Byla e2A-1157-302/2015
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo aptarnavimo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5291-653/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP TRAVEL“ ieškinį atsakovei uždarai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“, trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“, dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „ZIP TRAVEL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) pripažinti neteisėtu atsakovės Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, pirkimo dokumentų Pasiūlymo formą; 2) nutraukti atsakovės Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, viešojo pirkimo procedūras; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, jog atsakovės Konkurso sąlygos neteisėtai apribojo galimybę sąžiningai varžytis su kitais tiekėjais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo atsakovės konkurse, kadangi atsakovė numatė išrinkti 4 geriausius kelionių organizavimo paslaugų pasiūlymus ne pagal realias siekiamų įsigyti paslaugų kainas, bet tik pagal kelionių agentūros aptarnavimo mokestį, kuris įprastai būna siūlomas minimalus, pvz., 0,01 euro centas, kas sudaro sąlygas tiekėjams konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ne pagal savo kompetenciją teikiant perkančiajai organizacijai labiausiai jos poreikius atitinkančias paslaugas už geriausią kainą, bet pagal pasiūlymo pateikimo laiką. Ieškovės teigimu, Konkurso ydingumo nagrinėjamu atveju nepaneigia ir tai, jog šiame pirkime atsakovė numatė organizuoti derybas, nes sudarius tiekėjams galimybę varžytis pagal mažiausios galimos vertės (0,01 euro cento) aptarnavimo mokesčius be PVM, tokios derybos iš esmės yra beprasmės – savo pasiūlyme nurodę mažiausius galimus 1 cento be PVM aptarnavimo mokesčius tiekėjai nėra suinteresuoti derybų metu kelti savo pasiūlymo kainos, nes tokiu atveju rizikuoja pirkimą pralaimėti. Be to, ieškovė pažymėjo, kad atsakovė nesilaikė Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, išdėstytų 2011-11-30 pranešime, patvirtintų 2007 m. rugsėjo 18 d. viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu nr. 1S-45.

5Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų tarnyba savo rekomendacijose yra nurodžiusi, vykdant kelionių organizavimo paslaugų viešuosius pirkimus, naudoti vieną iš dviejų alternatyvių modelių: preliminariąsias sutartis su keliais tiekėjais arba fiksuoto įkainio sutartis. Pirkimo vykdymui, įvertinus perkamų paslaugų specifiką ir kainodarą, nagrinėjamu atveju buvo pasirinktas toks modelis - sudaryti ne vieną sutartį, o preliminariąsias sutartis su 4 mažiausią kainą pasiūliusiais dalyviais bei sutarties vykdymo metu atlikti atnaujintą varžymąsi, pateikiant konkretų užsakymą, kuriame nurodoma tiksli su paslaugomis susijusi informacija. Šis modelis pasirinktas, nes kelionių agentūros neturi galimybių pačios nustatyti ir apskaičiuoti bei pasiūlyti aviabilieto ar viešbučio fiksuotos kainos konkrečiu maršrutu, kad tokia kaina galiotų mėnesį ar metus.

6Trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“ prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovės argumentus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino neteisėta atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdomo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, pirkimo dokumentų Pasiūlymo formą, taip pat šias pirkimo procedūras nusprendė nutraukti bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

9Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad atrenkant tiekėjus tik pagal jų nurodytą aptarnavimo mokestį, kuris susijęs su nedidele pirkimo objekto dalimi, ir nenustačius jokių bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms, atsakovė neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešojo pirkimo principų įgyvendinimo, bei sąlygų racionaliam lėšų panaudojimui, siekiant įsigyti atsakovės poreikius atitinkančias paslaugas už mažiausią kainą. Teismo nuomone, tokia konkurso eiga, kuomet faktiškai nėra jokio tiekėjo rungimosi nei dėl pasiūlymo kainos, nei dėl siūlomų paslaugų turinio prieštarauja viešojo pirkimo tikslams, o tiekėjų atranka preliminarių sutarčių sudarymui tampa formali. Tai, kad vėliau su atrinktais tiekėjais, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys, bus atnaujinamas varžymasis, teismo vertinimu, nereiškia, jog viešojo konkurso metu neturi būti atrinkti pigiausi atitinkantys konkurso sąlygas pasiūlymai. Atsakovės argumentai apie konkurso sąlygų atitikimą Viešųjų pirkimo tarnybos rekomendacijoms buvo atmesti kaip teisiškai nereikšmingi, nes jos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir turi būti taikomos, atsižvelgus į konkrečiai perkamą pirkimo objektą. Be to, teismas pažymėjo, kad šiuo atveju atsakovė taip pat nenurodė jokių argumentų, paneigiančių Viešųjų pirkimų išvadoje nurodytų aplinkybių apie galimybę nustatyti pirkimo dokumentuose tam tikrą kainodaros būdą, siekiant objektyviai įvertinti pasiūlymus, atsižvelgiant į visų Pirkimo objekto sudėtinių dalių kainas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad ieškovės nustatytos pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto apibūdinimu bei pasiūlymų vertinimo kainodara, pažeidžia tiekėjų konkurenciją, viešojo pirkimo principus ir tikslus.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą.

12Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

131. Pirkimo dokumentacija buvo parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas pripažinti Pirkimo sąlygas neteisėtomis yra teisiškai nepagrįstas. Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos reglamentuoja pirkimo objekto, kuris pasižymi specifiškumu, įsigijimo tvarką, todėl nagrinėjamu atveju jos negali būti vertinamos kaip teisiškai nereikšmingos. Bet kuriuo atveju Pirkimo dokumentai buvo parengti ne vien tik vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis, bet ir įvertinus šiuo klausimu aktualią teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-272/2013), pirkimo objekto specifiką, UAB „Amadeus Lietuva“ pateiktą informaciją. Įvertinus perkamų paslaugų specifiką ir kainodarą, pirkimo vykdymui pasirinktas modelis – sudaryti ne vieną sutartį, o preliminarias sutartis su 4 mažiausią kainą pasiūliusiais dalyviais bei sutarties vykdymo metu atliekant atnaujintą varžymąsi, pateikiant konkretų užsakymą, kuriame nurodoma tiksli su paslaugomis susijusi informacija. Tokio modelio pasirinkimas užtikrina VPĮ 3 straipsnyje nustatyto tikslo įgyvendinimą, t.y. tikslas pasiekiamas atnaujinto varžymosi metu, kada tiekėjai varžosi tarpusavyje dėl konkrečių reikalingų paslaugų mažiausios kainos.

142. Pirmos instancijos teismo siūlomas kainų tikrinimas neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, kuriose siūloma tikrinimą atlikti tik nepriklausomiems ekspertams, kadangi vienintelis rinkoje esantis nepriklausomas ekspertas atsisakė tikrinti tokią informaciją. Vilniaus apygardos teismas formaliai vertino į bylą pateiktą medžiagą ir argumentus, kad ginčo Pirkime taikoma pasiūlymų vertinimo tvarka pasirinkta todėl, kad buvo nustatyta, jog bilietų kainos atitinkamą dieną visiems tiekėjams yra vienodos, kadangi jos yra nustatytos bilietų rezervavimo sistemoje, o tiekėjai neturi teisės siūlyti bilietų kitomis kainomis. Pirmos instancijos teismas neįvertino ir tos aplinkybės, jog visi Pirkime dalyvavę tiekėjai naudojasi ta pačia UAB „Amadeus Lietuva“ administruojama aviabilietų rezervavimo sistema. Tiekėjai dalyvaujantys tokio pobūdžio pirkimuose, realiai dali daryti įtaką tik vienam dydžiui – jų pačių taikomam administravimo mokesčiui, o visos kitos kainos sudedamosios dalys, t.y. aviabilietų kainos, viešbučių kainos ir t.t., nepriklauso nuo kelionių organizatoriaus.

15Ieškovė UAB „ZIP TRAVEL“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo ji atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

171. Pirmos instancijos teismas konstatavęs, jog atsakovės nustatytos pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto apibūdinimu bei pasiūlymų vertinimo kainodara, pažeidžia tiekėjų konkurenciją, viešojo pirkimo principus ir tikslą, pagrįstai nusprendė toliau detaliai nenagrinėti ginčo pirkimo dokumentų atitikimo Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijoms, kurios savo pobūdžiu laikytinos išvestiniu teisės šaltiniu jas lyginant su Viešųjų pirkimų įstatymu. Be to, apeliantė niekaip nepagrindė, kokią įtaką ginčijamam teismo sprendimui turi viena ar kita Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų nuostata. Nors Viešųjų pirkimų tarnyba ir rekomenduoja tokio pobūdžio pirkimuose sudaryti preliminariąsias sutartis su keliais konkurso laimėtojais, kurias vykdant būtų atnaujinami tiekėjų varžymaisi, tačiau tai savaime nepaneigia poreikio įgyvendinti kitas Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas dėl pirkimo objekto apibūdinimo ir tiekėjų atrankos reikalavimų. Rekomendacijų trečiame skyriuje nustatyta eilė nuostatų, kokie reikalavimai turėtų būti keliami pasiūlymų parengimui. Šių reikalavimų esmė ta, jog tiekėjai turėtų nurodyti realias siūlomų paslaugų atitinkamais maršrutais kainas, kurios turėtų būti pagrindžiamos, diferencijuojamos pagal maršrutų svarbos koeficientus. Tokiu būdų tiekėjai realiai sąžiningos konkurencijos sąlygomis galėtų varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo savo pasiūlymais įrodydami realius savo gebėjimus siūlyti ir parduoti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias paslaugas mažiausiomis kainomis.

182. Atsakovės pasirinktas konkurso modelis neužtikrina, kad keturi mažiausius administravimo mokesčius pasiūlę ir konkursą laimėję tiekėjai parduos perkančiajai organizacijai keliones pigiau nei likusieji, dalyvavę konkurse, tačiau jo nelaimėję. Toks atsakovės pasirinktas konkurso modelis ne tik, kad neįgyvendina pagrindinio viešojo pirkimo tikslo, tačiau kartu pažeidžia ir pagrindinius viešojo pirkimo principus, t.y. skaidrumo, proporcingumo, lygiateisiškumo bei iš jo išplaukiantį veiksmingos ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos.

193. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ne tik nepriekaištingai taikė pamatines viešųjų pirkimų teisės normas, tačiau laikėsi ir teismų formuojamos praktikos šiuo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-198/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-272/2013, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimas, priimtas c.b. Nr. 2-3891-603/2014, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimas, priimtas c.b. Nr. e2-3846-590/2015).

204. Apeliantas visiškai ydingai apeliacinį skundą grindžia ta aplinkybe, kad toje pačioje lėktuvų bilietų rezervacinėje sistemoje lėktuvų bilietų kainos visiems tiekėjams tą pačią dieną yra nurodomos vienodos, o visi pirkime dalyvavę tiekėjai naudojasi ta pačia – UAB „Amadeus Lietuva“ administruojama aviabilietų rezervavimo sistema. Tai, kad visi pirkime dalyvavę tiekėjai naudojasi UAB „Amadeus Lietuva“ aviabilietų rezervavimo sistema visiškai nereiškia, kad jie negali tokio pobūdžio konkursuose pasiūlyti aviabilietų, platinamų per kitas aviabilietų rezervavimo sistemas. Be to, yra kelionių agentūrų, kurios individualių susitarimų su oro skrydžių bendrovėmis pagrindu siūlo perkančiosioms organizacijoms aviabilietus sutartinėmis su oro skrydžių bendrovėmis kainomis, kurios nėra prieinamos aviabilietų rezervacinėse sistemose. Priklausomai nuo bilietų savybių jų kainos taip pat labai skiriasi. Taigi netgi darant prielaidą, kad visos pirkime dalyvaujančios agentūros išimtinai naudosis vienintele bilietų rezervavimo sistema, tai jokiu būdu nelemtų to, jog visos kelionių agentūros pateiktų vienodos kainos pasiūlymus.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

23Dėl faktinių bylos aplinkybių

24Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gegužės 28 d. atsakovė paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, sąlygas. Remiantis šiomis konkurso sąlygomis, atsakovė numatė ją įgaliojusiai organizacijai –

25AB „Lietuvos dujos“ organizuoti skelbiamą supaprastintą pirkimą (Pirkimo Nr. 163819) (Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.1, 1.2 p.) siekiant pirkti šias kelionių organizavimo paslaugas: lėktuvų, kitų transporto priemonių bilietų rezervavimo ir pardavimo, viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo ir apgyvendinimo juose, kitas kelionių organizavimo paslaugas – vizų įforminimo bei išdavimo organizavimo, kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo, autobusų, traukinių ir vandens transporto bilietų rezervacijos ir pardavimo, transporto nuomos, gidų ir pan. (Techninės specifikacijos 2.1 – 2.3 p.). Konkurso sąlygomis yra patvirtinta pasiūlymo forma bei jo pildymo taisyklės (Pasiūlymo formos 5.2 p.), kur nustatyta, kad tiekėjai savo pasiūlyme turi nurodyti tik aptarnavimo mokesčius už skrydžio bei apgyvendinimo viešbučiuose apgyvendinimo paslaugas, o aptarnavimo mokestis be PVM negali būti išreikštas neigiamu skaičiumi arba lygus nuliui. Remiantis šiais aptarnavimo mokesčiais turėjo būti atrinkti 4 konkurso laimėtojai (Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 p.), taikant mažiausios kainos kriterijų (Specialiųjų konkurso sąlygų 5.1 punktas), o esant vienodos kainos pasiūlymų, pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui (Bendrųjų konkurso sąlygų 12.6 p. papunktis b). Ieškovė 2015-06-10 pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nesutiko dėl pirkimo sąlygų – pirkimo objekto tinkamo apibūdinimo bei nustatytos paslaugų vertinimo kainodaros. Atsakovė su pretenzija nesutiko, ją išnagrinėjo ir 2015-06-18 atmetė. Ieškovė UAB „ZIP TRAVEL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovės Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, pirkimo dokumentų Pasiūlymo formą bei nutraukti atsakovės Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo, siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis, viešojo pirkimo procedūras. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir ieškinio reikalavimus, sprendė, jog atrenkant tiekėjus tik pagal jų nurodytą aptarnavimo mokestį, kuris susijęs su nedidele pirkimo objekto dalimi, ir nenustačius jokių bent preliminarių reikalavimų perkamoms paslaugoms, atsakovė neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešojo pirkimo principų įgyvendinimo.

26Dėl viešųjų pirkimų

27Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Be to, VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, tai yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

28Taigi, atsižvelgiant į apeliacinio skundo turinį, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar atsakovė laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų ir principų.

29Dėl ginčo esmės

30Kaip matyti iš Konkurso sąlygų, nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygomis pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus – aptarnavimo mokestis, kuomet vertinama ne pirkimo objekto sudėtinių dalių kaina (įkainiai), o tik tiekėjo taikomas aptarnavimo mokestis. Remiantis aptarnavimo mokesčio dydžiu, turėjo būti atrinkti 4 konkurso laimėtojai, taikant mažiausios kainos kriterijų, o esant vienodos kainos pasiūlymų, pirmenybė pagal Konkurso sąlygas teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui. Vertinant vien šių Konkurso sąlygų turinį izoliuotai nuo kitų ginčo Konkurso sąlygų, būtų galima sutikti tiek su ieškove, tiek su pirmos instancijos teismu, kad pagal formuojamą kasacinę praktiką minėtas pirkimo sąlygas būtų pagrindas pripažinti neteisėtomis, kadangi akivaizdu, jog jos sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pateikti vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta tik dėl pasiūlymų pateikimo momento, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Tačiau, kaip matyti iš Konkurso sąlygų, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, įvertinusi perkamų paslaugų specifiką ir kainodarą, pasirinko galimybę sudaryti ne vieną sutartį, o preliminariąsias sutartis su keturiais mažiausią kainą pasiūliusiais teikėjais, bei sutarties vykdymo metu atlikti atnaujintą varžymąsi, pateikiant konkretų užsakymą, kuriame nurodoma tiksli su perkamomis paslaugomis susijusi informacija. Nagrinėjamo klausimo kontekste negalima ignoruoti to, kad kasacinis teismas vienoje iš jau minėtų nutarčių, kuriose yra konstatavęs, jog neteisėtomis pripažįstamos tokios pirkimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pateikti vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta tik dėl pasiūlymų pateikimo momento, be kita ko, yra pažymėjęs ir tai, kad šiuo specifiniu atveju perkančiosios organizacijos galėtų tokio pobūdžio paslaugas, kaip ir nagrinėjamu atveju, įsigyti preliminariųjų sutarčių pagrindu vėliau kiekvienam atitinkamam skrydžiui atnaujindamos varžymąsi tarp prieš tai atrinktų tiekėjų arba kitais teisėtais, VPĮ įtvirtintais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Esant tokiems Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimams, teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo nesutikti su apeliante, kad šiuo konkrečiu atveju jos pasirinktas modelis, kai sudaroma ne viena sutartis, o preliminarios sutartys su keturiais mažiausią kainą pasiūliusiais tiekėjais, bei sutarties vykdymo metu atnaujinant varžymąsi, kai yra pateikiamas konkretus užsakymas, užtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytą pirkimo tikslą. Šis tikslas pasiekiamas būtent atnaujinto varžymosi metu, kada tiekėjai varžosi tarpusavyje dėl konkrečių perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų mažiausios kainos.

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija negali sutikti su pirmos instancijos teismo skundžiamame sprendime pateikta išvada, jog apeliantės parengtos Konkurso sąlygos pažeidžia tiekėjų konkurenciją, viešojo pirkimo principus ir tikslą. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai neįvertino perkančiosios organizacijos argumento, jog, nustatant aptarnavimo mokesčio dydį, tiekėjai, su kuriais sudaroma preliminarioji sutartis, įsipareigoja jo nedidinti, o vykdant konkretų atnaujintą varžymąsi dėl realių perkančiosios organizacijos užsakomų paslaugų, tiekėjai kiekvienu konkrečiu atveju konkuruos dėl tokių paslaugų kainos, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų, pateiktų jau minėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013.

32Konstatavus, jog atsakovės nustatytos pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto apibūdinimu bei pasiūlymų vertinimo kainodara, nepažeidžia tiekėjų konkurencijos, viešojo pirkimo principų ir tikslų, ieškovės argumentai, jog atsakovė Pirkimo dokumentuose galėjo numatyti preliminarius kelionių maršrutus, preliminarias kelionių nurodytais maršrutais apimtis, kelionių trukmės variantus ir t.t., vertintini tik kaip pasiūlymai, kaip perkančiosios organizacijos, vykdančios tokio pobūdžio pirkimus, galimai galėtų patobulinti konkursų sąlygas, tačiau vien tai, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į ginčo Konkurso sąlygas neįtraukė detalesnio pirkimo objekto apibūdinimo, nesudaro pakankamo pagrindo tokias Konkurso sąlygas pripažinti neteisėtomis.

33Be to, pastebėtina, kad ieškovės nurodomo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3891/2014, bei 2015 m. balandžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3846-590/2015, ir šios nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi, kadangi nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Konkurso sąlygose yra įtvirtinusi atnaujintą varžymąsi, kuriuo metu varžosi keturi mažiausias kainas pasiūlę tiekėjai, su kuriais buvo sudarytos preliminariosios sutartys, tuo tarpu minėtose Vilniaus apygardos teismo bylose tokios sąlygos nebuvo, kas iš esmės ir keičia situacijos teisinį vertinimą.

34Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

35Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Spręstina, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

36Dėl bylos procesinės baigties

37Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog pirmos instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013, pateiktais išaiškinimais, todėl bylą išsprendė neteisingai. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra teisinis pagrindas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

39Ieškinį atmetus, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 149, 150 str.).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, perskirstymo

41Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, ieškovės ieškinį atmetant, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos.

42Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikinamas ir ieškovės ieškinys yra atmetamas, daro išvadą, kad ieškovė praranda savo teisę į pirmos instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

43Atmetus ieškinį, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovei ir trečiajam asmeniui. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo įrodymų, patvirtinančių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, teismui pateikę nebuvo, todėl jos jiems ir nepriteistinos.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

45Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

46Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad atsakovei iš ieškovės UAB „ZIP TRAVEL“ priteistinas jos už apeliacinį skundą, kuris yra tenkinamas, sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 289 Eur.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „ZIP TRAVEL“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“, trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“, dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis bei konkurso nutraukimo atmesti.

49Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

50Iš ieškovės UAB „ZIP TRAVEL“ (j.a.k. 135474614) atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (j.a.k. 303359627) priteisti 289 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „ZIP TRAVEL“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Nurodė, jog atsakovės Konkurso sąlygos neteisėtai apribojo galimybę... 5. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 6. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos dujos“ prašė ieškinį atmesti, palaikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 9. Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ apeliaciniu skundu prašo... 12. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 13. 1. Pirkimo dokumentacija buvo parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 14. 2. Pirmos instancijos teismo siūlomas kainų tikrinimas neatitinka Viešųjų... 15. Ieškovė UAB „ZIP TRAVEL“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo ji... 16. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 17. 1. Pirmos instancijos teismas konstatavęs, jog atsakovės nustatytos pirkimo... 18. 2. Atsakovės pasirinktas konkurso modelis neužtikrina, kad keturi mažiausius... 19. 3. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ne tik... 20. 4. Apeliantas visiškai ydingai apeliacinį skundą grindžia ta aplinkybe, kad... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gegužės 28 d. atsakovė paskelbė... 25. AB „Lietuvos dujos“ organizuoti skelbiamą supaprastintą pirkimą (Pirkimo... 26. Dėl viešųjų pirkimų... 27. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 28. Taigi, atsižvelgiant į apeliacinio skundo turinį, nagrinėjamu atveju svarbu... 29. Dėl ginčo esmės ... 30. Kaip matyti iš Konkurso sąlygų, nagrinėjamu atveju perkančiosios... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija negali sutikti su... 32. Konstatavus, jog atsakovės nustatytos pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo... 33. Be to, pastebėtina, kad ieškovės nurodomo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 34. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 36. Dėl bylos procesinės baigties... 37. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus,... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 39. Ieškinį atmetus, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmos instancijos... 41. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo... 42. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu... 43. Atmetus ieškinį, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 45. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 46. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir... 49. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi šioje... 50. Iš ieškovės UAB „ZIP TRAVEL“ (j.a.k. 135474614) atsakovei UAB „Verslo...