Byla 1S-94

1Kauno apygardos teismo teisejas Romas Aikevicius, sekretoriaujant Vaidai Pupšytei, teismo posedyje išnagrinejo D. B. skunda del 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkes teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti D. B. skunda del Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus 2008-03-04 nutarimo ir, n u s t a t e : 2008-01-28 Alytaus rajono apylinkes prokuroras R.Kirkliauskas, vadovaudamasis BPK 212str.1d.2p., prieme nutarima nutraukti ikiteismini tyrima, kadangi nesurinkta pakankamai duomenu, irodanciu E. B. kalte del nusikalstamos veikos, numatytos BK 178str.1d., padarymo.

2D. B. apskunde 2008-01-28 nutarima, taciau 2008-03-04 Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus priimtu nutarimu, D. B. skundas del 2008-01-28 Alytaus rajono apylinkes prokuroro R.Kirkliausko nutarimo buvo atmestas.

3D. B. apskundus 2008-03-04 Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus nutarima Alytaus rajono apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui, 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkes teisme buvo priimta nutartis, kuria atsisakyta tenkinti D. B. skunda.

4D. B. savo skundu prašo panaikinti 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos nutarti ir priimti nauja procesini sprendima – atnaujinti ikiteismini tyrima ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ), perduoti E. B. teismui del ivykdytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178str.2d. Taip pat prašo vadovautis ir 2008-03-13 skundu, adresuotu Alytaus rajono apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui. Skunde nurodyta, kad 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkes teismo nutarti D. B. gavo 2008-05-16, o skunda išsiunte 2008-05-23, todel 7 dienu skundo padavimo terminio ji nepraleido.

52008-05-06 teismo nutartyje nurodyta, kad skundas gautas 2008-03-17, taciau išnagrinetas priimant nutarti tik 2008-05-06, t.y. per 50 dienu nuo skundo padavimo dienos, taip pažeidžiant BPK 64str.2d. nuostatas, kuriose nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo teisejas per 5 dienas nuo skundo ir jam išnagrineti reikiamos medžiagos gavimo privalo skunda išnagrineti ir priimti nutarti.

6Skunde teigiama, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas šališkai, nesiekta išaiškinti visu nusikalstamos veikos aplinkybiu bei stengtasi apginti E. B..

7D. B. pažymi, kad nors 2007-06-09 pareiškime ji nurode, kad vagyste ivykde E. B., taciau pranešimas apie itarima jai paskelbtas ir ji apklausa itariamaja praejus daugiau kaip 4 menesiams (2007-10-15). I Alytaus miesto ir rajono PK D. B. kreipesi del vagystes iš saugomos teritorijos, kas atitinka BK 178str.2d., taciau ikiteisminis tyrimas pradetas ir itarimas E. B. pareikštas pagal BK 178str.1d., šios veikos skiriasi pagal savo pavojingumo laipsni, todel buvo nepagristai lengvinama itariamosios padetis.

8Skunde nurodyta, kad iš 2008-05-06 nutarties matyti, jog D. B. skundas nebuvo negrinetas iš esmes, nes dalis nutarties motyvuojamosios dalies sutampa su 2008-03-04 Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus nutarimu.

9D. B. teigia, kad neaišku, kuo remiantis E. B. parodymai pripažinti teisingais, o D. B. ivertinti kritiškai (kas prieštarauja bylos aplinkybems). Ji nurodo, jog akivaizdu, kad E. B. savavališkai iš svetimo kiemo išveže svetima turta ir gavo iš to turtine nauda. Be to, itariamoji neispeta del baudžiamosios atsakomybes už melagingu parodymu davima. Taip pat teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos pakanka, kad padaryti pagristas išvadas del E. B. tycios ivykdant vagyste. BPK nera nustatyti terminai, kada nukentejusysis turi kreiptis del jo atžvilgiu ivykdytos nusikalstamos veikos. Taip pat nepagristas teismo teiginys, kad E. B. siule D. B. pinigus už parduota metala, o pastaroji ju atsisake.

10Skunde nurodyta, kad D. B. nesutinka su teismo nutarties teiginiu, kad J. B. pagristai neapklaustas ikiteisminio tyrimo pareiguno, nes jis 2002-07-12 pripažintas neveiksniu, o nuo 2006-12-27 priverstinai gydomas Rokiškio psichiatrijos ligonineje, kadangi tokie nutarties motyvai prieštarauja fundamentaliosioms asmens teisems, tarptautines teises normoms.

11D. B. savo skunde nesutinka su tuo, kad „isibrovimas i saugoma teritorija gali buti tik tuomet, kai i ja patenkama prieš savininko valia, tuo tarpu E. B., budama santuokoje su J. B., ilga laika gyveno tame name“. Namas po tevo mirties priklauso D. B. ir ji yra tikroji jo savininke, o leidimo patekti i jos namu valda E. B. ji nedave.

12Taip pat D. B. nurodo, kad 2008-05-06 nutartyje neišnagrineti jos 2008-03-13 skundo argumentai bei nesivadovauta 2005-06-23 LAT senato nutarimu Nr. 52 „Del teismu praktikos vagystes ir plešimo baudžiamosiose bylose“, taip pat neobjektyviai ivertinti visi irodymai, netinkamai ivertinti E. B. nusikalstami veiksmai.

13D. B. skundas atmestinas.

14D. B. pagristai nurode, kad skundas del Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus 2008-03-04 nutarimo Alytaus rajono apylinkes teisme gautas 2008-03-17, bet išnagrinetas priimant nutarti tik 2008-05-06, nors BPK 64str.2d. nurodyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisejas per penkias dienas nuo skundo ir jam išnagrineti reikiamos medžiagos gavimo privalo skunda išnagrineti ir priimti nutarti. Taciau ši istatymo norma nurodo ir salyga, nuo kurios pradedamas skaiciuoti 5 dienu terminas – nuo skundui reikalingos medžiagos gavimo dienos. Kadangi byloje nera duomenu, kada teisme buvo gauta medžiaga, reikalinga šiam skundui išnagrineti, todel negalima daryti išvados, kad Alytaus rajono apylinkes teismas pažeide BPK 64str.2d. nuostatas. Tai, jog D. B. nurode, kad tiek prokuratura, tiek teismas yra viename mieste, todel medžiagos perdavimas negalejo užtrukti taip ilgai, taip pat nera pakankamas pagrindas daryti išvada, kad teismas pažeide BPK 64str.2d. nuostatas.

15Susipažinus ir ivertinus visa bylos medžiaga, darytina išvada, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas laikantis visu baudžiamojo proceso nustatytu taisykliu ir reikalavimu, todel nera pagrindo teigti, kad ikiteisminis tyrimas buvo šališkas ir neobjektyvus. Be to, nenustatytos ir aplinkybes, kuriu pagrindu butu galima daryti išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo stengiamasi apginti E. B., todel D. B. skundo motyvai šiuo aspektu yra atmestini kaip nepagristi.

16Nors D. B. nurode, kad savo 2007-06-09 pareiškime ji ivardino E. B., kaip asmeni padariusi ši nusikaltima, bet pranešimas apie itarima jai paskelbtas ir ji apklausa itariamaja praejus daugiau kaip 4 menesiams (2007-10-15), taciau atkreiptinas demesys, kad BPK 188str.1d. nurodo, jog itariamasis ikiteisminio tyrimo metu turi buti apklaustas iki kaltinamojo akto surašymo. Todel tai, jog pranešimas apie itarima E. B. paskelbtas ir ji apklausta itariamaja praejus daugiau kaip 4 menesiams po D. B. pareiškimo padavimo, nepažeidžia BPK 188str. nuostatu. Be to, D. B. nepagristai nurode, kad itariamoji istatymo nustatyta tvarka neispeta del baudžiamosios atsakomybes už melagingu parodymu davima, kadangi itariamasis nera ispejamas del baudžiamosios atsakomybes už melagingu parodymu davima.

17Teismas pagristai nurode, kad isibrovimas i saugoma teritorija pagal BK 178str.2d. galimas tik tada, kai isibraunama i patalpa, saugykla ar saugoma teritorija isilaužimo budu, patenkant panaudojus apgaule, technines priemones, atsirakinant arba i jas net nepatenkant, bet iš jos pavagiant turta, t.y. kai patenkama i patalpa, saugykla ar saugoma teritorija prieš savininko valia, tuo tarpu E. B., budama santuokoje su J. B., ilga laika gyveno tame name, todel pagristai ikiteisminis tyrimas buvo pradetas del nusikalstamu veiksmu, numatytu BK 178str.1d. dispozicijoje.

18Nors D. B. nurode, kad iš 2008-05-06 nutarties matyti, jog dalis nutarties motyvuojamosios dalies sutampa su 2008-03-04 Alytaus rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R.Juškeviciaus nutarimu, todel teigia, jog D. B. skundas nebuvo nagrinetas iš esmes, taciau šis tekstu sutapimas nera pagrindas daryti išvada, kad teismas neišsamiai išnagrinejo D. B. skunda, kadangi iš 2008-05-06 nutarties matyti, jog joje atsakyta i esminius 2008-03-13 D. B. skundo motyvus.

19Ikiteisminio tyrimo teiseja, kritiškai vertindama D. B. parodymus, atsižvelge i tai, kad tarp jos ir E. B. vyksta gincai del J. B. globos, t.y. tarp ju yra konfliktiški santykiai. Be to, tik pati D. B. nurodo, kad E. B. pavoge iš jai priklausancio namo kiemo metines statybines medžiagas, o kitu tai patvirtinanciu duomenu byloje nera. Tuo tarpu E. B. parodymai patvirtinti ir kita bylos medžiaga. Iš E. B. parodymu matyti, kad ji buvo susitarusi del kiemo sutvarkymo su D. B. ir nors konkreciai del metalo išvežimo nekalbejo, taciau mane, kad del to keblumu nebus. Tai, jog E. B. tvarke kiema patvirtino ir liudytojas D.Trapšaitis, kuris nurode, kad buvo pasamdytas sutvarkyti aplinka kieme adresu ( - ). Ivertinus šias aplinkybes, nekyla abejoniu, kad E. B. tvarkydama kiema išveže iš kiemo metala (tai patvirtina byloje esantys kvitai), taciau šiuose jos veiksmuose nera nusikaltimo, numatyto BK 178str.1d. požymiu, nes iš byloje esanciu duomenu negalima teigti, kad E. B. pagrobe svetima turta. Todel D. B. teiginiai, kad akivaizdu, jog E. B. savavališkai be D. B. pateko i jos namu valda ir iš svetimo kiemo išveže svetima turta, iš kurio gavo turtine nauda, yra nepagristi, todel atmestini.

20D. B. pagristai nurode, kad BPK nera nustatyti terminai, kada nukentejusysis turi kreiptis del jo atžvilgiu ivykdytos nusikalstamos veikos, taciau daroma logiška išvada, kad jeigu yra pažeidžiamos asmens teises, šiuo konkreciu atveju tariamai pagrobtas svetimas turtas, tai nukentejes asmuo turi kuo operatyviau pranešti apie tai teisesaugos institucijoms, kad šios nedelsiant imtusi tirti ivykio aplinkybes. Be to, pareiškima D. B. padave tik po to, kai E. B. paraše pareiškima policijai del D. B. neteisetu veiksmu.

21Nors D. B. nurodo, kad J. B. ikiteisminio tyrimo metu nepagristai neapklaustas tik todel, kad teismo pripažintas neveiksniu ir tai pažeidžia jo fundamentaliasias teises ir tarptautines teises normas, taciau pažymetina, kad teismo pripažistami neveiksniais tie asmenys, kurie negali igyti teisiu ir prisiimti pareigu – nesugeba suvokti savo veiksmu esmes ir ju valdyti (teisinis kriterijus), todel esant asmeniui pripažintam neveiksniu, jis negali tinkamai pasinaudoti BPK 81str. numatytomis liudytojo teisemis bei prisiimti BPK 83str. numatytas liudytojo pareigas ir atsakomybe už ju nevykdyma.

22Atkreiptinas demesys ir i tai, kad D. B. nepagristai prašo nagrinejant jos skunda vadovautis ir 2008-03-13 skundu, adresuotu Alytaus rajono apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui, kadangi tokio prašymo tenkinimas prilygtu 2008-05-23 skundo (teisme gauto 2008-05-26) papildymui, taciau Baudžiamojo proceso kodekse nenumatyta galimybe paduotus skundus pakeisti ar papildyti. Todel toks D. B. prašymas atmestinas kaip nepagristas.

23Ivertinus visus aukšciau pateiktus faktus ir aplinkybes, konstatuotina, kad 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkes teismo nutartis yra teiseta ir pagrista, todel panaikinti ja ir priimti nauja procesini sprendima – atnaujinti ikiteismini tyrima ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) bei perduoti E. B. teismui del ivykdytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178str.2d., skunde nurodytais motyvais nera teisinio pagrindo.

24Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442str.1d.1p., teisejas,

Nutarė

25D. B. skunda atmesti.

26Nutartis galutine ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Romas Aikevicius, sekretoriaujant Vaidai... 2. D. B. apskunde 2008-01-28 nutarima, taciau 2008-03-04... 3. D. B. apskundus 2008-03-04 Alytaus rajono apylinkes... 4. D. B. savo skundu prašo panaikinti 2008-05-06 Alytaus... 5. 2008-05-06 teismo nutartyje nurodyta, kad skundas gautas 2008-03-17, taciau... 6. Skunde teigiama, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas šališkai, nesiekta... 7. D. B. pažymi, kad nors 2007-06-09 pareiškime ji nurode,... 8. Skunde nurodyta, kad iš 2008-05-06 nutarties matyti, jog 9. D. B. teigia, kad neaišku, kuo remiantis 10. Skunde nurodyta, kad D. B. nesutinka su teismo nutarties... 11. D. B. savo skunde nesutinka su tuo, kad „isibrovimas i... 12. Taip pat D. B. nurodo, kad 2008-05-06 nutartyje... 13. D. B. skundas atmestinas.... 14. D. B. pagristai nurode, kad skundas del Alytaus rajono... 15. Susipažinus ir ivertinus visa bylos medžiaga, darytina išvada, kad... 16. Nors D. B. nurode, kad savo 2007-06-09 pareiškime ji... 17. Teismas pagristai nurode, kad isibrovimas i saugoma teritorija pagal BK... 18. Nors D. B. nurode, kad iš 2008-05-06 nutarties matyti,... 19. Ikiteisminio tyrimo teiseja, kritiškai vertindama D. B.... 20. D. B. pagristai nurode, kad BPK nera nustatyti terminai,... 21. Nors D. B. nurodo, kad J. B.... 22. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad D. B. nepagristai... 23. Ivertinus visus aukšciau pateiktus faktus ir aplinkybes, konstatuotina, kad... 24. Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442str.1d.1p.,... 25. D. B. skunda atmesti.... 26. Nutartis galutine ir neskundžiama....