Byla 2-1368-881/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Magum“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-1435-866/2019)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Varanauskaitės ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Arkosta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Magum“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-1435-866/2019).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Magum“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė mažąją bendriją „Nemokumo valdymas“ (toliau – bankroto administratorė). 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Magum“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo tikslintas vėlesnėmis nutartimis.

82.

9BUAB „Magum“ bankroto administratorė 2019 m. vasario 25 d. prašė teismo patikslinti BUAB „Magum“ kreditorių sąrašą ir įtraukti į jį BUAB „Magum“ kreditorę BUAB „Statra“ su 193 800 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Bankroto administratorė paaiškino, kad minėtą sumą BUAB „Magum“ yra skolinga BUAB „Statra“ pagal 2016 m. kovo 14 d. statybų rangos sutartį Nr. MAG-2016-03/14-V (toliau – Sutartis).

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi patikslino BUAB „Magum“ kreditorių sąrašą ir į trečios eilės kreditorių sąrašą, be kita ko, įtraukė BUAB „Statra“ su 193 800 Eur reikalavimo suma (eilės Nr. 42). Nesutikdama su tuo, kita BUAB „Magum“ kreditorė UAB „Arkosta“ padavė atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad BUAB „Statra“ neatliko jokių darbų pagal Sutartį, nes darbus statybos darbų objekte Vytauto g. 53-4, Palangoje atliko UAB „Arkosta“ ir kitos įmonės, t. y. finansinis reikalavimas grindžiamas suklastotų dokumentų pagrindu. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutarties dalį, kuria į BUAB „Magum“ kreditorių sąrašą įtraukta BUAB „Statra“ su 193 800 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, ir BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju yra būtina įvertinti BUAB „Magum“ kreditorės UAB „Arkosa“ teiginius dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo, kildinamo iš statybos darbų minėtame objekte, nepagrįstumo.

124.

13BUAB „Statra“ bankroto administratorė UAB „Simpatija“ 2019 m. birželio 26 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad UAB „Statra“, remdamasi Sutartimi, atliko darbus UAB „Magum“, o UAB „Arkosta“, ginčydama statybos rangos darbų faktą, esant tarp šalių pasirašytiems darbų perdavimo-priėmimo aktams, turi šiuos sandorius ginčyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka (reiškiant savarankišką reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu).

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymą dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo, 2019 m. liepos 9 d. nutartimi patvirtino BUAB „Statra“ 193 880 Eur dydžio finansinį reikalavimą, priskirtiną trečiai kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo eilei.

186.

19Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ nepateikė objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ pasirašytų dokumentų (Sutarties, sąskaitų faktūrų, atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymų, baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto) autentiškumu. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad UAB „Arkosta“ teiginiai, susiję su tuo, kad BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinis reikalavimas BUAB „Magum“ bankroto byloje grindžiamas suklastotų dokumentų pagrindu, yra nepagrįsti. Teismas pastebėjo, kad BUAB „Magum“ bankroto administratorė minėto BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo neginčija.

207.

21Teismas, palyginęs sutarčių bei susitarimų, sudarytų tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ bei tarp BUAB „Magum“ ir UAB „Arkosta“, turinį nustatė, kad jose nurodyti atliktini darbai skiriasi. Teismas tokią išvadą padarė taip pat palyginęs pagal Sutartį pasirašytą atliktų darbų aktą bei pagal papildomą susitarimą su UAB „Arkosta“ pasirašytą objektinę sąmatą. Teismas taip pat nustatė, kad tarp UAB „Pasaga“ ir UAB „Magum“ 2017 m. balandžio 12 d. buvo sudaryta sutartis dėl gerbūvio sutvarkymo darbų. Teismas vertino, kad minėta sutartis ir jos priedai neįrodo aplinkybės, jog pagal šią sutartį buvo atlikti darbai, kuriuos turėjo atlikti UAB „Statra“ pagal Sutartį. UAB „Statra“ buvo įsipareigojusi atlikti gerbūvio dangų atstatymą po pamatų šiltinimo darbų, tačiau ne gerbūvio sutvarkymo darbus.

22III.

23Atskirojo skundo argumentai

248.

25Trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. (atskirajame skunde nurodyta 2019 m. liepos 10 d. data laikytina rašymo apsirikimu) nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymą patvirtinti BUAB „Statra“ 193 880 Eur finansinį reikalavimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

268.1.

27Pirmosios instancijos teismas pateiktų rašytinių įrodymų tyrimą atliko paviršutiniškai. Jei byloje būtų skirtas žodinis bylos nagrinėjimas, būtų buvę daugiau galimybių išsiaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes, nors aplinkybės ir taip aiškios, papildomai išsireikalauti rašytinius įrodymus, apklausti liudytojus, paskirti statybinę ekspertizę, tačiau pirmosios instancijos teismas tokių veiksmų neatliko. Be to, BUAB „Statra“ bankroto administratorė UAB „Simpatija“ pateikė formalų atsiliepimą, aiškindama, kad Sutartis turėtų būti ginčijama pagal ginčo taisykles pareiškiant ieškinį, o BUAB „Magum“ bankroto administratorė atsiliepimo apskritai neteikė. Toks elgesys sudaro prielaidas išvadai, kad bankrotų administratorių veikla yra formali, nėra siekiama išsiaiškinti, ar ginčijamas kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas, ar ne.

288.2.

29UAB „Arkosta“ ir jos subrangovai statybos darbus tame pačiame objekte vykdė nuo 2015 m. gruodžio 28 d. iki 2016 m. liepos 4 d., o BUAB „Statra“ nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. gegužės 30 d. Abi šios bendrovės vykdė tuos pačius darbus, susijusius su gerbūvio dangų atstatymu po pamatų šiltinimo, grindų dangos įrengimu patalpose, fasado šiltinimu. Aktualiu laikotarpiu UAB „Arkosta“ vadovai ir darbuotojai nematė jokių kitų bendrovių ar jų darbuotojų, kurie vykdytų darbus, susijusius su gerbūvio dangų atstatymu po pamatų šiltinimo. Be to, BUAB „Statra“ pateikė duomenis, kad 2016 m. kovo–balandžio mėnesiais pagal Sutartį atliko elektros įvado pertvarkymus, nors UAB „Arkosta“, atlikdama šiuos darbus 2016 m. balandžio mėnesį, nematė atliktų elektros įvado pertvarkymo darbų. BUAB „Statra“ taip pat pateikė duomenis, kad 2016 m. kovo–balandžio mėnesiais atliko šilumos punkto rekonstravimą, tačiau tuos pačius darbus atliko ir UAB „Pajūrio šaltinis“, kuri darbams atlikti pasamdė subrangovę UAB „Axis Power“. Be to, BUAB „Statra“ pateikė duomenis, kad 2016 m. kovo–balandžio mėnesiais atliko fasado šiltinimo darbus, tačiau visus fasado šiltinimo darbus objekte atliko UAB „Ranga“ ir UAB „Arkosta“.

308.3.

31Pirmosios instancijos teismo atlikti darbų palyginimai yra netinkami. Statybos darbų dokumentuose naudojama terminologija nėra ta pati, tačiau darbai ir jų atlikimo apimtys nekeičia esmės. UAB „Arkosta“ pateikti dokumentai išsamūs, juose detalizuojami visi darbai, o BUAB „Statra“ dokumentai lakoniški, juose apsiribojama tik darbų pavadinimų nurodymu. Pirmosios instancijos teismas nelygino BUAB „Statra“ neva atliktų darbų su faktiškai darbus atlikusiomis UAB „Embritas“, UAB „Axis Power“, UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Ranga“. Jeigu visi darbai būtų palyginti, paaiškėtų, kad BUAB „Statra“ deklaravo tuos pačius darbus, kaip ir minėtos bendrovės. Teismo atlikti UAB „Pasaga“ ir BUAB „Statra“ atliktų darbų palyginimai netinkami, nes BUAB „Statra“ darbus atliko nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. gegužės 30 d., o UAB „Pasaga“ darbus pradėjo nuo 2016 m. liepos 4 d.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

359.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų teisėjų kolegija nenustatė.

3710.

38Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas BUAB „Statra“ 193 880 Eur finansinis reikalavimas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3911.

40BUAB „Magum“ kreditorė UAB „Arkosta“, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutartį, teigia, kad klausimas dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo galėjo būti geriau išnagrinėtas žodinio proceso tvarka. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalį, nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Šioje įstatymo normoje taip pat numatyta, kad suinteresuotų asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas.

4112.

42Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, 2019 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymą dėl BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Magum“ bankroto byloje nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka bei nustatė terminą BUAB „Magum“ bankroto administratorei, BUAB „Statra“ ir UAB „Arkosta“ pateikti rašytinius paaiškinimus ir (ar) įrodymus, pagrindžiančius BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo pagrįstumą ar nepagrįstumą (b. l. 129–130). Ši teismo nutartis UAB „Arkosta“ išsiųsta 2019 m. birželio 11 d. per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (b. l. 135). UAB „Arkosta“ nepateikė Vilniaus apygardos teismui prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, neteikė teismui prašymo į posėdį kviesti liudytojus, taip pat neteikė prašymo dėl papildomų rašytinių įrodymų išreikalavimo. Pažymėtina, kad UAB „Arkosta“ nepasinaudojo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 10 d. nutartyje suformuluotu siūlymu pateikti rašytinius paaiškinimus ir (ar) įrodymus, pagrindžiančius BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo nepagrįstumą. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui, sprendžiant BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo bankroto byloje tvirtinimo klausimą rašytinio proceso tvarka, nebuvo suvaržytos UAB „Arkosta“ teisės teikti prašymus, paaiškinimus, įrodymus. Finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka neturėjo įtakos UAB „Arkosta“ galimybėms atskirsti į BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymą patvirtinti BUAB „Statra“ finansinį reikalavimą, todėl su tuo susiję UAB „Arkosta“ atskirojo skundo argumentai teisėjų kolegijos atmetami kaip nepagrįsti.

4313.

44Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Vadovaudamasis šia įstatymo nuostata, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino BUAB „Statra“ 193 880 Eur dydžio finansinį reikalavimą. UAB „Arkosta“, pasinaudodama Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje suteikta teise, minėtą teismo nutartį skundžia atskiruoju skundu, ginčydama teismo patvirtinto finansinio reikalavimo pagrįstumą.

4514.

46Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimas yra vienas iš bankroto procese spręstinų klausimų. Tam, kad būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. spalio 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

4715.

48Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nagrinėjamu atveju BUAB „Magum“ bankroto administratorė minėto BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo neginčijo, o pateikė jį teismui tvirtinti. Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su administratorių formalia veikla, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių finansinių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Taigi, administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijimo, nes teismas nėra įpareigotas tvirtinti visų be išimties administratoriaus pripažintų reikalavimų. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek bankroto administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

4916.

50Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį bei kasacinio teismo praktiką, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

5117.

52UAB „Arkosta“ atskirajame skunde BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo nepagrįstumą grindžia tuo, kad BUAB „Statra“ realiai neatliko Sutartyje su BUAB „Magum“ sutartų darbų, nes šiuos darbus atliko UAB „Arkosta“ ir kitos įmonės. UAB „Arkosta“ atkreipia dėmesį į tai, kad BUAB „Statra“ darbus turėjo atlikti tuo metu, kai darbus vykdė ir UAB „Arkosta“, tačiau UAB „Arkosta“ vadovai ir darbuotojai objekte, kuriame buvo vykdomi darbai, nematė jokių kitų bendrovių ar jų darbuotojų, kurie taip pat vykdytų fasado šiltinimo darbus ar darbus, susijusius su gerbūvio dangų atstatymu po pamatų šiltinimo. UAB „Arkosta“ taip pat nematė atliktų elektros įvado pertvarkymo darbų. UAB „Arkosta“ pastebėjo, kad šilumos punkto rekonstravimo darbus atliko subrangovė UAB „Pajūrio šaltinis“. UAB „Arkosta“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nelygino arba netinkamai palygino BUAB „Statra“ neva atliktus darbus su kitų bendrovių atliktais tais pačiais darbais, todėl nepagrįstai sprendė dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo pagrįstumo.

5318.

54Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Sutartimi ir kitais byloje esančiais dokumentais, nustatė BUAB „Statra“ atliktus darbus (nutarties 14 punktas), taip pat nustatė UAB „Arkosta“ atliktus darbus (nutarties 16–17 punktai), tarp kurių nebuvo nurodyta BUAB „Statra“ vykdytų fasado šiltinimo, elektros įvado pertvarkymo, gerbūvio dangų atstatymo po pamatų šiltinimo darbų. Taigi, pirmosios instancijos teismas nutarties 21 punkte pagrįstai sprendė, kad su BUAB „Statra“ ir su UAB „Arkosta“ buvo susitarta iš esmės dėl skirtingų darbų. Aplinkybė, kad UAB „Arkosta“ vadovai ir darbuotojai objekte nematė darbus atliekančių kitų įmonių, nepaneigia rašytiniais įrodymais (Sutartimi, sąskaitomis faktūromis, darbų priėmimo-perdavimo aktu ir kitais dokumentais) pagrįsto BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo. UAB „Arkosta“ nurodyti UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Axis Power“ 2016 m. rugsėjo 28 d. ir 2016 m. lapkričio 4 d. darbų perdavimo-priėmimo aktai, kuriuose nurodyti šiluminio mazgo montavimo, izoliavimo ir paleidimo darbai (b. l. 84), taip pat nepaneigia fakto, kad BUAB „Statra“ atliko Sutarties 3.1.3 punktu sulygtus šilumos punkto rekonstravimo darbus (b. l. 7, 15–17). Be to, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad UAB „Arkosta“ nurodytuose UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Axis Power“ darbų perdavimo-priėmimo aktuose objekto adresas nurodytas Vytauto g. 53, Palanga. Toks objekto adreso nurodymas nesudaro pagrindo daryti pakankamai pagrįstą išvadą, kad UAB „Axis Power“ atliko darbus tame pačiame objekte kaip ir BUAB „Statra“, t. y. Vytauto g. 53-4, Palanga.

5519.

56Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo pagrįstumą, įvertino byloje esančius įrodymus (teismo nutarties 14, 16–17, 21 ir kt. punktai), nepažeisdamas įrodymų vertinimo taisyklių. Tai, kad UAB „Arkosta“ atskirajame skunde nesutinka su teismo padarytomis išvadomis (t. y., kad BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai), nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas bylai reikšmingas aplinkybes išnagrinėjo nevisapusiškai ir (ar) neobjektyviai.

5720.

58Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti remiantis trečiojo asmens UAB „Arkosta“ atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė... 8. 2.... 9. BUAB „Magum“ bankroto administratorė 2019 m. vasario 25 d. prašė teismo... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi patikslino BUAB... 12. 4.... 13. BUAB „Statra“ bankroto administratorė UAB „Simpatija“ 2019 m.... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs BUAB... 18. 6.... 19. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ nepateikė... 20. 7.... 21. Teismas, palyginęs sutarčių bei susitarimų, sudarytų tarp BUAB „Magum“... 22. III.... 23. Atskirojo skundo argumentai... 24. 8.... 25. Trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 26. 8.1.... 27. Pirmosios instancijos teismas pateiktų rašytinių įrodymų tyrimą atliko... 28. 8.2.... 29. UAB „Arkosta“ ir jos subrangovai statybos darbus tame pačiame objekte... 30. 8.3.... 31. Pirmosios instancijos teismo atlikti darbų palyginimai yra netinkami. Statybos... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. 9.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 10.... 38. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 11.... 40. BUAB „Magum“ kreditorė UAB „Arkosta“, ginčydama pirmosios instancijos... 41. 12.... 42. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26... 43. 13.... 44. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad... 45. 14.... 46. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimas yra vienas iš... 47. 15.... 48. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka... 49. 16.... 50. Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos vadovaujantis CPK... 51. 17.... 52. UAB „Arkosta“ atskirajame skunde BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo... 53. 18.... 54. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Sutartimi ir kitais byloje esančiais... 55. 19.... 56. Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas BUAB „Statra“ finansinio... 57. 20.... 58. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 60. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą....