Byla 2-671-793/2016
Dėl paprastojo neprotestuotino vekselio ir notaro išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui A. M., ieškovo atstovui advokatui Algiui Staškūnui, atsakovui R. M., atsakovo atstovei advokato padėjėjai Dianai Jonaitytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui R. M., tretieji asmenys notaras Gintaras Bastakys, antstolė Asta Pliuškevičienė dėl paprastojo neprotestuotino vekselio ir notaro išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), prašydamas nustatyti, kad tarp šalių paskolos teisiniai santykiai, kaip vekselio išdavimo pagrindas, neegzistuoja ir 2013-02-10 paprastąjį neprotestuotiną vekselį iki 2013-04-14 besąlygiškai sumokėti atsakovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) pripažinti negaliojančiu; pripažinti negaliojančiu notaro Gintaro Bastakio vykdomąjį įrašą, išduotą 2014-04-16 dėl 8688,60 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-04-16 iš buvusio darbdavio UAB „Romversa“ direktoriaus R. M. gavo laišką, kuriame buvo jo – ieškovo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis. Jame nurodyta, kad ieškovas, kaip vekselio davėjas, besąlygiškai įsipareigoja atsakovui, kaip vekselio gavėjui, iki 2013-04-14 sumokėti 8688,60 Eur (30000,00 Lt) sumą. Ieškovas teigia, kad jis niekada jokio vekselio nepasirašė. 2013 m. sausio mėn., dirbdamas pas atsakovą įmonėje vairuotoju, Rusijoje pateko į avariją. 2013-02-11 jam paskambino atsakovas ir liepė atvykti pasirašyti su draudimu susijusius dokumentus. Atvykus į įmonę ir matant kitam įmonės darbuotojui R. R., atsakovas ieškovą ėmė stumdyti, reikalauti pasirašyti ant kažkokių dokumentų, o jam atsisakius tai padaryti – grasino primušti ir užmušti. Ieškovui išėjus į koridorių, atsakovas prievarta įstūmė jį į kabinetą ir privertė pasirašyti dokumentus. Kadangi ieškovas buvo be akinių, nematydamas juose buvusio teksto, pasirašė. Teigia, kad jokių prievolinių įsipareigojimų atsakovui neturi ir neturėjo. Vekselis buvo surašytas atsakovo ranka, jame įrašyta data 2013-02-10 neatitinka tikrovės, nes buvo sekmadienis, be to, ieškovas tądien buvo namuose, kadangi sirgo. Nurodo, jog ieškovo parašas ant vekselio buvo išgautas grasinamais ir apgaule, reikalaudamas pasirašyti, kaip sakė pats atsakovas, buhalterinius dokumentus, R. M. jį apgavo, taip galimai išgaudamas parašą vekselio lape ( T I, b. l. 172-175).

3Atsakovas R. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas 2012-11-06 darbo sutarties pagrindu nuo 2012-11-07 pradėjo dirbti UAB „duomenys neskelbtini“ vairuotoju. Vieno iš susitikimų su atsakovu metu ieškovas užsiminė, kad turi asmeninių problemų ir pasiteiravo, ar R. M. negalėtų paskolinti jam pinigų. Atsižvelgiant į tai, atsakovas paskolino ieškovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) grynaisiais, o pastarasis atsakovui išdavė neprotestuotiną vekselį. Ieškovo neprotestuotinas vekselis išduotas nesant jokio neteisėto atsakovo elgesio nukreipti į ieškovą. Nesutinka, kad vekselį ieškovas pasirašė 2013-02-11, kadangi 2013-02-11 A. M. atvykus pas atsakovą, jis žinojo, jog turi pasirašyti su 2013-01-17 Rusijoje įvykusiu draudiminiu įvykiu susijusį dokumentą. Be to, atsakovas tą dieną vekselio su savimi neturėjo. Teigia, kad dėl vekselio, kaip vertybinio popieriaus, abstraktumo ieškovas, ginčydamas savo prievolę pagal vekselį, privalo įrodyti jo neteisėtumą. Ieškovas ieškinį grindžia tik savo paties samprotavimais ir prielaidomis, aiškiai ir konkrečiai nieko nenurodant, tuo siekdamas nepagrįstai paneigti savo galiojančiais besąlyginės piniginės prievolės atsakovui sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą (T II, b. l. 23-34).

4Tretieji asmenys atsiliepimų per teismo nustatytą terminą nepateikė.

5Teismo posėdžio metu ieškovas A. M. prašė ieškinį tenkinti, paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad atsakovas nemokėdavo laiku darbo užmokesčio, todėl, kai ieškovas paprašė darbo užmokesčio, jis jam 2013 m. balandžio mėnesį atsiuntė vekselį. Patvirtino, jog ieškovo parašas buvo išgautas prievartos ir apgaulės būdu. 2013-02-11 apie 12.00 val. jam paskambino atsakovas, kuris prašė atvykti į Klaipėdą pasirašyti su draudimu susijusius dokumentus, mano, kad tuo metu jam galėjo būti pateiktas pasirašyti vekselis. Paaiškino, kad nuvykus pas atsakovą, jie kabinete buvo ne vieni, ir R. M. pateikė ieškovui pasirašyti dokumentus, nurodydamas, jog pateikė pasirašyti buhalterinius dokumentus. Kadangi ieškovas su savimi neturėjo akinių, todėl atsisakė juos pasirašyti ir išėjo. Atsakovas pasivijo ieškovą, panaudojo prieš jį smurtą, grasino, todėl iš baimės pasirašė visus pateiktus dokumentus jų neskaitydamas.

6Ieškovo A. M. atstovas advokatas Algis Staškūnas teismo posėdyje palaikė ieškinio (patikslinto) reikalavimus. Pažymėjo, jog atsakovas sutinka, kad vekselyje nurodyta data galimai neatitinka tikrovės, o tai daro vekselį negaliojančiu Vekselio įstatymo teisės normų prasme, kadangi laikytina, jog vekselio datos apskritai nėra. Teigė, kad tarp šalių paskoliniai santykiai nesusiformavo ir neegzistuoja, nes atsakovas pinigų ieškovui neperdavė, o ieškovas ginčo sumos negavo. Atsakovas negali paaiškinti, kada vekselis buvo pasirašytas, negali nurodyti jo pasirašymo aplinkybių, keitė savo paaiškinimus dėl pinigų ieškovui perdavimo aplinkybių. Nėra jokių įrodymų, kad ginčo suma ieškovui buvo perduota. Mano, kad atsakovas vekselio pasirašymo su ieškovu būdą naudojo siekdamas išvengti galimos žalos atsiradimo, ieškovui patekus į eismo įvykį.

7Atsakovas R. M. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti. Papildomai nurodė, kad paskolino ieškovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) , kadangi ieškovas vis kalbėdavo, kad turi finansinių sunkumų. Teigė, kad 2013 m. vasario 12-14 d. ( - ), automobilyje susitiko su ieškovu, kuriame A. M. pasirašė vekselį ir atsakovas perdavė ieškovui pinigus. Paaiškino, kad 2013-02-11 ieškovas atvažiavo su R. R. prieš 12.00 val., per pietus, todėl jokių kitų darbuotojų kabinete nebuvo. Nurodė, kad dėl atlyginimo mokėjimo ieškovui problemų niekada nebuvo, kadangi jis visada buvo mokamas. Patvirtino, jog 2013-02-11, kai ieškovas atvyko pasirašyti su draudimu susijusių dokumentų, tarp jo ir ieškovo konflikto nebuvo. Patvirtino, kad dėl eismo įvykio nepatyrė nuostolių, kadangi draudimas atlygino žalą.

8Atsakovo R. M. atstovė advokato padėjėja Diana Jonaitytė teismo posėdžio metu su ieškiniu (patikslintu) nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes. Nurodė, jog pats ieškovas nurodo prieštaringas aplinkybes. Visų pirma, teigė, jog vekselio nepasirašė, tačiau ekspertui nustačius, kad parašas ieškovo – pateikė kitus vekselio negaliojimo pagrindus. Teigia, jog įrodinėjimo našta nagrinėjamu atveju tenka ieškovui – jis turi įrodyti, kad paskolos negavo arba šiuo atveju, taip pat aplinkybes, jog sandoris buvo sudarytas dėl apgaulės, tačiau to nepadarė. Mano, kad vekselio surašymo data ir jo pasirašymo data gali nesutapti ir tai nedaro vekselio negaliojančiu.

9Liudytoja A. B. patvirtino, kad ieškovas jos žiniomis jokio vekselio atsakovui neišdavė ir jo nepasirašė. Nurodė, jog 2013-02-11 ieškovas darbdavio iškvietimu pas jį nuvyko pasirašyti dokumentus dėl draudimo, tačiau susitikimo metu tarp ieškovo ir atsakovo kilo konfliktas. Paaiškino, kad ieškovo finansinė padėtis yra pakankamai gera, dėl to jam nereikėjo skolintis jokių pinigų. Teigė, jog tarp šalių kilo nesutarimų dėl įvykusio eismo įvykio, kadangi dėl to atsakovas galėjo patirti nuostolių. Patvirtino, kad laikotarpiu nuo 2013-02-09 iki 2013-02-10 ieškovas šventė savo gimtadienį.

10Liudytojas J. R. patvirtino, kad po eismo įvykio, 2013-02-11 ieškovas buvo iškviestas atsakovo pasirašyti kažkokių dokumentų. Tą dieną atvažiavo automobilis ir ieškovas išvažiavo.

11Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, laiką bei vietą jiems pranešta tinkamai, todėl atsižvelgiant į tai, kad dalyvaujantys teismo posėdyje asmenys neprieštaravo, teisėjas žodine nutartimi nutarė nagrinėti civilinę bylą tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-11-06 tarp ieškovo ir atsakovo vadovaujamos įmonės UAB „duomenys neskelbtini“ buvo sudaryta darbo sutartis, kurios pagrindu A. M. nuo 2012-11-07 pradėjo dirbti pas atsakovą vairuotoju (T I, b. l. 52-53). 2013-02-10 ieškovo vardu buvo išduotas vekselis atsakovui R. M. 8688,60 Eur (30000,00 Lt) sumai, kurią ieškovas įsipareigojo besąlygiškai grąžinti iki 2013-04-14 (T I, b. l. 6). Ikiteisminio tyrimo metu atlikus ekspertizę, nustatyta, kad vekselį pasirašė A. M. Vekselio pagrindu Klaipėdos miesto 2-asis notaro biuras 2013-04-16 išdavė notaro vykdomąjį įrašą (T I, b. l. 7). Ieškovas ieškiniu prašo nustatyti, kad tarp šalių paskolos teisiniai santykiai, kaip vekselio išdavimo pagrindas, neegzistuoja ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį vadovaujantis CK 1.91 straipsnio 1 dalimi pripažinti negaliojančiu. Ieškovo teigimu, jis niekada jokio vekselio nepasirašė, parašas ant vekselio buvo išgautas grasinamais ir apgaule. Reikalaudamas pasirašyti, kaip sakė pats atsakovas, buhalterinius dokumentus, R. M. jį apgavo, taip galimai išgaudamas parašą vekselio lape.

14Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 str. CK 6.929 str. 4 d.). Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str. 1 d., ĮVPĮ 2 str. 1 d.). Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo (LAT 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007, LAT 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-181/2011 ir kt.). Išrašydamas vekselį jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavėjui, mokėtojui). ĮVPĮ 3, 4, 77 ir 78 straipsniai nustato formalius reikalavimus – būtinus vekselių rekvizitus ir jų nebuvimo pasekmes – dokumentas, kuriame nėra būtinų rekvizitų, neturi vekselio galios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008 ir kt.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

15Pagal CK 6.875 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2013; 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2014).

16Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Teisingai taikyti materialiosios teisės normas ir išspręsti šalių ginčą teismas gali tik tada, jeigu yra teisingai nustatytas įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje bei tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga (įrodinėjimo našta). Įrodinėjimo dalyką sudaro tam tikri juridiniai faktai (šių faktų egzistavimas arba neegzistavimas), su kuriais siejamas teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas arba pasibaigimas. Įrodinėtinų faktų apimtis konkrečioje civilinėje byloje priklauso nuo šalių procesiniuose dokumentuose nurodyto faktinio pagrindo ir konkrečios teisės normos, taikytinos šalių ginčo santykiams (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-366/2010).

17Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalį paskolos sutartis yra realinis sandoris, t. y. paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Tam, kad tarp šalių atsirastų teisiniai paskolos santykiai, turi egzistuoti du juridinę reikšmę turintys faktai: 1) paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Šios sąlygos laikomos esminėmis paskolos sutarties sąlygomis, kurių, nors vienos nesant, paskolos sutartis negali būti laikoma sudaryta. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad šios aplinkybės bylose dėl paskolos grąžinimo sudaro įrodinėjimo dalyką (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. O. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-596/2005).

18Nagrinėjamoje byloje laikytina, kad reikšminga aplinkybė, kurią reikia išsiaiškinti yra buvo ar nebuvo perduoti ieškovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) kaip paskola. Ieškovas teigia, jog paskolos santykiai neegzistavo, t. y. atsakovas pinigų jam pagal vekselį nedavė, o ieškovas jų negavo. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-02-10 data ieškovo vardu buvo išduotas vekselis atsakovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) sumai, kurią A. M. įsipareigojo besąlygiškai grąžinti iki 2013-04-14, todėl siekiant nustatyti, ar egzistavo paskolos teisiniai santykiai, būtina nustatyti, ar yra antroji sąlyga – atsakovo pinigų perdavimo ieškovui faktas, ir ar ieškovas šiuos pinigus gavo.

19Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nereikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Ši išvada ne kartą pabrėžta kasacinio teismo praktikoje (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje If P&C Insurance AS v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-371/2011).

20Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui teismas sutinka su atsakovo atstovės argumentu, kad įrodinėjimo našta nagrinėjamu atveju tenka ieškovui, būtent ieškovas, o ne vekselio turėtojas - atsakovas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad vekselio išdavimo pagrindas – paskolos teisiniai santykiai – iš esmės neegzistuoja.

21Sprendžiant klausimą, ar realiai pinigai buvo perduoti būtina nustatyti tikrąją šalių valią. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas turėjo finansinę galimybę ieškovui perduoti ginčo sumą. Tai patvirtina byloje esanti R. M. metinė pajamų deklaracija už 2010 metus, iš kurios matyti, kad atsakovas 2010 metais gavo 57924,00 Eur (200000,00 Lt) dovanų (T II, b. l. 48-53). Nors, kaip minėta, deklaracija pateikta už 2010 metus, tačiau byloje nėra duomenų, ar minėta pinigų suma buvo išleista, jei išleista – tai kokiu būdu. Nustačius, kad atsakovas turėjo finansinę galimybę perduoti ieškovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt), atkreiptinas dėmesys, jog už 2013 metus pateiktoje atsakovo deklaracijoje nėra duomenų, kad R. M. būtų deklaravęs paskolos ieškovui suteikimo faktą (T II, b. l. 54-59). Už 2013 metus pateiktos deklaracijos duomenys, taip pat patvirtina atsakovo finansinę galimybę perduoti ieškovui ginčo sumą – R. M. per 2013 metus gavo 32121,43 Eur (110908,87 Lt) pajamų (neatskaičius mokesčių), tačiau pažymėtina, kad byloje išskyrus atsakovo paaiškinimus nėra jokių kitų įrodymų, patvirtinančių kad atsakovas ieškovui perdavė 8688,60 Eur (30000,00 Lt) piniginę sumą. Ankstesniame teismo posėdyje R. M. negalėjo tiksliai ir vienareikšmiškai paaiškinti nei pinigų perdavimo ieškovui vietos nei aplinkybių, vėlesniuose paaiškinimuose jau nurodė, kad pinigus A. M. perdavė 2013 m. vasario 12-14 d., automobilyje ( - ), esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Atsakovas R. M. taip pat negalėjo tiksliai paaiškinti, kokiu tikslu perdavė ieškovui ginčo sumą, teigė, kad paskolino ieškovui pinigus, tačiau vengė patvirtinti, kad 8688,60 Eur (30000,00 Lt) ieškovui perdavė kaip paskolą, teigdamas, kad perdavė pinigus pagal vekselį. Vekselyje, kurį ieškovas išdavė atsakovui, jokia forma neužfiksuotas pinigų priėmimo-perdavimo faktas. Byloje taip pat nėra jokių kitų įrodymų, patvirtinančių šią faktinę aplinkybę. Teismo posėdžių metu atsakovo nenuoseklūs ir prieštaringi paaiškinimai apie ieškovui A. M. 8688,60 Eur (30000,00 Lt) paskolos suteikimą ir pinigų perdavimą laikytini nepatikimais ir nepatvirtinančiais realų pinigų ieškovui perdavimo faktą. Nagrinėjamos bylos atveju įvertintina ir tai, kad ieškovas, kaip vekselio davėjas, o atsakovas, kaip vekselio turėtojas, ginčo sumą – 30000,00 Lt – besąlygiškai įsipareigojo grąžinti per kiek ilgesnį nei dviejų mėnesių terminą, t. y. iki 2013-04-14. Atsižvelgiant į tai, jog 8688,60 Eur (30000,00 Lt) suma fiziniam asmeniui laikytina pakankamai didele, pagrįstų abejonių kelia aplinkybės, ar A. M. būtų galėjęs per tokį trumpą terminą grąžinti visą sumą, siekiant išvengti didesnių išlaidų. Be to, bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas ir atsakovas buvo pažįstami trumpą laiką – vos tris mėnesius, t. y. nuo A. M. įsidarbinimo (2012-11-07) atsakovo R. M. vadovaujamoje įmonėje UAB „duomenys neskelbtini“, todėl atsakovo veiksmai paskolinti 8688,60 Eur (30000,00 Lt) asmeniui, pažįstamam tokį trumpą laiką, be to paskola atsakovo teigimu neatlygintina, vertintini kaip itin neatsargaus, neapdairaus ir nerūpestingo asmens elgesys, ir nagrinėjamos civilinės bylos kontekste, atsižvelgiant į atsakovo turimą patirtį, laikytini mažai tikėtinais ir realiais.

22Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad šalys siekė sukurti paskolinius teisinius santykius, t. y. darytina išvada, kad ieškovas nesiekė gauti paskolos, o atsakovas neturėjo realių ketinimų suteikti ieškovui paskolą. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, kad ieškovas įrodė, jog paskolos iš atsakovo negavo, įrodė, kad atsakovas 8688,60 Eur (30000,00 Lt) ieškovui neperdavė, ir paskoliniai teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovo nesusiklostė, todėl ieškovo prieštaravimai dėl reikalavimo sumokėti atsakovui vekselyje nurodytą 30000,00 Lt sumą laikytini pagrįstais. Įvertinus įrodymų visumą konstatuotina, nors bylos šalys pilnai neatskleidė savo tikrųjų ketinimų, tačiau vadovaujantis bylos duomenimis bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais darytina išvada, kad išduoto vekselio pagrindu tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo nesusiklostę paskoliniai teisiniai santykiai.

23Ieškovo teigimu, vekselio gavimu, atsakovas siekė išvengti galimos žalos atsiradimo, po to, kai 2013-01-17 A. M. Rusijoje patyrė eismo įvykį, dėl ko buvo sugadinta jo vairuota ir atsakovui priklausiusi transporto priemonė.

24Dėl vekselio, atlikusio sandorio užtikrinimo funkciją, galiojimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 išaiškino, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Tačiau kasacinis teismas pabrėžė, jog vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu jis buvo išduotas, užtikrinimo funkciją tik plačiąja prasme – tuo aspektu, kad viena prievolė (prievolė pagal sandorį) yra pakeičiama kita, daugiau formalia (prievole pagal vekselį), be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją, vekselis netampa garantija ar laidavimu, taigi negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone siaurąja prasme. Konstatuodamas, kad vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas, kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą, kasacinis teismas pabrėžė, kad tokiu atveju vekselis negali būti sutapatinamas su Civilinio kodekso šeštosios knygos penktajame skyriuje išvardintomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (rankpinigiais, laidavimu, garantija ir pan.) ir jam netaikytinos šio skyriaus normos, nes tiek jo išdavimą, tiek jame nurodytos pinigų sumos išieškojimą reglamentuoja atskiras Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Nors vekselio, kaip vertybinio popieriaus, abstrakti prievolė yra savarankiška, tačiau visuomet yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Tai reiškia, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, pagal jį prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi tiesioginės įtakos vekselio teisinei padėčiai. Dėl šios priežasties kreditorius, gindamas dėl sandorio netinkamo vykdymo pažeistas savo teises, iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (tarp jų ir iš vekselio davėjo) gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė yra pažeista. Kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios pinigų sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją. Jeigu vekselio turėtojas piktnaudžiauja vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeidžia vekselio davėjo teises, šis turi teisę pažeistas teises ginti įstatymų nustatyta tvarka (LAT Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013).

25Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad dėl 2013-01-17 Rusijoje įvykusio eismo įvykio, kurio metu buvo sugadinta A. M. vairuojama transporto priemonė, priklausiusi UAB „duomenys neskelbtini“, kuriai vadovavo atsakovas, ieškovas pripažintas nekaltu. Sugadinta transporto priemonė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“ (T II, b. l. 60-61). AB „Lietuvos draudimas“ 2013-03-08 išmokėjo atsakovo R. M. vadovaujamai įmonei UAB „duomenys neskelbtini“ 6269,43 Eur (21647,09 Lt) draudiminę išmoką, t. y. jau po vekselio išdavimo (2013-02-10). Be to, atsakovo vadovaujama įmonė UAB „duomenys neskelbtini“ ir UAB „duomenys neskelbtini“ 2013-03-06 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas pardavė 2013-01-17 Rusijoje įvykusio eismo įvykio metu sugadintą transporto priemonę Volvo FH, valst. Nr. ( - ) už 24100,63 Eur (83214,65 Lt). Pinigai UAB „duomenys neskelbtini“ pervesti 2013-03-14 (T II, b. l. 65-66) Tuo tarp, vekseliu ieškovas besąlygiškai įsipareigojo grąžinti atsakovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) iki 2013-04-14, todėl nagrinėjamu atveju net ir esant tikimybei, kad vekseliu galėjo būti užtikrintas galimas žalos atlyginimas dėl minėto eismo įvykio, šiuo atveju ginčijamas vekselis negalėjo būti panaudotas, kadangi tokiu būdu atsakovas gautų dvigubą naudą dėl to paties dalyko – ir pagal ieškovo pasirašytą vekselį, kuriuo buvo užtikrintas galimos žalos atsiradimo atlyginimas, ir draudiminę išmoką.

26Ieškovas ginčija išduotą vekselį, CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 1.91 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandoris, sudarytas dėl vienos iš sandorio šalių apgaulės panaudojimo, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusios šalies ieškinį. Iš CK 1.91 straipsnio turinio galima daryti išvadą, kad apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valios susiformavimui (LAT 2014 m. kovo 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-72/2014 ir kt.). Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti; taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (LAT 2007 m. liepos 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-306-2007, 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-264/2013, 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-429/2013 ir kt.).

28Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovui išrašė paprastąjį vekselį. A. M. teigimu, vekselis pasirašytas dėl apgaulės ir atsakovo grasinimų ir smurto panaudojimo jo atžvilgiu. Nurodo, jog atsakovo prašymu 2013-02-11 ieškovui nuvykus pas R. M., jam buvo liepta pasirašyti dokumentus, susijusius su draudiminiu įvykiu, kuriuose galimai buvo ir ginčijamas vekselis. Kadangi ieškovas buvo išsigandęs dėl atsakovo veiksmų, o taip pat turėdamas regėjimo sutrikimų ir neturėdamas su savimi akinių, pasirašė pateiktus dokumentus, neskaitydamas jų turinio.

29Įvertinus byloje esančius įrodymus ir vadovaujantis šalių bei liudytojų paaiškinimais nenustatyta, kad atsakovas A. M. atžvilgiu naudojo smurtą, jam grasino ir kitomis priemonėmis ar būdais vertė jį pasirašyti vekselį. Byloje šalių paaiškinimais bei liudytojų parodymais nustatyta, kad 2013-02-11 ieškovas kartu su R. R. buvo atvykę pas atsakovą į įmonę pasirašyti su draudimu susijusių dokumentų. Tačiau iš liudytojų parodymų nepasitvirtino ieškovo nurodomos aplinkybės, kad tarp jo ir atsakovo kilo konfliktas, kurio pagrindu R. M. ieškovo atžvilgiu būtų atlikęs neleistinus-smurtinius veiksmus. Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad dėl to, kad jis neturėdamas akinių, todėl nematydamas pasirašomų dokumentų teksto, bei verčiamas atsakovo pasirašė vekselį, nepaneigia fakto, jog ginčo vekselis yra pasirašytas A. M. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamos bylos kontekste nustačius, kad tarp šalių paskolos teisiniai santykiai nebuvo susiformavę, kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių pinigų ieškovui perdavimo faktą, A. M. teiginiai, kad vekselis išduotas CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu, laikytini teisiškai nereikšmingais.

30Ieškovas jo pasirašytą vekselį prašo pripažinti negaliojančiu ir dėl to, kad vekselio sudarymo data neatitinka jo pasirašymo datos. Bylos duomenys patvirtina, kad nei viena iš šalių neneigia, jog vekselis buvo sudarytas ir pasirašytas skirtingomis dienomis. Ieškovo teigimu, jis vekselį galimai pasirašė 2013 m. vasario 11 d., atsakovo teigimu – 2013 m. vasario 12-14 d. Vekselis buvo užpildytas atsakovo ranka, o kitą dieną pasirašytas ieškovo.

31Vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse. Taisyklių 7 punkte nustatyta, jog Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, juridinio asmens teisių neturinčios įmonės ir fiziniai asmenys savo įsipareigojimams įforminti gali naudoti išspausdintus vekselių blankus. Asmenys gali įforminti savo įsipareigojimus bet kuriame blanke (popieriaus lape), jeigu jame yra visi būtini vekselio rekvizitai. Dokumentas vekseliu nelaikomas, jeigu jame nėra nors vieno būtino vekselio rekvizito, išskyrus Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytas išimtis. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnyje nustatyta, kad paprastajame vekselyje turi būti žodžiai ,,paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas; besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą; mokėjimo terminas; mokėjimo vieta; pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta; išrašymo vieta ir data; išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas. iš 2013-02-10 paprastojo vekselio, jame yra visi parastojo vekselio rekvizitai, įskaitant besąlyginį A. M. įsipareigojimą sumokėti R. M. 8688,60 Eur (30000,00 Lt). Tai, kad vekselis sudarytas ir pasirašytas ne tą pačią dieną, nekeičia vekselio esmės.

32Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus bei vadovaudamasis šalių, jų atstovų paaiškinimais ir liudytojų parodymais, esant nustatytam teisiniam reglamentavimui, konstatuoja, kad ieškovas įrodė, jog vekselio pasirašymo ir išdavimo metu neegzistavo juridinis faktas – atsakovo perdavimas ieškovui 8688,60 Eur (30000,00 Lt) grynųjų pinigų sumos, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą ir pripažinti, jog paskolos teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovo, kurie būtų pagrindas išduoti 2013-02-10 vekselį, nesusiklostė ir neegzistavo. Dėl vekselio kaip galimos žalos atsakovui atlyginimo ar kitos prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės kaip teisiškai nereikšmingų šioje byloje aplinkybių išsamiau nepasisakytina, kadangi šalys dėl kitų faktinių aplinkybių, nesusijusių su tiesioginiu piniginių lėšų perdavimu, nepasisakė ir neįrodinėjo. Atsižvelgiant į tai, pripažintinas negaliojančiu 2011-02-10 A. M. atsakovui R. M. išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis 8688,60 Eur sumai. Pripažinus vekselį negaliojančiu, tenkintinas ir išvestinis ieškovo reikalavimas – pripažintinas negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio 2013-04-16 išduotas vykdomąjį įrašą dėl 8688,60 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo A. M..

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

34Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1427-524/2015 panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-18 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-715-965/2015, kurioje atmestas ieškovo ieškinys, ir byla perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjamu atveju išnagrinėjus civilinę bylą ir patenkinus ieškovo ieškinį, atsakovui kyla pareiga atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas abejuose procesuose. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. M. sumokėjo 260,66 Eur žyminį mokestį ir patyrė 289,62 Eur + 300,00 Eur atstovavimo išlaidų, viso 850,28 Eur. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteistinos 850,28 Eur bylinėjimosi išlaidos.

35Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

36Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiaga grąžintina ją pateikusiai institucijai.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

38ieškinį tenkinti visiškai.

39Pripažinti, kad tarp ieškovo A. M., a. k. ( - ) ir atsakovo R. M., a. k. ( - ) paskolos teisiniai santykiai, kaip pagrindas išduoti 2013-02-10 vekselį, neegzistavo.

40Pripažinti negaliojančiais 2013-02-10 ieškovo A. M. atsakovui R. M. išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį 8688,60 Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuonis Eur 60 ct) (30000,00 Lt) sumai ir Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio 2014-04-16 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 8688,60 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo A. M.

41Priteisti iš atsakovo R. M. 850,28 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt Eur 28 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. M.

42Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

43Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiagą grąžinti ją pateikusiai institucijai.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), prašydamas... 3. Atsakovas R. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 4. Tretieji asmenys atsiliepimų per teismo nustatytą terminą nepateikė.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas A. M. prašė ieškinį tenkinti, paaiškino... 6. Ieškovo A. M. atstovas advokatas Algis Staškūnas teismo posėdyje palaikė... 7. Atsakovas R. M. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį... 8. Atsakovo R. M. atstovė advokato padėjėja Diana Jonaitytė teismo posėdžio... 9. Liudytoja A. B. patvirtino, kad ieškovas jos žiniomis jokio vekselio... 10. Liudytojas J. R. patvirtino, kad po eismo įvykio, 2013-02-11 ieškovas buvo... 11. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą,... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-11-06 tarp ieškovo ir atsakovo... 14. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų,... 15. Pagal CK 6.875 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas turi teisę ginčyti... 16. Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai... 17. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalį paskolos sutartis yra realinis sandoris,... 18. Nagrinėjamoje byloje laikytina, kad reikšminga aplinkybė, kurią reikia... 19. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų... 20. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui teismas sutinka su atsakovo... 21. Sprendžiant klausimą, ar realiai pinigai buvo perduoti būtina nustatyti... 22. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad šalys siekė sukurti paskolinius... 23. Ieškovo teigimu, vekselio gavimu, atsakovas siekė išvengti galimos žalos... 24. Dėl vekselio, atlikusio sandorio užtikrinimo funkciją, galiojimo Lietuvos... 25. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad dėl 2013-01-17 Rusijoje įvykusio... 26. Ieškovas ginčija išduotą vekselį, CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 1.91 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovui išrašė paprastąjį vekselį. A.... 29. Įvertinus byloje esančius įrodymus ir vadovaujantis šalių bei liudytojų... 30. Ieškovas jo pasirašytą vekselį prašo pripažinti negaliojančiu ir dėl... 31. Vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos... 32. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms teismas, ištyręs ir... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi pritaikytos... 36. Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiaga grąžintina ją... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,... 38. ieškinį tenkinti visiškai.... 39. Pripažinti, kad tarp ieškovo A. M., a. k. ( - ) ir atsakovo R. M., a. k. ( -... 40. Pripažinti negaliojančiais 2013-02-10 ieškovo A. M. atsakovui R. M.... 41. Priteisti iš atsakovo R. M. 850,28 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt Eur... 42. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi pritaikytas... 43. Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiagą grąžinti ją... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...