Byla e2-13230-769/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei E. K. dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 359,12 Eur skolos, kurią sudaro 250 Eur negrąžinta paskolos suma, 19,02 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino, 90,10 Eur palūkanų suma po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2015 m. spalio 7 d. tarp ieškovės ir atsakovės nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 731860004. Ieškovė paskolino atsakovei 50 Eur sumą 30 dienų terminui su 111,93 procentų dydžio metine palūkanų norma. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, atsakovė 2015 m. spalio 9 d. pateikė prašymą papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015 m. spalio 11 d. pasipildė 50 Eur suma, 2015 m. spalio 14 d. pasipildė 50 Eur suma, 2015 m. spalio 22 d. pasipildė 50 Eur suma. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 puntu atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2015 m. gruodžio 6 d. atsakovė turėjo grąžinti 250 Eur skolos ir 19,02 Eur palūkanų.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 250 Eur. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 250 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 19,02 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, bei 90,10 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 7 d. iki 2016 m. gruodžio 4 d. taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinė normą – 198,70 procentų. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Ieškovė ir atsakovė susitarė dėl kredito kainos, atsakovė už naudojimąsi kreditu nesumokėjo sutartų palūkanų, todėl 19,02 Eur palūkanų (kredito mokestis) iš atsakovės priteistinas.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 90,10 Eur palūkanų už vėlavimą grąžinti paskolą, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 198,70 procentų. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytų Vartojimo kredito sutarčių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

13Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti 90,10 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotas nuo 2015-11-07 iki 2016-12-04, taikant 198,70 procentų metinę palūkanų normą. Ieškovės teigimu, prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius. Iš ieškinio nustatyta, kad tik 2015-12-06 atsakovė turėjo grąžinti 250 eurų skolos, todėl palūkanų skaičiavimas nuo 2015-11-07 po paskolos termino praleidimo yra nepagrįstas. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, palūkanų sumą – 90,10 Eur, paskaičiuotą už nepilnus metus, sudarančią beveik pusę paimto kredito, darytina išvada, kad taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas per pusę,- iki 45 Eur.

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017 m. rugpjūčio 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

15Tenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta apie 87 procentai visų reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 13,05 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, į. k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, iš atsakovės E. K., a. k. ( - ) 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) skolos, 19,02 Eur (devyniolika eurų 02 centai) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 45 Eur (keturiasdešimt penki eurai) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2017 m. rugpjūčio 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 13,05 (trylika eurų 05 centai) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovė šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai