Byla 1A-88-648-2013
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendžio, kuriuo G. B. G. nuteistas

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Pažarskio, teisėjų Lauretos Ulbienės ir Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, sekretoriaujant Irmai Greičiuvienei, vertėjaujant Neringai Zenkevičiūtei, dalyvaujant prokurorei Laurai Golubkienei, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo L. P. atstovui advokatui Dariui Stalioniui, nuteistajam G. B. G., jo gynėjai advokatei Andželikai Vosyliūtei, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. B. G. gynėjo advokato Vytauto Sviderskio apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendžio, kuriuo G. B. G. nuteistas

2pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (dėl OU „S (duomenys pakeisti)“ turto įgijimo apgaule) laisvės atėmimu 3 metams,

3pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (dėl „F (duomenys pakeisti)“ turto įgijimo apgaule) laisvės atėmimu 3 metams ir 6 mėnesiams,

4pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir G. B. G. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

6Į G. B. G. bausmę įskaitytas laikinas sulaikymas ir suėmimas nuo 2012 m. sausio 12 d. iki 2012 m. kovo 12 d.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. už tai, kad jis apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

9G. B. G., būdamas UAB „B (duomenys pakeisti)“ (įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), Vilniuje), direktoriumi, internetiniame puslapyje www.alibaba.com įdėjo skelbimą, kuriame prisistatęs UAB „B“, prekiaujančios originaliomis „Philip Morris“ cigaretėmis, atstovu, siūlė pirkti cigaretes, realiai neturėdamas nei tikslo, nei galimybių jų parduoti ir neketindamas atsiliepusiems į skelbimą asmenims parduoti cigaretes. Į skelbimą atsiliepus L. P., atstovaujančiam OU „S“ (įmonės kodas ( - ), registruotos Estijos Respublikoje, Talinas, ( - )), laikotarpiu iki 2010-11-22 jie elektroniniu paštu, telefonu ir asmeninių susitikimų metu susitarė pirkti – parduoti 5 dėžes, iš viso 50 000 vienetų, cigarečių „Marlboro“ už 7 000 JAV dolerių (17 653,30 Lt), o 2010-11-22 bankiniu pavedimu L. P. sumokėjo 7 000 eurų (24 169,60 Lt) į UAB „B“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Nordea Bank Finland PLc“, po ko G. B. G. patvirtino, kad cigaretės bus pristatytos į „T (duomenys pakeisti)“ sandėlį, esantį ( - ), Olandijoje, tačiau cigarečių nepristatė. Tęsdamas savo sumanymą G. B. G. nurodė L. P., kad cigaretės nebuvo pristatytos dėl techninių kliūčių ir ankstesnis mokėjimas bus užskaitytas kaip avansas už kitą, didesnį užsakymą, dėl kurio susitarė iki 2011-02-22 ir šią dieną elektroniniu paštu atsiuntė L. P. išankstinę sąskaitą su pasiūlymu įsigyti 20 pėdų konteinerį, iš viso 475 dėžes, cigarečių „Marlboro“ už 161 500 JAV dolerių (407 286,85 Lt), nurodęs dalį šios sumos pervesti į UAB „B“ sąskaitą. L. P., būdamas tikras, kad sandoris įvyks, 2011-03-22 pervedė 108 200 eurų (373 592,96 Lt) į UAB „B“ sąskaitą Nr. ( - ), tačiau G. B. G. cigarečių jam nepristatė ir pinigų negrąžino, taip per du kartus apgaule įgijo svetimą įmonės OU „S“, didelės vertės 115 200 eurų (397 762,56 Lt) turtą, taip padarydamas šiai įmonei 115 200 eurų (397 762,56 Lt) turtinę žalą.

10Taip pat G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. už tai, kad jis apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

11G. B. G., būdamas UAB „B“ (įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), Vilniuje), direktoriumi, nenustatytame internetiniame puslapyje įdėjo skelbimą, kuriame prisistatęs UAB „B“, prekiaujančios originaliomis „Philip Morris“ cigaretėmis, atstovu, siūlė pirkti cigaretes, realiai neturėdamas nei tikslo, nei galimybių jų parduoti ir neketindamas atsiliepusiems į skelbimą asmenims parduoti cigaretes. Į skelbimą atsiliepus J. P., atstovaujančiam „F“ (bendrovės Nr. ( - ), registruotos 2005-11-03, Seišelių Respublikoje), laikotarpiu iki 2011-03-21 jie elektroniniu paštu, telefonu ir asmeninio susitikimo metu susitarė pirkti – parduoti 40 pėdų konteinerį, iš viso 960 dėžių cigarečių „Marlboro“ už 388 200 JAV dolerių (953 885,04 Lt), 2011-03-21 elektroniniu paštu išsiuntė J. P. išankstinę sąskaitą dėl 15 proc. sandorio sumos apmokėjimo, iš viso 58 320 JAV dolerių (143 303,90 Lt), o 2011-05-10 J. P. pavedimu pervedus 58 320 JAV dolerių (139 863,02 Lt) į G. B. G. nurodytą UAB „B“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Nordea Bank Finland PLc“, tačiau nepateikus cigarečių, apgaule įgijo svetimą įmonei „F“ priklausantį didelės vertės turtą.

12Taip pat G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. už tai, kad jis apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent:

13G. B. G., nuo 2010-03-23 būdamas UAB „B“ (įmonės kodas ( - ), registruota ( - ), Vilniuje), direktoriumi, žinodamas, kad remiantis 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d. nuostata, kaip ūkio subjekto vadovas yra atsakingas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, neorganizavo buhalterinės apskaitos tvarkymo, taip pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., 6 str. 2 p., 16 str. 1 d., 17 str. reikalavimus – kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams; neužtikrino, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu; ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose; finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4 str. 1 d., 7 str., 15 str. 1 d., 9 d., 12 d. reikalavimus, kad finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus; metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams; iki finansinių ataskaitų sudarymo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai; finansines ataskaitas įmonės sudaro pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „B“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros laikotarpiu nuo 2010-08-18 iki 2011-11-01.

14Nuteistojo G. B. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-14 nuosprendį dalyje dėl G. B. G. bausmės skyrimo už Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą, t. y. taikyti Lietuvos Respublikos BK 55 str. ir skirti G. B. G. su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, o už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., skirti G. B. G. švelnesnes bausmes, be to, paskirtas bausmes subendrinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 6 d. ir G. B. G. paskirti švelnesnę galutinę subendrintą bausmę.

15G. B. G. gynėjo manymu, nuteistajam buvo paskirtos per griežtos bausmės, kadangi teismas neįvertino visų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, taip pat padarė kitus baudžiamojo įstatymo pažeidimus.

16Pažymi, kad teismas, skirdamas G. B. G. bausmes, turėjo įvertinti jo asmenybę, kuri apima ir asmenybę charakterizuojančius požymius: amžių, šeiminę padėtį, sveikatos būklę ir pan. Ginamasis yra pensinio amžiaus, jo sveikatos būklė yra itin sunki, kadangi serga koronarine širdies liga, nustatyta nestabili krūtinės angina, suintensyvėjus skausmams jam būtina neatidėliotina operacija. Be to, jis turi tris išvaržas, kurios lemia didžiulius skausmus, jam konstatuota ir prostatos hiperplazija. Tai patvirtina pažymos apie ligonio būklę. Teismas visiškai nevertino minėtų aplinkybių, todėl G. B. G. paskirta bausmė nebuvo individualizuota, kas lėmė jam per griežtos bausmės paskyrimą.

17Pasak gynėjo, nors teismas ir nurodė, jog jo ginamasis buvo teistas Jungtinėje Karalystėje, tačiau Lietuvos Respublikoje jis apskritai nebuvo teistas. Be to, teismas pažymėjo, jog ir dėl veikų, už kurias G. B. G. buvo teistas Jungtinėje Karalystėje, teistumas yra išnykęs. Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 55 str., ginamasis laikytinas teisiamu pirmą kartą. Atsižvelgiant į tai, jam nepagrįstai buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė už Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatytą nusikaltimą, kadangi šis nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai. Tik išskirtiniais atvejais, nustačius sunkinančias aplinkybes, yra galimybė skirti laisvės atėmimo bausmę. Šioje byloje G. B. G. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl teismas, skirdamas jam bausmę už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Respublikos BK 55 str. nuostatomis. Be to, teismas nemotyvavo savo sprendimo, kodėl pirmą kartą teisiamam G. B. G. už minėtą nusikaltimą skiria laisvės atėmimo bausmę. Įvertinus tai, kad jis neteistas, nebaustas administracine tvarka, jo sveikatos būklė yra itin sunki, jam už Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatytą nusikaltimą turėjo būti skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.

18Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, bendrindamas G. B. G. paskirtas bausmes, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d. ir taikė dalinį bausmių sudėjimą. Gynėjo teigimu, G. B. G. padarytos veikos pagal savo pobūdį yra skirtingos, atsakomybė už jas reglamentuojama skirtinguose Lietuvos Respublikos BK skyriuose, jų kėsinimosi objektai yra skirtingi: t. y. sukčiavimu kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus, o apgaulingu apskaitos tvarkymu – į finansų sistemą. Šių veikų tiek dalykas, tiek sukelti padariniai itin skiriasi. Taigi, G. B. G. padarytos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir yra priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas turėjo bendrinti bausmes, paskirtas G. B. G. už atskirus nusikaltimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 6 d.

19Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė atleisti nuteistąjį nuo bausmės dėl ligos, netenkinus tokio prašymo - sumažinti bausmę, prokurorė ir nukentėjusiojo bei civilinio ieškovo atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti.

20Nuteistojo G. B. G. gynėjo advokato V. Sviderskio apeliacinis skundas tenkinamas.

21Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas G. B. G. bausmę, neatsižvelgė į nuteistojo sveikatos būklę, t. y. kad jis serga koronarine širdies liga, nustatyta nestabili krūtinės angina, suintensyvėjus skausmams būtina neatidėliotina operacija, be to, jis turi tris išvaržas, kurios lemia didžiulius skausmus, jam konstatuota ir prostatos hiperplazija. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas G. B. G. bausmes už padarytus nusikaltimus, iš tikrųjų neatsižvelgė į jo sveikatos būklę, nors pirmosios instancijos teismui buvo pateikti nuteistojo medicinos dokumentų įrašai (t. 5, b.l. 91-108).

22Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo G. B. G. gynėja iškėlė nuteistojo atleidimo nuo bausmės dėl ligos klausimą atsižvelgiant į jo sergamų ligų pobūdį.

23Pagal baudžiamąjį įstatymą nusikalstamą veiką padaręs asmuo gali būti atleistas nuo bausmės, jeigu iki teismo nuosprendžio priėmimo jis suserga sunkia nepagydoma liga, dėl kurios bausmę atlikti būtų per sunku (Lietuvos Respublikos BK 76 str. 1 d.). Pažymėtina, kad atleisti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo bausmės dėl ligos yra teismo teisė, o ne pareiga. Be to, taikant Lietuvos Respublikos BK 76 str. nepakanka nustatyti, jog nuteistojo liga yra įtraukta į Nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos, sąrašą. Spręsdamas, ar dėl sunkios nepagydomos ligos nuteistajam bus per sunku atlikti paskirtą bausmę, teismas įvertina nusikalstamos veikos sunkumą ir nuteistojo asmenybę, atsižvelgus į atliktos bausmės (jeigu ji atliekama) dalį, taip pat sunkios nepagydomos ligos įtaką bausmės atlikimui, tokios ligos gydymo galimybes įkalinimo įstaigoje, poveikį kitiems nuteistiesiems, kartu kalintiems įkalinimo įstaigoje, bei galimą poveikį šių asmenų sveikatai. Šias aplinkybes teismas nustato duomenimis, atitinkančiais Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nurodytas sąlygas, o išvadą, ar nuteistajam atlikti bausmę bus per sunku, teismas padaro vertindamas įrodymus bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytą bausmės vykdymo tvarką ir sąlygas. Dėl to teismo medicinos eksperto išvada apie tai, kad nuteistajam, sergančiam sunkia nepagydoma liga, bausmę atlikti būtų per sunku, teismui yra tik vienas iš duomenų šaltinių, ji teismui yra tik rekomendacinio pobūdžio. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas, spręsdamas Lietuvos Respublikos BK 76 str. taikymo klausimą, atsižvelgia ir į tai, kada paaiškėjo sunkios nepagydomos ligos požymiai. Jeigu šia liga nuteistasis jau sirgo nusikalstamos veikos darymo metu ir tai nesutrukdė jam padaryti veiką, tokia liga teismų praktikoje nepripažintina pagrindu atleisti nuteistąjį nuo bausmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys 2K-158/2005, 2K-438/2008, 2K-160/2012, Nr. 2K-497/2012, 2K-257/2013).

24Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje 2012-11-05 nutartimi paskyrė komisijinę teismo medicinos ekspertizę užduodamas klausimus: 1) ar G. B. G. serga nepagydoma liga, kuri įtraukta į Nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos, sąrašą (toliau - Sąrašas); 2) jei nuteistasis serga tokia liga, tai nuo kada (t. 6, b.l. 17-19). Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus ekspertizės akte Nr. EKG 50(181)/13 01 konstatuota, kad G. B. G. serga nepagydoma liga - koronarine širdies liga, netinkančia chirurginiam gydymui (atveriant krūtinės ląstą) su lėtiniu III laipsnio kraujotakos nepakankamumu, kuri įtraukta į Sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministerijų 1995-11-02 įsakymu Nr. 969/578. Nuo kada G. B. G. serga šia liga atsakyti nėra galimybės dėl medicinos dokumentų trūkumo (pateikti tik nuo 2012 m. medicinos dokumentų įrašai, liudijantys, kad G. B. G. jau serga šia liga) (t. 6, b.l. 29-37). Tokios išvados padarytos byloje esančių nuteistojo medicinos dokumentų pagrindu. G. B. G. apeliacinės instancijos teismo posėdyje parodė, kad šiuo metu jo sveikatos būklė nėra gera, jis turi nuolat vartoti vaistus, t.y. nitrogliceriną, kuriuos pasipurškia siekiant paskatinti širdies plakimą. Prieš patekdamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, jis niekada nevartojo tokių vaistų. Stresas, kurį nuteistasis patyrė būnant Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, sukėlė jam stiprią širdies anginą. Anksčiau G. B. G. galėdavo išvesti šunį valandai ar dviem, o dabar jis negali nueiti 20 metrų neuždusdamas. 2012 m. kovo pabaigoje jis kreipėsi į kardiologijos ligoninę „Kardiolitą“, kadangi patyrė skausmą kairėje krūtinės pusėje. Širdies operacija buvo padaryta prieš 9 metus, nuteistasis juto skausmą krūtinėje. Nuvežus į ligoninę, jam buvo pasakyta, jog reikia dvigubo perėjimo į širdį. Šv. Tomo ligoninėje nuteistajam buvo atlikta operacija, po kurios sveikatos būklė nepagerėjo. Byloje nustatyta, kad G. B. G. nuo 2012-01-12 iki 2012-03-12 buvo suvaržyta laisvė taikant jam laikiną sulaikymą ir kardomąją priemonę-suėmimą (t. 4, b.l. 68-69, 123-124). Iš medicinos dokumentų matyti, kad nuteistasis kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skausmų širdies srityje praėjus neilgam laiko tarpui po paleidimo iš suėmimo, t. y. nuo 2012-03-14, kur atlikus tyrimus, nustatyta, jog nuteistajam įtampos ir ramybės būsenoje yra III-IV krūtinės angina. 2012-03-21 G. B. G. buvo atlikta koronografijos operacija be arterijos kamščio. Pats G. B. G. parodė, kad jam dėl streso, sukelto būnant Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, atsirado skausmai širdies srityje. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad G. B. G. susirgo nepagydoma liga, įtraukta į Sąrašą, po nusikaltimų padarymo.

25Vertinant, ar yra pagrindas atleisti nuteistąjį nuo bausmės, visų pirma atsižvelgtina į tai, jog nuteistasis padarė tris tyčinius nusikaltimus, iš kurių du yra sunkūs nusikaltimai nuosavybei ir vienas apysunkis nusikaltimas finansų sistemai, kurie nebuvo atsitiktiniai. G. B. G. praeityje neteistas Lietuvos Respublikoje (t. 5, b.l. 30), neįrašytas į narkologinę įskaitą ir nesigydė psichiatrinėje ligoninėje (t. 5, b.l. 32-34), byloje nėra duomenų, kad jis būtų baustas administracine tvarka, padarė nusikaltimus būdamas 63-64 metų amžiaus. Iš G. B. G. parodymų ir medicinos dokumentų, surašytų remiantis nuteistojo žodžiais, matyti, jog jam prieš nusikaltimų padarymą buvo padaryta šuntavimo operacija, kas rodo, jog jau darant nusikaltimus jis turėjo sveikatos problemų širdies srityje. Medicinos dokumentai taip pat patvirtina, kad po operacijos jo būklė buvo patenkinama, jis išrašytas ambulatoriniam gydymui, rekomenduotas vaistų vartojimas, o dabar tyrimų metu gautas vaizdas yra be žymesnės neigiamos įtakos lyginant su 2012-03-14. Įvertinus G. B. G. padarytų nusikaltimų sunkumą, jo asmenybę, sergamos ligos pobūdį ir kitas minėtas aplinkybes, nėra pakankamo pagrindo nuteistąjį atleisti nuo bausmės dėl ligos vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 76 str.

26Bausmės paskirtis - galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Lietuvos Respublikos BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti Lietuvos Respublikos BK 54 str. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet turi atsižvelgti ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

27Pirmosios instancijos teismas paskyrė G. B. G. už padarytus nusikaltimus realias laisvės atėmimo bausmes. G. B. G. padarė tris baigtus nusikaltimus, t. y. du sunkius nusikaltimus nuosavybei (Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.) ir vieną apysunkį nusikaltimą finansų sistemai (Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.). Visi nusikaltimai yra tyčiniai, padaryti tiesiogine tyčia.. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad G. B. G. teisiamas pirmą kartą. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad Jungtinės Karalystės institucijų pateiktais duomenimis, G. B. G. Jungtinėje Karalystėje buvo teistas du kartus, tarp jų ir už turto įgijimą apgaulės būdu, teistumas išnykęs. Atkreiptinas dėmesys, kad Jungtinėje Karalystėje jo atžvilgiu buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai dar 1975-05-23 ir 1986-04-14 (t. 5, b.l. 13-15, 22-24), kas rodo, kad nuo G. B. G. pripažinimo kaltu už Jungtinėje Karalystėje padarytus nusikaltimus iki jo padarytų nusikaltimų, nagrinėjamų šioje byloje, praėjo itin didelis laiko tarpas. Todėl minėtos aplinkybės negali itin neigiamai apibūdinti jo asmenybę. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė G. B. G. į sveikatos būklę, t. y. kad šis be kitų ligų serga nepagydoma liga - koronarine širdies liga, netinkančia chirurginiam gydymui (atveriant krūtinės ląstą) su lėtiniu III laipsnio kraujotakos nepakankamumu, dėl kurios nuteistajam būtina pastoviai vartoti vaistus, reguliariai lankytis pas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus. Be to, būtina įvertinti ir tai, kad G. B. G. minėtos ligos atsiradimas yra susijęs su jo laisvės suvaržymu taikant kardomąją priemonę-suėmimą. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d.). Taigi, aiškus prieštaravimas teisingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 d. apibrėžtą bausmės paskirtį ir Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-7-259/2011). Taikydamas Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-123/2008). Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis - laisvės atėmimas. Įvertinus G. B. G. sveikatos būklę, darytina išvada, kad apeliantui laisvės atėmimo bausmių paskyrimas už Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. numatytų nusikaltimų padarymą, atsižvelgiant ir į kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, aiškiai prieštarautų teisingumo principui, dėl ko jam skiriamos švelnesnės, negu įstatyme numatytos bausmės - laisvės apribojimai. Šiuo nuosprendžiu G. B. G. skirtinos bausmės bendrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d. taikant dalinį bausmių sudėjimą.

28Pagal Lietuvos Respublikos BK 55 str. 1 d., asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Skirdamas laisvės atėmimo bausmę, teismas privalo motyvuoti savo sprendimą. Nagrinėjamu atveju G. B. G., kaip pirmą kartą teisiamam asmeniui, už padarytą tyčinį apysunkį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė. Pirmosios instancijos teismas, išvardijęs su bausmės skyrimu susijusias aplinkybes, konstatavo, kad bausmės tikslai bus pasiekti nuteistajam paskyrus tik laisvės atėmimo bausmę. Vien su bausmės skyrimu susijusių aplinkybių išvardijimas negali būti pripažįstamas kaip tinkamas motyvavimas laisvės atėmimo bausmės paskyrimo asmeniui už padarytą nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės - bauda, areštas arba laisvės atėmimas. Įvertinus šio nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, jo padarymo aplinkybes, G. B. G. asmenybę ir kitas anksčiau aptartas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismu, kad už minėto nusikaltimo padarymą bausmės tikslai bus pasiekti jam paskyrus laisvės atėmimo bausmę, todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė nuteistajam aiškiai per griežtą bausmę, o G. B. G. skiriama bauda, jos dydį nustatant Lietuvos Respublikos BK 47 str. 3 d. 3 p. ribose (2011-04-21 įstatymo Nr. XI-1350 redakcija). Paskiriant galutinę subendrintą bausmę, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d.

29Kadangi priimamu nuosprendžiu G. B. G. skiriamos naujos bausmės, todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, bendrindamas G. B. G. paskirtas bausmes, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., nenagrinėjami. Nuteistojo laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas įskaitytinas į subendrintą laisvės apribojimo bausmę, t. y. kaip į griežtesnę skiriamą bausmę, nes minėtą laiką įskaitant į baudos bausmę, būtų apsunkinta G. B. G. teisinė padėtis. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-14 nuosprendis atitinkamai keičiamas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p. ir 328 str. 2 p.,

Nutarė

31tenkinti nuteistojo G. B. G. gynėjo advokato Vytauto Sviderskio apeliacinį skundą.

32Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendį:

33G. B. G., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (OU „S“ turto įgijimas apgaule), pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., paskirti 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nėra susiję su darbu;

34G. B. G., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. („F“ turto įgijimas apgaule), pritaikius Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., paskirti 1 metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nėra susiję su darbu.

35G. B. G., pripažintam kaltu už Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą, paskirti 30 MGL (3 900 Lt) dydžio baudą.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., 65 str. 2 d., paskirtas laisvės apribojimo bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir G. B. G. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 1 (vienerių) metų ir 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę bei 30 MGL - 3 900 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų litų) dydžio baudą.

37Nustatyti trijų mėnesių terminą baudai sumokėti, terminą skaičiuojant nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 48 str. 3 d., išaiškinti, kad G. B. G. privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir vykdyti teismo nustatytą įpareigojimą, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

39Į G. B. G. paskirtą laisvės apribojimo bausmę įskaityti jo laikiname sulaikyme ir kardomojoje priemonėje-suėmime išbūtą laiką nuo 2012 m. sausio 12 d. iki 2012 m. kovo 12 d., t.y. 60 dienų, ją prilyginant 120 (vieno šimto dvidešimt) laisvės apribojimo dienoms (Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 1 p. b) pp.).

40Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (dėl OU „S (duomenys... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (dėl „F (duomenys pakeisti)“... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams.... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės... 6. Į G. B. G. bausmę įskaitytas laikinas sulaikymas ir suėmimas nuo 2012 m.... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 8. G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. už tai, kad jis... 9. G. B. G., būdamas UAB „B (duomenys pakeisti)“ (įmonės kodas ( - ),... 10. Taip pat G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. už... 11. G. B. G., būdamas UAB „B“ (įmonės kodas ( - ), registruota ( - ),... 12. Taip pat G. B. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. už... 13. G. B. G., nuo 2010-03-23 būdamas UAB „B“ (įmonės kodas ( - ),... 14. Nuteistojo G. B. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 15. G. B. G. gynėjo manymu, nuteistajam buvo paskirtos per griežtos bausmės,... 16. Pažymi, kad teismas, skirdamas G. B. G. bausmes, turėjo įvertinti jo... 17. Pasak gynėjo, nors teismas ir nurodė, jog jo ginamasis buvo teistas... 18. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, bendrindamas G. B. G. paskirtas... 19. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė atleisti nuteistąjį nuo... 20. Nuteistojo G. B. G. gynėjo advokato V. Sviderskio apeliacinis skundas... 21. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas G.... 22. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo G. B. G. gynėja iškėlė... 23. Pagal baudžiamąjį įstatymą nusikalstamą veiką padaręs asmuo gali būti... 24. Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje 2012-11-05 nutartimi paskyrė... 25. Vertinant, ar yra pagrindas atleisti nuteistąjį nuo bausmės, visų pirma... 26. Bausmės paskirtis - galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama... 27. Pirmosios instancijos teismas paskyrė G. B. G. už padarytus nusikaltimus... 28. Pagal Lietuvos Respublikos BK 55 str. 1 d., asmeniui, pirmą kartą teisiamam... 29. Kadangi priimamu nuosprendžiu G. B. G. skiriamos naujos bausmės, todėl... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.... 31. tenkinti nuteistojo G. B. G. gynėjo advokato Vytauto Sviderskio apeliacinį... 32. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 14 d. nuosprendį:... 33. G. B. G., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. (OU... 34. G. B. G., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.... 35. G. B. G., pripažintam kaltu už Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyto... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d., 65 str. 2 d.,... 37. Nustatyti trijų mėnesių terminą baudai sumokėti, terminą skaičiuojant... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 48 str. 3 d., išaiškinti, kad G. B. G.... 39. Į G. B. G. paskirtą laisvės apribojimo bausmę įskaityti jo laikiname... 40. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....