Byla 2-13998-1012/2016
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „AV3“ priešieškinį ieškovui UAB „Patogūs baldai“ dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, sekretoriaujant Romai Railianienei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Antanui Danieliui, P. R., D. Š., E. Z., atsakovo atstovams V. N., advokatui Mantui Radžiūnui

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Patogūs baldai“ ieškinį atsakovui UAB „AV3“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „AV3“ priešieškinį ieškovui UAB „Patogūs baldai“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Patogūs baldai“ ieškiniu atsakovui UAB „AV3“ dėl skolos priteisimo (T. 1, b. l. 13-16) prašo priteisti iš atsakovo 4970,00 Eur dydžio skolą, 80,96 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas ir atsakovas sudarė baldų gamybos sutartį Nr. 018301, kuria ieškovas įsipareigojo pagaminti kokybiškus baldus šešiose atsakovo nurodytose patalpose iki 2015 m. spalio 16 d., o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už pagamintus baldus 6600,00 Eur. 2015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu pagaminti baldai buvo perduoti atsakovui, atsakovui pateikus pastabas dėl baldų, ieškovas 2015 m. gruodžio 3 d. pašalino trūkumus; atsakovas daugiau pretenzijų nepateikė. Atsakovas yra ieškovui sumokėjęs tik 2000,00 Eur avansą, likę 4600,00 Eur iki šiol nėra sumokėti. Be to, ieškovas pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PB18037 pardavė atsakovui įmontuojamą buitinę techniką, kurios bendra vertė 1870 Eur, už šią techniką atsakovas sumokėjo 1500 Eur, o likę 370 Eur yra nesumokėti. Ieškovas teigia, kad atsakovas nuo 2015 m. gruodžio 4 d. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų dėl 4600,00 Eur sumokėjimo už pagamintus baldus, ir nuo 2015 m. gruodžio 17 d. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų dėl 370,00 Eur sumokėjimo už buitinę techniką. Ieškovas prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (nuo 2015 m. gruodžio 4 d. iki 2016 m. vasario 29 d., t. y. už 88 dienas nuo 4600,00 Eur sumos), nes laiko, jog tokia delspinigių norma yra protinga.

4Atsakovas UAB „AV3“ atsiliepimu į ieškinį (T. 1, b. l. 32-37) prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad sudarant sutartį ieškovui pabrėžė, jog darbų atlikimo terminas pagal ginčo sutartį atsakovui yra itin svarbus, nes tik ieškovui tinkamai pateikus baldus atsakovas galės pabaigti įrengti New Town Hotel viešbučio patalpas ir pradėti jas eksploatuoti pagal jų tikslinę paskirtį bei iš šios veiklos gauti pajamas. Atsakovas ginčo sutartį su ieškovu sudarė būtent dėl to, kad ieškovas, nors ir nurodė aukštesnes kainas nei kiti tokio tipo paslaugas teikiantys asmenys, tačiau garantavo, jog darbus pradės ir baigs ginčo sutartyje nurodytais terminais arba net greičiau. Atsakovas, siekdamas, kad baldai būtų kuo skubiau pateikti atsakovui, ginčo sutarties 2.1. punkte nurodytą avansinį 2 000,00 Eur mokėjimą atliko nedelsiant po ginčo sutarties pasirašymo. Atsakovas buvo aktyvus ir nepaisydamas patiriamų papildomų sąnaudų, komunikavo su atsakovui paslaugas teikiančiu architektu, kuris teikė pasiūlymus kaip minimaliomis sąnaudomis galėtų būti ištaisomi ieškovo darbų trūkumai. Atsakovas teigia, kad ieškovas yra atsakingas už darbų atlikimo termino praleidimą, nes pats ieškovas atsakovo atstovams yra nurodęs, jog darbų ginčo sutartyje nurodytais terminais jam nepavyksta atlikti, kadangi ieškovui medžiagas tiekiantys subjektai vėluoja pateikti reikiamas medžiagas. Dėl buitinės technikos įsigijimo, atsakovas nurodo, kad jis iš karto apmokėjo ieškovo už buitinę techniką pateiktą išankstinę sąskaitą Nr. PB18037, mokėjimas buvo atliktas dar 2015-10-29. Buitinę techniką įsigijus iš ieškovo, atsakovui teko ją sandėliuoti iki tol, kol ieškovas perdavė baldus atsakovui. Darbai paspartėjo tik po to, kai atsakovas ieškovui pateikė 2015-11-16 pretenziją dėl ginčo sutarties, kurioje buvo aiškiai nurodyta, kad vadovaujantis ginčo sutarties 7.2. punktu apskaičiuotų ieškovo mokėtinų delspinigių suma sudaro 2 046,00 Eur ir kad Ieškovui per 14 dienų neįvykdžius ginčo sutartimi sulygtų darbų, atsakovas reikalaus ieškovo sumokėti delspinigius už visą laikotarpį, kurį buvo delsiama šiuos įsipareigojimus įvykdyti. Ieškovui toliau delsiant vykdyti savo įsipareigojimus atsakovui, atsakovas ieškovui pateikė 2015-12-01 pretenziją dėl minimalių nuostolių atlyginimo, kur nurodė, kad ieškovas savo prievoles pagal ginčo sutartį yra pradelsęs įvykdyti jau 46 dienas, todėl privalo atsakovui sumokėti 3 036,00 Eur dydžio netesybas, kurios yra laikytinos minimaliais atsakovo nuostoliais. Atsakovas teigia, kad realiai darbai buvo atlikti tik 2016 m. vasario mėnesį, kai paaiškėjo ieškovo paslėptų darbų trūkumai ir ieškovas pagal atsakovo 2015-12-16 pakartotinai pateiktą brėžinį pagamino ir atsakovui pateikė trūkstamą elementą – HPL sienelę, o atsakovas jau pats atliko baigiamuosius baldų montavimo darbus.

5Atsakovas UAB „AV3“ patikslintu priešieškiniu (T. 1, b. l. 81-85) prašo iš ieškovo priteisti 18 261,27 Eur žalos kaip negautų pajamų atlyginimo. Atsakovas planavo nuo 2015-11-01 atidaryti New Town Hotel viešbutį bei pradėti teikti apgyvendinimo paslaugas. Kadangi atsakovui ypač didelę reikšmę turėjo darbų atlikimo terminai, atsakovas pasirinko ieškovą, kuris garantavo, kad darbus atliks per kiek ilgiau nei 7 savaites, o žodžiu papildomai patvirtino, jog darbus atliks netgi greičiau, nes tarp šalių pagal tipines ieškovo sąlygas sudarytos ginčo sutarties 3.1. p. įtvirtintas galutinis darbų atlikimo terminas (2015-10-16) yra numatytas su tam tikru rezervu – nenumatytiems atvejams. Ieškovas įsipareigojimus turėjo pilnai įvykdyti iki 2015-10-16, tačiau didžiąją dalį darbų atliko tik 2015-12-03, o pagal atsakovo ieškovui 2015-12-16 siųstą brėžinį tik 2016 m. vasario mėnesį atgabeno jau tinkamų išmatavimų HPL sienelę. Atsakovo teigimu, darbai, kuriuos ieškovas ginčo sutartimi buvo įsipareigojęs pilnai atlikti iki 2015-10-16, galutinai buvo atlikti tik 2016 m. vasario mėnesį. Dėl ieškovo delsimo atlikti sutartimi sulygtus darbus atsakovas negalėjo vykdyti savo veiklos, kuri generuoja atsakovo pajamas, todėl atsakovas ne tik, kad negavo planuoto pelno, tačiau dar ir susidūrė su finansiniais sunkumais. Atsakovo viešbutis pradėjo veikti tik 2016 m. vasario antrojoje pusėje, o gruodžio ir sausio mėnesiai apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims yra pelningiausi šaltojo metų laiko mėnesiai, todėl atsakovas susidariusių negautų pajamų sumą, vertina pagal pradėjus teikti apgyvendinimo paslaugas 2016 m. kovo, balandžio bei gegužės mėnesiais jau gautus užsakymus, vieno mėnesio vidutinės atsakovo pajamos sudaro 6087,09 Eur. Atsakovo teigimu, dėl ieškovo kaltės lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais, taikant minimalias reikšmes, apskaičiuotos negautos pajamos sudaro net 18 261,27 Eur. Sutarties 7.2. p. šalys yra susitariusios, kad ieškovui laiku neįvykdžius sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas atsakovui privalo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną dieną, kurią buvo uždelsta įvykdyti įsipareigojimus. Įvertinus faktines aplinkybes, ieškovo atsakovui mokėtinos netesybos sudaro 7 128,00 Eur už laikotarpį nuo 2015-10-16 iki 2016-02-01. Atsakovui realiai sukeltos žalos, pasireiškusios negautų pajamų forma, dydis gerokai viršija remiantis sutarties nuostatomis apskaičiuotus minimalius nuostolius, todėl atsakovas reikalauja iš ieškovo priteisti ieškovo atsakovui sukeltą žalą (atsakovo negautas pajamas) – 25 923,00 Eur.

6Ieškovas UAB „Patogūs baldai“ atsiliepimu į priešieškinį (T. 1, b. l. 94-98) prašo atsakovo priešieškinį atmesti. Ieškovas nurodo, kad visus darbus baigė 2015 m. gruodžio 3 d., atsakovas priimdamas baldus, pretenzijų dėl HPL sienelės iki ieškinio pareiškimo teismui dienos neturėjo. Atsakovas 2015 m. gruodžio mėn. viduryje ją perdarė savo sąskaita, nors į sutarties sąlygas tai visiškai neįėjo, nes su atsakovu buvo sutartas ankstesnis HPL sienelės variantas. Atsakovui gerokai uždelsus atsiskaityti už montuojamą buitinę techniką (tik 2015 m. spalio 29 d. atsakovas padarė pavedimą už buitinę techniką), ieškovui nebuvo galima laiku, t. y. iki 2015 m. spalio 16 d. perduoti baldų, kadangi į užsakytus baldus turėjo būti sumontuota buitinė technika pagal buitinės technikos parametrus turėjo būti atitinkamai pagaminti ir baldai, be to, delspinigių dydis, atsakovo prašymu nurodytas sutartyje buvo neprotingas ir plėšikiškas, nes pagal teismų praktiką paprastai taikoma 0,02 proc. dydžio delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas faktiškai 2015 m. lapkričio 30 d. priėmė ieškovo atliktus darbus, esminių pretenzijų dėl jų kokybės ieškovui nepateikė, o tik nurodė tris neesmines pastabas, o būtent: „patalpoje Nr. 4 kairėje sutvarkyti apatinę spintelę (esamą tarpą tarp sienos spintelės); patalpoje Nr. 5 perkelti transformatorių su laidu iš antros į trečią spintelę prie gartraukio; patalpoje Nr. 2 spintelės durys turi būti lygiai su siena.“ Minėti trūkumai pašalinti po kelių dienų, t. y. 2015 m. gruodžio 3 d., ką patvirtina perdavimo priėmimo akte ranka įrašytas atsakovo prierašas „2015.12.03 įsipareigojimai įvykdyti“ ir atsakovo spaudas su jo parašu. Jokių trūkumų dėl HPL sienelės perdavimo-priėmimo akte atsakovas nenurodė, po minėto akto pasirašymo iki bylos nagrinėjimo teisme atsakovas jokių pretenzijų tiek dėl HPL sienelės, tiek dėl ieškovo tariamai padarytos žalos atlyginimo nereiškė, be to, atsakovo nurodyti neva buvę trūkumai dėl HPL sienelės negali būti laikomi paslėptais trūkumais, todėl atsakovas akte juos turėjo nurodyti, kas nebuvo padaryta. Atsižvelgiant į tai, atsakovas, nenurodęs akte tariamų trūkumų, netenka teisės remtis trūkumu faktu. Atsakovas tik deklaratyviai nurodo, jog ieškovas darbus baigė 2016 m. vasario mėnesį, kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai (perdavimo-priėmimo aktas) patvirtinta tas aplinkybes, jog darbo rezultatas - baldai, pristatyti atsakovui 2015 m. lapkričio 30 d., o visi trūkumai pašalinti 2015 m. gruodžio 3 d. Atsakovo paskaičiuotas žalos dydis yra neatitinkantis kasacinio teismo praktikoje formuojamos „negautų pajamų“ sąvokos, kadangi negautos pajamos reiškia negautą grynąjį pelną šiuo atveju atsakovas negautas pajamas susiejo su apyvarta. Taip pat nesutiktina ir su tuo, jog žalos dydis yra apskaičiuotas sudėjus kovo, balandžio ir gegužės mėnesių apyvartas, nes tai yra šiltieji mėnesiai, kuomet Lietuvoje turistų srautai būna didesni, nei šaltųjų mėnesiu laikotarpiu (lapkritį, gruodį, sausį), todėl atsakovas, kaip tariamas nukentėjęs asmuo neįrodė nuostolių, patirtų negautos naudos formą realumo, dydžio ir priežastinio ryšio su tariamai neteisėtais kalto asmens (ieškovo) veiksmais. Atsakovo nurodyta HPL sienelė buvo tik vienoje iš šešių patalpų, tačiau atsakovas negautas pajamas skaičiuoja už šešias patalpas, be to, HPL sienelė yra tik apdailinę dalis prie kriauklės, kurios nebūvimas negali sudaryti jokių kliūčių atsakovui gauti pajamų. Ginčo sutartyje numatyti 1 procento dydžio delspinigiai, mokami už kiekvieną pradelstą dieną (kuriuos pasiūlė įtraukti į sutartį atsakovas), yra aiškiai per didelės netesybos, nesuderinamos su teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, todėl protingo dydžio delspinigiais gali būti laikoma 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

7Teismo posėdžio metu ginčo šalys palaikė savo poziciją, išdėstytą procesiniuose dokumentuose.

8Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas ir atsakovas sudarė baldų gamybos sutartį Nr. 018301 (T. 1, b. l. 18-19), kuria ieškovas įsipareigojo pagaminti kokybiškus įvairius baldus šešiose atsakovo nurodytose patalpose iki 2015 m. spalio 16 d., o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už pagamintus baldus 6600,00 Eur (toliau – Sutartis). Sutarties 7.2 punkte nustatyta, kad gamintojas, neatlikęs darbų nustatytais terminais dėl nuo jo priklausančių priežasčių, įsipareigoja mokėti 1 proc. dydžio delspinigius nuo darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutarties 7.3 punkte nustatyta, kad užsakovas, laiku nesumokėjęs už atliktus darbus nustatytais terminais ir sąlygomis įsipareigoja mokėti gamintojui 1 proc. dydžio delspinigius nuo darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

102015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu (T. 1, b. l. 22-23) pagaminti baldai buvo perduoti atsakovui; šiame akte nurodyti trys trūkumai: „patalpoje Nr. 4 kairėje sutvarkyti apatinę spintelę (esamą tarpą tarp sienos spintelės); patalpoje Nr. 5 perkelti transformatorių su laidu iš antros į trečią spintelę prie gartraukio; patalpoje Nr. 2 spintelės durys turi būti lygiai su siena.“ Minėti trūkumai pašalinti po kelių dienų, t. y. 2015 m. gruodžio 3 d., ką patvirtina perdavimo priėmimo akte ranka įrašytas atsakovo prierašas „2015.12.03 įsipareigojimai įvykdyti“.

11Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas pagal 2015-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PB18037 (T. 1, b. l. 24) pardavė atsakovui įmontuojamą buitinę techniką, kurios bendra vertė 1870,00 Eur, už šią techniką atsakovas 2015-10-29 sumokėjo 1500,00 Eur (T. 1, b. l. 25) pagal 2015-10-28 išankstinę sąskaitą (T. 1, b. l. 39). 2015-11-17 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. PB18037 (T. 1, b. l. 24) nurodytas atsiskaitymo terminas už buitinę techniką yra 2015-12-17.

12Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties nuostatų, t. y. ar Sutartimi šalys susitarė dėl baldų gamybos ir buitinės technikos įsigijimo, ar tik dėl baldų gamybos. Taip pat šalys skirtingai interpretuoja, kokie darbų trūkumai buvo nustatyti perdavus baldus atsakovui, kada Sutartis buvo tinkamai įvykdyta: 2015 m. gruodžio 3 d., ar 2016 m. vasario mėn. pradžioje, bei dėl kokių priežasčių baldai nebuvo pagaminti ir pristatyti Sutartyje nurodytu terminu iki 2015 m. spalio 16 d. Atsižvelgiant į tai, teismas dėl šių ginčo aplinkybių pasisako.

  1. Dėl ginčo sutarties nuostatų ir vykdymo

13Nagrinėjamu atveju ieškovas Sutartimi įsipareigojo sukurti (pagaminti) atsakovui konkretų rezultatą - baldus, todėl tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, kuriems turi būti taikomos bendrosios rangos sutartį reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644 - 6.671 straipsniai). Rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Pagal CK 6.662 straipsnio nuostatas užsakovas turi pareigą apžiūrėti ir priimti atliktus darbus (jų rezultatą). Priimdamas darbus, užsakovas turi apžiūrėti, ar perduodami darbai neturi akivaizdžių trūkumų. Pagal bendrąją taisyklę (jeigu ko kita nenustatyta rangos sutartyje), kai užsakovas priima darbus jų nepatikrinęs, ar nenurodo priėmimo akte akivaizdžių trūkumų, jis netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jeigu tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo.

14Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4970,00 Eur dydžio skolą, kurią sudaro 4600,00 Eur likusi neapmokėta kainos dalis už baldus pagal Sutartį ir 370,00 Eur už buitinę techniką. Ieškovo teigimu, Sutartimi šalys susitarė ne tik dėl baldų gamybos, bet ir dėl buitinės technikos įsigijimo iš ieškovo. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai bei 2016-11-23 teismo posėdžio metu šalių vadovų teikti paaiškinimai patvirtina, kad šalys dėl buitinės technikos įsigijimo iš ieškovo tarėsi jau po to, kai buvo sudaryta Sutartis. Ieškovas pagal 2015-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PB18037 (T. 1, b. l. 24) pardavė atsakovui įmontuojamą buitinę techniką, kurios bendra vertė 1870,00 Eur; už šią techniką atsakovas 2015-10-29 sumokėjo 1500,00 Eur (T. 1, b. l. 25) pagal 2015-10-28 išankstinę sąskaitą (T. 1, b. l. 39). Tai leidžia daryti išvadą, kad Sutartimi šalys susitarė tik dėl baldų gamybos, o buitinę techniką iš ieškovo atsakovas pirko atskiros savarankiškos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, todėl atsiskaitymui už buitinę techniką taikytinos pirkimo-pardavimo sutartį reglamentuojančios teisės normos (CK 6.305 – 6.349 straipsniai). Tai, kad buitinės technikos pirkimas yra savarankiškas sandoris patvirtina ir paties ieškovo pozicija dėl delspinigių, nes ieškovas delspinigių reikalauja tik už baldus, taip pripažindamas, kad Sutarties nuostatos dėl delspinigių netaikytinos atsiskaitymui už buitinę techniką. 2015-11-17 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. PB18037 (T. 1, b. l. 24) nurodytas atsiskaitymo terminas už buitinę techniką yra 2015-12-17. Atsakovas neginčijo aplinkybės, kad buitinę techniką gavo iš ieškovo, jokių trūkumų nenustatė, todėl ieškovas turi teisinę pareigą (CK 6.344 straipsnio 1 dalis) visiškai atsiskaityti su ieškovu. Dėl to ieškinio dalis dėl 370,00 Eur skolos už buitinę techniką priteisimo iš ieškovo tenkintina.

15Šalys neginčija faktinės aplinkybės, kad baldai atsakovui buvo perduoti vėliau, nei susitarta Sutartimi, t. y. 2015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu (T. 1, b. l. 22-23). Ieškovas teigia, kad vėlavo baldus pagaminti ir sumontuoti dėl to, kad ieškovas neišsirinko buitinės technikos, kurią buvo būtina sumontuoti į baldus. Ieškovas nėra pateikęs į bylą rašytinių įrodymų, kad būtų raginęs ieškovą įsigyti buitinę techniką, ar kad nesavalaikis buitinės technikos įsigijimas nulems baldų gamybos ir montavimo vėlavimą. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad buitinė technika atsakovui buvo parduota tik 2015 m. spalio 28 d. pagal išankstinę sąskaitą (T. 1, b. l. 39), kai pagal Sutartį baldai turėjo būti ieškovo pagaminti ir sumontuoti iki 2015 m. spalio 16 d. Atsižvelgiant į tai, teismas laiko, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, kad baldus pagal Sutartį pagaminti ir sumontuoti vėlavo dėl atsakovo kaltės (CPK 178 straipsnis).

162015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo akte (T. 1, b. l. 22-23) nurodyti trys trūkumai: „patalpoje Nr. 4 kairėje sutvarkyti apatinę spintelę (esamą tarpą tarp sienos spintelės); patalpoje Nr. 5 perkelti transformatorių su laidu iš antros į trečią spintelę prie gartraukio; patalpoje Nr. 2 spintelės durys turi būti lygiai su siena.“ Minėti trūkumai pašalinti po kelių dienų, t. y. 2015 m. gruodžio 3 d., ką patvirtina perdavimo priėmimo akte ranka įrašytas atsakovo prierašas „2015.12.03 įsipareigojimai įvykdyti“. Šių akte fiksuotų trūkumų šalys neginčija. Atsakovas teigia, kad po šio akto pasirašymo jis nustatė ir daugiau paslėptų darbų trūkumų (T. 1, b. l. 115-118), kurie buvo ištaisyti tik 2016 m. vasario mėnesį, kai ieškovas pagal atsakovo 2015-12-16 pakartotinai pateiktą brėžinį pagamino ir atsakovui pateikė trūkstamą elementą – HPL sienelę, o atsakovas jau pats atliko baigiamuosius baldų montavimo darbus. Įvertinus 2016-11-23 teismo posėdžio metu šalių vadovų paaiškinimus bei byloje esančias šių trūkumų fotonuotraukas (T. 1, b. l. 115-118), matyti, kad šie atsakovo nurodomi baldų trūkumai negali būti laikomi paslėptais, todėl turėjo būti atsakovo nurodyti darbų priėmimo-perdavimo akte, o atsakovui šių trūkumų tinkamai neužfiksavus, atsakovas netenka teisės jais remtis (CK 6.662 straipsnio 2-3 dalys).

17Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovas pagal Sutartį pagamintus baldus perdavė atsakovui 2015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu (T. 1, b. l. 22-23), o akte nustatytus trūkumus ištaisė 2015 m. gruodžio 3 d., todėl atsakovui atsirado teisinė pareiga atsiskaityti su ieškovu pagal Sutartį. Ieškovas už baldus atsakovui pateikė 2015-11-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. PB18044 (T. 1, b. l. 20), kurios bendra suma su PVM yra 6600,00 Eur; šioje sąskaitoje nurodytas atsiskaitymo terminas yra 2015-12-01. Kadangi ieškovas baldų trūkumus ištaisė 2015 m. gruodžio 3 d., teismas konstatuoja, kad atsakovui pareiga atsiskaityti su ieškovu atsirado 2015 m. gruodžio 4 d. Dėl to ieškinio reikalavimas dėl 4600,00 Eur likusios neapmokėtos kainos dalies už baldus pagal Sutartį priteisimo iš atsakovo yra tenkintinas.

18Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

  1. Dėl atsakovo negautų pajamų

19Atsakovas patikslintu priešieškiniu (T. 1, b. l. 81-85) prašo iš ieškovo priteisti 18 261,27 Eur žalos kaip negautų pajamų atlyginimo. Atsakovo teigimu, dėl ieškovo delsimo atlikti Sutartimi sulygtus baldų gamybos ir montavimo darbus atsakovas negalėjo vykdyti savo veiklos, kuri generuoja atsakovo pajamas. Atsakovo viešbutis pradėjo veikti tik 2016 m. vasario antrojoje pusėje, o gruodžio ir sausio mėnesiai apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims yra pelningiausi šaltojo metų laiko mėnesiai, todėl atsakovas susidariusių negautų pajamų sumą vertina pagal pradėjus teikti apgyvendinimo paslaugas 2016 m. kovo, balandžio bei gegužės mėnesiais jau gautus užsakymus, vieno mėnesio vidutinės atsakovo pajamos sudaro 6087,09 Eur (T. 1, b. l. 86-87, 119-167, 178); atsakovo manymu, kiekvieną mėnesį patiriamos sąnaudos (T. 2, 40) bei viešbučio įrengimo sąnaudos (T. 1, b. l. 104) nemažina atsakovo patiriamų nuostolių dydžio.

20Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Tai reiškia, kad įstatyme nustatyta visiško nuostolių atlyginimo paskirtis – atsakingam už padarytą žalą asmeniui (skolininkui prievolėje) atlyginus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, grąžinti šalis į iki teisės pažeidimo (prievolės neįvykdymo) buvusią padėtį, adekvačiai kompensuojant nukentėjusiam asmeniui (kreditoriui) jo patirtą nuostolių dydį. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Bandužiai“, bylos Nr. 3K-3-1177/2003; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. A. v. UAB „Kamintras“, bylos Nr. 3K-3-199/2007; kt.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N. , bylos Nr. 3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. R. K., byla Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Jurgelionio firma „Tastos statyba“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-62/2008; 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Neiseris“ v. UAB „Ozo turtas“ Nr. 3K-3-391/2013).

21Nagrinėjamu atveju atsakovas savo negautas pajamas įrodinėja tuo, kad dėl ieškovo delsimo atlikti Sutartimi sulygtus baldų gamybos ir montavimo darbus atsakovas negalėjo vykdyti savo veiklos, kuri generuoja atsakovo pajamas, t. y. laiku atidaryti viešbučio New Town Hotel. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus bei teismo posėdžių metu šalių atstovų teiktus paaiškinimus, teismas laiko, kad atsakovas neįrodė, jog būtent dėl ieškovo vėlavimo pristatyti ir sumontuoti baldus pagal Sutartį, atsakovas negalėjo laiku atidaryti viešbučio (CPK 178 straipsnis). Atsakovas į bylą nėra pateikęs jokių rašytinių įrodymų, kada aplamai šis viešbutis buvo atidarytas bei ar visi kiti viešbučio įrengimo darbai buvo atlikti (įrodinėjama tik atsakovo atstovų paaiškinimais). Atsakovas taip pat nepaaiškino, kodėl viešbučio negalėjo atidaryti 2015 m. gruodžio mėn., kai, atsakovo teigimu - paslėpti, baldų trūkumai buvo nustatyti tik vienoje iš šešių patalpų, t. y. kodėl atsakovas nepradėjo viešbučio veiklos su mažiau kambarių, nors pats nurodo, kad būtent žiemos mėnesiai yra patys pelningiausi. Ir nors atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad viešbučiui veikiant pajamos būtų gautos (T. 1, b. l. 119-167, 178), tačiau, teismo vertinimu, tai nepatvirtina, kad šių pajamų negauta dėl neteisėtų ieškovo veiksmų. Atsižvelgiant į tai, atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl 18 261,27 Eur žalos kaip negautų pajamų atlyginimo laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas. Atmetus atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl negautų pajamų, teismas detaliau dėl šių nuostolių dydžio nepasisako.

  1. Dėl netesybų dydžio

22Ieškovas teigia, kad atsakovas nuo 2015 m. gruodžio 4 d. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų dėl 4600,00 Eur sumokėjimo už pagamintus baldus. Ieškovas prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (nuo 2015 m. gruodžio 4 d. iki 2016 m. vasario 29 d. (ieškinio pateikimo), t. y. už 88 dienas nuo 4600,00 Eur sumos), nes laiko, jog tokia delspinigių norma yra protinga.

23Atsakovas priešieškiniu taip pat reikalauja iš ieškovo priteisti atsakovui 1 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos (6600,00 Eur) už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 16 d. iki 2016 m. vasario 1 d., atsakovo teigimu netesybos sudaro 7 128,00 Eur. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Taigi, reikalavimas atlyginti dėl sutarties pažeidimo padarytą turtinę žalą, be kita ko, apima ir reikalavimą atlyginti minimalius nuostolius. Vien tai, kad ieškinyje nebuvo nurodyta konkreti teisės norma (CK 6.261 straipsnis) nesudaro pagrindo išvadai, kad nebuvo pareikštas reikalavimas atlyginti minimalius nuostolius (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kadangi atsakovas priešieškiniu reikalauja negautų pajamų, į kuriuos įskaitė šias netesybas, teismui netenkinus priešieškinio reikalavimo dėl negautų priteisimo, atsakovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo kvalifikuotinas kaip savarankiškas, dėl kurio teismas taip pat pasisako.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas reglamentuojančias teisės normas, yra pabrėžęs, kad šalys susitaria dėl netesybų siekdamos keleto tikslų: (i) pirma, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais; tokiu atveju netesybų tikslas – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą, reikalaujant atlyginti nuostolius; (ii) antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma; (iii) trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. BUAB „Neapolis“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-275-248/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB „Kauno energija“, bylos Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007).

25CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

26Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Taigi mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012; kt.).

27Nagrinėjamu atveju atsakovas visą bylos nagrinėjimo laiką nuosekliai laikėsi pozicijos, kad Sutartyje 1 proc. delspinigių dydis buvo nurodytas dėl to, kad atsakovui buvo itin svarbūs Sutarties vykdymo terminai. Šią atsakovo poziciją patvirtina atsakovo vadovo 2016-11-23 teismo posėdyje teikti paaiškinimai bei rašytiniai įrodymai (T. 1, b. l. 38). Ieškovo vadovas 2016-11-23 teismo posėdyje taip pat neginčijo aplinkybės, kad delspinigių dydis jam buvo žinomas (tai nebuvo siurprizinė sąlyga), bei tai, kad atsakovas informavo ieškovą, jog Sutarties įvykdymo terminas turi esminės reikšmės. Atsakovas laikosi pozicijos, kad netesybų dydis, nustatytas Sutartyje yra pagrįstas atsakovo minimaliais nuostoliais. Ieškovo argumentai dėl netesybų mažinimo yra abstraktūs, nes remiamasi tik tokia aplinkybe, kad 1 proc. dydžio delspinigiai yra per se neprotingai dideli.

28Šiuo atveju teismas, vertindamas Sutartyje nustatytą 1 proc. delspinigių dydį, atsižvelgia į ginčo šalių sutartinių santykių pobūdį, Sutarties vykdymo eigą, pirmiau nurodytas faktines aplinkybes bei teismų praktiką, į tai, kad, nors atsakovo pateikti įrodymai (T. 1, b. l. 86-87, 104, 119-167, 178; T. 2, 40) nėra pakankami negautoms pajamoms priteisti, tačiau iš dalies patvirtina tikėtinus minimalius atsakovo nuostolius delspinigių dydžio nustatymo aspektu. Dėl to šiuo atveju teismas sprendžia, kad pagal Sutartį nustatytas 1 proc. delspinigių dydis yra mažintinas iki 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, kuris, teismo vertinimu, yra protingo dydžio, kompensuoja atsakovo patirtus nuostolius bei užkerta kelią atsakovui pasipelnyti ieškovo sąskaita. Atsižvelgiant į tai, atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkinamas iš dalies ir atsakovui iš ieškovo priteistina 0,5 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo Sutarties kainos (6600,00 Eur), už kiekvieną dieną nuo 2015 m. spalio 16 d. (kada ieškovas pagal Sutartį privalėjo pristatyti baldus) iki 2015 m. gruodžio 3 d. (kada baldai buvo faktiškai sumontuoti ir ištaisyti trūkumai), t. y. 1584,00 Eur delspinigių (6600,00 * 0,5 proc. * 48 dienos = 1584,00 Eur).

29Ieškovas prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (nuo 2015 m. gruodžio 4 d. iki 2016 m. vasario 29 d. (ieškinio pateikimo), t. y. už 88 dienas nuo 4600,00 Eur sumos), viso 80,96 Eur. Ieškovas savo iniciatyva sumažino delspinigius pagal Sutartį iki 0,02 proc. dydžio už kiekvieną praleistą dieną, nes laiko, jog tokia delspinigių norma yra protinga. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga; teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Taigi teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Teismas pabrėžia, kad ieškovas pats sprendžia, kokius reikalavimus pareikšti teisme, todėl ieškovo nurodytas 0,02 proc. delspinigių dydis šiuo atveju teismo nesaisto priešieškinio reikalavimo tenkinimo kontekste, tačiau saisto ieškinio reikalavimo aspektu. Dėl to teismas tenkina ieškovo ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo ir priteisia ieškovo nurodyto dydžio delspinigius, viso 80,96 Eur.

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų

30CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys (priešieškinis) patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju ieškinys patenkintas visiškai, o patenkintų priešieškinio reikalavimų proporcija sudaro 8,67 procentų.

31Ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus: už ieškinio ir atsiliepimo į priešieškinį parengimą prašo priteisti 400,00 Eur (T. 1, b. l. 168; T. 2, b. l. 49). Atsakovas pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus: už atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio, papildomų procesinių prašymų parengimą ir atstovavimą teisme prašo priteisti 811,00 Eur, byloje pateikti įrodymai patvirtina 771,00 Eur šių išlaidų dydį (T. 1, b. l. 65-66, 88-89, 176-177; T. 2, b. l. 44-48). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šalių prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra protingo dydžio ir neviršija anksčiau minėtų rekomendacinių dydžių, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo atsakovo naudai – 66,85 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atlikus priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovui iš atsakovo sprendimu priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 333,15 Eur.

32Ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra sumokėjęs 37,00 Eur žyminį mokestį (T. 1, b. l. 3), už ieškinį papildomai sumokėjo 115,00 Eur žyminį mokestį (T. 1, b. l. 17). Ši žyminio mokesčio suma (152,00 Eur) yra priteistina iš atsakovo ieškovui. Tenkinus 8,67 procentų priešieškinio reikalavimų, 47,51 Eur žyminio mokesčio priteistina atsakovui iš ieškovo. Atlikus priteistino žyminio mokesčio įskaitymą, ieškovui iš atsakovo sprendimu priteistina žyminio mokesčio suma yra 104,49 Eur.

33Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 150,00 Eur žyminio mokesčio dalį (T. 1, b. l. 62), 2016 m. gegužės 5 d. teismo nutartimi likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimas atsakovui atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (T. 1, b. l. 72). Patikslintu priešieškiniu atsakovas sumažino savo reikalavimų sumą iki 18 261,28 Eur, nuo kurios mokėtinas žyminis mokestis sudaro 548,00 Eur, iš kurių 150,00 Eur yra sumokėta, todėl iš atsakovo valstybės naudai yra priteistina 350,49 Eur žyminio mokesčio.

34Byloje iš viso patirta 5,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 4,86 Eur.

Nutarė

35ieškovo ieškinį tenkinti.

36Priteisti ieškovui UAB „Patogūs baldai“, j. a. k. 303772362, iš atsakovo UAB ,,AV3“, j. a. k. 302340944, 4970,00 Eur (keturių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt eurų) dydžio skolą, 80,96 Eur (aštuoniasdešimt eurų ir 96 ct.) delspinigių, 437,64 Eur (keturis šimtus trisdešimt septynis eurus ir 64 ct.) bylinėjimosi išlaidas ir 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą (4970,00 Eur) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 4 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

37Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti atsakovui UAB ,,AV3“, j. a. k. 302340944, iš ieškovo UAB „Patogūs baldai“, j. a. k. 303772362, 1584,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) delspinigių.

39Kitą priešieškinio dalį atmesti.

40Priteisti iš atsakovo UAB ,,AV3“, j. a. k. 302340944, į valstybės biudžetą 350,49 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų ir 49 ct.) žyminio mokesčio bei 4,86 Eur (keturis eurus ir 86 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, iš viso 355,35 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus ir 35 ct.) bylinėjimosi išlaidų. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą, tai patvirtinantys įrodymai pateikti pirmosios instancijos teismui.

41Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Patogūs baldai“ ieškiniu atsakovui UAB „AV3“ dėl... 4. Atsakovas UAB „AV3“ atsiliepimu į ieškinį (T. 1, b. l. 32-37) prašo... 5. Atsakovas UAB „AV3“ patikslintu priešieškiniu (T. 1, b. l. 81-85) prašo... 6. Ieškovas UAB „Patogūs baldai“ atsiliepimu į priešieškinį (T. 1, b. l.... 7. Teismo posėdžio metu ginčo šalys palaikė savo poziciją, išdėstytą... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. ieškovas ir... 10. 2015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu (T. 1, b. l. 22-23)... 11. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas pagal 2015-11-17... 12. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties nuostatų, t. y.... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovas Sutartimi įsipareigojo sukurti (pagaminti)... 14. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4970,00 Eur dydžio skolą,... 15. Šalys neginčija faktinės aplinkybės, kad baldai atsakovui buvo perduoti... 16. 2015 m. lapkričio 30 d. darbų perdavimo-priėmimo akte (T. 1, b. l. 22-23)... 17. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovas pagal Sutartį pagamintus... 18. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 procentų dydžio... 19. Atsakovas patikslintu priešieškiniu (T. 1, b. l. 81-85) prašo iš ieškovo... 20. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos,... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo negautas pajamas įrodinėja tuo, kad dėl... 22. Ieškovas teigia, kad atsakovas nuo 2015 m. gruodžio 4 d. nevykdo savo... 23. Atsakovas priešieškiniu taip pat reikalauja iš ieškovo priteisti atsakovui... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas... 25. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada... 26. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime... 27. Nagrinėjamu atveju atsakovas visą bylos nagrinėjimo laiką nuosekliai... 28. Šiuo atveju teismas, vertindamas Sutartyje nustatytą 1 proc. delspinigių... 29. Ieškovas prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną... 30. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 31. Ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus: už... 32. Ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra sumokėjęs 37,00... 33. Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 150,00 Eur žyminio mokesčio dalį (T.... 34. Byloje iš viso patirta 5,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 35. ieškovo ieškinį tenkinti.... 36. Priteisti ieškovui UAB „Patogūs baldai“, j. a. k. 303772362, iš atsakovo... 37. Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti atsakovui UAB ,,AV3“, j. a. k. 302340944, iš ieškovo UAB... 39. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 40. Priteisti iš atsakovo UAB ,,AV3“, j. a. k. 302340944, į valstybės... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...