Byla 2-11958-866/2015
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Bukra LT“ ieškinį atsakovui I. B. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo I. B. 20 152, 34 Eur žalai atlyginti, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka atsakovui buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.).

7Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006).

8Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir efektyviai vykdyti visas bankroto procedūras. Šiems tikslams įgyvendinti ĮBĮ, be kita ko, nustatyta, kad, iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas); kad įmonės valdymo organai privalo perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas), kad įmonės bankroto administratorius turi teisę gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centro bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos bankrutuojančios (ar bankrutavusios) įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, turėtą ir turimą turtą ir pan., taip pat iš šiame punkte nurodytų asmenų gauti šios įmonės dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir pan. nuorašus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 11 punktas); kad imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 23 punktas) ir pan. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2015).

9Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

10CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad įmonės vadovo veiksmai turi užtikrinti, jog įmonei ir jos kreditoriams nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Žala, kaip viena iš įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 straipsnis), gali būti apibūdinama kaip dėl neteisėto sprendimo atsiradęs juridinio asmens ar kreditoriaus turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias juridinis asmuo ar kreditorius būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų įmonės vadovo veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), t. y. valdymo organo nario padaryta žala gali pasireikšti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos forma. Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

11Ieškovas padarytą žalą grindžia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartimi, kuria UAB „Bukra LT“ iškelta bankroto byla. Nurodo, kad nutartis įsiteisėjo 2013 m. spalio 29 d. Minėta nutartimi buvęs paskutinysis įmonės vadovas I. B. buvo įpareigotas per 15 dienų terminą nuo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui UAB „Insolvensa“ visus BUAB „Bukra LT“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsitesėjimo dienos duomenis (b. l. 8-9).

12Ieškovas nurodė, kad buvusiam vadovui bankroto administratorius ne kartą siuntė 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymą dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo, tačiau atsakovui siunčiama korespondencija grįžta neįteikta. Ieškovo nurodomas aplinkybes pagrindžia į bylą pateiktas 2013 m. lapkričio 5 d. bankrutuojančios UAB „Bukra LT“ bankroto administratoriaus įsakymas Nr. RS/309-10 bei jo siuntimą patvirtinančios vokų kopijos (b. l. 17-19, 20, 21, 22, 23, 24).

13Nustatyta, kad atsakovui nevykdant nurodytų įpareigojimų ir neperdavus turto bankroto administratoriui, ieškovui padaryta 20 152, 34 Eur dydžio žala. Žalos dydį grįsdamas ieškovo bankroto administratorius prašo vadovautis 2010 m. gruodžio 31 d. BUAB „Bukra LT“ turto balansu, kuriame nurodyta, kad viso turto vertė sudaro 20 152, 34 Eur sumą (b. l. 26 – 27).

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovui iš atsakovo priteistina 20 152, 34 Eur žalos atlyginimo.

15Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

16CK 6. 210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą 20 152, 34 Eur nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2015 m. vasario 19 d.) yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Iš atsakovo valstybės nuadai priteistina 605 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo I. B., a. k. ( - ) buv. ( - ), ieškovo BUAB „Bukra LT“, į. k. 302342297, buv. Miglos g. 5-13, Vilnius, naudai 20 152, 34 Eur žalos atlyginimo.

22Priteisti iš atsakovo I. B., a. k. ( - ) buv. ( - ), 605 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

23Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

24Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso... 2. ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo I. B. 20 152, 34... 3. CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka atsakovui buvo įteiktas ieškinio... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Pažymėtina tai, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens... 7. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 8. Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir... 9. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 10. CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio... 11. Ieškovas padarytą žalą grindžia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio... 12. Ieškovas nurodė, kad buvusiam vadovui bankroto administratorius ne kartą... 13. Nustatyta, kad atsakovui nevykdant nurodytų įpareigojimų ir neperdavus turto... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovui iš atsakovo priteistina 20... 15. Dėl procesinių palūkanų priteisimo. ... 16. CK 6. 210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti prievolę... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 18. Iš atsakovo valstybės nuadai priteistina 605 Eur žyminio mokesčio (CPK 96... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo I. B., a. k. ( - ) buv. ( - ), ieškovo BUAB „Bukra... 22. Priteisti iš atsakovo I. B., a. k. ( - ) buv. ( - ), 605 Eur žyminio... 23. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...