Byla 2A-279-619/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. įmonė „Namudė“ apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. įmonė „Namudė“ ieškinį atsakovei A. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės A. B. 2896 Eur (10 000 Lt) nesumokėto atlyginimo pagal 2014-04-25 Pavedimo sutartį bei priteisti 0,04 procentų dydžio delspinigius už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, t. y. 127,43 Eur (440 Lt). Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pavedimo sutartimi ieškovė įsipareigojo vykdyti pirkėjų paiešką buto ( - ) mieste pardavimui, o įgaliotojas įsipareigojo sumokėti atlyginimą už suteiktas paslaugas. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė – reklamavo atsakovei priklausantį butą ir pagal įmonės reklamą atsirado pirkėjas, kuriam atsakovė 2014-08-01 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė butą. Atsakovė sutartimi nustatytų įsipareigojimų neįvykdė ir ieškovei atlygio už suteiktas paslaugas nesumokėjo, todėl prašė priteisti atlygį ir delspinigius. Teismui nustačius, jog ieškovė neįrodė, kad surado turto pirkėją ir atsakovė turtą pardavė savarankiškai, ieškovei priklauso sutarties 5.1 p. numatytas atlygis vadovaujantis sutarties 3.2 p. Nesutinka, kad tarp šalių sudaryta sutartis 2014-08-01 buvo nutraukta, kadangi apie sutarties nutraukimą pranešė ne atsakovė, o jos sutuoktinis, neturintis atsakovės įgaliojimo nutraukti sutartį.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlygio, nes nevykdė sutartinių įsipareigojimų - iki 2014 m. liepos mėn. pradžios nepranešė apie jokius surastus potencialius ar bent tikėtinus atsakovės turto pirkėjus, todėl atsakovės sutuoktinis elektroniniu laišku informavo ieškovę apie tai, kad nuo 2014-08-01 sutartis nutraukiama CK 6.721 str. 1 d.. Pažymėjo, kad ieškovė atsakovei nesuteikė sutartyje numatytų paslaugų nei sutarties galiojimo metu, nei po sutarties nutraukimo, todėl atsakovė neturi pareigos mokėti ieškovei atlygį. Atsakovė jai priklausantį turtą pardavė 2014-08-01, kai sutartis buvo nutraukta, todėl nėra pagrindo mokėti atlyginimo ir vadovaujantis sutarties 3.2 p. Atsakovės tvirtinimu, ši ieškovės parengtos sutarties punkto nuostata yra nesąžininga, prieštaraujanti gerai moralei, įteisinanti nepagrįstą praturtėjimą bei apribojanti atsakovės, kaip vartotojos, teisę laisvai disponuoti savo turtu. Būtų nesąžininga, jei ieškovė, nesuteikusi susitartų paslaugų ir faktiškai jų net nepradėjusi teikti, gautų atlygį.

6II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

7Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Įvertinęs bylos įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovei priklausantį butą nupirko būtent ieškovės surastas pirkėjas D. Č., todėl nėra pagrindo priteisti ieškovei sutarties 5.1 p. numatytą atlygį. Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo priteisti atlygį ir pagal sutarties 3.2 p., nes sutartis iš atsakovės pusės buvo nutraukta nuo 2014-08-01. Teismas darė išvadą, kad sutarties nutraukimo faktą pripažino ir ieškovė, nes 2014-08-01 skelbimai apie atsakovei priklausančio buto pardavimą buvo ištrinti ir neatnaujinti, nors ieškovė negalėjo turėti informacijos apie tai, kad atsakovei priklausantis butas parduotas. Konstatavo, kad sutartyje nenumatyta, kad kokie nors kiti atsakovės veiksmai sudaro pagrindą priteisti iš jos atlygį ieškovei, o ieškovė nepateikė įrodymų apie jos turėtas išlaidas (CK 6.721 str. 1 d.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovės butą nupirko ieškovo surastas pirkėjas yra nepagrįsta, padaryta netinkamai įvertinus bylos įrodymus. Liudytojas teisme paliudijo, kad įsigijo tą butą, apie kurio pardavimą sužinojo iš internete patalpinto skelbimo, susisiekė su skelbiamu telefono numeriu, tačiau jo netenkino bendravimo terminai, todėl ėmėsi aktyvių veiksmų tiesiogiai surasti parduodamo buto savininkus. Byloje nebuvo ginčo, kad liudytoju apklaustas buto pirkėjas galėjo susipažinti su patalpintais skelbimais, o tai reiškia, kad potencialų pirkėją surado ieškovas. Tai, kad jis ėmėsi veiksmų „apeiti“ tarpininką, parduodamą butą susirasti pats ir dėl sandorio tiesiogiai susitarti su buto pardavėju, nepaneigia ieškovo darbo rezultato. Taip, ieškovas neatliko daugelio veiksmų, tačiau ne dėl savo kaltės, o dėl aktyvių potencialaus pirkėjo ir atsakovės veiksmų, kuriems užskirsti kelią jis negali. Taigi, ieškovo nuomone, byloje yra patikimų įrodymų, kad pirkėjas atsirado po to, kai ieškovas ir atsakovė sudarė pavedimo sutartį ir po to, kai ieškovas atliko dalį savo darbo – viešoje erdvėje išreklamavo parduodamą butą. Todėl sutinkamai su sutarties 4.2 punktu paslauga laikoma suteikta ir įgaliotinis įgyja teisę į atlyginimą. Apelianto nuomone, teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl pavedimo sutarties nutraukimo fakto. Ginčo turtas atsakovei priklauso asmeninės nuosavybės teise, todėl teismas turėjo vadovautis ne LR CK 3.32 str.1 d., o CK 3.97 str., kuria teismas nesivadovavo. Šiuo atveju atsakovės sutuoktinis neturėjo notaro patvirtinto įgaliojimo pavedimo sutarties nutraukimui, todėl nėra pagrįsta teismo išvada, kad sutartis buvo nutraukta nuo 2014-08-01. Teismas ieškovės įsipareigojimą neparduoti butą sutarties galiojimo laikotarpiu išimtinai siejo su buto pirkimo – pardavimo sandorio sudarymo pas notarą data. Su šia pozicija ieškovas nesutinka, mano, kad turėjo būti taikomi sandorio šalims privalomi sąžiningo elgesio principai. Tai, kad atsakovė sutarties galiojimo laikotarpiu aktyviai ruošėsi sudaryti sandorį, matosi iš notarui pateiktų dokumentų, reikalingų sandoriui sudaryti, kurių surašymo data nuo 2014-07-23 iki 2014-07-31 d. Apelianto tvirtinimu, pavedimo sutarties 3.2 punkto sąlyga yra sąžininga. Taip pat nurodė, kad teismas, spręsdamas dėl ieškovui priklausančio atlygio ir jo dydžio, galėjo taikyti proporcingumo principą, vertindamas sutarties terminą ir sutartinio atlygio dydį.

9Atsiliepimu į skundą atsakovė nurodė, kad skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, jog remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais – 2014 m. balandžio 25 d. pavedimo sutartimi bei liudytojų parodymais, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tarp šalių sudarytos paslaugų sutarties galutinis tikslas buvo parduoti butą, tuo tarpu ieškovo teiginiai apsiriboja tik fakto apie atsakovo turto reklamavimą internete, įrodinėjimu. Atsakovė neketino įsigyti iš ieškovo reklaminių paslaugų, ją domino nekilnojamojo turto pardavimas. Ieškovas pirkėjo nesurado, preliminarios sutarties su pirkėju nesudarė, atsakovės apie jokio pirkėjo suradimą neinformavo, jokio akto apie kokio nors pirkėjo patvirtinimą, kad jis nekilnojamąjį turtą apžiūrėjo, nepateikė. Neįrodyti ieškovo argumentai, kad atsakovė tariamai siekė pati susisiekti su potencialiu pirkėju ir tokiu būdu apeiti ieškovą, kaip tarpininką. Bylos įrodymai patvirtina, kad atsakovė nieko nežinojo apie jokių potencialių pirkėjų, tame tarpė D. Č. bendravimą telefonu su ieškovo vadovu, nes atsakovės niekas niekada neinformuodavo apie tai ir joks bendravimas iš ieškovo pusės su ja nevyko. L. Č. taip pat patvirtino, kad atsakovės parduodamą butą jam padėjo surasti jo draugė J. Š., kuriai informaciją pateikė jos bendradarbė, ir kad ne jis pats, o jo draugė rado butą, apžiūrėjo jį ir bendravo su atsakove. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nesuteikė paslaugų atsakovei, už kurias galėtų būti atlygis, numatytas 5.1 punkte. Dėl atsakovės A. B. sutuoktinio V. B. teisės nutraukti paslaugų sutartį atsakovės vardu nurodė, kad tarp ieškovo ir sutuoktinių buvos susiklosčiusi praktika, kad ieškovui tiko, jog atsakovės šeimos nariai vieni už kitus pasirašydavo dokumentus ir atlikdavo kitus veiksmus santykiuose su ieškovu. Ieškovo elgesys liudija, kad jis pripažino pranešimą dėl sutarties nutraukimo, nes pašalino skelbimus dėl parduodamo buto reklamos, neprašė pateikti iš sutuoktinės įgaliojimo. Dėl nurodyto pagrįsta teismo išvada, kad sutarties nutraukimas neprieštaravo atsakovės interesams. Atsakovės sutuoktinio veikimas žmonos vardu be rašytinio įgaliojimo nepažeidė ieškovo teisių ir teisėtų interesų, nes apeliantas neginčija atsakovės teisės nutraukti sutartį. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas tinkamai ištyrė rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus ir pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad sutartis nutraukta nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovės tvirtinimu, Pavedimo sutarties 3.2 punktas, kuris nustatė, kad atsakovė įsipareigoja sumokėti 2 896,20 Eur paslaugų kainą, tuo atveju, jeigu ji pati suras pirkėją, yra nesąžininga, prieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei, įteisinanti nepagrįstą praturtėjimą bei apribojo atsakovės, kaip vartotojos, teisę laisvai disponuoti savo turtu. Atsakovė sutartį sudarė prisijungimo būdu, ieškovui naudojant standartinę, iš anksto parengtą sutarties formą. Todėl minėta sutarties 3.2 punkto nuostata yra niekinė ir negaliojanti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas.

12Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo pateikto apeliacinio skundo ribose.

13Dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su ieškovo suteikta paslauga pagal Pavedimo sutarties 4.2 punktą.

14Pirmosios instancijos teismas šioje dalyje ieškovės reikalavimą laikė nepagrįstu, motyvuodamas tuo, kad ieškovė nepateikė įrodymų ir byloje nėra nustatyta, kad atsakovei priklausantį butą nupirko būtent ieškovės surastas pirkėjas D. Č., nes jis bei kiti liudytojai byloje šio fakto nepatvirtino. Apeliacinės instancijos teismas šiuos pirmosios instancijos teismo argumentus pripažįsta pagrįstais.

15CK 6. 189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Tarpininkavimo paslaugų sutartis – viena iš paslaugų sutarčių, kuria pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

16Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytos tarpininkavimo paslaugų sutarties dalykas – ieškovo, kaip profesionalo, paslaugos surandant atsakovės fizinio asmens nekilnojamojo turto pirkėją. Pagal aptariamą sutartį, atsakovė pavedė apeliantui vykdyti pirkėjų paiešką nekilnojamam turtui – 3 kambarių butui (duomenys neskelbtini., bei sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Įgaliotinio pareigos pagal sutarties 2 punktą apėmė tame tarpe ir: pirkėjų paiešką, konsultavimą turto pardavimo klausimais, vykdymą nekilnojamojo turto pardavimo reklaminės kompanijos, informavimu apie kiekvieną surastą potencialų nekilnojamojo turto pirkėją, dalyvavimas derybose su potencialiu pirkėju derinant Nekilnojamojo turto pardavimo sutarties sąlygas, parengimas preliminarių sutarčių, avansinės įmokos priėmimas ir jos perdavimas įgaliotojui bei kitų veiksmų atlikimas, būtinų nekilnojamojo turto pardavimui. Pagal sutarties 4.2 punktą paslaugos laikomos suteiktomis ir įgaliotinis įgyja teisę į atlyginimą, jeigu įgaliotinis suranda pirkėją sutarties sudarymo metu ir šis įgaliotinio surastas pirkėjas pasirašo preliminarią ar nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį šios sutarties galiojimo metu ar per 12 mėnesių nuo jos pasibaigimo ar nutraukimo. Taigi, atlyginimas mokamas už ieškovo surastą pirkėją, kuriam yra parduodamas nekilnojamas turtas, todėl apeliantui tenka pareiga įrodyti faktą, kad su jo surastu pirkėju D. Č. buvo pasirašyta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis. Pažymėtina ir tai, kad pagal sutarties 2.1.5 punktą, apeliantas įsipareigojo informuoti įgaliotoją apie kiekvieną surastą nekilnojamojo turto pirkėją, o pagal 4.1 potencialus pirkėjas yra laikomas surastu įgaliotinio, jeigu pirkėjas yra raštu patvirtinęs, kad nekilnojamąjį turtą apžiūrėjo, t.y. yra pasirašęs nekilnojamojo turto apžiūros aktą šios sutarties galiojimo metu – duomenų apie tokių pareigų vykdymą į bylą nėra pateikta. Kolegijos vertinimu, šios aplinkybėms pagrįsti apeliantas nepateikė įrodymų (CPK 178 str.), nes jo poziciją byloje paneigia šių įrodymų visuma – atsakovės paaiškinimai, liudytojų D. Č., J. Š. parodymai. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pripažįstami pagrįstais apelianto skundo argumentai, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovės butą nupirko ieškovo surastas pirkėjas.

17Dėl reikalavimo priteisti atlyginimą pagal Pavedimo sutarties 3.2 punktą

18Apelianto vertinimu, teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl pavedimo sutarties nutraukimo fakto. Taip pat nurodo, kad pavedimo sutarties 3.2 punkto sąlyga yra sąžininga. Apelianto nuomone, teismas, spręsdamas dėl ieškovui priklausančio atlygio ir jo dydžio, galėjo taikyti proporcingumo principą, vertindamas sutarties terminą ir sutartinio atlyginimo dydį.

19Pagal Pavedimo sutarties 3.2 punktą, tuo atveju, jeigu įgaliotojas savarankiškai ar per trečiuosius asmenis perleidžia nekilnojamąjį turtą sutarties galiojimo metu ne įgaliotinio surastam pirkėjui, įgaliotojas įsipareigoja sumokėti įgaliotiniui atlyginimą, numatytą sutarties 5.1 punkte. Įgaliotojas patvirtina, kad ši sąlyga yra individualiai su juo aptarta, taip pat pareiškia, kad sutinka su mokėtinos sumos dydžiu, mano, kad ji teisinga ir pagrįsta. Atsakovės nuomone, minėtas sutarties punktas, kuris nustatė, kad ji įsipareigoja sumokėti 2 896,20 Eur paslaugų kainą ieškovei net ir tuo atveju, jeigu ji pati suras turto pirkėją, yra nesąžininga, prieštaraujanti viešąjai tvarka ir gerai moralei, įteisinanti nepagrįstą praturtėjimą bei apribojo atsakovės, kaip vartotojos teisę laisvai disponuoti savo turtu. Apeliantės nuomone, ši sutarties sąlyga yra sąžininga. Šių apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais.

20Pažymėtina, kad sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 – 6.195 straipsniuose, nustato tam tikrus esminius principus, kuriais vadovaujantis turi būti sprendžiama dėl sutarčių rūšies, pobūdžio, padarinių, sąlygų tikrosios prasmės. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, nustatant tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, aiškindamas įstatymo įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, formuoja praktiką, kad, siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus, dažniausiai nepakanka remtis vien lingvistiniu sutarties nuostatų aiškinimu, būtina nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą: kokia yra sutarties esmė, tikslas, kaip elgėsi šalys, sudarydamos sutartį ir po jos sudarymo, koks yra sutarties sąlygų tarpusavio ryšys ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2011). Pažymėtina, kad nurodytos sutarčių aiškinimo taisyklės kartu įpareigoja teismą nustatyti, ar sutartyje nėra neteisėtų sąlygų, kurios sudarytų pagrindą spręsti dėl sutarties galiojimo. Jeigu tokios sąlygos nustatomos, teismas sandorio negaliojimo klausimą išsprendžia ex officio (CK 1.78 straipsnio 4 dalis).

21Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas – už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi esminis atlygintinų paslaugų sutarties požymis yra nematerialaus pobūdžio paslaugų, už kurias sumokamas atlygis, teikimas. Paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi. Paslaugų sutarties vykdymas grindžiamas CK 6.718 straipsnyje įtvirtintu kliento interesų prioriteto principu, kuris paslaugos vykdytoją įpareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-57/2012). Sutartys sudaromos ir vykdomos jų šalims bendradarbiaujant, kiekviena šalis privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158, 6.200 straipsniai). Sąžiningumo principas yra fundamentalus sutarčių teisės principas, kuriuo turi būti vadovaujamasi visuose sutartinių santykių etapuose; šalys negali jo atsisakyti ar apriboti jo taikymą (CPK 6.158 straipsnio 2 dalis). Sąžiningumo principas ypač aktualus vartojimo sutartiniuose santykiuose, nes vartotojas dėl patirties, specialių žinios stokos turi palyginti mažesnes galimybes tinkamai įgyvendinti savo interesų apsaugą. Nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse draudimą ir sąžiningumo kontrolę įtvirtina CK 6.188 straipsnis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais ex officio turi įvertinti iš vartojimo teisinių santykių kylančios sutarties sąlygas pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. ir kt. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt. v. AB Grigiškės, bylos Nr. 3K-3-211/2008).

22Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas yra savo veiklos profesionalas, teikiantis paslaugas nekilnojamojo turto srityje, atsakovė - vartotoja, sutartį sudariusi prisijungimo būdu. Kolegijos vertinimu, Pavedimo sutarties 3.2 sąlyga, pagal kurią „Tuo atveju, jeigu Įgaliotojas savarankiškai ar per trečiuosius asmenis parduoda/perleidžia nekilnojamąjį turtą sutarties galiojimo metu ne Įgaliotinio surastam pirkėjui, Įgaliotojas įsipareigoja sumokėti Įgaliotiniui atlyginimą, numatytą sutarties 5.1 punkte“ yra nesąžininga, nes pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, nes atsakovė privalo sumokėti lygiavertį atlyginimą ieškovui už nesuteiktą pagal sutartį paslaugą, kokį ji būtų mokėjusi už tinkamą sutarties įvykdymą. Dėl nurodytų aplinkybių, ši sutarties sąlyga pripažintina nesąžininga (CK 1.5 str, 6.228 4 str. 3 d., 8 d., 9 d.).

23Dėl kitų apelianto skundo argumentų kolegija nepasisako, kaip neturinčių įtakos teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui.

24Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų. Spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010 m. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo). Kolegijos vertinimu, šiuo atveju atsakovės patirtos išlaidos advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, neviršija rekomenduojamų dydžių, yra realios ir pagrįstos, pagrindų jas mažinti nėra nustatyta. Dėl nurodyto, atmetus apeliacinį skundą, atsakovei iš ieškovės priteistina 300 Eur bylinėjimosi išlaidų

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

26Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

27Pripažinti šalių pasirašytos 2014 m. balandžio 25 d. Pavedimo sutarties 3.2 punkto sąlygą „ Tuo atveju, jeigu Įgaliotojas savarankiškai ar per trečiuosius asmenis parduoda/perleidžia nekilnojamąjį turtą sutarties galiojimo metu ne Įgaliotinio surastam pirkėjui, Įgaliotojas įsipareigoja sumokėti Įgaliotiniui atlyginimą, numatytą sutarties 5.1 punkte“ nesąžininga.

28Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ atsakovei A. B. 300 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės A. B. 2896 Eur (10 000 Lt)... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, ieškovė nepagrįstai reikalauja atlygio, nes... 6. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 7. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Švenčionių rajono apylinkės... 9. Atsiliepimu į skundą atsakovė nurodė, kad skundas atmestinas kaip... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas... 13. Dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su ieškovo suteikta paslauga... 14. Pirmosios instancijos teismas šioje dalyje ieškovės reikalavimą laikė... 15. CK 6. 189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 16. Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytos tarpininkavimo paslaugų sutarties... 17. Dėl reikalavimo priteisti atlyginimą pagal Pavedimo sutarties 3.2 punktą ... 18. Apelianto vertinimu, teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas,... 19. Pagal Pavedimo sutarties 3.2 punktą, tuo atveju, jeigu įgaliotojas... 20. Pažymėtina, kad sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 –... 21. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 22. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas yra savo veiklos profesionalas,... 23. Dėl kitų apelianto skundo argumentų kolegija nepasisako, kaip neturinčių... 24. Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 300 Eur bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimą... 27. Pripažinti šalių pasirašytos 2014 m. balandžio 25 d. Pavedimo sutarties... 28. Priteisti iš ieškovo A. B. įmonės „Namudė“ atsakovei A. B. 300 Eur...