Byla 2-2496/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3082-260/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Pireka“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo viešojo pirkimo komisijos, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimo tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės“ kelių rekonstrukcijos darbai“ priimto sprendimo, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė, dalį, kuria į pasiūlymų eilę įtraukta ir laimėtoja paskelbta UAB „Pireka“, taip pat nutarimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija.

5Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti tolimesnes pirkimo procedūras ir perkančiosios organizacijos jau priimtų sprendimų vykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad pirkimų procedūrų sustabdymas būtų siejamas ne tik su atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, bet ir su visų savivaldybės gyventojų interesais. Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos lėšų, kurių įsisavinimo galimybės apribotų pirkimo procedūrų sustabdymas, o taip būtų pažeistas ir ekonomiškumo principas. Teismas nurodė, kad šias aplinkybes jau konstatavo Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-3059-260/2011, kurioje ieškinį dėl to paties pirkimo teisėtumo padavė kitas konkurso dalyvis, 2011 m. rugpjūčio 11 d. priimta nutartimi atmesdamas prašymą dėl analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įvertinęs šias aplinkybes, atsižvelgdamas į būtinybę gini viešąjį interesą, teismas sprendė, kad tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pagrindo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas skundžiamą nutartį motyvavo viešojo intereso gynimu, tačiau apelianto įsitikinimu, teismas neteisingai ir netinkamai aiškino bei nepagrįstai parinko viešojo intereso sąvoka ginamus prioritetus. Viešojo intereso sąvoką apima ir teisėtas pirkimui skirtų lėšų panaudojimas. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl Europos Sąjungos lėšų panaudojimo skaidrumo, o priėmė vienpusišką nutartį, kuri grindžiama tik ekonomiškumo pricipo pažeidimu.

112. Pirkimo dokumentų sąlygų 10 punkte nustatyta, kad darbai turės būti atlikti per 12 mėnesių nuo darbų pradžios. Pirkimo dokumentų sąlygose nėra reikalavimų ar papildomų duomenų, patvirtinančių, kad darbai privalo būti pradėti iki tam tikros datos. Todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad procedūrų sustabdymu bus apsunkinta Europos Sąjungos skiriamų lėšų įsisavinimo galimybė.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ prašo atskirąjį skundą patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Tretysis asmuo sutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai parinko viešojo intereso sąvoka ginamus prioritetus. Priešingai nei teigia teismas, viešasis interesas bus pažeistas netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, o ne jas taikant. Teismui atsakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra reali grėsmė, kad konkurse bus sudaryta pirkimo sutartis. Viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo.

142. Apeliantas teisingai nurodo, kad konkurso pirkimo dokumentų sąlygose nėra jokių reikalavimų pradėti atitinkamus darbus tam tikru terminu.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo nurodyti ieškinio argumentai patvirtina, kad ieškovas nesiekia būti pripažintas konkurso laimėtoju. Atsakovo nuomone, ieškovas piktnaudžiauja teisinės gynybos prieinamumo principu. Pirkimas vykdomas naudojant Europos Sąjungos fondų lėšas, darbų atlikimui numatyti griežti terminai, o bet koks pirkimo procedūrų sustabdymas pažeidžia ne tik Lazdijų rajono savivaldybės administracijos, kaip perkančiosios organizacijos interesus, bet ir projekto partnerių bei gyventojų viešąjį interesą.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Pireka“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymą. Atsižvelgiant į atsakovo vykdomo projekto tikslą, darytina išvada, kad projekto įgyvendinimas ir darbų atlikimas yra itin svarbus viešojo intereso požiūriu.

182. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad sustabdžius konkurso procedūras bus apsunkinta Europos Sąjungos skiriamų lėšų įsisavinimo galimybė. Neįsigijus konkursu perkamų statybos darbų, šiuos darbus atlikus pavėluotai arba neatlikus apskritai, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir jos gyventojai, valstybė ir visa visuomenė patirtų itin didelę žalą. Sustabdžius pirkimo procedūras, kyla reali grėsmė, kad projekto įgyvendinimo darbai nebus pradėti laiku, dėl ko gali būti prarastas Europos Sąjungos skirtas finansavimas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno apygardos teisme buvo pradėta kita civilinė byla pagal kito tiekėjo UAB „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl to paties konkurso rezultatų, kurioje teismas analogiškais motyvais atmetė UAB „Kauno keliai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Po to, kai nagrinėjamoje byloje ir kitoje byloje pagal UAB „Kauno keliai“ ieškinį buvo išspręsti klausimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylos buvo sujungtos. Atsižvelgiant į tai, kad abiejose byloje teismo nutartys dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės, atskirieji skundai ir atsiliepimai į juos motyvuojami iš esmės tais pačiais argumentais, teisėjų kolegija abiejose nutartyse (t. y. šioje byloje ir byloje Nr. 2-2502/2011) nurodo tuos pačius motyvus.

21Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (nagrinėjamoje byloje taikytina šio įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 straipsnio 5 dalis).

22Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo vykdomo konkurso tikslus, sprendė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas gali sąlygoti viešojo intereso pažeidimą, be to, sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovui gali nepavykti laiku įgyvendinti projekto, dėl ko gali būti prarastas Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtas finansavimas. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai parinko viešojo intereso sąvoka ginamus prioritetus, nes viešojo intereso sąvoką apima ir teisėtas pirkimui skirtų lėšų panaudojimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kurias grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes.

23Bylos duomenimis, atsakovas vykdo projekto „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimo tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės“ kelių rekonstrukcijos darbų pirkimo supaprastintą atvirąjį konkursą. Pirmosios instancijos teismas ir atsakovas viešuoju interesu laiko atsakovo ir Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius kuo operatyviau įgyvendinti vykdomą projektą, nes vykdomas projektas leis pagerinti vietos gyventojų gyvenimo sąlyga ir didinti vietovių patrauklumą užsieniečiams. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės) biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1761/2011). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo organizuojamame projekte numatytų paslaugų pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad sustabdžius pirkimo procedūras būtų pažeistas viešasis interesas. Priešingai, nesustabdžius pirkimo procedūrų, galėtų būti pažeistas viešasis interesas, nes būtų sudaryta galimybė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimu.

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pirkimo procedūrų nestabdymo būtinybę sieja ir su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo galimybe. Teisėjų kolegija pažymi, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, nagrinėjamu atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas gali nestabdyti pirkimų procedūrų tuo atveju, jeigu pagal bylos duomenis matyti, kad dėl pirkimų procedūrų sustabdymo organizuojamas konkursas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Vien faktas, kad vykdomam pirkimui yra skirtos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūras, negali būti laikomas pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimų procedūrų sustabdymo. Tik konkrečioje byloje nustačius, kad dėl sustabdytų pirkimo procedūrų nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų, galima laikyti, jog prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai. Būtent tokią teismų praktiką formuoja Lietuvos apeliacinis teismas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2011). Nagrinėjamoje byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo terminus, sąlygas ir pan. Pirkimo dokumentų sąlygose nustatyta, kad perkami darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo darbų pradžios, tačiau nėra reikalavimų ar papildomų duomenų, patvirtinančių, jog darbai privalo būti pradėti iki tam tikro termino. Dėl to teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje, kuri pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai, sudarys sąlygas negauti atsakovui Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdomam projektui.

25Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovo organizuojamo projekto „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimo tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės“ kelių rekonstrukcijos darbų pirkimo supaprastinto atvirojo konkurso (pirkimo Nr. 100832) procedūros sustabdytinos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės – sustabdyti atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos organizuojamo projekto „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimo tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės“ kelių rekonstrukcijos darbų pirkimo supaprastinto atvirojo konkurso (pirkimo Nr. 100832) procedūras.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti... 5. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m.... 10. 1. Teismas skundžiamą nutartį motyvavo viešojo intereso gynimu, tačiau... 11. 2. Pirkimo dokumentų sąlygų 10 punkte nustatyta, kad darbai turės būti... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ prašo... 13. 1. Tretysis asmuo sutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai... 14. 2. Apeliantas teisingai nurodo, kad konkurso pirkimo dokumentų sąlygose nėra... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Pireka“ prašo Kauno... 17. 1. Pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti... 18. 2. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad sustabdžius konkurso... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno apygardos teisme buvo pradėta kita... 21. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 22. Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo vykdomo konkurso... 23. Bylos duomenimis, atsakovas vykdo projekto „Pasienio keliai ateities... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pirkimo procedūrų... 25. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir...