Byla 2-414/2013
Dėl nepagrįsto praturtėjimo arba turto gavimo, kuria ieškovui buvo nustatytas terminas pašalinti pareiškimo trūkumus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6064-653/2012 pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovui V. L. fondui dėl nepagrįsto praturtėjimo arba turto gavimo, kuria ieškovui buvo nustatytas terminas pašalinti pareiškimo trūkumus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo priteisti iš atsakovo V. L. fondo 1 930 500,00 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kadangi pareikštas ieškinys turėjo trūkumų, todėl Vilniaus apygardos teismas 2012-10-04 nutartimi nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti.

7Teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškinio pareiškime pateikė nenuoseklų įvairių aplinkybių bei dokumentų aprašymą, iš jo bei juo formuluojamų reikalavimų nėra galimybės nustatyti ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių, bylos nagrinėjimo ribų ir galimos ieškovo teisės pažeidimo esmės, taip pat nesuformuluoti aiškūs reikalavimai, nenurodyta kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais jie grindžiami., ieškovas turėtų pateikti konkrečius argumentus, kodėl atsakovu jis nurodė V. L. fondą bei pateikti įrodymus, patvirtinančius jo sunkią turtinę bei finansinę padėtį, t. y. bankų pažymas, įrodymus apie gaunamas visų rūšių pajamas, duomenis apie visą turimą turtą (išrašą su istorija) arba pateikti 23 305 Lt dydžio žyminio mokesčio apmokėjimą patvirtinančius įrodymus.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas su atskirtuoju skundu kreipėsi į teismą prašydamas minėtą nutartį panaikinti kaip neteisėtą bei nepagrįstą.

10Tvirtino, kad jis aiškiai išdėstė faktines aplinkybes ir konkrečiai suformulavo reikalavimą – nurodė konkrečią pinigų sumą. atsakovu nurodė V. L. fondą, nes į jį V. L. pervedė sumą, gautą kaip Norvegų tautos taikos premiją. Be kita ko, teigė, jeigu ieškovas ir pateiktų teismui išrašus iš visų pasaulio bankų apie jo turimas lėšas, jų vis tiek neužtektų reikiamo dydžio žyminio mokesčio sumokėjimui.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). Šią savo teisę asmuo turi įgyvendinti laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos. Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai visiems asmenims užtikrinti teisę į teisminę gynybą, nustatė minimalius kreipimosi į teismą reikalavimus (formos, turinio), kurių nesilaikant, gali būti nustatytas terminas trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 3 d., 138 str.). Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar pareikštas ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, nustatytus CPK 135 str. Pagal civilinio proceso taisykles, kai procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį trūkumams pašalinti.

15Nagrinėjimu atveju Vilniaus apygardos teismas, nustatęs, kad ieškovo pareikštas ieškinys neatitinka CPK nustatytų reikalavimų ieškinio formai ir turiniui, skundžiama nutartimi nustatė terminą trūkumams pažalinti.

16Kaip minėta, teismas pažymėjo, kad ieškinyje pateiktas nenuoseklus įvairių aplinkybių bei dokumentų aprašymas, nėra galimybės nustatyti ieškinio pagrindo sudarančių aplinkybių, bylos nagrinėjimo ribų ir galimos ieškovo teisės pažeidimo esmės, ieškovas nesuformulavo aiškaus reikalavimo, nenurodė, kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais jis grindžiamas. Taip pat nurodė, kad ieškovas turėtų pateikti konkrečius argumentus, kodėl atsakovu jis nurodė būtent V. L. fondą.

17Ieškinio turinio analizė suponuoja teisėjų kolegijai išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams šalinti, nes ieškinys iš esmės yra grindžiamas abstrakčiais samprotavimais, ieškovo nuomonės dėstymu. Ieškovas visiškai nepagrindžia savo ieškinio, t. y. prie ieškinio nepridėjo jokių rašytinių įrodymų, tvirtinančių, kad būtent jam turėjo būti skirta tokio dydžio – 3 000 000 norvegų kronų – Norvegų tautos taikos premija, kodėl jis savo reikalavimą reiškia V. L. fondui, o ne V. L., nors, kaip pats teigia, minėta premija buvo įteikta Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui, p. V. L., kuris minėtą premiją pervedė į V. L. fondą.

18Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ieškovo atskirojo skundo argumentus, kad jis aiškiai suformulavo reikalavimą ir nurodė konkrečią pinigų sumą, jo pareikšto ieškinio pagrindas ir yra jame išdėstytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, taip pat yra aiškūs. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas pirmiausia yra siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti abu ieškinio elementus, nes būtent ieškinio dalykas ir pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką bei nustato bylos nagrinėjimo ribas, kurių laikosi teismas, nagrinėdamas bylą. Pagal CPK 22 str., bendros kompetencijos teismams nagrinėti CPK nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Kokiais būdais teismas, neviršydamas savo kompetencijos, gali ginti civilines teises reglamentuojama CK 1.138 str. Bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantysis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą. Teisėjų kolegijos vertinimu iš ieškovo ieškinio turinio neįmanoma suprasti, kokios teisinės gynybos jis iš teismo prašo. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį ar pareiškimą, privalo nurodyti, kokios konkrečios teisinės gynybos tikisi iš teismo, kokius teisinius santykius siekia sukurti, pakeisti ar panaikinti, suformuluoti aiškų reikalavimą.

19Be kita ko, teisėjų kolegija pabrėžia, kad viena tinkamo kreipimosi į teismą, pareiškiant ieškinį, sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią asmuo turi sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, tarp jų ir už paduodamą teismui ieškinį (CPK 80 str.). CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl kurių šis apskritai negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio, bei nėra duomenų apie ateityje galimą jo turtinės padėties pagerėjimą (CPK 83 str. 3 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr.2-2304/2011; 2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009).

20Byloje nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 143 Lt dydžio žyminį mokestį ir prašė atleisti jį nuo kitos dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Pagal pareikšto piniginio reikalavimo dydį, ieškovas turėtų sumokėti 23 305 Lt žyminį mokestį. Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio motyvavo tuo, kad jis neturi pajamų, yra bedarbis, turi tik vienintelį nekilnojamąjį turtą – butą, neturi transporto priemonės. Kadangi ieškovas nepateikė bankų pažymų, turto ir pajamų deklaracijų, iš kurių būtų galima spręsti, ar iš tiesų jo turtinė padėtis yra sunki, todėl skundžiama nutartimi nustatė terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius jo sunkią turtinę ir finansinę padėtį – bankų pažymas, įrodymus apie gaunamas visų rūšių pajamas, duomenis apie visą turimą turtą (išrašas su istorija) arba pateikti 23 305 Lt dydžio žyminio mokesčio apmokėjimą patvirtinančius įrodymus (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 135 str. 2 d.).

21Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Teismas, nustatydamas sunkią asmens turtinę padėtį, turi įvertinti ne tik pateiktus įrodymus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 178 str.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai teisėtai ir pagrįstai nurodė pareiškėjui pateikti papildomus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius jo realią turtinę padėti, nes Vilniaus teritorinės darbo biržos pažyma dėl bedarbio dalyvavimo aktyviose darbo rinkos programose, VĮ „Regitra“ pažymą apie įregistruotas transporto priemones ir VĮ „Registrų centras“ NTR CDB išrašas iš esmės neatspindi visos ieškovo finansinės bei turtinės padėties, taip pat nepatvirtina, kad ieškovas neturi kitų pajamų ar darbo. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija ieškovo teiginius dėl jo turtinės padėties laiko nepagrįstais ir neįrodytais.

23Taigi apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

24Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kadangi pareikštas ieškinys turėjo trūkumų, todėl Vilniaus apygardos... 7. Teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškinio pareiškime pateikė nenuoseklų... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovas su atskirtuoju skundu kreipėsi į teismą prašydamas minėtą... 10. Tvirtino, kad jis aiškiai išdėstė faktines aplinkybes ir konkrečiai... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 15. Nagrinėjimu atveju Vilniaus apygardos teismas, nustatęs, kad ieškovo... 16. Kaip minėta, teismas pažymėjo, kad ieškinyje pateiktas nenuoseklus... 17. Ieškinio turinio analizė suponuoja teisėjų kolegijai išvadą, kad... 18. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija laiko... 19. Be kita ko, teisėjų kolegija pabrėžia, kad viena tinkamo kreipimosi į... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 143 Lt dydžio žyminį mokestį ir... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai teisėtai... 23. Taigi apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....