaus tekstilė" blogą turtinę padėtį. Tokia išvada darytina todėl, kad atsakovų AB „Alytaus tekstilė" ir UAB „Marijampolės gelžbetonis" valdymo organų nariai yra tie patys asmenys (UAB „Marijampolės gelžbetonis" direktorius R. Ž. buvo ir AB „Alytaus tekstilė" valdybos narys), be to, ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Marijampolės gelžbetonis" buvo vienu didžiausių AB „Alytaus tekstilė“ akcininkų. Kita vertus, akivaizdu, jog UAB „Marijampolės gelžbetonis" kaip ir kiekvienas verslo subjektas prieš pirkdamas beveik 20 proc. AB "Alytaus tekstilė" akcijų pasidomėjo bendrovės finansine būkle. Apie AB „Alytaus tekstilė" įsiskolinimus kreditoriams bei kritinę padėtį buvo pranešama spaudoje bei televizijoje, turto arešto aktų registre buvo matyti, jog dauguma AB „Alytaus tekstilė" turto areštuota. Iš nurodyto teismas daro išvadą, kad UAB „Marijampolės gelžbetonis" žinojo, ar turėjo žinoti, jog ginčijama sutartis pažeis kitų kreditorių teises bei interesus. Svarbi ta aplinkybė, kad atsiliepime ieškinį UAB „Marijampolės gelžbetonis“ pripažino, jog tuo metu – sandorio sudarymo metu, gamybinė veikla buvo nutraukta, darbuotojai buvo išleisti į prastovą, atlyginimai nebuvo mokami nuo 2007 metų balandžio mėn., bendrovė praktiškai buvo bankroto būsenoje.

24Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus ir faktines bylos aplinkybes daro išvadą, kad yra nustatytos ir įrodytos visos sąlygos, reikalingos sandoriui CK 6.66str. pagrindu pripažinti negaliojančiu. Todėl pripažintina negaliojančia 2007 m. birželio 26 d. Elektros energijos tiekimo įrenginių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 01-10-16, sudaryta tarp atsakovių UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir B AB „Alytaus tekstilė“ CK 6.66str. pagrindu.

25Sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija (CK 6.145str.), šalys grąžintinos į pirmykštę padėtį, t.y. B AB „Alytaus tekstilė“ grąžintini parduoti elektros energijos tiekimo įrenginiai Pagal priedą Nr. 1A prie 2007 m. birželio 26 d. sutarties t.2, b.l. 132-133, o UAB „Marijampolės gelžbetonis“ - 147 500 Lt .

26Ieškinį patenkinus paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi atsakovė B AB „Alytaus tekstilė“ su ieškiniu sutiko, be to, ji yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, nes yra bankrutuojanti įmonė, tai visos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš UAB „Marijampolės gelžbetonis“. Ieškovei iš UAB „Marijampolės gelžbetonis“ priteistina 3950 Lt žyminio mokesčio ir valstybei 188,45Lt pašto išlaidų CPK 93str. pagrindu.

27Vadovaujantis CPK 260str., 268str., 270str., teisėja

Nutarė

28ieškinį patenkinti.

29Pripažinti negaliojančiu 2007 m. birželio 26 d. Elektros energijos tiekimo įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 01-10-16, sudarytą tarp atsakovių UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir B AB „Alytaus tekstilė“.

30Grąžinti B AB „Alytaus tekstilė“ parduotus elektros energijos tiekimo įrenginius Pagal priedą Nr. 1A prie 2007 m. birželio 26 d. sutarties t.2, b.l. 132-133, o UAB „Marijampolės gelžbetonis“ 147500 Lt.

31Priteisti iš UAB „Marijampolės gelžbetonis“ 3950 Lt žyminio mokesčio ieškovei AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir 188,45 Lt pašto išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliaciniu skundu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. į teismo posėdį neatvyko atsakovės UAB „Marijampolės gelžbetonis“... 3. Ieškovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašo pripažinti negaliojančia... 4. Teismo posėdžio metu atstovė nurodė iš esmės tuos pačius motyvus ir... 5. Atsakovė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ atsiliepimu į ieškinį prašo... 6. Atsakovė AB „Alytaus tekstilė“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį... 7. Teismo posėdžio metu AB „Alytaus tekstilė“ atstovai nurodė, kad su... 8. Tretysis asmuo UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškinį su... 9. Tretysis asmuo AB SEB Vilniaus bankas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su... 10. Parengiamojo teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes,... 11. Tretysis asmuo AB „Turto bankas“ atsiliepimu prašo ieškinį patenkinti,... 12. Teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes, išdėstytas... 13. Ieškinys patenkintinas.... 14. 2007 m. birželio 26 d. AB “Alytaus tekstilė” su UAB “Marijampolės... 15. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CK 6.66 straipsnyje... 16. Pirma, būtina nustatyti, kad ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią... 17. Antra, ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Sandoris... 18. AB „Alytaus tekstilė“ pardavusi savo turtą, pablogino turtinę padėtį.... 19. Įmonė, pardavusi turtą, atsiskaitinėjo su dalimi kreditorių, tokiu būdu... 20. Trečia, ieškinys pareikštas nustatytais terminais, t.y. sandoris sudarytas... 21. Ketvirta, skolininkas, t.y. AB „Alytaus tekstilė‘ ginčijamo sandorio... 22. Penkta, skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad... 23. Šešta, trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį sandorį, buvo... 24. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus ir faktines bylos... 25. Sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija (CK 6.145str.),... 26. Ieškinį patenkinus paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi atsakovė... 27. Vadovaujantis CPK 260str., 268str., 270str., teisėja... 28. ieškinį patenkinti.... 29. Pripažinti negaliojančiu 2007 m. birželio 26 d. Elektros energijos tiekimo... 30. Grąžinti B AB „Alytaus tekstilė“ parduotus elektros energijos tiekimo... 31. Priteisti iš UAB „Marijampolės gelžbetonis“ 3950 Lt žyminio mokesčio... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...