Byla e2-2951-733/2017
Dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Moment Credit“ ieškinį atsakovei A. E. dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Moment Credit“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. E. 258,74 Eur negrąžinto kredito, 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos, 175,94 Eur nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad su atsakove 2015-05-31 sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei kreditus pagal sutartas specialiąsias sąlygas, o atsakovė – gautus kreditus grąžinti ir sumokėti kreditų kainą (sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 p.). Atsakovė pasiskolino iš ieškovės 300 Eur vartojimo kreditą iki 2015-12-01, numatant, kad atsakovė turi mokėti šešias įmokas po 63,07 Eur, palūkanų norma 83,97 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 124,53 proc. bei kredito kaina – 78,43 Eur.

42015-05-31 ieškovė pervedė 300 Eur kredito sumą į atsakovės registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Atsakovė tinkamai nevykdė sutarties. Ieškovė nurodo ne kartą įspėjusi ją sutartyje numatytu būdu (trumposiomis žinutėmis) apie netinkamą įsipareigojimų vykdymą, apie savo teises reikalauti nuostolių, perduoti atsakovės duomenis į skolininkų bazę bei apie teisę kreiptis į teismą. Atsakovė liko skolinga 258,74 Eur negrąžinto kredito ir 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos. Taip pat nurodo, kad vėlavimo laikotarpiu, t. y. nuo to momento, kai atsakovė nesumokėjo įmokos pagal sutartį laiku, už vėluojamas mokėti sumas skaičiuojami nuostoliai (Specialiųjų sąlygų 2 p.). Nuostolių dydis atitinka kredito kainos metinę normą, t. y. sutartą kredito kainą. Atsakovė, imdama kreditą, patvirtino specialiąsias kredito suteikimo sąlygas, pagal kurias buvo išduotas kreditas. Pagal šias sąlygas atsakovė įsipareigojo atlyginti ieškovei nuostolius tuo atveju, jeigu laiku neįvykdo prievolės sumokėti įmokos pagal sutartį. Specialiosiose sąlygose, kurias priėmė atsakovė, nurodyta, kad pavėluoto mokėjimo atveju teks atlyginti ieškovei nuostolius už tolimesnį naudojimąsi laiku negrąžinta kredito suma ar jos dalimi. Nuostoliai skaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri yra apskaičiuojama pagal bendrą kredito kainos metinę normą, nurodytą šiose specialiosiose sąlygose. Ieškinio surašymo dieną (2017-09-29) dėl atsakovės įvykdyto sutarties pažeidimo ieškovės patirtų nuostolių suma yra 521,74 Eur. Tačiau ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad susidarė pernelyg ilgas vėlavimo laikotarpis (daugiau negu du metai), kuris lemia neproporcingai didelę nuostolių sumą, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, reikalauja nuostolių tik už 200 dienų - 175,94 Eur.

5Atsakovė A. E. nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2015-05-31 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) kuria ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei kreditus pagal sutartas specialiąsias sąlygas, o atsakovė – gautus kreditus grąžinti ir sumokėti kreditų kainą (sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 p.). Atsakovė pasiskolino iš ieškovės 300 Eur vartojimo kreditą iki 2015-12-01, sutartimi susitariant, kad atsakovė turi mokėti šešias įmokas po 63,07 Eur, palūkanų norma 83,97 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 124,53 proc. bei kredito kaina – 78,43 Eur.

82015-05-31 ieškovė pervedė 300 Eur kredito sumą į atsakovės registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Atsakovė tinkamai nevykdė sutarties ir liko skolinga 258,74 Eur negrąžinto kredito ir 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 258,74 Eur negrąžinto kredito ir 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 - 2 punktai, 6.256 straipsnio 2 dalis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 175,94 Eur nuostolių, apskaičiuotų už 200 dienų, remiantis sutartimi nustatyta bendra kredito kainos metine norma – 124,53 proc.

11Šalių sutarties Bendrosiose kredito sutarties sąlygose nurodyta, kad kredito kaina – palūkanų suma, kurią klientas privalo sumokėti bendrovei už naudojimąsi kreditu. Kredito kainos metinė norma – kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu (1.11 ir 1.12 punktai).

12Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos, kurias ieškovė įvardina nuostoliais, laikytini neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir nuostolių dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos (nuostoliai) mažintinos iki 100 Eur.

13Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 441 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš A. E., asmens kodas ( - )

18- 258,74 Eur negrąžinto kredito;

19- 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos;

20-100 Eur nuostolių;

21- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 415,48 Eur sumą nuo 2017-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

22- 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moment Credit“, juridinio asmens kodas 300657515.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Moment Credit“... 4. 2015-05-31 ieškovė pervedė 300 Eur kredito sumą į atsakovės registracijos... 5. Atsakovė A. E. nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2015-05-31 sudarė vartojimo kredito... 8. 2015-05-31 ieškovė pervedė 300 Eur kredito sumą į atsakovės registracijos... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 175,94 Eur nuostolių,... 11. Šalių sutarties Bendrosiose kredito sutarties sąlygose nurodyta, kad kredito... 12. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės... 14. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 15. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 441... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš A. E., asmens kodas ( - )... 18. - 258,74 Eur negrąžinto kredito;... 19. - 56,74 Eur nesumokėtos kredito kainos;... 20. -100 Eur nuostolių;... 21. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 415,48 Eur sumą nuo 2017-10-05... 22. - 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...