Byla 2S-370-258/2013
Dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo,

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui AB „Swedbank” ar atsakovo AB „Swedbank” prašymu (nurodymu) bet kokiems kitiems asmenims (tame tarpe ir antstoliams) atlikti bet kokius vykdymo (išieškojimo) veiksmus (tame tarpe varžytines), susijusius su įkeistu turtu - butu, unikalus Nr.( - ), esančiu ( - ), su 1/23 dalimi požeminio garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bei su žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ); pakeisti Kredito sutarties 2011-01-21 susitarimo Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-4 dėl 2006-02-21 kredito sutarties Nr. 06-008493-FA bendrosios dalies 11.2.1.22 punktą nustatant, jog „kai pažeidžiamas Kredito ir turto rinkos vertės santykis nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje (Bankui įkeisto turto rinkos vertę Bankas nustato naudodamasis Banko turima vidine įkeisto turto rinkos verčių duomenų baze, taip pat pagal kitą Banko nuožiūra pasirenkamą Bankui prieinamose duomenų bazėse esančią informaciją) dėl Bankui įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės pokyčių dėl objektyvių ir nuo šalių valios nepriklausančių priežasčių (pvz. nekilnojamojo turto rinkos esminiai pokyčiai), galimas priverstinis įsiskolinimo pagal sutartį išieškojimas iš Bankui įkeisto nekilnojamojo turto atidedamas 5 (penkerių) metų terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo pakeisti sutarties sąlygas įsiteisėjimo arba šalių susitarimo pakeisti sutarties sąlygas dienos, t. y. Bankas neturi teisės iki nustatyto termino pabaigos vykdyti priverstinio įsiskolinimo pagal sutartį išieškojimo iš Bankui įkeisto nekilnojamojo turto. Laikoma, jog Kredito ir turto rinkos vertės santykio pažeidimas išnyksta, jei Kredito ir Bankui įkeisto turto rinkos vertės santykis pasiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą santykį“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. (b.l. 1-11).

6Ieškovė nurodė, kad 2006 02 21 tarp atsakovo ir ieškovės buvo sudaryta kredito sutartis Nr. 06-0084993-FA (su jos visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Kredito sutartis), kurios pagrindu ieškovei buvo suteiktas 700 000,00 litų kreditas, kurio grąžinimo terminas – 2046 02 21. Kreditas buvo skirtas buto, unikalus Nr. ( - ) su garažu-boksu, unikalus Nr.( - ) ir žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), esančių .( - ) pirkimui ir statybų užbaigimui.

72009 03 17 buvo sudarytas susitarimas Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-1, kurio pagrindu į prievolę, kylančią iš kredito sutarties, įstojo nauji kredito gavėjai L. B. ir V. B..

8Kredito sutartis buvo pakeista dar 3 kartus, šiais susitarimais: 2009 05 21 susitarimu Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-2; 2010 03 03 susitarimu Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-3; 2011 01 21 susitarimu Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-4.

9Pagal Kredito sutartį ieškovės prievolė atsakovui buvo užtikrinta buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 1/23 požeminio garažo, unikalus Nr. .( - ), esančio ( - ), 1/20 žemės sklypo unikalus Nr. .( - ), esančio ( - ), hipotekomis.

10Ieškovė nurodo, kad šiais susitarimais buvo atidėtas pagal sutartį priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų mokėjimas, taip pat padidinta paimto kredito suma priskaičiuotoms palūkanoms padengti.

11Ieškovė pažymi, kad nuo pat Kredito sutarties sudarymo stengėsi tinkamai, laiku ir nustatytomis sąlygomis vykdyti prisiimtus įsipareigojimus Bankui, tačiau dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės, kuri ženkliai sumažino ieškovės finansinius pajėgumus, tapo sunku tinkamai vykdyti Kredito sutarties sąlygas. Tačiau ieškovė nepaisant minėtų aplinkybių stengėsi tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus Bankui iki 2011 m.

12Ieškovė teigia, kad dėl iškilusių finansinių sunkumų, nepajėgiant tinkamai vykdyti Kredito sutartį (kiti kredito gavėjai (tretieji asmenys) - L. B. ir V. B. taip pat buvo nepajėgūs tinkamai vykdyti Kredito sutartį) 2011 m. gegužės 19 d. su prašymu kreipėsi į Banką dėl kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo atidėjimo vieneriems metams, tačiau atsakovas į pateiktą prašymą neatsižvelgė, nebuvo linkęs susidariusios situacijos spręsti derybų bei kompromisų būdu ir pradėjo priverstinį skolos išieškojimą – Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-19 nutartimi areštavo ieškovės asmeninės nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą.

13Ieškovė pažymi, kad negalėjimas vykdyti Kredito sutarties dėl pablogėjusios finansinės padėties yra sąlygotas ekonominės krizės veiksniais. Ieškovei ir atsakovui sudarant Kredito sutartį jokių krizės požymių nebuvo ir to nebuvo galima protingai numatyti.

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi netenkino ieškovės A. B. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnis numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas.

17Teismas konstatavo, kad iš prie ieškinio pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė, reikšdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės prašo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, kuris pradėtas Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-10976-528/2012 pagrindu. Ieškovės atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-19 nutarties buvo atmestas. Aukštesnės instancijos teismas pasisakė dėl išieškojimo pagrįstumo ir teisėtumo pagal ginčijamos sutarties sąlygas. Ieškovė šioje civilinėje byloje nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas AB „Swedbank“ būtų kreipęsis į antstolį dėl teismo nutarties priverstinai parduoti iš varžytinių ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), su 1/23 dalimi požeminio garažo, unikalus Nr.( - ), esančia ( - ), bei su žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ), vykdymo, todėl nagrinėjamu atveju nėra objektyvios grėsmės, jog ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

18Teismas sprendė, kad ieškovė prašyme nenurodė konkrečių faktų ir nepateikė įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi ir 178 straipsniu.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovė A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-18542-541/2012 ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti pilnai - uždrausti atsakovui AB „Swedbank” ar atsakovo AB „Swedbank” prašymu (nurodymu) bet kokiems kitiems asmenims (tame tarpe ir antstoliams) atlikti bet kokius vykdymo (išieškojimo) veiksmus (tame tarpe varžytines), susijusius su įkeistu turtu - butu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), su 1/23 dalimi požeminio garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) bei su žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ).

21Ieškovė su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012-10-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18542-541/2012 nesutinka ir nurodo, kad prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę ir būtinumą patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, kurioje yra pasisakyta, kad skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, o tokiu atveju sustabdyti hipotekos procedūras gali bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones.

22Ieškovė nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

23Ieškovė pažymi, kad aplinkybes, jog egzistuoja reali grėsmė, kad teismui priėmus galimai ieškovei palankų teismo sprendimą jo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas pagrindžia tai, jog atsakovas AB „Swedbank” jau yra pradėjęs aktyvius priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto veiksmus, t. y. atsakovas su pakartotiniu 2012-09-26 pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą ir teismas 2012-10-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-17185-528/2012 tenkino pakartotinį atsakovo prašymą ir nutarė priverstinai parduoti iš varžytinių ieškovei A. B. nuosavybės teise priklausanti turtą (įkeistą turtą). Taigi atsižvelgiant į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį ir ieškinio reikalavimą (t. y. pakeisti kredito sutarties sąlygas) bei į ankščiau nurodytas aplinkybes laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikytinos.

24Ieškovė nurodo, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir neuždraudus atsakovui ar atsakovo prašymu (pavedimu) bet kokiems kitiems asmenims atlikti priverstinių skolos išieškojimo veiksmų iš įkeisto turto, teismui priėmus galimai palankų ieškovei sprendimą teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba apskritai pasidarys neįmanomas, kadangi parduoto turto nebus galima susigrąžinti iš jį įsigijusių sąžiningų trečiųjų asmenų, o Kredito sutarties sąlygų pakeitimas nebeturės nei teisinės, nei praktinės reikšmės, kadangi išieškojimo procedūros jau bus įvykdytos.

25Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų nepagrįstai bloginama ieškovės padėtis, nes ieškinio reikalavimai liktų visiškai neapsaugoti, o tuo tarpu atsakovas nevaržomai galėtų vykdyti priverstinio skolos išieškojimo procedūras iš įkeisto turto (galėtų įkeistą turtą perleisti tretiesiems asmenims), o tai lemtų esminį šalių interesų pusiausvyros pažeidimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su tam tikrais apribojimais atsakovui. Tačiau nepritaikius jų, nebūtų bent minimaliai užtikrinta ieškovų interesų apsauga, o civilinės bylos procesas taptų beprasmis, negalėtų pasiekti keliamų tikslų ir realiai neapgintų pažeistų Ieškovės teisių bei teisėtų interesų, todėl šiuo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiks nei vienai iš šalių perdėto pranašumo, priešingai pritaikius jas bus tinkamai įgyvendintos civilinio proceso teisės normos ir užtikrinta proceso šalių interesų pusiausvyra.

26Atsakovas Swedbank, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovės A. B. atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį Nr. 2-18542-541/2012 palikti nepakeistą.

27Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka ir nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nepagrįstas, neatitinka privalomų įstatymo reikalavimų.

28Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovas paaiškina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmiausia turi būti nustatyta, ar yra teigiamo sprendimo priėmimo tikimybė. Tokiu atveju teismas vertina šalies išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi preliminariai patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog pareikšti reikalavimai, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkinti.

29Atsakovas pažymi, kad Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atskirajame skunde grindžiamas Kredito sutarties sąlygų ginčijamu dėl kurios teisėtumo ir išieškojimo pagrįstumo yra pasisakęs Kauno apygardos teismas 2012-08-23 nutartimi. Laikantis Kasacinio teismo suformuotos praktikos hipotekos ir apeliacinės instancijos teismai ex officio įvertino Kredito sutarties nutraukimo teisėtumo ir pripažino išieškojimą pagrįstu. Atskiruosius skundus dėl hipotekos nutarties ieškovė grindė motyvais, kurie atkartoti šioje byloje pareikštu ieškiniu. Kauno apygardos teismas 2012-08-23 nutartyje c.b. Nr. 2S-1877-510/2012 šiuos motyvus atmetė kaip nepagrįstus, todėl atskirojo skundo motyvai nepagrindžia tikėtino ieškinio pagrįstumo, o atskirojo skundo priedai įrodo ieškinio nepagrįstumą.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Atskirasis skundas atmestinas.

32Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojmo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

33Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, pateiktus paaiškinimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

34Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį.

35Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB „Swedbank” su ieškovu 2006-02-21 sudarė Kredito sutartį Nr. 06-008493-FA, kurioje nustatytas kredito grąžinimo terminas – 2046-01-30.

36Ieškovė ir įkeisto turto savininkė A. B., skolininkai L. B. ir V. B. 2011-09-20, 2011-10-27 raštu buvo įspėti, kad, negrąžinus skolos per papildomai nustatytą terminą iki 2011-12-02 Kredito sutartis Nr. 06-008493-FA bus vienašališkai nutraukta.

37Ieškovei nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokant palūkanų ir dalinių paskolos grąžinimo įmokų (nuo 2011 m. gegužės mėn., t. y. ilgiau kaip 6 mėnesius) 2011-12-02 Kredito sutartis Nr. 06-008493-FA buvo vienašališkai nutraukta dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo.

382012-06-19 hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10976-528/2012 įkeistas turtas areštuotas, ieškovė ir įkeisto turto savininkė A. B., skolininkai L. B. ir V. B. 2012-06-25 įspėti, kad, negrąžinus skolos pagal 2006-02-21 Kredito sutartį Nr. 06-008493-FA per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių. Kauno apygardos teismo 2012-08-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1877-510/2012 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-06-19 nutartis Nr. 2-10976-528/2012 buvo palikta nepakeista.

39Ieškovė A. B. 2012-10-17 kreipėsi į teismą prašydama pakeisti 2006-02-21 Kredito sutarties Nr. 06-008493-FA Bendrosios dalies 11.2.1.11. punkto sąlygas ir pripažinti teisę, šių reikalavimų įvykdymo užtikinimui iki kol šis ieškinys bus išnagrinėtas ir priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas taikyti laikinas apsaugos priemones atsakovui Swedbank, AB, t. y. uždrausti atsakovui „Swedbank” AB ar atsakovo „Swedbank” AB prašymu (nurodymu) bet kokiems kitiems asmenims (tame tarpe ir antstoliams) atlikti bet kokius vykdymo (išieškojimo) veiksmus (tame tarpe varžytines), susijusius su įkeistu turtu - butu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), su 1/23 dalimi požeminio garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )bei su žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ).

40Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kitaip tariant, eliminuoti galimą jo neįvykdymo riziką. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą pirmiausiai apsprendžia galima grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams (CPK 144 str.). Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

41Teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

42Teismas spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

43Be to, pažymėtina ir tai, kad prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina nurodyti konkrečias aplinkybes, keliančias grėsmę ieškovo interesams, pateikti jas patvirtinančius įrodymus (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.).

44Sprendžiant ieškovės prašymo pagrįstumą, būtina įvertinti aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tai yra grėsmę, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. Ieškovė A. B. šiuo atveju reiškia ieškinį dėl Kredito sutarties sudarytos su atsakovu pakeitimo, o sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš esmės ieškovė reikalauja pakeisti tarp šalių susiklosčiusių sutartinių teisinių santykių sąlygas.

45Pažymėtina, kad ieškovė pirmiausia prašo pakeisti 2011-01-21 sudaryto susitarimo Nr. 06-008493-FA/09-021525-FA/09-021526-FA-4 dėl 2006-02-21 Kredito sutarties Nr. 06-008493-FA Bendrosios dalies 11.2.1.11 punkto sąlygas, nors 2006-02-21 Kredito sutarties Nr. 06-008493-FA yra nutraukta nuo 2011 m. gruodžio 2 d. Atkreiptinas dėmesys, kad atskirajame skunde sutarties nutraukimo fakto neginčija ir pati ieškovė. Sutartiniai šalių santykiai pirmiausia turi būti grindžiami šalių valia išlaikyti tokius santykius. Nagrinėjamu atveju atsakovas Swedbank, AB 2006-02-21 Kredito sutartį Nr. 06-008493-FA yra vienašališkai nutraukęs, todėl ieškovo reikalavimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo, nesant kitos sutarties šalies valios tęsti sutartinius santykius, neturi teisinės prasmės, nes ieškovas nėra pareiškęs jokio reikalavimo susijusio su siekiamos modifikuoti sutarties nutraukimo faktu.

46Nustačius, jog ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas netaiko laikinųjų apsaugos priemonių. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, Apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog preliminarus pateiktų įrodymų vertinimas neleidžia daryti pagrįstos prielaidos, jog ieškovės pareikštas reikalavimas bus patenkintas, todėl ir grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui nekyla. Be to, atsakovo Swedbank, AB atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo, principas reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kai ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai, ieškovė ieškiniu reikalauja teismo įpareigoti atsakovą keisti ginčo sutarčių sąlygas, susijusias su mokėjimais, tai yra iš esmės susijusias su ieškovės finansiniais įsipareigojimais atsakovui. Tokiam reikalavimui užtikrinti atsakovui uždraudus atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su priverstiniu skolos išieškojimu, iš esmės yra apribojamos atsakovo sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Tokiu būdu ginčo priemonės iš esmės riboja atsakovo teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleidžia ieškovą nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovui draudžia atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su priverstiniu skolos išieškojimu. Uždraudus atsakovui vykdyti išieškojimą pagal su ieškove sudarytą sutartį būtų sudaromos prielaidos ieškovei piktnaudžiauti teise ir nevykdyti įsipareigojimų. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.) (LAT 2012 m. gegužės mėn. 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-208/2012).

47Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

48Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

49Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama taikyti... 6. Ieškovė nurodė, kad 2006 02 21 tarp atsakovo ir ieškovės buvo sudaryta... 7. 2009 03 17 buvo sudarytas susitarimas Nr.... 8. Kredito sutartis buvo pakeista dar 3 kartus, šiais susitarimais: 2009 05 21... 9. Pagal Kredito sutartį ieškovės prievolė atsakovui buvo užtikrinta buto,... 10. Ieškovė nurodo, kad šiais susitarimais buvo atidėtas pagal sutartį... 11. Ieškovė pažymi, kad nuo pat Kredito sutarties sudarymo stengėsi tinkamai,... 12. Ieškovė teigia, kad dėl iškilusių finansinių sunkumų, nepajėgiant... 13. Ieškovė pažymi, kad negalėjimas vykdyti Kredito sutarties dėl... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 15. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi netenkino... 16. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 17. Teismas konstatavo, kad iš prie ieškinio pateiktų įrodymų nustatyta, kad... 18. Teismas sprendė, kad ieškovė prašyme nenurodė konkrečių faktų ir... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovė A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 21. Ieškovė su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012-10-24 nutartimi... 22. Ieškovė nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 23. Ieškovė pažymi, kad aplinkybes, jog egzistuoja reali grėsmė, kad teismui... 24. Ieškovė nurodo, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir... 25. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju nepritaikius prašomų... 26. Atsakovas Swedbank, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti... 27. Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka ir nurodo, kad laikinųjų apsaugos... 28. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau -... 29. Atsakovas pažymi, kad Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atskirajame... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Atskirasis skundas atmestinas.... 32. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 33. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą,... 34. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi... 35. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB „Swedbank” su ieškovu... 36. Ieškovė ir įkeisto turto savininkė A. B., skolininkai L. B. ir V. B.... 37. Ieškovei nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokant palūkanų ir... 38. 2012-06-19 hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr.... 39. Ieškovė A. B. 2012-10-17 kreipėsi į teismą prašydama pakeisti 2006-02-21... 40. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 41. Teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas... 42. Teismas spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 43. Be to, pažymėtina ir tai, kad prašyme taikyti laikinąsias apsaugos... 44. Sprendžiant ieškovės prašymo pagrįstumą, būtina įvertinti aplinkybes,... 45. Pažymėtina, kad ieškovė pirmiausia prašo pakeisti 2011-01-21 sudaryto... 46. Nustačius, jog ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje... 47. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama... 48. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str. teismas... 49. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį palikti...