Byla e2A-889-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Kauno Vinco Kudirkos gimnazijai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,VERSLO“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,VERSLO“ ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Kauno Vinco Kudirkos gimnazijai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „VERSLO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui, prašydama įpareigoti atsakovą išskaidyti sudėtinį Pirkimo objektą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus statybos darbų ir stacionarių baldų su integruojama buitine technika įsigijimui (viešasis pirkimas Nr. 364945 „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“), priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas paskelbė ir vykdė supaprastintą pirkimą Nr. 364945 „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“ (toliau – ir Pirkimas). Atsakovas, vykdydamas Pirkimą, priėmė sprendimą sujungti statybos darbus ir prekes (stacionarūs baldai su integruojama buitine technika) į vieną Pirkimo objektą. Ieškovės teigimu, tai sudarė apribojimą Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus (tarp jų – ir ieškovei UAB „VERSLO“), kadangi jos verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų.
 1. Ieškovė UAB „VERSLO“ pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Pirkimo objekto apjungimo nepagrindė. Pernelyg aukštų reikalavimų, keliamų tiekėjams, neišskaidyto Pirkimo objekto nepateisina bendroji ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant Pirkimo sutartį. Aplinkybė, kad baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika turi būti pajungta, taip pat negali būti laikoma Pirkimo objekto apjungimą pateisinančia priežastimi, kadangi nėra pagrindo teigti, kad toks Pirkimo vykdymo būdas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis, baldų ir buitinės technikos pirkimas, tikėtina, galėtų būti vykdomas kaip mažos vertės pirkimas, techninis darbo projektas yra parengtas, atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galės būti sėkmingai įvykdytas.
 1. Ieškovės UAB „VERSLO“ teigimu, neskaidant Pirkimo į atskiras dalis yra pažeidžiama ir VPĮ 5 straipsnio 4 dalis, 17 straipsnio 1, 3 dalys ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT) direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-94 patvirtintos Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) 7 p., nes sujungus darbus ir prekes į vieną Pirkimo objektą apsunkinamas tiekėjų dalyvavimas tokiame Pirkime ir išvengiama atskiro pirkimo, skirto įsigyti baldus su integruota buitine technika, vykdymo, kuriame dalyvautų kitas tiekėjų ratas. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras tinkamai nepagrindė Pirkimo objekto apjungimo būtinybės ir neįrodė, kad neįmanoma pasiekti Pirkimo tikslo alternatyviomis priemonėmis.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad kiekviena atsakovo nurodyta „svarbi priežastis“, dėl kurios būtinas sudėtinio Pirkimo projekto sujungimas, turi būti vertinama proporcingumo principo kontekste – ar ji būtina tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis šio tikslo nebūtų galima pasiekti. Be to, atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika (virtuvės spinta, virtuvės sala ir gartraukio „apdengimas“) yra prekės, kurias pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu.
 1. Ieškovė nurodė, kad remiantis VPT direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 1S-139 patvirtinto Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“ 4.2 punktu, pirkimo objektas turi būti identifikuojamas dirbtinai jo nestambinant.
 1. Ieškovės UAB „VERSLO“ teigimu, nėra pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais (neskaidant Pirkimo į dalis) užtikrins atsakovo siekiamo tikslo – mokyklos erdvių modernizavimo - pasiekimą. Be to, ieškovės reikalaujamas Pirkimo objekto išskyrimas nesukeltų didelių sunkumų atsakovui ir būtų racionalus, kadangi laiko tinkamam pasiruošimui koordinuoti skirtingų tiekėjų darbus yra.
 1. Ieškovė nurodė, kad remiantis teismų praktika, atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais, yra negalimas. Vien tai, kad stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra numatytas viename dokumente, nepateisina dirbtinio apjungimo, nes tai neriboja atsakovo galimybės techninio projekto įgyvendinimui vykdyti atskirus pirkimus.
 1. Ieškovė UAB „VERSLO“ dublike pažymėjo, kad ieškinyje aiškiai nurodė, kad ginčija baldu su buitine technika apjungimą su statybos darbais, t. y. ieškinys teiktas tik dėl stacionarių baldų B-01, B-02, B-03, kurie yra perkami kartu su integruota buitine technika: gartraukiu (1 vnt.), indukcine kaitlente (4 vnt.), elektrine orkaite (4 vnt.) ir šaldytuvu (2 vnt.) (Pirkimo sąlygų 3 priedo 8 ir 9 eilutės). Tai patvirtina ir suformuluotas ieškinio dalykas. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Pirkimo sąlygose išskiria stacionarius baldus ir stacionarius baldus su integruota buitine technika.
 1. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technine įrengimas yra numatytas perkamų statybos darbų techniniame projekte, todėl stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra perkamų statybos darbų sprendiniai. Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016-12-2 įsakymu Nr. D1-848 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kuriame nurodytas statybos darbų skirstymas, ieškovės įvardijamas kaip skirtingo pobūdžio statybos darbų ir prekių dirbtinis sujungimas į vieną Pirkimo objektą yra bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų pirkimas, siekiant progimnazijos patalpas kapitališkai suremontuoti, jas kartu įrengiant.
 1. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras nurodė, kad perka visus progimnazijos kapitalinio remonto ir patalpų pritaikymo naudojimui statybos darbus jų neskaidydamas į atskirus pirkimus, nes juos skaidyti būtų neefektyvu, neužtikrintų racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, apsunkintų projekto įgyvendinimą, atsakomybės už tinkamą darbų atlikimą nustatymą ir paskirstymą tarp skirtingų rangovų.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad ginčo Pirkime pasiūlymus pateikė šeši tiekėjai, todėl ieškovės teiginiui, esą Pirkimo dokumentai diskriminaciniai, nėra nei teorinio, nei praktinio pagrindo.
 1. Atsakovo teigimu, ieškovė nepagrindė, kodėl ieškovė negalėtų įsigyti baldų projekto užbaigimui. Pagal Pirkimo techninį projektą atsakovo Pirkimo dokumentuose įvardinta Pirkimo dalyje - stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas - kaip stacionarūs baldai įvardinti objektai iš esmės yra statybinės konstrukcijos.
 1. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pažymėjo, kad Pirkimu iš esmės perkami tik statybos darbai (tiek specialūs, tiek bendrieji), tokiu būdu konkurencija tarp tiekėjų nėra ribojama, o jo skaidymas būtų dirbtinė priemonė, kelianti riziką tinkamam viso projekto įgyvendinimui ir mažinanti Pirkimo vertę. Baldai kaip tokie ginčo Pirkime yra tik šie: 1-B-01 (baldas su integruotomis 4 kriauklėmis, 4 elektrinėmis viryklėmis) ir 1-B-03 (sieninė spinta su integruotomis 4 orkaitėmis ir 2 integruotais šaldytuvais). Ši Pirkimo objekto dalis nėra reikšminga bei pakankama atskiro pirkimo organizavimui. Be to, ieškovas neįrodė, kad turi ar patirtų esminių kliūčių nurodytą Pirkimo objekto dalį įvykdyti. Visus Pirkimo objekte nurodytus darbus vienija bendras tikslas ir jų pasėkoje bus įgyvendinta bendra mokyklos erdvių modernizavimo vizija.
 1. Atsakovas nurodė, kad Pirkimo skaidymas į atskiras dalis prieštarautų proporcingumo principui. Įgyvendint Pirkimo skaidymą į dalis reiktų atlikti sekančius skirtingus pirkimus. Atskirai įsigyti planuojamą pastatyti buitinę įrangą ir pirkti minėtos įrangos sumontavimo darbus. Nors minėtos įrangos sumontavimas yra specialūs statybos darbai, kuriuos gali atlikti ir kitus pagrindinius statybos darbus atliekantis rangovas. Po minėtos įrangos pajungimo, atskirai pirkti 1-B-01, 1-B-03 baldus, nes tik pajungus integruotą buitinę įrangą galima pateikti rangovui šių planuojamų baldų išmatavimus. Be to, ieškovė negali sudaryti techniniame projekte įvardintų kaip stacionarūs baldai 3-B-04, 3- B-01, 3-B-03, 3-B-02, 3-B-05, 3-B-06, 2-B-01 pirkimo ir montavimo atskiros sutarties, kol nebus pabaigti statybos darbai šiose patalpose, kadangi po remonto darbų būtina tikslinti planuojamo stacionaraus baldo matmenis, nurodytus techniniame projekte. Kad prieš baldų gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje, o gamybinį projektą reikia derinti su autoriais numatyta techniniame projekte. Taip pat akcentuotina, kad savo esme baldai yra statybinės konstrukcijos, kurias gali padaryti ir kitus statybos darbus atliekantis tiekėjas.
 1. Atsakovo teigimu, baldų su sumontuota buitine įranga montavimo išskyrimas į atskirą pirkimą būtų neproporcingas, darbų projektas prieštarautų techniniam projektui ir jo tikslinimas pareikalautų papildomų laiko ir lėšų, reikalingų projekto administravimui. Stacionarių baldų ir stacionarių baldų su sumontuota buitine technika įrengimas yra techninio projekto numatyti statybos sprendiniai, todėl tikslinga, kad visus šiuos sprendinius įgyvendintų vienas tiekėjas. Pirkimo objekto išskaidymas sąlygotų tai, kad kapitališkai remontuojamuose patalpose turėtų dirbti bent trys atskiri tiekėjai, parinkti skirtingų pirkimų būdu, kurie savo darbus galėtų pradėti tik baigus pagrindinių darbų atlikimą remontuojamose patalpose. Tai nesuderinama su siekiu dėl vykdomų darbų netrukdyti ugdymo procesui ir darbus baigti iki numatyto termino.
 1. Atsakovas pažymėjo, kad Pirkimo dokumentai neriboja kitų ūkio subjektų tam pasitelkimo. Konkurso sąlygose nėra keliami kvalifikaciniai reikalavimai pasitelkiamiems subjektams, kurių pajėgumais nesiremiama, kad atitikti kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Pirkimas yra orientuotas į tiekėjus, galinčius ir turinčius sugebėjimus atlikti tiek bendruosius, tiek specialiuosius statybos darbus, kapitališkai remontuojant mokymo paskirties įstaigą ir ją kartu įrengiant didžiąja dalimi baldais, kurie būtų sukuriami vietoje.
 1. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras nurodė, kad ginčo esmę sudaro tai, kad dalis stacionarių baldų turi būti su įranga, konkrečiai su vienu gartraukiu, dviem šaldytuvais, po 4 vnt. orkaičių ir kaitlenčių, viso 11 vnt. buitinių prietaisų. Ieškovė klaidingai suprato sąvoką „sudėtinis pirkimo objektas“, kadangi vadovaujantis jos pozicija bet koks patalpų kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos paslaugų viešasis pirkimas turėtų būti išskaidytas į smulkias dalis priklausomai nuo to, kokios prekės šalia paslaugų turėtų būti perkamos.
 1. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pažymėjo, kad tai, kad įrengiant progimnaziją kartu su kitais stacionariais baldais turi būti įrengti ir stacionarūs baldai su 11 vienetų buitinės įrangos, nereiškia, kad Pirkimo objektas yra sudėtinis ar fiktyviai apjungtas. Pirkimo objektas yra vientisas, susijęs su ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ įgyvendinimu. Faktas, kad dalis kapitalinio remonto (patalpų įrengimo) metu patalpose sumontuotų baldų turi turėti tam tikrą buitinę įrangą, nereiškia, kad ginčo pirkimo objektas sudėtinis ir turi būti išskaidytas. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus, tačiau šiuo atveju Pirkimo objektas yra vientisas ir neskaidomas.
 1. Atsakovo teigimu, ieškovė nepagrindė, kad ginčo Pirkimo objektas yra sudėtinis (ir dirbtinai apjungtas) ir kad reikalavimas dėl tam tikrų stacionarių baldų buvimo kartu su buitine įranga yra pernelyg aukštas arba specifinis, neadekvatus Pirkimo pobūdžiui ar neproporcingas jo sąlygoms.
 1. Trečiasis asmuo Kauno Vinco Kudirkos progimnazija nurodė, kad progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto pirkimą vykdo atsakovas, kuris atsako už Pirkimo teisėtumą.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018-04-16 sprendimu nusprendė ieškovės UAB „VERSLO“ ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „VERSLO“ atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro naudai 4083,84 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka, pretenzijos ir ieškinio reikalavimas dėl statybos darbų ir prekių išskyrimo į atskiras Pirkimo objekto dalis, faktiniai pagrindai dėl aplinkybių, kuriomis ieškovė grindžia šį reikalavimą, yra iš esmės analogiški.
 3. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, atsakovo sprendimas sujungti statybos darbus ir prekes (stacionarūs baldai su integruojama buitine technika) į vieną Pirkimo objektą sudaro apribojimą Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus, tarp jų ir ieškovei, kadangi tokios įmonės verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų. Ieškovės teigimu, atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika (virtuvės spinta, virtuvės sala ir gartraukio „apdengimas“) yra prekės, kurias pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu. Nėra jokio pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais (neskaidant Pirkimo į dalis) užtikrins Perkančiosios organizacijos siekiamo tikslo – mokyklos erdvių modernizavimo – pasiekimą ir teigti, kad ieškovės reikalaujamas Pirkimo objekto išskyrimas sukeltų didelius sunkumus atsakovui. Ieškovės teigimu, ginčo Pirkimo neskaidydamas į atskiras dalis diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją.
 1. Teismas pažymėjo, kad, atsakovo teigimu, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra perkamų statybos darbų sprendiniai, perkamus kapitalinio remonto ir patalpų pritaikymo naudojimui statybos darbus skaidyti būtų neefektyvu, tai neužtikrintų racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, apsunkintų projekto įgyvendinimą, atsakomybės už tinkamą darbų atlikimą nustatymą ir paskirstymą tarp skirtingų rangovų. Pirkimo dokumentuose nurodyti stacionarūs baldai iš esmės yra statybinės konstrukcijos.
 1. Teismas nustatė, kad Pirkimo objektas į Pirkimo objekto dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai darbų apimčiai (Pirkimo sąlygų 2.5 p.). Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų (Pirkimo sąlygų 2.6 punktas). Pirkimu siekiama įsigyti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų (apie 540 kv. m.) popamokinės veiklos patalpų, popamokinės veiklos klasių – erdvių ir skaityklos patalpų 2 ir 3 aukštuose kapitalinio remonto darbus, kuriuos sudaro darbo projekto parengimas, ardymo darbai, stiklinių pertvarų įrengimas, vidaus apdailos darbai, stumdomų pertvarų įrengimas, evakuacinio išėjimo į lauką įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo – vėdinimo įrengimo darbai, elektrotechnikos darbai, silpnosios srovės, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas, inventorinės bylos parengimas. Pagal techniniame Pirkimo objekto projekte pateiktą Stacionarių baldų ir įrangos žiniaraštį perkami šie baldai bei įranga: virtuvės sala (1 vnt.), metalinis gartraukis su apdaila (1 vnt.), nerūdijančio plieno plautuvė (4 vnt.), vandens maišytuvas (4 vnt.), indukcinė kaitlentė (4 vnt.), virtuvės spinta (1 vnt.), į baldą montuojama orkaitė (4 vnt.), į baldą montuojamas šaldytuvas (2 vnt.), stacionarus amfiteatras (1 vnt.), skaitymo amfiteatras (1 vnt.), stacionarus stalas, tvirtinamas prie sienos (2 vnt), bibliotekos lentynos (1 vnt.), stalas aplink erdvę (1 vnt.), pasakų kampelis (1 vnt.).
 1. Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo praktika dėl viešojo pirkimo sutarčių skaidymo į pirkimo dalis plėtojama ne tik pirkimo objektų heterogeniškumo (savo pobūdžiu atskirų), bet ir homogeniškumo (panašumo, vienarūšiškumo) atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-162-469/2015). Dėl to teismas darė išvadą, kad pirma, tiekėjų konkurenciją gali pažeisti ne tik skirtingų, bet ir vienalyčių pirkimo objektų sujungimas į vieną, antra, abiem atvejais aktualūs bendrieji kasacinio teismo išaiškinimai šioje srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).
 1. Teismas nurodė, kad VPĮ įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1237-302/2016). Taigi, kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, ar norimo rezultato negalima pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad priešingai nei tvirtina ieškovė, siekiami įsigyti kapitalinio remonto darbai iš esmės yra tarpusavyje susiję ir sudaro vieningą sistemą, t. y. šių darbų atlikimo tikslas - mokyklos erdvių modernizavimas; atlikti statybos darbai, erdvių įrengimui įsigyti montuojami baldai turi techniškai derėti tiek vieni su kitais, tiek su erdvėmis, į kurias turi būti integruoti, nes atlikus visus statybos darbus jie apjungiami į vieningą Pirkimo objektą, savo pobūdžiu yra panašūs ir kompleksiški.
 1. Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo objekto neskaidyti į atskiras dalis. Neabejotina, kad ginčo viešuoju pirkimu siekiama įsigyti darbus, skirtus užtikrinti viešąjį interesą, t. y. užtikrinti ugdymo įstaigos modernizavimą, pagerinti moksleivių sąlygas. Jeigu statybos darbai bei erdvių įrengimui perkami montuojami baldai nederės tarpusavyje, jų pirkimai bus išskaidyti, nebus galima operatyviai atlikti patalpų kapitalinio remonto, kadangi darbų pabaiga yra numatyta 2018-08-20, t. y. iki naujų mokslo metų pradžios.
 1. Teismas pažymėjo, kad nespėjus atlikti darbų iki mokslo metų pradžios būtų padaryta žala moksleivių ugdymo procesui, dėl užsitęsusių išskaidytų pirkimų procedūrų ir nesavalaikių statybos darbų atlikimo terminų, galėtų kilti grėsmė tiek moksleivių, tiek ugdymo įstaigos darbuotojų saugumui jiems būnant ugdymo įstaigoje ir tuo pačiu metu vykstant statybos darbams.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bet kuriame objekte visi kapitalinio remonto darbai užtrunka netrumpai, įvertinant faktinį laikotarpį, numatytą iki statybos darbų pabaigos, kuris be visų viešojo pirkimo procedūrų bei teisminio proceso lieka pakankamai trumpas, konstatavo, kad ieškovė nepagrindė savo teiginio, jog atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galės būti sėkmingai įvykdytas.
 1. Teismas taip pat nesutiko su ieškove, kad aplinkybė, jog baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika - pajungta, negali būti laikoma Pirkimo objekto apjungimą pateisinančia priežastimi. Teismas sprendė, kad tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų savalaikį atlikimą pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų išmatavimus ir kitas specifikacijas, tikėtinai efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Pirkimo dokumentuose numatyti kompleksiški darbai. Teismas konstatavo, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo pakankamą pagrindą neišskaidyti ginčo Pirkimo objekto.
 1. Teismas sutiko su ieškove, kad Pirkimo neskaidymas pagal darbų atlikimo pobūdį atima galimybę Pirkimo procedūrose dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus, tačiau pažymėjo, kad Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų teisės Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.
 1. Teismas taip pat sutiko su ieškove, kad pernelyg aukštų reikalavimų, keliamų tiekėjams, neišskaidyto pirkimo objekto nepateisina bendroji ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017), tačiau pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ne tik Pirkimo sąlygos, suteikiančios galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkiant kitų ūkio subjektų pajėgumais, užtikrina sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti Pirkimo procedūrose. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovas turėjo pakankamą pagrindą dėl pirmiau nurodytų priežasčių neskaidyti Pirkimo objekto, tiekėjo teisė Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus šiuo atveju laikytina papildoma priemone tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime, bet vykdantiems tik statybos darbus (tarp jų - ieškovei), realizuoti savo galimybes dalyvauti Pirkime.
 1. Teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas apjungti Pirkimo objektą šiuo atveju nebuvo siejamas vien tik su tiekėjų teise kooperuotis, be to, ieškovė neįrodė, kad turėtų sunkumų Pirkimo objekto įvykdymui pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovės argumentai apie tai, jog neišskaidžius Pirkimo į atskiras dalis, yra ribojama konkurencija, yra atmestini.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad atsakovas neperžengė diskrecijos ribų, ginčo Pirkimo nuostatos atitinka įstatymų reikalavimus, tiekėjams sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti Pirkime. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atskirų Pirkimo objektų sujungimas į vieną nepažeidžia tiekėjų konkurencijos, nes pagrįstas objektyviomis priežastimis, yra būtinas Perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, Pirkimo objekto išskaidymu, šio tikslo pasiekimas būtų apsunkintas.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovas patyrė 5 500 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į byloje rengtų procesinių dokumentų kiekį, bylos sudėtingumą, sprendžia, kad prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2, 8.3, 8.15, 8.19 punktuose nustatytus maksimalius dydžius, todėl iš ieškovės atsakovui priteistina patirtų atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų suma mažintina iki 4083,84 Eur (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „VERSLO“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-04-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovės ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teismų praktiką ir tinkamai neįvertino visų bylos tinkamam išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių. Teismas netinkamai priteikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015 patiektą išaiškinimą, kuriame akcentuojami du atskiri Pirkimo objekto apjungimo teisėtumo vertinimo aspektai: 1) ar sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis; 2) ar tai vienintelis galimas sprendimas ir nėra mažiau varžančių alternatyvų. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino antrąjį aspektą, t. y. ar Pirkimo objekto apjungimas yra vienintelė galima alternatyva, užtikrinanti tikslo pasiekimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai neištyrė bylai itin reikšmingų aplinkybių, kadangi nepasisakė dėl ieškovės argumentų, pagrindžiančių galimybę Pirkimą vykdyti alternatyviu (mažiau varžančiu) būdu.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo nurodytos priežastys laikytinos pateisinančiomis sudėtinio Pirkimo objekto sujungimą, nes atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika yra iš esmės standartinės prekės, jų montavimui nėra nustatyta specifinių reikalavimų, preliminarūs baldų matmenys ir jų vizualizacijos pateikti techniniame projekte. Dėl to šias prekes pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu ir nėra objektyvaus pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais užtikrins siekiamo tikslo pasiekimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino Pirkimo dokumentuose atsakovo nurodytą darbų pabaigos terminą. Vien tai, kad skaidant Pirkimo objektą į atskiras dalis galimai nepavyktų 2018 m. pabaigti mokyklos kapitalinio remonto darbų, nepateisina viešojo intereso (sąžiningo tiekėjų varžymosi) ribojimo, ypatingai įvertinus tai, kad darbų vykdymas gali būti perkeliamas į kitus metus.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad ieškovė neįrodė, kad turi ar patirtų esminių kliūčių nurodytą Pirkimo objekto dalį įvykdyti. Vien poreikis pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus, kai tam nesama objektyvaus pagrindimo, savaime reiškia esant nepagrįstas kliūtis dalyvauti Pirkime. Pažymėtina, kad apeliantė nepateikė pasiūlymo, kadangi naujo subtiekėjo pasitelkimas yra žymi našta tiekėjui, kadangi iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos reikia ne tik parengti pasiūlymą, bet taip pat rasti tinkamą subrangovą, padėsiantį atlikti dalį darbų, bei suderinti visas bendradarbiavimo sąlygas.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018-04-16 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Perkančiajai organizacijai paliekama prerogatyva spręsti, ar skaidyti supaprastintą pirkimą priklausomai nuo kiekybinių, kokybinių pagrindų, skirtingo įgyvendinimo etapų, ar ne.
  2. Apeliantė neįrodė, kad atsakovo Pirkimo dokumentai prieštarauja VPĮ įtvirtintam imperatyvui dėl pirkimo objekto skaidymo arba jie pažeidžia pagrindinius viešųjų pirkimų principus, nes yra diskriminaciniai ir riboja konkurenciją.
  3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovui neperžengus savo diskrecijos ribų tuo, jog ginčo pirkime jis siekia nupirkti ir tam tikrų baldų su įranga, kad progimnazijos rekonstrukcijos ir įrengimo darbų projektas būtų iki galo ir tinkamai įgyvendintas.
  4. Atsakovas pagrindė, kad ginčo Pirkimo dalies (baldų su įranga) vertė lyginant su visu Pirkimu yra nedidelė ir sudaro apytikriai 1,67 – 4,06 proc. Pirkimo vertės arba nuo ~ 5 000 iki ~ 11 000 Eur.
  5. Apeliantė prielaidomis grindžia savo poziciją apie atsakovo galimybę nukelti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos rekonstrukciją 2019 metams. Rizika, pasireiškianti tuo, kad atsakovui gali nepavykti to padaryti, susijusi su grėsme pačiam Pirkimui, o tai prieštarauja viešajam interesui.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-05-30 gautas atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, sąskaitos išrašo kopija).
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-06-04 gautas ieškovės UAB „VERSLO“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (sąskaitos kopija, mokėjimo nurodymų kopija).

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl naujų įrodymų

 1. Nagrinėjamu atveju atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-05-30 pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros kopija, sąskaitos išrašo kopija). Ieškovė Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-06-04 pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (sąskaitos kopija, mokėjimo nurodymų kopija).
 1. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą šalių naujus įrodymus ir juos vertina.

7Dėl statybos darbų ir baldų su integruojama buitine technika susietumo

 1. Apeliantės teigimu, Pirkimu atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika yra iš esmės standartinės prekės, jų montavimui nėra nustatyta specifinių reikalavimų, preliminarūs baldų matmenys ir jų vizualizacijos pateikti techniniame projekte. Dėl to šias prekes pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu ir nėra objektyvaus pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais užtikrins siekiamo tikslo pasiekimą. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus šiuos apeliantės argumentus.
 1. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar VPĮ 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tarptautinio pirkimo atveju 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į įstatyminį reglamentavimą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai (atsakovui) paliekama prerogatyva spręsti, ar skaidyti supaprastintą pirkimą priklausomai nuo kiekybinių, kokybinių pagrindų, skirtingo įgyvendinimo etapų, ar ne.
 1. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad viešuoju pirkimu supaprastinto atviro konkurso būdu „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“ siekiama įsigyti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų (apie 540 kv. m.) popamokinės veiklos patalpų, popamokinės veiklos klasių – erdvių ir skaityklos patalpų 2 ir 3 aukštuose kapitalinio remonto darbus, kuriuos sudaro darbo projekto parengimas, ardymo darbai, stiklinių pertvarų įrengimas, vidaus apdailos darbai, stumdomų pertvarų įrengimas, evakuacinio išėjimo į lauką įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo – vėdinimo įrengimo darbai, elektrotechnikos darbai, silpnosios srovės, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas, inventorinės bylos parengimas. Pagal techniniame Pirkimo objekto projekte pateiktą Stacionarių baldų ir įrangos žiniaraštį perkami šie baldai bei įranga: virtuvės sala (1 vnt.), metalinis gartraukis su apdaila (1 vnt.), nerūdijančio plieno plautuvė (4 vnt.), vandens maišytuvas (4 vnt.), indukcinė kaitlentė (4 vnt.), virtuvės spinta (1 vnt.), į baldą montuojama orkaitė (4 vnt.), į baldą montuojamas šaldytuvas (2 vnt.), stacionarus amfiteatras (1 vnt.), skaitymo amfiteatras (1 vnt.), stacionarus stalas, tvirtinamas prie sienos (2 vnt.), bibliotekos lentynos (1 vnt.), stalas aplink erdvę (1 vnt.), pasakų kampelis (1 vnt.).
 1. Iš Pirkimo techninio projekto VDA-2016-MV/01-KVPG-01-TP, kuris yra neatsiejama Pirkimo dokumentų dalis, matyti, kad atsakovo Pirkimo dokumentuose įvardinta pirkimo dalyje - stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas - kaip stacionarūs baldai įvardinti objektai iš esmės yra statybinės konstrukcijos (Pvz. 3-B-01 skaitymo amfiteatras (medinė konstrukcija, kurios specialiai gaminti ir pirkti nebūtina, ji gali būti pagaminta statybos objekte vykdant elementarius statybos darbus iš medienos), lygiai taip pat kaip statybos darbų rezultatas gali būti sukurtos 3-B-02, 3-B-03 mokymosi vietos, kurios metaliniais laikikliais tvirtinamos prie sienų, 3-B-04 knygų lentynos, 3-B-07 stacionarus baldas (120 mm klijuotos medienos plokštė ant reguliuojamų kojų). Statybinė konstrukcija 3-B-06, 3-B-05 eina per du aukštus, baldas 2-B-01 iš esmės yra patalpos įrengimas montuojant laiptus iš statybinių medžiagų; 1-B-02 gartraukis, kurį reikia pajungti į ventiliacijos kanalą (skirtas ventiliacijos kanalui įrengti), uždengtas metaliniu rėmu, pritvirtintu prie lubų ir apsiūtas 18 mm faniera); 2-B-01 amfiteatras (medinė konstrukcija iš 100 mm CLT plokštės). Šių statybinių konstrukcijų išskyrimas į atskirą Pirkimo objektą būtų neproporcingas viešojo pirkimo vykdymo aspektu.
 1. Teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pirkimo dokumentuose nurodyti stacionarūs baldai iš esmės yra statybinės konstrukcijos.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad siekiami įsigyti kapitalinio remonto darbai iš esmės yra tarpusavyje susiję ir sudaro vieningą sistemą, t. y. šių darbų atlikimo tikslas - mokyklos erdvių modernizavimas; atlikti statybos darbai, erdvių įrengimui įsigyti montuojami baldai turi techniškai derėti tiek vieni su kitais, tiek su erdvėmis, į kurias turi būti integruoti, nes atlikus visus statybos darbus jie apjungiami į vieningą Pirkimo objektą, savo pobūdžiu yra panašūs ir kompleksiški.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, Pirkimo skaidymas į dalis prieštarautų viešųjų pirkimų proporcingumo principui – žymiai padidėtų projekto administracinė našta, perkančiajai organizacijai tektų organizuoti daugelį pirkimų tam pačiam projektui įgyvendinti, taptų sudėtinga atskirų viešojo pirkimo sutarčių kontrolė. Tiekėjai, gebantys įvykdyti visą projektą, galimai būtų nesuinteresuoti dalyvauti daugybėje pirkimų tam pačiam projektui įgyvendinti. Tiekėjai gali būti nesuinteresuoti dalyvauti tokiuose smulkiuose pirkimuose, kas gali lemti, kad kurioje nors tokio išskaidyto pirkimo dalyje perkančioji organizacija apskritai nesulauktų jokio pasiūlymo, atitinkamai dalis darbų ar prekių negalėtų būti įsigyjama, o progimnazijos rekonstrukcija imtų strigti ir nebūtų užbaigta, pagrindinis viešojo pirkimo tikslas nebūtų apskritai pasiektas. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo objekto neskaidyti į atskiras dalis.

8Dėl galimybės pasitelkti subrangovus

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad ieškovė neįrodė, kad turi ar patirtų esminių kliūčių nurodytą Pirkimo objekto dalį įvykdyti. Apeliantės teigimu, vien poreikis pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus, kai tam nesama objektyvaus pagrindimo, savaime reiškia esant nepagrįstas kliūtis dalyvauti Pirkime.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pirkimo sąlygos neribojo tiekėjų teisės Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų. Tuo tarpu, apeliantė, būdama tikrai suinteresuota laimėti Pirkimą galėjo pasinaudoti šia sutiekta teise. Dėl to laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad naujo subtiekėjo pasitelkimas yra žymi našta tiekėjui, kadangi iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos reikia ne tik parengti pasiūlymą, bet taip pat rasti tinkamą subrangovą, padėsiantį atlikti dalį darbų, bei suderinti visas bendradarbiavimo sąlygas.

9Dėl Pirkimo sąlygose nustatyto darbų pabaigos termino reikšmės

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino Pirkimo dokumentuose atsakovo nurodytą darbų pabaigos terminą, vien tai, kad skaidant Pirkimo objektą į atskiras dalis galimai nepavyktų 2018 m. pabaigti mokyklos kapitalinio remonto darbų, nepateisina viešojo intereso (sąžiningo tiekėjų varžymosi) ribojimo, ypatingai įvertinus tai, kad darbų vykdymas gali būti perkeliamas į kitus metus. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės teiginius nepagrįstais.
 1. Byloje nustatyta, kad perkamų darbų atlikimo pradžia numatyta 2018-04-03, o visi darbai turi būti baigti 2018-08-20 su galimybe šį terminą išimtiniu atveju pratęsti vieną kartą vienam mėnesiui (Konkurso sąlygų 2.4 punktas). Perkami darbai turi būti iš esmės baigti iki 2018 m. prasidėsiančio naujo mokslo metų sezono pradžios.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, darbai (mokyklos kapitalinis remontas) yra tokie, kurie negali vykti mokslo metų eigoje, nes šių darbų pobūdis nesuderinamas su mokymosi procesu – mokymasis mokykloje neįmanomas, kol nepabaigti mokyklos rekonstrukcijos darbai skirti mokyklai įrengti/pertvarkyti.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog kad tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų savalaikį atlikimą pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų išmatavimus ir kitas specifikacijas, tikėtinai efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Pirkimo dokumentuose numatyti kompleksiški darbai.
 1. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo objekto neskaidyti į atskiras dalis, kad neabejotina, jog ginčo viešuoju pirkimu siekiama įsigyti darbus, skirtus užtikrinti viešąjį interesą, t. y. užtikrinti ugdymo įstaigos modernizavimą, pagerinti moksleivių sąlygas. Jeigu statybos darbai bei erdvių įrengimui perkami montuojami baldai nederės tarpusavyje, jų pirkimai bus išskaidyti, nebus galima operatyviai atlikti patalpų kapitalinio remonto, kadangi darbų pabaiga yra numatyta 2018-08-20, t. y. iki naujų mokslo metų pradžios.

10Dėl įrodymų vertinimo

 1. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas teisingai ir visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju atskirų Pirkimo objektų sujungimas į vieną nepažeidžia tiekėjų konkurencijos, nes pagrįstas objektyviomis priežastimis, yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, Pirkimo objekto išskaidymu, šio tikslo pasiekimas būtų apsunkintas.

11Dėl teismų praktikos

 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015 patiektą išaiškinimą.

12Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

13Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė UAB „VERSLO“, tinkamai tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-04-16 sprendimas paliktinas nepakeistas.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „VERSLO“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 4. Atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras prašė priteisti iš ieškovės 2 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijų 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės (apeliantės) UAB „VERSLO“ atsakovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 100 Eur.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš ieškovės UAB „VERSLO“, j. a. k. 302627983, atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui, j. a. k. 190995938, vieną tūkstantį vieną šimtą eurų (1 100 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai