Byla 2-70/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto restruktūrizuojamos UAB „Baltijos pirkliai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios UAB „INTISTA“ pareiškimą patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Baltijos pirkliai“ restruktūrizavimo byloje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ginčas kilo dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje. Savo kreditorinį reikalavimą pareiškėjas grindė šalių sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu atliktais darbais, taip pat kitoje byloje priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Iš viso pareiškėjas prašė patvirtinti 324 131,67 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurį sudaro 304 610,39 Lt skola už atliktus darbus, 15 955,28 Lt dydžio delspinigiai už vėlavimą atsiskaityti ir kitoje byloje priteistos 3 566 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies: patvirtino 318 398,88 Lt dydžio finansinį reikalavimą, o kitą pareiškimo dalį atmetė. Teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 16 d. šalys sudarė statybos rangos sutartį. 2008 m. rugsėjo 12 d. kreditorius išsiuntė atsakovui atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymą bei informavo, kad nuo 2008 m. spalio 17 d. sutartį nutraukia. Atliktų darbų aktuose nurodyti konkretūs darbai ir jų kaina. 2008 m. spalio 28 d. kreditorius informavo atsakovą, kad atliktus darbus, nurodytus minėtuose atliktų darbų aktuose, perduoda vienašališkai. Atsakovas pateikė 2008 m. spalio 6 d. raštą kreditoriui, kuriame nurodoma, kad gautos sąskaitos ir atliktų darbų aktų patvirtinti negali, nes nurodyti darbai nepriduoti objekto techninei priežiūrai ir objekto užsakovui. Teismas pažymėjo, kad šis raštas nevertintinas, nes nebuvo pateiktas prie atsakovo paaiškinimų, be to, nepateikta įrodymų, kad raštas buvo siųstas kreditoriui. Todėl konstatuotina, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad darbai nebuvo atlikti arba atlikti su trūkumais, ir darytina išvada, jog nėra pagrindo pripažinti vienašališkus atliktų darbų aktus negaliojančiais. Taigi reikalavimas sumokėti už atliktus darbus yra pagrįstas ir tenkintinas. Teismas taip pat iš dalies tenkino reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir visiškai tenkino prašymą padidinti finansinį reikalavimą kitoje byloje priteistomis bylinėjimosi išlaidomis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

11Apeliantas RUAB „Baltijos pirkliai“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas nepateikė 2008 m. spalio 6 d. rašto išsiuntimo įrodymų, ir nepagrįstai šio rašto nevertino. Tai, kad aptariamą raštą kreditorius gavo, patvirtina tiek pats kreditorius, tiek su atskiruoju skundu pateikiamas pašto kvitas. Vien šio kvito nepateikimas nebuvo pakankamas pagrindas pripažinti, kad ginčo atliktų darbų aktai buvo nemotyvuotai nepasirašyti ir tai suteikė teisę kreditoriui vienašališkai juos pasirašyti bei reikalauti atsiskaityti. Kadangi atliktų darbų aktai buvo grąžinti nurodant aiškius atsisakymo pasirašyti motyvus, kreditorius prarado aptariamą teisę šiuos aktus pasirašyti vienašališkai ir reikalauti apmokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje bylos A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“,, bylos Nr. 3K-3-/2007; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005). Šiuo atveju būtent kreditoriui tenka pareiga įrodyti, kad jis ginčo darbus atliko tinkamai, o atsisakymas pasirašyti aktus buvo nepagrįstas. Tačiau kreditorius šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė.

12Pareiškėjas bankrutuojanti UAB „INTISTA“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepime pakartojami pirmosios instancijos teisme pateikti argumentai.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamas ginčas yra susijęs su rangovo vienašališkai pasirašyto darbų perdavimo akto teisinės galios aiškinimu, taip pat tinkamu įrodinėjimo pareigos tarp šalių paskirstymu.

15Teismų praktikoje pažįstama, kad užsakovas, atsisakydamas pasirašyti darbų perdavimo aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. „Rialsta“, byla Nr. 3K-3-317/2009; 2008 m. liepos mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje A. G. v. A. S., byla Nr. 3K-3-396/2008; 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonė „Era“, bylos Nr. 3K-3-530/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; ir kt.; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, byla Nr. 3K-3-17/2007; 2005 m. lapkričio 21 civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, byla Nr. 3K-3-597/2005).

16Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek nurodyta teismų praktika, tiek CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatos, tiek ir bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė (CPK 12, 178 straipsniai) leidžia teigti, kad, priešingai nei argumentuoja apeliantas, nagrinėjamu atveju esant vienašališkai perduotiems darbams ne pareiškėjas turi įrodyti, jog darbus atliko tinkamai, o būtent apeliantas privalo įrodyti pagrįstai atsisakęs pasirašyti pareiškėjo pateiktus atliktų darbų aktus, todėl vienašališkai pasirašyti aktai negalioja. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas, priešingai nei sprendė teismas, iš tiesų išsiuntė pareiškėjui raštą dėl atsisakymo priimti atliktų darbų aktus (b. l. 131-134). Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šiame rašte nurodomos aplinkybės, apelianto nuomone sudarančios pagrindą nepriimti atliktų darbų, egzistuoja iš tiesų. Taip pat neįrodyta, kad šios aplinkybės gali pateisinti atsisakymą priimti darbus. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog nors apeliantas savo atsikirtimuose ir nurodo, kad ginčo darbai buvo neatlikti ar atlikti netinkamai, šie motyvai minėtame rašte nebuvo pateikti. Įrodymų, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti pareiškėjo pateiktus atliktų darbų aktus, apeliantas nepateikė ir su atskiruoju skundu. Taigi konstatuotina, kad apeliantas neįrodė pagrįstai atsisakęs priimti pareiškėjo atliktus darbus, todėl teismui nebuvo pagrindo pripažinti vienašališkai pasirašytų darbų perdavimo aktų negaliojančiais, o tuo pačiu atsisakyti tvirtinti pareiškėjo finansinį reikalavimą.

17Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai