Byla 2-2103/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą netaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-5765-661/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą netaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau taip pat vadinama – VRK, Vyriausioji rinkimų komisija) atviro konkurso sąlygomis vykdo pirkimą „Kompiuterinės technikos pirkimas“. Šiuo pirkimu VRK įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis“. Minėtu projektu numatoma sukurti viešųjų interaktyviųjų elektroninių paslaugų portalą rinkėjui - „Rinkėjo puslapis“, kurio metu planuojama sukurti rinkėjo puslapį, veikiantį „vieno langelio“ principu ir į elektroninę erdvę perkelti 8 personalizuoto ir bendradarbiavimo lygio viešąsias elektronines paslaugas.

4Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo 2014-09-04 pranešimu Nr. 2-1234 (8.20) „Dėl pasiūlymo vertinimo kompiuterinės technikos pirkimui“ užfiksuotą sprendimą atmesti UAB „Alna Intelligence“ konkursui pateiktą pasiūlymą ir įpareigoti tęsti konkursą toliau po tokio sprendimo panaikinimo.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti pirkimo sutartį, t.y. uždrausti atsakovui vykdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014-09-25 nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

8Teismas nurodė, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą viešųjų pirkimų bylose, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto bei neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrose būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Tačiau, kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/12 ir kt.).

9Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje (t.y. sustabdžius viešojo pirkimo procedūras), būtų pažeistas viešasis interesas ir ekonomiškumo principas (CPK 7 straipsnis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų tai, kad nusikeltų viešąjį interesą turinčio VRK vykdomo „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projekto „Rinkėjo puslapis““ įgyvendinimas. Šiuo projektu numatoma sukurti viešųjų interaktyviųjų elektroninių paslaugų portalą rinkėjui - „Rinkėjo puslapis“, kurio metu planuojama sukurti rinkėjo puslapį, veikiantį „vieno langelio“ principu ir į elektroninę erdvę perkelti 8 personalizuoto ir bendradarbiavimo lygio viešąsias elektronines paslaugas, suskirstytas į 3 paslaugų grupes bei papildomus šių paslaugų funkcionalumus, suteikiančius aukštesnę pridėtinę vertę kuriamoms paslaugoms. Be to, atsakovui laiku neįgyvendinus projekto, atsakovas patirtų nuostolius - prarastų Europos Sąjungos lėšas. Pagal projekto įgyvendinimo planą 2014-11-20 numatyta kūrimo etapo, kurio rezultatas - sukurtas elektroninių paslaugų portalas - rinkėjo puslapis, pabaiga. Todėl iki 2014-11-20 turi būti nupirkta, pristatyta ir įdiegta techninė įranga.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna intelligence“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos 2014-09-25 nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtęstų projekto vykdymo. Projektas vykdomas atviro konkurso „Elektroninės paslaugos ,,Rinkėjo puslapis“ sukūrimo paslaugos pirkimas“, pirkimo numeris 136966, pagrindu sudarius viešojo pirkimo sutartį. Projektas turi būti įvykdytas per 24 mėnesius, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015-10-01 (Konkurso sąlygų 2.2, 2.4 punktai). Apie sutarties sudarymą atsakovas paskelbė 2013-09-26. Projektas vykdomas etapais. Po kūrimo etapo numatytas sistemos diegimas testinėje aplinkoje ir testavimas. Testavimas vyksta vykdytojo ar perkančiosios organizacijos suteiktoje (dedikuotoje ar virtualioje) aplinkoje. Įdiegimo testinėje aplinkoje ir testavimo etape testuojama informacinė sistema, o ne techniniai resursai. Todėl, užbaigus kūrimo etapą, nėra būtina įsigyti kompiuterinę techniką, kaip ir nėra būtinybės operatyviai įvykdyti pirkimą. Techninė įranga turėtų būti įsigyta diegimo gamybinėje aplinkoje ir bandomosios eksploatacijos etapo metu. Šis etapas turi būti pradėtas po 17 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Darant prielaidą, kad sutartis sudaryta 2013-09-26, kai buvo paskelbta apie sutarties sudarymą, šio etapo pradžia – 2015-02-26. Tuo tarpu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konkursas iš viso būtų sustabdytas 105 dienas - 60 dienų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos nagrinėjimo laikotarpiu (CPK 4238 straipsnio 4 dalis) ir 45 dienas galimo ginčo nagrinėjimo apeliacinės instancijos metu (CPK 4231 straipsnio 3 dalis), t.y. iki 2015 m. sausio vidurio. Po ginčo išnagrinėjimo tiekėjas būtų pajėgus įvykdyti sutartį laiku - pateikti konkursui įsigytą įrangą iki 2015 m. vasario pabaigos, t.y. per 4 savaites nuo sutarties sudarymo (Konkurso sąlygų 4 priedo 4.2 punktas).

132. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesudaro grėsmės užtęsti projekto vykdymą, grėsmės, kad atsakovas praras Europos Sąjungos finansavimą, taip pat nėra. Be to, vien faktas, kad projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, savaime nesudaro pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-21 nutartis civilinėje byloje Nr.2-2097/2011, 2011-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2496/2011). Dar daugiau, iškilus grėsmei neįsisavinti Europos Sąjungos lėšų, projekto vykdytojas turi teisę prašyti pratęsti lėšų įsisavinimo terminą.

143. Perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, privalo taip planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, kad jis apimtų tiek įstatymo reglamentuotus pirkimo vykdymo terminus, tiek ir pretenzijų pateikimo arba procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-33/2009, 2011-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1761/2011).

156. Nesant įrodyta, kad pirkimo procedūrų nesustabdymas būtų ekonomiškai netikslingas ir neproporcingas, šioje byloje viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1761/2011, 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-607/2012, 2012-03-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712/2012).

16Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Vykdant viešąjį pirkimą, buvo gauti 3 pasiūlymai. Gauti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, tačiau ieškovo pateiktas pasiūlymas nebuvo pigiausias, todėl, net jei pasiūlymas būtų pripažintas atitinkančiu reikalavimus, pirkimo galutinio rezultato tai nepakeistų.

182. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali nulemti nesėkmingą projekto baigtį. Ieškovas klaidina, teigdamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturėtų įtakos projekto įgyvendinimo terminams. Pirma, pagal projekto įgyvendinimo planą 2014-11-20 yra baigiamas kūrimo etapas, pagal kurį turi būti sukurtas rinkėjo puslapis bei nupirkta ir paruošta techninė įranga. Sukūrus rinkėjo puslapį, prasidės testavimo etapas (pradžia - 2014-11-21), po kurio seks rinkėjo puslapio paruošimas bandomajai eksploatacijai, naudotojų apmokymo etapas. Po to rinkėjo puslapis bus įdiegtas į gamybinę aplinką ir atlikta bandomoji eksploatacija, ištaisytos sistemos klaidos. Kadangi testavimo atlikimas numatytas po to, kai sukurta sistema bus įdiegta įsigytame serveryje, vėluojant įdiegti įrangą, vėluotų ir kiti vykdomo projekto etapai. Atsakovas alternatyvių serverių neturi. Antra, pirkimo sąlygose numatytas terminas kompiuterinei technikai pristatyti yra 4 savaitės nuo sutarties pasirašymo ir techniką tiekėjas turės ne tik pristatyti, bet ir paruošti eksploatavimui. Trečia, pirkimo dokumentų derinimas jau užsitęsė, vykdant viešąjį pirkimą gautų skundų nagrinėjimas taip pat lėmė viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsimą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turėtų lemiamos įtakos sėkmingai projekto baigčiai ir Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui.

193. Ieškovas, skaičiuodamas projekto įgyvendinimo terminus, vadovaujasi ne ginčui aktualiame projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-011 „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis““ ir jį lydinčiuose dokumentuose numatytais terminais, ne „Kompiuterinės technikos pirkimo atvirojo konkurso“ sąlygose nustatytais terminais, o kito, prieš metus vykdyto, viešojo pirkimo konkurso sąlygose numatytais terminais. Ieškovas sąvoką „projektas“ nepagrįstai vartoja dviem prasmėmis: kaip projektą „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis““ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-011) bei kaip elektroninės paslaugos „Rinkėjo puslapis“ sukūrimo paslaugą. Kadangi ieškovas skunde cituoja Elektroninės paslaugos „Rinkėjo puslapis“ sukūrimo paslaugos pirkimo atvirojo konkurso sąlygas, klaidinančiai nurodo terminus ir jų skaičiavimo tvarką.

203. Įgyvendinant projektą sudarytos sutartys finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443. Tokiam atsiskaitymui reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai.

214. Terminai numatyti įgyvendinti „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektą „Rinkėjo puslapis““ (projekto kodas Nr.VP2-3.1-IVPK-14-K-01-011) yra numatyti Finansavimo ir administravimo sutartyje, kurioje nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2015-06-30.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje bylos proceso stadijoje. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.).

25CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

26Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997-05-06, 2005-05-13 nutarimai). Viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997-05-06, 2004-12-13 nutarimai). Taigi individo (asmens) teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas turėtų būti derinami, nepriešinami, turi būti siekiama šių konstitucinių vertybių balanso ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriai vertybei konkrečiu atveju suteiktinas prioritetas.

27Šioje byloje konkuruoja ne tik viešasis interesas sukurti rinkėjo puslapį ir privatus ieškovo ekonominis interesas, bet ir du viešojo intereso aspektai: viešasis interesas, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi teisėtai ir viešasis interesas numatytais terminais įgyvendinti VRK vykdomą projektą „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis““. Minėtu projektu numatoma sukurti viešųjų interaktyviųjų elektroninių paslaugų portalą rinkėjui - „Rinkėjo puslapis“. Numatoma sukurti rinkėjo puslapį, veikiantį „vieno langelio“ principu ir į elektroninę erdvę perkelti 8 personalizuoto ir bendradarbiavimo lygio viešąsias elektronines paslaugas. Taigi atskirojo skundo tinkamam išnagrinėjimui teismas turi nuspręsti, kurioms vertybėms teiktinas prioritetas: siekiui užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą ir tuo pačiu apsaugoti ieškovo, kaip viešojo konkurso dalyvio, ekonominį interesą viešajame pirkime, ar viešajam interesui numatytu laiku įgyvendinti VRK vykdomą projektą „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis““. Pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė VRK vykdomo projekto įgyvendinimui laiku ir su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.

28Byloje yra kilęs ginčas, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų grėsmę, kad VRK vykdomas rinkėjo puslapio sukūrimo projektas nebus laiku įgyvendintas. Į bylą yra pateiktos Atviro konkurso „Elektroninės paslaugos „Rinkėjo puslapis“ sukūrimo paslaugos pirkimas“ sąlygos (b. l. 30-31), šių sąlygų 3 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis“ (b. l. 32-40), skelbimas apie sutarties sudarymą (b. l. 41-45), konkurso sąlygų 4 priedas „sistemos kūrimo etapai“ (b. l. 46-48). Apeliantas remiasi pastarajame dokumente nurodytais numatytų etapų atlikimo terminais ir teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesutrukdys projekto įgyvendinimui, tačiau su šia apelianto išvada nėra pagrindo sutikti. Pagal konkurso sąlygų 4 priedo, kuriame numatyti sistemos sukūrimo etapų terminai, sistema turi būti įdiegiama testinėje aplinkoje ir jos testavimas atliekamas ne vėliau kaip 3 mėnesiai po 3 etapo – sistemos kūrimo etapo – pabaigos. Sistemos kūrimo etapas pagal numatytus terminus turi būti baigtas ne vėliau kaip per 14 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, taigi iki 2014-11-19. Sprendimas dėl sutarties sudarymo priimtas 2013-09-19 (b. l. 43). Sistemos įdiegimas testinėje aplinkoje ir testavimas (ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo sistemos kūrimo etapo pabaigos) turi būti baigtas ne vėliau kaip iki 2015-02-19. Taigi atskirojo skundo nagrinėjimo metu pagal numatytus terminus sistema jau turi būti sukurta ir turi vykti jos įdiegimo bei testavimo etapas. Atvirojo konkurso sąlygų 4 priedo “Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-011 „Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis“ Kompiuterinės technikos pirkimo-pardavimo sutartis“ 4 punkte numatyta, jog terminas kompiuterinei technikai pristatyti yra 4 savaitės nuo sutarties pasirašymo (civ. byla Nr. 2-5765-661/2014, b. l. 51-56). Todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nekliudytų VRK vykdomo projekto, kurio įgyvendinimas turi viešąjį interesą, vykdymui ir konstatuotina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kelia grėsmę viešąjį interesą turinčio VKR vykdomo projekto, kurio tikslas sukurti rinkėjo puslapį, įvykdymui. Būtent šiam viešajam interesui teiktinas prioritetas, o ieškovas savo privatų ekonominį interesą viešajame pirkime galėtų apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti. Taigi ieškovo ekonominis interesas gali būti apgintas ir nepritaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių.

29Tuo remdamasis, apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje gali turėti lemiamos reikšmės projekto įgyvendinimo terminams ir jo sėkmingai baigčiai, taigi ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1585/2014; 2014 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-471/2014 ir kt.).

30Pažymėtina, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios. Pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, ieškovas galėtų kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai, nurodydamas naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

31Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas byloje (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5765-661/2014) sprendimą skelbs 2014-11-24 15 valandą. Jeigu pirmosios instancijos teismas sprendimą byloje priims ieškovo naudai, tai gali būti pagrindas pakartotinai vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą ir pakartotinai įvertinti, kuriam iš konkuruojančių viešojo intereso aspektų (viešajam interesui, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi teisėtai ar viešajam interesui numatytais terminais įgyvendinti VRK vykdomą rinkėjo puslapio sukūrimo projektą) teiktinas prioritetas.

32Kadangi kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės teisinės reikšmės galutiniam procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rezultatui, teismas atskirai dėl jų nepasisako.

33Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau taip pat... 4. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ ieškiniu prašo panaikinti atsakovo... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014-09-25 nutartimi ieškovo prašymą taikyti... 8. Teismas nurodė, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 9. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pritaikius laikinąsias apsaugos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alna intelligence“ prašo panaikinti... 12. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtęstų projekto vykdymo.... 13. 2. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesudaro grėsmės... 14. 3. Perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą,... 15. 6. Nesant įrodyta, kad pirkimo procedūrų nesustabdymas būtų ekonomiškai... 16. Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepimu prašo atskirojo skundo... 17. 1. Vykdant viešąjį pirkimą, buvo gauti 3 pasiūlymai. Gauti pasiūlymai... 18. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali nulemti nesėkmingą projekto... 19. 3. Ieškovas, skaičiuodamas projekto įgyvendinimo terminus, vadovaujasi ne... 20. 3. Įgyvendinant projektą sudarytos sutartys finansuojamos iš Europos... 21. 4. Terminai numatyti įgyvendinti „Lietuvos Respublikos vyriausiosios... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 25. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 26. Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio... 27. Šioje byloje konkuruoja ne tik viešasis interesas sukurti rinkėjo puslapį... 28. Byloje yra kilęs ginčas, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų... 29. Tuo remdamasis, apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais atsiliepimo... 30. Pažymėtina, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res... 31. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus... 32. Kadangi kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės... 33. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą....