Byla e2-1159-336/2016
Dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. Ž. dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. Ž. 144,81 Eur negrąžintą paskolos sumą, 251,28 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-04-22, CPK 130 str. numatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2011-12-17 ieškovė UAB „4finance“ ir atsakovas E. Ž. nuotoliniu būdu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 868983001, remiantis kuria ieškovė atsakovui suteikė 144,81 Eur paskolą 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti jam suteiktą paskolą iki 2012-01-16. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas pažeidė prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovei paskolos. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovei gautą paskolą, sumokėjo sutartyje numatytas palūkanas, ieškovei iš atsakovo priteistina 144,81 Eur negrąžinta paskola (CK 6.213 str. 1 d.).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 251,28 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma sudaro 121,67 procentų. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra ne palūkanos, o sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, atsakovas prisiėmė prievolę atlyginti ieškovei aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimą po kredito grąžinimo termino pabaigos. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą kredito kainos metinę normą – 218,90 proc., teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-01-17 iki 2012-11-09, iš viso paskaičiuota 251,28 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota 251,28 Eur palūkanų suma, didesnė už kredito sumą, yra neprotingai didelė. Be to, atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustatytu terminu negrąžinus paskolos, ieškovė ilgą laiką nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl patiriamų nuostolių. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, ieškovė savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdama šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindama galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į negrąžintos kredito sumos (144,81 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (251,28 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos (10 mėn.), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomų priteisti palūkanų dydis teismo iniciatyva mažintinas iki 80,00 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis Nr. 3K-3-536/2008), priteisiant šią sumą iš atsakovo. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovei iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo E. Ž., a. k. ( - ) 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81 ct) negrąžintą paskolą, 80,00 Eur (aštuoniasdešimt eurų 00 ct) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai